orpheus tripolis

Ένα το χελιδόνι
The swallow, one single swallow
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης & Χορωδία
Lyrics: Odusseas Elutis
Music: Mikis Theodorakis
First version: Grigoris Mpithikotsis & Chorodia
Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή
για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή
Θέλει νεκροί χιλιάδες να `ναι στους τροχούς
Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίµα τους.
The swallow is but one single swallow, and the cost of Spring is dear
For the sun to return, much work is wanted
It wants thousands dying at the Wheels
it wants the living, too, to give their blood.
Θε µου Πρωτοµάστορα µ’ έχτισες µέσα στα βουνά
Θε µου Πρωτοµάστορα µ’ έκλεισες µες στη θάλασσα!
My God, master builder, you walled me inside the mountains
My God, master builder, you walled me inside the mountains
Πάρθηκεν από µάγους το σώµα του Μαγιού
Το `χουνε θάψει σ’ ένα µνήµα του πέλαγου
σ’ ένα βαθύ πηγάδι το `χουνε κλειστό
µύρισε το σκοτάδι κι όλη η άβυσσος
The body of the May was taken away by Mages
they have buried it inside a tomb of the open sea
in a deep well they have it locked away
the darkness grew fragrant, and the whole abyss.
Θε µου Πρωτοµάστορα µέσα στις πασχαλιές και Συ
Θε µου Πρωτοµάστορα µύρισες την Ανάσταση
My God, master builder, even inside the lilac bloom Thou art there
My God, master builder, even inside the lilac bloom Thou art there
Translator's apology: you can't really translate Elytis, language and poem are
too much essentally 1 thing with him. The translation can't give more than a
very partial sense of the original.
Translator's note for "My God, Thou art...": When the Bible was first
translated into English, that language still had both a familiar and a formal
form of address. "You" served for both the plural and the polite (like εσείς in
Greek, "vous" in French, "Sie" in German and so on). This was the address
used by gentlefolk to each other and to their superiors. "Thou" they used
speak to servants, children, and God. This last use is the only use of "thou"
that survived to our day, with the curious result that "thou" is now
experienced as "formal" and "you" as normal/familiar. I guess God is farther
away from his worshippers than he used to be...
Με το λύχνο του άστρου
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Με το λύχνο του άστρου στους ουρανούς εβγήκα
στο αγιάζι των λειµώνων στη µόνη ακτή του κόσµου
που να βρω την ψυχή µου το τετράφυλλο δάκρυ!
Τα κορίτσια µου πένθος για τους αιώνες έχουν
Τ’ αγόρια µου τουφέκια κρατούν και δεν κατέχουν
που να βρω την ψυχή µου το τετράφυλλο δάκρυ!
With the shimmer of the star
Lyrics: Odusseas Elutis
Music: Mikis Theodorakis
First version: Grigoris Mpithikotsis
With the shimmer of the star I went out to the skies
to the hoarfrost of the praire, to the only shore of the world
Where may I find my soul, the four-leafed teardrop!
My girls are in mourning for the centuries
my boys bear rifles and do not know
Where may I find my soul, the four-leafed teardrop!
Της αγάπης αίµατα
Bloods of Love
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Lyrics: Odusseas Elutis
Music: Mikis Theodorakis
First version: Grigoris Mpithikotsis
Της αγάπης αίµατα µε πορφύρωσαν
και χαρές ανείδωτες µε σκιάσανε
οξειδώθηκα µες στη νοτιά των ανθρώπων
µακρινή µητέρα ρόδο µου αµάραντο
Bloods of love turned me all crimson
And happiness unseen obscured me
I got oxidated in the humidity of people
Oh distant mother, my rose unfading
Στ’ ανοιχτά του πελάγου µε καρτέρεσαν
Με µποµπάρδες τρικάταρτες και µου ρίξανε
αµαρτία µου να `χα κι εγώ µιαν αγάπη
µακρινή µητέρα ρόδο µου αµάραντο
In the open sea they awaited me
With three-sail bombard ships and opened fire
Dear sin, if only I had a love (affair)
Oh distant mother, my rose unfading
Τον Ιούλιο κάποτε µισανοίξανε
τα µεγάλα µάτια της µες στα σπλάχνα µου
την παρθένα ζωή µια στιγµή να φωτίσουν
µακρινή µητέρα ρόδο µου αµάραντο
Sometime in July, her big eyes
Were half-opened inside my bowels
For a moment to enlighten the pure life
Oh distant mother, my rose unfading
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
Sensible Sun of Justice
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Lyrics: Odusseas Elutis
Music: Mikis Theodorakis
First version: Grigoris Mpithikotsis
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
και µυρσίνη συ δοξαστική
µη παρακαλώ σας µη
λησµονάτε τη χώρα µου!
Sun of justice, whom we feel *
and you, myrtle branch of glory,
do not, I beg of you
do not forget my country!
Αετόµορφα έχει τα ψηλά βουνά
στα ηφαίστεια κλήµατα σειρά
και τα σπίτια πιο λευκά
στου γλαυκού το γειτόνεµα!
It has tall mountains shaped like eagles
the vines in ranks on the volcanoes' flanks
and the houses more white
for the neighbourhood of the azure.
Τα πικρά µου χέρια µε τον κεραυνό
τα γυρίζω πίσω απ’ τον καιρό
τους παλιούς µου φίλους καλώ
µε φοβέρες και µ’ αίµατα!
My bitter hands, by thunder
I am turning them back behind the times,
my old friends, I am calling them forth
with threats and with blood!