Οκτωβρίου 2012

ΦΥΛΛΟ 40ο
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
Παρακολουθεῖτε
καθημερινά τό blog
τῆς ἐφημερίδας
MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
dekeleianews.blogspot.com
Ἀποκτᾶ Ναό τό Ὀλυμπιακό Χωριό
Τ
ήν ἄνοιξη τοῦ 2006, ὁ
Σύλλογος Ἁγίων Κυρίλλου
& Μεθοδίου Θρακομακεδόνων, προσέφερε στό Ὀλυμπιακό Χωριό τό ὑπάρχον μέχρι
τώρα, προκατασκευασμένο ναΐδριο γιά τίς λειτουργικές ἀνάγκες
τῶν κατοίκων. Μετά ἀπό πολύ
μεγάλη προσπάθεια γιά νά καμφθοῦν οἱ ἀντιρρήσεις τῆς ΟΧΑΕ,
προσετέθησαν δύο κλίτη, δεξιά
καί ἀριστερά, ὥστε νά χωροῦν
περισσότεροι ἐκκλησιαζόμενοι.
Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ξεκίνησαν
οἱ προσπάθειες ἐκδόσεως ἀδείας
ἀνεγέρσεως ἑνός ναοῦ, πού νά
καλύπτει τίς λειτουργικές ἀνάγκες
τῶν 10.000 κατοίκων.
Μετά ἀπό μεγάλο ἀγώνα καί
ἀπίστευτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ἐμπόδια καί παλινωδίες,
ἐξεδόθη ἐπιτέλους ἡ ἄδεια οἰκοδομῆς στίς 30 Ὀκτωβρίου μέ
ἀριθμό 28/2012. Τό σχέδιο πού
φαίνεται παραπλεύρως, εἶναι τοῦ
ἀρχιτέκτονα-μηχανικοῦ κ. Παναγιώτη Μπουρσινοῦ καί μελετήθηκε ὥστε νά κρατεῖ μέν τήν παράδοση, ἀλλά καί νά δένει μέ τό
ὑπόλοιπο οἰκιστικό περιβάλλον,
δημιουργῶντας μιά πρωτοπορια-
κή εἰκόνα. Ὁ ρυθμός εἶναι βασιλικός μετά τρούλλου καί ἡ δυσκολία ἦταν νά ἐξοικονομηθοῦν
χώροι, μέ δεδομένο τόν περιορισμό ὕψους λόγω τοῦ ἀεροδρομίου.
Θά ρωτήσουν κάποιοι, δικαιολογημένα, μέ τέτοια οἰκονομική
εὐελπιστοῦμε ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ σύντομα. Σέ αὐτό τό ἡμιυπόγειο τῶν 500 τ.μ. θά λειτουργεῖ
προσωρινά ὁ ναός, μέχρι τήν
ὁλοκλήρωση τοῦ κανονικοῦ ναοῦ
στό ἰσόγειο. Μετά ὁ ὑπόγειος
χῶρος θά εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιεῖται καί γιά διάφορες
κρίση πῶς μπορεῖ νά κτισθεῖ
ναός; Τό ἔργο χωρίζεται σέ δύο
φάσεις: α) Στήν κατασκευή τοῦ
ἡμιυπογείου καί β) σέ αὐτήν τοῦ
κυρίως ναοῦ. Ἡ πρώτη, μέ ἕνα
μικρό ἀπόθεμα πού ἔχει σχηματιστεῖ καί μέ ἀρκετή προσπάθεια,
ἐκδηλώσεις, πού τόσο ἀνάγκη
ἔχει ἡ πόλη μας.
Ὑπ΄ ὅψιν ὅτι ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία δέν κτίζει ναούς. Αὐτούς τούς
κτίζουν οἱ πιστοί καί οἱ εὐεργέτες.
Οὔτε τό κράτος κτίζει ναούς.
Μόνο τεμένη κτίζει ἤ ἐπισκευάζει.
Τί λέει ἡ Αὐστραλία γιά τούς μετανάστες, ἡ ὁποία
εἶναι κατ΄ ἐξοχήν χώρα μεταναστῶν;
Σελ. 7
Στα 0,92 € η τιμή του υγραερίου στα αυτοκίνητα.
Χωρίς λόγο πανικόβαλαν τον κόσμο.
Γιατί φεύγουν οι επιχειρήσεις από
την Ελλάδα.
Σελ. 9
Σελ. 8
Στά ἔργα γιά τούς Ὀλυμπιακούς
Αγώνες, ἦταν πανεύκολο νά ἔχει
προβλέψει τό προφανές καί νά
κατασκευάσει ἕναν ναό, ἀλλά πιστεύουμε ὅτι λόγω ἰδεολογικῶν
συμπλεγμάτων δέν τό ἔπραξε.
Ὅταν ἤλθαμε στό Ὀλυμπιακό
Χωριό καί ἀκούσαμε ὅτι ὁ ναός
εἶναι ἀφιερωμένος στό ὄνομα
τῶν Ἁγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου, μᾶς ξένισε γιατί σέ ὅλη τήν
Ἑλλάδα ἐλάχιστοι ναοί εἶναι ἀφιερωμένοι στούς δύο Θεσσαλονικεῖς
ἀδελφούς καί κανείς ἐξ αὐτῶν
δέν εἶναι ἐνοριακός. Διαβάζοντας
ὅμως τόν βίο τους διαπιστώσαμε
ὅτι εἶναι συγκλονιστικός καί τό
ἔργο τους κολοσσιαῖο. Διέδοσαν
τον Χριστιανισμό στόν μισό τότε
γνωστό κόσμο καί αὐτή τήν στιγμή
ἡ συντριπτική πλειονότητα τῶν
Ὀρθοδόξων ὀφείλουν τήν πίστη
τους σέ αὐτούς. Δικαίως λοιπόν
ἔχουν καταταχθεῖ ὡς ἰσότιμοι
τῶν δώδεκα ἀποστόλων. Εἴμαστε
δέ, ἡ μόνη ἐνορία στήν Ἑλλάδα
πού τιμᾶ τό ὄνομά τους. Ὅπως
τό Ὀλυμπιακό Χωριό εἶναι μοναδικό, εἴμαστε ὑπερήφανοι πού
ἔχουμε προστάτες αὐτούς τούς
μοναδικούς Ἁγίους.
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Οκτωβρίου
και ώρα 18:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού
Χωριού.
Η συνέλευση συζήτησε το «Πρόγραμμα
Διεκδικήσεων και Δράσης» του Συλλόγου,
αφού άκουσε την αναλυτική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε:
ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ.
Να χτυπήσει η καμπάνα του αγώνα
παντού.
Να χτυπήσει το κουδούνι και στο τελευταίο σπίτι του Ολυμπιακού Χωριού.
Όλοι στο δρόμο να συμμετέχουμε μαζικά στους αγώνες που έρχονται, ενάντια
στη βαρβαρότητα των μέτρων που πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
Η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ –
ΔΗΜΑΡ, αναλαμβάνει, υπόσχεται και δεσμεύεται να ολοκληρώσει ότι άφησε η προηγούμενη,
να υπογράψει νέα «δανειακή σύμβαση», να
ανοίξει νέο γύρο βάρβαρης επίθεσης ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ΕΕ, ΔΝΤ, ντόπιας και
ξένης οικονομικής ολιγαρχίας.
Συνέχεια στη σελ. 4
2
Ὀκτώβριος 2012
Αγαπητοί συμπολίτες
«Χώρα πού δέν ἔχει δικό της νόμισμα
δέν ἔχει ἐθνική κυριαρχία». Αὐτό τό
λέμε χρόνια καί τώρα ἐνισχύθηκε ἡ
θέση μας ἀπό δηλώσεις τοῦ προέδρου
τῆς Ρωσίας σχετικές μέ τήν Ἑλλάδα.
῎Εχουμε καί τό παράδειγμα τῆς Ἀργεντινῆς, πού ἄρχισε ὁ οἰκονομικός της
κατήφορος ἀπό τότε πού συνέδεσε τό
«πέσο» μέ τό δολλάριο. Δέν ἔχουμε νομισματική πολιτική, δέν μποροῦμε νά
τυπώσουμε χρῆμα ὅταν κρίνουμε ὅτι
πρέπει, δέν μποροῦμε νά προβοῦμε σέ
ὑποτίμηση καί ἀναγκαζόμαστε νά ὑποτιμοῦμε μισθούς καί συντάξεις συνεχῶς. 12 δίς εὐρώ ἐτησίως,
ὑπολογίζεται ὅτι εἶναι τό συνάλλαγμα πού φεύγει πρός τίς
χώρες καταγωγῆς τῶν μεταναστῶν (βάσει στοιχείων ἀπό τήν
Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος). Αὐτά δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τά
ἀντικαταστήσουμε.
Διαβάζουμε στίς εἰδήσεις ὅτι παράλληλο νόμισμα μέ τό
εὐρώ θά κυκλοφορήσει ὁ δῆμος τῆς Νάπολης στήν Ἰταλία, μέ
ΦΥΛΛΟ 40ο
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
τήν ὀνομασία «νάπο». ῞Οπως ξεκαθάρισε
ὁ ἁρμόδιος ἐπί τών οἰκονομικών τού
δήμου Μάρκο Ἐσπόζιτο, δέν θά ὑποκαταστήσει τό εὐρώ ἀλλά ὁ σκοπός του
εἶναι ἡ τόνωση τῆς τοπικῆς οἰκονομίας,
καθώς οἱ συναλλαγές πού θά πραγματοποιοῦνται σέ «νάπο» θά παρέχουν
ἔκπτωση 10% στούς κατόχους τους. Τά
χαρτονομίσματα θά τεθοῦν σέ κυκλοφορία
στίς ἀρχές τοῦ 2013 καί θά μποροῦν νά
τά ἀγοράζουν τόσο οἱ Ἰταλοί ὅσο καί οἱ
τουρίστες ἀλλά θά ἔχουν ἰσχύ μόνο σέ
καταστήματα ἐντός τῆς πόλης.
Εἶναι ἀναγκαῖο νά προβοῦμε καί
ἐμεῖς σέ ἀνάλογη ἐνέργεια. Νά τυπώσουμε δηλαδή νόμισμα
γιά ἐσωτερική χρήση, ὑποχρεωτικά ὅμως καί ὄχι ἐθελοντικά
ὅπως ἡ Νάπολη. Θά ἀντιμετωπίσουμε ἀμέσως τά μεγαλύτερα
προβλήματα τῆς κοινωνίας πού εἶναι καί ἀλληλένδετα: Τήν
ἀνεργία καί τήν ρευστότητα. Θά παύσει αὐτομάτως καί ἡ
αἱμορραγία τῆς διαρροῆς συναλλάγματος. Προσωρινά θά δημιουργηθεῖ λίγος πληθωρισμός, ἀλλά τό ὀφέλη θά εἶναι πολύ
μεγαλύτερα καί μόνιμα.
Σέ δεύτερη φάση, ὅταν θά καταφέρουμε νά ἰσοσκελίσουμε
τό ἰσοζύγιο (ἔσοδα-ἔξοδα τῆς χώρας) καί νά παρουσιάσουμε
θετικό πρόσημο, νά καθιερώσουμε τήν «νέα δραχμή» ὡς
μοναδικό μας νόμισμα, ἡ ὁποῖα πρέπει νά ἰσοῦται μέ ἕνα
εὐρώ. Ἡ διαδικασία αὐτή μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ σέ
ἐλάχιστες ἡμέρες μέ τίς τράπεζες κλειστές καί ὅταν θά ἀνοίξουν,
ὅτι ἔχει ὁ κόσμος σέ εὐρώ, θά συνεχίσει νά τό ἔχει στό νέο
νόμισμα, χωρίς νά προκληθεῖ καμμία ἀπολύτως ἀναστάτωση
καί ἀνάγκη προσαρμογῆς, λόγω τῆς ἰσοτιμίας τῶν δύο νομισμάτων.
Αὐτές οἱ κινήσεις πρέπει νά γίνουν τό συντομώτερο, γιατί
εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ εὐρωζώνη οὔτως ἤ ἄλλως θά διαλυθεῖ καί
καλλίτερα νά ἔχουμε προλάβει τίς ἐξελίξεις, γιατί μετά θά
εἶναι ἀργά.
Τό μόνο πρόβλημα εἶναι ὅτι τέτοιες ἐνέργειες προϋποθέτουν
πολιτικούς μέ ἀρετή καί τόλμη καί ὄχι ποδηγετούμενους ἀπό
ξένα συμφέροντα καί ὄργανα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων,
οὔτε πρόσωπα πού τοποθετοῦν τό κομματικό συμφέρον πάνω
ἀπό τό ἐθνικό. Βλέπετε νά ὑπάρχουν αὐτά τά προσόντα στόν
πολιτικό ὁρίζοντα;
Ρ ήσε ις
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
Ὁ κῆπος τοῦ προφήτη
Νά λυπᾶσαι τόν λαό πού ἔχει πολλά πιστεύω, ἀλλά ἔχει λίγη πίστη.
MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Νά λυπᾶσαι τόν λαό πού τά ροῦχα δέν τά ὑφαίνουν οἱ δικοί του ἀργαλειοί, πού δέν
θερίζει τά δικά του σιτηρά καί τό κρασί πού πίνει δέν τρέχει ἀπό τά δικά του πατητήρια.
Νά λυπᾶσαι τόν λαό πού τούς νταῆδες τούς χρίζει ἥρωες καί τούς τυρράνους του, γενναιόδωρους ἐθνοπατέρες.
Νά λυπᾶσαι τόν λαό πού ἀπεχθάνεται τούς πόθους καί τά πάθη τῶν ὀνείρων, ἀλλά πού
ὑποτάσσεται σέ αὐτά στήν καθημερινή του ζωή.
Νά λυπᾶσαι τόν λαό πού δέν ὑψώνει τήν φωνη του παρά μονάχα σέ ἐπικήδειους, πού
καυχιέται μόνο μπρός στά ἀρχαῖα χαλάσματα, καί ξεσηκώνεται μόνο ὅταν ὁ σβέρκος του
βρίσκεται στό ἰκρίωμα.
Νά λυπᾶσαι τόν λαό πού οἱ πολιτικοί του εἶναι πονηρές ἀλεποῦδες , οἱ φιλόσοφοι του
εἶναι ταχυδακτυλουργοί καί ἡ τέχνη του εἶναι μπαλωμένες κακοαντιγραφές.
Νά λυπᾶσαι τόν λαό πού καλωσορίζει τούς νέους του ἡγέτες ἔν χορδαῖς καί ὀργάνοις
καί τούς ἀποχαιρετᾶ μέ ἀναθέματα καί μοῦντζες, μόνο καί μόνο γιά νά ὑποδεχθοῦν τούς
νέους, πάλι μέ δάφνες, γιορτές καί πανηγύρια.
Νά λυπᾶσαι τόν λαό πού τούς σοφούς του ὁ χρόνος ἀποβλάκωσε καί οἱ ἐλπίδες του βρίσκονται ἀκόμα μές στήν κούνια.
Νά λυπᾶσαι τόν λαό πού εἶναι χωρισμένος σέ φατρίες, κάθε φατρία καί λαός.
(Ὁ Kahil Gibran, μεγάλος Λιβανέζος ποιητής, ὅταν πρίν ὀγδόντα χρόνια ἔγραφε τό παραπάνω ποίημα, ἀσφαλῶς δέν εἶχε στό μυαλό του τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες. Σήμερα,
ὅμως, μοιάζει νά γράφτηκε εἰδικά γιά τούς Ἕλληνες τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνα).
Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας.
Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια γιά τό καλό τῆς περιοχῆς.
Ἀριθμός λογαριασμοῦ
Ἐμπορικῆς Τραπέζης: 62989220
Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης:
890/604937-00
᾿Επιμέλεια καί μετάφραση Νίκου Σιαρρέ
Γλωσσικά
α) ἐνεργός, ἐνεργής, ἐνεργές
῾Υπάρχει μία σύγχυση μέ αὐτές τίς λέξεις. Πολλοί χρησιμοποιοῦν τό ἐνεργός γιά
ἀρσενικό, τό ἐνεργής γιά θηλυκό καί τό ἐνεργές γιά οὐδέτερο. Εἶναι ὅμως λάθος.
Στήν πραγματικότητα εἶναι δύο διαφορετικά ἐπίθετα: ῾Ο ἐνεργός καί ὁ ἐνεργής.
ƲƫƴƵƱƲƱƫƩƵƫƬƣƦƧƩ
ƧƯƧƳƥƧƫƣƬƣƲƫƴƵƱƲƱƫƩƵƫƬƣ
ƵƣƬƵƱƲƱƫƩƴƩƣƶƪƣƫƳƧƵƺƯ
ƩƭƧƬƵƳƱƭƱƥƫƬƧƴƤƭƣƤƧƴ
ƷƺƵƱƤƱƭƵƣƻƬƣ
210 6754204 - 6977689804
ƯNJNjǐnjǂNjǐǑǐǞnjǐǖƣljƿǎǂ
www.cambiohellas.gr
ƸƣƮƩƭƧƴ
ƵƫƮƧƴ !
῾Ο ἐνεργός, ἡ ἐνεργός, τό ἐνεργόν, εἶναι ὁ ἐν ἐνεργεία, αὐτός πού βρίσκεται ἐν δράσει.
῾Ο ἐνεργής, ἡ ἐνεργής, τό ἐνεργές, εἶναι αὐτός πού ἔχει μέσα του ἐνέργεια, ὁ δραστήριος
ὁ ἀποτελεσματικός.
῞Οπως βλέπουμε τό ἀρσενικό καί τό θηλυκό καί στίς δύο περιπτώσεις εἶναι τά ἴδια.
Γιά παράδειγμα ἕνα ἡφαίστειο ὅταν «κοιμᾶται» εἶναι δυνάμει ἐνεργές (ἐκ τοῦ ἐνεργής).
᾿Εάν ὅμως «ξυπνήσει» γίνεται ἐνεργό (ἐκ τοῦ ἐνεργός).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Ὀκτώβριος 2012
3
SYSTEM AND G - WITH REAL PASSION FOR CREATIVE YOUTH WORK
Η Οργάνωση Νέων με λιγότερες ευκαιρίες του Ολυμπιακού Χωριού «System
and G», είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει πως ολοκλήρωσε με απόλυτη
επιτυχία το πρόγραμμα ανταλλαγής Νέων
«Not Another Blow-Job». Στο πλαίσια
αυτού, 6 Ισπανοί, 6 Ιταλοί, 6 Ούγγροι, 6
Λετονοί, 6 Σουηδοί, 6 Σλοβένοι και 6 Έλληνες νέοι -όλοι τους άνεργοι- από 1826 Οκτωβρίου 2012 βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Χωριό όπου μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης συνέθεσαν λύσεις για ένα καλύτερο αύριο.
Μέσα από ένα νεανικό και ευχάριστο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων οι νέοι αν-
δραστηριοτήτων ήταν πλούσιο και περιελάμβανε παιχνίδια, γύρισμα βιντεοκλίπ
κατά της ανεργίας, διαπολιτισμική βραδιά,
παρουσιάσεις Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
κινητικότητας και καλών πρακτικών, εκμάθηση συγγραφής βιογραφικού σημειώματος, εθελοντικές δράσεις και άλλες
πολλές διασκεδαστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
“Not Another Blow-Job” γιατί το 50%
των νέων ανθρώπων στον Ευρωπαικό
Νότο δεν έχει δουλειά
“Not Another Blow-Job” γιατί οι νέοι
σήμερα δουλεύουν full time αναζητώντας
δουλειά και είναι πάλι άνεργοι
Τ
ην τραγική εικόνα που παρουσιάζει η ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης
δείχνουν οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο πρόσφατα.
Εικόνες που ντροπιάζουν την κοινωνία μας και πιο ειδικά το «σκεπτόμενο»
μέρος αυτής στιγματίζουν την κατάσταση που επικρατεί στην ιατρική Σχολή
Θεσσαλονίκης.
Μετά από αυτές τις εικόνες ποιος άραγε θα μπορούσε να πιστέψει τα επιχειρήματα τους και το ενδιαφέρον τους για το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χτίστηκε και λειτουργεί με το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Σε τι διαφέρουν οι πράξεις τους από τις πράξεις των πολιτικών που κατηγορούν;
Αν αυτή είναι η νεολαία της χώρας τότε ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας…
τάλλαξαν πραγματικότητες, γνώρισαν καλές πρακτικές, ενημερώθηκαν για δουλειές
που υπάρχουν αλλά δεν είναι δημοφιλείς
ανάμεσα στην νεολαία, γνώρισαν Ευρωπαϊκά προγράμματα Κινητικότητας όπως
το EURES, το Erasmus, το πρόγραμμα
Νέα Γενιά σε Δράση και φυσικά την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και έμαθαν
πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά
τα προγράμματα ως εργαλείο κατά της
ανεργίας!
Μέσα από μεθόδους μη τυπικής μάθησης, οι νέοι ανέπτυξαν νέες γνώσεις και
δεξιότητες ενδυναμώνοντας την θέση
τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα
“Not Another Blow-Job” γιατί η εργασία
είναι κοινωνικό Δικαίωμα και πρέπει να
πραγματοποιείται σε δίκαιο και αξιοπρεπές
πλαίσιο
“Not Another Blow-Job” γιατί δεν αντέχουμε άλλο πλήγμα στην εργασία
“Not Another Blow-Job” γιατί αν και
άνεργοι είμαστε ενεργοί νέοι πολίτες και
ψάχνουμε λύσεις
“Not Another Blow-Job”! Από 18-26
Οκτωβρίου 2012 το φωνάξαμε όλοι δυνατά στο Ολυμπιακό Χωριό! Συνεχίζουμε
να το φωνάζουμε σε όλη την Ευρώπη!
www.youtube.com/watch?v=nECnKvavUIY
Ηρώων Πολυτεχνείου & Σωκράτους 100, Αχαρναί
Τηλ.: 210 2405845 κιν.: 698 094 1177
www.hairboutique-eleana.gr
4
Ὀκτώβριος 2012
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού
Συνέχεια από τη σελ. 1
Εδώ στον τόπο μας το Ολυμπιακό Χωριό, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι,
βιώνουν τη βαρβαρότητα της ανεργίας,
όλο και περισσότερες οικογένειες εξαθλιώνονται μη μπορώντας ούτε καν να
εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη για να επιβιώσουν.
Εκατοντάδες οικογένειες δεν μπορούν να
αποπληρώσουν όχι μόνο το τίμημα των σπιτιών αλλά ούτε και τα τιμολόγια ρεύματος,
νερού και φυσικού αερίου. Οι αποκοπές ειδικά
στο φυσικό αέριο γίνονται καθημερινός εφιάλτης. Πολλές οικογένειες στερούνται της άμεσης
ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης λόγω
της ανεργίας και κατάργησης ασφαλιστικών
δικαιωμάτων.
Αρκετές αδυνατούν να συνεχίσουν να πληρώνουν και σταματούν την φροντιστηριακή
εκπαίδευση ή επιμόρφωση των παιδιών τους,
μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη
προϋπάρχουσες ταξικές διακρίσεις και καταργώντας ολότελα το δικαίωμα των ίσων ευκαιριών στην μόρφωση και την επαγγελματική
απασχόληση.
Η νεολαία του Χωριού μαραζώνει, χωρίς
δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου της και με μηδαμινές δυνατότητες μετακίνησης και προσωπικών εξόδων για την ψυχαγωγία της.
Ακόμα και τα λεγόμενα «πλεονεκτήματα»
του οικισμού, δηλαδή οι ολυμπιακές αθλητικές
εγκαταστάσεις, η πράσινη ζώνη των 500
στρεμμάτων και οι μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι, ρημάζουν ασυντήρητοι και αναξιοποίητοι.
Ο Δήμος Αχαρνών, ουσιαστικά χρεοκοπημένος, αδυνατεί να εκπληρώσει
στοιχειώδεις υποχρεώσεις, απέναντι
στους κατοίκους του οικισμού.
Το Ολυμπιακό Χωριό είναι μια ολόκληρη
νέα πόλη, που δημιουργήθηκε απότομα, χωρίς
κοινωνικό σχεδιασμό και με σοβαρή έλλειψη
υλικοτεχνικών και κοινωνικών υποδομών.
Η μέχρι τώρα εμπειρία, μας έχει δείξει ότι
«τσουβαλιάζεται» σαν μια ακόμη περιοχή ενός
τεράστιου Καλλικρατικού Δήμου, με σοβαρά
οικονομικά προβλήματα, όπως είναι ο Δήμος
Αχαρνών. Πέρα από την αντικειμενική ανάγκη
της πάλης ώστε να μην παραδώσουμε στα
παιδιά μας μια κοινωνία μεσαίωνα, για μας
στο Ολυμπιακό Χωριό αυτή η πάλη είναι δυο
φορές επιτακτική αφού τα 6 χρόνια της διαβίωσής μας στον οικισμό έχουμε νιώσει στο
πετσί μας την εγκατάλειψη και αδιαφορία της
Πολιτείας και προ κρίσης, τόσο σαν κάτοικοι
όσο και σαν οικισμός.
Βαρεθήκαμε πια να παρακαλάμε και
να στέλνουμε γραπτά αιτήματα.
Ο Σύλλογος εκτιμώντας την αδιαλλαξία του Δήμου να κατανοήσει αυτές τις
ανάγκες, προτείνει μαζική κινητοποίηση
και παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος Νοεμβρίου,
που πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι του Ολυμπιακού Χωριού.
Δεν έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το
κλείσιμο του ΟΕΚ για να δώσει την χαριστική βολή και στο τελευταίο αποκούμπι
που είχαμε στα χέρια μας.
Το δικαίωμα στην φτηνή εργατική κατοικία
καταργήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Η
όποια ομπρέλα κοινωνικής προστασίας καταργείται με ένα κατάπτυστο Προεδρικό Διάταγμα.
Τα σπίτια που πήραμε σαν πράξη κοινωνικής
παροχής, θα κληθούμε να τα χρυσοπληρώσουμε, με όρους ιδιωτικού δανεισμού, με δόσεις υπέρογκες, που θα αδυνατούμε να πληρώσουμε.
Απαιτούμε και δεν κάνουμε βήμα
πίσω:
1) Την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει την εκκαθάριση Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.
2) Την άμεση επιστροφή των «κλεμμένων» του αποθεματικού λόγω της
εφαρμογής του P.S.I.
3) Την συνέχιση του κατασκευαστικού
έργου και των προγραμμάτων επιδότησης.
4) Την διοικητική ανασυγκρότηση με δημοκρατική λαϊκή εκπροσώπηση στην
διοίκησή του.
Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε για δεύτερη φορά σπίτια που ήδη έχουν πληρωθεί
από τις εργοδοτικές εισφορές όλων των εργαζόμενων, με τον Ο.Ε.Κ. κλειστό και το κράτος
να έχει αναστείλει την κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών και με παγωμένα τα κρατικά
στεγαστικά προγράμματα. Που πηγαίνουν
άραγε τα λεφτά μας;
Καλούμε λοιπόν σήμερα από εδώ
όλους τους κατοίκους, (πέρα από αυτούς
που ήδη δεν μπορούν να πληρώσουν),
να προχωρήσουν σε στάση πληρωμών
προς τον ΟΕΚ, θέση μας που θα βάλουμε
και στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη δικαιούχων ΟΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί
στο Ολυμπιακό Χωριό.
Απόφαση δύσκολη, που πρέπει να ζυμωθεί σε όλους τους κατοίκους και μια
καλή βάση για να χτιστεί ένα γενικότερο
μέτωπο ανυπακοής σε πολιτικές που καταστρέφουν τη ζωή μας.
Τέλος απαιτούμε την άμεση αναστολή των
κοστολογήσεων που επιχειρεί η τεχνοκρατική
Προσωρινή Επιτροπή του ΟΕΚ, κάνοντας
πλήρη εφαρμογή του ΦΕΚ του 1998, με αποτέλεσμα να προτείνει εξωφρενικές τιμές αποπληρωμής στο ύψος των 900 ευρώ το τ.μ.
που ξεπερνά κάθε έννοια παραχώρησης με
όρους φτηνής εργατικής κατοικίας.
Ξεκαθαρίζουμε ότι η αποδοχή των οριστικών παραχωρητηρίων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με τέτοιους όρους. Το οριστικό παραχωρητήριο με το σημερινό πλαίσιο που
καθορίζουν οι εκκαθαριστές του Ο.Ε.Κ., αποτελεί πιστοποιητικό αστέγου για τους περισσότερους και πιο αδύναμους οικονομικά.
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Αυτή την πρόταση θα κάνουμε και
στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στις
4/11 που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 35 Συλλόγων στο Ολυμπιακό Χωριό.
Με αυτές τις διαπιστώσεις αποφασίζουμε
να προτείνουμε άμεσες διεκδικήσεις και δράσεις στους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού,
τους οποίους καλούμε να συσπειρωθούν μαζικά και αγωνιστικά, για την υλοποίηση και κατάκτηση των άμεσων αιτημάτων μας που είναι:
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. ΜΕ
ΔΙΑφΑΝΗ ΛΑϊΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ
ΟΡΟΥΣ φΤΗΝΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ ΧΩΡΙΌ
ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΩΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ
ΤΡΟΧΙΑΣ
Η Γενική Συνέλευση πέρα από αυτές
τις βασικές διεκδικήσεις, ξεχωρίζει την
ανάγκη συσπείρωσης και αυτοοργάνωσης των ανέργων και της νεολαίας του
Ολυμπιακού Χωριού.
Το πρόβλημα της ανεργίας είναι τεράστιο
και ως γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο δεν
είναι δυνατόν ούτε να αντιμετωπιστεί ούτε να
λυθεί στα πλαίσια ενός Συλλόγου ή μιας γειτονιάς.
Είναι άρρηκτα δεμένο με τη φύση ενός
άδικου κοινωνικού συστήματος που βιώνουμε
στο πετσί μας σε όλες τις πλευρές της ζωής
μας και εντείνεται από τις νεοφιλελεύθερες
επιλογές των κυβερνήσεων, της Ε.Ε. και των
άλλων επικυρίαρχων της χώρας.
Ωστόσο το πρόβλημα πρέπει να αναδειχθεί
από τον Σύλλογο στην κατεύθυνση της κοινής
οργανωμένης δράσης και αντίστασης των
ανέργων του Ο.Χ., σε συντονισμό και συμπαράταξη με το υπόλοιπο λαϊκό εργατικό κίνημα,
στην προοπτική ανατροπής αυτών των πολιτικών.
Οι άνεργοι πρέπει να βοηθηθούν με κάθε
τρόπο, από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας
και ως Σύλλογος προτείνουμε:
Α. ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ο Σύλλογος πρέπει να πάρει πρωτοβουλία για την συγκρότηση Επιτροπής
Ανέργων, καλώντας σε ανοιχτή συγκέντρωση τους ανέργους, την Κυριακή 11
Νοεμβρίου.
Πιο συγκεκριμένα διατυπώνουμε τις
εξής διεκδικήσεις για τους άνεργους:
Την περίοδο 5ετούς περιόδου αναστολής πληρωμών στον ΟΕΚ και τις τράπεζες.
Την κατοχύρωση μειωμένων τιμολογίων, την αναστολή πληρωμών και την
απαγόρευση αποκοπής παροχής νερού,
ηλεκτρικού και φυσικού αερίου, σε οικογένειες ανέργων.
Την εξασφάλιση δωρεάν εξέτασης
στην Πολυκλινική των ανέργων και την
διασφάλιση ανανέωσης των παροχών ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης
σε όλη την περίοδο της ανεργίας.
Την δωρεάν μετακίνηση με ΜΜΜ
όλων των ανέργων.
Β. ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΑΧΗ ΚΑΤά ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ φΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ο Σύλλογος πρέπει να μπει μπροστά και
με παρεμβάσεις του, να μην επιτρέψει τη διακοπή παροχής σε καμία οικογένεια που δοκιμάζεται στην κρίση.
Ο Σύλλογος πρέπει να απευθυνθεί
στους κατοίκους και εκείνοι να καθορίσουν τον τρόπο της οργανωμένης αντίστασης στις προγραμματισμένες αποκοπές, μέσα από τις συνελεύσεις
τετραγώνων που πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα.
Στο ενδιάμεσο θα οργανωθεί παράσταση
στις διοικήσεις των αρμόδιων εταιρειών, στις
οποίες ξεκάθαρα θα διατυπωθούν τα εξής ζητήματα:
1) Την αναστολή κάθε αποκοπής, την μείωση κατά 50% τουλάχιστον των τιμολογίων
και την παροχή περιόδου αναστολής πληρωμών στις οικογένειες ανέργων και ανθρώπων
με ειδικές ανάγκες.
2) Την κάθετη αντίθεσή μας σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ, αλλά και τον δημόσιο έλεγχο και παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΠΑ
ειδικά για περιοχές σαν το Ολυμπιακό Χωριό,
που έχει μονοπωλιακή παρέμβαση.
Προτείνουμε την οργάνωση παράσταση διαμαρτυρίας στο φυσικό Αέριο
στις 14/11 και στην ΔΕΗ στις 21/11 για
να διαμαρτυρηθούμε για τις συνεχιζόμενες αποκοπές.
Γ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ
Το «ειδικό τέλος» για τα ακίνητα που καλούμαστε να πληρώσουμε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ έρχεται να προστεθεί στο «κούρεμα» των μισθών και των συντάξεων στην
κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στις μαζικές απολύσεις και «εφεδρείες», στην εκτόξευση της ανεργίας.
Εμείς λέμε ότι δεν πληρώνουμε το χαράτσι γιατί δεν έχουμε, δε μπορούμε και
δε θέλουμε. Ο Σύλλογος καλεί τους κατοίκους να μην υποκύψουν! Να μην το
πληρώσουμε! Κανένας να μη φοβηθεί,
να σταθεί όρθιος και να αντιδράσει!
Σε αυτή τη βάση ο Σύλλογος προτείνει
στους κατοίκους την εξής διαδικασία :
Να πληρώσουν μέσω ΑΤΜ το λογαριασμό
αφαιρώντας το ποσό που αφορά το χαράτσι.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Να απευθυνθούν με τον λογαριασμό και
μια υπεύθυνη δήλωση στο Σύλλογο, ο οποίος
θα αναλάβει την υποχρέωση να προσφύγει
στη ΔΕΗ, δηλώνοντας ομαδικά ότι όποια πληρωμή έχει γίνει αφορά τον υπόλοιπο λογαριασμό και όχι το ΕΕΤΗΔΕ.
Δεν αφήνουμε κανέναν να κόψει το ρεύμα
από κανένα σπίτι. Σε περίπτωση που εμφανιστούν εργολάβοι της ΔΕΗ, ειδοποιούμε τον
Σύλλογο και τους γείτονές μας και τους αποτρέπουμε.
Επιχειρούμε την παρέμβαση μέσω ΤΑΧΙS
στην ΔΟΥ μας, αναφέροντας ότι δεν έχουμε
υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ διότι είμαστε δικαιούχοι εργατικής κατοικίας και ο
ΟΕΚ (παρά τη θέλησή μας) παραμένει ακόμη
κύριος του ακινήτου, αναγνωρίζοντάς μας μέχρι στιγμής ως χρήστες – δικαιούχους.
Το θέμα θα συζητηθεί στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για κοινή δράση σε
όλη την Ελλάδα με στόχους:
-Να απευθυνθούμε στους Δήμους και να
ζητήσουμε την στήριξή τους και παρέμβαση
στη ΔΕΗ για την διαγραφή μας από τους υπόχρεους ΤΑΠ που υποχρεούνται στην καταβολή
του ΕΕΤΗΔΕ.
-Να συντονιστούν πανελλαδικά οι Σύλλογοι δικαιούχων ΟΕΚ, προκειμένου να κατατεθεί
κοινή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια και
προσωρινή αναστολή του μέτρου.
Δ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓύΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Οι ίδιοι οι άνεργοι με την συμπαράσταση
όλων των κατοίκων, πρέπει να οργανώσουν
τη μάχη για την άμεση επιβίωσή τους, οργανώνοντας δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, είτε με την διανομή τροφίμων στους
ασθενέστερους, είτε με άμεσες πρακτικές συλ-
λογικές ενέργειες ανταλλαγής υπηρεσιών και
υποστήριξης στο δικαίωμα της εργασίας.
Ο Σύλλογος αξιοποιώντας τους χώρους των
καταστημάτων που διαθέτουμε σε πρώτη
φάση, προχωρά στην συγκρότηση επιμορφωτικών και φροντιστηριακών τμημάτων, αξιοποιώντας αρκετούς δασκάλους συμπολίτες μας
που στη βάση της εθελοντικής προσφοράς,
μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα παιδιά, που οι γονείς τους δεν μπορούν να δαπανήσουν για τέτοιες δραστηριότητες.
Για το σκοπό αυτό θα εξαντλήσουμε
όλες τις δυνατότητες που μας παρέχονται
για να αξιοποιήσουμε, ως Κέντρο Επιμόρφωσης το κτίριο επί της Κεντέρη 11,
όπως και για την διδασκαλία ξένων γλωσσών και Η/Υ για τα παιδιά των ασθενέστερα οικονομικά οικογενειών.
Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗ
ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
Η ίδια η νεολαία του οικισμού πρέπει
να οργανωθεί και να προτάξει τις διεκδικήσεις της. Βοηθώντας ο Σύλλογος σε
αυτή την κατεύθυνση θα πάρει την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε συνάντηση
των Νέων, το Σαββάτο 17 Νοεμβρίου, με
πρόταση να συγκροτηθεί Συντονιστική
Επιτροπή Νέων στα πλαίσια του Συλλόγου.
Ωστόσο μπορούμε να επισημάνουμε από
τη μεριά μας κάποια άμεσα ζητήματα:
Α. Κάλυψη των αναγκών υλικοτεχνικής
υποδομής στα σχολεία
Β. Δημιουργία πολιτιστικών τμημάτων –
Θεσμοθέτηση ετήσιων εκδηλώσεων.
Γ. Παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στη Γ.Γ.Α.
Δ. Παραχώρηση αδιάθετων καταστημά-
των από τον ΟΕΚ στο Σύλλογο
Η δημιουργία ψυχαγωγικού και πολιτιστικού Στεκιού για τους νέους είναι
πολύ σοβαρή ανάγκη. Το θέμα πρέπει να
συζητηθεί μαζί με τους νέους στα πλαίσια
εύρεσης μιας λύσης που θα δίνει λύση
στο πρόβλημα αλλά θα είναι και αποδεκτή από τους κατοίκους.
Γείτονες και γειτόνισσες,
Η Γενική Συνέλευση κάνει έκκληση σε
όλους τους κατοίκους να έρθουν κοντά
στον Σύλλογο! Να γίνουν μέλη και να συνεισφέρουν στην οργάνωση της ζωής
μας και της δράσης μας!
Αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουν τα
πράγματα, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τις
ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας, πρέπει
και εμείς να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε ριζικά
τον τρόπο σκέψης και ζωής. Να αντιτάξουμε
απέναντι στο ατομικό το συλλογικό. Να αντιτάξουμε απέναντι στην απομόνωση τον κοινό
αγώνα.
Μας θέλουν διαιρεμένους, άβουλους
και υποταγμένους! Ας κάνουμε το ακριβώς αντίθετο!
Τόσο το «πρόγραμμα θέσεων» που
αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο διατύπωσης
των διεκδικήσεών μας, αλλά και το πρόγραμμα δράσης που προτείνεται, αποτελούν τη βάση κτισίματος μιας αγωνιστικής ενότητας. Δεν υπάρχει δικαιολογία
για κανένα να μην δραστηριοποιηθεί και
να μην συμβάλλει σε μια τέτοια ενότητα,
ανεξάρτητα από επιμέρους διαφωνίες
που είναι σεβαστές.
Με αυτή την έννοια ο Σύλλογος αποκτά εκ
των πραγμάτων υποχρεώσεις, που ξεπερνούν
τα συνηθισμένα όρια δράσης ενός Συλλόγου
Ὀκτώβριος 2012
5
Κατοίκων. Στην πραγματικότητα απαιτείται να
αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης του αγώνα
και της ζωής των κατοίκων σε όλα τα επίπεδα.
Ο Σύλλογος πρέπει να αποκτήσει στη
δράση του θετικό πρόσημο, που στις συγκεκριμένες συνθήκες σημαίνει ότι πρέπει να ξεφύγει από τα πλαίσια ενός εξωραϊστικού Συλλόγου νέων οικιστών και να μετατραπεί σε
εργαλείο και όπλο των κατοίκων, στην προσπάθεια υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους.
Ο αγώνας αυτός για την επιβίωση, κυρίως
των οικονομικά ασθενέστερων, δεν μπορεί να
είναι αποτελεσματικός αν δεν συντονιστεί με
το υπόλοιπο λαϊκό εργατικό κίνημα, όπως κι
αν αυτό εκφράζεται στους χώρους δουλειάς,
εκπαίδευσης και τις γειτονιές.
Θα είναι αναποτελεσματικός αν δεν μπολιαστεί με τα γενικότερα κοινωνικά και πολιτικά
αιτήματα και δεν συμβάλλει και αυτός στην
ανατροπή του σημερινού συσχετισμού δυνάμεων με στόχο γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές λύσεις προς όφελος του λαού.
Καλούμε όλους τους κατοίκους, όλους
τους συλλόγους, όλες τις οργανωμένες
ομάδες του οικισμού να συσπειρωθούν
γύρω από το πρόγραμμα δράσης του
Συλλόγου, διατηρώντας την αυτοτέλειά
τους αλλά και προσπαθώντας στην σύνθεση όποιων επί μέρους διαφωνιών τους.
Η ώρα είναι τώρα! Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβολής! Τι άλλο άραγε περιμένουμε;
ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ; ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ,
ΠΟΤΕ;
Κανένας μόνος και φοβισμένος.
Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, η
συλλογική αντίσταση η δύναμή μας.
Οι μόνοι αγώνες που χάθηκαν είναι
αυτοί που δεν έγιναν ποτέ.
ΚΑΦΕ - ΖΥΘΟΠΟΤΕΙΟ
Από τα μέσα Ιουνίου ένα νέο
στέκι στη Δεκέλεια, δίπλα
στην νότια πύλη του αεροδρομίου, άνοιξε τις πύλες του.
Ξεκινώντας από ένα παλαιό
κτίριο του 1929, με πολλαπλές χρήσεις στο πέρασμα του χρόνου (μια
από αυτές και εργαστήρι γαλακτοκομικών προϊόντων), απέναντι από
τον σιδηροδρομικό σταθμό της Δεκέλειας (και δίπλα στην νότια πύλη
του αεροδρομίου του Τατοΐου), οι νέοι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε μια
ριζική ανακαίνιση του χώρου.
Η ατμόσφαιρα είναι ρετρό και το στυλ country με το ξύλο να κυριαρχεί
στα τραπέζια, τις καρέκλες και το μπαρ, με ζεστά χρώματα και θεματικές γωνιές στους τοίχους, με industrial πινελιές (λόγω και της παλαιότερης χρήσης) και δύο μεγάλα παλαιάς κοπής αντικριστά τζάκια.
Από τις 7:00 το πρωί μπορεί να απολαύσει κανείς τον καφέ του
(Dimello), τον ελληνικό του, ψημένο με υπομονή στο μπρίκι, φρεσκοψημένα snacks και χειροποίητα γλυκά, ενώ αργότερα
καθώς η μέρα προχωράει ο
χώρος λειτουργεί σαν μπυραρία σε μια πιο Ελληνική της
εκδοχή. Οι μερίδες είναι
πραγματικά πλούσιες, τα
κρέατα είναι ποιοτικά και
γευστικά, τα λουκάνικα βρίσκονται σε μεγάλη ποικιλία και από διαφορετικές μεριές της Ελλάδας, ενώ γίνεται ένα ενδιαφέρον παιχνίδι
με γευστικές σως που χρωματίζουν ανάλογα το κάθε πιάτο. Οι τηγανητές πατάτες είναι φυσικά φρέσκες και υπάρχουν καθημερινά αναπάντεχα πιάτα ημέρας που υπόσχονται ευχάριστες γευστικές
εκπλήξεις.
Η χρονιά κατασκευής του κτιρίου (1929) έδωσε και το όνομα στον
χώρο, «Εν Ετει 1929», προσπαθώντας ταυτόχρονα να «ξορκιστεί» η
κρίση που ζούμε επιλέγοντας την χρονιά του μεγάλου κραχ από το
οποίο και ξεφύγαμε πριν από περίπου 80 χρόνια. Και φυσικά τι καλύτερος τρόπος να ξορκίσει κανείς την κρίση από το να κρατήσει τις
τιμές προσιτές. Στο «Εν Ετει 1929» μπορεί κανείς να απολαύσει ένα
εκλεκτό γεύμα σε τιμές από 10 - 20 € ανά άτομο.
6
Ὀκτώβριος 2012
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: ΕΠΑΝΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ “ΑΡΧΙΕΡΟΣΥΝΗ”
ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΠΕΖΕΝΙΤΗ !!!
Ο Μητροπολίτης πρώην Αττικής Παντελεήμονας Μπεζενίτης αποκαταστάθηκε
και επανήλθε στην αρχιεροσύνη. Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από την ασφυκτική
πίεση του Φαναρίου. Εν κρυπτώ και κατ’ οικονομίαν!
Ο Μητροπολίτης πρώην Αττικής Παντελεήμονας Μπεζενίτης αποκαταστάθηκε
και επανήλθε στην αρχιεροσύνη, αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος. Οι κακές γλώσσες
λένε πως η «κατ’ οικονομίαν» απόφαση να επανέλθει στο αρχιερατικό του αξίωμα
ο Παντελεήμονας (που είχε για τα γεράματα, όσοι δεν θυμούνται, ένα γερό κομπόδεμα) πάρθηκε έπειτα από την ασφυκτική πίεση του Φαναρίου. Για λόγους ανθρωπιάς, λένε στην Εκκλησία, έπρεπε να μπορεί τουλάχιστον να λειτουργεί. Γιατί
όμως η Ιερά Σύνοδος το πέρασε το θέμα εν κρυπτώ και παραβύστω;
Σ.Σ. Εἶναι σίγουρο ὅτι πολλοί ἀρχιερεῖς θά ἔχουν μετανιώσει γι΄
αὐτήν τήν ἀπόφαση, ἡ ὁποῖα εἶναι προκλητική καί σκανδαλίζει τόν
κόσμο. Τό ὅτι δέ, ἐμπλέκεται καί τό Φανάρι, τόσο τό χειρότερο καί
γιά τό ἴδιο καί γιά τήν ῾Ελληνική ᾿Εκκλησία πού ἐνῶ ὄφειλε νά εἶναι
ἀνεξάρτητη καί ἐνιαῖα, ἔχει παραδωθεῖ ἄνευ ὅρων.
Τώρα μᾶς ἔρχονται στήν μνήμη δηλώσεις τοῦ Μπεζενίτη, ὅτι θά
δικαιωθεῖ σίγουρα γιατί «κρατάει» γερά χαρτιά.
19χρονη «ξύπνησε» από το κώμα ενώ ετοιμάζονταν
να αφαιρέσουν τα όργανά της!
Η Καρίνα Μελχιόρ, από τη Δανία, ενεπλάκη σε αυτοκινητικό
ατύχημα και νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση χωρίς ενδείξεις
ότι μπορεί να υπάρξει ανάνηψη.
Μετά από τρεις ημέρες στην εντατική, οι γιατροί, αφού μίλησαν
στην οικογένεια, την αποσυνέδεσαν από τα μηχανήματα και
ετοιμάστηκαν να προχωρήσουν τις διαδικασίες δωρεάς οργάνων,
όταν η κοπέλα άνοιξε τα μάτια της και κούνησε τα πόδια της.
Μετά το αρχικό σοκ, μπόρεσαν να την επανασυνδέσουν γρήγορα
και τελικά να ακολουθήσει η ανάνηψή της τις επόμενες ημέρες, η
οποία ακολουθήθηκε από προγράμματα αποκατάστασης. Οι γονείς
της ωστόσο δεν το πήραν τόσο ελαφρά.
«Αυτοί οι κλέφτες με τα άσπρα τα παράτησαν πολύ γρήγορα επειδή
χρειάζονταν δωρητή», είπε στην Ekstra Bladet της Δανίας ο πατέρας της.
Οπως λέει ο δικηγόρος τους που έκανε την αγωγή κατά του νοσοκομείου,
«το ψυχικό τραύμα ήταν πολύ μεγάλο τόσο για την ίδια όσο και για τους
γονείς, οι οποίοι είχαν πειστεί ότι τίποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει και
συμφώνησαν να δωρίσουν τα όργανά της».
Στην Δανία ετοιμάστηκε και ένα ντοκιμαντέρ με όσα πέρασε η Καρίνα,
με τον τίτλο, «το κορίτσι που δεν πέθαινε», το οποίο αύξησε ακόμη
περισσότερο την αρνητική τάση για δωρεές οργάνων.
Οπως σημειώνει ένας γιατρός στην ίδια εφημερίδα, το θέμα είναι ο
τρόπος της επικοινωνίας μεταξύ γιατρών και οικείων. «Εάν είχαν γίνει
διαφορετικές διατυπώσεις, οι γονείς δεν θα αισθάνονταν τόσο
χειραγωγημένοι. ...Από ιατρική άποψη δεν έγινε κάποιο λάθος. Η κοπέλα
δεν είχε κηρυχθεί επίσημα εγκεφαλικά νεκρή. Στην πράξη, οι ίδιοι γιατροί
την κράτησαν στη ζωή».
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΟΛΩΝΩΝ - ΜΠΑΡΤΕΚ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΩΝΙΕΣ,
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ,
ΒΑΨΙΜΑΤΑ, ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΑ, ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ,
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΨΗΦΙΔΑ,
ΠΙΣΙΝΕΣ, ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ.
ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ
6997486714 - 6983715407 - 210-2431506
Νομιμοποίηση στεγάστρων
῞Ενα μεγάλο πρόβλημα πού ὑπάρχει στό ᾿Ολυμπιακό Χωριό εἶναι ἡ
ἀπαγόρευση κατασκευῆς στεγάστρων στά μπαλκόνια. ῎Ετσι, οἱ κάτοικοι
πού ἀποφασίζουν νά προστατευθοῦν ἀπό τήν βροχή, τό χιόνι καί τόν
ἤλιο, ἀντιμετωπίζουν τόν κίνδυνο τῆς καταγγελίας ἀπό συμπολίτες
τους, μέ ὅλα τά ἐπακόλουθα.
Γι΄ αὐτό ἡ διεύθυνση «Ποιότητας Ζωῆς» τοῦ Δήμου ἐπεξεργάζεται
ἕνα σχέδιο νομιμοποίησής τους, τό ὁποῖο ἀφοῦ ψηφισθεῖ ἀπό τό Δημοτικό
Συμβούλιο καί ἐγκριθεῖ ἀπό τήν Περιφέρεια, θά δώσει τό δικαίωμα
στούς ἐνδιαφερομένους νά τά τοποθετοῦν ἐλεύθερα.
᾿Απόπειρα ἀπαγωγῆς (;) στό ᾿Ολυμπιακό Χωριό
Στίς 17 ᾿Οκτωβρίου δύο γυφτόπουλα κάτοικοι τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ
Χωριοῦ, ἀφοῦ παρενόχλησαν λεκτικά ἕνα εἰκοσάχρονο κορίτσι πού βρισκόταν σέ στάση λεωφορείου, κατόπιν ἐπιχείρησαν νά τό βάλουν μέ
τήν βία μέσα στό αὐτοκίνητο στό ὁποῖο ἐπέβαιναν. ᾿Από τίς φωνές τῆς
παθούσας, βγῆκε ὁ κόσμος ἔξω καί οἱ δράστες φοβήθηκαν καί τό
ἔσκασαν.
Στήν συνέχεια μετά ἀπό παρακλήσεις τοῦ πατέρα τῶν δραστῶν, ἡ
κοπέλλα καί ἡ μητέρα της ἀποφάσισαν νά μήν δώσουν συνέχεια στό
θέμα καί ἔτσι δέν προχώρησαν σέ ἐπίσημη καταγγελία.
Ο ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Δικαίως ο πρόεδρος της Ουρουγουάης
έχει κερδίσει το «παρατσούκλι» του πιο
φτωχού αρχηγού κράτους στον κόσμο.
Πρόσφατα, ο 77χρονος Χοσέ Μουχίκα
παραδέχτηκε στην ισπανική εφημερίδα
El Mundo ότι επιστρέφει σχεδόν όλο το
μισθό στο κράτος με στόχο την ενίσχυση
Μοντεβιδέο. Το μεγαλύτερο περιουσιακό
του στοιχείο είναι ένας παλιός «Σκαραβαίος», αξίας μόλις 1.945 δολαρίων. Ο
Μουνίχα δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, αλλά ούτε και χρέη.
Όπως παρατηρεί η El Mundo, υπό
την ηγεσία του Μουχίκα, αντάρτη των
προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας,
κρατώντας για τον εαυτό του μόνο εκείνα
που του είναι απαραίτητα για την επιβίωση.
Όπως εξήγησε ο Ουρουγουανός πρόεδρος στην εφημερίδα, λαμβάνει μηνιαίως
12.000 δολάρια, από τα οποία κρατά
μόλος τα 1.250 δολάρια. «Τα καταφέρνω
μια χαρά με αυτό το ποσό. Πρέπει άλλωστε, αφού υπάρχουν πολλοί περισσότεροι Ουρουγουανοί που ζουν με αρκετά λιγότερα», δήλωσε ο Μουχίκα.
Ο ίδιος και η σύζυγός του – γερουσιαστής που επίσης δωρίζει μέρος του
μισθού της – ζουν σε μια φάρμα στο
Τουπαμάρος στα χρόνια της δικτατορίας,
ο οποίος εξελέγη το 2010 στο πόστο του,
η Ουρουγουάη έχει γίνει γνωστή ως μια
από τις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες
του κόσμου.
Ο Ουρουγουανός πρόεδρος δεν είναι
ο πρώτος που δωρίζει το μισθό του. Ο
Αμερικανός πρόεδρος Κένεντι, που προερχόταν από πλούσια οικογένεια, δώριζε
όλο του το μισθό στη διάρκεια της θητείας
του. Όπως επίσης και ο πρόεδρος Χέρμπερτ Χούβερ, που μεγάλωσε υπό λιγότερο
ευνοϊκές συνθήκες, είχε αποφασίσει να
μην αποδεχτεί ποτέ χρήματα για τις υπηρεσίες του.
OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Ὀκτώβριος 2012
7
Και ξαφνικά τα ΜΜΕ ανακάλυψαν την πολιτική βία
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
η απίστευτη υποκρισία των ΜΜΕ στο
θέμα της πολιτικής βίας. Ο Παύλος Τσίμας
στο δελτίο του Mega όταν οι της Χρυσής
Αυγής έσπασαν ορισμένους πάγκους σε
ετά από 38 χρόνια μεταπολίτευσης δυο-τρεις λαϊκές έφτασε να μιλάει για
τα ελληνικά ΜΜΕ ανακαλύπτουν επανασύσταση του παρακράτους της δεότι υπάρχει πολιτική βία στην Ελλάδα. ξιάς... Όταν τον Οκτώβρη του 2011 οι
Ή μάλλον υπήρχε αλλά είχε ...καλές προ- δυνάμεις του ΚΚΕ (ΠΑΜΕ-ΚΝΑΤ) ανέλαβαν το ρόλο του κράτους και προστάθέσεις.
Την εβδομάδα που πέρασε θα είχε τευσαν το ελληνικό κοινοβούλιο από αριτην εντύπωση κάποιος που παρακολουθεί στερούς άλλων παρατάξεων, η στάση του
τα ελληνικά ΜΜΕ ότι η Ελλάδα είναι βεβαίως δεν κρίθηκε ως παρακρατική
μια χώρα στην οποία επικρατεί ο νόμος από τον κ. Τσίμα.
Το ΚΚΕ με τις ομάδες βίας του δέρνει
και η τάξη. Ξαφνικά η Χρυσή Αυγή με
τις παρανομίες της αποφάσισε να σπάσει όποτε και όποιον θέλει, κλείνει δρόμους,
καταλαμβάνει μνημεία, δημόσια και ιδιωμια παράδοση δεκαετιών.
Δεν είναι η Ελλάδα που για δεκαετίες τικά κτίρια, απαγορεύει ετσιθελικά όποια
υπάρχουν αριστερές τρομοκρατικές ορ- δραστηριότητα θεωρεί ανεπιθύμητη και
γανώσεις που ειδικεύονται στην δολο- όλα αυτά θα πρέπει να τα αποδεχθούμε
φονία ατόμων που κατά κανόνα προέρ- ως απλά και φυσιολογικά γεγονότα της
χονται από την αντιπέρα πολιτική όχθη; ελληνικής πραγματικότητας. Η πικρή αλήΔεν ήταν η 17 Νοέμβρη που δολοφό- θεια είναι πως χάρη στον κ. Τσίμα και τη
νησε μια σειρά δεξιών πολιτικών και εκ- συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής
δημοσιογραφίας, ένα πολύ μεγάλο μέρος
δοτών; Ο Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας, η της ελληνικής κοινωνίας τα έχει αποδεχθεί
Αντικρατική Πάλη, η Σέχτα Επαναστατών, ως τέτοια.
Από κοντά και ο Προκόπης Παυλόη Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς;
Δεν είχαν και έχουν όλες αυτές οι ορ- πουλος. Ο κ. Παυλόπουλος θα πει στην
γανώσεις την έμμεση και ορισμένες φορές Βουλή για τις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής
άμεση υποστήριξη του μιντιακού και ακα- στις λαϊκές ότι: «Είναι χυδαιότητα να
λένε κάποιοι στον ελληνικό λαό ότι αυτό
δημαϊκού κατεστημένου; Δεν χαρακτηρίζονταν πάντοτε προ- που δεν μπορεί το κράτος να κάνει, το
σπάθειες αντιμετώπισης αυτών των ορ- κάνουμε εμείς.» Θα θυμάστε τον κ. Παυγανώσεων ως μέτρα αστυνομοκρατίας; λόπουλο από την υπουργική του θητεία
Και οι λίγοι πολιτικοί και οι ακόμα το 2008 όταν κάηκε η Αθήνα, γιατί επιλιγότεροι δημοσιογράφοι που αναδεί- κρατούσε το δόγμα Παυλόπουλου: κανείς
κνυαν το θέμα της τρομοκρατίας και της δεν πρέπει να κάνει την δουλειά του
βίας δεν χαρακτηρίζονταν ως υποψήφιοι κράτους - παρεμπιπτόντως, το κανείς περιλάμβανε και το κράτος. Το βράδυ που
δικτατορίσκοι;
Το θέμα εδώ δεν είναι η μαύρη βία θα καίγεται η Αθήνα ο κ. Παυλόπουλος
να φτάσει τα κατορθώματα της κόκκινης θα πει «Περισσότερα είναι τα κτίρια που
βίας και μετά το συζητάμε. Το θέμα είναι δεν καίγονται από εκείνα που καίγονται»
Μ
- το οποίο θα μείνει στην ιστορία ως η
επιτομή της πολιτικής του παρουσίας. Ο
κ. Παυλόπουλος ως υπουργός υπεύθυνος
δήθεν για την δημόσια τάξη είναι ίσως η
πιο τρανταχτή περίπτωση αντιποίησης
αρχής στην ιστορία της Ελλάδας. Σε μια
φυσιολογική χώρα με υπεύθυνη δημοσιογραφία, άτομα όπως ο κ. Παυλόπουλος
δεν θα τα έπαιρνε κανείς στα σοβαρά.
Αλλά στην Ελλάδα του 2012 ο κ. Παυλόπουλος έχει το ηθικό ανάστημα να σχολιάζει θέματα δημοσίας τάξεως...
Τις δηλώσεις του κ. Παυλόπουλου
στην Βουλή έσπευσαν να τις χειροκροτήσουν οι παρευρισκόμενοι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ο κ. Παυλόπουλος
έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον της
βίας - με κάποιες εξαιρέσεις, βεβαίως
βεβαίως. Για παράδειγμα το κάψιμο της
Αθήνας το 2008 είχε χαρακτηρισθεί από
τον κ. Τσίπρα ως «λαϊκή εξέγερση». Ή
για παράδειγμα η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη είχε σημαντικά στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ ως μάρτυρες υπεράσπισης.
Ή όταν στελέχη και βουλευτές του κόμματος συμμετέχουν σε εκδηλώσεις συμπαράστασης των καταδικασμένων τρομοκρατών των Πυρήνων της Φωτιάς. Ή
όταν οι απανταχού μπαχαλάκηδες καίνε,
λεηλατούν ή κάνουν κατάληψη αξίζουν
της συμπαράστασης του ΣΥΡΙΖΑ.
Την ίδια εβδομάδα που ο ΣΥΡΙΖΑ
εξέφραζε τον αποτροπιασμό του για την
παράνομη δράση της Χρυσής Αυγής, το
ίδιο κόμμα έβγαζε ανακοίνωση για έφοδο
της αστυνομίας σε κατάληψη. Ο τίτλος
της είδησης: «Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ σε κατάληψη.» «Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας ασκεί
σκληρή κριτική για την αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, που είχε σαν
στόχο την απομάκρυνση των νεαρών από
την κατάληψη του κτιρίου “Δέλτα”.»
Το μιντιακό κατεστημένο αδυνατεί να
δει τον απίστευτο παραλογισμό και υποκρισία σε τέτοιου είδους πράξεις και λόγια. Η αριστερά είναι αλλιώς στην Ελλάδα. Ναι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ανοιχτά
πολλές μορφές βίας και παραβατικότητας,
αλλά είναι για καλό σκοπό. Το ΚΚΕ
κάνει ακριβώς το ίδιο και ταυτόχρονα
υποστηρίζει ένα βάρβαρο σταλινικό και
ολοκληρωτικό καθεστώς που σφαγίασε
εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά είναι για
καλό σκοπό. Η αριστερά θα πρέπει να
κρίνεται όχι σύμφωνα με αυτά που λέει
και κάνει αλλά σύμφωνα με τις προθέσεις
της όπως η ίδια τις αντιλαμβάνεται.
Αντίθετα η δεξιά θα πρέπει πάντα να
κρίνεται σύμφωνα με τα στερεότυπα που
έχει θεσπίσει η αριστερά στον πολιτικό
βίο και επίσης σύμφωνα με τις πράξεις
ακραίων στοιχείων, όπως αυτές της Χρυσής Αυγής, που ανοιχτά απορρίπτει και
καταδικάζει και που ξεκάθαρα αντίκεινται
στην αστική πολιτική ιδεολογία που εκπροσωπεί.
Μην παραξενευτείτε, όταν τους επόμενους μήνες, όταν κάποιος δεξιός εκφράζει την αντίθεση του στην λαθρομετανάστευση ή την υποστήριξη του στον
νόμο και την τάξη, αυτές οι θέσεις να
χαρακτηρίζονται από τα ΜΜΕ και την
αριστερά ως ακραίες και ως αντιγραφή
της Χρυσής Αυγής.
Δεν έχουν επιχειρήματα ούτε για το
θέμα της λαθρομετανάστευσης ούτε και
για το θέμα του νόμου και της τάξης και
η μόνη τους διέξοδος θα είναι να επιβληθούν πολιτικά δια της συκοφαντίας
και της στρεψοδικίας.
Πηγή: Μπλε Μήλο
Αυστραλία: Ιδού συμπεριφορά-πρότυπο σε μετανάστες…
Η
χηρή και κατηγορηματική άρνηση εισέπραξαν οι ισλαμιστές
μουσουλμάνοι της Αυστραλίας από
την πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ,
όταν εξέφρασαν την επιθυμία να
ζήσουν σύμφωνα με τον Ισλαμικό
νόμο, τη «σαρία». Οι σχετικές δηλώσεις είχαν καταγραφεί στα διεθνή
ΜΜΕ το περσινό καλοκαίρι, αλλά
όσο περνάει ο καιρός στην Ελλάδα,
όσα αναφέρθηκαν γίνονται όλο και
πιο επίκαιρα…
Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν,
οι Ισλαμιστές ενημερώθηκαν ότι θα
πρέπει να εγκαταλείψουν την Αυστραλία. Η δε πρωθυπουργός διευκρίνισε για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, ότι υποστηρίζει πλήρως τις
ενέργειες των μυστικών υπηρεσιών
της χώρας στην παρακολούθηση
των τζαμιών σε όλη την επικράτεια!
Η δήλωσή της όμως δεν σταματούσε απλώς εκεί… «ΟI ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜOΣΤΟΥΝ» ξεκαθάρισε
σε όλους, προσθέτοντας μάλιστα το
«είτε αυτό αρέσει είτε όχι»… «Έχω
κουραστεί από την ανησυχία αυτού
του έθνους μήπως ενοχλούμε μερικούς ανθρώπους ή την κουλτούρα
τους… Η κουλτούρα μας έχει εξελιχθεί για περισσότερο από δύο αιώνες με αγώνες, προσπάθειες και
επιτυχίες από εκατομμύρια ανδρών
και γυναικών που κατέκτησαν την
ελευθερία…»
Μιλάμε κυρίως ΑΓΓΛΙΚΑ, όχι Ισπανικά, Λιβανέζικα, Αραβικά, Κινέζικα,
Γιαπωνέζικα, Ρωσικά ή οποιαδήποτε
άλλη γλώσσα. Οπότε, αν επιθυμείτε
να γίνετε μέρος της κοινωνίας μας
να μάθετε την γλώσσα μας.»
Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν στο Θεό. Αυτό δεν είναι
κάποια Χριστιανική, δεξιά πολιτική
προπαγάνδα, αλλά ένα γεγονός,
επειδή Χριστιανοί άνδρες και γυναίκες βασισμένοι στα Χριστιανικά ιδεώδη, ίδρυσαν αυτό το έθνος, και
αυτό είναι πλήρως εξακριβωμένο.
Εάν ο Θεός σας ενοχλεί, τότε σας
προτείνω να σκεφτείτε κάποιο άλλο
μέρος του πλανήτη σαν την νέα
σας πατρίδα, γιατί ο Θεός είναι μέρος
της κουλτούρας μας.»
Θα αποδεχτούμε τις πεποιθήσεις
σας, και δεν θα τις αμφισβητήσουμε.
Αυτό που επιθυμούμε εκ μέρους
σας είναι να αποδεχτείτε τις δικές
μας πεποιθήσεις και να ζήσετε σε
αρμονία και χαρούμενη ειρήνη μαζί
μας.
Αυτή είναι η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, Η
ΧΩΡΑ ΜΑΣ και Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
ΜΑΣ και θα σας επιτρέψουμε κάθε
ευκαιρία να τα απολαύσετε όλα.
Αλλά, αφού τελειώσετε με τις διαμαρτυρίες σας και τις γκρίνιες σας
για την Σημαία μας, τα Χριστιανικά
μας πιστεύω ή τον τρόπο ζωής μας,
σας συνιστώ ολόθερμα να εκμεταλλευτείτε μια άλλη μεγάλη Αυστραλιανή ελευθερία: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΦΥΓΕΤΕ.»
Για να καταλήξει: «Αν δεν είστε
ευτυχείς εδώ τότε ΦΥΓΕΤΕ. Δεν σας
υποχρεώσαμε να έλθετε. Εσείς επιλέξατε να έλθετε εδώ. Επομένως
ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ την χώρα που ΕΣΕΙΣ
επιλέξατε».
8
Ὀκτώβριος 2012
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Γιατί “σήκωσε πανιά” και η ΦΑΓΕ
Ο
ταν ο κυρ-Θανάσης ο γαλατάς, της
οδού Πατησίων, εμπιστεύονταν τα
σχέδια των παιδιών του, Κυριάκου και
Γιάννη Φιλίππου, να φτιάξουν βιομηχανικό
συγκρότημα για γάλα και γιαούρτια ούτε
που πέρναγε από το μυαλό του ότι
κάποια στιγμή η έδρα του ομίλου της οικογένειας Φιλίππου θα μεταφερόταν
(αναγκαστικά) στο Λουξεμβούργο.Όταν
ο Μποδοσάκης έστηνε βιομηχανίες υλικών
αμύνης ακόμη και με πολιτική παράκληση
και υπόδειξη να βοηθήσει την Ελλάδα
στους πολέμους της. Ο Νιάρχος έχτιζε
το μεγαλύτερο ναυπηγείο των Μεσογείων.
Και οι Γάλλοι μετέφεραν την παραγωγή
αλουμινίου τους, της Ευρώπης, στην
Ελλάδα δεν είχε κανείς τους ιδέα για
τον «σοσιαλισμό του χαβαλέ» που
θα ακολουθούσε.
Όταν ο καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης
έχτιζε τον όμιλο της Εμπορικής, τα πράσινα λεωφορεία του Πειραιά, τα Λιπάσματα της Καρβάλης και σχεδίαζε Διυλιστήρια στην Πάχη Μεγάρων και τον σημερινό Προαστιακό σε συνδυασμό με
Μετρό, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι
θα τον διέλυαν (κυριολεκτικά) οι κομματικές εκτιμήσεις για το πολιτικό κόστος
και κάποια συγκεκριμένα πολιτικά παρασκήνια.
Όταν ο πατέρας των Αγγελόπουλων
έφερνε στην Αθήνα, από τον Βλαχόραπτη
Αρκαδίας, τα τέσσερα παιδιά του τον
Δημητρό, τον Παναγιώτη, τον Άγγελο
και τον Γιάννη, για να φτιάξει μαγαζί με
πρόκες στην οδό Αθηνάς, με τους δυο
πρώτους και να κάνει καθηγητή τον
τρίτο και δικηγόρο τον τέταρτο επίσης
δεν μπορούσε να φανταστεί το μίσος
που θα προκαλούσε η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
και ότι θα οδηγούσε στην δολοφονία
του Δημητρού επειδή έτσι έκρινε η 17
Νοέμβρη που ήταν τότε μέρος της κοινωνίας μας...
Όταν ο Γεώργιος Δράκος της ΙΖΟΛΑ
(που ξεκίνησε από γκαζιεράδικο της Πειραιώς) απαντούσε στον Κωνσταντίνο
Καραμανλή που τον «μάλωνε» γιατί δεν
του άρεσαν οι Έλληνες βιομήχανοι «Κύριε
πρόεδρε δεν είμαστε πολλοί, είμαστε
περίπου 200. Βάλτε μας σε μια βάρκα
και πνίξτε μας. Αλλά για όνομα του
Θεού κρατήστε την βιομηχανία του
τόπου γιατί δουλεύουν εκατοντάδες
χιλιάδες» επίσης δεν φανταζόταν ότι
θα έφτανε η ώρα να κρατήσουμε μόνο
τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες και
να πετάξουμε στην θάλασσα την ελληνική
βιομηχανία...
Όταν η Shell το 1930 έστηνε τις
πρώτες τρόμπες βενζίνας για τα αυτοκίνητα στην Αθήνα και την ακολουθούσαν
η BP, η ΜOBIL, η TOTAL, η ΕSSO και οι
υπόλοιπες πολυεθνικές θα γέλαγαν μόνο
με την ιδέα ότι κάποτε θα έφευγαν κυνηγημένες από την Ελλάδα για το χατίρι
των λαθρεμπόρων και των κομματικών
συμφερόντων ακόμη και των (λεγομένων)
φιλελεύθερων κυβερνήσεων.
Έτσι ένοιωσαν, όπως εκ των υστέρων
ομολόγησαν, και η Pirelli, και η Nissan
και η Good Year, και η Petrogaz και μια
σειρά ενεργειακές και χημικές πολυεθνικές
μετά τον κάθε μορφής διωγμό τους...
Οι μόνοι που δεν ένοιωσαν και δεν
νοιώθουν έκπληξη αλλά αντίθετα σχολιάζουν δυσμενώς όσους «ανοίγουν πανιά» και χάνονται από την Ελλάδα είναι
οι Έλληνες πολιτικοί όλων των παρατάξεων.
Και μαζί με αυτούς όλοι οι επαγγελματίες «αριστεροί επαναστάτες» που,
πρέπει να δείχνουν, ότι παθαίνουν αλλεργία σε οτιδήποτε λέγεται ιδιωτικός
τομέας και ιδιωτική πρωτοβουλία.
Είναι οι ίδιοι «λόγιοι αριστεροί» που
κατεβάζουν από το ράφι τις κονσέρβες συνθήματα «...για την ελληνική ολιγαρχία
που φτιάχτηκε με τα λεφτά του σχεδίου
Μάρσαλ και έβγαλε τα λεφτά της στην
Ελβετία πίνοντας το αίμα του ελληνικού
λαού...».
Είναι αυτοί που προσκυνούν και λιποθυμάνε από ενθουσιασμό όταν ιδρύονται τα κρατικά τεμπελχανεία με την
μορφή Οργανισμών και ΔΕΚΟ όπου
εκεί μπορούν να δουλέψουν χωρίς
αφεντικό και να κλέβουν ανενόχλητοι. Γιατί οι έξω κλέφτες του δημόσιου
χρήματος έχουν μόνιμη «ομερτά» με
τους εντός του δημοσίου κλέφτες...
Έχετε σκεφτεί τι «δεκεμβριανά» θα
ζούσαμε αν, ας πούμε, ο πρωθυπουργός
έπαιρνε τον κ. Φιλίππου, τον κ. Μυτηλι-
ναίο, τον κ. Στασινόπουλο, τον κ. Κανελλόπουλο, τον κ. Παπαλεξόπουλο και
άλλους βιομήχανους και (όπως έκανε η
κ. Μέρκελ) τους πήγαινε στην Γερμανία
και στην Γαλλία για δουλειές;
Θα έπεφτε η Ακρόπολη και θα
καιγότανε η Βουλή.
Ευτυχώς που ουδέποτε Έλληνας πρωθυπουργός σκέφτηκε... να κάνει τέτοιο
«ατόπημα».
Ευτυχώς που όλοι τους παραμένουν
πιστοί στη γραμμή «Εμείς είμαστε με το
κράτος και με τους κρατικούς υπαλλήλους».
Τώρα αν αυτά τα κάνει η Μέρκελ
στους δικούς της επιχειρηματίες είναι
γιατί θέλουν να ξεπουλήσουν την Ελλάδα... Αν τα κάνει ο κ. Ερντογάν με τους
Τούρκους επιχειρηματίες είναι γιατί οι
Τούρκοι είναι απολίτιστοι... Αν τα κάνουν
οι Αμερικανοί είναι γιατί έτσι συνηθίζουν
οι φονιάδες των λαών...
Εμείς όμως στο ύψος μας.
Να κλείσουμε και αυτά τα εργοστάσια
που μας έμειναν. Και τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι; Είναι δουλειά της ελληνικής
σοβιετίας να τους απασχολήσει. Ποιος
επιχειρηματίας λοιπόν μπορεί να αντέξει,
πριν από όλα, αυτό το κλίμα.
Ποιος μπορεί να αντέξει αυτήν την
κατακραυγή σε ό,τι λέγεται ιδιωτική επιχείρηση. Ας αλλάξει λοιπόν, πριν απ όλα,
το κλίμα.
Και αν αλλάξει (πράγμα απίθανο) τότε
ας ψάξουμε για αντικίνητρα, φορολογικές
αδικίες, υψηλό κόστος παραγωγής και
υποβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα.
Πρώτα απ΄ όλα όμως ας ξεκαθαρίσουμε αν θέλουμε ιδιώτες επενδυτές
στην χώρα.
Του Γιώργου Κράλογλου
Ισλαμική θύελλα απειλεί την χώρα - Εργαλείο στα χέρια των ξένων
Οι καταστροφές στην Ομόνοια από τους φανατισμένους θρησκευτικά
αλλοδαπούς παράνομους μουσουλμάνους μετανάστες, αποτέλεσαν ένα
μεγάλο σοκ για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Αν και
είχε προφητικά αναλυθεί, η εκδήλωση γεγονότων σαν αυτό, που θα
έπρεπε να προκαλέσει την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό στους
περισσότερους Έλληνες και στην παρακμιακή ελληνική ελίτ είναι η
παρουσία για πρώτη φορά του Ισλαμικού φονταμενταλισμού στην χώρα
μας.
Μέσα στο πλήθος των φανατισμένων μουσουλμάνων που κατέστρεφαν
την περιουσία Ελλήνων πολιτών προέβαλε ένα πλακάτ με συνθήματα
γραμμένα στα Αγγλικά. Το
πλακάτ έλεγε “Η Δημοκρατία και η Ελευθερία σε
τροχιά θανάτου – Το Ισλάμ έρχεται…”.
Το πιο εντυπωσιακό είναι
ότι το ίδιο πλακάτ με τα ίδια
λόγια είχε παρουσιαστεί και
σε άλλη μία διαδήλωση, αυτή
την φορά στο Λονδίνο, όπου
ως γνωστό οι ακραίες μουσουλμανικές οργανώσεις
αλωνίζουν την χώρα, με την
βρετανική κυβέρνηση να παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις, εγκλωβισμένη στην
πολιτική ορθότητα που κάποιοι επιτήδειοι προσπαθούν
να εφαρμόσουν και στην Ελλάδα.
OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Ὀκτώβριος 2012
9
ΤΡΙΤΟΝ: Διαβάσαμε και ακούσαμε ότι έως σήμερα έχουν τοποθετηθεί
300.000 συστήματα υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να χάνονται ένα σωρό φόροι κλπ, κλπ, κλπ.
Ο όμιλος εταιριών Τσοπελογιάννη έχει την τιμή να σας ανακοινώσει τις παρακάτω πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην αποσαφήνιση διαφόρων φημολογιών που κυκλοφορούν και διαδίδονται στην αγορά και στα ΜΜΕ και
αφορούν την αύξηση της τιμής του υγραερίου κίνησης στην ίδια τιμή με το πετρέλαιο κίνησης ανά λίτρο, που έχει ως αποτέλεσμα από την Παρασκευή
28/09/12 το όλο θέμα να έχει πάρει τραγικές διαστάσεις.
ΠΡΩΤΟΝ: Διαβάσαμε και ακούσαμε ότι γίνονται διάφοροι «υπολογισμοί»
με τους οποίους το υγραέριο θα φτάσει κατ’ ελάχιστο από 1,25€ με 1,50€ το
λίτρο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εάν ακόμη και η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ισχύσει τότε η αύξηση του υγραερίου θα είναι της τάξεως των 0,088 λεπτών του
ευρώ, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του υγραερίου είναι στην τιμή των
200€ ευρώ ανά τόνο και ανάγεται σε 200€ ανά 1800 λίτρα καθώς το υγραέριο
έχει χαμηλό ειδικό βάρος. Με τις επικείμενες αυξήσεις τις οποίες φημολογούνται, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα αυξηθεί κατά 130€ και θα διαμορφωθεί
τελικά στα 330€ τα 1800 λίτρα.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ακούσαμε και διαβάσαμε ότι «πιάστηκαν κορόιδα» όσοι μέχρι
σήμερα ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έχουν προχωρήσει σε μετατροπή του οχήματος τους, διότι ποτέ δεν θα κάνουν απόσβεση με τις νέες τιμές του υγραερίου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σήμερα τα συστήματα υγραερίου για ένα αυτοκίνητο έως 2000
κυβικά και 150 άλογα κοστίζουν κατά μέσο όρο 850 € + Φ.Π.Α. Οπότε και να
αυξηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα κάνουν απόσβεση σε 12.000 με
15.000 χλμ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι επίσημες πληροφορίες για τα οχήματα που έχουν ήδη κάνει
εγκατάσταση είναι οι εξής: 2010 4.074 οχήματα, 2011 24.525 οχήματα, 2012
27.478 οχήματα μέχρι 30/08/12. Σύνολο 56.077 οχήματα Πανελληνιώς.
Από αυτό το αντικείμενο σήμερα μπορούν και επιβιώνουν περί τα 1.170
συνεργεία αυτοκινήτων πανελληνίως. Αυτή την στιγμή, με όλη αυτή την παραπληροφόρηση ο χώρος βρίσκεται σε απόλυτο κραχ, χωρίς να υπολογίζουμε τις εισαγωγικές εταιρίες, τα πρατήρια υγραερίου που ήδη λειτουργούν
και τις διάφορες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Και αναρωτιόμαστε, γιατί όλα αυτά;;;
Γιατί δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ή τοποθέτηση από εκπροσώπους
του Κράτους ,ώστε να σταματήσει η τραγική κατάληξη για τόσους χιλιάδες
εργαζομένους που βρίσκονται στον χώρο και που είναι ο μόνος κλάδος σε
ανάπτυξη;;;
Μέχρι σήμερα σε οποιαδήποτε Βαλκανική ή άλλη χώρα και να ανατρέξουμε, η υγραεριοκίνηση υποστηρίζεται στο μέγιστο και παρέχεται από τις
κυβερνήσεις μια σειρά από διευκολύνσεις, επιδοτήσεις κλπ.
Γιατί όλα αυτά;;;
Ελπίζουμε πως το συγκεκριμένο δελτίο τύπου θα βοηθήσει τον Έλληνα καταναλωτή ο οποίος αναζητά την αλήθεια και φθηνότερες και ασφαλείς λύσεις μετακίνησης. Είναι τραγικό τόσες χιλιάδες οικογένειες να βρεθούν
ξαφνικά στο δρόμο, καθώς η παραφιλολογία και η παραπληροφόρηση εκμηδένισαν την ζήτηση της αγοράς.
Μετα τιμής
Δ. Τσοπελογιάννης
10
Ὀκτώβριος 2012
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Οι φωτοβολίδες της κυρίας Μ. Ρεπούση
Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος είναι να διαγράψεις την μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία.
Να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει το έθνος αυτό να ξεχνά ποιό είναι και
ποιό ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμη γρηγορότερα.
Μίλαν Κούντερα
Η
Στις 30 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η Προμήθεια - Δωρεά του
Ροταριανού Ομίλου Πάρνηθας, ενός παιχνιδιού παιδικής Χαράς
(Παιδικός τοίχος αναρρίχησης με τούνελ). Το εν λόγω παιχνίδι
συναρμολογήθηκε επί τόπου από Ροταριανούς εθελοντές και τοποθετήθηκε επί ισχυρής βάσεως περιτριγυρισμένη με ποταμίσια
άμμο και καλυμμένη με πλαστική επίστρωση στον προαύλιο χώρο
του 1ου Νηπιαγωγείου Θρακομακεδόνων.
Ευχόμαστε να την χαρούν τα παιδιά.
ΓΟΝΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Αποφασίστηκε η λειτουργία ιστολογίου του Συλλόγου μας στην ηλεκτρονική
Διεύθυνση http://sylgonlykthrak.blogspot.gr/ με τίτλο στη “μηχανή αναζήτησης”
GOOGLE
Η διαχείριση και λειτουργία του ιστολογίου, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στόχος είναι η πληρέστερη, έγκυρη
και έγκαιρη ενημέρωση αλλά και η άμεση επικοινωνία των Γονέων των Μαθητών
και των Εκπαιδευτικών με θέματα που αφορούν αποκλειστικά την Παιδεία στη
χώρα μας και ιδιαίτερα στο Δήμο μας αλλά και σε διοικητικά και οικονομικά
που αφορούν τη Σχολική Επιτροπή Β’θμιας για την εύρυθμη λειτουργία της
Σχολικής μας Μονάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δημιουργία του ιστολογίου μας, συνέβαλε
ουσιαστικά ο αποφοιτήσας από το Λύκειό μας μαθητής Γιώργος Καλογεράκης
και η όλη προσπάθεια γίνεται με την εθελοντική προσφορά των μελών του
Δ.Σ. χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Σύλλογο μας.
Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας είναι:
[email protected]
Καλούμε όλους τους γονείς να συμβάλλουν με απόψεις, παρατηρήσεις,
ιδέες και προτάσεις στη δραστηριοποίηση του Συλλόγου και στον εμπλουτισμό
του Ιστολογίου μας.
Η ενεργός συμμετοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή
λειτουργία του Συλλόγου μας.
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Ειδ. Γραμματέας:
Αν. Ταμίας:
Μέλος:
Κινητό
Καλογεράκης Λάμπης
Χάρακας Γιάννης
Ρεπούσης Δημήτρης
Γκοτζιαμάνη Καίτη
Πάτσης Δημήτρης
Πελέκη Χριστίνα
Μητσιάλη Βάσω
What’s up
6973202050
6982844502
6979149498
Mail
698410071
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6972016257
6947835231
6937240905
6978621362
[email protected]
[email protected]
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
2000 τ.μ. γωνιακό, επί της λεωφόρου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων υπό ένταξη
στο σχέδιο πόλεως.
Τιμή ευκαιρίας Τηλ. 6974389030
κυρία Ρεπούση επανήλθε και μάλιστα αυτήν την φορά δριμύτερη, με μια ακόμη
ανεξήγητη ενέργειά της. Αυτή την φορά αποχώρησε από την Βουλή των Ελλήνων,
όταν το προεδρείο της Βουλής κήρυξε ενός λεπτού σιγή για την επέτειο της γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου1, αποδίδοντας φόρο τιμής στους 353.000 Έλληνες που έχασαν
την ζωή τους με τον πιο βάρβαρο και απάνθρωπο τρόπο.
Η μοναδική κυρία Ρεπούση θεώρησε φρόνιμο και ανθρώπινο, κατά την δική της
πάντα άποψη, να μην αποδώσει φόρο τιμής στους νεκρούς της γενοκτονίας, να μην σεβασθεί την μνήμη τους, που το μόνο λάθος τους ήταν ότι γεννήθηκαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και έτσι ήθελαν να παραμείνουν καθώς και το ότι γεννήθηκαν Έλληνες και το
ένιωθαν βαθιά στην ψυχή τους, κάτι το οποίο για τους νεότουρκους από το 1908 και
στην συνέχεια από την κεμαλική Τουρκία θεωρείτο ως έγκλημα, κακούργημα και συνεπώς,
θα έπρεπε να αφανισθούν και να ξεριζωθούν. Και έτσι διέπραξαν με την γενοκτονία2,
θανατώνοντας 353.000 άμωμες και άσπιλες ψυχές.
Τώρα η κυρία Ρεπούση δεν θέλησε να αποδώσει φόρο τιμής, δεικνύοντας ασέβεια
στους νεκρούς που θέλησαν να παραμείνουν Έλληνες. Γιατί; Μήπως ήθελε την εύκολη
επιλογή, το να δηλώσουν δηλαδή Μουσουλμάνοι, που αυτόματα σήμαινε Τούρκοι; Ή
μήπως πιστεύει ότι δεν διαπράχθηκε γενοκτονία; Τι υπονοεί με την πράξη της3;
Ως γόνος του ξεριζωμένου αυτού λαού, δεν μπορώ να κατανοήσω την πράξη της, η
οποία μου προκάλεσε μόνο πόνο, λύπη και αγανάκτηση.
Ως Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου οφείλει να εξηγήσει από τα έδρανα της
Βουλής στον Ελληνικό λαό γιατί επιδεικτικά και χωρίς τύψεις αποχώρησε από την Βουλή.
Μήπως πιστεύει ότι και αυτή την φορά οι 353.000 Έλληνες του Πόντου που χάθηκαν,
χάθηκαν από τον προκαλούμενο συνωστισμό στα λιμάνια της Τραπεζούντας, Σαμψούντας, Συνόπης ... κ.λπ., όπως μας είπε για την σφαγή της Σμύρνης, ότι δεν ήταν σφαγή
στην προκυμαία της Σμύρνης, αλλά οι άνθρωποι πέθαναν από συνωστισμό. Λοιπόν, τι
άλλο θα ακούσουμε. Μήπως και οι σφαγιασθέντες κατά την έξοδο του Μεσολογγίου
ήταν από συνωστισμό; Μήπως η σφαγή της Χίου ήταν μια ειρηνική σφαγή; Ή μήπως τα
ολοκαυτώματα του Αρκαδίου, της Νάουσας, των Ψαρρών του Σουλίου ήταν απλώς πυροτεχνήματα;
Λοιπόν τι θέλει να μας πεί η κυρία Ρεπούση με τα λόγια και τις πράξεις της; Μήπως
θέλει να αναθεωρήσει την ιστορία μας; Εάν ναι, τότε είναι βέβαιο ότι πολύ γρήγορα θα
ξεχάσουμε ποίοι ήμασταν και ποιοι είμαστε, δηλαδή θα αφανισθούμε ως Ε Θ Ν Ο Σ και
σύμφωνα στα αναφερόμενα στην εισαγωγή μου.
Ευτυχώς όμως, τα πυροτεχνήματα που η εν λόγω κυρία εκτόξευσε ήταν απλώς πυροτεχνήματα διήρκησαν μόνο μερικά δευτερόλεπτα και το μόνο που άφησαν ήταν οι
στάχτες που έπεσαν στο Ελληνικό έδαφος, βρωμίζοντας πρόσκαιρα μόνο τον χώρο εκεί
που άφησαν τα ίχνη τους.
Για μια ακόμη φορά, κάνω έκκληση στην κυρία Ρεπούση να εξηγήσει στην Βουλή
των Ελλήνων, στον Ελληνικό λαό και ειδικότερα στους απογόνους της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου καθώς και στους σφαγιασθέντες στην ευρύτερη περιοχή της Μ.
Ασίας τις ανεξήγητες ενέργειες της που αποτελούν προσβολή στους νεκρούς του Έθνους
μας. Εάν δεν το πράξει, τότε ο ελληνικός λαός ας το λάβει σοβαρά υπόψη του στις επόμενες εκλογές.
Συνέχεια στη σελ. 11
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Συνέχεια από τη σελ. 10
Επίσης κάνω έκκληση και στον κύριο Κουβέλη, αρχηγό της Δημοκρατικής Αριστεράς
(ΔΗΜΑΡ) να πράξει κατά την κρίση του ανάλογα, καθόσον η κυρία Ρεπούση ανήκει στο
κόμμα του.
Στα πλαίσια της συμφιλίωσης των λαών, συγχωρούμε αλλά δεν ξεχνούμε, γιατί όποιος
ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Γιατί ως Έλληνες δεν μνησικακούμε, αλλά οφείλουμε να θυμόμαστε και να διδασκόμαστε από την ιστορία μας, την
αληθινή ιστορία, γιατί μόνο η πραγματική ιστορία διδάσκει τους λαούς και τους προστατεύει από ενδεχόμενες συμφορές. Εάν η ανθρωπότητα είχε διδαχθεί και είχε λάβει
τα απαραίτητα και δραστικά μέτρα μετά την γενοκτονία των Αρμενίων, δεν θα υπήρχε η
σφαγή της Σμύρνης, δεν θα ακολουθούσε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ούτε
και η γενοκτονία των Εβραίων στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους Γερμανούς.
Χ. Γιανταμίδης
Θρακομακεδόνες
1 Νόμος 2193/8-3-1994. Η 19η Μαΐου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου.
2 Η Σύμβαση του ΟΗΕ για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της Γενοκτονίας, ανάμεσα
στα άλλα, αναφέρει στο άρθρο 2 και τα εξής «Εις την παρούσα Σύμβασιν, ως γενοκτονία νοείται
οιαδήποτε εκ των κατωτέρων πράξεων, ενεργούμενη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής, ή θρησκευτικής: α)Φόνος μελών της ομάδος,
β)Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος, γ)Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρη ή την μερικήν
σωματική καταστροφή αυτής, δ)Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεων εις
τους κόλπους ωρισμένης ομάδος, ε)Αναγκαστική μεταφορά παίδων εις ετέραν ομάδα».
3 «Μάλλον γαρ πεφόβημαι τας οικίας ημών αμαρτίας ή τας εναντίων διανοίας» (Περισσότερο
φοβάμαι τα δικά μας σφάλματα,απο ότι τα σχέδια των αντιπάλων μας. (Προς Αθηναίους λόγος
του Περικλή
Ο Γιάννης Μαρίνος έγραφε πριν 26
χρόνια στον “Οικονομικό Ταχυδρόμο”
Και ιδού πού φθάσαμε: Αντί να δουλεύουμε για να παράγουμε εισόδημα, να
τρώμε από τα έτοιμα και από τα δανεικά. Αντί να φτιάχνουμε νέα εργοστάσια, να
κλείνουμε κι αυτά που υπάρχουν. Αντί να εκσυγχρονίζουμε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, να τις αφήνουμε βαθμιαία να καταντούν παλιοσίδερα.
Αντί να βελτιώνουμε την παραγωγικότητά μας, να επιβραβεύουμε με κάθε τρόπο
την τεμπελιά και την λούφα.
Αντί να προωθούμε τις εξαγωγές μας με καλά και φθηνά προϊόντα, να υπονομεύουμε
την ανταγωνιστικότητά τους με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να πουληθεί η
ελληνική παραγωγή ούτε μέσα στην ελληνική αγορά.
Αντί να ενθαρρύνουμε το κέρδος, ώστε να περισσεύουν λεφτά για νέες επενδύσεις
και καλύτερες αμοιβές των εργαζομένων, το εμποδίζουμε με κάθε τρόπο, με
αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των προβληματικών επιχειρήσεων και την απειλή
των μαζικών απολύσεων, αφού οι βιομηχανικές μας επιχειρήσεις δεν μπορούν πια να
επιβιώσουν.
Αντί να στηρίζουμε με κάθε τρόπο την εγχώρια παραγωγή, την καταδιώκουμε με
κάθε θεμιτό και αθέμιτο τρόπο, διευκολύνοντας έτσι τις εισαγωγές και την κυριαρχία
των ξένων στην ελληνική αγορά.
Αντί οι εργατοϋπάλληλοι να υπερασπίζονται την εθνική παραγωγή με την
εργατικότητα και την συμπαράστασή τους προς τους ομοεθνείς εργοδότες τους,
πολλοί απ’ αυτούς υπονομεύουν με απεργίες, στάσεις εργασίας, καταλήψεις, κοπάνες,
νωθρότητα, τσαπατσουλιά και συνεχείς εκδηλώσεις μίσους τις ντόπιες παραγωγικές
μονάδες, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στα ξένα προϊόντα και στη δική τους μιζέρια και
ανεργία.
Αντί το δημόσιο να διαχειρίζεται με σύνεση και πόνο τα έσοδα από την φορολογία,
τα διασπαθίζει σε καταναλωτικές δαπάνες σε έργα βιτρίνας, σε αθρόες προσλήψεις
υποαπασχολούμενων, σε επιδοτήσεις, χαρισμούς οφειλών, σε δανεικά και αγύριστα
και σε διαιώνιση της αντιπαραγωγικής δομής της δημόσιας διοικήσεως και της
χρονοβόρας και δαπανηρότατης γραφειοκρατίας.
Αντί να αναπτύσσουμε την παραγωγή και να ενισχύουμε την αυτοδυναμία της οικονομίας μας, το’χουμε ρίξει στον δανεισμό από το εσωτερικό και κυρίως από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να έχουμε φθάσει στο τραγικό σημείο να δανειζόμαστε πια
κάθε χρόνο 2-3 δισεκατομμύρια δολλάρια από τους ξένους για να εξοφλούμε προηγούμενα δανεικά.
Αντί να διευκολύνεται η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και η ευελιξία των επιχειρήσεων
ώστε να αποφεύγουν τα οικονομικά αδιέξοδα και το μοιραίο κλείσιμό τους, αντί να
ενθαρρύνεται η υλική επιβράβευση των προκομμένων και ευσυνείδητων, επιβάλλεται
με κάθε τρόπο το αντίθετο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτοί που αντιδρούν
στην απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή, φαίνεται ότι προτιμούν να καταποντιστούμε
όλοι, χορεύοντας και τραγουδώντας, όπως οι επιβάτες του Τιτανικού.
Και αυτό σχεδόν σίγουρα θα συμβεί, αφού τα σωστικά μέσα ολοένα και περιορίζονται.
Ὀκτώβριος 2012
11
Απορρίφθηκε το δικαίωμα των Ευρωπαίων
να γνωρίζουν ποια μεταλλαγμένα
προϊόντα τρώνε!
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψε την υποχρεωτική σήμανση τροφίμων που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με γενετικά τροποποιημένες τροφές.
Αν και η σχετική τροπολογία κέρδισε την πλειοψηφία των ψήφων του Ευρωκοινοβουλίου, λόγω της καταψήφισης από την πλειοψηφία τωνσυντηρητικών, δεν συγκέντρωσε την ενισχυμένη πλειοψηφία που απαιτούταν για την έγκρισή της. Η ίδια
πλειοψηφία απέρριψε τροπολογία για την διεξαγωγή ανεξάρτητων μελετών για
την επίπτωση των μεταλλαγμένων και άλλων “νέων τροφών” στην ανθρώπινη υγεία.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των δηλώσεων του ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη
μετά το τέλος της ψηφοφορίας:
“Σήμερα είναι μία εξαιρετικά δυσάρεστη ημέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Καταψηφίστηκε το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να γνωρίζουμε αν τα ζωικά
προϊόντα που καταναλώνουμε προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με γενετικά
τροποποιημένες τροφές. Καταψηφίστηκε επίσης η αυτονόητη υποχρέωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διεξάγει
ανεξάρτητες μελέτες για τις επιπτώσεις
των μεταλλαγμένων και άλλων “νέων
τροφίμων” στην ανθρώπινη υγεία. Και
όλα αυτά όταν ενδεχομένως να υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία
από την κατανάλωση μεταλλαγμένων
καθώς με βάσει δηλώσεων της Επιτροπής το 80-90% των ζωοτροφών περιέχουν μεταλλαγμένα, ενώ πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι μεταλλαγμένα γονιδιώματα από τις μεταλλαγμένες τροφές
μπορούν να ανιχνευτούν στο γάλα των ζώων.”
Το food project καταγγέλει αυτή τη συμπεριφορά από τους δήθεν αντιπροσώπους
μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τον Μάρτιο, και ξανά εν μέσω κρίσης και χωρίς ενημέρωση των πολιτών, η Κομισιόν ενέκρινε τη καλλιέργεια της γεννετικά μεταλλαγμένης πατάτας Amflora της
εταιρίας BASF και την εμπορία τριών ποικιλιών γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού ΜΟΝ 863 της εταιρίας Monsanto.
Απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις απροκάλυπτα και από καιρό εκφρασμένες
προθέσεις του προέδρου της κ. Μπαρόζο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην
πρώτη έγκριση καλλλιέργειας ΓΤΟ μετά το 1998, αγνοώντας επιδεικτικά τη βούληση
της συντριπτικής πλειοψηφίας των ευρωπαίων πολιτών για ολοκληρωτική απαγόρευση των μεταλλαγμένων.
Πιστεύουμε λοιπόν πως η τεχνιτή αυτή κρίση που περνάμε είχε και σαν σκοπό
τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Ο αντιπαθής Κίσσινγκερ κάποτε είχε πεί “όποιος
ελέγχει το πετρέλαιο ελέγχει τα έθνη. Όποιος ελέγχει τη τροφή, ελέγχει το κόσμο
όλο”.
Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς περνάνε τέτοιες αποφάσεις, αλλά,
να μου πείτε εδώ ψωμολυσσάμε τί μας νοιάζει μια μεταλλαγμένη πατάτα ή το μεταλλαγμένο καλαμπόκι της Monsanto;
Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι όπου εφαρμόστηκαν τέτοιες τεχνικές το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο. Στην Ινδία όπου πλέον παράγετε μεταλλαγμένο ρύζι
οι αγρότες έχουν φτάσει σε τέτοια απόγνωση που αυτοκτονούν μαζικά κάθε χρόνο
(δείτε έρευνα του Εξάντα στο www.exadas.gr), στο Μεξική η καλλιέργεια της μεταλλαγμένης σόγιας έχει καταστρέψει τα άλλα είδη χλωρίδας όπου καλλιεργείτε
και υπάρχουν πολλά ακόμα παραδείγματα.
Είμαστε πολύ απογοητευμένοι γιατί χάσαμε το δικαίωμα να ξέρουμε τί τρώμε
στο βωμό του χρήματος. Η μισή ντροπή δική σας και η άλλη μισή δική μας που δεν
βγαίνουμε όλοι στο δρόμο να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.
thefoodproject.gr
Aναλαμβάνουμε διανομές εντύπων
σε Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες,
Διόνυσο, Ιπποκράτειο Πολιτεία
και όμορες περιοχές.
Τηλ. 6946001173
12
Ὀκτώβριος 2012
ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
A L Z H E I M E R
H
νόσος Alzheimer περιγράφηκε
για πρώτη φορά το 1906 από
τον Alois Alzheimer. Eίναι μία βραδέως εξελισσόμενη εγκεφαλική διαταραχή που προκαλείται από μη αναστρέψιμες βλάβες των νευρικών κυττάρων σε συγκεκριμένες περιοχές
του εγκεφάλου. Καταστρέφει σταδιακά την δυνατότητα του ανθρώπου
να σκέφτεται, να κρίνει, να επικοινωνεί. Η νόσος αυτή είναι η συχνότερη μορφή άνοιας. Μπορεί να εμφανιστεί σε ηλικιωμένους αλλά και
σε νέους. Συνήθως αρχίζει μετά την
ηλικία των 65 και η διάρκεια της κυμαίνεται από 3 έως 20 χρόνια. Είναι
σημαντικό να διευκρινιστεί η διαφορά
μεταξύ των δυσκολιών της μνήμης
λόγω ηλικίας με την απώλεια μνήμης
που προκαλεί η νόσος. Αποτελεί την
τέταρτη συχνότερη αιτία θανάτου
μετά τις καρδιοπάθειες, τον καρκίνο
και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Σήμερα
ο αριθμός των ασθενών στην Ελλάδα
ανέρχεται στους 1.600.000 και παγκοσμίως στα 27.000.000. Μέχρι το
2050 ο αριθμός των ανοϊκών ασθενών
αναμένεται να υπερτετραπλασιαστεί
και η νόσος να πάρει διαστάσεις επιδημίας.
Κάθε ασθενής παρουσιάζει την
δική του εξελικτική πορεία στα συμπτώματα. Τα πιο συνήθη συμπτώματα
της νόσου είναι οι διαταραχές του
λόγου, συμπεριφοράς και κινητικής
δραστηριότητας.
• Στο πρώιμο στάδιο έχουμε πτωχή
κριτική σκέψη, κυκλοθυμία, νευρικότητα, σύγχυση, έλλειψη πρωτοβουλίας. Ο ασθενής μιλά με αργό ρυθμό
και αντιδρά με καθυστέρηση. Ξεχνά
το νούμερο του τηλεφώνου του καθώς
και την διεύθυνση του. Ξεχνά ονόματα, ημερομηνίες, τόπους. Είναι κυκλοθυμικός και νευρικός.
• Στο δεύτερο στάδιο χάνει την
αίσθηση του χρόνου, δυσκολεύεται
να ντυθεί, περιπλανιέται, δυσκολεύεται να αναγνωρίσει οικείους του καθώς και τα μέλη της οικογενείας του.
Χάνεται περιπλανώμενος και έχει
κατάθλιψη, ψευδαισθήσεις και αυταπάτες. Χρειάζεται συνεχή επίβλεψη.
• Στο τελικό στάδιο δεν είναι ικανός να μασήσει την τροφή του, έχει
ακράτεια ούρων, έχει απώλεια της
αίσθησης του εαυτού του, δεν επικοινωνεί λεκτικά και ενδέχεται να
καθηλωθεί στο κρεβάτι ή σε αναπηρικό καροτσάκι.
Στις οικογένειες στις οποίες η νόσος έχει κληρονομική βάση εντοπίζονται τα γονίδια που είναι υπεύθυνα.
Κληρονομική προδιάθεση υπάρχει
σε ποσοστό μικρότερο του 5% των
περιπτώσεων και μεταξύ 40-60 ετών
η νόσος θα εμφανιστεί. Η κληρονομικότητα και η ηλικία αποτελούν μη
τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερχοληστερολαιμία, το κάπνισμα, η κατάχρηση
αλκοόλ ευθύνονται για σημαντικά
προβλήματα όπως και για τις βλάβες
των νοητικών λειτουργιών του ατόμου.
Η νόσος Alzheimer αποτελεί πεδίο
έρευνας χιλιάδων ερευνητών απ όλο
τον κόσμο με την κατασκευή νέων
φαρμακευτικών σκευασμάτων και
εμβολίων. Ωστόσο οι Έλληνες ερευνητές τονίζουν ότι τα άμεσα οφέλη
στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο
εντοπίζονται στην έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση παρά σε μια
μακροχρόνια αναποτελεσματική θεραπεία.
Προς το παρόν θεραπεία που να
σταματά εντελώς την εξέλιξη της νόσου δεν υπάρχει. Ωστόσο ειδικά
σκευάσματα καθυστερούν και βελτιώνουν τα συμπτώματα της νόσου
και τις γνωστικές δυσλειτουργίες και
είναι αποτελεσματικά στην βελτίωση
της προσοχής.
Έμφαση δίνεται στο να βοηθήσουμε τους ανοϊκούς ασθενείς και
τις οικογένειες τους να μάθουν να
ζουν με την άνοια διατηρώντας την
καλή ποιότητα ζωής.
Πως μπορείτε να βοηθήσετε:
• Αρχικά δείξτε ενδιαφέρον. Μείνετε κοντά του ώστε να γνωρίζει ότι
τον ακούτε και προσπαθήστε να κατανοήσετε τι ακριβώς θέλει.
• Παραμείνετε ψύχραιμος και χαλαρός.
• Μην διαφωνείτε. Μην προσπαθείτε να τον πείσετε ότι κάνει λάθος,
γιατί το μόνο που θα καταφέρετε
είναι να του προκαλέσετε θυμό.
• Μην κριτικάρετε, μην βιάζεστε,
μην διακόπτετε.
• Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα.
Μικρές προτάσεις, απλές λέξεις.
• Κάντε υποχωρήσεις.
• Γελάστε μαζί με τον ασθενή, όχι
εις βάρος του.
• Διαμορφώστε τον χώρο ώστε να
μην κινδυνεύει.
• Προσπαθήστε να διατηρήσετε
την αυτονομία του όσο το δυνατόν
περισσότερο.
• Φροντίστε την ακοή και την όραση του. Μπορεί να χρειάζεται γυαλιά
ή ακουστικά.
• Φροντίστε να είναι σε δραστηριότητα κατά την διάρκεια της ημέρας
και αποθαρρύνετε τον απογευματινό
του ύπνο.
• Ζητήστε βοήθεια και δεχτείτε
συμβουλές.
• Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας
η τον ασθενή για τα προβλήματα
που δημιουργούνται. Θυμηθείτε η
νόσος είναι η πραγματική αιτία.
Οι πολλαπλές και εξειδικευμένες ανάγκες των ανοϊκών ασθενών
στην Ελλάδα καλύπτονται από τις
Εταιρείες Αλτσχάιμερ. Τα κέντρα
Ημέρας των οργανώσεων αυτών
είναι μονάδες ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας. Φροντίζουν
τους ανοϊκούς και συγχρόνως εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν τους
φροντιστές.
Η πρόληψη ίσως είναι και η σημαντικότερη θεραπεία.
Τι μπορούμε να κάνουμε:
• Υγιεινή διατροφή
• Τακτική σωματική άσκηση
• Έλεγχο του διαβήτη
• Μείωση των επιπέδων χοληστερόλης
• Δραστηριότητες που διεγείρουν τις νοητικές λειτουργίες
Ξεκινήστε κάποιο χόμπι
Ζωγραφική, ξυλογλυπτική, πλέξιμο, κηπουρική.
Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια
Σκάκι, τάβλι, πάζλ, παιχνίδια με
τράπουλα.
Παιχνίδια με μολύβι και χαρτί
Σταυρόλεξα, γρίφους, κρεμάλατρίλιζα.
Δηλώστε συμμετοχή σε δραστηριότητες του δήμου σας
Δραστηριότητες των Καπή, ενημερωτικές ομιλίες.
Διαβάστε
Εφημερίδες, λογοτεχνικά βιβλία,
περιοδικά της επιλογής σας.
Κρατήστε ημερολόγιο, περπατήστε,
παίξτε με τα εγγόνια σας, επισκεφτείτε χώρους ψυχαγωγίας.
Η ασθένεια Αλτσχάιμερ απασχολεί
τον άνθρωπο για πάνω από έναν αιώνα ωστόσο η έλλειψη ενημέρωσης
δεν βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση
της η οποία είναι κεφαλαιώδους σημασίας τόσο για την πορεία της υγείας
του ασθενή όσο και για τον προγραμματισμό ολόκληρης της οικογένειας.
Ιστοσελίδα για την νόσο:
www.αlzheimer-hellas.gr
Γραμμή Βοήθειας: 2310-90900
Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ
21 Σεπτεμβρίου
Ιστοσελίδες και βιβλιογραφία:
yyka.gov.gr, medlook.net.cy,
Wikipedia.org, Alzheimer-hellasnews.gr, news-medical.net, tanea.gr,
vita.gr, iatronet.gr, greek-health.gr,
Μαθαίνω για την νόσο Alzheimer
εκδ .Παπαδόπουλος
Μουγκολιά Νικολέττα
Νοσηλεύτρια Ολυμπιακού Χωριού
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΕΙΚΟΣΑΠΛΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Του ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ, Δικηγόρου, προέδρου της ΑΣΠΕ
τους. 2. Πολύτεκνες οικογένειες… έχουν
δικαίωμα ειδικής φροντίδος από το κράτος… 5. Ο σχεδιασμός καί η εφαρμογή
δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους» (άρθρο 21).
Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα στην
οποία το δημογραφικό αποτελεί το υπ’
αριθμ. ένα εθνικό πρόβλημα της πατρίδος
μας, η Ελλάς είναι η 3η πλέον γηρασμένη
χώρα του κόσμου καί το 20% του πληθυσμού
της είναι άνω των 65 ετών. Τα παιδιά έως
14 ετών αποτελούν μόλις το 14% (το 1971
μέ πληθυσμό 8.784.732 τα παιδιά έως 14
ετών ήσαν 2.243.962 –25,36%– σήμερα
έχουν μειωθεί σε 1.623.759, οι άνω των
65 ετών από 957.116 –10,92%– σήμερα
έχουν αυξηθεί σε 2.141.786, δηλ. ενώ το
1971 τα παιδιά υπερτερούσαν των ηλικιωμένων κατά 1.286.846, σήμερα οι ηλικιωμένοι υπερτερούν κατά 518.027!)
Οι κατέχοντες σήμερα την εξουσία και
(συν)κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν
ότι δεν μπορεί πλέον η Ελλάς να κυβερνάται
όπως εκυβερνάτο μέχρι σήμερα. Το γλέντι
καί η διασκέδαση με τα δανεικά τελείωσε.
Τώρα, την ώρα του λογαριασμού, έχουν
χρέος να οδηγήσουν την πατρίδα σε μια
νέα περίοδο ανατρέποντας την εφιαλτική
κατάσταση της υπογεννητικότητος, που
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την πατρίδα
μας στο τέλος της ιστορίας της. Δεν
μπορεί να εξακολουθήσει να υπάρχει αυτή
η αντιοικογενειακή καί αντιπολυτεκνική
πολιτική, πρέπει ν’ ανατραπεί.
Η χορήγηση του επιδόματος και της
σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και
του επιδόματος του τρίτου τέκνου θεσπίσθηκε ως κίνητρο για να ενθαρρυνθούν οι νέοι και οι νέες ν’ αποκτήσουν
τρίτο και τέταρτο τέκνο, λόγω της εφιαλτικής καταστάσεως της υπογεννητικότητος που μαστίζει την πατρίδα μας.
Δεν έγινε για να βοηθηθούν κάποιοι
πενόμενοι ή οικονομικώς αδύνατοι και
συνεπώς δεν πρόκειται περί «κοινωνικών» ή «προνοιακών» επιδομάτων, όπως
επιδιώκεται να τα βαπτίσουν, ο δε συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας με
το άρθρο 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος
την υπέρ των πολυτέκνων ειδική κρατική
φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση
αυτών ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων,
όπως έχει αποφανθεί κατ‘ επανάληψη
και το Συμβούλιο της Επικρατείας
(1095/2001, 1366/2009).
Tου ΚΥΡ από «Το ΒΗΜΑ»
Ανεγράφη στον ημερήσιο Τύπο, σχετικώς
με τη φορολογία εισοδήματος, κατόπιν
των ανακοινώσεων του υπουργείου των
Οικονομικών, ότι «από την επεξεργασία
των στοιχείων προκύπτει ότι ο μέσος όρος
για κάθε νοικοκυριό πέρυσι ήταν 206 ευρώ
και εφέτος έχει ανέλθει στα 1.116 ευρώ
(αύξηση 441%)», δηλ. 4,5 φορές παραπάνω.
Ουδείς λόγος, όμως, για τη φορολογία
των πολυτέκνων, που εφέτος αυξήθηκε
κατά 2.060%, δηλ. 20,5 φορές παραπάνω
από πέρυσι!
Έτσι εφέτος ο πολύτεκνος με τέσσερα
προστατευόμενα τέκνα καλείται για ένα
εισόδημα των 26.000 ευρώ να πληρώσει
φόρο εισοδήματος 2.680 ευρώ, ενώ το
προηγούμενο έτος, με τον Ν. 38422010,
για το ίδιο εισόδημα θα πλήρωνε μόνον
130 ευρώ! Ακόμη: εφέτος ο άγαμος για το
ίδιο παραπάνω εισόδημα θα πληρώσει φόρο
3.920 ευρώ και θα του μείνουν 22.080
ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες του και
τις άλλες υποχρεώσεις του, ενώ στον πολύτεκνο θα του μείνουν 23.320 ευρώ, για
να καλύψει τις ανάγκες του εαυτού του,
της συζύγου του και των τεσσάρων τέκνων
του, δηλ. κατ’ άτομον 3.886 ευρώ έναντι
22.080 του αγάμου! Τέτοιου είδους φορολογική πολιτική, σαφώς αντιδημογραφική,
αντιπολυτεκνική καί αντισυνταγματική δεν
έχει υπάρξει και δεν έχει προηγούμενο.
Τιμωρούνται στη φορολογία εισοδήματος
όσοι είναι πολύτεκνοι (καί τρίτεκνοι βεβαίως). Θεωρείται προφανώς τεκμήριο πλουτισμού η ύπαρξη τέκνων.
Υπάρχει καί κάτι άλλο, για το παραπάνω
εισόδημα των 26.000 ευρώ, ο πολύτεκνος
θα πληρώσει καί 2% για εισφορά αλληλεγγύης, δηλ. επί πλέον 520 ευρώ, το ίδιο δε
ποσό θα πληρώσει καί ο άγαμος! Εάν δε
είναι και ελεύθερος επαγγελματίας ο πολύτεκνος θα πληρώσει επι πλέον και 500
ευρώ για φόρο επιτηδεύματος, το ίδιο
ποσό θα πληρώσει καί ο άγαμος.
Με αυτού του είδους τη φορολόγηση
εξομοιούται ο πολύτεκνος και τίθεται στην
ίδια θέση με τον άγαμο!
Έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους οι θεσπίσαντες τις διατάξεις
του 40241-7-2011 τα άρθρα 4 καί 21 του
Συντάγματος που διαλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, καί τ’ ακόλουθα: «5. Οι έλληνες
πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις
στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις
τους» (άρθρο 4) «1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης καί προαγωγής του
Έθνους, καθώς καί ο γάμος και η παιδική
ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κρά-
Ὀκτώβριος 2012
13
Διαδικτυακές -καί ὄχι μόνον- ἀπάτες...
Μιά ἰντερνετική διαφήμιση -ἀπό αὐτές πού ἐνεργοποιοῦνται ἀκόμα κι ἄν δέν
τίς ἐπιλέξεις- μέ ὁδήγησε σέ μιά ἰστοσελίδα πού ὑπόσχεται γρήγορα καί κυρίως
ἄκοπα ἀποτελέσματα στήν ἀπώλεια βάρους, παραγγέλνοντας ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ της προσφορᾶς, τὸ χάπι ἀδυνατίσματος ...τῆς τσέπης τῶν ἀφελῶν.
Θά μοῦ πεῖτε γιατί εἶμαι τόσο κατηγορηματικός; Ὄχι, δέν δοκίμασα τό χάπι.
Ἐκεῖνο πού ἔσπευσα νά δοκιμάσω ἦταν ἡ ἀλλαγή ἡμερομηνίας συστήματος στόν
Η/Υ μου, κλείνοντας προηγουμένως καί ξανανοίγοντας κατόπιν τόν περιηγητή
σελίδων. Καί -ὧ τοῦ θαύματος!- ἡ “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” πῆρε ἀμέσως παράταση γιά τήν
ἡμέρα πού ἐπέλεξα! Λεπτομέρεια: Καί πάλι βεβαίως ἐπρόκειτο γιά τήν ἡμέρα λήξεως τῆς μεγάλης προσφορᾶς, τήν τελευταία ἡμέρα!
Ὅταν ὅμως κάποιος ψεύδεται καί ἐξαπατᾶ τόσο χοντροκομμένα καί
ἀπροκάλυπτα, πόσο αξιόπιστος μπορεῖ νά εἶναι; Και δωρεάν νά μοῦ διέθεταν
αὐτό τό χάπι δέν θά ἐμπιστευόμουν, ὄχι τό χάπι ἴσως, ἀλλά σίγουρα αὐτούς πού
ἐπιχείρησαν νά μέ ἐξαπατήσουν μέ προσφορές κυλιόμενης λήξης. Ἡ βιομηχανία
τῆς διαδικτυακῆς ἀπάτης εἶναι ἡ μόνη ἐμπορική δραστηριότητα πού δέν καταλαβαίνει ἀπό οἰκονομική κρίση καί ἐξακολουθεῖ νά ἀνθεῖ, διευρύνοντας μάλιστα
καθημερινά τόν κύκλο «ἐργασιῶν» της. Ἐκεῖ πού ὑπολογίζει καί ποντάρει εἶναι
ἀκριβῶς ἡ ἔλλειψη κρίσεως (κοινῶς ἀφέλεια) ὅσων θαλασσοδέρνονται ἀμέριμνοι,
ἀβοήθητοι καί ἀπληροφόρητοι στό Διαδίκτυο. Καί εἶναι πολλοί, πάρα πολλοί, κι
ἀνάμεσα σ’ αὐτούς συγγενεῖς, φίλοι, γνωστοί, ἴσως καί μέλη τῆς δικῆς μας οἰκογένειας! Γι αὐτό ἄς γρηγοροῦμε. Χοντροί, λιγνοί, κοντοί, ψηλοί, ὅλοι διαθέτουμε
μιά ἀχίλλειο πτέρνα, μιά ἀδυναμία πού προσπαθοῦν κάποιοι νά ἐκμεταλλευτοῦν...
Γράφοντας ὅμως αὐτά, μοῦ ἦρθε στό μυαλό μιά ἄλλη ἡμερομηνία. Ἡ ἡμερομηνία
πού μᾶς εἶπαν ὅτι θά ἔβγαινε ἡ Ἑλλάδα στήν ἀγορά νά δανειστεῖ ...ὅπως παλιά.
Κάπου λέει στο 2013... και μετά ἔγινε 2014... 2015 ... 2020 καί πάει λέγοντας.
Ἐκεῖνο πού μέ ἀπασχολεῖ τώρα εἶναι ποιός ἀντέγραψε ἀπό ποιόν τό κόλπο τῆς
αὐτόματης μετακύλισης τῆς ἡμερομηνίας. Πάντως τό μόνο σίγουρο εἶναι, ὅτι ἕως
τό 2020, ἴσως καί πολύ νωρίτερα, κανείς στήν Ἑλλάδα δέν θά ἔχει ἀνάγκη ἀπό
χάπια ἀδυνατίσματος!
Παῦλος Γεωργίου
AΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
4 Δύο παιδιά ηλικίας 15 και 16 ετών καθώς και ένας 32χρονος (άπαντες
ρομά) βρίσκονται, σύμφωνα με την αστυνομία, πίσω από επτά διαρρήξεις
σπιτιών στις Αχαρνές
Οι δύο ανήλικοι και ο τρίτος συλληφθείς, έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας
τη στιγμή που είχαν εισέλθει σε οικία από παράθυρο που είχαν παραβιάσει.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε από την Ασφάλεια Μενιδίου εξακριβώθηκε ότι οι δράστες, κατά το τελευταίο τρίμηνο, έχουν διαπράξει επτά κλοπές
από σπίτια στις Αχαρνές, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων να ανέρχεται
στο χρηματικό ποσό των 28.650 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών
και ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.
4 Στην εξιχνίαση 4 ληστειών προχώρησε το Τμήμα Ασφαλείας του Μενιδίου εκ των οποίων η μία ένοπλη. Δράστες δύο άνδρες ρομά οι οποίοι παρακολουθούσαν άτομα κυρίως ηλικιωμένα τα οποία έκαναν ανάληψη μεγάλων
χρηματικών ποσών από ταμεία υποκαταστημάτων τραπεζών της περιοχής
των Αχαρνών και ασκώντας βία στα θύματά τους αφαιρούσαν τα χρήματα.
Η δικογραφία βρίσκεται ήδη στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών,
ενώ οι δράστες έχουν προφυλακιστεί.
14
Ὀκτώβριος 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για την
οστεοπόρωση στο Δήμο μας
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ…
Α
σφυκτικά γέμισε η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών το απόγευμα της Κυριακής 21 Οκτωβρίου 2012,
από άνδρες και γυναίκες που έσπευσαν να
παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, «για την πρόληψη
και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
Μαστού». Ο πρόεδρος, οδοντίατρος Παναγιώτης Καζανάς, ευχαριστώντας φίλους και
εθελοντές συνεργάτες και χορηγούς, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, τονίζοντας
το μέγεθος της σημασίας πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης σε μια ασθένεια που σήμερα μπορεί να αντιμετωπισθεί.
Μεταξύ των άλλων τόνισε:
Ο Οκτώβριος έχει θεσμοθετηθεί ως "Μήνας Πρόληψης & Ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού", στο πλαίσιο διεθνούς
προσπάθειας, με στόχο την καταπολέμηση
της ασθένειας.
Η σημασία της σωστής πρόληψης και
έγκαιρης θεραπείας είναι κατανοητή, αν
αναλογιστούμε ότι ο καρκίνος του μαστού
είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών
στην Ευρώπη.
Πρόκειται ασφαλώς για ένα ζήτημα που
μας αφορά κάθε μήνα του χρόνου, ωστόσο
δεν παύει να είναι κατάλληλη ευκαιρία για
να ενημερωθούμε περί του καρκίνου του
μαστού και να μάθουμε περισσότερα για
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.
Εκατοντάδες γυναίκες πεθαίνουν καθημερινά από αυτή την ασθένεια και είναι
πραγματικά μεγάλο δυστύχημα καθώς με
τη σωστή πρόληψη, ο καρκίνος του μαστού
μπορεί να διαγνωστεί εγκαίρως και να θεραπευτεί.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Δρ Λυδία
Ιωαννίδου-Μουζάκα, ε. καθηγήτρια Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Χειρουργός-Ειδική Μαστολόγος και πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, η οποία
ενημέρωσε, ενθάρρυνε και προέτρεψε τις
γυναίκες να δώσουν προτεραιότητα στην
φροντίδα της υγείας τους, τονίζοντας ότι
«…η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές».
Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου με καρκίνο
μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, κα Ιωάννα Γραικού,
έδωσε την προσωπική της εμπειρία από
την ασθένεια που βίωσε η ίδια πριν από 20
χρόνια, συγκίνησε το ακροατήριο με την
ψυχική της δύναμη, και τελικά κατόρθωσε
να την ξεπεράσει. Παράλληλα 14 γυναίκες
ζωγράφοι της πόλης Καίτη Βλαστού (δώρισε
το έργο της στη Αντικαρκινική) Αθανασία
Βουρνά-Βενιέρη, Μαρία Γκίκα, Δέσποινα
Δρακούλη-Σωτηρίου, Γιώτα Ζέρβα, Γαλάτεια
Καλιτζά, Φανή Κατάρα, Αικατερίνη Κατσαρού
,Φανή Μίχα, Κωνσταντίνα Νίκα, Μαίρη Σακελαροπούλου, Δήμητρα Σαμοϊλη, Ιωάννα
Τσόλκα ,Δέσποινα Χέλμηέδωσαν το παρόν,
εκθέτοντας έργα ζωγραφικής.
Η Κατερίνα Σκρέκη με το νεανικό συγκρότημα Sinus Jazz Band ενθουσίασαν το
ακροατήριο με την υπέροχη μουσική τους.
Στο πιάνο την συνόδευσε ο Πέτρος Καρπαθάκης, στο Ηλ. Μπάσο ο Σωτήρης Πηρούνιας
και στα Ντραμς ο Χρήστος Δεσποτόπουλος
Η εκδήλωση έκλεισε με κλήρωση χρήσιμων ιατρικών εξετάσεων, προσφορά του
Ακτινολόγου κ. Θεοφάνη Πανόπουλου και
της Ιατρού Κυτταρολόγου κ. Κλειώ
Βρεττού.Επίσης δώρα προσφέρθηκαν από
την εταιρεία Heatwave, χορηγό της εκδήλωσης.
Την ηχο-φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης είχε η χορηγός εταιρεία της Αντικαρκινικής PRO-Party και προσωπικά ο κ. Ανδρέας
Λελεδάκης.
Τ
εράστια επιτυχία γνώρισε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την οστεοπόρωση,
καθώς πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τα νεότερα δεδομένα γύρω από την οστεοπόρωση, την πρόληψη και την διατροφή.
Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση διοργάνωσε την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
από εξειδικευμένους επιστήμονες, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας σε πάνω από 200 άτομα!
Το πάνελ των ομιλητών αποτελούνταν από την κα Ελευθερία Ντάση, Γενική
Ιατρό, την κα Άρτεμις Τσακάλου, Φυσικοθεραπεύτρια και την κα Μέμη Τσεκούρα,
Πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών μεΟστεοπόρωση.
Την εκδήλωση άνοιξε η κα Ζάρρα Ιωάννα, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της
ΔΗ.Φ.Α.,οποία χαιρέτησε τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους, τόνισε την αξία
της πρόληψης και της ενημέρωσης και είπε πως παρόμοιες δράσεις θα γίνουν και στο
μέλλον.
Επίσης, στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο κος Βρεττός Μιχάλης, Πρόεδρος της
ΔΗ.Φ.Α., ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και συνεχάρηκε τους συνδιοργανωτές για
την όμορφη αυτή εκδήλωση.
Οι ομιλητές παρουσίασαν στον κόσμο τις προεκτάσεις που μπορεί να πάρει η
οστεοπόρωση ως χρόνια νόσος και έδωσαν χρήσιμες συμβουλές σε όλους τους παρευρισκομένους.
Συγκεκριμένα, η κα Ελευθερία Ντάση εξήγησε αναλυτικά στο κοινό το τι είναι η
οστεοπόρωση, ποιους αφορά και έδωσε πληροφορίες για την πρόληψη της νόσου.
Ακόμη, μίλησε για τις μεθόδους εξέτασης που ακολουθούνται για να ανιχνευθεί η
οστεοπόρωση και για τους τρόπους θεραπείας.Η κα Άρτεμις Τσακάλου αναφέρθηκε
στα οφέλη της άσκησης στην Οστεοπόρωση καθώς και πώς να αποφύγουμε τις πτώσεις.
Τέλος, η κα Τσεκούρα, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών
με Οστεοπόρωση, παρουσίασε σημαντικά στοιχεία από την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος για την Ελλάδα, το πολύπλευρο έργο του καθώς και την κατάκτηση του
πρώτου βραβείου από τον Σύλλογό μας, στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τους Συλλόγους
Οστεοπόρωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Αποκαταστάσεις παιδικών χαρών»
Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με την Επενδυτική Αχαρνών ΑΕ
προχώρησε στην αποκατάσταση και αναμόρφωση σημαντικού αριθμού
παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές της πόλης. Ειδικότερα ανακατασκευάστηκαν παιδικές χαρές στον Κόκκινο Μύλο, Κεντρικό Μενίδι,
Χαραυγή και στη Λυκόρυπα.
Η σημαντική έκταση του Δήμου και η διασπορά των χώρων χαράς
και παιχνιδιού των μικρών συντοπιτών μας καθιστούν τη συντήρηση
τους δύσκολη υπόθεση. Ωστόσο στην εποχή της κρίσης η σημασία
τους είναι ακόμα πιο σημαντική καθώς αποτελούν τις μοναδικές διεξόδους για αρκετούς από τους συντοπίτες γονείς μας.
Η προσπάθεια αυτή που ξεκινήσαμε θα συνεχιστεί με στόχο σε εύλογο διάστημα να είναι όλες οι παιδικές χαρές ικανές να υποδέχονται
τα παιδιά μας με ασφάλεια.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται με την συνεχή εποπτεία του Δ/ντος
Συμβούλου της Επενδυτικής κ. Θανάση Κούτελα.
Η συντήρηση τους στο εξής εναπόκειται και στη βοήθεια των ίδιων
των κηδεμόνων των μικρών μας φίλων. Δυστυχώς δεν είναι δυνατή η
συνεχής επιτήρηση κάθε δομής του Δήμου και για αυτό η συμβολή του
καθενός μας είναι αναγκαία. Ο στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία μιας μεγάλης παιδικής
χαράς - πάρκου το οποίο θα περιλαμβάνει πλήθος παροχών. Προς την
επίτευξη αυτού του στόχου δουλεύουμε.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Αποκαλυπτήρια του Πάρκου Ψυχών στο Σανατόριο της Πάρνηθας
Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου στην Πάρνηθα πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια ενός πολύ ιδιαίτερου πάρκου. Ο αυτοδίδακτος γλύπτης Σπύρος Ντασιώτης
εμπνευσμένος από το Σανατόριο και τις ιστορίες ανθρώπων που έζησαν εκεί επιζητώντας τη θεραπεία από την επάρατη νόσο της φυματίωσης του γνωστού χτικιού, δημιούργησε το Πάρκο Ψυχών. Μεταξύ αυτών που νοσηλεύθηκαν εκεί ήταν
και ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος.
Πήρε κορμούς καμένων ελάτων από την πυρκαγιά του 2007 και δημιούργησε
16 γλυπτά που αποτυπώνουν συναισθήματα των ανθρώπων που έζησαν στο Σανατόριο, έως και την παύση της λειτουργίας του.
Τη δημιουργία του Πάρκου υποστήριξαν το Δασαρχείο Πάρνηθας, ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και ο Σύνδεσμος Πάρνηθας.
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος, ο Αντιδήμαρχος
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του
ΣΥΝΠΑ Βασίλης Λαζάρου.
Στέγαση Γραφείων ᾿Εκπαιδεύσεως
Γιά λόγους οἰκονομίας ἡ Περιφέρεια ᾿Αττικῆς ἔδωσε ἐντολή νά ἀδειάσουν τά γραφεῖα τῆς Α΄ βάθμιας καί τῆς Β΄ βάθμιας ᾿Εκπαιδεύσεως, καθώς καί τῆς διεύθυνσης ῾Υγειονομικοῦ πού στεγάζονται στήν ὁδό
᾿Εθνικῆς ᾿Αντιστάσεως στίς ᾿Αχαρνές καί νά μεταφερθοῦν στήν Παιανία.
᾿Αμέσως κινητοποιήθηκε ἡ ῎Ενωση Γονέων, συναντήθηκε μέ τόν Δήμαρχο
ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι δέν θά ἐπιτρέψει νά συμβεῖ αὐτό, τό ὁποῖο ὑποβιβάζει
τήν πόλη μας. Πρότεινε δέ ὡς λύση, νά παραχωρήσει τό σχολεῖο στόν
Προφήτη ῾Ηλία καί νά στεγαστοῦν οἱ παραπάνω ὑπηρεσίες, ἀλλά καί ἡ
῎Ενωση Γονέων. Περιμένουμε τίς ἐξελίξεις.
Το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ
Το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ – Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, σε συνεργασία με τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών και το
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, διοργανώνει
λογοτεχνική εκδήλωση, με σύνθεση κειμένων ξένων περιηγητών στην Ελλάδα και παρεμβολές από κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας των Μακρυγιάννη, Σεφέρη, Γκάτσου, Ρίτσου, Ελύτη, Καβάφη, Βρεττάκου και Λαδά,
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 21.00
μμ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Πλατεία Θρακομακεδόνων), με τίτλο :
«Όταν σε βλέπω, ραγισμένο μάρμαρο, γίνομαι σοφός»
(Νίκος Λαδάς)
Θα παρουσιάσουν οι ηθοποιοί μέλη - εθελοντέςτου Επισκηνίου: Αντώνης
Γκρίτσης, Παρασκευή Δαμάσκου, Μελέτης Ηλίας, Γιάννα Μαλακατέ, Νίκος
Νίκας, Ράνια Παπαδάκου, Κατερίνα Παυλάκη, και Ιφιγένεια Στάικου. Πιάνο:
Δημήτρης Δαμάσκος. Επιμέλεια κειμένου -σκηνοθεσία: Kαλλιόπη Καλαφάτη.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η προβολή και η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αχαρνών
Είσοδος ελεύθερη.
Ὀκτώβριος 2012
᾿Από τήν παρέλαση
τῆς 28ης ᾿Οκτωβρίου
15
16
Ὀκτώβριος 2012
AΘΛΗΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Και φέτος στον στίβο συνεχίζουμε με το τμήμα γυμναστικής προετοιμασίας για όσα παιδιά ενδιαφέρονται να
επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες για την Γυμναστική
Ακαδημία είτε στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και
των Σωμάτων Ασφαλείας. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τρεις αθλήτριες
μας του στίβου, πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Γυμναστική ακαδημία και
αρκετά παιδιά πέρασαν με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών.
Οι συγκεντρώσεις των ομάδων μας γίνονται στην εστία μας Μακεδονίας και
Ξάνθης τις παρακάτω ώρες:
ΑΣΤΕΡΙΑ: ηλικίας 5 - 7 κάθε
Δευτέρα 17:00 - 18:30
ΠΟΥΛΙΑ: ηλικίας 7 - 11 κάθε
Σάββατο 10:00 - 12:00
ΟΔΗΓΟΙ: ηλικίας 11 - 14 κάθε
Κυριακή 10:30 - 12:30
ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ: ηλικίας 14 - και
άνω κάθε Κυριακή 18:00 - 20:00
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την έφορό
μας Έφη Γκίκα: 6945707702
Τοπικό Τμήμα Θρακομακεδόνων
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΥΖΙΑΣ 2012
ή αλλιώς, Κατασκήνωση Μεγάλων
Οδηγών
Βουτήξαμε στα νερά του Ιονίου για
έντεκα ηλιόλουστες αυγουστιάτικες μέρες!
Στόχος των εφήβων μας Μεγάλων
Οδηγών, ετών 14-18, ήταν η προσφορά
προς τον τόπο τον οποίο επισκεφθήκαμε,
που φέτος ήταν ο Μύτικας στην Αλυζία
Αιτωλοακαρνανίας. Ανάμεσα στις βουτιές,
τις βαρκάδες και τη διανυκτέρευση σε
κοντινά παρθένα νησάκια, αφήσαμε πίσω
μας και: 3 ξύλινα παγκάκια, 1 παγκάκι
από COB (άχυρο, άργιλος, πέτρα).
Σημαντικά αρχαία μνημεία της
περιοχής καθαρισμένα, μονοπάτια
σηματοδοτημένα και ένα γήπεδο μπάσκετ
φρεσκοβαμμένο, 50 χαρούμενα παιδιά
της περιοχής, με τα οποία μοιραστήκαμε
μαζί παιχνίδια, εργαστήρια χειροτεχνίας,
τραγούδια, καθώς και μια θεατρική
παράσταση στην οποία έπαιζαν τα ίδια
30 και πλέον πινακίδες για να τοποθετηθούν στα χωριά της Αλυζίας
Μια ιστοσελίδα (www.alyzia.moonfruit.com) που έφτιαξαν οι Μεγάλοι
Οδηγοί για να τη χρησιμοποιεί η Δημοτική
Ενότητα Αλυζίας
Το 2010 ήταν η Γαύδος, το 2011 το
Καστελλόριζο, για το 2012 η ιστορική
Αλυζία. Του χρόνου;
Καλή Οδηγική Χρονιά και οι ιδέες και
η φαντασία μας θα μας οδηγήσουν προς
την επόμενη μοναδική κατασκήνωση των
Μεγάλων
Οδηγών
του
Τ.Τ.
Θρακομακεδόνων!
Αν είσαι 14-18 ετών, θα χαρούμε
να σε γνωρίσουμε σε κάποια από τις
συγκεντρώσεις μας κάθε Κυριακή,
ώρα 18:00-20:00 στην Εστία μας
(Mακεδονίας & Ξάνθης)
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
2012 - ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η
οδηγική χρονιά τελείωσε με τον πιο συναρπαστικό, δημιουργικό και ιδιαίτερο
τρόπο. Μα φυσικά πρόκειται για την κατασκήνωση! Τον περασμένο Ιούλιο, η
ομάδα των Οδηγών Θρακομακεδόνων
πέρασε δέκα μέρες γεμάτες αξέχαστες
οδηγικές στιγμές, στη Νέα Μάκρη,
στον κατασκηνωτικό χώρο του ΣΕΟ “Κονάκια”.
Τον καταπράσινο αυτό χώρο, αλλά
και τις πολύτιμες εμπειρίες μας μέσα σ’
αυτόν, τις μοιραστήκαμε με Οδηγούς
ΚΑΙ Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΕΛΙΝΟΒΑ ΣΤΟΝ
Α.Σ.Ο.Χ. “ΑΘΗΝΑ’’
Η Βικτώρια Βελίνοβα γεννήθηκε στη γειτονική Βουλγαρία
και σε πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε την ενασχόλησή της με
τη ρυθμική γυμναστική. Μόλις στην ηλικία των 9 εντάχθηκε
στην Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ της Βουλγαρίας. Το 1992 κατέλαβε τη 2η θέση στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Το 2000
έρχεται και εγκαθίσταται στη χώρα μας. Έως το 2003 εργάζεται ως προπονήτρια ρυθμικής γυμναστικής στο «Θρίαμβο» Ηλιούπολης ενώ από το 2004 έως το καλοκαίρι του 2012 εργάζεται στον Γ.Α.Σ. Χολαργού.
Η μετάδοση των γνώσεών της και η ικανότητά της ως προπονήτριας είναι εμφανής
μέσα από τις διακρίσεις των αθλητριών της, οι οποίες από το 2005 έως και σήμερα διαδέχονται η μια την άλλη, τόσο στο σύνθετο ατομικό όσο στο σύνθετο ομαδικό και σε
κάθε όργανο χωριστά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω διακρίσεις:
Α) Σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ρυθμικής γυμναστικής έχει επιτύχει:
1η θέση στο σύνθετο ομαδικό νεανίδων το 2005
3η θέση στο σύνθετο ομαδικό νεανίδων το 2006
2η θέση στο σύνθετο ομαδικό και 1η στο σύνθετο ατομικό το 2007
3η θέση στο σύνθετο ατομικό το 2008
Β) Σε Διεθνές τουρνουά στην Καλαμάτα το 2007 είχε τη 2η θέση στο σύνθετο ατομικό
νεανίδων.
Γ) Οι αθλήτριες που βρίσκονται υπό την καθοδήγησή της καταλαμβάνουν τις 8
πρώτες θέσεις στο σύνθετο ατομικό, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2009.
Δ) Την περίοδο 2010-2012 οι αθλήτριές της καταλαμβάνουν θέσεις στο βάθρο σε
Διεθνή τουρνουά στην Ηλιούπολη και στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα τόσο στο ατομικό
όσο και στο σύνθετο ομαδικό.
Πέρα από τις επιτυχίες στη ρυθμική γυμναστική, το 2006 αρχίζει η ενασχόλησή της με
το αγωνιστικό αερόμπικ η οποία επίσης αποφέρει πολλές και αξιόλογες διακρίσεις.
Το Σεπτέμβρη του 2012 η Βικτώρια εντάσσεται στο δυναμικό του Α.Σ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΑ.
από την Κω, την Ρόδο, καθώς και με
στελέχη της Πάτρας!
Μαζί τους ανακαλύψαμε τα “Πυξίδας
Μυστήρια”, όπως λεγόταν και το θέμα
της κατασκήνωσής μας, εμπλουτίσαμε
τις οδηγικές μας γνώσεις αλλά αποκτήσαμε και άλλες γενικές που διευκόλυναν
την καθημερινότητά μας στη φύση. Ωστόσο, δεν γίναμε μόνο “πλουσιότεροι” σε
γνώσεις... Πολλές νέες φιλίες δημιουργήθηκαν μεταξύ μας που θεμελιώθηκαν
γερά πάνω στις όμορφες στιγμές, τις
γόνιμες συζητήσεις και εμπειρίες που
βιώσαμε.
Κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα
ημερών, μάθαμε να συνυπάρχουμε αρμονικά με ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε
μέχρι χθες, οι οποίοι έγιναν πλέον φίλοι
μας, να τους σεβόμαστε και να συνεργαζόμαστε επιτυχώς μαζί τους. Μαζί στο
πλύσιμο, το μαγείρεμα, το σερβίρισμα,
την καθαριότητα και τον εξωραϊσμό, μαζί
και στα ζωηρά παιχνίδια, στα τραγούδια,
τα μπάνια στη θάλασσα και τις βραδινές
εξορμήσεις!
Μέσα σ’ αυτόν τον υπέροχο χώρο,
ήρθαμε πιο κοντά στη φύση. Παίξαμε,
διασκεδάσαμε, δημιουργήσαμε και γίναμε
πιο σοφοί. Αυτό το οφείλουμε στην μεγάλη παρέα του Οδηγισμού, η οποία
χρόνια τώρα με τα ιδεώδη και τις αξίες
που μας έχει εμφυσήσει, αποτελεί πηγή
έμπνευσης για προσωπική πρόοδο και
προσφορά στους γύρω μας και στο περιβάλλον.
Ομάδα Οδηγών Θρακομακεδόνων
Με Κεντρική Ιδέα: “Το κυνήγι του
χαμένου ινδιάνικου φτερού”, στις 3-9
Ιουλίου 2012, o κατασκηνωτικός χώρος
του Σ.Ε.Ο. στον Aγ. Ανδρέα γέμισε ινδιάνους. Τους είδατε;
Τα Πουλιά από Θρακομακεδόνες,
Σαλαμίνα και από το 1ο πολυπολιτισμικό
Σμήνος Αθήνας (Γκάζι), μεταμορφώθηκαν σε ινδιάνους Απάτσι, Ναβάχο,
Παονί και Τσερόκι. Βοήθησαν τη φυλή
των Τσιπέουα και τη μητέρα του μικρού
Νας Γιάς να βρεί και να βάλει πίσω στην
θέση του, στην πανέμορφη ονειροπαγίδα,
το φτερό της κουκουβάγιας που τον
προστάτευε από τα κακά όνειρα. Έτσι το
φτερό βρέθηκε και ο μικρός Νας Γιας το
φόρεσε στο κεφάλι του και έγινε ο πιο
τρανός ινδιάνος της φυλής του. Μπράβο
σε όλους τους μικρούς ινδιάνους που
έδωσαν χέρι και βοήθησαν με τον τρόπο
τους. Περάσαμε υπέροχα!!!
Αυτή η κατασκήνωση ήταν γεμάτη
από κέφι, φαντασία, συνεργασία και
πάνω απ’ όλα τα Οδηγικό πνεύμα!!!
Ένα μεγάλο μπράβο και στο Αρχηγείο
που με πολύ κέφι, φαντασία, χαμόγελο
και συνεργασία για άλλη μια φορά πέτυχε
το στόχο του με τα καλύτερα αποτελέσματα.
Η Αρχηγός της Κατασκήνωσης
Γολεμάτη Κατερίνα
Μ΄ ενα χαρούμενο ταξίδι στο αγρόκτημα
της γιαγιάς Duck γεμάτο παιχνίδι και
δράση, τελείωσε η περσινή χρονιά.
Με εφόδια την καλή διάθεση και όρεξη
περιμένουμε τα Αστέρια κάθε Δευτέρα
στις 17:00, να φωτίσουν τον δικό μας
ουρανό...
Καλή οδηγική χρονιά
Βαρελά Κατερίνα
Αρχηγός κλάδου Αστεριών