close

Enter

Log in using OpenID

7. REALIZACIJA PROIZVODA

embedDownload
7. REALIZACIJA PROIZVODA
7.1. Planiranje realizacije proizvoda
Zavod planira i razvija procese koji su nužni za realizaciju proizvoda. To su procesi:
a) prodaje,
b) nabave,
c) skladištenja,
d) tehničke pripreme i
e) realizacije proizvoda.
UPRAVLJANJE ZAVODOM
UGOVOR
UPRAVA
KUPAC
Zahtjevi
Ponuda
PRODAJA
TEHNIČKA
PRIPREMA
Radni nalog
DOBAVLJAČ
NABAVA
Kontrola
Trebovanja
Odobrenja
REALIZACIJA
PROIZVODA
Proizvod
KUPAC
SKLADIŠTE
ADMINISTRACIJA
Slika 6 – Dijagram ključnih procesa u Zavodu, njihov slijed i meĎusobno djelovanje
Zavod planira realizaciju svih proizvoda kroz planiranje procesa i aktivnosti kojima se osigurava
realizacija proizvoda:
a) u potrebnim količinama,
b) prema potrebnoj dinamici,
c) sa traženom kvalitetom,
d) sa prihvatljivim troškovima.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content