28 - ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας

ΔΑΣΤΑ
ΜΑΪΟΣ 2014 | ΤΕΥΧΟΣ
28
ΤΕΙ Αθήνας
rl
στα u
κ
ι
λ
κ
ε
Κάντ αφερθείτε
τ
και με τίστοιχες
ν
στις α λίδες!!!
ε
σ
ιστο
Η Λ Ε Κ ΤΡΟΝΙΚΟ Ε ΝΗΜΕ ΡΩΤ ΙΚΟ Δ Ε ΛΤ ΙΟ
της Δομής Απασ χόλ ησης κα ι Σταδ ι οδρομ ί ας του ΤΕ Ι Αθήνας
ΔΑΣΤΑ
ΤΕΙ Αθήνας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Από τις 11-10-2011,
λειτουργεί σελίδα στο FaceBook
με τίτλο: Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Αθήνας.
Περισσότερα: http://www.facebook.
com/pages/Δομή-Απασχόλησης
Συντακτική Επιτροπή
Πρόεδρος
-και-Σταδιοδρομίας-ΤΕΙΑθήνας/172761906142431
Δ. Νίνος
ομότιμος καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ
Μέλη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Π. Καλδής
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ε.Υ.: Δ. Νίνος
Πρακτικής Άσκησης
Κ. Βουδούρης
Τ: 210 5385174, F: 210 5385852
Ε: [email protected]
Επιστημονικός Υπεύθυνος
http://www.teiath.gr/dastateia
Γραφείου Διασύνδεσης
Α. Νασιόπουλος
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδας Καινοτομίας
Ε.Υ.: Κ. Βουδούρης
και Επιχειρηματικότητας
Τ: 210 5385182, F: 210 5385181
Ε: [email protected]
Υπεύθυνη ύλης
www.career.teiath.gr
Ι. Αναστασάκου
Προϊσταμένη υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ
Πρακτική Άσκηση
Ε.Υ.: Π. Καλδής
Σχεδιασμός έκδοσης
Ε. Παναγιωτίδη
Τ: 210 5385846, F: 210 5385719
Ε: [email protected]
[email protected]
http://praktask.teiath.gr/
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Ε.Υ.: Α. Νασιόπουλος
Τ: 210 5385383, 210 5385713
Ε: [email protected]iath.gr
ΜΑΪΟΣ
Θέλετε να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό της ΔΑΣΤΑ στο e-mail σας;
Στείλτε μας email με τον τίτλο «newsletter ΔΑΣΤΑ» στο [email protected]
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
http://www.moke.teiath.gr
2
 
ΝΕΑ από τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας
Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας
Τον Μάιο του 2014 εντάχθηκαν στο Έργο «Πρακτική
Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» 36 σπουδαστές εκ των οποίων
18 στο Δημόσιο Τομέα και 18 στον Ιδιωτικό.
Επίσης πραγματοποιήθηκε Επιτόπια Επαλήθευση
από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στους χώρους του Ιδρύματος,
το χρονικό διάστημα από 28-4-2014 έως 2-5-2014, τα
πορίσματα της οποίας δεν έχουν αποσταλεί ακόμα.
Τέλος, κοινοποιήθηκε στο Ίδρυμα έγγραφο σύμφωνα με
το οποίο στο πλαίσιο εξυγίανσης του Ε. Π. «Εκπαίδευση
και δια Βίου Μάθηση», το φυσικό αντικείμενο του Έργου
«Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» θα ολοκληρωθεί
http://praktask.teiath.gr/
την 30/11/2014 και η συνέχισή του πέραν αυτής της
ημερομηνίας θα ενταχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΙΙ ΣΕΣ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης).
Όσον αφορά τις πληρωμές, η ροή χρηματοδότησης
του Έργου ήταν ομαλή, και το σύνολο των ασκουμένων
έχει πληρωθεί μέχρι και τον Μάρτιο του 2014.
2ος Φοιτητικός Διαγωνισμός «Καινοτόμος ιδέα - Προϊόν / Υπηρεσία»
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο 2ο Φοιτητικό
Ερευνώ,
Καινοτομώ,
Δημιουργώ
Διαγωνισμό «Καινοτόμος ιδέα - Προϊόν / Υπηρεσία
- 2014» έληξε την Παρασκευή 16 ΜαΪου 2014.
H Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ) και η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας είναι στην ευχάριστη θέση
να σας ανακοινώσουν οτι θα ξεκινήσει η αξιολόγηση
των προτάσεων που κατατέθηκαν από ειδική
ομάδα αξιολογητών.
Υπήρξε σημαντική συμμετοχή από πολλές ομάδες με
ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις. Η διεύρυνση του
Φυτώριου Ιδεών συνεχίζεται.
Η διαδικασία βράβευσης προβλέπεται για αρχές
Σεπτεμβρίου 2014.
με το Institute of Microelectronics, Electromagnetism and Photonics (IMEP - LAHC), Minatec Grenoble, France. Πληροφορίες: http://www.teiath.gr/stef/electronics/articles.php?id=32462&lang=el
ΜΑΪΟΣ
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας προχώρησε στην σύναψη επίσημης συνεργασίας
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
Μνημόνιο Συνεργασίας
3
 
Εκδηλώσεις που θα γίνουν στο ΤΕΙ Αθήνας
Ημερίδα «Η Έρευνα στο ΤΕΙ Αθήνας»
Η Επιτροπή Επαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ
Αθήνας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Η Έρευνα
στο ΤΕΙ Αθήνας» στις 11 Ιουνίου 2014. Σκοπός
της ημερίδας είναι η γνωριμία με τις ερευνητικές
δραστηριότητες και τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται
στο ΤΕΙ Αθήνας.
Η οργανωτική επιτροπή της Ημερίδας αποτελείται
από τους κκ. Δ. Τριάντη, Ι. Τσάκνη, Α. Λάγιου, Α.
Αλεξοπούλου, Ε. Πρωτόπαππα, Δ. Πανταζή και Α.
Γιοβάνη.
Πληροφορίες:
http://www.teiath.gr/stef/electronics/
articles.php?id=32462&lang=el
12.30-12.45
Κωνσταντίνος Πολίτης: Εφαρμογή υγροποιημένου φυσικού αερίου
ως καυσίμου εγκαταστάσεων πρόωσης εμπορικών πλοίων.
09.00-09.30
Προσέλευση - εγγραφές
12.45-13.00
Αθανασία Βαρβαρέσου: Αποτελεσματικότητα καλλυντικών προϊόντων.
09.30-10.45
1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Χαιρετισμοί & Ομιλίες
Προεδρείο: Αθανάσιος Νασιόπουλος, Καθηγητής,
Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια
13.00-13.15
09.30-10.00
Βασίλειος Σπυρόπουλος: Ανάπτυξη εξοπλισμού και λογισμικού
για την διασφάλιση της συνέχειας της ιατρικής φροντίδας
ανάμεσα στους φορείς πρωτοβάθμιας υγείας στα νοσοκομεία και
στην κατ’ οίκον νοσηλεία.
Χαιρετισμοί
Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Προέδρος Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ Αθήνας
Η ερευνητική πολιτική του ΤΕΙ Αθήνας, Στόχοι και επιδιώξεις.
13.15-13.30
Βασιλεία Σινάνογλου: Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές στην υπηρεσία
της βιομηχανίας τροφίμων και εφαρμογή στη διατροφή.
13.30-14.00
Διάλλειμα - ελαφρύ γεύμα
14.00-15.00
Περιήγηση στις παρουσιάσεις (posters)
3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ομιλίες - Παρουσίαση ερευνητικών δράσεων
Προεδρείο: Δάφνη Μάνεση - Κυριάκη, Καθηγήτρια,
Κωνσταντίνος Σφλώμος, Καθηγητής
Γεώργιος Παναγιάρης: Η έρευνα για την προστασία και συντήρηση
των οργανικών υλικών τεκμηρίων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
10.00-10.15
10.15-10.30
Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής
Συνοπτική παρουσίαση της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας
στο ΤΕΙ Αθήνας.
10.30-10.45
Γεώργιος Λούντος, Επίκουρος Καθηγητής
Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στον τομέα της Βιοϊατρικής.
10.45-11.00
Διάλλειμα - καφές
11.00-11.30
Περιήγηση στις παρουσιάσεις (posters)
2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ομιλίες - Παρουσίαση ερευνητικών δράσεων
Προεδρείο: Δήμος Πανταζής, Καθηγητής, Εύη Πρωτόπαπα, Καθηγήτρια
11.30-13.45
11.30-11.45
Ιωάννης Κανδαράκης: Φωταύγεια και επιστήμη της εικόνας.
11.45-12.00
Αρετή Λάγιου: Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται
για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου
του μαστού στην Ελλάδα.
12.00-12.15
Ηλίας Ζώης: Τεχνικές βιομετρικής ταυτοποίησης βασισμένης
στην ανθρώπινη γραφή.
12.15-12.30
Ηλίας Σταύρακας: Pressure Stimulated Currents: Μια καινοτόμος
τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης αστοχίας υλικών.
15.00-16.15
15.00-15.15
15.15-15.30
Αναστασία Πούρνου: Η έρευνα στην συντήρηση ιστορικού
και αρχαιολογικού ξύλου.
15.30-15.45
Παναγιώτης Θεουλάκης: Νέα υλικά και τεχνικές στη συντήρηση
δομικών υλικών (λίθων και ωμόπλινθων) με αργιλικές προσμίξεις.
15.45-16.00
Πέτρος Αξαόπουλος: Εκπαίδευση Μηχανικών μέσω διαδικτύου
στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία (Remote Lab).
16.00-16.15
Ερρίκος Βεντούρας: Διερεύνηση νέων τεχνικών ηλεκτρονικής εξέτασης.
Διάλλειμα - καφές
16.15-16.30
16.30-17.30
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης - Συμπεράσματα
Προεδρείο: Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Ιωαννης Τσάκνης, Καθηγητής
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
Η μ ε ρ ί δ α ς
ΜΑΪΟΣ
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
4
 
Εκδηλώσεις που έγιναν στο ΤΕΙ Αθήνας
3η εθελοντική αιμοδοσία στο ΤΕΙ Αθήνας
Μετά από δύο πετυχημένες εθελοντικές αιμοδοσίες
πραγματοποιήθηκε η τρίτη, τριήμερη εθελοντική
αιμοδοσία, στις 27, 28 και 29 Μαΐου 2014, στο ΤΕΙ
Αθήνας.
Η ομάδα BloodSharing σε συνεργασία με το ΤΕΙ
Αθήνας και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
και την υποστήριξη νέων χορηγών, διοργάνωσε μία
τριήμερη γιορτή για τον εθελοντισμό.
Επίσης, στην εθελοντική αιμοδοσία συμμετείχε η
ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας διανέμοντας έντυπο και
ηλεκτρονικό (usb) ενημερωτικό υλικό.
Πληροφορίες: στο BloodSharing.org.
46ο Διεθνές ετήσιο συνέδριο Γραφικών Τεχνών & Τεχνολογιών των Media
Την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00πμ έως
15:00μμ πραγματοποιήθηκε η 3η μέρα διεξαγωγής του
46ου Διεθνές Ετήσιου Συνεδρίου Γραφικών Τεχνών
και Τεχνολογιών των Media (46th Annual International
Conference on Graphic Arts and Media Technology,
Management and Education) στο Συνεδριακό Κέντρο
του ΤΕΙ Αθήνας. Πρόκειται για το Επίσημο Συνέδριο του
Διεθνούς Κύκλου Πανεπιστημίων Γραφικών Τεχνών
(IC - International Circle of Educational Institutes
for Graphic Arts: Technology and Management). Για
του συνεδρίου ήταν ο Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας και Μέλος ΣΕΠ του
ΕΑΠ στην ενότητα «Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών»
(ΓΤΠ 60).
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
στην διεύθυνση http://webcast.teiath.gr/event2/
την 3η ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου υπεύθυνος
ΜΑΪΟΣ
Το Συνέδριο μεταδόθηκε ζωντανά
5
 
Εκδηλώσεις που έγιναν στο ΤΕΙ Αθήνας
Ημερίδα «ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΟ»
Στις 29 Μαΐου 2014 και ώρα 09:00πμ έως
Ανταγωνιστικότητα και προοπτικές
των Ελληνικών επιχειρήσεων
στην σημερινή οικονομική κρίση
17:00μμ πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο
«ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΟ» στο Συνεδριακό Κέντρο
Την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 και ώρα 09:00πμ έως
του ΤΕΙ Αθήνας. Την ημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα
14:30μμ πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ.
«Ανταγωνιστικότητα
Πληροφορίες:
Ελληνικών
http://www.teiath.gr/userfiles/
elkorkas/documents/APOLAYSH_ME_METRO.pdf
και
επιχειρήσεων
προοπτικές
στην
των
σημερινή
οικονομική κρίση» στο Συνεδριακό Κέντρο του
ΤΕΙ Αθήνας. Την ημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα
Ενημερωτική συνάντηση για το EFQM
Την Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00πμ
έως 12:00μμ πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
συνάντηση για το EFQM (European Foundation
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπεύθυνος της
Ημερίδας ήταν ο Δρ. Χ. Φράγκος.
Ημερίδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
ΤΕΙ Αθήνας
for Quality Management) στο Συνεδριακό Κέντρο
του ΤΕΙ Αθήνας. Υπέυθυνη της συνάντησης ήταν η
Στις 30 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00πμ έως 13:00μμ
Αναπληρωτής Προέδρου κα. Α. Λυκερίδου.
πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο «Βιοϊατρική
Τεχνολογία» στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ
Αθήνας.
Διήμερίδα Οδοντικής Τεχνολογίας
Την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 και ώρα 09:00πμ
έως 16:00μμ πραγματοποιήθηκε Διημερίδα του
Ημερίδα «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ εθελοντές
δότες μυελού των οστών»
Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας σε συνεργασία
με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων
Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00πμ έως
Οδοντοτεχνιτών. Υπεύθυνος της Διημερίδας ήταν
14:00μμ πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο
ο κ. Α. Προμπονάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
«Όραμα ελπίδας - εθελοντές δότες μυελού των
και
οστών» στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας. Την
Προϊστάμενος
του
Τμήματος
Οδοντικής
Τεχνολογίας.
Ημερίδα με θέμα «Δομές Ψυχικής
Υγείας: Απόψεις και Προσδοκίες»
ημερίδα διοργάνωσε η Κοινωνική Συμβουλευτική
Υπηρεσία του ΤΕΙ Αθηνας με υπεύθυνο τον κ.
Ευάγγελο Παπαγεωργίου.
Συνέδριο «22nd EBLIDA-NAPLE»
Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 08:30πμ έως
Ψυχικής Υγείας: Απόψεις και Προσδοκίες»
17:00μμ πραγματοποιήθηκε Συνέδριο με τίτλο
στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας. Την
«22nd EBLIDA-NAPLE» στο Συνεδριακό Κέντρο
ημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Νοσηλευτικής με
του ΤΕΙ Αθήνας. Το Συνέδριο διοργάνωσε το Τμήμα
υπεύθυνη την Ευδοκία Μισουρίδου, PhD, MSc
Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας.
Καθηγήτρια Εφαρμογών στην Ψυχική Υγεία Τμήμα
Πληροφρίες: http://eblida2014.eebep.gr/
Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας.
Πρόγραμμα: http://eblida2014.eebep.gr/program/
ΜΑΪΟΣ
14:00μμ πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Δομές
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ώρα 08:00πμ έως
6
 
Σεμινάρια
ΠΑΠΕΙ: Online Σεμινάρια του ΚΔΒΜ για τα εργαλεία της Microsoft!
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει
το πρόγραμμα «Τα δωρεάν εκπαιδευτικά εργαλεία
της Microsoft» σε μορφή MOOC. Οι εκπαιδευόμενοι
θα μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο
εκπαιδευτικό υλικό.
Πληροφορίες: https://elearning.ds.unipi.gr/
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πρόγραμμα e-learning Σχεδιασμός και Υλοποίηση
Προγραμμάτων e-Learning
Ένα από τα πιο καινοτόμα προγράμματα e-learning
που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
κατά το τρέχον έτος έχει τον τίτλο «Σχεδιασμός και
Υλοποίηση Προγραμμάτων e-learning».
Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους/
στις επιμορφούμενους/ες τόσο τις θεωρητικές γνώσεις
όσο και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για
το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και μαθημάτων
που διεξάγονται μέσω e-learning.
Πληροφορίες: http://e-epimorfosi.aegean.gr
Business & Financial Planning. Financial Management in Start-Ups
Ο συνεργατικός χώρος Found.ation φιλοξενεί την
εκδήλωση με θέμα «Business & Financial Planning.
Financial Management in Start-Ups», η οποία
απευθύνεται σε μικρές, νεοφυείς εταιρείες που στα
πρώτα τους βήματα είναι απαραίτητο να εξοικειωθούν
με τις βασικές έννοιες των Business & Financial
Planning και Financial Management
Αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης και δήλωση
ΜΑΪΟΣ
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
συμμετοχής: www.eventora.com
7
 
Συνέδρια - Ημερίδες
Παγκόσμιο Συνέδριο στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το American
Marketing Association, Services Marketing Special
Interest Group (AMA SERVSIG) διοργανώνουν το 8ο
AMA SERVSIG- International Service Research
Conference από τις 13 έως και τις 15 Ιουνίου 2014
στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες: www.servsig2014.uom.gr
Συνέδριο: Outsourcing Conference 2014
Τα Ethos Events διοργανώνουν για πρώτη φορά στην
ελληνική αγορά το Outsourcing Conference 2014.
Tο συνέδριο απευθύνεται στους decision makers
επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της
ελληνικής αγοράς. Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την
αιγίδα του IAOP, του μεγαλύτερου διεθνή οργανισμού
Outsourcing, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2014
στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής (Λ.
Συγγρού 103-105, Αθήνα).
Πληροφορίες: http://outsourcing.ethosevents.eu/en/
Ημερίδα «Φορολογία & Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων»
Το ΜΙΤ Enterprise Forum Greece συνεχίζει τη
διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών ημερίδων για
νέους επιχειρηματίες από το χώρο της τεχνολογίας
και των επιστημών.
Η τέταρτη ημερίδα του θεματικού κύκλου, θα αφορά
θέματα
όπως
φορολογικά,
χρηματοδότησης
και
προγράμματα επιχορηγήσεων ειδικά για επιχειρήσεις
στον τομέα της τεχνολογίας με τίτλο «Φορολογία &
Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων». Η ημερίδα
θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΥ την Τρίτη 17
Ιουνίου, στις 16:00, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
http://www.mitefgreece.org/index.
php/el/ekdilwseis/ekdlwseis/item/270-technologyentrepreneurship-workshops#.U4Mfcvl_vCs
ΜΑΪΟΣ
Πληροφορίες:
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
Δήλωση Συμμετοχής στο www.eventora.com
8
 
Υποτροφίες
Equal Society: Ξεκίνησε ο τρίτος κύκλος του προγράμματος «Σπουδάζω
με Υποτροφία»
Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, σε συνεργασία με μεγάλα
δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού προσφέρει τη δυνατότητα
ΔΩΡΕΑΝ υποτροφιών, για προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους διάρκειας, σε
νέους που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους
βήμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν
για τις διαθέσιμες υποτροφίες και να υποβάλλουν
αίτηση για το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει στην
ιστοσελίδα http://spoudazo.equalsociety.gr/.
Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Σπουδών ύψους 3.500 ευρώ
σε έναν εκπαιδευόμενο από το E-learning του ΕΚΠΑ
Το
E-Learning
του
Κέντρου
Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει
τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών ύψους
3.500 ευρώ, σε έναν εκπαιδευόμενο του που θα
πραγματοποιήσει την αίτηση και την εγγραφή του
σε κάποιο από τα προγράμματα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης του τρέχοντος κύκλου (34ος κύκλος).
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 6-6-2014.
Πληροφορίες:
http://elearn.elke.uoa.gr/news.html,
[email protected]
Μεταπτυχιακό στην «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
του
Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
προκηρύσσει
ενενήντα (90) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 στο Κοινό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμια Πολιτική
Οικονομία-Global Political Economy» με το Τμήμα
Πληροφορίες: http://www.neolaia.gr/2014/05/16/panepistimiopeloponissou-metaptyxiako-pagkosmia-politiki-oikonomia/,
e-mail: [email protected]
ΜΑΪΟΣ
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου.
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης το
9
 
Μεταπτυχιακά
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μεταπτυχιακό «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική
του Τουρισμού»
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία
με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και
Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας
και
Ιστορίας
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν
από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και
Πολιτική του Τουρισμού» στη Χίο με κατευθύνσεις:
- Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
- Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)
Υποβολή αιτήσεων έως 13 Ιουνίου 2014
Πληροφορίες: http://www.chios.aegean.gr/tourism/
Έναρξη λειτουργίας του διατμηματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών
σπουδών στη Διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
σε
συνεργασία
με
τα
Τμήματα
Λογιστικής
&
Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη
λειτουργίας του 21ου κύκλου του Διατμηματικού
Προγράμματος
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Υποβολή αιτήσεων έως 25 Αυγούστου 2014
(εκτός από το χρονικό διάστημα 28/7-15/8/2014) στη
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.uom.gr
«Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»
στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πειραιά
(Τμήμα
Πολιτικών
Μηχανικών
Τ.Ε.)
και το -ισότιμο και ομοταγές με τα ελληνικά ΑΕΙΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Διοίκησης,
Διαχείρισης και Μάρκετινγκ) διοργανώνουν από
κοινού Διαϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»
(Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.). Πληροφορίες: [email protected]
Yποβoλή αιτήσεων: 8 Μαΐου έως 5 Σεπτεμβρίου 2014
ΜΑΪΟΣ
http://www.startup.gr/index.php?about=89&id=3070
10

Άλλα ενδιαφέροντα
Σε εξέλιξη έρευνες από το ΕΚΤ και την ΕΛΣΤΑΤ για την Καινοτομία και
την Έρευνα & Ανάπτυξη στις ελληνικές επιχειρήσεις
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή στοιχείων από τις
ελληνικές επιχειρήσεις η οποία διενεργείται από το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με
την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Στην Ελλάδα τα συνολικά αποτελέσματα δημοσιεύονται
μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου του ΕΚΤ για Δείκτες
Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας (http://metrics.ekt.gr),
καθώς και με ειδικές εκδόσεις οι οποίες διατίθενται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://metrics.ekt.gr/el/
ekdoseis.
Πληροφορίες: www.ekt.gr/content/display?prnbr=89054
5ο Συνέδριο Διεθνούς Συνεργασίας
Το Δίκτυο Πράξη διοργανώνει στις 2 και 3 Ιουνίου
το 5ο Συνέδριο Διεθνούς Συνεργασίας στο Divani
Acropolis Palace.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής
Γραμματείας
Έρευνας
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
και
Τεχνολογίας
και
και
της
διοργανώνεται
στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INCONTACT 2020 το
οποίο συντονίζει το Δίκτυο Πράξη.
Πληροφορίες: www.inco-conference.eu
Εορτασμός της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας: Τέσσερα σύνορα,
τέσσερα προβλήματα, τέσσερις λύσεις
Στις 19-20 Μαΐου 2014 έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες
η ετήσια συνάντηση των αρχών διαχείρισης των
προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
(ΕΕΣ) που επιβλέπουν τα προγράμματα αυτά.
Πληροφορίες:
europa.eu/rapid/press-release_
ΜΑΪΟΣ
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
IP-14-565_el.pdf
11

Άλλα ενδιαφέροντα
A®Thens Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Ταινίας Animation (60’’)
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων με τη
συνεργασία της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος
και με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων
διεξαγωγής του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation
της Αθήνας (Athens ANIMFEST) αλλά και με την
ευκαιρία των 25 χρόνων παρουσίας της Ένωσης
Σεναριογράφων Ελλάδος στον Κινηματογράφο
και την Τηλεόραση, προκηρύσσουν: Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Δημιουργίας μιας ταινίας animation
διάρκειας 60 δευτερολέπτων, με θέμα την Αθήνα
του πολιτισμού στον 21ο αιώνα: Πώς ήταν, πώς
είναι και πώς τη φαντάζεται ο δημιουργός, ότι
θα είναι.
Η υποβολή των έργων θα γίνεται διαδικτυακά:
[email protected]
Πληροφορίες: www.epixeiro.gr
Εγχειρίδιο «Έτοιμοι να πάρετε τη μεγάλη απόφαση;»
Ο δημοφιλής οδηγός του EURES Έτοιμοι να
πάρετε την μεγάλη απόφαση; συγκεντρώνει
την εμπειρία περισσοτέρων από 20 ετών του
EURES στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας
στην Ευρώπη. Ο οδηγός, ο οποίος πρόσφατα
ανανεώθηκε πλήρως, είναι πλέον διαθέσιμος σε 25
γλώσσες και σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.
Το
εγχειρίδιο
μπορεί
να
σας
βοηθήσει
να
μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητές σας να βρείτε
εργασία σε κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης.
Περιέχει γενικές συμβουλές αλλά και συμβουλές
Αφού βρείτε τελικά εργασία σε μια ευρωπαϊκή
αποστολή αιτήσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων
χώρα, ο οδηγός σας παρέχει επίσης πληροφορίες
σας για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.
σχετικά με την ενσωμάτωση στο νέο περιβάλλον και
Στον οδηγό θα βρείτε αναφορές και μαρτυρίες
συμβουλές για την αντιμετώπιση του πολιτισμικού
συμβούλων του EURES, ατόμων που κατάφεραν
σοκ.
να βρουν εργασία αλλά και εργοδοτών, που
Κατεβάστε τον οδηγό bookshop.: bookshop.europa.
παρέχουν χρήσιμες συμβουλές για τη διαβίωση και
eu/el/--pbKE3012898/
την εργασία στο εξωτερικό.
Πηγή: Eures
ΜΑΪΟΣ
κατά την αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, την
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
ανά χώρα που σκοπό έχουν την παροχή βοήθειας
12

Άλλα ενδιαφέροντα
Βίζα θα χορηγήσει σε 500 Έλληνες η Αυστραλία για ενός έτους δουλειά
Διακρατική συμφωνία για χορήγηση βίζας σε 500
νέους 18 έως 30 ετών με δικαίωμα εργασίας έως ένα
χρόνο, υπέγραψαν Ελλάδα - Αυστραλία. Η σχετική
συμφωνία, θα πρέπει πρώτα να επικυρωθεί από το
ελληνικό κοινοβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.
Πληροφορίες:
http://www.minister.immi.gov.au/media/
mc/2014/mc214507.htm
http://www.naftemporiki.gr/story/806709/biza-tha-xorigisei-se-500-neous-i-australia-gia-enos-etous-douleia
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23323&subid=2&pubid=63731636
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα: «Ένα εργαλείο για Kοινωνική Ανάπτυξη
& Βιωσιμότητα»
Η σύγχρονη οικονομία με τις πολιτικές οικονομικής
ανάπτυξης που ακολουθεί, εστιάζει στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, παραβλέποντας την σημασία και
ανάπτυξη του Κοινωνικού Κεφαλαίου, την εξασφάλιση
και την Κοινωνική συνοχή με αποτέλεσμα την Κοινωνική
Υπανάπτυξη (Σακελαρόπουλος,1999).
Πληροφορίες:
ΜΑΪΟΣ
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 28
http://www.epixeiro.gr/%CE%BB%CE%B5%CE%B
9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%
87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/%CF
%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B5%
CF%82-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/16569-ikoinoniki-epixeirimatikotita-ena-ergaleio-gia-koinoniki-anaptyksi-viosimotita
13
