close

Вход

Log in using OpenID

Choir Of Tripolis

embedDownload
Εις Σάµον
To Samos
Στίχοι: Ανδρέας Κάλβος
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Μαρία Φαραντούρη
Lyrics: Andreas Kalvos
Music: Mikis Theodorakis
First version: Maria Farantouri
Όσοι το χάλκαιον χέρι
βαρύ φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι
θέλει αρετή και τόλµην
η ελευθερία.
Let those who feel
heavy the cupreous hand of fear
be under slavery;
freedom needs
virtue and mettle.
Αυτή (και ο µύθος κρύπτει νουν αληθείας)
επτέρωσε τον Ίκαρον
και αν έπεσεν
ο πτερωθείς κι επνίγει
θαλασσωµένος.
It (and the myth conceals mind of truth)
gave winds to Ikaros
and even if he fell,
the one who had winds and drowned,
by sinking beneath the sea,
Αφ’υψηλά όµως έπεσε,
και απέθανεν ελεύθερος.
but he fell from high
and died as a free man.
Αν γένεις σφ'άγιον άτιµον
ενός τυράννου,
νόµιζε φρικτόν τον τάφον
If you become a dishonorable fatling
of an oppressor,
consider as horrible the grave.
Ikaros = mythological person. While flying to freedom alongside his father,
Daedalus, with wings made out of wax, contrary to the orders he had been given
before, he ascended to a high altitude, approached the sun, his wings then melted
down and he himself fell on the sea and drowned.
Άσµα ασµάτων
Hymn of Hymns
Στίχοι: Ιάκωβος Καµπανέλλης
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Μαρία Φαραντούρη
Lyrics: Iakovos Kampanellis
Music: Mikis Theodorakis
First version: Maria Farantouri
Τι ωραία που είν’ η αγάπη µου
µε το καθηµερνό της φόρεµα
κι ένα χτενάκι στα µαλλιά.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
How beautiful she is, my love
in her everyday dress
and the little comb on her hair
Nobody ever knew that she is so beautiful
Κοπέλες του Άουσβιτς,
του Νταχάου κοπέλες,
µην είδατε την αγάπη µου;
Girls of Auswitch
Dachau's girls
have you seen by chance my love?
Την είδαµε σε µακρινό ταξίδι,
δεν είχε πιά το φόρεµά της
ούτε χτενάκι στα µαλλιά.
We saw her leaving on a long voyage
she was no longer wearing her dress
nor a little comb on her hair
Τι ωραία που είν’ η αγάπη µου,
η χαϊδεµένη από τη µάνα της
και τ’ αδελφού της τα φιλιά.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
How beautiful she is, my love
the one pampered by her mother
and her brother's kisses
Nobody ever knew that she is so beautiful
Κοπέλες του Μαουτχάουζεν,
κοπέλες του Μπέλσεν,
µην είδατε την αγάπη µου;
Girls of Auswitch
Dachau's girls
have you seen by chance my love?
Την είδαµε στην παγερή πλατεία
µ’ ένα αριθµό στο άσπρο της το χέρι,
µε κίτρινο άστρο στην καρδιά.
We saw her in the frigid town square
with a number stamped on her white hand
with a yellow star pinned by her heart
Τι ωραία που είν’ η αγάπη µου,
η χαϊδεµένη από τη µάνα της
και τ’ αδελφού της τα φιλιά.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
How beautiful she is, my love
the one pampered by her mother
and her brother's kisses
Nobody ever knew that she is so beautiful
Το τραγούδι της ειρήνης
Στίχοι: Κώστας Βίρβος
Μουσική: Χρήστος Λεοντής
Κι ω! να ξαναβγεί ο ήλιος
για να φύγει η καταχνιά
πόσο δάκρυ πόσο αίµα
έφτυσε αυτή η γενιά.
Και στη ρηµαγµένη γη
χαρωπή χτυπά η καµπάνα
και το γέλιο ξανανθεί
στη χαροκαµέκαµένη µάνα.
Της Ειρήνης το τραγούδι
τραγουδήστε µ’ ένα στόµα
στα σκαλιά να µπει λουλούδι
Και να αδερφέ µου
Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος
Μουσική: Χρήστος Λεοντής
Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Ξυλούρης & Γιάννης Ρίτσος
Και να αδερφέ µου
που µάθαµε να κουβεντιάζουµε
ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Καταλαβαινόµαστε τώρα
δε χρειάζονται περισσότερα.
Κι αύριο λέω θα γίνουµε
ακόµα πιο απλοί.
Θα βρούµε αυτά τα λόγια
που παίρνουνε το ίδιο βάρος
σ’ όλες τις καρδιές,
σ’ όλα τα χείλη,
έτσι να λέµε πια
τα σύκα σύκα
και τη σκάφη σκάφη.
Κι έτσι που να χαµογελάνε οι άλλοι
και να λένε:
"Τέτοια ποιήµατα
σου φτιάχνω εκατό την ώρα".
Αυτό θέλουµε κι εµείς.
Γιατί εµείς δεν τραγουδάµε
για να ξεχωρίσουµε, αδελφέ µου,
απ’ τον κόσµο.
Εµείς τραγουδάµε
για να σµίξουµε τον κόσµο.
So my brother
Lyrics: Giannis Ritsos
Music: Christos Leontis
First version: Nikos Xulouris & Giannis Ritsos
So, my brother
we have learned, at last, how to discuss
quietly, quietly and simply.
We understand each other now
nothing more is necessary.
And tomorrow, says I, we will become
even simplier.
We will find those words
that bear the same weight
among all hearts,
all lips,
so that we can call from now on
all things as their are
exactly*.
And so that the others may lauph
and say:
"Such poems
I can present to you in hundreds per hour"
That's what we want after all.
Because we do not sing
in order to be separated, my brother,
from the world.
We sing
in order to unite the world.
Author
Document
Category
Без категории
Views
1
File Size
50 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа