close

Enter

Log in using OpenID

!DEA GR_13.indd

embedDownload
ΑΠΛΑ...ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Καθαρή τεχνολογία
Η ιδέα του !DEA γεννήθηκε από τρεις βασικές σκέψεις:
Μέγιστη ευκολία στη χρήση
Απόλυτη αξιοπιστία
Ταχύτατη εγκατάσταση
αποτελείται από 18 επιτοίχιους λέβητες αερίου (13 για εγκατάσταση σε
εσωτερικό χώρο και 5 για εξωτερική εγκατάσταση) μόνο για θέρμανση
ή για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης, τόσο
στην έκδοση κλειστού θαλάμου όσο και ανοιχτού , με ηλεκτρονική
ανάφλεξη και συμβατική καύση.
Ο ΙDEA μπορεί να λειτουργήσει με φυσικό αέριο ή υγραέριο.
Ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας είναι IPX5D.
Έχει σχεδιαστεί τόσο για νέες εγκαταστάσεις όσο και για
αντικατάσταση υφιστάμενων λεβήτων με πολύ απλό τρόπο.
Χάρη στο ηλεκτρονικό του σύστημα που έχει αναπτυχθεί από κοινού
με τη Honeywell, και τον ορθό τρόπο συναρμολόγησης, που τον
καθιστούν μοναδικό, εντυπωσιάζει με την απλότητα συντήρησης και
την ανθεκτικότητά του. Στοιχεία που ενισχύουν αυτήν την εικόνα:
πλήρως μεταλλικό περίβλημα
εποξική πολυεστερική βαφή
ηχομόνωση και θερμομόνωση με υλικό πάχους 8 mm
στρώση θερμικής αντανάκλασης
υδραυλικές συνδέσεις πλήρως μεταλλικές
Η αισθητική του μπροστινού πίνακα έχει απλές, χαραγμένες,
καμπύλες γραμμές, που δίνουν μεγάλη στερεότητα στο σύνολο και
συμπληρώνουν ευχάριστα τον πίνακα που περιέχει:
• δύο χειρολαβές ρύθμισης
• μια φωτιζόμενη οθόνη με χρονορύθμιση για μέγιστη εξοικονόμηση
ηλεκτρικής ενέργειας
• μανόμετρο λέβητα
Το !DEA διαθέτει πλήρη κατάλογο πρόσθετων εξαρτημάτων, όπως
καπναγωγούς, χρόνο-θερμοστάτες ή θερμοστάτες ON/OFF, εξωτερικό
αισθητήριο, που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.
Κ θ ό σχεδιασμός
Καθαρός
δ
ό και πρακτικός
ό πίνακας
ί
ελέγχου
λέ
με οθόνη “Power save” (εξοικονόμησης ενέργειας)
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ:
TYPE
!DEA AR 23
!DEA RS 18 - 24 - 28
!DEA AC 23
!DEA CS 18 - 24 - 28 - 32
!DEA AC 23 Plus
!DEA CS 24 - 28 - 32 Plus
!DEA RS 24 Ext
!DEA CS 24 Ext
!DEA RS 24 Inc
!DEA CS 24 - 28 Inc
εγκατάσταση σε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Φυσικού
ελκυσμού
Κλειστού
θαλάμου
Διθερμικό
εναλλάκτη
Μονοθερμικό
Ηλεκτρική
Εναλλάκτη Ζ.Ν.Χ.
εναλλάκτη βαλβίδα εκτροπής
εγκατάσταση
σε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Τοίχου
Εντοιχισμού
Η μηχανοηλεκτρονική του !DEA
Μονοθερμικός χάλκινος εναλλάκτης
θερμότητας για το IDEA AR 23, RS 18 - 24 28, AC 23 Plus και CS Plus 24 - 28 - 3
Η αντλία, όταν ο λέβητας παραμένει σε
θέση STAND BY για πάνω από 24 ώρες,
λαμβάνει ένα παλμό για 5
δευτερόλεπτα από τον
μικροεπεξεργαστή, για να
αποφευχθούν τυχόν αναστολές
λειτουργίας.
Πίνακας με φωτιζόμενη,
οθόνη “Power save”
Περ
ιστ
ρε
Πε
ρισ
τ
ς πίνακας
μενο
φό
ρε
νακας
ος πί
μεν
φό
σφυγμός
Διθερμικός χάλκινος εναλλάκτης
θερμότητας για το IDEA AC 23 και το CS
18 - 24 - 28 - 32 με διαφορετικά μήκη
ΧΡΟΝΟΣ (ώρες)
Σώμα αντλίας με ενσωματωμένο
εξαεριστικό
Χρονομετρητής αντλίας με λειτουργία
προστασίας από ακινητοποιήσεις
Περιστρεφόμενος πίνακας με φορά προς
τα εμπρός για εύκολη πρόσβαση στο
εσωτερικό του λέβητα
Ηλεκτρονική πλακέτα (PCB) HONEYWELL
με μικροεπεξεργαστή
Ενσωματωμένος διακόπτης ροής
Αντιπαγωτική προστασία
Η ποιότητα των στοιχείων
Οι χάλκινοι εναλλάκτες θερμότητας
Κάτω από το ίδιο περίβλημα προβλέπονται, ανάλογα με το μοντέλο,
διαφορετικοί τύποι εναλλακτών θερμότητας, με γρήγορες συνδέσεις, για
την επιτάχυνση της συντήρησης, που έχει μελετηθεί προσεκτικά.
!DEA AC 23 - !DEA CS 18 - 24 - 28 - 32
!DEA CS 24 Ext - !DEA CS 24 -28 Inc
Διθερμικός εξαιρετικά συμπαγής εναλλάκτης θερμότητας, με ευρεία
επιφάνεια με πτερύγια αποτελούμενη από έξι χάλκινους αγωγούς
ωοειδούς διατομής, εντός των οποίων έχουν τοποθετηθεί οι σωλήνες
για την κυκλοφορία του νερού για οικιακή χρήση (έως 17,83 l/min) με
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εισόδου και εξόδου 25K, εξασφαλίζει τη
μέγιστη ταχεία ανταλλαγή θερμότητας.
• Αποδοτικότητα καύσης έως 94,4% σε πλήρες φορτίο.
• Υψηλή ποιότητα καύσης με CO2 έως 8,5% και CO σε 58 ppm.
• Αποτελεσματικός εξαερισμός χάρη στους υπερμεγέθεις πολλαπλούς
διανομείς, που εξασφαλίζουν εύκολη κυκλοφορία του νερού και αξιόλογη
μείωση του θορύβου χάρη στις μειωμένες απώλειες εσωτερικής πίεσης.
• Μέγιστη ταχύτητα θερμικής ανταλλαγής λόγω του μεγάλου αριθμού
πτερυγίων ανταλλαγής.
• Δραστική μείωση των εναποθέσεων αλάτων.
• Ταχείες υδραυλικές συνδέσεις.
• Άμεση παραγωγή ζεστού νερού σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς
στιγμιαίους λέβητες.
• Ταχεία απόκριση σε μεταβολές της θερμοκρασίας, χάρη στην εξαιρετικά
χαμηλή αδράνεια, που οφείλονται στα χρησιμοποιούμενα υλικά και το
σχήμα.
• Λογική εξοικονόμηση ενέργειας.
Διθερμικός χάλκινος εναλλάκτης θερμότητας
!DEA AR 23 / RS 18-24-28 / AC 23 Plus / CS 24-28-32 Plus
!DEA RS 24 Ext - !DEA RS 24 Inc
Μονοθερμικός εξαιρετικά συμπαγής εναλλάκτης θερμότητας με
επιφάνεια με πτερύγια που αποτελείται από έξι ωοειδούς σχήματος
χάλκινους σωλήνες.
• Αποδοτικότητα καύσης 94,6% σε πλήρες φορτίο.
• Υψηλή ποιότητα καύσης με CO2 έως 8,4% και CO σε 60 ppm.
• Ταχείες υδραυλικές συνδέσεις.
Συνδυασμός για υψηλή άνεση
Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας ζεστού νερού οικιακής χρήσης από ανοξείδωτο
ατσάλι
(12 πλάκες για 23 και 24 kW - 14 για 28 kW 16 για 32 kW)
Η εν λόγω επιλογή δίνει μεγαλύτερη επιφάνεια εναλλαγής. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο με την ίδια θερμοκρασία νερού και την απαραίτητη ποσότητα μπορείτε
να αφήσετε το λέβητα να λειτουργήσει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ,
επιτυγχάνοντας :
- σταθερή θερμοκρασία νερού κατά τη χρήση
- παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης έως 18,47 l/min με At 25 K.
Μονοθερμικός πρωτογενής εναλλάκτης
θερμότητας (για AC 23 Plus και CS Plus 24-28-32):
εγγυάται όλη την απαραίτητη χωρητικότητα και ιδανική αποδοτικότητα σε όλες
τις συνθήκες φορτίου.
Μηχανοκίνητη στραγγαλιστική βαλβίδα (για όλα τα μοντέλα Plus), νέας τεχνολογίας,
αποτέλεσμα της τεχνολογικής μελέτης Unical, είναι μέρος ενός ορειχάλκινου
υδραυλικού σώματος που είναι πολύ συμπαγής και χάρη στον ισχυρό ηλεκτρικό
κινητήρα, επιτρέπει με ταχύτητα και ασφάλεια την εκτροπή του ζεστού νερού
που παράγεται από τον πρωτογενή εναλλάκτη θερμότητας, προς τον πλακοειδή
εναλλάκτη θερμότητας ή προς το κύκλωμα θέρμανσης, βελτιστοποιώντας την
λειτουργία σε περίπτωση αυξομείωσης της θερμοκρασίας.
Μονοθερμικός χάλκινος εναλλάκτης θερμότητας
Τεχνολογία για την άνεση
Παρέχεται ως standard για όλη τη σειρά
Ο σχεδιασμός έχει φροντίσει ιδιαίτερα για την εσωτερική θέση όλων
των στοιχείων αναζητώντας την καλύτερη συμβιβαστική λύση μεταξύ
της συμπαγούς εμφάνισης και της ευκολίας συντήρησης.
Ο ευρύς καυστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα
με 11 ράμπες (για 18 - 23 και 24 kW), 13 ράμπες (για 28 kW) και
15 ράμπες (για 32 kW) παράγει αθόρυβη καύση που διανέμεται
σωστά.
Ψηφιακή ηλεκτρονική ανάφλεξη
Με τρεις προσπάθειες ανάφλεξης ενισχύεται η αξιοπιστία του σε
όλες τις καιρικές συνθήκες (ζεστό – κρύο).
Η συνεχής αναλογική/ακέραιη αυξομείωση του αερίου την
οποία διαχειρίζεται η πλακέτα (PCB) HONEYWELL, τόσο κατά τη
λειτουργίας Θέρμανσης όσο και Ζεστού Νερού Χρήσης, μέσω δύο
αισθητήρων ελέγχου θερμοκρασίας (για ζεστό νερό χρήσης και
για θέρμανση), καθορίζει με μεγάλη ακρίβεια θερμοκρασίας τη
σιγουριά των προκαθορισμένων ρυθμίσεων.
Υψηλές αποδόσεις
Υψηλής απόδοσης αντλία
μεταξύ των πιο αξιόπιστων, περιλαμβάνοντας εξαεριστικό, έχει
επιλεγεί για τη συγκρότηση μιας τέλειας υδραυλικής μονάδας,
που είναι κατάλληλη για όλα τα μοντέλα.
Τέλος, μια μονάδα ηλεκτρονικών λειτουργιών συμπληρώνει
ιδανικά τις επιδόσεις του συνόλου.
Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
15 δευτερολέπτων, σε όλες τις συνθήκες ελέγχει, τη θερμική
ισορροπία μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής, και μετά
από μεγάλη ζήτηση ζεστού νερού οικιακής χρήσης, ενώ στη
λειτουργία κεντρικής θέρμανσης με διάρκεια 5 λεπτών επιτρέπει
την εκμετάλλευση της συνολικής θερμικής αδράνειας.
Η προστασία από τον παγετό
παρεμβαίνει στους 5°C και ενεργοποιείται τόσο κατά τη
λειτουργία ζεστού νερού όσο και κατά τη λειτουργία κεντρικής
θέρμανσης, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του λέβητα στους
15°C. Έτσι ο κίνδυνος να παγώσει το !DEA αποτρέπεται αν
εξακολουθήσει η χαμηλή θερμοκρασία στο χώρο όπου είναι
εγκατεστημένος ο λέβητας. Αν υπάρχει έλλειψη αερίου, θα
εμφανιστεί στην οθόνη η θέση εκτός λειτουργίας του λέβητα.
Η λειτουργία προστασίας από ακινητοποιήσεις της αντλίας
και μετά από μακρές περιόδους αδράνειας αποστέλλει έναν
παλμό στην αντλία επί 5 δευτερόλεπτα, σε κάθε 24ώρο, που θέτει
την αντλία σε λειτουργία και αποτρέπει έτσι την οξείδωση που θα
μπορούσε να την μπλοκάρει.
Η λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας
καθιστά ευκολότερες τις εργασίες προσαρμογής της καύσης.
Πατώντας το χειριστήριο επανεκκίνησης για περισσότερα από 3
δευτερόλεπτα, μπορείτε να επιτύχετε τη λειτουργία του λέβητα,
με ελάχιστη ή μέγιστη ισχύ, για 15 λεπτά, έτσι ώστε να μπορούν
να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές της βαλβίδας αερίου.
Ο διακόπτης πίεσης αέρα
έχει επιλεγεί για να μην επηρεάζεται από τις ακραίες κλιματικές
διακυμάνσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν τη λειτουργία
του αδύνατη.
Διαστάσεις των μοντέλων για εγκατάσταση σε
εσωτερικό χώρο:
ύψος: 700 mm
πλάτος: 420 mm
βάθος 255 mm
(345 mm για όλα τα μοντέλα 28 και 32 kW)
Η επιτοίχια τοποθέτηση των μοντέλων για
εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους έχει τις
ίδιες διαστάσεις των αντίστοιχων μοντέλων
εσωτερικού χώρου. Η μόνη διαφορά για τους
επιτοίχιους λέβητες σε εγκαταστάσεις σε
εξωτερικούς χώρους είναι η προσθήκη ενός
ειδικού πάνω μέρους από σιλικόνη για την
προστασία του λέβητα από τη βροχή.
Το ερμάριο για τα μοντέλα εντοιχισμού (Inc)
έχουν τις εξής διαστάσεις:
ύψος 1140 mm
πλάτος 550 mm
βάθος 260 mm
Το μοντέλο !DEA CS 28 Inc είναι λιγότερο βαθύ
από το αντίστοιχο μοντέλο εσωτερικού χώρου
γιατί το δοχείο διαστολής είναι τοποθετημένο
δίπλα, και όχι πίσω, από το λέβητα εντός του
ερμαρίου.
Έξυπνα χειριστήρια
Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας Κεντρικής Θέρμανσης
Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας Ζεστού Νερού Χρήσης
Διακόπτης επαναφοράς/Ειδικών τεχνικών λειτουργιών
Οθόνη πληροφοριών
Μανόμετρο
Πίνακας
Θα εξοικειωθείτε αμέσως με τον ηλεκτρονικό πίνακα.
Όλες οι εργασίες ελέγχου και παρέμβασης πραγματοποιούνται εύκολα με την περιστροφή του πίνακα προς τα εμπρός.
Η πολλαπλή λειτουργία της οθόνης LCD, με πίσω φωτισμό που λειτουργεί με χρονορύθμιση, επιτρέπει τα εξής:
Την ανάγνωση της θερμοκρασίας κεντρικής θέρμανσης και ζεστού νερού οικιακής χρήσης
Δείχνει την αναστολή λειτουργίας του καυστήρα λόγω έλλειψης φλόγας
Τη λειτουργία/κατάσταση stand-by (αναμονής)
Τη διάγνωση προβλημάτων με ένδειξη 11 πιθανών σφαλμάτων
χειρολαβή στα αριστερά με διπλή λειτουργία: διακόπτη ON-OFF και ρύθμιση της θερμοκρασίας κεντρικής θέρμανσης
μεταξύ 45 και 78°C κομβίο στα δεξιά με ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού μεταξύ 35 και 57°C
Εξαρτήματα (προαιρετικά)
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
REGOLAFACILE
με διαβάθμιση,
εβδομαδιαίο
Κωδικός 00260878
ON-OFF
ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
REGOLAFACILE
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
SIM-PLEX
χειριστήρια χωρίς
χρονοθερμοστάτη
Κωδικός 00262077
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
SIM-CRONO
με διαβάθμιση,
εβδομαδιαίο
Κωδικός 00262079
ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
GA 240
Κωδικός 00260737
Κωδικός 00262605
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Κωδικός 00362077
Διαστάσεις - Τεχνικά δεδομένα
!DEA RS 18 - RS 24 - CS 18
CS 24 - CS 24 Plus
Svs
R
M
13
700
C
F
G
56 60 51 79 70
125
125
Svs
R
M
85
G
Si
Rc
Si
56 60 51 79 70
ΣΕ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ
!DEA RS 24 Inc - CS 24 Inc
550
!DEA CS 28 Inc
550
260
260
1140
0
25
5
AC23
AR 23
CS 18
RS 18
!DEA
CS 24
RS 24
CS 28
RS 28
CS 24 Ext RS 24 Ext CS 28 Inc
CS 24 Inc RS 24 Inc
CS 32
AC 23
Plus
CS 24
Plus
CS 28
Plus
CS 32
Plus
24.7
28.1
32.3
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ
kW
22.9
22.9
18.5
18.5
24.6
24.6
28
28
31.6
22.9
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
kW
25.5
25.5
20.5
20.5
26.5
26.5
30.1
30.1
34.5
25.5
26.5
30.1
34.5
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ
kW
9.9
9.9
7.8
7.8
10.1
10.1
10.2
10.2
11.6
9.9
10.1
10.2
12.2
ΑΠΟΔΟΣΗ σε μερικό φορτίο (30%)
%
89.43
89.43
90.23
90.23
90.23
90.23
90.42
90.42
90.42
89.43
90.43
90.42
90.42
ΑΠΟΔΟΣΗ σε πλήρες φορτίο (100%)
%
89.9
89.9
92.4
92.4
92.92
92.92
93.18
93.18
91.69
89.8
93.05
93.21
93.5
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ tf-ta max.
°C
107.5
107.5
121.5
121.5
109
109
103.5
103.5
120.9
95.5
119.3
96.3
101.4
##
##
##
##
###
###
###
###
##
##
###
###
###
ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Οδηγία 92/42/ΕΚ)
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΘ ελάχιστη/μέγιστη
bar
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
0.5÷3
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ελάχιστη/μέγιστη
bar
0.5÷6
-
0.5÷6
-
0.5÷6
-
0.5÷6
-
0.5÷6
0.5÷6
0.5÷6
0.5÷6
0.5÷6
παραγωγή ζεστού νερού συνεχής με Δt 25K - μικτή
l/min
14.1
-
10.11
-
13.7
-
16.1
-
17.83
14.1
13.24
15.6
18.47
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ / κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
V/Hz
230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
230/50
230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
ΜΕΓΙΣΤΗ AΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
W
85
85
138
138
138
138
138
138
150
85
138
138
150
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
IP
X4D
X4D
X5D
X5D
X5D
X5D
X5D
X5D
X5D
X4D
X5D
X5D
X5D
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
kg
35
35
36
36
36 / 50*
36 / 50*
37 / 51*
37
37
35
37
37
37
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ
kg
38
38
39
39
39 / 53*
39 / 53*
40 / 54*
40
40
38
40
40
40
* μοντέλα τοποθέτησης σε ερμάριο (Inc)
Ed.1 - 07/2013 - Κωδ. 47742
42
έξοδος ζεστού νερού Rp 1/2
Είσοδος αερίου
Rp 3/4
Είσοδος κρύου νερού Rp 1/2
Προσαγωγή κεντρικής
θέρμανσης
Rp 3/4
R επιστροφή κεντρικής
θέρμανσης
Rp 3/4
Rc Διακόπτης πλήρωσης
Sc Αποστράγγιση λέβητα
Svs Σύνδεση αποστράγγισης
βαλβίδας ασφαλείας
1140
C
G
F
M
700
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
F
Rc
56 60 51 79 70
!DEA RS 24 Ext - CS 24 Ext
6 112,5
208
Si
C
247,5
172,5
Κάτω άποψη
205
225
M
Rc
Άνω άποψη
6 112,5
112
Svs
R
Κάτω άποψη
125
132
112
116
F G
70 85
114
C
125
345
162
Άνω άποψη
6 112,5
205
Κάτω άποψη
420
255
70 85
Άνω άποψη
700
13
420
255
116
420
!DEA RS 28 - CS 28 - CS 28 Plus
CS 32 - CS 32 Plus
700
700
700
700
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
34
!DEA AR 23 - AC 23
AC 23 Plus
AG S.p.A. 46033 Casteldario - Mantova - Ιταλία - τηλ. +39 0376 57001 - φαξ +39 0376 660556 - [email protected] - www.unical.eu
Η Unical A.G δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ανακρίβειες που μπορεί να εμφανιστούν λόγο σφάλματος στην αντιγραφή ή την εκτύπωση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα
να επιφέρει τροποποιήσεις σε κάθε εν λόγω προϊόν που κρίνει αναγκαίο ή χρήσιμο, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
816 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content