1.340,00 kn 2.270,00 kn 3.390,00 kn 5.730,00 kn 19.390

U cijene je uključen PDV i popust za avansno plaćanje
DELALIJA TRGOVINA d.o.o. * Petrovaradinska 5a * 10000 Zagreb * [email protected] * gsm: 098 299 880
Humminbird Combo
Piranhamax 176xi
Humminbird Combo
Piranhamax 196cxi
Humminbird Combo
581xi HD DI
Humminbird Combo
587cxi HD DI
Piranhamax kombinacija
GPS-a i fishfindera s
internom GPS antenom
Kombinacija GPS-a i
fishfindera s ekranom u
boji
Kombinacija plotera i
fishfindera s integriranom
GPS antenom
1.340,00 kn
2.270,00 kn
3.390,00 kn
Humminbird kombinacija
GPS-a i fishfindera s Down
Image sondom + Navionics
Gold local…
Humminbird Combo
597cxi HD DI
Humminbird Combo
598cxi HD SI
Humminbird Combo
998cx HD SI
Humminbird Combo
1158cx HD DI
Humminbird kombinacija
plotera i fishfindera s Down
imaging sondom,
AKCIJA !!!
Humminbird kombinacija
GPS-a i fishfindera sa Side
Imaging sondom
Kombinacija GPS-a i
fishfindera sa Side Imaging
sondom
AKCIJA!!!
Kombinacija plotera i
fishfindera s Down Imaging
sondom
4.900,00 kn
8.660,00 kn
18.000,00 kn
5.730,00 kn
19.390,00 kn
Humminbird Combo
1198cx HD SI
Humminbird
SmartCast RF 25E
Humminbird
SmartCast RF 35E
Humminbird
SmartCast RF 15E
Kombinacija plotera i
fishfindera sa side imaging
sondom
Bežični Humminbird
fishfinder za ugradnju na
štap
Humminbird bežični
fishfinder RF 35E - ručni
model
Humminbird bežični
fishfinder RF 15E
26.100,00 kn
899,00
899,00 kn
1.590,00 kn
Humminbird Fishin
buddy 110x
Humminbird Fishin
buddy 120x
Humminbird Fishin
buddy 140cx
Humminbird
Piranhamax 143x
Humminbirdov
jednofrekventni fishfinder
Fishin buddy 110x
Humminbird
jednofrekventni fishfinder
Fishin buddy 120x
Humminbird
jednofrekventni fishfinder u
boji
Humminbird fishfinder s
krmenom sondom
1.320,00 kn
1.899,00 kn
2.845,00 kn
899,00 kn
Humminbird
Piranhamax 153x
Humminbird
Piranhamax 165x
Humminbird
Piranhamax 175x
Humminbird
Piranhamax 195cx
Piranhamax fishfinder s
krmenom Dual Beam
sondom
Humminbirdov fishfinder s
krmenom single beam
sondom
Piranhamax 175x fishfinder
s Dual Beam krmenom
sondom
Humminbird Piranhamax
fishfinder u boji
1.050,00 kn
1.099,00 kn
1.120,00 kn
Humminbird
fishfinder 346cx DI
Humminbird
fishfinder 561x
Humminbird
fishfinder 561x DI
Humminbird fishfinder
serije “300” s
kombiniranom Down
imaging sondom
Humminbordov fishfinder
serije “500"s Dual Beam
sondom
Humminbirdov fishfinder s
kombiniranom Down
Imaging sondom
1.720,00 kn
2.220,00 kn
2.800,00 kn
1.640,00 kn
Humminbird
fishfinder 571x HD
DI
Humminbirdov fishfinder
Serije"500” s Dual Beam /
Down Imaging sondom
2.790,00 kn
U cijene je uključen PDV i popust za avansno plaćanje
DELALIJA TRGOVINA d.o.o. * Petrovaradinska 5a * 10000 Zagreb * [email protected] * gsm : 098 299 880
Humminbird krmena
sonda XHS 6 24
Humminbird krmena
sonda XHS 6 16
Humminbird krmena
sonda XNT 9 20
Humminbird krmena
sonda XNT 9 20 T
Humminbird krmena sonda,
single beam
Humminbird krmena sonda,
single beam
Humminbird krmena sonda
Single / Dual beam
625,00 kn
720,00 kn
610,00 kn
Humminbird krmena sonda
Single / Dual Beam,
temperatura
Humminbird krmena
sonda XNT 9 QB 90
Humminbird krmena
sonda XNT 9 QB 90
T
Humminbird krmena
sonda SHS 7W
Humminbird krmena
sonda XNT 9 DI T
Humminbird krmena sonda,
six beam
Humminbird krmena sonda,
Down Imaging / DualBeam
Plus
Humminbird krmena sonda,
QuadraBeam
930,00 kn
Humminbird krmena sonda,
QuadraBeam, temperatura
1.050,00 kn
999,00 kn
695,00 kn
1.240,00 kn
Humminbird krmena
sonda XHS 9 HDSI
180 T
Humminbird
plastična sonda kroz
trup XFM 9 20
Humminbird
plastična sonda kroz
trup XTH 9 20 P
Humminbird
plastična sonda kroz
trup XPTH 9 QB T
Humminbird krmena sonda
Dual / HD Side Imaging,
temperatura
Humminbird sonda za
ugradnju kroz trup Dual
Beam, niski profil
Humminbird sonda za
ugradnju kroz trup,
Single/Dual Beam
Humminbird sonda za
ugradnju kroz trup, Quadra
Beam, temperatura
1.940,00 kn
1.035,00 kn
1.215,00 kn
1.245,00 kn
U cijene je uključen PDV i popust za avansno plaćanje
DELALIJA TRGOVINA d.o.o. * Petrovaradinska 5a * 10000 Zagreb * [email protected] * gsm : 098 299 880
Humminbird
plastična sonda kroz
trup XPTH 9 DI T
Humminbird sonda za
ugradnju kroz trup, Down
Imaging / Dual Beam Plus,
temperatura…
1.545,00 kn
Humminbird
plastična sonda kroz
trup XPTH 9 HDSI
180 T
Humminbird
brončana sonda XTH
9 20
Humminbird
brončana sonda
XBTH QB 90 T
Humminbird sonda za
ugradnju kroz trup, Dual /
HD Side Imaging, temp.
Huminbird brončana sonda
za ugradnju kroz trup,
Single/Dual beam, bez
temperature…
Humminbird brončana
sonda za ugradnju kroz
trup, Quadra Beam,
temperatura
2.055,00 kn
1.930,00 kn
2.299,00 kn
Humminbird HDR
650
Humminbird digitalni
instrument za prikaz dubine
s krmenom sondom
1.185,00 kn
U cijene je uključen PDV i popust za avansno plaćanje
DELALIJA TRGOVINA d.o.o. * Petrovaradinska 5a * 10000 Zagreb * [email protected] * gsm : 098 299 880