close

Вход

Log in using OpenID

SOURCE - Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral

embedDownload
THE
SOURCE
November 201
2013
Issue # 11-13
HOL
HOLY TRINITY
RINITY GREEK
REEK ORTHODOX
RTHODOX CATHEDRA
CATHEDRAL
THEDRAL CAMP HILL,
ILL, PA
Give us this day our daily bread. (Matt 6:11 and Luke 11:3)
τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον
Dear Brothers and Sisters in Christ,
This month’s topic is the Eucharist, generally, and then the bread specifically.
Probably most of you realize that in the Orthodox Church the Eucharist plays a central role in the life of the
church. We bring bread and wine to church. This is changed into the very body and blood of Christ, then given
back to us as Holy Communion or the Eucharist.
The Eucharist really is the body and blood of Christ, not “just” a symbol like some non-Orthodox think. This is
a great mystery on many levels and to a large degree cannot be explained. Holy Communion is simultaneously
both the body and blood of Christ while at the same time being bread and wine.
This is sort of like saying 1 + 1 = 1, not 2. That isn’t allowed in most systems of human logic. True. However,
God created the universe and human logic and God beyond mere human logical categories.
In fact, most of the big problems of the church, the ones that gave rise to Ecumenical Councils, sprang from
people relying too much on human logic to “explain” God. The heretics made limited human logic into a sort
of net they wrongly thought could contain God and fully explain or know everything about God!
The right approach to God is not arrogant logic but humbly purifying yourself (confession, keeping the fasts,
study of scriptures, prayer, etc.) and hoping you will have an experience of God. That, and approaching the
chalice with “fear of God, faith and love.”
Let’s talk about the bread in the Eucharist.
In the quote from the Lord’s prayer (above) the Greek word “epiousion” (ἐπιούσιον) is rendered “daily.”
However, Epi = over/on top of, ousia = essential and some people combine the two to mean “super-essential.”
Or, that which we need for life: bodily and spiritually. And, what is that? Christ Himself, God’s grace, which
could be interpreted as Holy Communion, too. We need God’s grace daily. In some monasteries the Eucharist
is served daily, at least outside of Great Lent. Even in Lent some monasteries will have pre-sanctified liturgies
Monday, Wednesday and Friday in Lent.
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 2
In a parish our size we can easily use four (4) or more loaves of altar bread (prosphora) for each Sunday, mostly
for the blessed bread given after communion and at the end of liturgy. Weekday services usually require only
one loaf. Some months we need in excess of twenty (20) loaves of bread! We have a dedicated group of
bakers---we don’t buy altar bread from a commercial bakery (they don’t offer it in central PA). This group of
bakers needs your participation.
Ask around for advice on recipes or look on the internet. We would rather the bread be very dense, not airy
like dinner rolls. Remember, do not use oil, flour the pans. Also, when the bread is taken out of the oven to
cool, most people use wire racks. If you prefer to wrap it in a towel to keep the crust from getting too crunchy,
please do not use a towel that has been laundered/dried with any kind of fabric softener or perfumed detergents.
The hot bread re-activates the fragrance agent, the bread absorbs the fragrance and it gives the bread an off
flavor. Please pray for God’s blessing upon your work before/during the making of the altar bread. In a way,
the Liturgy starts when you get out the bowl and ingredients to make the bread!
Before liturgy the priest picks a loaf with a nice seal to prepare for the Eucharist during the service of
proskomedia. Every part of the seal has meaning and the loaf is cut/prepared with a series of prayers referring
to the work of Christ for our salvation, as well as commemorations of the mother of God, angels, the saints, our
Metropolitan, the clergy, the people both the living and the dead.
Seal on baked bread--------------and as it is arranged on the diskos/paten.
The triangle on the left is for the Theotokos. The square/cube in the center is the “lamb.” IC=Jesus XC= Christ,
NIKA = triumphant/victorious (over death!). The nine small triangles are for the angels and 8 ranks of saints:
prophets, apostles, hierarchs, martyrs, ascetics, unmercenary healers, Joachim and Anna and saints of the day,
author of the liturgy i.e. John Chrysostom or Basil the Great (rarely St. James). The crumbs (the leaf looking
things my paint program gave me…) are for the living and the dead. The “IC” portion goes in the chalice
before the communion of the clergy. The clergy partake of the XC portion. The people are communed with the
NIKA portions. The commemorative portions are put in the chalice after
communion with a prayer asking God to forgive their sins. Any eucharist that
remains at the end of the liturgy is consumed by the clergy with solemn prayers
after distribution of antidoron. For presanctified liturgies during Lent, extra
“lambs” are consecrated as needed on Sunday and reserved for use later.
The prayers of proskomedia are rich with scripture quotes and symbolism. An
internet search will quickly bring up the full text. I highly recommend you
look over it.
Don’t forget, we need YOU to participate in the liturgy by baking prosphoro.
If you don’t have a seal, there are a few available in the parish bookstore. God
bless and happy baking!
+ Fr. Mark
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 3
(A Parish under the jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate, the Greek Orthodox Archdiocese
of America, and the Greek Orthodox Metropolis of Pittsburgh)
The Source is a monthly publication issued 11 times annually (June/July is a combined issue)
SUNDAY MORNING LITURGIES
ORTHROS 8:45 a.m.
DIVINE LITURGY 10:00 a.m.
WEEKDAY MORNING SERVICES WHEN SCHEDULED
ORTHROS 8:30 a.m.
DIVINE LITURGY 9:30 a.m.
Church Office
Main Office: 717-763-7441
8:30 a.m. – 4:30 p.m. Monday – Friday
Dana Fleisher-Silen, Church Secretary
email: [email protected]
Fax: (717) 763-7458
Priests
Fr. Kosta Petrogeorge, Cathedral Dean
Cell: 717-919-0840 email: [email protected]
Fr. Mark Lichtenstein, Assistant Priest
Cell: 717-919-3382 email: [email protected]
A priest is generally present at the church for unscheduled appointments Monday-Friday from
9:00am-12:00pm. For scheduled appointments you may contact the priests at the Church office
or by calling them directly on their cell phones.
The priests offer frequent studies and community-gatherings. This includes a weekly PanOrthodox bible study that meets in Harrisburg, each Wednesday morning 12:00 Noon - 1:00
p.m. Current place of meeting is: 33 N 2nd St, Harrisburg, PA 17101 (Harbilas & Association,
Accounting Office). Please see monthly Source for additional community opportunities.
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 4
OTHER STAFF
Mary Wallenmeyer
Tom Paparoidamis
Tim Leland
Meade “Buff” Buffington, Jr.
Financial Assistant to the Treasurer
Protopsalti (Cantor)
Maintenance
Custodian
(717) 763-7441
(717) 737-5647
(717) 763-7441
(717) 763-7441
PARISH MINISTRIES & OTHER ORGANIZATIONS
Parish Council
John Harbilas, President
Philoptochos
Sunday School
Constance Dina Keriazes
Thana Ward
Despina Aftosmes
Michael Ward
George Peslis
Sunday School PTO
YAL
GOYA
President
Vice President
HOPE & JOY
Greek School PTO
Olympic Flame Dancers
Olympic Flame Dancers
Greek School
Choir Director
Choir Assistant
Sts. Joachim & Anna
Ahepa
Blood Bank
Yianni Mallios
Saki Papoutsis
Thana Ward
Mantha Hershey
Anne Parke, Co-Director
Mantha Demopoulos, Co-Director
Dimitra Curley, Director
Kathy Doulgeris
Robert Moeller
Christ Zervanos
Dimitri Zozos
Christ Megoulas
Dean Kokos
Neohoriton Society
William Kotsalos
Hellenic Heritage Assoc.
Alexander Vgontzas
Evrytanian Assoc. Velouchi, Jim Lloyd
Chapter 18- Agios Taxiarhis
Basketball Director
George Spanos
Home (717) 763-1295
Cell (717) 512-3310
(717) 632-5179
(717) 249-8892
(717) 838-7293
(717) 243-6204
(717) 774-7246
(717) xxx-xxxx
(717) 249-8892
(717) 566-7603
(717) 541-0401
(717) 832-1367
(717) 975-5172
(717) 243-3750
(717) 657-0897
(717) 652-5665
(717) 648-6720
(717) 838-3132
(717) 486-0045
(717) 566-6148
(717) 533-1768
(717) 737-0952
[email protected]
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 5
PARISH COUNCIL
Dear Parishioners,
Last month was the celebration of the 95th anniversary of Syllogos Neohoriton which was a wonderful
event for our church. Congratulations, "Χρονια Πολλα," and thank you to the Syllogos Neohoriton for
all the ways you benefit our community.
I would like to acknowledge a generous contribution to our church from the Estate of Mr. John Prokop
and his sister, Freda. They have left the church a substantial amount of money to be used for the
Building and Grounds Trust Fund at Holy Trinity. They also have left another large sum to AHEPA to
be distributed as scholarships. We are grateful that they chose to continue doing good through their
Estates and we encourage others to include Holy Trinity in their estate planning. We are fortunate to
have had these parishioners in our midst. May their memory be eternal.
After many months of research and discussion by the Building and Grounds Committee, we expect to
soon sign a contract for new heat and air conditioning systems at Holy Trinity. The installation work
may start this month. Also, I want to remind everyone how important it is to close all the doors as he
or she leaves the church. Before you walk away, please test whether the door is locked such that
you can't re-enter without a key. Please treat the church premises as God's house and preserve it for
generations to come by making it secure when you are the last to leave.
Thanksgiving will soon be here. Don't forget to help those in need throughout the year but especially
during this holiday season. Consider inviting someone to your home that may have no one to spend
the holiday with. Also, our Philoptochos plans to collect new unwrapped items before Thanksgiving
for New Hope Ministries Christmas Wish List.
The end of the year is fast approaching. I ask all parishioners to turn in their pledge cards and bring
their stewardship up to date. I also want to encourage you to strengthen our church in other ways.
Here are some of my suggestions:
•
Think about why you come to church so you can communicate to friends and relatives why
they should come also, especially if they haven't come recently. Bring someone to church on
Sunday so they can experience the richness of our faith.
•
Think about the value and importance of our church and priests. Their importance is obvious
when you are asking for a funeral service, a hospital visit, a wedding, an engagement, a
baptism, or a 40-day churching, but we need to properly respect them all the time.
•
Think about strengthening the relationship between our parishioners and our priests. Use your
God-given talents to find a way and to start a conversation, that God may be glorified.
Have a blessed, healthy, grateful November.
John Harbilas
President, Parish Council
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 6
2013 PARISH COUNCIL ELECTION NOMINATION RESULTS
Dear Parishioners,
A Parish Assembly was held on October 20, 2013, and the following parishioners, listed in alphabetical order, were
nominated as candidates for election to the Parish Council to fill five vacancies that will have three-year terms from
January 1, 2014 to December 31, 2016:
Katherine Doulgeris (withdrew)
Basil Papoutsis
James Senos (withdrew)
Paul Kokos
Konstantinos Pappas (withdrew) Daniel Shay (withdrew)
George J. Mallios
Chris Petsinis
George Spanos
For a Parish Council Election, the Uniform Parish Regulations of the Archdiocese and our Parish Bylaws provide that:
1. A secret ballot election shall be held no earlier than the first Sunday in November and no later than the second
Sunday of December.
2. The Board of Elections shall open the polls after the Divine Liturgy and shall close the polls at 2:00 p.m. on the day
of election.
3. The Board of Elections shall prepare the ballot in alphabetical order.
4. In order to be eligible to vote, a parishioner must be a member in good standing. A parishioner in good standing is
defined as any person, eighteen years of age or over, who was baptized and chrismated according to the rites of the
Orthodox Church, lives according to the tenets of the Orthodox faith, and has completed a stewardship pledge card by
August 31st, prior to the election. A list of eligible stewards is enclosed in the November 2013 Source.
5. A voter may vote for any number of candidates up to the number of vacancies.
6. In the event an insufficient number of candidates is nominated for election to the Parish Council, or the number
nominated is equal to the number of vacancies, the election of those nominated shall take place in accordance with the
election procedures established by the Archdiocesan Uniform Parish Regulations.
Accordingly, an election to fill the five Parish Council vacancies will be held on Sunday, November 24, 2013, by a secret
ballot in the Philoptochos Room, starting after the Divine Liturgy until 2:00 p.m., under the supervision of the Board of
Elections. All parishioners in good standing are urged to attend and participate in this important election.
Christ Zervanos, Chairman, Board of Elections
William Avdellas, Member
Peter Capataides, Member
Mary Touloumes, Member
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ
Στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ενορίας την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013, και µετά τις διαβουλεύσεις της
Εκλογικής Επιτροπής, προκριµατικώς εγκρίθηκαν οι κάτωθι υποψήφιοι για τις επερχόµενες εκλογές των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) της ενορίας µας:
Χρίστος Πετσίνης
∆ηµήτριος Σένος (Αποχώρησε)
Γεώργιος Μάλλιος
Αικατερίνη ∆ουλγέρη (Αποχώρησε)
Απόστολος Κόκος
Daniel Shay (Αποχώρησε)
Βασίλειος Παπουτσής
Γεώργιος Σπανός
Κωνσταντίνος Παππάς (Αποχώρησε)
Οι εκλογές των καινούργιων µελών του ∆.Σ. θα λάβουν χώρα την Κυριακή, 24 Νοεµβρίου 2013, µετά την τέλεση της
θείας λειτουργίας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες συµβουλευτείτε το σχετικό Αγγλικό κείµενο στο παρόν τεύχος της
Πηγής.
Η Εκλογική Επιτροπή
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 7
GENERAL ASSEMBLY MEETING ANNOUNCEMENT – DECEMBER 15, 2013
Please note that a Parish General Assembly meeting will be held on Sunday, December 15, 2013, after the Divine
Liturgy, with the following tentative agenda:
1.
Opening Prayer.
2.
Election of Parish Assembly Chairman and appointment of Secretary.
3.
Reading and approval of previous Parish Assembly meeting minutes.
4.
Old Business.
5.
New Business.
Approval of the 2014 Parish Annual Budget –Robert Moeller, Treasurer.
6.
Stewardship Update.
7.
Organizational End of Year Reports.
8.
For the Good of the Order and Other Matters As Needed (e.g., Cathedral Trust Funds, Greek Festival
Surplus Profits, Election of Parish Representatives to Upcoming Clergy-Laity Conferences, etc.).
9.
Adjournment.
10.
Closing Prayer.
Please make plans on attending this very important Parish Assembly meeting. The health of our Parish
depends on the active involvement and input from all of you.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ – 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Την Κυριακή, 15 ∆εκεµβρίου 2013, και µετά την Θεία Λειτουργία, θα λάβει χώρα Γενική Συνέλευση της ενορίας
µε τα κάτωθι προκαταρκτικώς προσδιοριζόµενα θέµατα συζήτησης και απόφασης:
1.
Εναρκτήριος προσευχή της συνεδρίασης.
2.
Εκλογή Προέδρου και διορισµός Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης.
3.
Ανάγνωση κι έγκριση πρακτικών παρελθούσας Γενικής Συνέλευσης Ενορίας.
4.
Παρελθούσες δραστηριότητες.
5.
Μελλοντικές δραστηριότητες.
Έγκριση Ετήσιου Προϋπολογισµού Ενορίας 2014 – Ρόµπερτ Μόλλερ, Ταµίας.
6.
Ενηµέρωση επί θεµάτων Χριστιανικής Oικονοµίας (Stewardship).
7.
Ετήσιες αναφορές οργανισµών και προγραµµάτων.
8.
∆ιάφορα προς συζήτηση και άλλα κατά χρεία ζητήµατα (π.χ., ανεξάρτητα Κονδύλια ∆ωρεών Καθεδρικού
Ναού, αποθεµατικά κέρδη Ελληνικού Πανηγυριού, εκλογή αντιπροσώπων ενορίας για µελλοντικές
Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις, κ.λ.π.).
9.
Λήξη συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.
10.
Καταληκτική προσευχή της συνεδρίασης.
Παρακαλούµε όπως παρευρεθείτε και ενεργώς συµµετάσχετε στην ανακοινωθείσα Γενική Συνέλευση της Ενορίας.
Η συνεχής ευηµερία της Ενορίας µας εξαρτάται από την ενεργό συµµετοχή και προσφορά από όλους σας.
THE SOURCE
NOVEMBER
NOVEMBER COFFEE HOUR
NOVEMBER EARLY USHERS
•
Georgia Lucas & George Keriazes
Paul Kokos & Kostas Pappas
George Mallios & Nick C. Mallios
Bill Kotsalos & Gus Giannaris
•
•
3
5th Sunday of Luke
2 Corinthians 11: 31 -12: 9
Reader: James Lloyd
•
10
8th Sunday of Luke
Galatians 1: 11 - 19
Reader: Peter A. Aftosmes
24
13th Sunday of Luke
Galatians 6: 11 - 18
Reader: Dean Kokos
DECEMBER EPISTLE READERS
1
14th Sunday of Luke
Ephesians 2:4-10
Reader: Ann Ariano
th
8
10 Sunday of Luke
Ephesians 2:14-22
Reader: Robert Moeller
15
11th Sunday of Luke
2 Timothy 1:8-18
Reader: Peter E. Aftosmes
22
Sunday before Nativity
Hebrews 11:9-10, 32-40
Reader: George Spanos
29
Sunday after Nativity
Galatians 1:11-19
Reader: Dimitri Zozos
Hariklia Fourlas – November 3 – 30-yr
Memorial and Altar Flowers
Agathi Spanos – November 10 – 1-yr
Memorial, Altar Flowers, and Coffee Hour
WEDDINGS
NOVEMBER EPISTLE READERS
17
9th Sunday of Luke
Galatians 2: 16 - 20
Reader: Ed Ward
Page 8
MEMORIALS/TRISAGIA
ALTAR FLOWERS
COFFEE HOUR
Jill Costopoulos, Vee Mazias, Maria Katsaounis,
Ginny Schmidt
3
10
17
24
2013
On Saturday, October 5, the wedding of
Ana Exedaktilos and Ryan Lawrence
Kiscaden took place in our Cathedral.
Colette Fearor was the Koumbara.
On Saturday, October 19, the wedding of
Eleni Patricia Litsikas and Jonathan
Justice took place in our Cathedral. Patricia
Galanopoulos was the Koumbara.
MEMORY ETERNAL
•
We extend our deepest sympathies to the
family of George Loukopoulos who passed
away on September 20, 2013.
YOUTH MINISTRIES
HOPE & JOY
UPCOMING SCHEDULE
November: Christmas Lent Project
Friday, November 15
5:45 p.m. in Social Hall with
meal, lesson, crafts, and games
SIGN UP BY November 11
December: Communion Breakfast with a
visit from a special ‘friend’ – Christmas Program
Practice
Saturday, December 21
Divine Liturgy at 9:30 a.m.
January: Winter Gathering
Friday, January 17
5:45 p.m. in Social Hall with
meal, lesson, crafts, and games
SIGN UP BY January 13
THE SOURCE
NOVEMBER
February: Valentine Party
Friday, February 14
5:45 p.m. in Social Hall
SIGN UP BY February 10
March: Bowling - check March Sunday
bulletins for date and details.
April: Good Friday Retreat
Friday, April 18
11:30 a.m. – 3:00 p.m.
Good Friday Activities and
Lenten lunch
SIGN UP BY April 14
To ensure preparations for enough project
materials and food for the meals, PLEASE notify
(sign-up) each month by contacting Thana
Ward: (717) 249-8892 or emailing at:
[email protected]
Thank you!
SUNDAY SCHOOL
We are in the process of preparing the
children’s Christmas Program which will be
presented on Sunday, December 22, after the Divine
Liturgy.
Remember, Divine Liturgy begins at 10:00
a.m. Please time yourselves to be in church before
the Gospel reading.
Thought for Fall:
“Autumn Leaves, Jesus doesn’t!”
Thank you!
GREEK SCHOOL PTO
On November 6 at 5:15 p.m., the Greek
School will celebrate the October 28th (OXI) day.
Mr. Labros Pilalis will be the speaker of the
evening with a ‘question and answer ‘session at the
end. Everyone is welcome to attend and help us
celebrate our National holiday.
Thank you - Dimitra Curley
PARISH MINISTRIES
PHILOPTOCHOS
November 3, 2013, we will celebrate
National Philoptochos Sunday. We will be honoring
all of our Philoptochos Ladies remembering our
past members, who helped establish who we are
2013
Page 9
with Memorial Service. In honor of our present
members, who are the life of our organization we
will have an Artoclasia, followed by a special
Coffee hour. Please join us for Liturgy. We also
plan to have a group picture taken that day.
A reminder about our project for
November: We ask you to participate in the
New Hope’s Ministries Christmas Wish List. A
list of items that they can use is included
immediately after this article. We request only
new items, and please DO NOT WRAP. The
items will be collected Nov3 – Nov. 19. An area
will be designated in the Philoptochos Room. We
appreciate your participation in this service
project.
Our next meeting is Tuesday, Nov. 19 at
6:30p.m. Please join us.
Our last meeting was Tuesday, October 15,
2013. It was decided that Sunday. October 29, 2013
will be Breast Cancer awareness Sunday. We will
have a pink ribbon pin to remind women to get their
mammograms and be informed about the dangers of
breast cancer. We discussed the need for more
ladies to participate in the making of the Prosforo
for our church services. Also, we made plans to
work with Christina Stamos and Vasiliki Kalathas
on the work schedule of the pastry making for the
festival. The other area of discussion was the
Church Book Store, there is a need to get more help,
for Jane Aftosmes. The Church Book Store serves a
great need in the community and could use more
help.
MARK YOUR CALENDARS…..BACK
BY POPULAR DEMAND….Sunday, December 1,
2013, will be our Christmas Party….This year we
will again plan to have our POT LUCK LUNCH. It
was such a success to celebrate with our families
after church. We ask our members to bring their
favorite main dish, vegetable or dessert of their
choice.
Finally, we would like to thank the women
who took care of the Coffee Hour for the months of
October: Zoe McCleaf, Cecelia Masney, Maggie
Conrad, Ettie Papoutsis, Mona Papoutsis and
November: Jill Costopoulos, Ginny Schmitt, and
Maria Katsaounis. . If you would like to do Coffee
Hour for December or sign up for January please
see Mary Touloumes (763-7896).
With sisterly love, Constance Dina Keriazes
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 10
NEW HOPE MINISTRIES’ CHRISTMAS WISH LIST - Sponsored by Philoptochos
To assist those that often ask what we are in most need of and very rarely receive,
we have marked those items with an asterisk (*).
Infant/Toddler(6 months to age 2)
Anything Little Tikes
Stacking rings
Anything Playskool
Playskool Wheel Pals
Leap Frog Fridge Farm
Anything VTech
Learning Walkers
Sit-n-Spin
Anything Baby Einstein
Tonka Trucks
Trains
Anything Leap Frog
Mr. Potato Heads (all kinds)
Doctor kit
Classic Farmer Says See N Say
Books
Bath Toys
Preschoolers (ages 2 to 5)
Play Instruments
Cars/Truck/Trains
Littlest Pet Shop
Kitchen Play Set
Mega Bloks
Lincoln Logs
My Little Ponies
Disney Princess Dresses & accessories
Tea Sets
Baby Dolls & accessories
Legos Duplo
Super Hero Figurines
Ride on toys/scooters
Dress Up Clothes
DVDs
Older Children (ages 6-12)
Baby Dolls and accessories
Barbie Dolls & accessories
Remote Control Cars
Vtech Laptop
Super Hero Figurines
Science kits
Nerf Guns
Kids Crafts
Legos
Razor Scooter
K’nex
Books/Puzzles/Games
DVDs
*Teens
Skateboard
Basketball
Soccer ball
Baseball/bat
Football
Make-up
Jewelry
Purse
Tote bag
Dress scarf
Hair accessories
Perfume
Bean bag
Skin care basket
Earbud headphones
Games
*Men
Tool Set/Tool box
Work Gloves
Wallet
Hair Trimmers
Shaving kit
Electronic Razor
Watch
Grilling set
Thermo Carrying Mug
Belt
Robe
Slippers
Hat
Women
Purse
Umbrella
Watch
Dress scarf
Jewelry
Perfume
Skin Care Basket
Tote Bag
Sunglasses
Apron
Gloves
Thermo Carrying Mug
Slippers
Purse Compact Mirror
Curling Iron
Flat Iron
Nail Care Kit
Games (age 3 to 7+)
Chutes & Ladders
Candy Land
Memory
Hungry Hippos
Ants in the Pants
Operation
Monopoly
Twister
Clue
Battleship
Jenga
Yahtzee
Dominos
Uno
Skip-bo
Clothing
Adults/teens
Pajama set (S—XL)
Robes (S—XL)
Sweaters (S—XXL)
Dress shirts/T-shirts (S—XXL)
Sweatshirt/pants (S—XXL)
*Plus Size Clothing
Socks
Kids
Pajama set (infant—size 12)
Outfit sets (infant—5T)
Kids Jeans (size 4—16)
Shirts (size 2T—16)
Skirts (size 2T—16)
Socks
*Household
Iron
Serving Utensils
Bed Sheet Sets (full & queen)
Tupperware
Toaster
Crockpot
George Foreman Grill
Electric Skillet
Toaster Oven
Hand/Kitchen towel set
Oven Mitts
Glassware set
Dinnerware set
Flatware set
Towels
Bath set
Coffee maker
Non-stick Frying Pan
Roasting pans
THE SOURCE
NOVEMBER
NATIONAL PHILOPTOCHOS
CHILDREN’S MEDICAL LUNCHEON
The Metropolis of Pittsburgh hosted the
Children’s Medical Fund Luncheon on Saturday,
October 12 at the Fairmont Hotel in Pittsburgh, PA.
The luncheon was a great success. Grants were
awarded to 13 children’s hospitals, research, or
special programs to benefit medically-fragile
children. Our community was fortunate to receive a
medical grant for the Pinnacle Health Children’s
Resource Center of Harrisburg, PA.
One of the recipients of the Grand Drawing
was a person from our community – Thalia Pappas
Mitsios. We want to thank all of you for your
support and prayers with our event.
“…show me your faith without your works,
and I will show you my faith by my works.” (James
2:18)
With sisterly love, Thana Ward
STS. JOACHIM AND ANNA
The Saints Joachim and Anna Society held a
meeting at 11:00 am on Tuesday, October 1, in the
Philoptochos Room, with about 50 people in
attendance. During the business meeting, the
following officers of the Society were elected for
two-year terms from October 2013 to October 2015:
Christ Zervanos, President; Peter Capataides, VicePresident; Loretta Ivanoff, Secretary; and Mary
Touloumes, Treasurer. Following the business
meeting, a luncheon was hosted by Mary
Touloumes, Ricky Zervanos, and Thana Ward.
The guest speaker at the October 1 meeting was
Fr. Mark Lichtenstein, who gave a very interesting
talk on a church mission trip to an American Indian
reservation in Montana that took place this past
summer.
The next meeting will be held on Tuesday,
November 5, and the guest speaker will be
parishioner Thana Ward, who is a member of the
national board of the Philoptochos Society. She
will make a presentation on current developments in
the Philoptochos Society's various programs.
The annual Christmas gathering of senior
citizens' organizations from the parishes of
2013
Page 11
Bethlehem, Camp Hill, Lancaster, Reading, and
York will take place at 11:00 am on Tuesday,
December 10, at Sts. Constantine and Helen Greek
Orthodox Church in Reading. Bus arrangements
will be made from Holy Trinity Cathedral for the
trip to Reading.
Membership in the Saints Joachim and Anna
Society is open to all parishioners age 55 and over.
For more information about membership, contact
Mary Touloumes (763-7896) or Christ Zervanos
(652-5665).
ST. ELIZABETH’S
WOMAN’S STUDY GROUP
The St. Elizabeth Women’s Study Group
meets on the 2nd and 4th Wed. of every month at
5:30pm in the Church Library.
Our book is “Everyday Saints” by
Archimandrite Tikhon Shevkunov and Lowenfield.
“More than a million copies and several million
electronic versions of this book have sold in less
than a year. Everyday Saints is the English
translation of the work that has soared at the top of
the bestseller lists in Russia since its publication in
late 2011. Winner of several national awards
including "Book of the Year", its readership spans
philosophical boundaries, from the devoutly
religious to the vehemently atheist. Surpassing all
competition many times over, it was voted the most
popular book in Russia for 2012.
Open this book and you will discover a
wondrous, enigmatic, remarkably beautiful, yet
absolutely real world. Peer into the mysterious
Russian soul, where happiness reigns no matter
what life may bring. Page upon page of thanks,
praise, and testimonies to the life-changing effect of
these bright, good-hearted, and poignant tales have
flooded the Russian media. This book has been the
cause of many sleepless but happy nights: "I
couldn't put it down-was sorry when it ended" is the
common reaction. The book is being translated into
ten different languages. This English translation,
Everyday Saints, is every bit as charming as the
original.” Everyday Saints is available for purchase
from our church bookstore or from Amazon.com.
New members are always welcome, please
contact Ann Ariano at 564-6955 or
[email protected] for more information.
THE SOURCE
NOVEMBER
CHURCH LENDING LIBRARY
The church library contains information
about Orthodoxy and Greece for you and your
children. If you would like to borrow a book, sign
the blue notebook, fill in name, date and name of
book and when you return it, be sure to list the date
you are returning it by your original sign in. Also,
some of the books haven't been returned to our
library; please check your books and return Holy
Trinity's books for the use of your fellow
parishioners. Thank you.
BOOKSTORE
Check out the Bookstore for your Christmas
gifting needs. There are pretty night lights, icon
bracelets, home worship items as well as Orthodox
books on many topics. Prices are kept to a
minimum and you do not pay additional shipping.
The Cathedral web site still contains the links to
Orthodox Marketplace and St. Isaac Skete
Monastery for many more items for which we will
realize a percentage if you purchase via our link.
The Bookstore continues to be open after
Divine Liturgy on Sundays. For special requests,
please call Jane Aftosmes at (717) 838-4938.
PARISH NEWS
10th ANNUAL
CHRISTMAS ANGEL PROGRAM
The Christmas season is soon
approaching and that means it’s time for Christmas
Angels. The Angels will be available on Sunday
November 10th & 17th.
Each Angel will represent one child showing
the age, sex, size and interest of that child. If you
are interested in providing a little Christmas cheer
to an underprivileged child, please visit our table in
the social hall after Church.
NEOHORITON SYLLOGOS
CELEBRATES 95 YEARS
Neohoriton Syllogos would like to thank
everyone for joining us in celebrating our 95th
2013
Page 12
Anniversary. We were privileged to have honored
Father Nicholaos Masgalas from Neohori, Mr.
Theodore Kalmoukos, Religion Editor for the
National Herald, Mr. Steve Nicholas, and Mrs.
Vasiliki Katsaounis-Mazias. It was an enjoyable
and unforgettable evening.
We invited everyone, the young and adults,
to our next event – the New Year’s Eve celebration.
Please see flyer in this month’s Source.
WALKWAY OF THE FAITHFUL
If you want to include your family and loved
ones in our unique WALKWAY of the FAITHFUL,
you may purchase a brick in memory or in honor of
a loved one. Simply obtain and complete a form in
the office. Please contact Dimitri Zozos with any
questions. (717) 648-6720.
MOVING? NEW EMAIL ADDRESS??
NEW PHONE NUMBER?
PLEASE UPDATE YOUR RECORDS
If you have recently moved and have a new
mailing address, and/or phone number, or have
recently changed your email address, PLEASE be
sure to let the church office know so that we may
update our records. Thanks!
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 13
NOVEMBER LITURGICAL LIFE & REFLECTIONS
SUNDAY MORNINGS
Orthros 8:45am; Divine Liturgy 10:00am
Sunday 3rd
Liturgy
Divine Liturgy (5th Sunday of Luke) 8:45am Orthros, 10:00am Divine
Tuesday 5th
Abundant Life Bible Study with Fr. Kosta 10:00AM-11:00.
Friday 8th
Synaxis of the Archangels 8:30am Orthros, 9:30am Divine Liturgy:
Saturday 9th
Chambersburg Divine Liturgy 9:00am
Sunday 10th
Liturgy
Divine Liturgy (8th Sunday of Luke) 8:45am Orthros, 10:00am Divine
Tuesday 12th
Abundant Life Bible Study with Fr. Kosta 10:00AM-11:00.
Wednesday 13th St. John Chrysostom 8:30am Orthros, 9:30am Divine Liturgy
Friday 15th Today marks the first day of the “Advent Season”, i.e. the 40-day
Christmas Fast (Culminating on December 25th with the Feast of Christmas). We will
mark this by an early morning reading of Psalms and Proverbs in the Church,
beginning 7:00AM, and lasting approximately 45 minutes.
Sunday 17th
Liturgy
Divine Liturgy (9th Sunday of Luke) 8:45am Orthros, 10:00am Divine
Thursday 21st
Great Feast of the Entrance of the Theotokos 8:30am Orthros,
9:30am Divine Liturgy
Sunday 24th Divine Liturgy (13th Sunday of Luke) 8:45am Orthros, 10:00am Divine
Liturgy
Monday 25th
Tuesday 26th
Great Martyr Katherine 8:30am Orthros, 9:30am Divine Liturgy
Abundant Life Bible Study with Fr. Kosta 10:00AM-11:00.
Wednesday 27th
Pan Orthodox Thanksgiving Service 7:00pm, hosted by Holy
Apostles Mission (5006 E. Trindle Rd.) in Mechanicsburg.
Come join Orthodox
Christians from throughout the region in celebrating this exceedingly beautiful
Thanksgiving Akathist called, “Glory To God For All Things”! Light refreshments to
follow.
Saturday 30th
Liturgy.
Apostle Andrew the 1st Called 8:30am Orthros, 9:30am Divine
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 14
The thief comes only to steal and kill and destroy. I
came that they may have life, and have it abundantly,”
Luke 10.10
Abundant Life
November Bible
Studies
Each Tuesday Morning
10:00-11:00AM
With Fr. Kosta Petrogeorge,
Dean of Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral
1000 Yverdon Drive; Camp Hill, PA 17011
With Holy Scripture as our anchor, we will often employ a variety of
supplementary resources to discuss serious real-life themes such as anxiety,
depression, suffering, death, grief, addictions, guilt, & denial. Thus, this forum
is suitable only for adults who understand this.
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 15
If weather conditions are in question: Participants can receive a verification regarding the
gathering by calling Fr. Kosta’s cell any time after 6:00 a.m. on the morning of the study.
Saint Nicholas to visit
Agia Sophia Coffee House
220 Market Street, Harrisburg, PA
Friday, December 6th
6:30 In the evening
Children grades kindergarten through fourth are invited for the reading
of Colin’s Christmas Candle . This short story exemplifies the spirit of
St. Nicholas. The person of St. Nicholas will be discussed prior to story time. Please be prompt so
that all children will be present before the arrival of St. Nicholas. At the conclusion, St. Nicholas will
offer a small gift to each child that will reflect the story.
~Refreshments to follow free of charge for the children and adults are welcome to purchase a
refreshment from Agia Sophia Coffee House ~
th
R.S.V.P. by Monday, November 25
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 16
to Fr. Kosta Petrogeorge by e-mail,
[email protected] (Please state how many
children will be attending)
2013 Fall Classic GOLF OUTING
On Sunday, September 29, a wonderful weather day graced the Mayapple Golf Course, for the 2013
Golf Outing benefitting the Youth Programs of Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral. Through the
generosity of businesses and individuals, the enjoyable event that afforded fellowship and friendly competition
for all participants and volunteers also yielded a net profit of $$$$$$$ donated to benefit children’s programs at
our Cathedral.
Congratulations to Wilsbach Distributors, who won 1st place, Dan Shay Foursome winning 2nd place,
and George Keriazes of Famous Hot Weiner in 3rd place. A BIG thank-you also goes to Paul Karagiannis and
the Bobby Rahal Dealerships for their sponsorship of our 2013 Hole-in-One. Thanks to our volunteers who did
a great job on the day of the tournament – Al Alex, Paul Kokos, Jim Papoutsis, Nick Mallios, Bob Moeller and
our official photographer, Dr. Tom Papoutsis. Congrats also to the organizing committee of George Mallios,
Michael Pavone, Christ Petsinis, Dan Shay, and Dimitri Zozos. The Mayapple Staff was exceptional under the
direction of co-owners, George Lois, George Mallios, and Charlie Mallios. See you next year! Thanks again
to sponsors and golfers:
Fall Classic Hole Sponsors
Alan Ceperach, C.P.A.
Angie’s Restaurant & Deck Bar
Capitol Diner – Baker’s Restaurant
Center City Grille
Costopoulos, Foster and Fields
Esq.
Cumberland Stain Glass
Ettline Foods
Famous Hot Weiner – Keriazes
Family
Gazebo Room Greek Salad
Dressing
Gilligan’s Bar and Grille
Gover, Perry, Shore P.C.
Greenvillage Drive-in Family
Restaurant
H.B. McClure
Hamilton Restaurant & Lounge
Hospitality Supportive
K&S Games
Kepler’s Seafood
Mr. G’s
Nicholas Law Offices
Nicks 14
Neill Funeral Home
North Hanover Grille
Orrstown Bank
Pavone Advertising
Paxtang Grill
Penn Credit
Penn/United Restaurant Equipment
Rominger and Associates, Esq
Rookies D K Dogs
Rookies Sports Bar and Grille
Rustic Tavern
Schein Ernst Eye Associates
Sierra Madre
Snapper’s Bar and Grill
Stock Insurance
Summit Family Restaurant
Sun Motors BWM – Kosta
Touloumes
Sysco Foods
The Wharf
Theo’s Bar and Grille
W&L Distributors
Wilsbach Distributors
Zembies
Door Prize Sponsors
Agia Sophia Coffee & Books
Angie’s Restaurant
Blooms by Vickery
Burgundy’s Restaurant
Carlisle Barracks Golf
Cedar’s Restaurant
Dafnos
Dukes Bar & Grill
Fiddler’s Bar & Grill
Firehouse Restaurant and Bar
Front Street Diner
Gazebo Room Salad Dressing
Giant Foods
Gilligan’s Bar
Hellenic Kouzina
Hershey Foods
Hilton Hotel
THE SOURCE
Hospitality Supportive Service
LLC
Jeanny’s Full service Salon
JoJo’s Pizza & Pasta
Kaplan Cleaners
Karns Quality Foods
Kenneth & Company
Lancaster Brewing Company
Liberty Tax - Basil Papoutsis
Magnolia Café
Metro Bank
NOVEMBER
Midtown Tavern
Mayapple Golf
Paxtang Grill
Pealer’s Florist
Penn/United Restaurant Equipment
Peachtree
Plum Bottom
Radisson Hotel
Regal Cinema
Rillo’s
2013
Page 17
Rookie’s Sports Bar and Grille
Smoked
Snapper’s Bar and Grille
Strock Insurance Agency
Subway Cafe
Summit Restaurant
Theo’s Bar and Grille
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 18
Thanksgiving Bake Sale!!!
Fundraiser
.for the
OLYMPIC FLAME DANCERS
Assorted pies & Greek pastries
Sunday, November 24th
Please help support our group!!!
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 19
2013 COMMUNITY CHRISTMAS CARD
HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL
Dear Parishioners & Friends of Holy Trinity Cathedral,
Christmas will be here before we know it, and a wonderful way to send your Christmas greeting
to every member of the Holy Trinity family and friends is the Community Christmas Card.
A minimum donation of $25.00 for each patron is requested. Please use the form below and list
your name (s) as you want it to appear in the card, with your donation (cash or check payable to
HOLY TRINITY CATHEDRAL CHRISTMAS CARD) in an envelope and mail to the Church
Office, 1000 Yverdon Drive, Camp Hill, Pa 17011.
Your reply is requested no later than Sunday, November 17, 2013, to allow ample time
for printing and mailing.
- The Christmas Card Committee
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CUT HERE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2013 HOLY TRINITY COMMUNITY CHRISTMAS CARD
Please print name clearly on the line below (*) as you wish it to appear in the card:
(*)
Signed_______________________________Donation_________
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 20
Please make checks payable to:
HOLY TRINITY CATHEDRAL CHRISTMAS CARD
1000 YVERDON DRIVE, CAMP HILL, PA 17011
FOR OFFICE USE ONLY:
Stewardship Number:__________
Amount received:______________
(circle one) Cash or Check and check # _____________
“Historical Note of Interest…”
Submitted by A. Wood, parishioner
Although our attention has been on the celebration of our 75th Anniversary, I would like to share a footnote
about some of our early settlers who became members and leaders of our community.
While doing an internet search with an amateur genealogist on my father’s early days in Harrisburg, we came
across an article in the Patriot Newspaper dated Saturday, June 22, 1918. This article was titled “Eleven Greeks
To Go with Draftees Monday”
The article continued with a listing of these individuals. Unfortunately this article must have been considered a
‘filler’ because it was located in the Sports section with misspelled names. I am including two lists – one with
the Patriot spelling, and the second with my corrected spelling.
Check and see if you remember any of the men listed.
Patriot Newspaper
Corrected
Peter Wood Chikouras
Peter Chekouras, a.k.a. Wood
Theodore Theodoropulos
Theodore Theodoropoulos
Louis Chios
correct spelling
Nick Lalos
correct spelling
Spiros Chianas
Spero Chianos
James Pagonid
?????
William Drimis
?????
Jah Boristelis
John Boutselis
Nick Notaris
Nick Notarys
Grest Zois
Gust Zois
James Theodlitis
?????
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 21
This article was followed up with a second dated Monday, June 24, 1918, appearing on the front page titled:
275 men Leave This Morning for Camp Lee. Our Eleven were part of the 275 draftees heading for ‘basic
training” at Ft. Lee, Virginia.
For those individuals who wish to look in more detail at this, both of these articles were found on
www.genealogybank.com (paid subscription)
H ΠΗΓΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΚΑΦΕΣ
Τζιλ Κωστοπουλου, Βασιλικη Μαζια,
Μαρια Κατσαουνη,Τζινυ Σµιθ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
3η
Γεωργια Λουκα & Γιωργος Κυριαζης
10η Αποστολος Κοκος & Κωστας Παππας
17η Γιωργος Μαλλιος & Νικος Μαλλιος
24η Βασιλειος Κοτσαλος & Κωστας
Γιανναρης
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
3η
5η Κυριακη του Λουκα
Τζειµς Λλοιντ
10η 8η Κυριακη του Λουκα
Πητερ Α. Αφτοσµης
17η 9η Κυριακη του Λουκα
Εντ Γουορντ
24η 13η Κυριακη του Λουκα
Ντην Κοκος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1η
14η Κυριακη του Λουκα
Αννα Αριανο
8η
10η Κυριακη του Λουκα
Ροµπερτ Μολλερ
15η 11η Κυριακη του Λουκα
Πητερ Ε. Αφτοσµης
22η Κυριακη πριν της Γεννησεως
Γιωργος Σπανος
29η Κυριακη µετα της Γεννησεως
∆ηµητρης Ζοζος
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ ΙΕΡΟΥ/ΚΑΦΕΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ/ ΤΡΙΣΑΓΙΑ
3 Νοεµβριου – Μνηµοσυνο 30 ετων και
λουλουδια Ιερου εις µνηµην Χαρικλειας
Φουρλα.
10 Νοεµβριου – Μνηµοσυνο ενος ετους ,
λουλουδια Ιερου και καφε εις µνηµην
Αγαθης Σπανου.
ΓΑΜΟΙ
Το Σαββατο 5 Οκτωβριου παντρευτηκαν
στην εκκλησια µας η Αννα Εξαδακτυλου
και ο Ραιαν Λωρενς Κισκαντεν. Κουµπαρα
ηταν η Κολλετ Φηρορ.
Το Σαββατο 19 Οκτωβριου παντρευτηκαν
στην εκκλησια µας η Ελενη - Πατρισια
Λιτσικα και ο Τζοναθαν Τζαστις.Κουµπαρα
ηταν η Πατρισια Γαλανοπουλου.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Εκφραζουµε τα θερµα µας συλλυπητηρια
στην οικογενεια του Γιωργου Λουκοπουλου
που απεβιωσε στις 20 Σεπτεµβριου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΧΟΠ & ΤΖΟΙ
Νοεµβριος : Χριστουγεννιατικο προγραµµα
Σαρακοστης
Παρασκευη15 Νοεµβριου
5:45 µ.µ. στην αιθουσα της εκκλησιας µε
δειπνο χειροτεχνιες και παιχνιδια.
THE SOURCE
NOVEMBER
Εγγραφη µεχρι τις 11 Νοεµβριου
∆εκεµβριος : Θεια Λειτουργια µε προγευµα
Σαββατο 21 ∆εκεµβριου
Θεια Λειτουργια 9:30 π.µ.
Ιανουαριος : Χειµερινη συγκεντρωση
Παρασκευη 17 Ιανουαριου
5:45 µ.µ. στην αιθουσα της εκκλησιας µε
δειπνο χειροτεχνιες και παιχνιδια.
Εγγραφη µεχρι τις 13 Ιανουαριου
Φεβρουαριος : Παρτυ του Βαλεντινου
Παασκευη 14 Φεβρουαριου
5:45 µ.µ. στην αιθουσα της εκκλησιας .
Εγγραφη µεχρι τις 10 Φεβρουαριου
Μαρτιος : µπωλινγκ
Πληροφοριες στο φυλλαδιο της Κυριακης
του Μαρτιου.
Απριλιος : Ρητρητ Μεγαλης Παρασκευης
Παρασκευη 18 Απριλιου
11:300 π.µ. – 3:00 µ.µ.
Εγγραφη µεχρι τις 14 Απριλιου
Για την προετοιµασια αρκετων υλικων και
φαγητων επικοινωνειστε µε την Θενα
Γουορντ 249 -8892 η ηλεκτρονικη
επιστολη.
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τα παιδια του Κατηχητικου Σχολειου
αρχισαν τις προετοιµασιες για το
Χριστουγεννιατικο Προγραµµα που θα γινει
την Κυριακη 22 ∆εκεµβριου µετα την Θεια
Λειτουργια. Η Θεια Λειτουργια αρχιζει στις
10:00 π.µ.Προσπαθειστε να ειστε στην
εκκλησια πριν την αναγνωση του
Ευαγγελιου.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο εορτασµος της επετειου της 28ης
Οκτωβριου 1940 θα γινει την Τεταρτη 6
Νοεµβριου.Οµιλητης θα ειναι ο Κυριος
Λαµπρος Πιλαλης. Ολοι ειστε
προσκαλεσµενοι για να γιορτασουµε την
Εθνικη µας γιορτη.
∆ηµητρα Curley
2013
Page 22
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ
Την Κυριακη 3 Νοεµβριου θα γιορτασουµε
την Εθνικη Ηµερα της Φιλοπτωχου.
Μνηµοσυνο για τα θανοντα µελη του
Συλλογου και Αρτοκλασια υπερ υγειας των
µελων της Φιλοπτωχου και καφε µετα την
Θεια Λειτουργια . Επισης θα βγαλουµε και
οµαδικη φωτογραφια.
Υπενθυµιση για το προγραµµα του
Νοεµβριου θα λαβουµε µερος στην
χριστουγεννιατικη λιστα επιθυµιων του
οργανισµου Νεα Ελπιδα.Τα αντικειµενα θα
τα βρειτε παρακατω και πρεπει να ειναι
καινουργια και οχι τυλιγµενα. Η συλλογη
των αντικειµενων θα γινει απο τις 3 – 19
Νοεµβριου στο ∆ωµατιο της Φιλοπτωχου.
Η εποµενη συγκεντρωση θα γινει την Τριτη
19 Νοεµβριου στις 6:30 µ.µ.
Η Κυριακη 29 Οκτωβριου εχει καθοριστει
σαν Κυριακη Καταπολεµησης καρκινου
του µαστου. Θα εχουµε ροζ κορδελες για
να υπενθυµισουµε τις γυναικες να κανουν
µαστογραφια.Εγινε συζητηση για την
ετοιµασια προσφορων για τις Θειες
Λειτουργιες.Επισης καναµε σχεδια να
συνεργαστουµε µε την Χριστινα Σταµου και
Βασιλικη Καλαθα για την προετοιµασια
γλυκισµατων και φαγητων γαι το Φεστιβαλ.
Χρειαζοµαστε ατοµα να βοηθουν την Τζεην
Αφτοσµη στο Βιβλιοπωλειο.
Το Χριστουγεννιατικο Παρτυ θα γινει την
Κυριακη 1 ∆εκεµβριου µε Ποτ Λοκ Γευµα.
Ευχαριστουµε τις κυριες που σερβιρισαν
τον καφε τον Οκτωβριο και Νοεµβριο.
Εαν καποια θελει να βοηθησει µε το
σερβιρισµα του καφε να επικοινωνησει µε
την Μαιρη Τουλουµη 763- 7896.
Κωνσταντινα Κυριαζη
THE SOURCE
NOVEMBER
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΑ
Στην συγκεντρωση που εγινε την Τριτη 1
Οκτωβριου παραβρεθηκαν 50 ατοµα και
εκλεχθηκε το νεο διετες συµβουλιο µε
Προεδρο τον Χρηστο Ζερβανο,
Αντιπροεδρο τον Πητερ Καπεταιδη,
Γραµµατεα την Λωρετα Ιβανοφ και Ταµια
την Μαιρη Τουλουµη. Οµιλητης ηταν ο
Πατηρ Μαρκος που παρουσιασε τις
εµπειριες απο το Ιεραποστολικο ταξιδι στο
Μοντανα.
Ηεποµενη συγκεντρωση θα γινει την Τριτη
5 Νοεµβριου οµιλητρια θα ειναι η Θενα
Γουορντ µελος του συµβουλιου του
συλλογου της εθνικης Φιλοπτωχου µε θεµα
τις διαφορες δραστηριοτητες του Συλλογου.
Η Χριστουγεννιατικη συγκεντρωση των
ηλικιωµενων απο τις γειτονικες κοινοτητες
του Γιορκ, Βηθλεεµ, Καµπ Χιλλ,
Λανκαστερ και Ρεντινγκ θα γινει στην Τριτη
10 ∆εκεµβριου στις 11:00 π.µ. στην
εκκλησια του Αγιου Κωνσταντινου και
Ελενης στο Ρεντινγκ.
Ολοι οι ενοριτες ηλικιας 55 ετων και ανω
µπορουν να γινουν µελη του συλλογου
επικοινωνειστε µε την Μαιρη Τουλουµη
763 -7896 η τον Χρηστο Ζερβανο 652 –
5665.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ο Συλλογος εχει συναντησεις την 2η και 4η
Τεταρτη του µηνα στις 5:30 µ.µ.
Η πρωτη συγκενρωση εγινε την Τεταρτη 25
Σεπτεµβριου. Το εποµενο βιβλιο για µελετη
ειναι «Καθηµερινοι Αγιοι» του
Αρχιµανδριτη Τικον Σεβκονοβ και
Λοουεφιλντ. Εχουν ηδη πωληθει πανω απο
ενα εκατοµµυριο αντιτυπα σε λιγοτερο απο
ενα χρονο.εχει τιµηθει µε διαφορα
βραβεια.Εχει µεταφραστει σε διαφορες
γλωσσες. Μπορειτε να αγορασετε το βιβλιο
2013
Page 23
στο βιβλιοπωλειο της εκκλησιας µας η στο
Αµαζον. Για περισσοτερες πληροφοριες γαι
το συλλογο και να γινετε µελη
τηλεφωνειστε στην Αννα Αριανο 564 -6955.
ΒΙΒΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Η βιβλιοθηκη της εκκλησιας µας περιεχει
πολλα βιβλια σχετικα µε την Ορθοδοξια και
την Ελλαδα.Εαν θελετε να δανειστειτε
βιβλια απο την βιβλιοθηκη µπορειτε να
υπογραψετε το ονοµα σας στο µπλε βιβλιο.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Επισκεφτειτε το βιβλιοπωλειο για τα
Χριστουγεννιατικα δωρα σας.Υπαρχουν
αρκετα αντικειµενα , εικονες, βραχιολια και
βιβλια µε διαφορα θρησκευτικα
θεµατα.Επισης στην ιστοσελιδα της
εκκλησιας µπορειτε να βρειτε λινκς για την
Ορθοδοξη Αγορα και το Μοναστηρι του
Αγιου Ισαακ του Ασκητη.
Εαν εχετε ερωτησεις επικοινωνειστε µε την
Τζεην Αφτοσµη 838- 4938.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
10 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΕΛΩΝ
Το προγραµµα των χριστουγεννιατικων
Αγγελων θα ειναι στην διαθεσησας την
Κυριακη 10 και 17 Νοεµβριου.
Καθε Αγγελος αντιπροσωπευει ενα παιδι
δειχνοντας την ηλικια, γενος, και
ενδιαφεροντα του. Μπορειτε να βοηθησετε
τα απορα παιδια. Επισκεφτειτε το τραπεζι
στην αιθουσα της εκκλησιας µετα την Θεια
Λειτουργια.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 95ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
THE SOURCE
NOVEMBER
Ο Συλλογος θα ηθελε να ευχαριστησει
ολους που παραβρεθηκαν στον εορτασµο
της 95ης επετειου .Τιµησαµε τον Πατερα
Νικολαο Μασγαλα απο το Νεοχωρι, τον Κο
Θεοδωρο Καλµουκο δηµοσιογραφο του
Θρησκευτικου παραρτηµατος της
εφηµεριδας Εθνικος Κηρυκας, τον Κο Στηβ
Νικολα και την Κα Βασιλικη Μαζια.
Ο ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
Μπορειτε να αγορασετε τουβλα ειτε εις
µνηµην η προς τιµην αγαπηµενου σας
προσωπου ζητωντας αιτηση απο το
γραφειο της εκκλησιας.Μπορειτε να
απευθυνθειτε στον ∆ηµητρη Ζοζο αν
εχετε ερωτησεις 648- 6720.
ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΤΕ Η ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αν εχετε µετακοµισει η εχετε νεα διευθυνση
και τηλεφωνο η εχετε αλλαξει την
ηλεκτρονικη σας διευθυνση σας
παρακαλουµε να επικοινωνησετε µε το
γραφειο της εκκλησιας για να ανανεωσουµε
τους καταλογους µας.
2013
Page 24
Σαββατο 9 Νοεµβριου – 9:00 π.µ. Θεια
Λειτουργια στο Τσεµεσµπουργκ.
Κυριακη 10 Νοεµβριου - Ορθρος : 8 :45
π.µ.
Θεια Λειτουργια : 10:00 π.µ.
Τριτη 12 Νοεµβριου – 10:00 π.µ. – 11:00
π.µ. Αφθονη Ζωη της Βιβλου µε τον
Πατερα Κωστα
Τετερτη 13 Νοεµβριου του Αγιου Ιωαννη
του Χρυσοστοµου - 8:30 π.µ. Ορθρος
9:30 π.µ. Θεια Λειτουργια
Παρασκευη 15 Νοεµβριου Αρχη της
Σαρακοστης 7:00π.µ. Αναγνωση Ψαλµων
και Προφητειων
Κυριακη 17 Νοεµβριου - Ορθρος : 8 :45
π.µ.
Θεια Λειτουργια : 10:00 π.µ.
Πεµπτη 21 Νοεµβριου –Τα Εισοδια της
Θεοτοκου - 8:30 π.µ. Ορθρος
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
9:30 π.µ. Θεια Λειτουργια
Κυριακη 3 Νοεµβριου - Ορθρος : 8 :45 π.µ.
Θεια Λειτουργια : 10:00 π.µ.
Τριτη 8 Οκτωβριου – 10:00 π.µ. – 11:00
π.µ. Αφθονη Ζωη της Βιβλου µε τον
Πατερα Κωστα
Παρασκευη 8 Νοεµβριου – Συναξις τψν
Αρχαγγελων - 8:30 π.µ. Ορθρος
9:30 π.µ. Θεια Λειτουργια
Κυριακη 24 Νοεµβριου - Ορθρος : 8 :45
π.µ.
Θεια Λειτουργια : 10:00 π.µ.
∆ευτερα 25 Νοεµβριου της Αγιας
Αικατερινης της Μεγαλοµαρτυρος
8:30 π.µ. Ορθρος
9:30 π.µ. Θεια Λειτουργια
THE SOURCE
NOVEMBER
Τριτη 26 Νοεµβριου – 10:00 π.µ. – 11:00
π.µ. Αφθονη Ζωη της Βιβλου µε τον
Πατερα Κωστα
Τεταρτη 27 Νοεµβριου –Πανορθοδοξος
Εσπερινος Ευχαριστειων 7:00 µ.µ. στην
εκκλησια των Αγιων Αποστολων.
Σαββατο 30 Νοεµβριου Του Αποστολου
Ανδρεα - 8:30 π.µ. Ορθρος
9:30 π.µ. Θεια Λειτουργια
2013
Page 25
THE SOURCE
NOVEMBER
2013
Page 26
Space available for your ad
ROBERT H. HARNER
SUPERVISOR
MYERS-HARNER FUNERAL HOME, INC.
1903 Market Street
Camp Hill, Pennsylvania 17011
717-737-9961
Camp Hill’s only Locally Owned and Operated Funeral Home
Space available for your ad
Space available for your ad
Space available for your ad
Space available for your ad
Space available for your ad
Space available for your ad
Space available for your ad
Space available for your ad
THE SOURCE
NOVEMBER
HOLY TRINITY GREEK
ORTHODOX CHURCH
1000 Yverdon Drive
Camp Hill, PA 17011
2013
Page 27
NON PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE
PAID
Harrisburg, PA
Permit No. 112
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADVERTISING IN THE SOURCE
In an effort to contain printing costs for monthly newsletters, many churches have turned to paid
advertisements in their publications. Parish Council has agreed to adopt this funding source for our monthly
publication. Doing this would help lessen and possibly erase the expense of publishing the Source.
We now have availability for two pages of paid ads in our monthly Source. The ad price will represent a
year of advertising or 11 issues as we combine the June and July Source into one issue. Ads are sold by the
block. There will be room for 24 ads or blocks per page. You may purchase more than one block for increased
space and presentation. The cost of one ad block is $125 per year, and subsequent blocks would be an
additional $100 per block. For example, a business card ad would equal two blocks and would cost $225.
Camera ready ads are appreciated but not required.
Please help us promote this program. If you own or work for a business that may be interested in
advertising in our Source which is sent out to over 600 families, please contact Mary in the church office. If
you know of a business that may be a potential advertiser, please pass on a contact and phone number.
Examples of businesses that may be interested in advertising could be Greek bands, importers, baptismal
supplies/clothing stores, and jewelers specializing in crosses. Other possibilities could be lawyers, accountants,
real estate agents, etc. The only ads we cannot accept are ones pertaining to credit cards, travel, or insurance.
Please contact the church office as soon as possible if interested in this program.
Author
Document
Category
Без категории
Views
23
File Size
2 412 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа