Για την ταυτοτητα της εταιρείας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Περιεχόμενα
Σελίδα
1.
Γενικά
3
2.
Δίκτυο Πωλήσεων – Υποστήριξη
4
3.
Οργανωτική Δομή – Οργανόγραμμα
5
4.
Εταιρείες του Ομίλου
6
5.
Δραστηριότητες – Προϊόντα
7
α. Συστήματα Ασφαλείας
7
β. Συστήματα Πυρανίχνευσης & Ανίχνευσης Αερίων
8
γ. Συστήματα Κατάσβεσης
9
δ. Συστήματα Πυρόσβεσης
10
ε. CCTV – Συστήματα Μεταφοράς Εικόνας
11
στ. Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
12
ζ. Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων
13
6.
Κατάλογος Σημαντικών Συστημάτων
14
7.
Οικονομικά Στοιχεία
19
2
1. Γενικά
Η Ζαριφόπουλος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972. Αντικείμενο της η μελέτη, εισαγωγή από τις μεγαλύτερες εταιρείες των
κλάδων παγκοσμίως, προμήθεια, εγκατάσταση καθώς και συντήρηση των κάτωθι συστημάτων:






Ασφαλείας έναντι κλοπής και ληστείας
Πυρανίχνευσης & Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων
Κατάσβεσης & Πυρόσβεσης
Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και Μεταφοράς Εικόνας και Τηλεμετρίας
Ελέγχου Προσπέλασης & Ωρομέτρησης
Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων
Η εταιρεία έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα έναν αθόρυβο, σταθερό ρυθμό ανόδου στα παρεχόμενα συστήματα και
υπηρεσίες, με αποτέλεσμα, να κατέχει την 1η θέση, από απόψεως ενεργητικού αριθμού απασχολούμενου
προσωπικού αλλά και πωλήσεων, από όλες τις άλλες εταιρείες του κλάδου των ηλεκτρονικών συστημάτων
προστασίας και ελέγχου. Ο ηγετικός της δε ρόλος βαίνει κάθε χρόνο αυξανόμενος, γεγονός που πιστοποιείται από
τον σημαντικό αριθμό εκτελεσθέντων ειδικών μεγάλων έργων αλλά και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της
εταιρείας μας και των εταιρειών του κλάδου.
Η επιτυχία της εταιρείας στον ανταγωνιστικό Δημόσιο τομέα, αλλά και στον Ιδιωτικό και στον Τραπεζικό Τομέα,
οφείλεται στην συνεχή προσπάθεια για την εκτέλεση έργων, που χαρακτηρίζονται από την συνέπεια, την ποιότητα
και την “μετά την πώληση” υποστήριξη.
Το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, με υψηλό το συναίσθημα της αφοσίωσης στους
στόχους της εταιρείας, την εμπειρία, γνώση, και υπευθυνότητά του, παρέχει στην εταιρεία όλα τα αναγκαία εφόδια
για περαιτέρω ανάπτυξη στην χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Από το 1999 η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO9001:2008, από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV HELLAS.
Οι ποιοτικοί στόχοι της εταιρείας συνοψίζονται στα εξής:
 συστηματικό ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 συνεχή βελτίωση της ποιότητας
 τυποποίηση των διεργασιών
 εκτέλεση μοντέρνου οργανογράμματος με σαφείς και καθορισμένες υπευθυνότητες για όλα τα στελέχη και το
προσωπικό
Στην πορεία της μέσα στον χρόνο και στην προσπάθειά της για συνεχή άνοδο και επέκταση, η εταιρεία είναι το
ιδρυτικό μέλος ενός Ομίλου εταιρειών, σκοπός των οποίων είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, που αφορούν
στην προστασία και έλεγχο μέσω ηλεκτρονικών μέσων αλλά και στη φυσική προστασία.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Όμιλο είναι οι ακόλουθες:




Ζαριφόπουλος Α.Ε.
ACON Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε.
Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε.
Brinks Aviation Security Services
3
2.
Δίκτυο Πωλήσεων - Υποστήριξη
Η εταιρεία διαθέτει δέκα υποκαταστήματα και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και γραφεία σε μεγάλες πόλεις της
Ελλάδας καλύπτοντας εμπορικά και τεχνικά την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας.
Κεντρικά Ιδιόκτητα Γραφεία & Αποθήκες
 Αθήνα – Δωδεκανήσου 14 και Ικονίου Αλσούπολη Ν.Ιωνίας
Αθήνα – Δωδεκανήσου 1 και Περγάμου 77 Αλσούπολη Ν.Ιωνίας
Υποκαταστήματα
 Θεσσαλονίκη – Παλαιόμανδρα Πυλαίας
 Κως - 4ο ΧΛΜ Επαρχ. Οδού Κω, Χωριά Φωκάλια
 Ηράκλειο - Παπαναστασίου 25
 Κέρκυρα – Ε.Ο.Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού
 Πάτρα – Λεύκας 10, Πετρωτό
 Ξάνθη – Λ.Στρατού 2 & Ηροδότου
 Λάρισα - Αεροδρομίου 51
 Βουλγαρία – Σόφια
 Ιωάννινα – Ιωαννίνων 104, Ανατολή
 Αλβανία – Τίρανα
 Ρόδος -Τριανταφυλλίδη Ασγούρου
 Κύπρος – Λευκωσία
Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι & Γραφεία

Χίος – Ομήρου 1

Μυτιλήνη - Βενιζέλου 10

Καλαμάτα – Ηροδότου 10

Κεφαλονιά – ΒΙ.ΠΕ. Αργοστολίου 33

Ζάκυνθος – Φωσκόλου 33

Λευκάδα – Φίλιππα Πανάγου 20

Καστοριά – Περιοχή Λάγουρα, Αργος Ορεστικό

Βόλος – Λαρίσης 265

Κατερίνη - Κασσάνδρου 27
4
3.
Οργανωτική Δομή - Οργανόγραμμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Μελετών, Πωλήσεων
Στελεχώνεται με 30 Διπλωματούχους Μηχανικούς και Συμβούλους Ασφαλείας και έχει σκοπό την εκπόνηση τεχνικόοικονομικών μελετών για τα έργα της Εταιρείας.
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Στελεχώνεται με 83 ηλεκτροτεχνίτες και ηλεκτρολόγους, με αντικειμενικό σκοπό την εγκατάσταση, παράδοση σε
λειτουργία, εκπαίδευση, συντήρηση καθώς και την παροχή υπηρεσιών άμεσης επέμβασης on-call όλο το 24ωρο.
Λογιστήριο – Αποθήκη
Στελεχώνεται με 20 συνολικά άτομα, 12 από τα οποία είναι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών.
Διοίκηση – Γραμματεία
Στελεχώνεται με 19 άτομα.
ΟΧΗΜΑΤΑ
Η εταιρεία διαθέτει 73 αυτοκίνητα σε ολόκληρη της Ελλάδα για τις ανάγκες μετάβασης του προσωπικού αλλά και την
μεταφορά των εμπορευμάτων.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας υποστηρίζεται από οκτώ τοπικά δίκτυα Ethernet 100Mps τα οποία είναι
συνδεδεμένα µέσω ADSL σε ένα ευρύτερο υψηλής ασφαλείας δίκτυο.
Το σύνολο των θέσεων εργασίας σε όλη την εταιρία, ανέρχεται περίπου σε 80.
Την εύρυθµη λειτουργία της εταιρείας εξυπηρετεί εφαρμογή ERP τελευταίας τεχνολογίας, στην οποία έχουν άμεση
πρόσβαση όλες οι θέσεις εργασίας. Στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας έχουν εγκατασταθεί servers µε λειτουργικό
σύστημα Windows 2000 και Windows 2003 της Microsoft που σκοπό έχουν την φύλαξη και διανομή αρχείων και
δεδομένων, καθώς επίσης και άλλοι βοηθητικοί Servers που εξυπηρετούν την πρόσβαση στο Internet για όλους τους
χρήστες εταιρείας.
Το site της εταιρίας φιλοξενείται στην διεύθυνση http://www.zarifopoulos.com
5
4.
Εταιρείες του Ομίλου
ACON Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο της εταιρείας είναι η κατασκευή, συναρμολόγηση, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση και εμπορία
φορητού και μόνιμου εξοπλισμού πυροπροστασίας, πυροσβεστικών ουσιών και υλικών, αυτόματων συστημάτων
κατάσβεσης, πυροσβεστικών συγκροτημάτων αντλιών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, κλπ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το
1997.
Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε.
Διαθέτει τον μεγαλύτερο Κεντρικό Σταθμό Λήψης και επεξεργασίας σημάτων από συστήματα ασφαλείας,
πυροπροστασίας και ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει ένα αρτιότατο δίκτυο επικοινωνίας και τεχνολογικού
δικτυακού εξοπλισμού για την διεκπεραίωση της σύνθετης αποστολής του.
Brinks Aviation Security Services
Η εταιρεία έχει σαν σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον έλεγχο αποσκευών μέσω συσκευών ακτίνων Χ
και προσομειωτών και ήδη έχει αναλάβει την εργασία αυτή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα.
Επίσης έχει σαν σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφαλείας για αεροδρόμια και ήδη έχει αναλάβει την
φύλαξη του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα.
6
5.
Δραστηριότητες – Προϊόντα
α.
Συστήματα Ασφαλείας
Η Ζαριφόπουλος Α.Ε., πρωτοπόρος στην εξάπλωση – διάδοση των συστημάτων ασφαλείας στην ελληνική αγορά,
δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό από το 1972, κατέχοντας ηγετικό και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τα συστήματα μας ενσωματώνουν όλες τις νέες τεχνολογίες και καλύπτουν κάθε είδους τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές. Η γκάμα των συστημάτων περιλαμβάνει τα βασικά συμβατικά καλωδιακά συστήματα, τα πιο
εξελιγμένα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα που υποστηρίζουν μεγάλου μεγέθους δικτυακές εγκαταστάσεις με την
μέθοδο της πολυπλεξίας και βεβαίως, ασύρματα συστήματα για τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές.
Η Honeywell Security, πρώην Ademco - ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων και περιφερειακών υλικών
ασφαλείας παγκοσμίως – αντιπροσωπεύεται και υποστηρίζεται στην ελληνική αγορά από την Ζαριφόπουλος Α.Ε. Η
γκάμα προϊόντων της Ademco περιλαμβάνει τους πίνακες VISTA, που στηρίζονται στην τεχνολογία των
μικροεπεξεργαστών και διαθέτουν δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω δικτύων επικοινωνίας καθώς και
πλήρους ελέγχου τους από Κεντρικό Σταθμό, διευθυνσιοδοτούμενους και συμβατικούς ανιχνευτές παθητικών
υπερύθρων, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές θραύσης και ήχου, δέσμες ενεργητικών υπερύθρων, κ.α., όλα τελευταίας
τεχνολογίας και υψηλής αξιοπιστίας και πιστοποιημένα κατά UL (Underwriters Laboratories).
Η Honeywell Security European Product Group, πρώην Ademco Microtech και Secom με τις σειρές των
συστημάτων Galaxy και Domonial, συμπληρώνει την γκάμα των συστημάτων της Ademco και απευθύνεται στον
ιδιωτικό τομέα αλλά και σε μεσαίου ή και μεγάλου μεγέθους εμπορικούς τομείς.
7
β. Συστήματα Πυρανίχνευσης & Ανίχνευσης Αερίων
Η Ζαριφόπουλος Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα στην προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη
των συστημάτων πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων. Η εταιρεία παρέχει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων
ξεκινώντας από απλά συμβατικά συστήματα μέχρι και αναλογικά – διευθυνσιοδοτημένα. Η πρωτοπόρος θέση της
εταιρείας έχει θεμελιωθεί με συνεχείς καινοτομίες και με ανθρώπινο δυναμικό αφοσιωμένο στο να παρέχει υψηλά
επίπεδα υπηρεσιών.
Η εταιρεία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των εταιρειών Notifier, System Sensor και Kac, εταιρείες του
ομίλου Honeywell, που είναι οι μεγαλύτερες παγκοσμίως κατασκευάστριες εταιρείες στα διευθυνσιοδοτημένα και
συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης καθώς και στα συστήματα για εμπορικές εφαρμογές.
Η γερμανική εταιρεία Ados που είναι μια από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες στον τομέα ανίχνευσης
αερίων και συστημάτων προειδοποίησης, αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από την εταιρεία Ζαριφόπουλος Α.Ε.
στην ελληνική αγορά. Τα προϊόντα ανίχνευσης αερίων και προειδοποίησης της Ados μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την ανίχνευση μεγάλου αριθμού τοξικών, εκρηκτικών, οργανικών και ανόργανων αερίων.
8
γ.
Συστήματα Κατάσβεσης
Η εταιρεία Ζαριφόπουλος Α.Ε. αντιπροσωπεύει τους Οίκους Macron, Ginge-Kerr και Kidde-Fenwal, εταιρείες
οι οποίες είναι από τις μεγαλύτερες και πλέον φημισμένες εταιρείες στην προμήθεια συστημάτων κατάσβεσης με
αέρια υπό πίεση και χημικές ουσίες.
H Macron παρέχει πλήρη σειρά προϊόντων πυροπροστασίας, σχεδιασμένων και κατασκευασμένων να καλύψουν
τις απαιτητικές ανάγκες του τομέα προστασίας από πυρκαγιά. Τα τυποποιημένα FM-200 και CO2 πυροσβεστικά
συστήματα, τα αφροποιητικά διαλύματα, οι πυροσβεστικές φωλιές και σταθμοί, συμπληρώνουν την σειρά
προϊόντων της εταιρείας.
Η Ginge-Kerr με πάνω από 80 έτη εμπειρίας στην βιομηχανία πυροπροστασίας, είναι μια από τις μεγαλύτερες
εταιρείες πυροπροστασίας, με ειδίκευση στα συστήματα αδρανούς αερίου ARGONITE, που προστατεύουν τεράστιο
αριθμό εγκαταστάσεων παγκοσμίως.
Η Kidde-Fenwal εμπορεύεται μια σειρά προϊόντων από υγρά χημικά συστήματα για κουζίνες και συστήματα
απαγωγής καπνού, γραμμικά συστήματα ανίχνευσης θερμότητας για την έγκαιρη ανίχνευση της πυρκαγιάς.
Η Grinnell, μέλος της Tyco Building Services Products Division, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από
εγκεκριμένα προϊόντα πυροπροστασίας, όπως καταιονιστήρες (sprinkles), βαλβίδες συναγερμού καθώς και
συστήματα προστασίας που στηρίζονται στην χρήση νερού.
9
δ. Συστήματα Πυρόσβεσης
Η Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε από την Ζαριφόπουλος Α.Ε. το 1997, με σκοπό την κάλυψη
των αναγκών της αγοράς σε συστήματα πυρόσβεσης αλλά και φορητών μέσων πυρόσβεσης.
Η Acon, στα πλαίσια του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ποιότητας που παρέχει, έχει πιστοποιηθεί κατά EN ISO
9001:2008 από την ΕΒΕΤΑΜ.
Οι εγκαταστάσεις της Acon βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων. Η γκάμα προϊόντων της
περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικών ερμαρίων για εφαρμογές πυρασφάλειας, φορητούς & τροχήλατους
πυροσβεστήρες, μάνικες & αυλούς πυρόσβεσης, αντλητικά συγκροτήματα, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη,
συστήματα πυρόσβεσης με αφρό, κα.
Η Acon, διαθέτει πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από την Macron, σταθμό αρχικής γόμωσης και αναγόμωσης
φιαλών FM-200, καθώς και φιαλών ARGONITE, αλλά και Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2).
10
ε.
CCTV – Συστήματα Μεταφοράς Εικόνας
Η Εταιρεία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των εταιρειών Honeywell Security, πρώην Ademco Video,
Norbain Security, Fast Video Security και TeleEye στην Ελλάδα.
Η Honeywell Security video systems δραστηριοποιείται στον τομέα των ψηφιακών συστημάτων Κλειστού
Κυκλώματος Τηλεόρασης και η σειρά των προϊόντων της περιλαμβάνει, πέρα από τα συμβατικά υλικά, εξοπλισμό
για εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως συστήματα εξακρίβωσης και πιστοποίησης οικονομικών και εμπορικών
συναλλαγών, συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, συστήματα καταμέτρησης ατόμων μέσω του
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, συστήματα ψηφιακής καταγραφής και αναπαραγωγής εικόνας – video κ.α.
H εταιρεία Norbain αποκλειστικός διανομέας των υλικών VISTA, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία σε πωλήσεις
συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς επίσης και εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων εταιρειών όπως Baxall, Bewator, Bosch Security Systems, Computar,
Cotag, Denard, HID, GBC, Molynx Videmech, Optex, κ.λ.π.
Η πλέον πρόσφατη συνεργασία της Ζαριφόπουλος με την Fast Video Security καλύπτει υψηλές και σύνθετες
δικτυακές εφαρμογές κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τοπολογίες δικτύων και τεχνολογία
TCP/IP.
Tα προϊόντα της εταιρείας TeleEye επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης από οποιοδήποτε σημείο, μέσω τηλεφωνικών γραμμών PSTN, ISDN, ADSL,
δικτύων TCP/IP (LAN, WAN, Internet) ή ασύρματων δικτύων.
Η βαθιά γνώση και εμπειρία της εταιρείας, σε συνδυασμό με την σειρά των τελειότερων και πλέον αξιόπιστων
προϊόντων που διαθέτει, εγγυάται λύσεις που προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες και τις πλέον απαιτητικές
προδιαγραφές.
Οι κρισιμότερες εφαρμογές του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης εμφανίζονται στον Τραπεζικό Τομέα.
Η Ζαριφόπουλος είναι κορυφαία σε αυτόν τον τομέα, έχοντας να επιδείξει στο ενεργητικό της πάνω από 2.600
εγκαταστάσεις συστημάτων σε τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
11
στ. Συστήματα Ελέγχου Προσπέλασης
Η Northern Computers Inc., εταιρεία του ομίλου Honeywell, αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από την
Ζαριφόπουλος στην ελληνική αγορά. Η Northern Computers Inc. διαθέτει προϊόντα και συστήματα ελέγχου
πρόσβασης για εφαρμογές που κυμαίνονται από τα συστήματα μικρών απαιτήσεων έως τα δικτυωμένα συστήματα
που περιέχουν χιλιάδες σημεία εισόδων. Η Northern Computers Inc., ηγέτης στον τομέα του ελέγχου
πρόσβασης, της διαχείρισης ασφάλειας και των συστημάτων αυτοματοποίησης, είναι δεσμευμένη συνεχώς να
αναπτύσσει – «την τελευταία λέξη της τεχνολογίας», που εφαρμόζεται από την εταιρεία Ζαριφόπουλος,
παρέχοντας στον τελικό χρήστη τις συνολικές λύσεις συστημάτων για τις ανάγκες ελέγχου πρόσβασής του καθώς
επίσης και εφαρμογές ωρομέτρησης.
Ένα από τα νέα εντυπωσιακά προϊόντα είναι το WIN-PAK 2, το περιεκτικότερο λογισμικό ελέγχου πρόσβασης στη
βιομηχανία σήμερα. Τα τελευταία πλεονεκτήματα που περιλαμβάνει το WIN-PAK 2 είναι τα “Quick – Start
Configuration Wizard” (οδηγός γρήγορης ρύθμισης συστήματος) και την ολοκλήρωση με ψηφιακά προϊόντα
εικόνας και video όπως, οι ψηφιακοί καταγραφείς της σειράς Fusion και οι κάμερες RapidDome της Honeywell.
Η Ζαριφόπουλος
αντιπροσωπεύει επίσης την εταιρεία Broughton, κατασκευάστρια ηλεκτροϋδραυλικών και
ηλεκτρομηχανικών πυλών ασφάλειας, μπαρών ελέγχου εισόδου καθώς και περιστροφικών πυλών και την εταιρεία
SAIMA, πρωτοπόρο στην Ιταλική αγορά και κατασκευάστρια ανιχνευτών μετάλλων, θαλάμων ασφάλειας με
ανιχνευτές μετάλλων και περιστροφικών θυρών που έχουν εφαρμογή στον ευαίσθητο τραπεζικό τομέα.
12
ζ.
Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων
i. Ψηφιακά Συστήματα Κεντρικού Ελέγχου Κτιριακών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Ενεργειακής
Διαχείρισης Κτιρίων (Building Energy Management Systems - BEMS).
Η
εταιρεία
Ζαριφόπουλος
σχεδιάζει
και
υλοποιεί
συστήματα
κεντρικού
ελέγχου
κτιριακών
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για πάνω από μια δεκαετία, καλύπτοντας τόσο τις συνήθης απαιτήσεις
των κατασκευών όσο και ειδικότερες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Στελεχωμένη από
μηχανικούς με άρτια κατάρτιση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων εφαρμογών, με βαθιά γνώση της
λειτουργίας και της διαχείρισης των Η/Μ εγκαταστάσεων, κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες της αγοράς.
Ο οίκος Honeywell είναι από τους κορυφαίους παγκοσμίως και στον χώρο του κτιριακού αυτοματισμού με
εφαρμοσμένες λύσεις σε πάνω από 3 εκατομμύρια κτίρια ανά τον κόσμο. Λύσεις που καλύπτουν επιτήρηση και
έλεγχο εγκαταστάσεων κλιματισμού, φωτισμού κ.λ.π.
ii. Συμβατικός Αυτοματισμός Εφαρμογών Κλιματισμού
Καλύπτει ευρύ πεδίο στον τομέα του αυτοματισμού των εγκαταστάσεων κλιματισμού για το ’’μεσαίο’’ και
’’μικρό’’ κτίριο όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα τραπεζών κ.λ.π. Αποτελούν οικονομικές
κοστολογικά λύσεις με υψηλή λειτουργική αξιοπιστία πετυχαίνοντας ταυτόχρονα ελαχιστοποίηση του σχετικού
λειτουργικού κόστους για τις υπό έλεγχο Η/Μ εγκαταστάσεις (κλιματιστικές μονάδες επεξεργασίας αέρα, αντλίες
θερμότητας, έλεγχος υδραυλικών δικτύων, έλεγχος τοπικών μονάδων ανεμιστήρα – στοιχείου, κ.λ.π.)
Σε περιπτώσεις εφαρμογών με πολυάριθμο πλήθος εγκαταστάσεων όπου δεν δικαιολογείται η οικονομικά η
λύση των συστημάτων BEMS, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής λύσεων δικτύωσης για πρόσβαση και έλεγχο στις
εγκαταστάσεις από ένα κεντρικό σημείο.
iii. Προϊόντα Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης - Ψύξης
Τέτοιου είδους εφαρμογές συναντώνται σε πιο λιτές από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων κατασκευές όπου το
ζητούμενο είναι η απλότητα στην χρήση από τον τελικό χρήστη, η άνεση, η αξιοπιστία και η οικονομική
λειτουργία. Αφορά κυρίως κατασκευές κατοικίας με εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, εγκαταστάσεις ζεστού
νερού χρήσης, αντλίες θερμότητας ή διαιρούμενες μονάδες ψύξης κ.λ.π.
13
6.
Κατάλογος Σημαντικών Συστημάτων
Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο κατάλογο πελατών από όλες τις εταιρείες του Κλάδου. Ειδικά στο σημαντικό τομέα
των τραπεζικών συστημάτων, η εταιρεία εξυπηρετεί σχεδόν όλες τις μεγάλες Τράπεζες, καλύπτοντας πάνω από 1.400
καταστήματα Τραπεζών και Κτίρια Διοίκησης.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Ελλάδος – Κτίρια
Διοίκησης, Κτίρια Μηχανογράφησης,
Υποκαταστήματα

Εθνική Τράπεζα - Κτίρια Διοίκησης,
Κτίρια Μηχανογράφησης,
Υποκαταστήματα – ATM’s


Εμπορική Τράπεζα - Κτίρια
Διοίκησης, Κτίρια Μηχανογράφησης,
Υποκαταστήματα – ATM’s
EFG Eurobank Ergasias – Κτίρια
Διοίκησης, Κτίρια Μηχανογράφησης,
Υποκαταστήματα

Alpha Bank - Κτίρια Διοίκησης,
Κτίρια Μηχανογράφησης,
Υποκαταστήματα – ATM’s

Τράπεζα Πειραιώς - Κτίρια
Διοίκησης, Υποκαταστήματα – ATM’s

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Κτίρια
Διοίκησης, Υποκαταστήματα

Proton Bank – Κτίρια Διοίκησης

Nova Bank - Κτίρια Διοίκησης,
Υποκαταστήματα – ATM’s

Aspis Bank - Κτίρια Διοίκησης,
Υποκαταστήματα
Citibank - Κτίρια Διοίκησης,
Κτίρια Μηχανογράφησης,
Υποκαταστήματα – ATM’s



Αγροτική Τράπεζα - Κτίρια
Διοίκησης, Υποκαταστήματα
Τράπεζα Εμπορίου &
Ανάπτυξης - Κεντρικά Γραφεία


Τράπεζα Κύπρου - Κτίρια Διοίκησης,
Υποκαταστήματα – ATM’s
Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων – Κτίρια Διοίκησης


Γενική Τράπεζα – Νέο Κτίριο
Διοίκησης
American Express - Κεντρικά
Κτίρια, Υποκαταστήματα


ProBank - Κτίρια Διοίκησης,
Υποκαταστήματα – ATM’s
Dressner Bank - Κεντρικά
Γραφεία


Marfin Egnatia Bank –
Υποκαταστήματα
Συνεταιριστική Τράπεζα
Δωδεκανήσου –
Υποκαταστήματα

Πανελλήνια Τράπεζα - Κτίρια
Διοίκησης, Υποκαταστήματα

FBB - Κεντρικά Κτίρια,
Υποκαταστήματα

Τράπεζα Επενδύσεων - Κεντρικά
Κτίρια, Υποκαταστήματα



Τράπεζα Εμπορίου &
Ανάπτυξης - Κεντρικά Κτίρια

Παγκρήτια Συνεταιριστική
Τράπεζα - Κεντρικά Κτίρια
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης - Κομοτηνή

Γερμανική Σχολή – Αθήνα,
Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη

DEREE College - Αθήνα

Αμερικάνικο Κολλέγιο - Αθήνα

Αμερικανική Σχολή - Αθήνα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Σχολές “Κωστέα Γείτονα” &
“Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη” -

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Αθήνα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αθήνα

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Κρήτη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Βόλος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μυτιλήνη,

Πανεπιστήμιο Ιονίου - Κέρκυρα

Πανεπιστήμιο Πάτρας – Πάτρα

Πανεπιστήμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη
Ρόδος
Θεσσαλονίκη
Αθήνα

Τ.Ε.Ι. : Εγκαταστάσεις σε Κρήτη,
Θεσσαλονίκη, Λαμία, Καβάλα,
κ.λ.π.
14
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ












Media Markt - Αθήνα, Θεσσαλονίκη
ΑΒ Βασιλόπουλος - Πανελλαδικά
Carrefour Μαρινόπουλος Πανελλαδικά
Μετρό - Πανελλαδικά
Makro cash & carry - Πανελλαδικά
Dia - Πανελλαδικά
Όμιλος Zara - Πανελλαδικά
Marks & Spencer - Πανελλαδικά
Mothercare - Κεντρικά &
Υποκαταστήματα
Sephora Μαρινόπουλος Πανελλαδικά
Beauty Shop - Πανελλαδικά
Aldi - Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο,
Πάτρα








Εμπορικό Κέντρο “The Mall
Athens” - Αθήνα
Εμπορικό Κέντρο “Golden Hall” Αθήνα
Σκλαβενίτης - Αθήνα
Praktiker - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Κρήτη
Toi & Moi - Κεντρικά, Αποθήκες &
Υποκαταστήματα
Εμπορικό Κέντρο Πλατεία Θεσσαλονίκη
EUROTECH – Εμπορικό Κέντρο
Δομικών Υλικών - Θεσσαλονίκη
Εμπορικό Κέντρο “Limani Center”
- Θεσσαλονίκη






Εμπορικό Κέντρο “Μακεδονία”
- Θεσσαλονίκη
Εμπορικό Κέντρο
"Mediterranean Cosmos" Θεσσαλονίκη
Εμπορικό Κέντρο "Cosmos" Ξάνθη
Εμπορικό Κέντρο
“Kosmopolis” - Κομοτηνή
Εμπορικό Κέντρο “Athens
Metro Mall” - Αθήνα
Super Market “Δήμητρα” Κέρκυρα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ” - Αθήνα

Νοσοκομείο “ΑΤΤΙΚΟΝ” - Αθήνα

Ευρωκλινική - Αθήνα

Νοσοκομείο “MEDITERANNEAN” –

Νοσοκομείο ΧΑΝΙΩΝ

Γενική Κλινική Αθηνών – Αθήνα
Νοσοκομείο “ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ”- Αθήνα

Νοσοκομείο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Νοσοκομείο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” -
Νοσοκομείο “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ” - Αθήνα
Κλινική “ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ” Θεσσαλονίκη




Νοσοκομείο “ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” -
Διαγνωστικό Κέντρο
“EUROMEDICA” – Πανελλαδικά


Νοσοκομείο “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” -
Κλινική “SAN VITAL” –
Θεσσαλονίκη

Νοσοκομείο ΛΗΜΝΟΥ
Κέντρο Αποθεραπείας &
Αποκατάστασης
“ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” – Θεσσαλονίκη

Κέντρο Αποθεραπείας &
Αποκατάστασης “ΕΥΕΞΙΑ” –
Θεσσαλονίκη

Νεφρολογική Κλινική
“ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ” – Θεσσαλονίκη

Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο
– Θεσσαλονίκη

Πρότυπο Γεροκομείο
“ΠΑΝΟΡΑΜΑ” – Θεσσαλονίκη
Παλ. Φάληρο
Αθήνα

Νοσοκομείο “ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ” - Αθήνα

Νοσοκομείο “ΛΑΪΚΟ” - Αθήνα

Νοσοκομείο “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” -
Θεσσαλονίκη


Νοσοκομείο “ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ” -

Νοσοκομείο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Νοσοκομείο ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Αθήνα

Μαιευτήριο “ΙΑΣΩ” - Αθήνα

Μαιευτήριο “ΗΡΑ” – Αθήνα

Μαιευτήριο “ΜΗΤΕΡΑ” – Αθήνα,
Ελευσίνα
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

Νοσοκομείο ΣΕΡΡΩΝ

Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Νοσοκομείο ΘΗΒΑΣ

Νοσοκομείο ΚΑΒΑΛΑΣ – Καβάλα

Νοσοκομείο ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Κέρκυρα

Μαιευτήριο “ΛΗΤΩ” - Αθήνα

Νοσοκομείο “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” –

Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ – Αθήνα

Νοσοκομείο “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ” –

Ακτινοδιάγνωση - Αθήνα

Νοσοκομείο “ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” -
Δυτ. Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Πάτρα
Ηράκλειο

Οφθαλμολογικό Κέντρο - Αθήνα


Ιατρικό Κέντρο Αθηνών – Παλαιό
Φάληρο
Πρότυπο Γεροκομείο
“ΦΡΟΝΤΙΖΩ” – Θεσσαλονίκη

Νέο Στρατιωτικό Νοσοκομείο
“424” - Θεσσαλονίκη
15
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΑΓΕΤ Ηρακλής - Βόλος, Αλιβέρι

Metaxa – Αθήνα

Mamid Oil – Jet Oil - Θεσσαλονίκη

Bravo – Αθήνα

Hellenic Steel – Θεσσαλονίκη

Knorr - Σχηματάρι

TITAN – Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Gerolymatos – Κρυονέρι, Οινόφυτα

Αργυρομεταλλευμάτων &
Βαρυτίνης - Ιτέα

Hellas Can - Κόρινθος

Ελαϊς – Αθήνα

Petrogaz – Αθήνα

Ελληνικά Πετρέλαια –

Tosho - Θεσσαλονίκη

Novartis – Αθήνα

Lavipharm - Αθήνα

Pharmaserve Lilly - Αθήνα

Βιανέξ - Αθήνα

Pfizer - Αθήνα

Elite - Αθήνα

JOHNSON & JOHNSON – Αθήνα

Βιοχρώμ - Αθήνα

Sanofi Synthelabo – Αθήνα

Θεσσαλονίκη
Ελβάλ – Οινόφυτα
Βιοσέρ – Τρίκαλα
Intracom – Αθήνα

3A "Τρια Αλφα" – Αθήνα

3E "Τρια Εψιλον" – Αθήνα

Φάγε – Αθήνα

Δέλτα – Αθήνα

Μπάρμπα Στάθης - Θεσσαλονίκη



Pharmathen International SA
- Κομοτηνή

Glaxo Smithkline - Αθήνα,
Κρήτη

Jacobs Suchard - Αθήνα

Creta Farm - Ρέθυμνο Κρήτης

Vivechrom - Μαγούλα Αττικής

Viamax - Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Agrolab - Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Μπισκότα Παπαδοπούλου Θεσσαλονίκη

Αλλατίνη - Θεσσαλονίκη

Βιολογική Τυροκομική
Τριφύλλι ΕΠΕ - Έβρος

Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης
ΑΕ - Ξάνθη

Mitex SA - Ξάνθη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ- ΘΕΑΤΡΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο - Αθήνα

Αρχαιολογικό Μουσείο - Ολυμπία

Αρχαιολογικό Μουσείο - Βεργίνα

Αρχαιολογικό Μουσείο – Δελφοί

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη


 Τελλόγλειο Ίδρυμα - Λάρισα

Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη

Αγιορείτικη Εστία - Θεσσαλονίκη

 Θέατρο “REX” - Αθήνα
Αρχαιολογικό Μουσείο - Ηράκλειο
Κρήτης
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη

Αρχαιολογικό Μουσείο - Πάτρα,
Ιωάννινα
Ολυμπιακό Μουσείο
Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη

Μέγαρο Μουσικής - Αθήνα
 Θέατρο “ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ”
- Αθήνα
Μέγαρο Μουσικής - Θεσσαλονίκη
 Πολιτιστικό Κέντρο Μονής
Λαζαριστών - Θεσσαλονίκη
 Δημόσια Πινακοθήκη Λάρισας –
Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα
 Θέατρο “ΚΑΡΕΖΗ” - Αθήνα
 Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηλιδας -

Πύργος

Εθνική Βιβλιοθήκη - Αθήνα

Αρχαιολογικά Μουσεία:

ΩΝΑΣΕΙΟΣ – Στέγη Γραμμάτων &
Τεχνών - Αθήνα

Ιστορικό Μουσείο - Παλαιά Βουλή

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης -
 Θέατρο Τέχνης “ΚΑΡΟΛΟΣ
ΚΟΥΝ” - Αθήνα

Ναυτικό Μουσείο - Γαλαξίδι
 Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου - Αθήνα

Βιβλιοθήκη Πολυτεχνείου - Αθήνα

Κινηματογράφος Ολύμπιον –

Νομική Βιβλιοθήκη - Αθήνα

Δημοτική Βιβλιοθήκη -

Cine Παλλάς - Αθήνα

VILLAGE CINEMAS: Αθήνα –

Σαμοθράκης, Μήλου, Αιγαίου, Ιτέας,
Σκύρου, Ερέτριας, Άνδρου, Πάρου,
Σάμου κ.λ.π
Νομισματικό Μουσείο - Αθήνα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης - Θεσσαλονίκη

Εθνική Πινακοθήκη - Αθήνα

Μουσείο Ευρωπαϊκής Μοντέρνας
Ζωγραφικής (Φρυσίρα) - Αθήνα

Τεχνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
 Βελλίδειο Ίδρυμα - Θεσσαλονίκη
 Έκθεση “Θησαυροί Αγίου
Όρους” - Θεσσαλονίκη
 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - Αθήνα

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη – Πάτρα
STER CINEMAS: Αθήνα–
Θεσσαλονίκη - Πάτρα
16
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Hilton - Αθήνα, Ρόδος

Electra Palace - Θεσσαλονίκη, Ρόδος

Θέρμαι Σύλλα - Αιδηψός

Grande Bretagne - Αθήνα

Καζίνο & Ξενία Θράκης ΑΕ - Ξάνθη

Paleokastritsa Hotel - Κέρκυρα

Grand Resort Lagonissi - Αθήνα


Astron Hotel - Κέρκυρα

Crown Plaza - Αθήνα
Ξενοδοχειακές Τουριστικές
Επιχειρήσεις Z-Palace ΑΕ - Ξάνθη
Ακτή Παράδεισος ΑΤΕ - Θάσος
Corfu Maris Hotel - Κέρκυρα
Holiday Inn Attica Avenue Αθήνα




Aegean Greek Hotels - Ρόδος

Yaliskari Hotel - Κέρκυρα

NJV Athens Plaza - Αθήνα

Sun Wing - Ρόδος, Σητεία

Mon Repo Palace – Κέρκυρα

Theoxenia - Κηφισιά

Rodos Palace - Ρόδος

Kipriotis Village - Κως
Regency Casino Mont Parnes
(casino & hotel) - Αθήνα


Kos Bay View - Κως

Blue Sky - Ρόδος
Grecotel Kos Imperial - Κως

Αστήρ Παλλάς - Αθήνα

Imperial - Ρόδος


Μουσείο - Αθήνα
Grand Hotel - Ρόδος

Hippocrates Palace - Κως

Ramira Beach - Κως

Πυθαγόρειο - Αθήνα

Mediterranean - Ρόδος


Royal Olympic - Αθήνα
Grande Albergo Delle Rose
(casino & hotel) – Ρόδος

Grecotel Royal Park -Κως


Kipriotis Panorama - Κως

Novotel - Αθήνα

Aldemar Paradise - Ρόδος

Royal Belvedere - Κρήτη

Holiday Inn - Θεσσαλονίκη

Hilton Rodos Resort - Ρόδος

Sun Wing Resort I - Κρήτη

Porto Carras - Χαλκιδική

Rodos Palace - Ρόδος

Sun Wing Resort (II & III) Κρήτη

Μακεδονία Παλλάς - Θεσσαλονίκη

Rodos Palladium – Ρόδος
Les Lazaristes - Θεσσαλονίκη

Lindos Royal - Ρόδος

Elounda Mare - Κρήτη


Anatolia - Θεσσαλονίκη

Lindos Memories - Ρόδος

The Blue Palace - Κρήτη

Med – Θεσσαλονίκη

Aldemar - Πύργος, Κρήτη, Ρόδος

Royal Mare - Κρήτη

Avalon - Θεσσαλονίκη

Porto Elounda Mare Resorts –
Κρήτη
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Ακαδημία Αθηνών - Αθήνα

Υπουργείο Εξωτερικών - Αθήνα

Δ.Ε.Η. - Κτίρια & Εγκαταστάσεις
Πανελλαδικά

ΔΟΥ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκη

Υπουργείο Γεωργίας - Αθήνα

Ο.Τ.Ε. - Κτίρια & Εγκαταστάσεις
Πανελλαδικά

CEDEFOP (Κέντρο Ευρωπαϊκού
Δικαίου) - Θεσσαλονίκη

Υπουργείο Εμπορίου - Αθήνα

Βουλή των Ελλήνων - Αθήνα

ΙΚΑ - Κτίρια Πανελλαδικά


ΟΑΕΔ - Κτίρια Πανελλαδικά

Ε.ΥΔ.Α.Π - Κτίρια σε όλη την Αττική
Διεύθυνση Συγκοινωνιών
Δυτικής Θεσσαλονίκης Θεσσαλονική

Υπουργείο Κοινωνικών
Υπηρεσιών - Αθήνα

Υπουργείο Προεδρίας - Αθήνα

Κτίριο ΤΑΠ/ΟΤΕ - Αθήνα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - Αθήνα

ΕΛ.Ο.Τ. - Αθήνα
Κρεαταγορά Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Εθνικός Αερολιμένας
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" Αθήνα
Άρειος Πάγος - Αθήνα




Τυπογραφείο Ενόπλων Δυνάμεων
- Αθήνα
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
– Περίπτερα ΔΕΘ Θεσσαλονίκη

Δικαστικό Μέγαρο - Κατερίνη

Μέγαρο Μαξίμου - Αθήνα

Εθνικό Τυπογραφείο - Αθήνα

Δικαστικό Μέγαρο - Κομοτηνή

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
(Γ.Ε.Ν.) - Αθήνα

Πολεμικό Ναυτικό (Κ.Ε.Φ.Ν) Αθήνα

ΔOY - Θεσσαλονίκη,
Αλεξανδρούπολη

Χημείο του Κράτους - Αθήνα


Α΄& Β΄ΔOY Ξάνθης - Ξάνθη

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΚΕΦΕ - Αθήνα
Αεροδρόμια: Ρόδου, Σύρου, Ικαρίας,
Λήμνου


Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου
(Κ.Ε.Δ) - Αθήνα
Καταστήματα Αφορολογήτων
Ειδών - Σέρρες, Έβρος

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων - Αθήνα

Εθνικός Αερολιμένας
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” – Θεσσαλονίκη

Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Κοζάνη
17
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

I.B.M. - Αθήνα

Plural - Αθήνα

Ashley & Holmes – Αθήνα

ROLEX - Κεντρικό & Καταστήματα

Infoquest - Αθήνα

Mc Can Erickson - Αθήνα

Folli – Follie - Κεντρικό &
Εργοστάσιο

LogicDis - Αθήνα


Wurth - Αθήνα

Auto Hellas - Αθήνα
Διεθνές Ταπητουργικό Κέντρο
- Αθήνα
AUDIOVISUAL - Αθήνα
Ι.Κοντέλης - Αθήνα




TUPPERWARE - Κεντρικό &
Εργοστάσιο

Promot Lainopoulos - Αθήνα
Δημοσιογραφικός Οργανισμός
Λαμπράκη - Αθήνα

Cosmocar - Αθήνα


Pfizer - Αθήνα

Pazaropoulos - Αθήνα
Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" Αθήνα
Εθνική Ασφαλιστική - Αθήνα
Eletson Corporation - Αθήνα
Nissan - Αθήνα



Interamerican - Αθήνα
Glaxo Smithkline Beecham Κεντρικό & Εργοστάσιο
Τουρνικιώτης Mitsubishi - Αθήνα




KPMG - Αθήνα

Astir - Αθήνα

Ernst & Young - Αθήνα, Κεντρικά
Γραφεία

Alico - Αθήνα

Nasco Hellas - Αθήνα

Nationale Nederladen - Αθήνα

Agf Kosmos - Αθήνα

Alfa Financial - Αθήνα

Aspis Financial - Αθήνα

Χρηματιστηριακό γραφείο
Βορείου Ελλάδος - Θεσσαλονίκη

Danzas - Θεσσαλονίκη

I.Ρέκος Εκδοτικός Οίκος Θεσσαλονίκη

Bayer Αθήνα

Capocci - Αθήνα

Goldair - Αθήνα, Αποθήκες Θριάσιο
Πεδίο

Βάμβας - Αθήνα

Βιαμάρ - Αθήνα

Shellman - Αθήνα

Shellgas - Κεντρικό & Εργοστάσιο

Elbis - Κεντρικό & Εργοστάσιο

Agrolab - Αθήνα

Jansen - Αθήνα

Tree Computer - Αθήνα

Fujitsu - Αθήνα

Hewlett Packard - Αθήνα

Newsphone Hellas - Αθήνα

Αηδονάκια – Αθήνα

Karaindros Group - Αθήνα

Cellier - Αθήνα

Frigo Klima - Αθήνα
ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

J & P ΑΒΑΞ - Αθήνα

ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΕ - Αθήνα

FRIGO STAHI - Θεσσαλονίκη

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ Αθήνα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ - Αθήνα

ΕΡΓΟ3 ΑΤΕΕ - Θεσσαλονίκη
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ - Αθήνα

ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - Αθήνα


ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Αθήνα
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΑΤΕ Θεσσαλονίκη

ΑΚΤΩΡ ΑΕ - Αθήνα

ΑΛΤΕ ΑΕ - Αθήνα
ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ - Θεσσαλονίκη
ΕΚΤΕΡ ΑΕ - Αθήνα



ΤΕΟΔΟΜΗ ΑΕ - Αθήνα
ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΕ - Αθήνα
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ - Καβάλα



ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΕ - Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ - Καβάλα
ΑΕΓΕΚ ΑΕ - Αθήνα




ΚΟΝΚΑΤ ΑΕ - Αθήνα

Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΕ - Αθήνα

ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΕ - Αθήνα

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT
SA - Αθήνα

Κ/Ξ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γ. - Ξάνθη

ΚΑΔΜΟΣ ΑΕ - Αθήνα

ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕΕ - Σέρρες

ARCON ATE - Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Θεσσαλονίκη


ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Αθήνα

ΓΕΤΕΜ ΑΕ - Θεσσαλονίκη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ Κομοτηνή
ΤΕΡΝΑ ΑΕ - Αθήνα
RODAX ΑΤΕΕ - Θεσσαλονίκη



ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΕΒΕ Κομοτηνή

ΕΝΕΤ ΑΕ - Αθήνα



Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Αθήνα
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ Θεσσαλονίκη
ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ Ξάνθη

ΜΑΚ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ - Θεσσαλονίκη


ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΤΕ Θεσσαλονίκη
ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. - ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
Α. ΟΕ - Ξάθνη


ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ - Θεσσαλονίκη

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Θεσσαλονίκη
Κ/Ξ ΤΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.
ΟΕ - Θάσος


ΕΤΕΘ ΑΕ - Θεσσαλονίκη
Κ/Ξ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ –
ΘΑΣΟΥ - Θάσος

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΕ - Αθήνα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Αθήνα

ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - Αθήνα

INSO Spa - Αθήνα
18
Οικονομικά Στοιχεία
Εταιρεία
Ετήσιος Τζίρος (€)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
9.649.946
11.959.185
12.988.635
14.605.283
15.355.763
13.928.740
16.180.000
19.527.309
22.648.620
23.124.550
20.408.841
19.363.422
9.649.946
11.959.185
12.988.635
14.605.283
15.355.763
13.928.740
16.180.000
19.527.309
22.648.620
23.124.550
20.408.841
19.363.422
Ομιλος Εταιρείων
Ζαριφόπουλος
Ετήσιος Τζίρος Εταιρειών Ομίλου (€)
25.000.000
20.000.000
15.000.000
Σειρά1
10.000.000
5.000.000
11
10
20
20
09
08
20
06
07
20
20
05
20
20
04
03
20
02
20
20
01
0
00
Σύνολο Εταιρειών
Ομίλου
20
Ζαριφόπουλος Α.Ε,
Acon Πυροσβεστικά
Μέσα Ε.Π.Ε,
Ελληνικός Κεντρικός
Σταθμός Α.Ε.
ZETRIX Βουλγαρία
20
7.
19