Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων - Εκπαιδευτήρια Κωστέα

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
σελ. 4
2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
σελ. 4
σελ. 4
σελ. 4
3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΒ (ΙΒΟ)
σελ. 4
σελ. 4
σελ. 5
4. TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΒ
σελ. 5
σελ. 5
σελ. 6
σελ. 7
σελ. 8
σελ. 8
5. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
σελ. 9
σελ. 9
σελ. 9
σελ. 9
2.1 Mission Statement
2.2 Ακαδημαϊκός στόχος
3.1 Αποστολή του οργανισμού ΙΒ
3.2 Το προφίλ του μαθητή
4.1 Primary Years Programme
4.2 Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΒ ΜΥΡ*)
4.3 Pre-IB
4.4 IB Diploma Programme (IB DP)
4.5 Λύκειο
5.1 Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού
5.2 Υπεύθυνοι Τμημάτων/Τάξεων
5.3 Teacher Development
6. ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
6.1 Οι ψυχολόγοι του Σχολείου
6.2 Στόχος του Τμήματος
σελ. 9
σελ. 9
σελ. 10
7. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
σελ. 10
σελ. 10
σελ. 10
σελ. 10
σελ. 10
σελ. 11
σελ. 11
σελ. 11
σελ. 11
σελ. 11
σελ. 12
σελ. 12
σελ. 12
σελ. 12
8. SMART
σελ. 12
σελ. 13
σελ. 13
σελ. 13
σελ. 13
7.1 MUN
7.2 Προγράμματα Ξένων Γλωσσών
7.3 Ομαδοσυνεργατική μάθηση
7.4 Συνδιδασκαλίες
7.5 Ωρα μελέτης στο βασικό πρόγραμμα του PYP
7.6 Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
7.7 Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων / Clubs
7.8 Βιβλιοθήκη
7.9 Club Βιβλιοφάγων
7.10 Μαθηματικοί διαγωνισμοί
7.11 Home learning / Homework
7.12 Διδασκαλία στο Σπίτι
7.13 IB SUMMER COURSES
7.14 Forensics - Debates
8.1 ΩΔΕΙΟ
8.2 Baby Swim
8.3 JUVENTUS Soccer Schools
8.4 Νikos Boudouris Basketball ACADEMY
2
9. SUMMER CAMPS
σελ. 13
10. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
σελ. 14
11. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
σελ. 14
12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
σελ. 14
13. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ
σελ. 14
14. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
σελ. 15
σελ. 15
σελ. 15
σελ. 15
15. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
σελ. 15
σελ. 15
σελ. 16
16. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
16.1 Τηλεφωνικά
16.2 Διαδικτυακός Τόπος
16.3 Δίκτυο LAN
16.4 SCHOOL…ικά Νέα
16.5 Ημερολόγιο Γυμνασίου
σελ. 16
σελ. 16
σελ. 16
σελ. 16
σελ. 16
σελ. 17
17. CLUB HOUSE
σελ. 17
18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
σελ. 17
σελ. 17
19. ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
19.1 Πρώτες Βοήθειες
19.2 Καθαριότητα
19.3 Πόσιμο Νερό
19.4 Νερό πισίνας
19.5 Διατροφή
19.6 Κεράσματα εορτών / γενεθλίων
σελ. 17
σελ. 17
σελ. 18
σελ. 18
σελ. 18
σελ. 18
σελ. 18
20. ΑΠOΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
σελ. 18
21. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
σελ. 19
22. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
22.1 Σεισμού
22.2 Φωτιάς-Εκκένωση σχολικού κτιρίου
σελ. 19
σελ. 19
σελ. 19
23. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
σελ. 21
24. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
σελ. 22
14.1 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΕΚΓ (Σ.Γ.Κ.Ε.Κ.Γ.)
14.2 Σύλλογος Αποφοίτων ΕΚΓ (Σ.Α.Ε.Κ.Γ.)
14.3 Αθλητικός Σύλλογος ΕΚΓ (Α.Σ.Ε.Κ.Γ.)
15.1. Εσωτερικά Βραβεία
15.2 Υποτροφίες
18.1 Βιβλιοπωλείο/CGS Store/e-shop
3
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα ΕΚΓ δίνουν στο μαθητή και την οικογένεια που τον στηρίζει τις περισσότερες δυνατές επιλογές για την περαιτέρω προσωπική - ακαδημαϊκή εξέλιξη και πορεία, με λύσεις και προοπτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ασφαλές περιβάλλον, τα
ΕΚΓ προσφέρουν διεθνή, σύγχρονη εκπαίδευση, εφαρμόζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπ. Παιδείας και εξασφαλίζουν
καθετοποιημένες υπηρεσίες προς τον μαθητή ώστε όλες οι ανάγκες του να καλύπτονται κάτω από τη σχολική στέγη.
2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
2.1 Mission Statement
Στα ΕΚΓ δίνουμε σε όλους τους μαθητές/τριές μας τη δυνατότητα να αναδείξουν τις ατομικές τους κλίσεις και δεξιότητες
συνδέοντας την εμπειρία της τάξης με την πραγματικότητα της ζωής.
Οι μαθητές/τριές μας μέσα σε ένα κλίμα διαρκούς έρευνας, συνεργασίας και συναισθηματικής στήριξης, κατακτούν ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αποκτούν θετικές στάσεις ζωής και μαθαίνουν να συνεισφέρουν δημιουργικά στην παγκόσμια
κοινότητα.
http://www.cgs.gr/main/el/mission-statement-history
2.2 Ακαδημαϊκός στόχος
Το Σχολείο μας στοχεύει στον εμπλουτισμό της γνωστικής και παιδευτικής πορείας των μαθητών/τριών μας με στοιχεία
όπως:
•
•
•
•
•
•
Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
Ενθάρρυνση της συλλογικής προσπάθειας, ομαδικότητας και συνεργασίας
Τεχνικές δια βίου μάθησης σε δασκάλους και μαθητές/τριες
Σεβασμό στην εθνική κληρονομιά και παράδοση
Αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση
Ευαισθητοποίηση σε θέματα οικολογίας και κοινωνικής δικαιοσύνης
και τελικά:
εφοδιάζει τους μαθητές/τριες με γνώσεις και αρχές ώστε να γίνουν οι αυριανοί πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης, του
Κόσμου.
3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ International Βaccalaureate (IB)
Τα ΕΚΓ προσφέρουν το International Baccalaureate CONTINUUM – τρία προγράμματα διεθνούς εκπαίδευσης για παιδιά από
3 έως 18 ετών*. To ΙΒ (www.ibo.org) ιδρύθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας το 1968 και είναι αναγνωρισμένος ηγέτης στο
χώρο της Διεθνούς Εκπαίδευσης.
Οι μαθητές των προγραμμάτων ΙΒ, μαθαίνουν ερευνώντας, αποκτούν δεξιότητες, ανακαλύπτουν κλίσεις και προετοιμάζονται
να γίνουν παγκόσμιοι πολίτες,
οι εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων ΙΒ, επιμορφώνονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τη φιλοσοφία του ΙΒ, ενώ
οι γονείς των προγραμμάτων ΙΒ, εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση των παιδιών τους και αποδέχονται αξίες και αρχές που
διέπουν το PYP.
O IB συνεργάζεται με περισσότερα από 3,300 IB World Schools σε 141 χώρες όπου προσφέρει τα τρία του προγράμματα
σε περισσότερους από 950,000 μαθητές. (στοιχεία Ιανουαρίου 2012)
www.ibo.org
* ΜΥΡ Candidate School
3.1 Αποστολή του ΙΒ
Το IB στοχεύει στη διαπαιδαγώγηση νέων με ερευνητικό πνεύμα και γνώσεις, οι οποίοι νοιάζονται και συμβάλλουν στη
δημιουργία ενός καλύτερου και ειρηνικού κόσμου με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης και του αμοιβαίου
σεβασμού.
Γι’ αυτό το σκοπό, συνεργάζεται με σχολεία, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, ώστε να αναπτύξει διεθνή προγράμματα
4
σπουδών υψηλών απαιτήσεων, που αξιολογούνται συστηματικά.
Τα συγκεκριμένα προγράμματα ενθαρρύνουν τους μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο να γίνουν δραστήριοι, αλληλέγγυοι και
υπέρμαχοι της δια βίου μάθησης, καθώς και να είναι σε θέση να κατανοούν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.
3.2 Το προφίλ του μαθητή
Ο κύριος στόχος όλων των προγραμμάτων του IB είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτών με διεθνή κουλτούρα , οι οποίοι να ενδιαφέρονται για το καλό της ανθρωπότητας και να μοιράζονται την ευθύνη του πλανήτη με σκοπό να δημιουργήσουν
ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο.
Ο μαθητής του ΙΒ εκπαιδεύεται να:
• Ερευνά. Αναπτύσσει τη φυσική του περιέργεια. Αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διεξαγωγή της έρευνας και
δείχνει ανεξαρτησία. Απολαμβάνει τη μάθηση και αποκτά εμπειρίες που τις χρησιμοποιεί στη ζωή του.
• Γνωρίζει. Εξερευνά και κατανοεί σε βάθος έννοιες και ιδέες τοπικής και παγκόσμιας σημασίας και αποκτά γνώσεις μέσα
σε ένα ευρύ και ισορροπημένο φάσμα γνωστικών πεδίων.
• Σκέπτεται. Παίρνει πρωτοβουλία και εφαρμόζει δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης για να αναγνωρίσει και να
προσεγγίσει σύνθετα προβλήματα ώστε να τα επιλύει παίρνοντας λογικές και ηθικές αποφάσεις.
• Επικοινωνεί. Κατανοεί και εκφράζει ιδέες, απόψεις και συναισθήματα με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα μέσα από
διαφορετικές γλώσσες . Εργάζεται αποτελεσματικά και πρόθυμα σε συνεργασία με τους άλλους.
• Έχει αρχές. Κρίνει και δρα με γνώμονα την ηθική, την τιμιότητα και τη δικαιοσύνη. Συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και
ειλικρίνεια , αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και δέχεται τις συνέπειες που τις συνοδεύουν.
• Έχει ανοιχτό μυαλό. Κατανοεί και εκτιμά τη δικιά του κουλτούρα και ιστορία και αναγνωρίζει, τις αξίες και τις παραδόσεις
των άλλων ανθρώπων. Σέβεται τη διαφορετικότητα και δέχεται άλλες ιδέες, σκέψεις και απόψεις.
• Νοιάζεται .Δείχνει κατανόηση, συμπόνια και σεβασμό στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων. Δεσμεύεται προσωπικά και δρα με ευαισθησία, συμβάλλοντας θετικά στις ζωές των άλλων ανθρώπων αλλά και στο περιβάλλον .
• Τολμά. Προσεγγίζει νέες και απρόβλεπτες καταστάσεις με θάρρος και σύνεση. Είναι ανήσυχος και αξιοποιεί την ανάγκη
του να εξερευνά και να ανακαλύπτει νέους ρόλους, ιδέες και στρατηγικές. Είναι γενναίος και υποστηρίζει με σθένος τα
πιστεύω του.
• Κρατά ισορροπίες. Ενδιαφέρεται για την πνευματική, σωματική και συναισθηματική του ισορροπία, ώστε να επιτύχει
προσωπική ευημερία για τον ίδιο και τους άλλους.
• Κάνει αυτοκριτική Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική του μάθηση και εξέλιξη. Είναι σε θέση να αξιολογεί και
να κατανοεί τις δυνατότητες του και τις αδυναμίες του, προκειμένου να υποστηρίξει τη μάθηση και την προσωπική του
ανάπτυξη.
http://www.cgs.gr/main/el/studentprofile
4. TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΒ
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (PYP) απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 3 έως 12 ετών και εστιάζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέσα στο σχολείο και έξω στον κόσμο.
Το πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (MYP) απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 11 έως 16 ετών και παρέχει ένα πλαίσιο ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από διαθεματικά και διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών.
Το πρόγραμμα IB Diploma (IB DP) απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 16 έως 19 ετών, είναι ένα απαιτητικό διετές πρόγραμμα
σπουδών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με υψηλά κίνητρα, και οδηγεί στην απόκτηση διεθνούς πιστοποίησης που αναγνωρίζεται από κορυφαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.
4.1 Primary Years Programme
Προνηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο (3 - 5 ετών) - Δημοτικό (6 - 12 ετών)
Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα είναι το πρώτο πιστοποιημένο από τον Οργανισμό ΙΒ Σχολείο στην Ελλάδα, το οποίο
εφαρμόζει το IB Primary Years Programme για το Προνηπιαγωγείο, το Νηπιαγωγείο & το ∆ηµοτικό, για παιδιά ηλικίας 3-12
ετών, στην Ελληνική Γλώσσα και το οποίο βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
& Θρησκευµάτων.
5
Πρόκειται για ένα νέο, υψηλής ποιότητας, διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο βασίζεται στη διερεύνηση (inquiry),
διεγείρει τη διάθεση για μάθηση, αναδεικνύει τις κλίσεις και αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών/τριών μας, δημιουργεί
υγιείς μαθησιακές συνήθειες και προάγει θετικές νοοτροπίες. Το Πρόγραμμα συνδέει τις εμπειρίες της τάξης με την ίδια τη
ζωή και την πραγματικότητα που περιβάλλει τους μαθητές και τις μαθήτριες έξω από την τάξη. Πέρα από το υψηλό ακαδημαϊκό
επίπεδο, δίνεται μεγάλη έμφαση στις ιδέες της παγκόσμιας αντίληψης και στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών.
Το περιεχόμενο των προγραμμάτων εμπλουτίζεται με έννοιες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ζωής τις οποίες πρέπει να
αποκτήσει και να αναπτύξει ένας μαθητής/τρια προκειμένου να ενταχθεί αλλά και να δράσει στην κοινωνία του αύριο.
Το Πλαίσιο Σπουδών εφαρμόζεται από το Προ-Νήπιο μέχρι και την ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού. Μέσα από έξι γνωστικά πεδία
(Γλώσσα, Μαθηματικά, Επιστήμες & Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Καλές Τέχνες, Φυσική & Κοινωνική Αγωγή) και από
μία διαδικασία διερεύνησης και μελέτης, οι μαθητές/τριες αποκτούν γνώσεις, κατανοούν σημαντικές έννοιες, αναπτύσσουν
δεξιότητες και συγκεκριμένες στάσεις ζωής και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις, προσεγγίζοντας τα έξι παιδαγωγικά θέματα (ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε στο χώρο και στο χρόνο, πώς εκφραζόμαστε, πώς λειτουργεί ο κόσμος μας, πώς
οργανώνουμε τον εαυτό μας και πώς μοιραζόμαστε τον πλανήτη).
http://www.cgs.gr/main/el/pyp
4.2 Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΒ ΜΥΡ*)
Γυμνάσιο (12 - 16 ετών)
Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραμμα φοίτησης και αγωγής, το οποίο βασίζεται:
στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.), στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στο Μiddle Years Programme (MYP) του Ιnternational Baccalaureate (IB).
To Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΒ ΜΥΡ) έχει ως στόχους του οι μαθητές/τριες:
• να αναπτύσσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στη μάθηση
• να συνδυάζουν τη γνωστική υποδομή, τις εμπειρίες και την κριτική σκέψη που έχουν αποκτήσει για την επίλυση προβλημάτων έξω από τα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης
• να αντιλαμβάνονται τη θέση τους σε μια διεθνοποιημένη κοινωνία
• να μαθαίνουν να δρουν υπεύθυνα τόσο ατομικά όσο και συλλογικά
• να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους
• να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο
Πώς εφαρμόζεται το Πρόγραμμα;
Μέσα από ένα πρόγραμμα 40 ωρών το συγκεκριμένο πλαίσιο σπουδών κατηγοριοποιεί τις επιστήμες σε οκτώ (8) ομάδες
μαθημάτων που διέπονται από κοινές διδακτικές αρχές και κοινή μεθοδολογία :
1. Μητρική γλώσσα: Ελληνικά (Αρχαία και Νέα)
2. Ανθρωπιστικές επιστήμες: Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Οικιακή Οικονομία, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
6
3. Τεχνολογία/Πληροφορική
4. Μαθηματικά
5. Τέχνες: Εικαστικά, Μουσική
6. Πειραματικές Επιστήμες: Βιολογία, Φυσική, Χημεία
7. Φυσική Αγωγή
8. Γλώσσα B: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Κύριο ζητούμενο είναι να γίνει διασύνδεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται για
να δώσουν μια σφαιρική άποψη του κόσμου που μας περιβάλλει. Αξιοποιώντας την ύλη των γνωστικών αντικειμένων του
Γυμνασίου, οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται θεματικές ενότητες που αποτελούν έναυσμα για έρευνα και ανάπτυξη κριτικής
σκέψης.
Οι θεματικές ενότητες εξετάζονται μέσα από το πρίσμα 5 «Πεδίων Αλληλεπίδρασης» :
(1) Προσεγγίσεις Μάθησης
(2) Κοινωνική Προσφορά
(3) Αγωγή Υγείας και Κοινωνική Εκπαίδευση
(4) Περιβάλλοντα
(5) Ανθρώπινη Εφευρετικότητα
Ο πολιτισμός, το περιβάλλον, οι νέες τεχνολογίες και η εθελοντική προσφορά διέπουν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής,
ενώ στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται ο ίδιος ο μαθητής. Βασική μέριμνα αποτελεί η καλλιέργεια μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, το λεγόμενο «προφίλ του μαθητή», λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του εφήβου για
επικοινωνία, ανθρωπιστικά ιδανικά, συναισθηματική κάλυψη και συλλογικότητα.
*Από το Μάρτιο του 2011 το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα είναι Υποψήφιο Σχολείο ΜΥΡ (Candidate
School) και ακολουθεί τη διαδικασία της πλήρους αναγνώρισης (Verification), όπως αυτή προβλέπεται από το International
Baccalaureate (IB).
http://www.cgs.gr/main/el/junior-high-school
4.3 Pre-IB
A’ Λυκείου
Τα ΕΚΓ είναι το μόνο σχολείο που δημιούργησε και προσφέρει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια το Πρόγραμμα Pre-IB. Η μετάβαση των μαθητών στο επίπεδο του Λυκείου, θέτει το ερώτημα της επιλογής του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος,
το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους τους. Το Πρόγραμμα Pre-IΒ δημιουργήθηκε για να προσφέρει
έγκαιρα, τη γνωστική υποδομή και μεθοδολογία που απαιτείται, για εκείνους τους μαθητές που ενδέχεται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα του ΙΒ στη Β’ Λυκείου και να αναζητήσουν αργότερα την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερι-
7
κού. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα της Α’ Λυκείου.
http://www.cgs.gr/main/el/preib
4.4 IB Diploma Programme (IB DP)
(16-18 ετών)
Το τμήμα του IB Diploma των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, ένα από τα παλαιότερα και αποτελεσματικότερα τμήματα Ι.Β.
στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 1994. Πρόκειται για ένα διετή, έγκυρο και συστηματικό κύκλο σπουδών, που βοηθά αποτελεσματικά τους μαθητές/τριες που επιθυμούν να εισαχθούν και να σπουδάσουν με επιτυχία στα σημαντικότερα πανεπιστήμια
όλου του κόσμου, σε όλες τις ειδικότητες, χωρίς επιπλέον εξετάσεις. Αντιστοιχεί στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
IB DIPLOMA PROGRAMME
Ο μαθητικός πληθυσμός του πρώτου έτους του IB Diploma των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα παρουσίασε φέτος αύξηση
26%.
35% των εγγραφών στο ΙΒ DP της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, είναι μεταγραφές μαθητών άλλων σχολείων.
Το ποσοστό καθηγητών του ΙΒ DP των ΕΚΓ με τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι 84% ενώ το ποσοστό καθηγητών του ΙΒ DP με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Master’s, PhD) είναι 68%.
Τα ΕΚΓ προσφέρουν το IB DP από το 1994 και σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας 15ετίας οι απόφοιτοι του IB DP των
Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα έχουν:
εγγραφεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού:
γίνει δεκτοί σε Πανεπιστήμιο της 1ης τους επιλογής:
γίνει δεκτοί σε Πανεπιστήμιο της 2ης τους επιλογής:
98%
79%
18%
http://www.cgs.gr/main/el/ib
4.5 Λύκειο
Τα ΕΚΓ προσφέρουν το Πρόγραμμα του Λυκείου, προετοιμάζοντας τους μαθητές ώστε αφενός να επιτύχουν την εισαγωγή
και εγγραφή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, αφετέρου να θεμελιώσουν την ικανή
και αναγκαία υποδομή για μια επιτυχημένη πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το έμψυχο δυναμικό μας εφαρμόζει ένα πρόγραμμα σπουδών με υποστηρικτικές διαδικασίες, ποιοτικές και ποσοτικές προγραμματικές παρεμβάσεις και καινοτομίες που στο σύνολό τους εξασφαλίζουν στο Σχολείο ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
8
Από το σχολικό έτος 2012-2013 στη Β’ Λυκείου εφαρμόζεται το πρόγραμμα του Υπουργείου παιδείας για το Νέο Λύκειο με
ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών αλλά και στην εμβάθυνση των μαθημάτων κατεύθυνσης που
έχουν επιλέξει οι μαθητές. Στην Α’ Λυκείου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το Νέο Λύκειο. Επιπλέον μια και η τάξη αυτή είναι η καταληκτική του ΜΥΡ υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις ώστε να εξυπηρετούνται οι
στόχοι του Προγράμματος.
http://www.cgs.gr/main/el/high-school
5. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5.1 Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού
23 Συντονιστές κλάδων και μαθημάτων, 13 Υποδιευθυντές και 5 Διευθυντές
Επιπέδων συνεργάζονται με το Διευθυντή, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, για
τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και λειτουργία των επιπέδων των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα.
Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι διαφοροποιηµένος σε σχέση µε το ρόλο του παραδοσιακού εκπαιδευτικού.
Σήµερα ο εκπαιδευτικός δεν έχει στόχο τη µετάδοση της γνώσης, αλλά τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την
ενεργό συµµετοχή του παιδιού στα δρώµενα της οµάδας, καθώς έχει ρόλο συντονιστή στη µαθησιακή διαδικασία.
Αναλαµβάνει ρόλο βοηθού, εµψυχωτή, συνεργάτη, καθοδηγητή στην ανακάλυψη και την απόκτηση ης γνώσης. Οφείλει να
είναι συνερευνητής, να ακούει το παιδί, να διατυπώνει ερωτήσεις και να επικεντρώνεται στη διαδικασία προσέγγισης της
απάντησης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να εµπλέκονται σε µια συνεχή επαγγελµατική εξέλιξη, συµµετέχοντας σε διεθνή
σεµινάρια εκπαίδευσης και σε σεµινάρια που διοργανώνει το ίδιο το σχολείο.
5.2 Υπεύθυνοι Τμημάτων/Τάξεων
Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων/Τάξεων είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί, ευαισθητοποιημένοι στις ανάγκες και τα προβλήματα των μαθητών/τριών, είναι υπεύθυνοι για την προσωπική ανάπτυξη, τη διερεύνηση των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων των
μαθητών/τριών, την ανίχνευση προβλημάτων, όπου αυτά αναφύονται και την αντίστοιχη ενημέρωση των γονέων τους. Σε
αυτούς απευθύνονται οι μαθητές/τριες για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Οι Υπεύθυνοι ενημερώνουν τους γονείς,
τη Διεύθυνση και το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης, εάν αυτό χρειαστεί. Στο Νηπιαγωγείο και
στο Δημοτικό το ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο δάσκαλος ή η δασκάλα του τμήματος κάθε μαθητή/τριας σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο δάσκαλο/α τάξης, με τη συνδρομή του Διευθυντή του επιπέδου και του Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και
Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης. Στο Γυμνάσιο οι υπεύθυνοι τμημάτων/τάξεων συνεργάζονται με τον Ψυχολόγο του Γυμνασίου ενώ στο Λύκειο η διαδικασία εμπλουτίζεται με τη λειτουργία του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
5.3 Teacher Development
To Ηarvard Graduate School of Education ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και δηµιούργησε σε συνεργασία µε τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα ένα ειδικά σχεδιασµένο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών προσαρµοσµένο στις ανάγκες
της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο τίτλος του είναι “Differentiating Instruction and Team Teaching in Mathematics &
Literacy”, έχει διάρκεια 6 µηνών και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρώτης βαθµίδας από όλη την Ελλάδα. O Εναρκτήριος Κύκλος Εισηγήσεων πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα στην Παλλήνη, µε τη
συµµετοχή 75 εκπαιδευτικών από τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα και από ιδιωτικά και δηµόσια σχολεία όλης της χώρας.
Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα χορήγησαν υποτροφίες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συµµετοχής σε εκπαιδευτικούς από
όλη την Ελλάδα.
6. Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης
Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, θεωρεί απαραίτητη τη
στήριξη του μαθητή ως ψυχική οντότητα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγχρόνως πιστεύει στον καθοριστικό ρόλο της
γνώσης που συμβάλλει στην ψυχική συγκρότηση του μαθητή και του ατόμου γενικότερα. Στη φιλοσοφία αυτή στηρίζεται η
δράση και ο ρόλος του Τμήματός μας μέσα στο Σχολείο.
http://www.cgs.gr/main/el/counseling
6.1 Οι ψυχολόγοι του Σχολείου:
• Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς με στόχο την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας κάθε παιδιού, ώστε να μπορέσει να
αναδειχθεί η προσωπικότητά του καθώς και η γνωστική του ικανότητα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η συνεργασία
αυτή είναι επίσης απαραίτητη για να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί την αλληλεπίδραση που ασκείται μεταξύ αυτών και
των μαθητών ώστε η επιρροή αυτή να είναι θετική για την καλύτερη ένταξη του παιδιού στην εκπαιδευτική κοινότητα.
• Συνεργάζονται με τους γονείς με στόχο να κατανοήσει η οικογένεια ότι για να μάθει ένα παιδί χρειάζεται να αυτονομηθεί,
να ωριμάσει ηλικιακά και ότι έχει ανάγκη από ένα δημιουργικό και ήρεμο περιβάλλον.
9
• Στηρίζουν τους μαθητές για να αντιληφθούν οι ίδιοι τις δυνατότητές τους, να επεξεργαστούν τις ανησυχίες τους και να
ενταχθούν ομαλά στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος του Τμήματος είναι η διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
λειτουργώντας ως διάμεσος στη σχέση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων. Ο ψυχολόγος τελικά καλείται να διερευνήσει
τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
6.2 Στόχος του Προγράμματος
Στόχος του Τμήματος είναι η διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λειτουργώντας ως διάμεσος στη σχέση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων. Ο ψυχολόγος τελικά καλείται να διερευνήσει τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει δημιουργικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ενημερωθείτε αναλυτικά στον ιστότοπο του Σχολείου –
Συμβουλευτική
7. Ειδικά Προγράμματα
7.1 MUN
Το πιστοποιητικό συμμετοχής των μαθητών στα συνέδρια MUN είναι σημαντικότατο εφόδιο για τις αιτήσεις σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Model United Nations (Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών) είναι ένας εκπαιδευτικός μη κερδοσκοπικός,
μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και διοργανώνει ετήσια μαθητικά συνέδρια που γίνονται σε πολλά κράτη με τη συμμετοχή μαθητών από ξένες χώρες με κορυφαίο αυτό της Χάγης
(T.H.I.M.U.N.). Σκοπός του M.U.N. είναι η ευαισθητοποίηση των νέων στα παγκόσμια προβλήματα, η βελτίωση των ρητορικών
τους ικανοτήτων με την δημόσια έκφραση και την τεκμηριωμένη υποστήριξη των ιδεών τους, καθώς επίσης η απόκτηση
γνώσεων μέσα από την έρευνα και τη μελέτη διεθνών θεμάτων, προβλημάτων και εξελίξεων. Τα ΕΚΓ συμμετέχουν από το
1996 μέχρι σήμερα στις διοργανώσεις Μ.U.N., ενώ από το 2005 διοργανώνουν το CGS-M.U.N. Τέσσερα μόνο σχολεία στην
Αθήνα διοργανώνουν συνέδρια M.U.N.
http://www.cgs.gr/main/el/mun
7.2 Προγράμματα Ξένων Γλωσσών
Τα ΕΚΓ δίνουν μεγάλο βάρος στην εκμάθηση και εξάσκηση ξένων γλωσσών θεωρώντας ότι οι μαθητές θα πρέπει να συνηθίζουν σε περιβάλλον σχεδόν όπως αυτό που θα ζήσουν και θα εργαστούν. Πέραν των αγγλικών, οι επιλογές των μαθητών
είναι Γαλλικά ή Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Επίσης οι μαθητές του IB Diploma Programme έχουν την δυνατότητα
να ξεκινήσουν Ιταλικά ή Κινέζικα (Mandarin). Οι ανάγκες πλήρους και διεξοδικής εκμάθησης και οι εξετάσεις πιστοποίησης
γνώσης των αγγλικών γίνονται μέσα στο σχολείο ώστε ο μαθητής να μη χρειάζεται ενίσχυση από άλλες πηγές.
Οι μαθητές/τριες των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα διδάσκονται υποχρεωτικά 2 ξένες γλώσσες: Αγγλικά από το Νηπιαγωγείο και Γαλλικά ή Γερμανικά από τη Γ’ τάξη του Δημοτικού με στόχους:
• Την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας (Νηπιαγωγείο - Β’ Δημοτικού)
• Τη συστηματικότερη διδασκαλία της δομής της γλώσσας (Γ’ Δημοτικού - Γ’ Λυκείου)
• Την κατοχύρωση της γλωσσομάθειάς τους με την απόκτηση διπλωμάτων (Α’ Γυμνασίου - Α’ Λυκείου)
http://www.cgs.gr/main/el/foreign-lang
7.3 Ομαδοσυνεργατική μάθηση
Οι µαθητές/τριες χωρίζονται σε οµάδες εργασίας των 5-6 ατόµων.
Στόχος είναι η µείωση της ανταγωνιστικότητας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης και η αύξηση της συνυπευθυνότητας,
της αλληλοβοήθειας και αλληλοστήριξης. Ο οµαδικός τρόπος εργασίας προωθεί την ανάπτυξη της λογικής σκέψης και της
κοινωνικής ταυτότητας του παιδιού. Προάγει τη συνεργασία και αποτελεί σηµαντικό κίνητρο µάθησης, καθώς τα παιδιά ανταλλάσσουν ρόλους και υπευθυνότητες.
7.4 Συνδιδασκαλίες
Υπάρχουν διάφορες µορφές συνδιδασκαλίας. Ανάλογα µε την οµάδα εργασίας των εκπαιδευτικών, την ηλικία των µαθητών/
τριών και το διδακτικό αντικείµενο, οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν συνδιδασκαλίες είτε για δίγλωσση διδασκαλία, είτε για
διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης.
10
7.5 Ωρα μελέτης στο βασικό πρόγραμμα του PYP
Στο P.Y.P. ο τρόπος µελέτης των µαθηµάτων έχει καθοριστική θέση στο Πρόγραµµα Σπουδών. Στην Α’ και Β’ ∆ηµοτικού υπάρχει ώρα µελέτης Επιστηµών και Μαθηµατικών, αλλά και ώρα µελέτης Γλωσσικών Μαθηµάτων ενταγµένη στο καθηµερινό
υποχρεωτικό πρόγραµµα των µαθητών/τριών για Α’ και Β’ ∆ηµοτικού (5 ώρες εβδοµαδιαία).
Στη Γ’ ∆ηµοτικού η µελέτη (1 ώρα εβδοµαδιαία) αφορά στην ανακάλυψη µεθόδου µάθησης των κοινωνικών επιστηµών
(Ιστορία), καθώς εισάγονται για πρώτη φορά στην τάξη αυτή. Στις υπόλοιπες τάξεις η µελέτη µε τη µορφή της εµπέδωσηςεφαρµογής είναι µέρος της καθηµερινής διδασκαλίας, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη ώρα στο πρόγραµµα Μαθηµάτων.
7.6 Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Οι μαθητές/τριες εκπαιδεύονται σε όλες τις βασικές εφαρμογές, διδάσκονται γλώσσα προγραμματισμού, θεωρία δικτύων και
εκπαιδεύονται στη χρήση των βασικών υπηρεσιών του Διαδικτύου. Μέσω των ενισχυτικών δραστηριοτήτων και των ειδικών
προγραμμάτων προετοιμασίας, οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα Διπλώματα Πιστοποιήσεων: το Δίπλωμα του Πανεπιστημίου του Cambridge (Skills Award in Information Technology)
και το Δίπλωμα ECDL (European Computer Driving License) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7.7 Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων/Clubs
Οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία με την ενεργή συμμετοχή τους στους ομίλους να καλλιεργήσουν ιδιαίτερες κλίσεις και
δεξιότητες, να αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα και να αναπτύξουν τη συλλογικότητα και το ομαδικό τους πνεύμα.
Οι όμιλοι εντάσσονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα μαθημάτων και λειτουργούν κάθε Τετάρτη (08.20-09.10). Κάθε μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός ομίλου για το κάθε εξάμηνο.
http://www.cgs.gr/main/el/pyp/clubs
7.8 Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή όλες τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και διαθέσιμη σε όλες τις βαθμίδες. Διαθέτει πάνω από
15.000 βιβλία, ελληνικά και αγγλικά (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικά και λογοτεχνικά βιβλία για μεγάλους και παιδιά, καθώς και εικονογραφημένα βιβλία για τα μικρά παιδιά) και περιοδικά επιστημονικά και επικαιρότητας. Επίσης διαθέτει
εποπτικά μηχανήματα, εκπαιδευτικά DVD, CD και CD-ROM, χάρτες, αρχείο άρθρων και φωτογραφιών και 8 υπολογιστές με
πρόσβαση στο internet για έρευνα και κατάρτιση εργασιών. Το υλικό της εμπλουτίζεται συστηματικά ώστε να είναι ενημερωμένη και σύγχρονη.
Στόχος της είναι να τονώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη των παιδιών για το βιβλίο, να τα ενθαρρύνει να αυτενεργούν
αναπτύσσοντας τις δεξιότητες εντοπισμού, αξιολόγησης και αξιοποίησης της πληροφορίας, καθώς και να υποστηρίζει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου.
7.9 Club Βιβλιοφάγων
Αφορά σε μαθητές Δημοτικού. Σε κάθε τάξη δίνεται μια λίστα προτεινόμενων βιβλίων. Τελειώνοντας το διάβασμα του κάθε
βιβλίου οι μαθητές περνούν από μια μικρή συνέντευξη με τις βιβλιοθηκάριους, που κάνουν ερωτήσεις πάνω στο περιεχόμενο
του βιβλίου που έχουν διαβάσει και το βιβλίο δηλώνεται στην καρτέλα τους. Με τη συμπλήρωση τριών βιβλίων στην καρτέλα
γίνονται αυτόματα μέλη της λέσχης. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις της Λέσχης, όπως επισκέψεις σε
εκθέσεις βιβλίου, εκδοτικούς οίκους και άλλους χώρους συναφείς με το βιβλίο, συναντήσεις με συγγραφείς κλπ. Στο τέλος
της χρονιάς πραγματοποιείται η Γιορτή των Βιβλιοφάγων, όπου βραβεύονται οι χρυσοί, αργυροί και χάλκινοι βιβλιοφάγοι,
ανάλογα με τον αριθμό των βιβλίων που έχει διαβάσει το κάθε παιδί.
Χρυσοί βιβλιοφάγοι θεωρούνται όσοι έχουν διαβάσει από 13 μέχρι όλα τα βιβλία της λίστας (20). Αργυροί βιβλιοφάγοι
θεωρούνται όσοι έχουν διαβάσει από 9 μέχρι 12 βιβλία. Χάλκινοι βιβλιοφάγοι θεωρούνται όσοι έχουν διαβάσει από 5 μέχρι
8 βιβλία.
Φέτος (2011-2012) θεσπίζεται για πρώτη φορά και ένα καινούργιο βραβείο, το Βραβείο του Δημιουργικού Βιβλιοφάγου.
Αυτό θα δοθεί στα παιδιά που θα δραστηριοποιηθούν δημιουργικά σε σχέση με το βιβλίο, με τη συγγραφή βιβλιοκρισίας,
παρουσίαση νέων βιβλίων στους συμμαθητές, ζωγραφική εμπνευσμένη από τα βιβλία που διάβασαν, διακόσμηση ταμπλό,
συγγραφή δικού τους παραμυθιού ή κάτι άλλο που οι ίδιοι μπορούν να προτείνουν. Βραβείο θα δοθεί στα παιδιά που θα
συμμετάσχουν σε πάνω από 3 δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
7.10 Μαθηματικοί διαγωνισμοί
Κάθε χρόνο η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει Πανελλήνιους Διαγωνισμούς στα Μαθηματικά με τις επωνυμίες
«Θαλής», «Ευκλείδης», «Αρχιμήδης» και Προκριματικός Διαγωνισμός.
Με τους μαθητές που διακρίνονται συγκροτεί τις Εθνικές Ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα στις Βαλκανιάδες και στη
Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, με ιδιαίτερη κλίση και αγάπη στα Μαθηματικά έχουν μια πολύχρονη παρουσία
στους διαγωνισμούς με σημαντικές μάλιστα διακρίσεις. Οι διαγωνισμοί αφορούν στους μαθητές των τάξεων Β’, Γ’ Γυμνασίου
και Λυκείου.
Τα οφέλη που αποκομίζει ένας μαθητής από τη συμμετοχή του σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι πολλά. Ασχολείται με ένα
αντικείμενο το οποίο αγαπά ιδιαίτερα και στο οποίο εμβαθύνει, διευρύνει τον κύκλο των γνωριμιών του με συνομηλίκους του
που έχουν κοινά ενδιαφέροντα (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην πρώτη φάση των διαγωνισμών παίρνουν μέρος περίπου
11
15000 μαθητές από όλη την Ελλάδα), αποκτά την εμπειρία της συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό με εξωτερική αξιολόγηση.
Στο Σχολείο λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή μαθητών στους παραπάνω διαγωνισμούς. Με στόχο την
καλύτερη δυνατή προετοιμασία, υπάρχουν τμήματα για μαθητές των τάξεων Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’
Λυκείου.
http://www.cgs.gr/main/el/mathematics
7.11 Home learning / Homework
Στο P.Y.P. ο τρόπος µελέτης των µαθηµάτων έχει καθοριστική θέση στο Πρόγραµµα Σπουδών. Στην Α’ και Β’ ∆ηµοτικού υπάρχει ώρα µελέτης Επιστηµών και Μαθηµατικών, αλλά και ώρα µελέτης Γλωσσικών Μαθηµάτων ενταγµένη στο καθηµερινό
υποχρεωτικό πρόγραµµα των µαθητών/τριών για Α’ και Β’ ∆ηµοτικού (5 ώρες εβδοµαδιαία).
Στη Γ’ ∆ηµοτικού η µελέτη (1 ώρα εβδοµαδιαία) αφορά στην ανακάλυψη µεθόδου µάθησης των κοινωνικών επιστηµών
(Ιστορία), καθώς εισάγονται για πρώτη φορά στην τάξη αυτή. Στις υπόλοιπες τάξεις η µελέτη µε τη µορφή της εµπέδωσηςεφαρµογής είναι µέρος της καθηµερινής διδασκαλίας, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη ώρα στο πρόγραµµα Μαθηµάτων.
7.12 Διδασκαλία στο Σπίτι
Το Σχολείο υποστηρίζει ότι η διδασκαλία θα πρέπει να συνεχίζεται ακόμα και όταν ένας μαθητής/τρια δεν είναι σε θέση να
προσέλθει στις εγκαταστάσεις του Σχολείου (εκτεταμένη νοσηλεία, ξαφνική σωματική ανικανότητα και άλλοι λόγοι που μπορεί να αποκλείσουν την τακτική παρακολούθηση).
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι να αποστέλλονται με το σχολικό τα μαθήματα της ημέρας. Το διδακτικό προσωπικό είναι
στη διάθεση του/της μαθητή/τριας για επιπλέον ενημέρωση και βοήθεια όπου χρειάζεται.
Η διδασκαλία κατ’οίκον απαγορεύεται αυστηρά στους δασκάλους / καθηγητές των ΕΚΓ. Το σχολείο ζητά τη συνεργασία των
γονέων για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Σε περίπτωση μαθησιακής «αδυναμίας» του μαθητή/τριας οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο προκριμένου να διαμορφωθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα στήριξης.
7.13 IB Summer Courses
Τα ΕΚΓ είναι το μόνο σχολείο που οργανώνει και προσφέρει κάθε καλοκαίρι τα IB SUMMER COURSES στην ιστορική «Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών». Είναι ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο λαμβάνει χώρα σε ένα
όμορφο και ασφαλές περιβάλλον, με καθηγητές και μαθητές/τριες από ΙΒ σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η μακροχρόνια εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα προετοιμασίας (Pre-IB), ωφελούνται
σημαντικά, ενώ οι μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το 1ο έτος του IBDP είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το
κρίσιμο 2ο έτος μέσα από τα καλοκαιρινά επαναληπτικά μαθήματα (Mid-IB). Αντίστοιχο τμήμα καλοκαιρινών μαθημάτων ΙΒ
προσφέρει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με πολλαπλάσιο κόστος.
http://www.cgs.gr/main/el/ib/ib-summer-courses
www.cgs.gr/ibsummer
7.14 Forensics - Debates
Από το 1996, τα ΕΚΓ λαμβάνουν μέρος στους ρητορικούς διαγωνισμούς που διεξάγονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, προσφέροντας στους μαθητές της αντιπροσωπευτικής μας ομάδας μοναδικές εμπειρίες από την συμμετοχή τους σε μια από τις πιο
συναρπαστικές εκδηλώσεις, στις οποίες διαγωνίζονται μαθητές από τα σχολεία της χώρας μας. Οι ρητορικοί διαγωνισμοί
διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα με κορυφαίο γεγονός το Panhellenic Forensics Tournament, που διεξάγεται μια φορά το
χρόνο –εναλλάξ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- προσελκύοντας δεκάδες αντιπροσωπευτικές ομάδες από σχολεία με μεγάλη
παράδοση και διακρίσεις στους διαγωνισμούς. Οι ρητορικοί διαγωνισμοί προσφέρουν στους μαθητές μας την μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην επιχειρηματολογία, εφαρμόζοντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, που
χρησιμοποιούνται στα κοινοβούλια χωρών και όπου αλλού ο πειστικός λόγος και η αντιπαράθεση με επιχειρήματα αποτελούν
το μέσο για την διάδοση ιδεών και απόψεων πάνω σε οποιοδήποτε θέμα.
http://www.cgs.gr/main/el/debating-society
8. SMART
Τα ΕΚΓ προσφέρουν μια ευρύτατη γκάμα προαιρετικών δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους,
να αποκτήσουν χόμπι, να χτίσουν την προσωπικότητά τους γύρω από την τέχνη, τη μουσική, τον αθλητισμό. Είναι ευέλικτα
προγράμματα προσωπικής καλλιέργειας και ανάπτυξης των μαθητών/τριών, τα οποία λειτουργούν σε μικρές ομάδες, ανάλογα με την ηλικία, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων και ειδικευμένων εκπαιδευτικών και προπονητών. Όλες οι δράσεις του SMART (Sports, Music, Arts, Recreations of Tomorrow) είναι
οργανωμένες σε επιστημονική βάση και εστιάζουν στην εξειδίκευση, τη βιωματική μάθηση, τη δημιουργική διασκέδαση και
την ομαδική συνύπαρξη των παιδιών!
12
Hμέρες και ώρες λειτουργίας ΔΕ-ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ στη ζώνη 13.30 – 15.30 (αφορά μαθητές/τριες που τις ώρες αυτές δεν έχουν
υποχρεωτικό πρόγραμμα) Τετάρτη στη ζώνη 14.35-16.20 και Παρασκευή στη ζώνη 15.20-17.00.
Αναλυτικό πρόγραμμα στον ιστότοπο του Σχολείου.
http://www.cgs.gr/main/el/pyp/pyp-extra-curricular-activities
8.1 Ωδείο
Το Ωδείο Κωστέα-Γείτονα είναι αναγνωρισμένο από το κράτος (Υπουργείο Πολιτισμού) ΦΕΚ 50/Β/22.1.10 και προσφέρει
μουσικές σπουδές με ποιότητα και μεγάλο φάσμα επιλογών. Παρέχει αναγνωρισμένη από το κράτος πιστοποίηση σπουδών
και τίτλους σπουδών. Υπεύθυνη λειτουργίας και καλλιτεχνική διευθύντρια του Ωδείου είναι η διακεκριμένη σολίστ πιανίστρια,
συγγραφέας και έγκριτη παιδαγωγός Έφη Αγραφιώτη. Στο Τμήμα Κλασικής Μουσικής διδάσκονται: πιάνο, κιθάρα, βιολί, τραγούδι, φωνητική, βιολοντσέλο, φλάουτο, κλαρινέτο, μουσικά σύνολα, χορωδία. Στο Τμήμα Μοντέρνας Μουσικής διδάσκονται:
αρμόνιο, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, ντραμς, μοντέρνο τραγούδι, μουσικά σύνολα (ροκ γκρουπ). Στο Τμήμα Θεωρητικών διδάσκονται: θεωρία και σολφέζ, μουσικό παιχνίδι (προεισαγωγή στη μουσική), αρμονία, ανώτερα θεωρητικά. Ειδικευμένοι θεωρητικοί προετοιμάζουν υποψηφίους για τα τμήματα μουσικών σπουδών. Για τα παιδιά προσχολικής (και πρώιμης σχολικής)
ηλικίας λειτουργεί το Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής (σύστημα Orff). Τα ΕΚΓ έχουν στελεχώσει το Ωδείο με εξαιρετικούς
μουσικούς, με σολιστική δραστηριότητα, διεθνή εμπειρία, καθώς και μεγάλη εκπαιδευτική προσφορά.
Στο Ωδείο μας φοιτούν όχι μόνον μαθητές του σχολείου μας αλλά και σπουδαστές που το επιλέγουν για την ερασιτεχνική
και επαγγελματική μουσική τους παιδεία. Για το σχολικό έτος 2012-2013 το Ωδείο μας προετοιμάζει σεμινάρια, συναυλίες,
συμμετοχές μαθητών του σε μουσικά δρώμενα εκτός σχολείου, μουσικούς διαγωνισμούς. Εγκαίρως θα ενημερώνουμε τους
ενδιαφερόμενους. Το Ωδείο συμμετέχει επίσης στο παγκόσμιο δίκτυο Associated Board of the Royal Schools
of Music (ABRSM, με έδρα το Λονδίνο), που αποτελεί διεθνώς τον διακεκριμένο φορέα του μουσικού εκπαιδευτικού συστήματος με πιστοποίηση σπουδών σε προοδευτικά επίπεδα (“Grades”).
το Ωδείο διαθέτει δική του σελίδα στο facebook: http://www.facebook.com/OdeioKosteaGeitona
http://www.cgs.gr/images/odeio2.pdf
8.2 Baby Swim
Η βρεφική/παιδική πισίνα των ΕΚΓ, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου προγράμματα κολύμβησης για μικρές ηλικίες, σύμφωνα με τις πλέον καινοτόμες και ασφαλείς μεθόδους. Τα προγράμματα συνδυάζουν την εκμάθηση κολύμβησης, την κοινωνικοποίηση, την άσκηση και την ψυχαγωγία.
Η πισίνα είναι ενεργού οξυγόνου, διαστάσεων 4.50μ. Χ 6.50μ. Χ 0.90μ., σταθερής θερμοκρασίας 32oC-34οC. Την πισίνα
χρησιμοποιούν οι μαθητές των Τμημάτων Προ –προ- Νηπιαγωγείου και Προ-Νηπιαγωγείου.
http://www.cgs.gr/main/el/school-news/314-baby-a-mini-swimming
8.3 Juventus Soccer Schools
Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο εκπαίδευσης, αποτέλεσμα μελέτης των διάφορων πλευρών της φυσικής και προσωπικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού.
Βασίζεται κυρίαρχα στην επιλογή και εκπαίδευση προπονητών και προσωπικού, μέσα από τη λειτουργία και τις πιστοποιήσεις
που παρέχει το Κέντρο Σπουδών Juventus Soccer Schools (Τurin University, Juventus Academy) και στην ύπαρξη επιστημονικά ορισμένου εκπαιδευτικού πλαισίου και αυστηρού εσωτερικού κανονισμού προστασίας που ακολουθεί ηλικιακά το
παιδί. Απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5-16 ετών που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Οι προπονήσεις και η πρόοδος
των παιδιών εποπτεύεται και αξιολογείται από το team της Juventus Soccer Schools Ιταλίας.
http://www.cgs.gr/main/el/juventus-soccer-schools
http://www.cgs.gr/juventus/
8.4 Νikos Boudouris Basketball Academy
Ακαδημία με καθαρά μπασκετικό χαρακτήρα όπου μικροί μαθητές - αθλητές μαθαίνουν παίζοντας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται μετά το τέλος των μαθημάτων τους στο χώρο του σχολείου χωρισμένοι σε ηλικιακή group και να
λειτουργούν σαν ομάδα. Ανάλογα με την ηλικία τους καταρτίζεται πρόγραμμα προπονήσεων αλλά και φιλικών παιχνιδιών
κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Επίσης γίνονται επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους και γνωριμία με σημαντικούς αθλητές που
έχουν να επιδείξουν αθλητικές επιδόσεις και ήθος.
9. Summer Camps
Με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς τα ΕΚΓ σχεδίασαν προγράμματα που
συνδυάζουν ψυχαγωγία / άθληση / γνώση. Ποδόσφαιρο, Basketball, Windsurf, Tennis, Θέατρο, είναι κάποια από τα θέματα
των καλοκαιρινών Day Camps πάντα συνδυασμένα με μαθήματα αγγλικών. Τα προγράμματα ανακοινώνονται το Μάιο.
http://www.cgs.gr/main/el/summer-courses
13
10. Ραδιοφωνικός Σταθμός
Το CGS-Radio είναι ο πρώτος (και μοναδικός) ελληνικός σχολικός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι παραγωγοί του προέρχονται
από το Δημοτικό (ΣΤ’), Γυμνάσιο, Λύκειο και IB των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα.
Βασικός στόχος του CGS-Radio είναι η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (υπό την οπτική γωνία των πραγμάτων όπως τα
αντιλαμβάνονται οι έφηβοι) αλλά και όσων έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με αυτήν (μαθητές, καθηγητές, γονείς), για θέματα
που προάγουν την εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό και την επικοινωνία. Επίσης, για θέματα που αφορούν στη σχολική καθημερινότητα αλλά και την ψυχαγωγία.
Οι περίπου 150 μαθητές/παραγωγοί του CGS-Radio διακρίνονται για την υψηλή αισθητική τους, την κρίση τους και την ευαισθησία τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, και άλλα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις παραγωγές του CGS-Radio επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.cgs-radio.com
http://www.cgs-radio.com/
11. Εθελοντισμός
Στα ΕΚΓ οι μαθητές ενεργοποιημένοι κριτικά και σκεπτόμενοι σφαιρικά, εμπλέκονται ενεργά στα τοπικά και παγκόσμια γεγονότα, μαθαίνουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως μέλη ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και να αισθάνονται την ευθύνη
τους προς τους άλλους και το περιβάλλον.
Με πολύπλευρη ενημέρωση & ποικίλες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τόσο μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες άλλων φορέων οι μαθητές/τριες κατανοούν τη σημασία της προστασίας του
περιβάλλοντος και αναλαμβάνουν ενεργούς ρόλους: δενδροφυτεύσεις, υιοθεσίες ζώων και φυτών, περιβαλλοντικά παιχνίδια, εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα του Σχολείου μας, δασοπροστασία, καθαρισμοί ακτών και
δασών και προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας και αναδάσωσης του Σχολείου μας μετά την καταστροφική φωτιά του
2009.
http://www.cgs.gr/main/el/social-ecology/non-governmental-organizations
http://www.cgs.gr/main/el/social-ecology/in-action
http://www.cgs.gr/main/el/ib/dailynews-ib
12. Συνεργασίες
Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα είναι μέλη, συνεργάζoνται και αξιολογούνται από Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς
όπως οι: ΙΒ (International Baccalaureate), ECIS (European Council of International Schools), EDEXCEL, UCAS, Cambridge,
ΕCDL και συμμετέχουν σε προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το CΟΜΕΝIUS, για τη συνεργασία
μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων και την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση Διπλωμάτων Γλωσσομάθειας Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας σε συνεργασία με το British Council και το Γαλλικό Ινστιτούτο αντίστοιχα. Είναι επίσης επίσημο εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση
του ΙΒ Diploma, των General Certificates of English (GCE A’ Levels) και διπλωμάτων πιστοποίησης Η/Υ. Στα Εκπαιδευτήρια
Κωστέα-Γείτονα γίνεται προετοιμασία για εξετάσεις SAT I, TOEFL και IELTS τόσο για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας και
όσο και για μαθητές άλλων σχολείων.
Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα συνεργάζονται με διεθνείς φορείς όπως ο CISV (Children’s International Summer Villages)
κάτω από την αιγίδα της UNESCO και Διεθνείς και Ελληνικούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς όπως οι Action Aid, το Χαμόγελο του Παιδιού, κα.
http://www.cgs.gr/main/el/international-partners-a
13. Συνεργασία Οικογένειας - Σχολείου
Η στενή και διαρκής συνεργασία Οικογένειας - Σχολείου κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Για το σκοπό αυτό το Σχολείο μας
έχει καθιερώσει 2 ώρες εβδομαδιαίας συνεργασίας με κάθε διδάσκοντα και 3 ολοήμερες συναντήσεις κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Στις συναντήσεις αυτές οι διδάσκοντες συζητούν με τους γονείς για την επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών αλλά και τη στρατηγική που πρέπει από κοινού να ακολουθήσουν, προκειμένου να επιτύχουν οι
μαθητές/τριες τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
http://www.cgs.gr/main/el/pyp/dailynews-pyp/974-2012-03-06-12-53-42
14
14. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
14.1 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΕΚΓ (Σ.Γ.Κ.Ε.Κ.Γ.)
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων, ξεκίνησε πρωτοπόρα το 1978 και υπήρξε µάλιστα ένα από τα ιδρυτικά µέλη της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδος.
Σήμερα, με νέα 7µελές Προεδρείο, που εκλέχτηκε τo Δεκέμβριο του 2011 για 2ετή θητεία, και µε αρκετούς ήδη φίλουςµέλη, ο Σύλλογος ξεκινά -µε πολλή όρεξη και υψηλές προσδοκίες- την οργάνωση, τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση
των στόχων του για την τρέχουσα και την επόµενη σχολική χρονιά.
Στόχοι όπως περιγράφονται στο καταστατικό:
• Αποτελεσματική επικοινωνία και αποτελεσµατική συνεργασία µε τη διεύθυνση του Σχολείου και το ∆ιδακτικό Προσωπικό για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των παιδαγωγικών τους στόχων και την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων
που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον.
• Εξασφάλιση συµβουλευτικής υποστήριξης προς τους γονείς ή κηδεµόνες, σε σχέση πάντοτε µε τη σωµατική, πνευµατική
και συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών
• Συµβολή στην προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού.
• Υποστήριξη του Σχολείου στην καταπολέµηση οποιωνδήποτε διακρίσεων και αντικοινωνικών συµπεριφορών σε βάρος
µαθητών καθώς και στην προώθηση πνεύµατος ισότητας και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών της µαθητικής κοινότητας
http://www.cgs.gr/main/el/parents-association
14.2 Σύλλογος Αποφοίτων ΕΚΓ (Σ.Α.Ε.Κ.Γ.)
Ο Σ.Α.Ε.Κ.Γ. που ιδρύθηκε το 1989 και αναδιαρθρώθηκε το 2004, συνενώνει τις δυνάμεις πολλών ανθρώπων με κινητήρια δύναμη τις κοινές μνήμες από τα σχολικά τους χρόνια. Η ηθική, επαγγελματική και πνευματική ενίσχυση των μελών του,
καθώς και η καλλιέργεια των κοινωνικών τους σχέσεων αποτελούν πρωταρχικούς στόχους του Συλλόγου. Πρόκειται για μία
κοινότητα ανθρώπων από διάφορους χώρους , επικεντρωμένη στην ενίσχυση, κατά γνώση και συνείδηση, των αυριανών
πολιτών αλλά και ηγετικών στελεχών. Ο Σ.Α.Ε.Κ.Γ. αριθμεί πάνω από 5.000 μέλη.
Σκοπός και φιλοδοξία του είναι, αξιοποιώντας την κοινή πνευματική καταγωγή και καλλιέργεια των μελών του να κατευθύνει
συντονισμένα και δημιουργικά τις δυνάμεις της Σχολικής μας Κοινότητας. Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, ο Σύλλογος
Αποφοίτων λειτουργεί υπό την ευθύνη του, το Κέντρο Επαγγελματικής Διασύνδεσης (Career Center). Tα μέλη του, αλλά και
ευρύτερα τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας, μπορούν να απευθύνονται σε αυτό, είτε ως εργοδότες που προσφέρουν θέσεις
εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι που αναζητούν εργασία.
http://www.cgs.gr/main/el/alumni-association
14.3 Αθλητικός Σύλλογος ΕΚΓ (Α.Σ.Ε.Κ.Γ.)
O ΑΣΕΚΓ έχει πάνω από 250 ενεργούς εγγεγραμμένους αθλητές με μεγάλες διακρίσεις, ειδικότερα στο άθλημα της ξιφασκίας, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Τα ΕΚΓ στηρίζουν τους αθλητές του Α.Σ.Ε.Κ.Γ. που διακρίνονται, με μερική ή ολική
υποτροφία. Η λειτουργία του Α.Σ.Ε.Κ.Γ. είναι σημαντική για την αθλητική παιδεία των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου
αλλά και για τη νεολαία της ευρύτερης περιοχής.
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
• Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς
αγώνες.
• Η παράλληλη ανάπτυξη ενδιαφέροντος, αγάπης, ενασχόλησης, προαγωγής και διάδοσης, με κάθε νόμιμο, θεμιτό και
ηθικό μέσο, της αθλητικής ιδέας και της ευγενούς άμιλλας, της σωματικής αγωγής και της εκγύμνασης σώματος και νου
της νεολαίας.
• Η εκγύμναση των αθλούμενων με ιδεώδη του ολυμπιακού πνεύματος και του αθλητικού ιδεώδους.
• Η ανάπτυξη του αθλητισμού γενικά και η διάδοση των ολυμπιακών αθλημάτων ειδικότερα.
• Η οργάνωση αθλητικών αγώνων, σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε αγώνες που διοργανώνουν τρίτοι.
http://www.cgs.gr/main/el/sports
15. Εσωτερικά Βραβεία & Υποτροφίες
15.1 Εσωτερικά Βραβεία
Τα ΕΚΓ έχουν θεσπίσει εσωτερικά βραβεία με σκοπό την ηθική και υλική επιβράβευση των μαθητών/τριών του Γυμνασίου,
Λυκείου & ΙΒ που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις στη συνολική τους βαθμολογία, σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα ή
παρουσιάζουν ιδιαίτερα ταλέντα και επιδόσεις σε καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.
Απονέμονται βραβεία για:
- Την υψηλότερη βαθμολογία κάθε τάξης (από Α’ Γυμνασίου μέχρι ΙΒ1)
- Τις Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία-Βιολογία) για Γυμνάσιο, Λύκειο/ΙΒ
15
- Τις Θεωρητικές Επιστήμες (Δοκίμιο, Ποίηση) για Γυμνάσιο & Λύκειο
- Τα Καλλιτεχνικά (Ζωγραφική, Μουσική, Θέατρο) για Γυμνάσιο & Λύκειο/ΙΒ
- Τον Αθλητισμό για Γυμνάσιο & Λύκειο/ΙΒ
- Τις Ξένες Γλώσσες για Γυμνάσιο & Λύκειο/ΙΒ
15.2 Υποτροφίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΚΓ αποφάσισε για το σχολικό έτος 2012-2013 την αναδιοργάνωση του τρόπου με τον οποίο
έως τώρα χορηγούνταν οι υποτροφίες ενισχύοντας το Ταμείο Αρωγής και Υποτροφιών με την υποστήριξη του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων και του Συλλόγου Αποφοίτων προκειμένου να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες.
Για την αντικειμενική χορήγηση υποτροφιών διαχειριστής του Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών ορίστηκε η μη κερδοσκοπική εταιρεία αστικής ευθύνης με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕΕ). Η επιτροπή αξιολόγησης των
αιτήσεων που όρισε η ΕΕΕ απαρτίζεται από : διευθυντές και εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, εκπρόσωπο του Διοικητικού
Συμβουλίου των ΕΚΓ, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εκπρόσωπο του Συλλόγου Αποφοίτων και μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας.
http://www.cgs.gr/main/el/scholarships
16. Δίκτυο Επικοινωνίας
16.1 Τηλεφωνικά Τηλεφωνικό Κέντρο:
e-mail: [email protected], [email protected]
210 6030411-418
Γραμματεία Διεύθυνσης – Κατερίνα Παναγιωτάκη: 210 6663930
Γραμματεία Νηπιαγωγείου – Ηρώ Καβαλάρη:
210 6663935
Γραμματεία Α’-Β’-Γ΄ Δημοτικού – Ελση Ούμπερ:
210 6663937
Γραμματεία Δ’-Ε’-ΣΤ΄ Δημοτικού - Ειρήνη Αγγελιδάκη:210 6663938
Γραμματεία Γυμνασίου: Αλίκη Χούτα
210 6663942-943
Γραμματεία Λυκείου: Ντίνα Αντωνάτου
210 6663946-360
Γραμματεία ΙΒ DP - Αρετή Δεμερούκα:
210 6663949-950
Γραφείο Κίνησης - Μαρία Τσούτη :
210 6663962
Γραμματεία SMART - Σοφία Μαρίνου: 210 6663955
Ιατρείο: - Σοφία Αρτέμη:
210 6663960
Οικονομικές Υπηρεσίες - Θεοδοσία Σερέτη : 210 6663379
16.2 Διαδικτυακός Τόπος
Η συνεχής αναβάθμιση και η καθημερινή ενημέρωση του δικτυακού τόπου των Εκπαιδευτηρίων μας, www.cgs.gr, τον καθιστά
τον πιο ενημερωμένο για άμεσο τρόπο πληροφόρησης για την καθημερινότητα του Σχολείου. Η πλειοψηφία των γονέων
έχουν ήδη επιλέξει να δέχονται το υλικό επικοινωνίας του Σχολείου (επιστολές, ενημερώσεις) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Για τον λόγο αυτό έχουμε πλέον ελαχιστοποιήσει την έντυπη επικοινωνία με τους γονείς. Παραμένει, άλλωστε, διαρκής η δέσμευσή μας προς κάθε κίνηση και πρωτοβουλία που προστατεύει το περιβάλλον (χαρτί-ανακύκλωση).
Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του ιστότοπου του Σχολείου είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα
για όλες τις δραστηριότητες .
Το σχολείο έχει εφαρμόσει ένα νέο τρόπο “εκπαιδευτικής επικοινωνίας” με τους/τις μαθητές/τριες ανεβάζοντας στον ιστότοπο του Σχολείου μας (www.cgs.gr) επαναληπτικές ασκήσεις εμπεδωτικού χαρακτήρα.
Για τη φετινή χρονιά πιλοτικής εφαρμογής το εκπαιδευτικό υλικό που θα υπάρχει στον ιστότοπο, θα ανανεώνεται περιοδικά
και θα διαφοροποιείται ανά τάξη, με στόχο το επόμενο σχολικό έτος να ανανεώνεται σε τακτικότερη βάση και να διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή/τριας. Για αυτό ακριβώς το σκοπό είναι απαραίτητη η χρήση
ατομικού κωδικού πρόσβασης και ονόματος χρήστη ο οποίος δίνεται στους μαθητές – γονείς στα τέλη του φθινοπώρου.
16.3 Δίκτυο LAN
Το Σχολείο έχει προβεί σε εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου (WLan) σε κομβικά σημεία το οποίο επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε από προσωπικό υπολογιστή, είτε από φορητό, είτε από PDA. Για όποιον ενδιαφέρεται να συνδέεται
ασύρματα παρέχεται κωδικός πρόσβασης από την κεντρική γραμματεία.
16.4 School…ικά Νέα
Η μηνιαία εφημερίδα του Primary Years Programme η οποία είχε τη χαρά να «βαπτιστεί» από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄Δημοτικού «School...ικά Nέα», περιλαμβάνει «αναμνήσεις» από όσα κάνουμε κάθε μήνα και θέλουμε να
μοιραστούμε, «γεύσεις» από όσα θα βιώσουμε στο μέλλον και σημαντικές ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε.
16
Παρουσιάζει θέματα τα οποία επεξεργάστηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Έρευνας και στιγμές από το ταξίδι τους στο μαγευτικό κόσμο της εξερεύνησης της γνώσης και της δράσης. Tα School...ικά Nέα
είναι μια γέφυρα επικοινωνίας, ενημέρωσης και συνεργασίας και αποτελεί σημείο αναφοράς της καθημερινής ζωής του
Primary Years Programme.
http://www.cgs.gr/main/el/pyp/schoollika-nea
16.5 Ημερολόγιο Γυμνασίου
Σε δύο περιόδους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, δημοσιεύεται στο site του Σχολείου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά
το ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του Γυμνασίου. Εκεί βρίσκονται εργασίες μαθητών, δημοσιεύσεις καθηγητών, αναφορές
για όλες τις δραστηριότητες πολιτισμού και άθλησης, καθώς και αναφορές στο πρόγραμμα και τις πρωτοβουλίες μαθητών
και εκπαιδευτικών.
http://www.cgs.gr/main/el/junior-high-school/gym-newsletter
17. CLUB HOUSE
Το Club House είναι σημείο συνάντησης όλων των ηλικιών και των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα στον ευρύτατο κύκλο
ζωής του Σχολείου. Ένας πολυμορφικός χώρος που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε εποχής, κάθε στιγμής και να
φιλοξενήσει παιδικά πάρτι, εκδηλώσεις, αθλητικές απονομές και αποφοιτήσεις (µε χρήση του γηπέδου και των αθλητικών
εγκαταστάσεων),
Το Club House είναι επίσης ο χώρος του Συλλόγου των Αποφοίτων μας για τις εβδομαδιαίες συναντήσεις του αλλά και για τη
φιλοξενία των εκδηλώσεων που διοργανώνει.
18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οι μαθητές/τριες ειναι υποχρεωμένοι να προμηθεύονται εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες των Προγραμμάτων ΙΒ. Οι μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου - Δημοτικού έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το υλικό του επιπέδου τους από τη ΝΕΑ ΕΥΡΩΣΠΟΥΔΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. από το Βιβλιοπωλείο του σχολείου ή από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Με αυτόν τον τρόπο:
• διασφαλίζεται η έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την πρώτη ημέρα του διδακτικού έτους.
• συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών.
• εξασφαλίζεται χαμηλότερο κόστος προμήθειας των υλικών αυτών.
Επειδή η διαδικασία αυτή χρειάζεται έγκαιρη και προσεκτική οργάνωση, οι γονείς παρακαλούνται, αν δεν επιθυμούν να
προμηθευτούν τα βιβλία και τα υλικά από το Σχολείο, να το δηλώνουν τηλεφωνικώς στις Γραμματείες Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού.
18.1 Βιβλιοπωλείο/CGS Store/e-shop
Στο χώρο του Σχολείου και κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του είναι ανοικτά καθημερινά το βιβλιοπωλείο και το cgs
store. Μαθητές και μαθήτριες μπορούν να προμηθεύονται γραφική ύλη, βιβλία, εκδόσεις, τετράδια, σχολικές φόρμες καθώς
και την επίσημη στολή.
Στην προσπάθειά μας να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των γονέων και των παιδιών οργανώσαμε το διαδικτυακό
κατάστημα, www.eshop.cgs.gr , όπου μπορείτε να επιλέξετε και να αγοράσετε εύκολα όλα τα είδη-υλικά που αφορούν στην
καθημερινότητα των μαθητών/τριών (ρούχα, αθλητικό εξοπλισμό, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό, δώρα και αναμνηστικά) και
να εξασφαλίσετε την έγκαιρη προμήθειά τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καλύτερη
οργάνωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών και στην ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
19. ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
19.1 Πρώτες Βοήθειες
Στο Σχολείο λειτουργεί υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών με νοσηλεύτρια, που βρίσκεται στο αναρρωτήριο όλες τις
ώρες λειτουργίας του. Υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών λειτουργεί και κατά τη διάρκεια των απογευματινών προπονήσεων καθώς και των προπονήσεων του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, οι μαθητές/τριες καθώς και οι εργαζόμενοι είναι
ασφαλισμένοι για ατύχημα στο χώρο του Σχολείου. Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, πρώτες βοήθειες μπορούν να προσφέρουν δάσκαλοι και καθηγητές που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί.
Είναι σημαντικό τα παιδιά που έχουν εκδηλώσει εμπύρετο ή άλλα ιογενή συμπτώματα να παραμένουν στο σπίτι προκειμένου
να προστατευθούν οι συμμαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Μαθητές που θα εμφανίζουν πυρετό ή συμπτώματα ιογενούς ασθένειας, δε θα επιστρέφουν στην τάξη τους αλλά θα παραμένουν στο ιατρείο μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς τους.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος μαθητής/τρια έχει προσβληθεί από μεταδοτική ασθένεια το Σχολείο έχει το δικαί-
17
ωμα να ζητήσει από το μαθητή/τρια να παραμείνει στο σπίτι μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του/της. Επίσης το
Σχολείο θα μπορεί να ζητήσει έγγραφη βεβαίωση γιατρού ότι ο μαθητής/τρια έχει αναρρώσει πλήρως.
Οι γονείς από τη μεριά τους έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα το Σχολείο σε περίπτωση που το παιδί τους πάσχει από κάποια μεταδοτική ασθένεια.
Το Σχολείο συνεργάζεται με Παιδίατρο ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις εργάσιμες ώρες του Σχολείου και σε άμεση
επικοινωνία με τη νοσηλεύτρια για ιδιαίτερα περιστατικά. Ως παιδίατρος / Ιατρικός Σύμβουλος με ετήσια διάρκεια ορίζεται
γονέας των Εκπαιδευτηρίων μετά από πρόταση του Σχολείου και αποδοχή του ιδίου.
19.2 Καθαριότητα
Όλοι οι χώροι του Σχολείου συντηρούνται και καθαρίζονται σε καθημερινή βάση από ειδικευμένο μόνιμο προσωπικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των συνθηκών και όρων υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών/τριών και των εργαζομένων
υπό την εποπτεία του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται και να διατηρούν
την καθαριότητα σε όλους τους χώρους του Σχολείου.
19.3 Πόσιμο Νερό
Το πόσιμο νερό σε όλους τους χώρους του Σχολείου (βρύσες/ψύκτες) είναι απόλυτα ελεγμένο. Αρμόδιο συνεργείο λαμβάνει
δείγματα μία φορά το μήνα και μας αποστέλλει εγγράφως τα αποτελέσματα.
19.4 Νερό πισίνας
Το νερό της πισίνας καθώς και της Baby Swim ελέγχεται ηλεκτρονικά όλο το 24ωρο. Το Σχολείο συνεργάζεται με εταιρεία
η οποία έχει αναλάβει τη συντήρηση και των δύο κολυμβητικών δεξαμενών. Εξειδικευμένο συνεργείο λαμβάνει δείγματα
νερού μία φορά την εβδομάδα και αποστέλλει στο Σχολείο εγγράφως τα αποτελέσματα τα οποία αναρτώνται στην είσοδο
της πισίνας.
19.5 Διατροφή
Οι μαθητές/τριές μας έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται καθημερινά στο Εστιατόριο του Σχολείου. Με οδηγό τις διατροφικές
ανάγκες των παιδιών και υπό την καθοδήγηση ειδικού διατροφολόγου, προετοιμάζονται και παρασκευάζονται καθημερινά
στις εγκαταστάσεις του Εστιατορίου, πλούσια, ισορροπημένα και νόστιμα γεύματα, από φρέσκα, αυστηρά επιλεγμένα υλικά
(δεν χρησιμοποιούνται ξηροί καρποί). Τα λαχανικά εποχής είναι βιολογικά. Το εβδομαδιαίο μενού καταρτίζεται, υπολογίζοντας
τις γευστικές προτιμήσεις των παιδιών, αλλά φροντίζοντας σταδιακά και αβίαστα τα παιδιά να δοκιμάζουν και να «αγαπούν»
όλες τις γεύσεις. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Φαγητού είναι προαιρετική. Κάθε παιδί, ανάλογα με το πρόγραμμά του, επιλέγει να συμμετέχει στο φαγητό μια ή περισσότερες ημέρες.
Οι μαθητές/τριες που δεν επιλέγουν το Πρόγραμμα Φαγητού μπορούν να φέρνουν κατάλληλα συσκευασμένο σνακ ή γεύμα
από το σπίτι, (τροφές που δε χρειάζονται ζέσταμα) και να γευματίζουν μαζί με τους συμμαθητές τους στο Εστιατόριο. Το Σχολείο ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να κάνουν υγιεινές επιλογές φαγητού και οι γονείς οφείλουν να συνδράμουν αυτήν την
προσπάθεια.
* Οι μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου γευματίζουν καθημερινά στο χώρο του Εστιατορίου.
* Οι μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ Δημοτικού γευματίζουν υποχρεωτικά κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο χώρο του Εστιατορίου μέσω
του Προγράμματος Φαγητού ή με φαγητό από το σπίτι.
Τα Κυλικεία που λειτουργούν σε κάθε επίπεδο προσφέρουν μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων. Διατίθενται είδη που επιτρέπονται
από το νόμο για τα σχολικά κυλικεία.
19.6 Κεράσματα εορτών / γενεθλίων
Τα κεράσματα στα γενέθλια ή τις ονομαστικές εορτές των παιδιών επιτρέπονται, με την παρότρυνση το περιεχόμενό τους να
είναι ελαφρύ και υγιεινό. Προτιμήστε πιατέλες φρούτων ή ελαφριά σάντουιτς αντί των σοκολατοειδών ή πολύ γλυκών σνακ.
Από το Δημοτικό και στις επόμενες βαθμίδες δεν επιτρέπονται οι τούρτες που απαιτούν διαδικασία σερβιρίσματος. Δεν επιτρέπονται κεράσματα που περιέχουν ξηρούς καρπούς για την προστασία των παιδιών με αλλεργίες.
20. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού κρίνεται απολύτως απαραίτητο να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους και το τμήμα τους σε όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. Στο CGS store αλλά και στο e-shop μπορείτε
να παραγγείλετε ετικέτες με τα στοιχεία του μαθητή/τριας. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια χάσει προσωπικά αντικείμενα πρέπει να τα αναζητήσει στη γραμματεία του επιπέδου του. Μετά από 10 εργάσιμες ημέρες που τα αντικείμενα αυτά
παραμένουν αζήτητα, μεταφέρονται σε ειδικό δωμάτιο φύλαξης όπου οι γονείς μπορούν να τα αναζητούν. Τα είδη που δεν
αναγράφουν όνομα, στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα δωρίζονται σε Ιδρύματα που επιλέγει ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων.
18
21. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Το οικολογικό αποτύπωμα είναι το εργαλείο που μετρά την επίπτωση που έχει ο καθένας μας στον πλανήτη ανάλογα με τον
τρόπο που χρησιμοποιεί τους πόρους της Γης στην καθημερινή του ζωή.
Στα Ε.Κ.Γ μέσα από ποικίλες δραστηριότητες έχουμε σαν στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές/τριές μας πως οι συνήθειές μας
επηρεάζουν το κλίμα του πλανήτη, και τους τρόπους που μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος κάνοντας μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Ανακύκλωση υλικών, εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με πρωτοβουλίες
των μαθητών/τριών, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κομποστοποίηση, περιβαλλοντικές εκδόσεις είναι μερικές από
τις δράσεις που υποστηρίζουμε στο χώρο του Σχολείου μας.
22. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
22.1 Σεισμού
Είναι γνωστό ότι για να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες πρέπει προσεισμικά, κατά κύριο λόγο, να εμπεδωθεί τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς η σωστή αντισεισμική συμπεριφορά και να γίνουν βίωμα
κάποιοι βασικοί κανόνες αυτοπροστασίας. Ταυτόχρονα, μέσω ασκήσεων ετοιμότητας, επιδιώκεται η διαμόρφωση ατόμων με
συνειδητή αντίδραση σε περίπτωση σεισμού.
Το ζητούμενο είναι ο κάθε εκπαιδευτικός και ο κάθε μαθητής να είναι προετοιμασμένος ψυχολογικά και πρακτικά ώστε να
αντιμετωπίσει την κατάσταση που θα προκύψει.
Ο εκπαιδευτικός :
• Επιλέγει ένα πρόγραμμα προστασίας και αντιμετώπισης σεισμού (για κάθε ηλικία)
• Το συζητά με τους μαθητές/τριες του
• Εντοπίζει τις εξόδους στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης
• Προετοιμάζει τους μαθητές για την άσκηση εκκένωσης κτιρίου (λαμβάνει χώρα δύο φορές ετησίως).
• Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις που θα έχουν αποφασιστεί και σχεδιαστεί
προσεισμικά.
Ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες σε πιθανό σεισμό στο σχολείο:
• Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης σε κλειστό χώρο οι μαθητές ενεργούν ως εξής:
• Απομακρύνονται από τα παράθυρα.
• Μπαίνουν αμέσως κάτω από τα θρανία και ο εκπαιδευτικός κάτω από την έδρα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο
σεισμός.
• Όλοι κρατούν σταθερά ένα από τα πόδια του επίπλου κάτω από το οποίο βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται
τραυματισμοί από πτώση δομικών στοιχείων όπως: σοβάδες, τούβλα, αλλά και μη δομικών όπως: φωτιστικά, βιβλιοθήκες, ντουλάπια, βιβλία, κ.ά.
• Πέφτουν στα γόνατα και καλύπτουν το κεφάλι με τα χέρια τους.
• Παραμένουν στη θέση τους μέχρι να τους δοθούν περισσότερες οδηγίες από τους δασκάλους τους.
• Περιμένουν ψύχραιμα, χωρίς πανικό, τις οδηγίες από τον εκπαιδευτικό
• Δεν εγκαταλείπουν το κτίριο κατά τη διάρκεια του σεισμού
• Δε βγαίνουν σε μπαλκόνια ή βεράντες
• Δεν πλησιάζουν κοντά σε παράθυρα ή τζαμαρίες.
• Δεν προσπαθούν να διαφύγουν από τα παράθυρα.
• Δεν μπαίνουν στο κτίριο όσοι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται από τους εξωτερικούς τοίχους του σχολείου.
• Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης σε ανοιχτό χώρο:
• Ακούν προσεκτικά τις οδηγίες των δασκάλων τους και απομακρύνονται από άλλα κτίρια, δέντρα και καλώδια.
• Κάθονται στο έδαφος και καλύπτουν το κεφάλι τους με τα χέρια τους.
• Παραμένουν σε ανοιχτό χώρο.
• Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών εκκενώνουν τις αίθουσες
διδασκαλίας και οδηγούνται στους καθορισμένους εκ των προτέρων χώρους συγκέντρωσης, σύμφωνα με το σχέδιο
έκτακτης ανάγκης.
22.2 Φωτιάς - Εκκένωση σχολικού κτριρίου
Το Σχολείο πληροί όλους του κανόνες και κανονισμούς πυρόσβεσης / πυροπροστασίας που ορίζει ο νόμος. Έχει επίσης
καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
Γενικοί υπεύθυνοι του σχεδίου οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την εκπόνηση, την οργάνωση, την εκπαίδευση, την προετοιμασία και το συντονισμό του προσωπικού είναι η κ.Ελένα Καστάνη, Διευθύντρια (για το Δημοτικό), και η κ. Άντζελα Περτέση,
Διευθύντρια (για το Νηπιαγωγείο) με αναπληρωτές :
α.την κ.Φένια Χάλαρη και β.την κ.Αφροδίτη Βλάχου, οι οποίοι έχουν την εποπτεία σε όλους τους χώρους.
Το έργο των αναπληρωτών υποστηρίζεται κατά τάξη από τους υπευθύνους :
19
κ.Ναντίν Κατσάνου και κ.Νάντια Κάτσαρη για Α΄ Δημοτικού
κ.Νάγια Κοκκίνου και κ.Πένυ Γκερζελή για Β΄ Δημοτικού
κ.Κατερίνα Κουρκουτά κ.Μαίρη Αποστολάκη για Γ΄ Δημοτικού
κ.Χριστίνα Κουτούβελα και κ.Βίβιαν Γκόλια για Δ΄ Δημοτικού
κ.Κατερίνα Μπερσή και κ.Νέλλυ Παπαδάκη για Ε΄ Δημοτικού
κ.Λάμπρος Παπαδιάς και κ.Βασίλη Καραστάθη για ΣΤ΄ Δημοτικού
κ.Κατερίνα Σπετζούρη και κ.Χαρά Αλεξίου για το Νηπιαγωγείο
Οι υπεύθυνοι τάξεων είναι εφοδιασμένοι με (εν λειτουργία) τηλεβόες και ελέγχουν το χώρο συγκέντρωσης της τάξης τους.
Υπεύθυνοι διάσωσης:
κ.Ηλίας Μελισσαρόπουλος, κ.Ανδρέας Γιαννάκης, κ.Σοφία Νταβαντζή, κ.Φώτιος Σάλλας, με αναπληρωτές : α. τον κ.Κων/νο
Σωτηρόπουλο, β. την κ.Βέρα Φρούτζα και γ. την κ.Λίντα Μέκιου (για το Νηπιαγωγείο)
Υπεύθυνος & βοηθός «Πρώτων Βοηθειών» :
κ.Σοφία Αρτέμη, νοσοκόμος, κ.Μαρίνα Καλπία, με αναπληρωτές :
α.την κ.Αγγελική Χήτα και β.την κ.Κατερίνα Ζαφειροπούλου (για το Νηπιαγωγείο)
Υπεύθυνοι Πυρόσβεσης :
κ.Αλντίν Κοτσής, κ.Μάκης Τσιγάντες, με αναπληρωτές :
α. την κ.Βασιλίνα Ψωμά, και β. την κ.Ιφιγένεια Αδάμ (για το Νηπιαγωγείο)
Υπεύθυνη & βοηθός για την παροχή μέριμνας και φροντίδας των μαθητών :
κ.Αλίκη Μπουγιούκου με αναπληρωτές :
α.την κ.Ελένη Κάππαρη, β.την κ.Άντζελα Ελ Ζέιντ και γ.την κ.Τάνια Σταυράκη (για το Νηπιαγωγείο)
Υπεύθυνοι παρουσιών & καταγραφής των μαθητών :
κ.Αμαλία Πέτροβα, κ.Μαρία Ζαχαριάδου, με αναπληρωτές :
α.την κ.Αλίκη Γιαννακοδήμου και β.την κ.Ελένη Κωτσή (για το Νηπιαγωγείο)
Υπεύθυνος ελέγχου των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος :
κ.Βασίλης Μεταξάς, συντηρητής, με αναπληρωτή τον κ.Τηλέμαχο Μαλιούκη
Υπεύθυνοι για την απαγόρευση προσέγγισης των αιθουσών & επικίνδυνων σημείων του Σχολείου από τους μαθητές : κ. Ίων
Μηλιάς, με αναπληρωτές :
α. την κ.Γεωργία Ντεγιάννη, β. την κ.Γωγώ Αλιφέρη (για το Νηπιαγωγείο)
Υπεύθυνοι για την οργανωμένη & ασφαλή εκκένωση του Σχολείου :
κ.Στέϊσι Μιχαλοπούλου, Ελένη Κόφφα, κ.Ερασμία Χατζηκαιμήδου, με αναπληρωτές : α. την κ.Ειρήνη Περσίδου, β. την κ.Κυριακή Ταρλάμη, γ. την κ.Ελένη Βαζάκα και δ. την κ.Ηρώ Καβαλάρη (για το Νηπιαγωγείο)
• Η Γραμματεία κάθε επιπέδου κρατά σε καλή λειτουργία δύο (2) φακούς.
• Όλοι οι μη αναφερόμενοι διδάσκοντες συνδράμουν στο έργο των υπευθύνων, συμβάλλουν στην ήρεμη, προσεκτική και
γρήγορη διακίνηση των μαθητών και λειτουργούν υπό τις οδηγίες των Διευθυντών και των υποδιευθυντών.
• Δεν είναι σκόπιμο να χάνουμε χρόνο, προκειμένου να μαζέψουν οι μαθητές τα πράγματά τους και να πάρουν τις σάκες
τους.
• Κανείς εργαζόμενος δεν αποχωρεί από το Σχολείο, προτού δοθεί η εντολή από τον γενικό υπεύθυνο.
Οι μαθητές των μεγαλύτερων βαθμίδων οδηγούνται από του καθηγητές τους στα σημεία συγκέντρωσης. Τελικό σημείο συγκέντρωσης για όλο το σχολείο είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί πρώτα θα οδηγήσουν τους μαθητές τους στα σημεία συγκέντρωσης και ύστερα θα καταπιαστούν με τις άλλες ευθύνες τους.
20
21
Baby Swim
Deputy I
MYP
Coordinator
PYP
Coordinator
Art, Music, Sports
SMART School
Coordinator
IB Diploma
Coordinator
Head of
High School
Head of
Junior High School
Head of
Primary School
Head of
Nursery School
Head of Academic
Programmes
CGS Sports
Union
Admissions
IT Support &
Laboratory Manager
Nea
Evrospoudi
Parents
Association
Reporting &
Budgeting
Financial
Collections
Legal
Department
University
Financial
Manager
Managing
Director
Christos Geitonas
Board of
Directors
IT
Department
IT Network &
Site Management
Marketing &
Public Relations
HAfE
Alumni
Association
HR
Project
Manager
CGS
Food &
Beverage
Library
Alumni
Support
Club House
Secretaries
- Maintenance
- Resources
- Transportation
- Print Room
- Nurse
- Security
Operators
Manager
23. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
24. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
http://www.cgs.gr/main/files/campus-map.pdf
22