Έχω πρόβλημα με την σόμπα μου που καπνίζει όταν ανοίγω την

 Έχω πρόβλημα με την σόμπα μου που καπνίζει όταν ανοίγω την πόρτα για να
βάλω ξύλα.
Τα προβλήματα καπνού και της κακής έλξης του προκαλούνται από κακό σχεδιασμό και
κατασκευή της καμινάδας - ανεπαρκείς διαστάσεις και ακατάλληλες συνθήκες τοποθεσίας.
Θα πρέπει πάντα ο αριθμός των καθέτων σωληνώσεων αυτών που είναι πάνω από την
σόμπα να είναι πάντα πολλαπλάσιος των μετά οριζόντων. Οι οριζόντιες σωληνώσεις είναι
αυτές που παρακρατούν τα παραγόμενα καπναέρια με αποτέλεσμα αυτά να ψύχονται να
στερεοποιούνται και έτσι να φράζουν και να μικραίνουν την διατομή των σωληνώσεων
έλξης των καπναερίων.
 Πώς λειτουργεί η καμινάδα ?
Οι καμινάδες δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν
κατανοούν πραγματικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Η γνώση της καπνοδόχου (σωλήνα)
κάνει δυνατή τη διασφάλιση μιας καλής και ασφαλούς φωτιάς και την αποφυγή των
προβλημάτων που συνδέονται με τις καμινάδες.
Κάθε είδος καμινάδας έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Οι καμινάδες που
είναι κατασκευασμένες από τούβλα είναι παραδοσιακά περισσότερο όμορφες, κάτι που
επιθυμούν πολλοί ιδιοκτήτες. Οι καμινάδες που είναι κατασκευασμένες από μεταλλικούς
σωλήνες είναι ευκολότερες στην εγκατάσταση και συνήθως είναι σε χαμηλότερη τιμή. Για
να προσδιορίσετε την καλύτερη καμινάδα για σας απαιτείται μία πλήρης εικόνα των
συσκευών που συντηρούνται από την καμινάδα (σόμπες, τζάκια, λέβητες κλπ.) και του
αναγκαίου εξαερισμού, που χρειάζεται κάθε μία απ' αυτές.
Αν σκοπεύετε να κατασκευάσετε μια νέα καμινάδα, μελετήστε πρώτα τι τμήμα διόδου
χρειάζεται η συσκευή που χρησιμοποιείτε. Αν εγκαταστήσετε μια νέα συσκευή (ή μία που
χρησιμοποιούνταν σε άλλη θέση) σε μία υπάρχουσα καμινάδα, πρέπει να κάνετε το ίδιο.
Μη δέχεστε κατ' αρχήν ότι η καμινάδα σας είναι κατάλληλη. Πρέπει να την ελέγξετε. Η
καμινάδα είναι ένας κάθετος αγωγός που προορίζεται να έλκει τα προϊόντα καύσης έξω
από τη συσκευή θέρμανσης και να τα εκπέμπει στην ατμόσφαιρα έξω από τα όρια της
κατοικίας.
Υπάρχουν μία ή περισσότερες κάθετες δίοδοι που βρίσκονται μέσα στην καμινάδα και
ονομάζονται καπναγωγοί. Κάθε συσκευή που συνδέεται στην καμινάδα χρειάζεται τον δικό
της καπναγωγό. Οι καμινάδες που είναι κατασκευασμένες από τούβλα μπορούν να έχουν
μερικούς καπναγωγούς. Οι μεταλλικές καμινάδες, βέβαια έχουν μόνο έναν αγωγό στο
εσωτερικό τους. Η ανοδική έλξη ή «τράβηγμα» σε μια καμινάδα είναι αποτέλεσμα του
συνδυασμού ανάμεσα στο ύψος της και τη διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ των
καυσαερίων και του εξωτερικού αέρα. Είναι πολύ απλό - η στήλη των ζεστών καυσαερίων
μέσα στην καμινάδα έχει μικρότερο βάρος από μία αντίστοιχη στήλη κρύου εξωτερικού
αέρα, έτσι ώστε η πίεση στο χαμηλότερο τμήμα της ζεστής καμινάδας να είναι μικρότερη
από την ατμοσφαιρική πίεση έξω.
Αυτή η αρκετά μικρή διαφορά στην πίεση δημιουργεί την έλξη. Όσο περισσότερο ζεστή και
ψιλή
είναι μια καμινάδα, τόσο καλύτερη είναι η έλξη και μικρότερος ο κίνδυνος συμπύκνωσης.
Οι κοιλότητες και οι στενωποί, οι τραχιές επιφάνειες και οι αιχμηρές αγκύλες αποτελούν
αντιστάσεις στη ροή των αερίων και μειώνουν την έλξη, γι' αυτό πρέπει να περιορίζονται
όσο το δυνατό περισσότερο.
Η διαρροή αέρα οδηγεί σε ψύξη των καυσαερίων και κατά συνέπεια μειώνει την έλξη. Σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι επιθυμητό να μειώνετε την έλξη με την
εισαγωγή αέρα «αραίωσης», αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μόνο με ελεγχόμενο τρόπο και
όχι επιτρέποντας τυχαία διαρροή.
Ο αέρας στην κορυφή της καμινάδας μπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην έλξη,
ανάλογα με το περιβάλλον και τη θέση της κορυφής της καμινάδας σε σχέση με την οροφή.
Η κακή έλξη μπορεί επίσης να προκύψει με μία πολύ αδύναμη διαδικασία καύσης σαν
αποτέλεσμα της χαμηλής θερμοκρασίας των καυσαερίων.
 Διαγνωστικά προβλήματα
Όταν ο καπνός δραπετεύει στο δωμάτιο, οι πιο πιθανές αιτίες είναι:
Α. Ανεπαρκής έλξη για να μεταφέρει μακριά τον καπνό,
Β. Δεν υπάρχει καθόλου ανοδική έλξη,
Γ. Η καμινάδα τερματίζει σε ζώνη υψηλής πίεσης,
Δ. Καθοδική έλξη.
Η κάπνα μπορεί να είναι επακόλουθο ποικίλων αιτιών, αρκετές από τις οποίες μπορεί να
λειτουργούν μαζί, γι' αυτό δεν είναι πάντα απλό θέμα η διάγνωση της αιτίας του
προβλήματος, ούτε υπάρχει ένας γενικός τρόπος προσδιορισμού της, και γι' αυτό πρέπει
κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται ανάλογα με τα συγκεκριμένα συμπτώματα. Για να
μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κάπνα, πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζετε γιατί
συμβαίνει, και καθώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πιθανών αιτιών, χωρίς να είναι όλες
εμφανείς, είναι σκόπιμο να γίνουν μια σειρά ενεργειών σε συνεχόμενη ακολουθία. Το
πρώτο βήμα είναι να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο, γιατί μερικές φορές το
πρόβλημα μπορεί να διαγνωστεί άμεσα από μία περιγραφή του και να αντιμετωπιστεί
χωρίς την ανάγκη μιας μακροχρόνιας έρευνας. Αν, όμως, η αιτία του προβλήματος δεν είναι
εμφανής, το επόμενο βήμα είναι να ελέγξετε τα συμπτώματα, εκ των οποίων τα πιο
συνηθισμένα είναι:
ΣΥΜΠΤΩΜΑ Α
Ένα μέρος του καπνού και της αιθάλης αλλά όχι όλος, δραπετεύει στο δωμάτιο χωρίς
κανένα σημάδι που να δείχνει ότι φυσιέται προς τα πίσω από τον άνεμο. Η κάπνα είναι
σταθερά ανεξάρτητη από τις κλιματικές συνθήκες, αν και ο άνεμος μπορεί να έχει κάποια
επίδραση επιδεινώνοντας ή βελτιώνοντας τα ζητήματα. Αυτό συνήθως σημαίνει ανεπαρκή
έλξη.
ΣΥΜΠΤΩΜΑ Β
Δεν υπάρχει καθόλου ανοδική έλξη, ανεξάρτητα από το αν φυσάει αέρας έξω ή όχι.
ΣΥΜΠΤΩΜΑ Γ
Διαλείπουσα έλξη προς τα πίσω μέσα από την καμινάδα με τον αέρα από μία συγκεκριμένη
κατεύθυνση. Ο βαθμός της κάπνας ποικίλλει ανάλογα με την ένταση του αέρα.
ΣΥΜΠΤΩΜΑ Δ
Η έλξη μειώνεται ή αντιστρέφεται με τον αέρα από μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η έλξη
επανέρχεται όταν ο αέρας σταματά ή αλλάζει η κατεύθυνσή του. Τέλος, όταν έχουν γίνει
μία ή μερικές απλές δοκιμές, τα αποτελέσματά τους υποδεικνύουν συνήθως την αιτία της
κάπνας. Δεν είναι ασυνήθιστο δύο ή ίσως τρεις διαφορετικές δοκιμές να δώσουν θετικά
αποτελέσματα - αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διάφορες αιτίες που λειτουργούν μαζί. Για
παράδειγμα, η έλξη προς τα πίσω μπορεί να συνδυαστεί με την έλλειψη αέρα, ή με κακή
κατασκευή της καμινάδας - με μία μερικώς μπλοκαρισμένη καπνοδόχο.