close

Enter

Log in using OpenID

2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-4ημερη στη Θεσσαλονίκη 04/11/2014,13:05

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΠΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (273)
ΧΑΛΚΙΔΑ
03/11/2014
2Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1251020
Ταχ.δ/νση: Ευβοίας και Αυλίδος
34100, Χαλκίδα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 22210 22694
FAX: 2221083630
Ε mail: [email protected]
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.780
ΠΡΟΣ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4ΗΜΕΡΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ προκηρύσσει εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση 4ήμερης εκδρομής της Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία που
θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές.
Στην εκδρομή, που θα πραγματοποιηθεί από τις 05/12/14 έως
τις 08/12/2014, προβλέπεται να συμμετάσχουν περί τους 50 -55
μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. Το αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής, ορίζεται ως εξής:
 Αναχώρηση από τη ΧΑΛΚΙΔΑ την 05/12/2014 και ώρα 06:30
και μπροστά από το χώρο του σχολείου, με Λεωφορεία, θα
γίνουν ενδιάμεσες στάσεις ,έξω από τη ΛΑΜΙΑ , τα ΤΕΜΠΗ και
επίσκεψη στο ΔΙΟΝ . Άφιξη στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ περί την
17:00 ξεκούραση στο ξενοδοχείο, βραδινό φαγητό και
επιστροφή στο ξενοδοχείο κατά τις 22:00
 06/12/2014. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις
12:00, ελεύθερος χρόνος για φαγητό και καφέ στο κέντρο
της πόλης, επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Έξοδος για φαγητό επιστροφή κατά τις 22:00
 07/12/2014 .Επίσκεψη στον Ι Ν ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μετά
ελεύθερος χρόνος για φαγητό επιστροφή στο ξενοδοχείο κατά
τις 17:00 έξοδος για βραδινό φαγητό επιστροφή στο ξενοδοχείο
κατά τις 22:00
 08/12/2014 Αναχώρηση κατά τις 12:00, 2 στάσεις .Άφιξη στη
Χαλκίδα περί την 21:00 στο χώρο μπροστά από το σχολειό.

προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
1. ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ για μετάβαση στη ΧΑΛΚΙΔΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και
επιστροφή στη ΧΑΛΚΙΔΑ για μαθητές και συνοδούς.
2. Τουριστικά λεωφορεία (όχι διώροφα)τα οποία θα είναι συνεχώς στη
διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις τους(και βραδινές), (ελεγμένα
από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.),
καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη
μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.).
3. Διαμονή σε ξενοδοχεία Α ή Β κατηγορίας με πρωινό, σε δωμάτια
(δίκλινα ή τρίκλινα) για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς
καθηγητές και μέσα στη πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ
ΟΡΟΣ)
4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
5. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση
που- για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας –ματαιωθεί η συμμετοχή
του.
6. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση
αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που
θα καθοριστεί από το Σχολείο.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με
ΦΠΑ της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά, με
ειδική αναφορά για πιθανότητα μειωμένης τιμής σε μαθητές πολύτεκνων
οικογενειών, ανέργων και γενικότερα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο
και υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος λειτουργίας
τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε
κλειστούς φακέλους στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες
προσφορές, το αργότερο μέχρι την 18/11/2014 και ώρα 10:30 που θα
περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι
σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 18/11/2014 στο Γραφείο του
Διευθυντή του ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και ώρα περί την 12:00.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ (ΠΕ13)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
415 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content