Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο μου για το σχολειό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
<< Μαθαίνω να κυκλοφορώ,
στο δρόμο μου, για το σχολειό>>
Υπεύθυνη νηπιαγωγός:
Ντέλλα Βασιλική
1ο Νηπιαγωγείο Κορινού
κλασικό τμήμα
Σχολική χρονιά 2010-11
Ονόματα μαθητών που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
∆ούγκα ∆ήμητρα
Ευφραιμίδης κων/νος
Θεοχαρόπουλος Αντώνης- Ραφαήλ
Ζουκάν ∆ημήτριος
Κατσούρας Γιώργος
Κουσίδου Τάνια
Τζέπα Γιόλα
Τριγώνης –Λεονταρής Θέμης
Αδαμίδης Κων/νος
Ζεϊμπέκογλου Βασίλειος
Κέρογλου Μαργαρίτης
Μιχαηλίδης Σάββας
Παγκλίδης Στέφανος
Σεϊταρίδου Μυροφόρα
Σμυρλή Φραγκοπούλα
Χατζηπασχάλης Ευθύμιος
Χατζηπαυλής Μιχαήλ
Tεμερτζίδης ∆ημήτριος
2
Κριτήρια επιλογής θέματος
• Να μάθουν τα παιδιά να κυκλοφορούν σωστά στο
δρόμο σαν πεζοί ,σαν οδηγοί ποδηλάτου και σαν
επιβάτες.
• Να χρησιμοποιούν μέτρα προστασίας γιατί μας
σώζουν τη ζωή.
• Το θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αφού
όλα τα παιδιά έχουν σχετικές μ’ αυτό εμπειρίες.
• Η ύπαρξη χώρων τους οποίους μπορούμε να
επισκεφθούμε ώστε να αποκτήσουν τα νήπια
κυκλοφοριακή συνείδηση.
3
Στόχοι του προγράμματος
• Μέσα από το παιχνίδι να ασκηθούν στη σωστή
κυκλοφοριακή συμπεριφορά.
• Να καταλάβουν τους κινδύνους που υπάρχουν
όταν δεν ακολουθούν τους κανόνες και να
γνωρίσουν τρόπους πρόληψης των ατυχημάτων
που μπορεί να συμβούν στο δρόμο.
• Να γνωρίζουν τα βασικά σήματα και τους
φωτεινούς σηματοδότες για την ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
• Να αλλάξουν στάση και συμπεριφορά.
• Να μάθουν τι είναι ο Κ.Ο.Κ. και ποια η
χρησιμότητά του.
4
ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ
Μέτρα
προστασίας
Μέσα
συγκοινωνίας
<< Μαθαίνω να
κυκλοφορώ στο
δρόμο μου για το
σxολειό >>
Τι κάνουμε σε ένα
ατύχημα
Πως κυκλοφορούμε
σωστά στο δρόμο.
5
ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γλώσσα
• ∆ιερεύνηση των γνώσεων που έχουν τα παιδιά για την
σωστή οδική ασφάλεια και καταγραφή όσων θέλουν να
μάθουν. Κατασκευή ιστογράμματος.
• Βρίσκουμε και αναλύουμε παροιμίες και εκφράσεις για
τα μέσα μεταφοράς.
• Από την μυθολογία διαβάζουμε τον μύθο του ∆αίδαλου
και του Ίκαρου.
• Γράφουμε λεζάντες και τίτλους σε σχετικές εικόνες.
• Σχολιάζουμε το ποίημα ,<<τα μέσα μεταφοράς>> και το
ζωγραφίζουμε.
• Μαθαίνουμε τα μέρη του βιβλίου.
• Πίνακας αναφοράς μέσων συγκοινωνίας.
• ∆ιαβάζουμε τις συμβουλές του μικρού λύκου και
γράφουμε δικές μας συμβουλές.
6
• Κάνουμε πίνακα αναφοράς μέσα συγκοινωνίας μα το
αντίστοιχο όνομα.
• ∆ιαβάζουμε το ποίημα << η σακαράκα>> και συζητάμε την
διαφορά του ποιήματος από το παραμύθι και βρίσκουμε
τις ομοιοκατάληκτες λέξεις.
• ∆ιαβάζουμε και κάνουμε τις παρατηρήσεις μας στο βιβλίο
<<φως ,φίλοι ,φανάρι>>,
• Φωνούλα <<φ>> .
• Λέξεις- συλλαβές- φωνήματα.
• Κάνουμε σύνθετες λέξεις.
• ∆ιαβάζουμε από το ανθολόγιο τον Σταμάτη και τον
Γρηγόρη και το σχολιάζουμε.
7
• Γράφουμε λέξεις στον ενικό αριθμό και τις μετατρέπουμε
στη συνέχεια στον πληθυντικό αριθμό.
• Βρίσκουμε επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μέσα
μεταφοράς. Βρίσκουμε την χρονική ακολουθία σε εικόνες.
• ∆ιαβάζουμε και σχολιάζουμε το βιβλίο <οι συμβουλές του
μικρού λύκου>>.
• ∆ιαβάζουμε το κείμενο με τα σύμβολα στον <<ποδηλάτη>>.
• Κάνουμε δική μας ιστορία με ένα ατύχημα.
• Κατασκευή αφίσας με λάθος οδική συμπεριφορά.
• Παίρνουμε συνέντευξη από το κλιμάκιο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
• Γράφουμε ερωτήσεις για την συνέντευξη από τον
υπεύθυνο της Εξπρές Σέρβις.
8
• Κατασκευάζουμε το αλφαβητάρι της οδικής ασφάλειας.
• Επεξεργαζόμαστε το βιβλίο <Καλώς τον κύριο ΚΟΚ>.
• Γράφουμε κανόνες οδικής ασφάλειας και ετοιμάζουμε
ένα δίπτυχο με συμβουλές .
• ∆ιαβάζουμε το βιβλίο Μαθαίνω να κυκλοφορώ με τον
Κοκκινούλη και την Πρασινούλα και το σχολιάζουμε.
• Πίνακας αναφοράς με τα χρήσιμα τηλέφωνα.
• Γράφουμε δικά μας συνθήματα.
• Γράφουμε ερωτήσεις για την συνέντευξη από τον
υπεύθυνο της Εξπρές Σέρβις.
9
•
•
•
•
•
•
•
•
Σταυρόλεξο.
Εικονόλεξο.
Συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα.
Συμπληρώνουμε τα κατάλληλα άρθρα.
Παίρνουμε συνέντευξη από το Ε.Κ.Α.Β.
Ακούμε τις κασέτες της παιχνιδοπαρέας με συμβουλές.
Σχολιάζουμε την περιπέτεια της μικρής Κατόνης.
Ιστορίες ενός φαναριού. Αρχίζει ένας και συνεχίζουν οι
υπόλοιποι.
• ∆ιαβάζουμε το βιβλίο Ο Πρασίδας και η Ροδούλα μαθαίνουν
να κυκλοφορούν.
10
Μελέτη περιβάλλοντος
• Επίσκεψη στη γειτονιά μας και καταγραφή των σημάτων και
των επικίνδυνων σημείων.
• Καταγραφή της διαδρομής σπίτι- Νηπιαγωγείο.
• Παρατηρούμε στον χάρτη της Ελλάδος το σιδηροδρομικό και
οδικό δίκτυο.
• Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
• Ακούμε τις συμβουλές του μικρού λύκου για την σωστή
συμπεριφορά μας ως πεζοί, οδηγοί ποδηλάτου και επιβάτες
στα μεταφορικά μέσα
• Και προβληματιζόμαστε.
• Επίσκεψη στην τάξη μας μιας γιαγιάς για να μας μιλήσει για
τα μεταφορικά μέσα της εποχής της.
• Κάνουμε το δικό μας Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην
αυλή του Νηπιαγωγείου μας.
• Καλούμε στην τάξη μας μια σχολική τροχονόμο και μας δίνει
οδηγίες για το πως να κυκλοφορούμε.
11
• Επεξεργαζόμαστε την αφίσα της Κυκλοφοριακής Αγωγής.
• Παίζουμε στο χαλάκι της Κυκλοφοριακής Αγωγής και
δημιουργούνται διάφοροι προβληματισμοί.
• Επίσκεψη κλιμακίου Πυροσβεστικής στο Νηπιαγωγείο
μας.
• Επίσκεψη στην Α2 τάξη του ∆ημοτικού Σχολείου και
συζητάμε σχετικά με το πρόγραμμά μας.
• Επίσκεψη της Εξπρές Σέρβις στο Νηπιαγωγείο μας για
να μας λύσει τις απορίες μας.
• Σχολιάζουμε στο βιβλίο Μελέτη περιβάλλοντος Α΄ και
Γ΄ δημοτικού τα σχετικά κεφάλαια.
• Επίσκεψη του Ε.Κ.Α.Β. στο χώρο του σχολείου μας.
• Επίσκεψη ενός γονέα που υπηρετεί στο λιμενικό σώμα o
οποίος μας μίλησε για την δουλειά του δείχνοντας και το
κατάλληλο dvd.
• Καταγραφή της διαδρομής από το σπίτι στο
Νηπιαγωγείο.
• Μοιράζουμε φυλλάδια με τα <∆έκα πρέπει της οδικής
ασφάλειας >στους μαθητές και στους δασκάλους.
12
Φυσική Αγωγή
• Ψάξε να βρεις το ταίρι σου.
• Άσκηση ετοιμότητας (πράσινο-κόκκινο, αργά-γρήγορα,
δεξιά - αριστερά).
• Αναγνωρίζουμε και παίζουμε με τα σήματα στην αυλή
του σχολείου μας.
• Παίζουμε στην αυλή ρόλους που περιέχουν κίνηση
(αυτοκίνητα, τροχονόμος, κ.λ.π.).
13
Μαθηματικά
•
•
•
•
•
•
•
Ομαδοποιήσεις.
Ασκήσεις εξέλιξης.
Μοτίβα.
Αντιστοιχίσεις.
Αμφιπλευρικότητα (δεξί – αριστερό).
Ασκήσεις προσανατολισμού.
Ταξινομήσεις τα μέσα μεταφοράς ,τα σήματα και
συμπεριφορές.
• Πρώτος –μεσαίος – τελευταίος.
• Χωροχρονικές έννοιες (απέναντι, πλάι, πολλοί – λίγοι,
ύψος, μήκος, βάρος).
14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αντιστοιχίσεις ένα προς ένα.
Αραίωση – πύκνωση.
Περισσότερα από… λιγότερα από…
Πίνακας διπλής εισόδου.
Συμμετρία.
∆ιατάξεις.
Ομοιότητες.
Ανισότητες(>, =, <).
Αριθμοί 1-5
Πρόσθεση.
Αφαίρεση.
Ολόκληρο- μισό.
15
∆ημιουργία και έκφραση
•
•
•
•
•
•
•
Εικαστικά
Κατασκευή φαναριών.
Ζωγραφίζουμε το χωριό μας.
Κατασκευάζουμε σήματα.
Κάνουμε κολάζ με τα μέσα μεταφοράς.
Κάνουμε καράβι με τα σχήματα τραπέζιο και τρίγωνο.
Κάνουμε κολάζ με τα σήματα που δηλώνουν απαγόρευση,
υποχρέωση και προσοχή.
• Κατασκευή αφίσας με την εξέλιξη των μέσων μεταφοράς.
16
Θέατρο
• Κουκλοθέατρο:
• Κυκλοφοριακή αγωγή, παγκόσμια ημέρα χωρίς
αυτοκίνητο.
• ∆ραματοποίηση: Ίκαρος και ∆αίδαλος, δραματοποιούμε
ένα ατύχημα με ποδήλατο, ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης.
• Παντομίμα: οδηγός, τροχονόμος, πεζός, μέσα
μεταφοράς, σχετικά επαγγέλματα.
• Θεατρικό παιχνίδι: τι θα έκανες αν…
• Παιχνίδια ρόλων.
17
Μουσική
• Ήχοι μέσων μεταφοράς.
• Αναγνωρίζουμε ήχους και την κατεύθυνσή τους.
• Τραγούδια: Τα μέσα μεταφοράς ,
τροχονόμος,
στην πόλη περπατάω,
λεωφορείο,
τρένο,
ήταν ένα μικρό καράβι.
18
Πληροφορική
• Μπαίνουμε σε σχετικά sites και
• βρίσκουμε clip-art και εικόνες.
• Παίζουμε με το κυκλοφορώ με τον Πέρη και τον
Ταξάκη.
• Μαθαίνουμε να ψάχνουμε πληροφορίες στο ίντερνετ.
• Βρίσκουμε εικόνες και πληροφορίες για την
κυκλοφορούμε σωστά.
19
Φύλλα αξιολόγησης
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΙΚΟΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
ΤΡΕΝΟ
ΠΛΟΙΟ
20
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Βάλε ένα Χ εκεί που ενώνεται το κάθε όχημα με το πλήρωμά του.
21
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
3-12-10
Ένωσε κάθε εικόνα με την αντίστοιχη λέξη.
Ομαδοποίησε τα σήματα ανάλογα με την σημασία τους:
υποχρέωση, απαγόρευση, προσοχή.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΤΡΟΧΑΙΑ
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ε.Κ.Α.Β
22
Βιβλιογραφία και πηγές
• ∆ρόμο παίρνω…δρόμο αφήνω, Γ.Γρηγοριάδου - Σουρέλη,
εκ. Πατάκη.
• Κυκλοφορώ με ασφάλεια στην πόλη, Μ. Χατζοπούλου.
• Κυκλοφοριακή Αγωγή, Β.∆εμάγκου,
εκ.Σαββάλας.
• Ταξιδεύω με το: αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, εκ. Κέδρος.
• Η περιπέτεια της μικρής Κατόνης: πρόγραμμα ασφαλώς
κυκλοφορώ.
• Κυκλοφοριακή Αγωγή για παιδιά, εκ. Μαλλιάρης.
• Καλώς τον κύριο ΚΟΚ, Ε. Πιτσιδοπούλου, εκ. Κέδρος.
• Μαθαίνω να κυκλοφορώ με τον Κοκκινούλη και την
Πρασινούλα, Σύλλογος εκπ/κών Πιερίας.
• Κώδικας ζωής…με σεβασμό στον άνθρωπο, Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
• Κυκλοφοριακή Αγωγή Ημερολόγιο Συλλόγου Γονέων
Νηπ/γείου.
23
• Φίλοι, φως, φανάρι, Φρ.Αλεξοπούλου, εκ.
Παπαδόπουλος.
• Μεθοδικό πρόγραμμα μελέτης, εκ. Καρούλας.
• Της Τάξης και της Πράξης, Ν. Κάντζου, Β. Βασίλα, Κ.
Παπανικολάου.
• Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης: Πες ΟΧΙ στους παράγοντες
των τροχαίων ατυχημάτων.
• Η διαθεματικότητα στα εκ/κά προγράμματα, εκ. Αρίων.
• Ποίηση και φαντασία σε μικρά παιδιά, Σ.
Παπανικολάου,Τ. Τσιλιμένη, Θες/κη 1988.
• Οι συμβουλές του μικρού λύκου, στο δρόμο,M.
GOMBOLI,εκ. ΦΛΟΥ∆ΑΣ.
• Ανθολόγιο νηπιαγωγείου.
• Μελέτη περιβάλλοντος Α΄ και Γ΄τάξης ∆ημοτικού
Σχολείου.
• Περιοδικό Σύγχρονο Νηπιαγωγείο-τεύχος55
Ιαν.φεβ.2007.
• Μαθαίνω με την παιχνιδοπαρέα, εκ.Παγουλάτου.
24
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
• www.learn2drive.gr
• www.4troxoi.gr
• www.astynomia.gr
• www.minoydis.gr
• www.police.gov.cy/police
• www.2x4.gr
• www.seatbelt-gr.blogspot.com/
25
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
26
Οι ομάδες παρουσιάζουν το υλικό τους
27
28
Καταγράφοντας τα σήματα, τις πινακίδες και τα
φανάρια στην γειτονιά μας
29
Οι ομάδες εν δράσει!!
30
31
Η ομάδα του κόκκινου φαναριού ετοιμάζει αφίσες
για τα μέσα συγκοινωνίας……
32
……..τα σήματα και την λάθος συμπεριφορά…
33
Η ομάδα του πορτοκαλί
ετοιμάζει το αλφαβητάρι της
οδικής ασφάλειας.
34
Η ομάδα του πορτοκαλί φαναριού ετοιμάζει πίνακα
αναφοράς μέσων συγκοινωνίας και ζωγραφίζει το
χωριό μας.
35
Η ομάδα του πράσινου φαναριού ετοιμάζει την αφίσα με
την εξέλιξη των μέσων μεταφοράς και
την διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο.
36
Παίζουμε στον υπολογιστή τον ¨Ταξάκη¨
37
Μιλάμε στα παιδιά της Α2 τάξης του δημοτικού
σχολείου για την κυκλοφοριακή αγωγή και τους
μοιράζουμε φυλλάδια με συμβουλές που φτιάξαμε
38
Λύνοντας το σταυρόλεξο, την ακροστοιχίδα και το
εικονόλεξο!!!
39
Παιχνίδια στην αυλή: βρες το ταίρι σου και
ασκήσεις ετοιμότητας.
40
Μέσα συγκοινωνίας στην αυλή μας.
41
Παίζοντας το δικό μας κουκλοθέατρο!!!
42
∆ραματοποίηση: ενός ατυχήματος στο δρόμο…,
43
∆αίδαλος και Ίκαρος, Σταμάτης και Γρηγόρης.
44
Θεατρικό παιχνίδι: Τι θα έκανες αν… (ένα
ατύχημα)
45
Με κλειστά μάτια βρίσκουμε την κατεύθυνση του
ήχου!!!
46
Παντομίμα : βρες τα μέσα συγκοινωνίας…
47
Το δικό μας Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στην
αυλή του σχολείου μας .
48
Η κυρία Μάγδα, μας μιλά για τα μέσα συγκοινωνίας
της εποχής της και κυρία Ελευθερία που εργάστηκε
ως σχολική τροχονόμος μας συμβουλεύει…
49
Κυκλοφοριακή Αγωγή επί τάπητος…
50
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην τάξη μας.
51
Η Εξπρές σέρβις μας ενημερώνει!!!
52
Και το παραμύθι μας είναι έτοιμο!!!
53
Η τροχαία και το Ε.Κ.Α.Β. μας συμβουλεύουν.
54
Και το Λιμενικό σώμα
παρόν στην τάξη μας.
55
Προσκαλέσαμε την Α1 και Α2 στη γιορτούλα μας.
56
Στιγμές από την παρουσίαση του προγράμματός μας.
57
Και τώρα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του
∆ήμου Κατερίνης.
58
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις προτάσεις
των παιδιών και με βάση τις ανάγκες και τις απορίες
που προέκυπταν κάθε στιγμή.
• Τα παιδιά συνεργάστηκαν σε μικρές ομάδες διαφορετικής
σύνθεσης και μεγέθους και έμαθαν να μοιράζονται
ευθύνες και προτάσεις.
• Ανέλαβαν πρωτοβουλίες, απέκτησαν εμπειρίες από τον
κόσμο των ενηλίκων, με τις πολλές επισκέψεις που
δεχτήκαμε στην τάξη μας, έμαθαν να χαίρονται τη
μάθηση και ενίσχυσαν την αυτοεκτίμησή τους.
• Παρουσίασαν τις ιδέες τους με ποικίλους τρόπους, μέσω
των εικαστικών, της μουσικής, της δραματοποίησης, του
θεάτρου και της λογοτεχνίας.
• Έμαθαν να αναζητούν πληροφορίες από διάφορες πηγές
πληροφόρησης, να τις μελετούν και να τις παρουσιάζουν.
• Ήρθαν σ’ επαφή με διάφορες εκδοχές του γραπτού
λόγου (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες κ.λ.π. ).
59
• Στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβασης ήρθαν σε
επαφή με τα παιδιά της Α2 τάξης του ∆ημοτικού
σχολείου και αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες.
• Ασχολήθηκαν με πίνακες διπλής εισόδου, έκαναν
αντιστοιχίες, συγκρίσεις, ταξινομήσεις, χειρίστηκαν
αριθμούς, εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους και βελτίωσαν
τον προφορικό τους λόγο.
• Έμαθαν και κατανόησαν τους βασικούς κανόνες της
κυκλοφοριακής αγωγής.
• Μετέφεραν τις εμπειρίες τους από τις επισκέψεις στο
χώρο του Νηπιαγωγείου.
• Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε καθ΄όλη την διάρκεια
του προγράμματος με διάφορα φύλλα εργασίας που
συμπλήρωναν τα παιδιά, μετά από κάθε δραστηριότητα,
καθώς και με το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους
γονείς μετά το τέλος του προγράμματος και αφορούσε
συμπεριφορές των παιδιών.
60
• Τέλος όσον αφορά εμένα πιστεύω ότι συμμετείχα ως
συνερευνητής, δημιουργούσα συνεχώς ευκαιρίες για
ανακαλύψεις και μάθηση, εφοδίαζα τα παιδιά με πλούσιο
υλικό, τα ενθάρρυνα να συμμετέχουν και να μοιράζονται
ευθύνες.
• Ειδικότερα για το θέμα μας καταφέραμε να το
προσεγγίσουμε να το εκτιμήσουμε και θέσαμε τις βάσεις,
ώστε τα σημερινά παιδιά να δρουν με σωστή οδική
συμπεριφορά σήμερα, αλλά και σαν υπεύθυνοι πολίτες με
κυκλοφοριακή συνείδηση αύριο.
61