ατει δυτικης ελλαδας τμημα οπτικης οπτομετριας αξιολογικος πινακας ε

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Εισαγωγη στην
Οπτομετρία
1 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2 ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
1980 ΑΘΗΝΑΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
1971 ΑΘΗΝΑΣ
2002
1994
7,09 ΟΠΤΙΚΗ
7,6
2008
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
5
1,35
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
15,36
1,44
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εργονομία
Φωτισμού
1 ΠΟΛΥΖΟΣ
2 ΜΑΛΕΒΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
1976 ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
1982 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
1997
ΦΥΣΙΚΗ (LASER)
7,72 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
2000 ΠΑΤΡΑΣ
2005
ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
UNIVERSITY OF
6,11 SURREY
ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
UNIVERSITY OF
2006 SURREY
2006
2010
12,5
0,67
5,35 29
1,38 4
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΡΙΤΗΣ
33 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
5
ΣΥΝΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 3
ΒΙΒΛΙΩΝ,
ΑΓΓΛΙΚΑ,
ΓΑΛΛΙΚΑ
Εφαρμοσμένη
Οπτική
1 ΠΟΛΥΖΟΣ
2 ΔΡΑΚΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
1976 ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
1970 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1997
1995
3 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ
ΔΟΜΝΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ
1978 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
2001
4 ΜΑΛΕΒΙΤΗ
ΕΥΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ
1982 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
2005
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝ
ΙΚΗ
UNIVERSITY OF
1975 KENT
1998
5 ΜΠΑΛΑΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ (LASER)
7,72 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
0 ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
PHYSICS OF
LASER
COMMUNICATI
ON
UNIVERSITY OF
ESSEX
6,37 ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
UNIVERSITY OF
6,11 SURREY
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
2000 ΠΑΤΡΑΣ
2006
12,5
ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
2000 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝ
2010 13,34
ΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
& ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ
2003 ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ
2012
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
UNIVERSITY OF
2006 SURREY
2010 0,67
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2012
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
5,35 29
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΡΙΤΗΣ
33 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4,12 14
ΑΓΓΛΙΚΑ,
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ,
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
27 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΣΥΝ-
4
9
1,38 4
5
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1
ΒΙΒΛΙΩΝ,
ΑΓΓΛΙΚΑ,
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΘΝ.ΜΕΤΣΟΒΙΟ
& SPIE INT.SOC.
ΣΥΝΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 3
ΒΙΒΛΙΩΝ,
ΑΓΓΛΙΚΑ,
6
ΣΥΝΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1
ΒΙΒΛΙΟΥ,
EUCIP
0,24 4
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Μικροβιολογία Ανοσολογία
1 ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
Σ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΑΝ. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
ΜΕΓΑΛΗ
1974 ΒΡΕΤΑΝΙΑ
1997
2 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ.
1974 ΠΑΤΡΑΣ
3 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1984 ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
1999
2009
ΕΑΠ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ
0 ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ.
2010 ΠΑΤΡΑΣ
2004
11,6
4,71 24
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2008
8,65
1,91 7
6,2
ΜΔΕ
"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΖΩΗΣ"
7,29 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
2013
3,5
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΡΙΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩ
Ν ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,
ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ. 3
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
27 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
23 , ALS, ATLS.
3
ECLD,
ΑΓΓΛΙΚΑ,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ"
Νευρολογία
Οφθαλμών Νευροφυσιολογί
α
1 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
2
ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ
1964 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1988
7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ.
1974 ΠΑΤΡΑΣ
1999
6,2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ
ΠΑΤΡΑΣ
2009 22,34
1,57 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2008
1,91 7
8,65
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2 Υ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
23 , ALS, ATLS.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
9
2o ΠΤΥΧΙΟ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ,
UNIVERSITY OF
CALGARY (1994),
2o
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΣΕ
Ξένη Γλώσσα και
Ορολογία
1 ΚΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ &
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
UNIVERSITY OF
1971 CALGARY
1993
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ &
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
UNIVERSITY OF
HEARTFORDSHIR
E
1976 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
1998
ΓΛΩΣΣΑΣ &
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1981 ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
2006
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ &
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1985 ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
2008
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2002
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ &
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝ
ΗΣ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
KING'S COLLEGE 2003
MAIN
EDUCATIONAL
STUDIES
6,84 UNIVERSITY OF 2007
FOREIGN
LANGUAGE
ANXIETY
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
2012
18,01
5,62
1,03
1,36
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ
ΙΕΚ, ΟΑΕΔ,
Β/ΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ,
ΓΑΛΛΙΚΑ,
ΧΡΗΣΗ Η/Υ,
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΕ
ECDL,
ΓΑΛΛΙΚΑ,
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ
Α/ΒΑΘΜΙΑ &
Β/ΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Οπτικά Υλικά
1 ΠΟΛΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΜΠΑΛΑΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ
1976 ΦΥΣΙΚΗΣ
1997
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝ
ΙΚΗ
1975 UNIVERSITY OF
1998
ΦΥΣΙΚΗ (LASER)
7,72 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
2000 ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2006
2012
12,5
5,35 29
0,24 4
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΡΙΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩ
33 ΣΥΝΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ. ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1
ΒΙΒΛΙΟΥ,
6 EUCIP
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Παθολογίες
Οφθαλμών
1 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ.
1974 ΠΑΤΡΑΣ
1999
6,2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2008
8,65
1,91 7
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
23 , ALS, ATLS.
Τεχνολογία
Οφθαλμικών
Φακών Ι
1 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
1980 ΑΘΗΝΑΣ
2002
2 ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
1971 ΑΘΗΝΑΣ
1994
7,09 ΟΠΤΙΚΗ
7,6
2008
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
5
1,35
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
15,36
1,44
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τεχνολογία
Οπτικών
Οργάνων
1 ΠΟΛΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΔΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
3 ΜΠΑΛΑΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
1976 ΠΑΤΡΑΣ
1997
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1970 ΦΥΣΙΚΗΣ
1995
ΜΕ
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝ
ΙΚΗ
1975 UNIVERSITY OF
1998
ΦΥΣΙΚΗ (LASER)
7,72 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
0 ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ.
2000 ΠΑΤΡΑΣ
2000 ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2006
12,5
5,35 29
2010 13,34
4,12 14
2012
0,24 4
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΡΙΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩ
33 Ν ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ. ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ,
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ,
27 ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1
ΒΙΒΛΙΟΥ,
6 EUCIP
Τεχνολογία
Οφθαλμικών
Φακών ΙΙ
1 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2 ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
1980 ΑΘΗΝΑΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
1971 ΑΘΗΝΑΣ
2002
1994
7,09 ΟΠΤΙΚΗ
7,6
2008
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
5
1,35
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
15,36
1,44
ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ