Πρακτικός Οδηγός σποράς λαχανικών για υπαίθρια καλλιέργεια

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΡΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΡ ΟΥ
ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡ ΑΣ
ΑΓΓΟΥΡΙ
ΚΑΡ ΠΟΥΖΙ
ΚΟΜΠΟΚΟΛΟΚΥΘΟ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
ΠΕΠΟΝΙ
ΠΙΠΕΡΙΑ
*
*
*
*
*
*
ΝΤΟΜΑΤΑ
*
ΛΑΧΑΝΟ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΣΕΛΙΝΟ (φύλλα)
ΣΕΛΙΝΟ (κεφάλι)
**
**
**
**
**
Μάρτιος-Απρίλιος
Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος
Μάρτιος-Σεπτέμβριος
Δεκέμβριος-Ια νουά ριος
Απρίλιος-Μάιος
Ια νουάριος
Δεκέμβριος-Ια νουά ριοςΜάρτιος
Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος
Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος
Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος
Φεβρουάριος-Οκτώβριος
Φεβρουάριος-Οκτώβριος
ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑΦ ΥΤΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ
Απρίλιος-Μάιος
Απρίλιος-Μάιος
Απρίλιος-Μάιος
Απρίλιος-Μάιος
Απρίλιος-Μάιος
Απρίλιος-Μάιος
100x150
150x200
100x80
80x80
150x200
80x70
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
Απρίλιος-Μάιος
80x100-150
εκ.
80x80
70x80
70x80
50x70
50x70
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
Αύγουστος-Οκτώβριος
Αύγουστος-Οκτώβριος
Αύγουστος-Οκτώβριος
Σεπτέμβριος
Σεπτέμβριος
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1. Οι σπόροι που σημειώνονται με ένα αστερίσκο μπορούν, για πρώιμη παραγωγή, να φυτευτούν σε
ειδικά γλαστράκια ή νάιλον σακουλάκια με ειδικό χώμα και να τοποθετηθούν σε θερμοκήπιο για να
αναπτυχθούν και ύστερα να φυτευτούν.
2. Οι σπόροι που σημειώνονται με δύο αστερίσκους, φυτεύονται την κατάλληλη εποχή σε ψυχρά
σπορία. Όταν είναι έτοιμα για μεταφύτευση, στην εποχή τους, φυτεύονται στο οριστικό τους μέρος.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β'
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΡΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΡ ΟΥ
ΆΝΗΘΟΣ
ΑΝΤΙΔΙ
ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡ ΑΣ
ΠΡΑΣΟ
ΡΑΔΙΚΙ
ΡΑΠΑΝΙ
ΡΟΚΑ
Φθινόπωρο-Ά νοιξη
Όλο το χρόνο
Αύγουστος-ΟκτώβριοςΔεκέμβριος
Σεπτέμβριος-Ά νοιξη
Φεβρουάριος/ΙούλιοςΝοέμβριος
Οκτώβριος-Νοέμβριος
Φεβρουάριος-Μά ρτιος
Φεβρουάριος-Μά ρτιος
Οκτώβριος-Φεβρουάριος
Όλο το χρόνο
Αύγουστος-Φεβρουάριος
Απρίλιος-Μάιος
Οκτώβριος-Νοέμβριος
Φεβρουάριος/ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος
Φεβρουάριος-Απρίλιος/
Ιούλιος-Α ύγουστος
Μάρτιος-Μάιος
Όλο το χρόνο
Αύγουστος-Μά ρτιος
Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος
ΣΙΝΑΠΙ
Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος
ΣΕΣΚΟΥΛΟ
ΣΚΟΡΔΟ
Μάρτιος-Σεπτέμβριος
Οκτώβριος-Φεβρουάριος
Σεπτέμβριος-Νοέμβριος/
Φεβρουάριος
Απρίλιος-Αύγουστος
Σεπτέμβριος-Νοέμβριος
ΑΓΚΙΝΑΡΑ
ΑΡΑΚΑΣ
ΚΑΡ ΩΤΟ
ΚΟΥΚΙ Α
ΚΡΕΜΜΥΔΙ (σπόρος)
ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξ-κοκκάρι)
ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Χ-κοκκάρι)
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΙ
ΜΠΑΜΙ Α
ΜΠΙΖΕΛΙ
ΠΑΝΤΖΑΡΙ
ΠΑΤΑΤΑ
ΣΠΑΝΑΚΙ
Φ ΑΣΟΛΙΑ
Φ ΡΑΟΥΛΑ
ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑΦ ΥΤΕΥΣΗΣ
Αύγουστος-ΟκτώβριοςΔεκέμβριος
Φεβρουάριος-Μά ρτιος
Οκτώβριος-Φεβρουάριος
Σεπτέμβριος-Μάρτιος
Φεβρουάριος-Απρίλιος/
Ιούλιος-Α ύγουστος
Ιούνιος-Ιούλιος
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ
σπαρτά
40x20
εκ.
εκ
100x80
εκ.
60-70x5-10
εκ.
25x4
εκ.
70x30
25x10
25x10
25x5
σπαρτά
40x20
80x30
60-80x10-20
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
30x10
εκ.
70x25
εκ.
30x10
30x10
20x4
σπαρτά
30x10 ή
σπαρτά
40x10
Οκτώβριος-Φεβρουάριος
25x10
30x10 ή
σπαρτά
50-100x20-41
Σεπτέμβριος-Νοέμβριος
50x30
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
εκ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Οι σπόροι του πιν. 2 σπέρνονται κατ' ευθεία στο οριστικό τους μέρος όπως επεξηγεί ο πίνακας, εκτός
από τη φράουλα (μοσχεύματα και ένριζα φυτά).
ΕΠΙΜ ΕΛΕΙΑ: http://www.portoraftinews.gr/tokserete/agrotes/spora.htm
Όνομα αρχείου:
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΡΑΣ.doc
Κατάλογος:
D:\PELATES\ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ_2010\site\αρχεία
WORD
Πρότυπο:
C:\Documents and Settings\anastasia\Application
Data\Microsoft\Πρότυπα\Normal.dot
Τίτλος:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
Θέμα:
Συντάκτης :
sousami2
Λέξεις - κλειδιά:
Σχόλια:
Ημερομηνία δημιουργίας :
2/9/2011 10:28:00 πμ
Αριθμός αλλαγής:
6
Τελευταία αποθήκευση:
2/9/2011 10:58:00 πμ
Τελευταία αποθήκευση από: sousami2
Συνολικός χρόνος επεξεργασίας:
24 Λεπτά
Τελευταία εκτύπωση: 2/9/2011 10:58:00 πμ
Στοιχεία εγγράφου όπως καταγράφηκαν την τελευταία φορά που εκτυπώθηκε
πλήρως
Αριθμός σελίδων: 2
Αριθμός λέξεων: 423 (περίπου)
Αριθμός χαρακτήρων:
2.287 (περίπου)