close

Enter

Log in using OpenID

BD-1

embedDownload
OBRAZAC BD – 1
ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA
MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
(ISPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA U 2 PRIMJERKA)
Ured državne uprave
Vrsta
(grad (gdje se nalazi ispostava) u kojem se
obavlja upis)
3.
Ime i prezime / naziv podnositelja
zahtjeva
4.
Adresa
5.
Organizacijski oblik
(zaokružiti)
6.
7.
(naziv dobavljača i
broj deklaracije)
(zemlja porijekla, naziv
uvoznika i broj deklaracije)
(kom)
Ispostava
Porijeklo sadnog materijala
Republika
Izvan Republike
Hrvatska
Hrvatske
Količina
2.
(cm)
Opis proizvodnje božićnih drvaca:
(upisati županiju / Grad Zagreb, gdje se
nalazi ured državne uprave / upravno tijelo)
Uzrast
1.
a) fizička osoba - proizvođač
b) obrt
c) pravna osoba
Početak obavljanja djelatnosti
Broj, datum i mjesto izdavanja
osobne iskaznice (za fizičke osobe)
Matični broj obrta (MBO)
(za obrtnike)
Matični broj subjekta (MBS)
(za pravne osobe)
Osobni identifikacijski broj
(za sve organizacijske oblike)
Površine na kojima se proizvode božićna drvca:
(ispuniti tablicu)
Red.
br.
Katastarska općina
Broj katastarske
čestice
U K U P N O:
Površina
(ha)
Dodatne napomene:
Telefon / mobitel / fax:
e-mail:
U __________________, dana___________.
M.P.
______________________________
(potpis podnositelja zahtjeva)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content