Εγκύκλιος 01 - 07/01/2014 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Πλαστήρα 56
Τ.Κ.
: 43100 Καρδίτσα
Πληρ/ρίες : Μπαντή Όλγα
Τηλέφωνο : 24410 79370
Fax
: 24410 71611
Email
: [email protected]
ΘΕΜΑΤΑ:
Καρδίτσα, 07-01-2014
Αρ. Πρωτ :29
Εγκύκλιος: 1η
Προς: Δημ. Σχολεία & Νηπ/γεία Π.Ε
Καρδίτσας
Κοιν: Σχ. Συμβούλους Δ.Ε & Π.Α
Καρδίτσας
1ο . Απαραίτητες οδηγίες για την Εφαρμογή Γραμματειακής
διαχείρισης του eSchool.
ο
2 . Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Β΄Εφορείας Προϊστορικών αι
Κλασικών Αρχαιοτήτων.
ο
3 . Δίκτυο ΜΕΝΩΝ - Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία 2013-14.
ο
4 . Ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιληψία
και τις πρώτες βοήθειες στον σχολικό χώρο.
ΘΕΜΑ 1ο: Απαραίτητες οδηγίες για την Εφαρμογή Γραμματειακής διαχείρισης
του eSchool.
Σχετικό έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.: 192597/Λ/13-12-2013.
Μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος Σχολικών
Μονάδων και διοικητικών δομών «myschool» για Α/θμια Εκπ/ση και Γυμνάσια, κρίνεται απαραίτητο και
επιβεβλημένο να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συνέχεια της εφαρμογής γραμματειακής
διαχείρισης του eSchool.
Η ενημέρωση του eSchool από τις Σχολικές μονάδες από τώρα και στο εξής είναι προαιρετική εφόσον έχει
οριστεί υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του «myschool» σύμφωνα με την εγκύκλιο171490/Δ2/12-11-2013 του
Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η εφαρμογή του eSchool είναι αναγκαίο να διατηρηθεί από τις Σχολικές Μονάδες εφόσον έχουν
δεδομένα μαθητολογίου παρελθόντων ετών από την τακτική και συνεχή χρήση της. Για ενέργειες στα
δεδομένα προηγούμενων σχολικών ετών (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, απολυτηρίων, άντληση πληροφοριών
για οποιοδήποτε λόγο) είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση του eSchool.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του eSchool θα μετασχηματιστεί σε μία stand-alone εφαρμογή που θα
λειτουργεί αυτόνομα σε κάθε Σχολική Μονάδα χωρίς να χρειάζεται πλέον συγχρονισμός με την κεντρική βάση
δεδομένων του Υπουργείου και διασταύρωση των στοιχείων των μαθητών. Οι δεδομένες αλλαγές θα υλοποιηθούν
από το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Αυτή η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει τα παρακάτω συγκριτικά
πλεονεκτήματα : Η εφαρμογή θα γίνει πιο εύχρηστη, γρήγορη και λειτουργική για τους χρήστες των Σχολικών
Μονάδων απενεργοποιώντας τις προβληματικές και χρονοβόρες διαδικασίες του συγχρονισμού με την Κ.Β.Δ. και
της διασταύρωσης των στοιχείων των μαθητών.
Ο συγχρονισμός με την Κ.Β.Δ. θα παραμείνει ενεργός μέχρι 20 Δεκεμβρίου οπότε
παρακαλούνται όσα Σχολεία έχουν πρόβλημα με την λειτουργικότητα της εφαρμογής (κλοπή ή βλάβη του
Υπολογιστή που ήταν εγκατεστημένο το eSchool) και έχουν περάσει δεδομένα μαθητών παρελθόντων ετών,
να προχωρήσουν τάχιστα σε επανεγκατάσταση. Επίσης τα Σχολεία που θέλουν να πάρουν νέα έκδοση της
εφαρμογής με την προσθήκη των μαθημάτων της φυσικής και του Project στην Α' Γυμνασίου να
προχωρήσουν σε συγχρονισμό με την Κ.Β.Δ..
Όταν καταργηθεί ο συγχρονισμός με την κεντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου, οι Σχολικές
Μονάδες θα είναι υπεύθυνες για την διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας σε πολλαπλά σημεία (USB
stick, CD-DVD, μεταφορά αρχείου σε άλλο Υπολογιστή) αφού δε θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς
της εικόνας της τοπικής βάσης από το Υπουργείο. Θα αναρτώνται αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες
σχετικά με το eSchool στην ιστοσελίδα http://ess.minedu.gov.gr ενώ θα σας αποστέλλονται και μηνύματα
μέσω Π.Σ.Δ.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Β΄ Εφορείας προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων.
Σχετικό έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.: 187644/Γ2/06-12-2013.
Σας γνωστοποιούμε ότι η Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής
Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
υλοποιεί για το σχολικό έτος 2013-2014 τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:
«Σούνιο, Ο Ναός του Ποσειδώνος και η Ζωφόρος» (Δ', Ε' και ΣΤ' τάξη)
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, κάθε Τρίτη
10:00-12:00.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου, Ανδ. Κορδέλλα 1, τ.κ. 19 500 Λαύριο.
Τηλέφωνο: 22920-22817 (Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 10:00 - 14:00, υπεύθυνη επικοινωνίας:
αρχιφύλακας κ. Φωτεινή Σπανού).
«Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι» (Δ', Ε' και ΣΤ' τάξη)
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, κάθε Τετάρτη
10:00-12:00.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, Πλαταιών 114, τ.κ. 19007 Μαραθώνας Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 22940-55155 (Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 09:00 - 14:00, υπεύθυνος επικοινωνίας:
αρχιφύλακας κ. Γιάννης Κλεφτάκης).
Παράλληλα με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διατίθεται από τη Β' Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σχετικό έντυπο εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα για την
προετοιμασία της τάξης.
Όροι συμμετοχής των σχολείων
Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν έως 25 μαθητές της ίδιας τάξης.
Για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων θα ήταν καλό να αποφεύγονται υπεράριθμες ή μεικτές
ηλικιακά σχολικές ομάδες.
Το ωράριο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι αυστηρά καθορισμένο. Συνεπώς, τα
σχολεία δεν θα πρέπει να προσέρχονται με καθυστέρηση πέραν των 20 λεπτών, ώστε να μην
διαταράσσεται η λειτουργία του επόμενου προγράμματος.
Ενδεχόμενες ακυρώσεις θα πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την
ημερομηνία συνάντησης, ώστε να δίνεται ευκαιρία συμμετοχής σε άλλο σχολείο που έχει εγγραφεί στον
κατάλογο αναμονής.
Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν και γίνεται κατόπιν συνεννόησης με
τον υπεύθυνο επικοινωνίας του κάθε προγράμματος.
Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη
νομοθεσία.
ΘΕΜΑ 3ο: Δίκτυο ΜΕΝΩΝ - Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία - 2013-14.
Σχετικό έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.: Φ.195319/Γ7/19-12-2013.
Σας ενημερώνουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος “MENON Network”
(www.menon.org.gr), αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (της
Μορφωτικής Πρωτοβουλίας, www.protovoulia.org), συνεχίζει και κατά το τρέχον σχολικό έτος
(2013-14) το «Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία», στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν
Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μεμονωμένοι
εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το «Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία» προσφέρει μέσω του διαδικτύου (internet),
αλλά και μέσω ενδοσχολικών σεμιναρίων, προτάσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων,
μεθοδολογίες, εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας, καθώς και επιμορφωτική στήριξη στις
σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις
καινοτομίες στο εκπαιδευτικό τους έργο ή και να εμπλουτίζουν τις ιδέες τους κατά την
υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν ήδη αναλάβει στις σχολικές μονάδες.
Το Πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς και η συμμετοχή σε αυτό είναι
προαιρετική. Εφόσον οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες ολοκληρώσουν με επιτυχία το
Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, έχουν δικαίωμα ευρωπαϊκής πιστοποίησης
του επιπέδου επάρκειας «Διαχείρισης της Καινοτομίας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων,
αλλά και όσα στελέχη της εκπαίδευσης ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα www.innovation.edu.gr, όπου έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο εν λόγω
Πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του “MENON
Network”
στην
Ελλάδα
μέσω
“email”,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
[email protected], καθώς και στο τηλέφωνο 210-6444030.
ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιληψία και τις πρώτες
βοήθειες στον σχολικό χώρο.
Σχετικό έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.: Φ.7/929/196238/Γ1/20-12-2013.
Σας γνωρίζουμε ότι το Ειδικό Ιατρείο Επιληψίας, της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών, «Γεώργιος Γεννηματάς», με την από 4-12-13 επιστολή του προς το γραφείο του
κ. Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει σχετικά με την επιληψία και προτείνει
πρώτες βοήθειες αναφορικά με αυτήν, τις οποίες δύνανται να προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί στους
χώρους εντός των σχολικών μονάδων.
Η επιληψία, με τις διάφορες μορφές της, είναι μία αρκετά συχνή διαταραχή του εγκεφάλου που
αφορά σε 100.000 ασθενείς στην Ελλάδα και εκδηλώνεται συχνά για πρώτη φορά στην παιδική και
εφηβική ηλικία.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται πολύ σημαντική η ενημέρωση των εκπαιδευτικών περί των
εκδηλώσεων της νόσου, καθώς πολύ συχνά η πρώτη εκδήλωση μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα παιδί
που «αφαιρείται» στο μάθημα.
Επιληψία και πρώτες βοήθειες
Η επιληψία, σύμφωνα με το ανωτέρω ειδικό ιατρείο, ορίζεται ως μία συχνή νόσος του εγκεφάλου
που μπορεί να προέρχεται από ενδοκρανιακές ή εξωκρανιακές αιτίες. Χαρακτηρίζεται από επεισόδια τα
οποία τείνουν να είναι επαναλαμβανόμενα και στα οποία υπάρχει διαταραχή στην κίνηση, στην
αίσθηση, στη συμπεριφορά και στη συνείδηση.
Η ενημέρωση πρωτίστως αφορά στις πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης
στο σχολείο, αλλά και στη διαχείριση της κρίσης και των επιπλοκών της (ψυχολογικών, στάση των
συμμαθητών απέναντι στον πάσχοντα, ειδική μεταχείριση του παιδιού στην τάξη ).
Παράγοντες εμφάνισης κρίσης
I.
Έλλειψη ύπνου ή τροφής
II.
Συναισθηματικό stress (πλήξη ή περδιέγερση)
III. Μείωση ή διακοπή της φαρμακευτικής δοσολογίας
IV. Υψηλή θερμοκρασία, πυρετός
V. Ορμονικές μεταβολές
VI. Εναλλασσόμενα φωτεινά ερεθίσματα (flashing lights)
VII. Ναρκωτικά, αλκοόλ, αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα
Τύποι προσβολών
Α. Τονικοκλονικές κρίσεις
Β. Παιδικές αφαιρέσεις
Γ. Απλές εστιακές κρίσεις
Δ. Σύνθετες εστιακές κρίσεις
Ε. Status epilepticus (επιληπτική κατάσταση)
Εμφανή συμπτώματα στο σχολείο
Ο γονέας του μαθητή ενημερώνεται από τον εκπαιδευτικό σε περίπτωση που ο μαθητής παρουσιάζει:
-Απόσπαση προσοχής
-Γρήγορη κόπωση
-Βραδύτητα στην εκτέλεση εντολών
Αντιμετώπιση μιας τονικοκλονικής κρίσης
Όταν ένας μαθητής παρουσιάσει μία τονικοκλονική κρίση στο χώρο του σχολείου, παρακαλείοτε όπως,
ακολουθείτε τα παρακάτω:
• Διατηρείτε την ψυχραιμία σας
• Φροντίζετε οι άλλοι μαθητές να απομακρυνθούν ήσυχα από την τάξη ή να μη συγκεντρωθούν
γύρω από τον προσβαλλόμενο μαθητή
• Δεν μετακινείτε τον μαθητή από το σημείο πτώσης
• Επιβεβαιώνετε την ασφάλεια του μαθητή καθαρίζοντας τον γύρω από αυτόν χώρο(π.χ. σπασμένα
γυαλιά)
• Τοποθετείτε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του μαθητή (π.χ. ένα μαξιλάρι ή ένα ρούχο)
• Ξεσφίγγετε κάθε ρούχο που τον πιέζει στον λαιμό
• Δεν εμποδίζετε τις κινήσεις του μαθητή κατά την ώρα της κρίσης και δεν τοποθετείτε τίποτε στο
στόμα του (το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό: ΔΕΝ «ΚΑΤΑΓΤΙΝΕΤΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ» στη
διάρκεια της κρίσης
• Όταν η κρίση έχει τελειώσει, βάζετε τον μαθητή σε θέση ανάρρωσης ( τον γυρίζεται στο πλάι) για
να διατηρηθεί ο αεραγωγός ανοιχτός
• Μένετε μαζί με τον μαθητή έως ότου είσαστε σίγουροι ότι αυτός έχει συνέλθει εντελώς. Μόνο αν
η κρίση κρατήσει περισσότερο από 5' καλείτε το ΕΚΑΒ (τηλ. 166)
• Ενθαρρύνεται τον μαθητή και του εξηγείτε ότι η κρίση τελείωσε και είναι ασφαλής
Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπ/κών.
Η Διευθύντρια Π.Ε. Καρδίτσας
Μητσιάδη Ευθυμία