με ελλιπη φακελο προσωρινος πινακας αιτησεων

ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΒΔΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
52381
1002
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
20994
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΟΛΓΑ
25473
ΤΟΚΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
60884
ΠΛΙΚΑ ΝΕΦΕΛΗ
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
280
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΑΔΑΜΟΥ ΧΑΙΔΩ
52947
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
21763
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
15263
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΣ
1
29881
2
21383
3
129
4
20231
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΟΛΓΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2312
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
1
21122
24952
ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΝΘΗ
1
20231
2
97
3
1599
4
20591
ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20231
ΨΑΘΑΣ ΘΩΜΑΣ
1
280
ΜΑΝΔΑΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ
1
21113
75229
3257
62011
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν ισχύει
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2013
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2013
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Σελίδα 1 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
50264
ΝΤΑΒΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
49060
44810
68644
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΒΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1822
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
3
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
4
21119
1
129
2
20231
3
21697
4
26
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΓΚΟΝΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΕΦΕΛΗ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΑΝΘΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
12632
ΡΟΠΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
20533
2
20531
3
20540
1
21095
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1599
1
21746
2
21383
ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ
779
ΚΟΥΤΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
3
129
4
20344
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Δεν υπάρχει η δομή 21697, στην κατηγορία Α1.1
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
44691
31807
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
1
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 2 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
12190
ΜΠΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20591
2
21697
3
97
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12190
ΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
69870
ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΠΑΙΔΙ
• Δεν έχει δοθεί πλήρες το ονοματεπώνυμο του
παιδιού
• Δεν έχει δοθεί η ημερομηνία γέννησης του παιδιού
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
48125
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΜΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
32156
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΜΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
32156
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
46045
ΜΠΑΝΤΑΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΕΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
12472
ΦΩΤΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ
1
29881
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 09) Ληξιαρχική πράξη γέννησης
παιδιού: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
Σελίδα 3 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΒΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΚΑΛΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΛΑΣΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
70770
70770
70770
70770
8835
70440
70440
42901
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΥΡΕΓΚΑΣ ΕΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
1
26
Α1.2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Δεν υπάρχει η δομή 26, στην κατηγορία Α1.2
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
97
3
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
2
21762
1
26
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20994
2
37159
3
37161
4
37163
1
20994
2
37159
3
37161
4
37163
1
21113
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
• (Δικαιολογητικό 11.2) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ -
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ -
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Σελίδα 4 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΡΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΑΡΛΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΡΝΑ ΦΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
71273
12299
48128
969
391
15902
22004
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΦΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑ
ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
1
21746
2
20591
3
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
20231
2
21697
3
26
4
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
1
20261
2
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
129
4
21746
1
21141
2
20336
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 15.1) Καταστατικό: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 15.2) Πιστοποιητικό περί μη λύσης:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 15.3) Έναρξη ασφάλισης στον
ΟΑΕΕ: Δεν υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
3
27
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20336
3
20164
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
97
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 5 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
603
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
603
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΒΕΡΛΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
37962
ΒΕΡΛΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΛΙΩΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΓΓΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
37962
69597
11454
6129
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΑΝΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20231
1
21311
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20231
1
26
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
Σελίδα 6 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΙΔΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
8321
37100
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
21697
3
97
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
3
129
4
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
ΒΟΥΓΙΟΥΡΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
37455
ΜΑΝΔΩΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΒΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
68610
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΒΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
68610
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
1
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΒΟΥΛΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24710
ΖΙΑΡΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
1
21007
2
21000
1
21007
2
21000
1
21383
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1599
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
20231
1
37159
2
37161
1
37159
2
37161
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Οι μήνες του παιδιού (52) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (57)
της κατηγορίας Γ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
Οι μήνες του παιδιού (52) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (57)
της κατηγορίας Γ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΒΟΥΛΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΥΡΤΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΩΒΟΥΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΒΩΒΟΥΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
24710
11908
24090
24090
ΖΙΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
Σελίδα 7 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΑΤΣΙΑ ΒΙΟΛΑΝΘΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
21193
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΞΙΜΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1
129
2
20336
3
97
4
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΓΕΡΜΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
45592
ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
1
21763
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ
70775
ΓΙΟΥΔΗ ΙΟΥΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
1
20164
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
52706
ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ
1
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
45688
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
21763
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ
48906
ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
27
2
21746
3
21095
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
1822
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
45747
45747
24866
ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΑΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3
27
4
21095
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
3
27
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 8 από 69
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
48887
47670
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
69448
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ
51541
ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΩΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
15466
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37159
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
37161
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
129
4
21101
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Μη αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
1
510
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
21106
Α2 Δεν υπάρχει η δομή 510, στην κατηγορία Α2
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
ΓΙΩΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
15466
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 9 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΓΚΑΚΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
367
ΓΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΑΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΓΚΑΝΤΙΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΚΑΣΔΡΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΚΑΣΙΩΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΓΚΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
25306
49663
75103
15800
35874
8919
24455
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΔΑΝΑΗ
ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΖΩΗ
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΡΟΥΖΑ ΖΩΗ-ΣΥΝΟΔΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
3
5162
4
21383
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
129
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21310
1
1822
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
20261
4
20231
1
21697
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
97
3
20231
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
4
26
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
1822
3
21113
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 10 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΟΝΤΙΒΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΚΟΡΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΚΟΥΣΙΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
12712
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
44710
48803
70489
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΖΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
129
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20231
3
129
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
20261
4
29881
1
29881
2
21383
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ ΙΝΕΣΣΑ
44359
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Οι μήνες του παιδιού (62) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ ΙΝΕΣΣΑ
44359
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΓΟΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑ
38072
ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
27
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
33319
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21568
2
20261
3
21746
4
20344
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 Δεν υπάρχει η δομή 21568, στην κατηγορία Α2
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν
υποβλήθηκε
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 15.3) Έναρξη ασφάλισης στον
ΟΑΕΕ: Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Σελίδα 11 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ
ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΕΚΑ ΘΕΑΝΩ
ΔΑΜΑΣΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
36783
33400
24524
11842
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΣΙΑΚΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΙΩΓΑ ΔΑΝΙΗΛΙΑ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
5162
4
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
2
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1599
2
97
3
20231
4
1822
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
48062
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΑΤΕΡΙΝΑ
1
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
48062
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
20591
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΔΑΡΑΒΙΡΑ ΑΦΕΝΤΙΑ
13098
ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΕΔΟΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
14102
ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ
1
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.3) Αντίγραφο της αναγγελίας
πρόσληψης της αιτούσας: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΔΕΔΟΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
14102
ΤΣΙΚΡΙΤΣΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
48657
ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1
20994
2
20995
3
37159
4
37161
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 12 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
48657
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20994
2
20995
3
37159
4
37161
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
50790
ΝΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
1
20261
ΔΕΡΒΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
45783
ΚΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21766
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
16034
ΔΟΜΠΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
1
20591
2
21383
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
20231
1
21095
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
27
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20336
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
845
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΕΛΕΝΗ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
51495
ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
1
21319
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
31870
ΤΖΙΑΦΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
1
21746
2
29881
3
21383
4
5162
1
26
2
21697
Α1.3 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Δεν υπάρχει η δομή 21697, στην κατηγορία Α1.3
1
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
2
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
4
20336
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ
15264
21478
ΤΣΙΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• (Δικαιολογητικό 15.3) Έναρξη ασφάλισης στον
ΟΑΕΕ: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
Σελίδα 13 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΥΡΑΤΣΩ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΥΡΑΤΣΩ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΙΒΑΝΕ ΜΑΡΘΑ
ΔΟΒΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΟΞΑΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΕΝΤΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
992
992
24600
24600
70189
44318
14831
1034
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΕΙΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΔΟΒΑΣ-ΜΕΝΤΟΖΑ ΙΝΤΙΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37163
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
37165
1
37163
2
37165
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20261
4
21312
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20261
4
21312
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
97
2
129
3
1599
4
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
20336
2
20344
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
3
1599
4
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
21746
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
20231
1
129
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν ισχύει
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
Σελίδα 14 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
21746
3
20355
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21000
2
21007
1
21383
2
129
3
1822
4
27
1
20676
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
2
20661
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
3
20669
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛΟΔΥΣΣΕΑΣ
1
97
2
1599
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
1
97
2
1599
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΡΕΝΤΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
1034
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
129
ΔΡΙΤΣΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
48660
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
ΔΡΟΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΛΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
37930
15054
72802
69658
69658
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΟΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
37919
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΙΟΣ
ΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
36575
ΡΑΙΔΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 15.3) Έναρξη ασφάλισης στον
ΟΑΕΕ: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 15.3) Έναρξη ασφάλισης στον
ΟΑΕΕ: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
ΖΑΡΛΑΔΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
49190
ΜΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Σελίδα 15 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
37191
ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
32082
ΜΠΑΡΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
20164
2
21746
3
37170
4
26
1
29881
2
21312
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΑΧΟΥΛΑ ΖΩΗ
51181
ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
49557
ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΗΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
12481
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20994
2
21000
3
37163
4
37159
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΖΙΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΖΙΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΖΟΥΜΠΟΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
37254
37254
58501
ΔΕΔΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΜΠΙΠΗ ΙΡΙΔΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Εχει προσκομισθεί Ε1 και όχι εκκαθαριστικό του
2012
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ -
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 16 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
58501
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20994
2
21000
3
37163
4
37159
ΖΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
43898
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1
20591
ΘΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
70553
ΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
21095
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
15158
ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
1
37159
2
37161
1
37159
2
37161
ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
1
30006
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
20591
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΛΟΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
15158
11254
775
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
44927
ΜΕΤΣΕ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΘΑ
44985
ΔΟΥΒΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
27
2
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
30006
Α1.2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δεν υπάρχει η δομή 30006, στην κατηγορία Α1.2
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΟΡΑ ΚΙ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ -
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ -
1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΦΟΡΑ ΚΙ
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ -
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
Σελίδα 17 από 69
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΥΜΝΙΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
36775
37127
14012
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΠΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΖΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
3
37476
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20994
2
20995
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
1
21310
2
1822
1
20994
2
20995
1
129
2
5162
3
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
4
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Η αίτηση υποβλήθηκε από συνταξιούχο
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
49031
49031
21751
21751
1011
69884
ΝΤΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΠΟΥΛΟΥΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΕΙΡΗΝΗ
ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
Σελίδα 18 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΖΕΠΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
6140
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
68461
ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
29881
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21383
3
20231
4
21127
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ
68836
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΚΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
38015
ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20261
3
21746
4
37170
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν
υποβλήθηκε
ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
48941
ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
69292
ΚΑΡΚΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΜΑΛΕΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΡΑΦΑΗΛ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
1
97
2
1599
3
20336
4
21308
ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
516
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
69972
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
72569
ΚΑΡΥΩΤΗ ΑΚΟ-ΘΗΛΥ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
72569
ΚΑΡΥΩΤΗ ΧΡΥΣΑ-ΒΑΛΣΑΜΩ
ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
69764
ΚΟΝΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 19 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
68499
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
36434
ΒΑΓΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΖΩΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΜΠΕΡΗ ΦΑΝΗ
35670
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21311
Α1.3 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
68770
ΤΣΙΟΥΤΣΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
97
3
21141
1
1822
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΝΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
8772
24548
ΤΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΛΑΜΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΑΛΛΑΡΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΝΕΛΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
43224
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
43205
ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13232
ΚΑΡΑΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΠΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25012
ΚΑΡΑΖΗΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΖΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
52841
13232
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
ΚΑΝΑΤΣΟ ΜΑΤΙΛΝΤΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 20 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΠΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΩΤΑ ΟΛΓΑ
ΚΑΡΑΓΙΩΤΑ ΟΛΓΑ
ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ ΟΛΓΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
21548
6381
12873
37944
3187
12143
12143
43829
43829
912
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΣΑΜΠΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
280
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1
129
ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΚΟΚΟΒΑ ΖΩΗ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
129
2
26
3
1599
4
20355
1
5162
2
97
3
1822
4
21383
1
97
2
1822
3
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
4
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
1599
1
26
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
280
3
20540
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΙΩΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 12.2) Σχετική βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Σελίδα 21 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ ΟΛΓΑ
912
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΝΙΚΗ
33388
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΚΑΡΑΚΑΝΟΥ-ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΙΑ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
22469
16220
648
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
280
ΤΑΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
20231
2
129
1
20231
2
97
3
129
4
1599
1
280
2
1
ΖΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΖΜΠΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
20531
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν υποβλήθηκε
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΝΙΚΗ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
69559
ΑΓΓΕΛΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
20986
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35206
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20357
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
43742
13122
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΙΧΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1
20994
2
20995
3
37159
4
37161
Ημερομηνία 20/08/2013
1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
3 ΣΤΑΥΡΟΥ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ • (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Σελίδα 22 από 69
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
37584
24432
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
11492
ΚΑΡΑΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
684
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
20994
2
20995
3
21000
4
37163
1
21000
2
21007
ΤΣΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
129
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΜΑΡΙΑ
1
20994
2
20995
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
69212
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
47749
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΑΡΛΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΝΑ
11251
8658
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
280
2
20531
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ ΔΑΝΑΗΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
20261
4
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Μη αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
Σελίδα 23 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΤΗΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΦΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
35881
3248
787
11010
46200
69713
69713
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
4
97
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΒΑΛΟΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20261
1
254
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
896
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ"
3
29812
4
487
Α1.2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ"
1
254
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ"
2
896
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ"
3
29812
4
487
ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Δεν υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α1.2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ"
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
47628
ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11461
ΓΡΕΝΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 20) Υπεύθυνη δήλωση του
εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του
προγράμματος Ν.Θ.Ε. κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ.
πρωτ. της έγκρισης από τον ΟΑΕΔ : Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
Σελίδα 24 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
35970
ΚΙΣΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
521
47586
31626
31626
70895
31922
36046
36046
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20231
3
129
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
26
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
129
1
20231
2
129
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
97
21101
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
129
2
37454
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
1
129
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
1599
3
97
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΑΤΣΕΛΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ
ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
ΖΙΩΓΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
Σελίδα 25 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΝΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΚΟΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΡΩΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΟΣΙΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
36046
ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
51436
24614
12947
50483
8941
50292
69853
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
3
21308
Α1.1 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Δεν υπάρχει η δομή 21314, στην κατηγορία Α1.1
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
1
21119
2
129
3
20231
4
21697
1
20994
2
20995
3
37159
4
37161
1
21314
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
1599
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
1
280
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
26
3
20355
4
129
1
21697
2
97
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
Α1.1 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Δεν υπάρχει η δομή 21095, στην κατηγορία Α1.1
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ • (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.2) Σχετική βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
Σελίδα 26 από 69
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΓΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΤΗ ΕΛΣΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
24443
46213
697
697
25283
36535
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
3
20591
ΜΟΥΛΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
21764
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
20994
2
20995
1
20994
2
20995
1
20537
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21000
2
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30574
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30574
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
129
2
20231
3
21317
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΛΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
859
37229
ΡΟΥΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Σελίδα 27 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΥΡΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
69926
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21383
2
26
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
ΚΟΥΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΑΝΝΑ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΦΦΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
1031
3262
36403
24496
169
47417
9108
ΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
1
20531
2
20533
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Οι μήνες του παιδιού (28) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Οι μήνες του παιδιού (28) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΛΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΤΥΛΙΑΝΗ
1
27
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
2
20261
3
20164
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
1599
2
97
3
20231
4
1822
1
26
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
20231
1
21141
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1599
3
26
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗΜΑΡΚΕΛΛΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 28 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΡΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΙΚΗ ΟΛΓΑ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
24244
46947
69550
25278
25278
35553
45738
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΚΡΑΧΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
4
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
1
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
20231
3
129
4
27
1
20994
2
21000
3
37163
4
37159
1
20994
2
21000
3
37163
4
37159
1
20533
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20591
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Δεν υποβλήθηκε
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ -
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
Σελίδα 29 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
45649
ΜΙΧΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21767
Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
6430
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1
129
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1013
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑΡΑΦΑΗΛΑ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΙΑΡΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21746
4
27
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
1
20994
2
37159
3
37163
4
21000
1
20994
2
37159
3
37163
4
21000
21303
ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΛΑΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΛΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
31667
69737
69737
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
50932
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
9387
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
129
2
20231
3
21113
4
20591
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 30 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΛΑΣΠΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
70431
47755
75131
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΓΑΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΚΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
26
3
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
97
2
129
3
21746
4
21308
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
52531
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
1
21763
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
68871
ΠΕΡΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1
21383
2
129
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
68871
ΛΕΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
12529
ΛΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
35615
ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
36197
ΠΕΡΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΥ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
3
1822
4
20164
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1
1822
2
129
3
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
4
20591
1
37170
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Εχει προσκομισθεί Ε1 και όχι εκκαθαριστικό του
2012
Σελίδα 31 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΙΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
36197
11374
8753
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α1.3 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
1
26
ΤΑΚΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
129
2
20231
3
1822
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
70261
ΣΚΟΡΔΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ
1
20231
ΛΥΓΓΟΥ ΑΓΟΡΗ
70261
ΣΚΟΡΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΦΕΛΗ
1
20231
ΛΥΤΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
35730
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
1
21127
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
35730
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Εχει προσκομισθεί Ε1 και όχι εκκαθαριστικό του
2012
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΛΥΓΓΟΥ ΑΓΟΡΗ
ΛΥΤΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
20697
ΖΙΩΓΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
20697
ΖΙΩΓΚΟΥ ΧΡΥΣΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
48152
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 32 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΗΝΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΑΜΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
11900
32065
36704
45993
3185
70512
48132
42993
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΖΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
97
3
20261
4
30006
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
4
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
2
5162
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
4
21746
1
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
27
3
21746
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΚΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΧΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
1
20591
2
20355
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
5162
2
129
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΤΣΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 33 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΜΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΜΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΜΜΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
22259
22259
49454
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20591
1
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20591
1
21127
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
70545
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
29837
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
48347
ΛΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21763
ΜΑΝΤΖΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
69845
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΑΝΝΑ
1
129
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
20231
3
26
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
20261
2
26
ΜΑΝΤΟΥΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΟΥΣΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΟΥΣΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
61295
47953
47953
21578
ΒΑΣΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΟΥΛΑΧΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΙΟΥΛΑΧΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΘΕΟΔΩΡΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
3
129
4
20231
1
37159
2
37161
1
37159
2
37161
1
129
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Δεν υποβλήθηκε
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
Σελίδα 34 από 69
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
47816
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΤΑΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37159
2
37161
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
47816
ΝΤΑΡΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
68587
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
37163
2
37165
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21000
2
21007
1
21000
2
21007
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΙΑ
68587
8583
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
15329
ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΜΑΡΙΝΑ
1
29837
ΜΑΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
44440
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ-ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
24596
ΓΚΙΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΙΑ
24596
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΚΙΖΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 05) Αντίγραφο διαζευκτηρίου: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 12.2) Σχετική βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα: Δεν υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 05) Αντίγραφο διαζευκτηρίου: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 12.2) Σχετική βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα: Δεν υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Σελίδα 35 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
24747
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ ΖΩΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1599
2
97
3
20231
4
1822
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
11880
ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
49024
ΚΟΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
20591
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20591
2
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
37476
Α2 - 24ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20231
3
21141
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21746
1
97
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
129
1
21101
2
5162
1
29795
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΙΝΤΗ ΖΩΗ
49024
3784
70510
52476
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
48586
ΜΕΜΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
70214
ΚΟΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΚΟ)
ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
Οι μήνες του παιδιού (60) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Ημερομηνία 20/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
Σελίδα 36 από 69
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΗΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΜΙΤΚΟΒΣΚΑ ΑΝΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
7940
7940
8778
50026
11299
724
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΡΑΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
3
20344
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
4
1822
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
29835
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΙΩΜΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΡΑΙΜ
ΓΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
52538
ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
ΜΟΡΒΑΤΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
35569
ΓΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
1
21383
2
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1270
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
1
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1270
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
1
37163
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
2
37165
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
75193
75193
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 37 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΟΥΧΑΙ ΚΟΖΕΤΑ
ΜΟΥΧΑΙ ΚΟΖΕΤΑ
ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
25258
25258
70222
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΖΕΝΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΖΕΝΤΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΤΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20231
3
26
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
1599
1
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
20231
3
26
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
45620
ΤΖΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
1
21763
ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΒΑΙΑ
15346
ΚΟΥΠΡΙΤΖΙΩΤΗ ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ
1
21383
2
129
3
1822
4
29881
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
49058
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
21101
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
69848
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
1
20261
2
21746
3
1822
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Οι μήνες του παιδιού (63) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Οι μήνες του παιδιού (63) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οι μήνες του παιδιού (63) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
51132
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΖΩΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
Σελίδα 38 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
79021
ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
13237
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ' (ΠΡΟΜΠΟΝΑ
43)
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ"
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 06) Αίτηση διαζυγίου ΚΑΙ έντυπο
μεταβολών στοιχείων σε ΔΟΥ (Μ1) ή άλλο νόμιμο
αποδεικτικό έγγραφο διάστασης: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
1
21795
2
6454
1
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24402
ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
24302
ΤΣΑΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΜΠΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
30622
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣΟΦΙΑ
1
20994
2
20995
1
1822
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20231
4
37170
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΒΟΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1
20231
ΝΤΟΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
20994
2
20995
1
26
2
1822
3
21113
ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΒΑΙΑ
ΜΠΛΑΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
331
70419
30874
998
50058
ΜΠΟΥΤΖΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΤΣΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Σελίδα 39 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΟΥΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΟΥΣΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΣΔΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
32569
49161
49161
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΜΠΟΥΡΙΤΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1
1822
2
26
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
15912
ΒΛΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21746
ΜΠΡΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
47989
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
21697
2
97
3
129
4
21383
ΜΠΡΟΥΖΙΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
70081
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ
1
21311
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
8457
ΤΣΙΡΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Μη αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 26) Αντίγραφο της εγκρικής
απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που
λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και
παραμένουν άνεργες: Δεν ισχύει
Σελίδα 40 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΑΝΟΥ ΕΛΛΗ
ΝΑΝΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΝΤΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
8935
8935
42708
8804
11851
1009
52284
8207
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
1
280
ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1
20355
ΤΑΞΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
1
129
2
20231
3
1822
4
97
1
1599
ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
97
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΟΛΓΑ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΙΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
5162
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
2
ΣΥΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 26) Αντίγραφο της εγκρικής
απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που
λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και
παραμένουν άνεργες: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
Σελίδα 41 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΝΙΚΟΥΛΗ ΞΑΝΘΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
25095
48650
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
21746
4
129
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
21383
2
129
3
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
ΝΤΑΓΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
36392
ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
21763
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν
υποβλήθηκε
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
48998
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ
1
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2013
2
1822
3
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΕΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1822
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΤΑΛΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
48998
25076
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2013
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Δεν πιστοποιείται παιδί ΑΜΕΑ
ΝΤΑΛΙΠΗ ΑΝΘΗ
45869
ΡΑΠΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
1
21764
ΝΤΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
53800
ΚΩΦΙΔΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
1
27
2
1599
3
97
4
20231
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΝΤΑΡΗ ΑΛΕΚΑ
47814
ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21765
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΝΤΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
25053
ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
Σελίδα 42 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΝΤΙΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
24915
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
26
2
97
3
1599
4
20336
Α1.1 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Δεν υπάρχει η δομή 26, στην κατηγορία Α1.1
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 28) Βεβαίωση Υγειονομικής
Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο: Δεν
ισχύει
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
48025
ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
37482
Α2 - 23ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
48465
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
1
37159
2
37161
1
21383
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
ΞΕΝΟΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
68916
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
Οι μήνες του παιδιού (59) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΞΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37162
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
20261
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
36782
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
29795
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΩΗ
35775
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
37170
ΟΣΙΠΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
12134
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
1
1822
2
21319
3
5162
4
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
1
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
3
20231
1
20531
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΖΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΛΙΟΥ ΝΤΙΝΑ
24514
47644
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΤΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• Εχει προσκομισθεί Ε1 και όχι εκκαθαριστικό του
2012
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Σελίδα 43 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΛΠΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
36691
50978
16451
50380
49033
35934
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΖΗΣΗΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΚΡΙΝΑ
ΣΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΕΦΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21312
Α2 - 16ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20261
1
21310
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
20231
1
97
2
1599
3
27
4
21308
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
3
20231
4
20344
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
1
1822
2
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
3
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
26
1
37454
2
26
3
20231
4
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗ
69233
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ
44688
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21465
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
48965
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.3) Αντίγραφο της αναγγελίας
πρόσληψης της αιτούσας: Δεν ισχύει
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 44 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
3723
ΓΚΟΥΤΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
21746
3
29881
4
21697
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
36064
ΠΟΥΛΙΑΝΑ ΑΝΝΑ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
36064
ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
25569
ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
51017
ΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
32394
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
48651
ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
20231
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Εχει προσκομισθεί Ε1 και όχι εκκαθαριστικό του
2012
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
46550
70342
ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
97
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20344
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
2
20231
3
129
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20261
2
37170
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
Σελίδα 45 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
23075
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΟΥΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20231
2
26
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
23075
ΜΟΥΧΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΛΑΙΑ
47845
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
21000
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
2
21007
1
129
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
129
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
4
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
21301
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΝΩΤΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
1084
71315
36272
24329
21794
ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ-ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
26
3
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21100
Α2 - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
29881
3
37170
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
4
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
25025
ΠΕΤΣΙΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ 1
29837
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
50339
ΒΟΡΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 46 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
50339
9085
69625
31377
31377
13493
13493
8389
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΙΑ
ΒΙΣΒΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20231
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
26
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
2
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20231
1
21383
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21746
3
129
4
20261
1
21383
2
21746
3
129
4
20261
1
37159
2
37161
1
37159
2
37161
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Σελίδα 47 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΤΑΒΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
8389
8389
33600
15532
20595
22479
22479
70385
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΚΟΥΓΚΙΔΗ ΟΛΓΑ
ΚΕΜΕΡΑ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
1599
2
26
3
20231
4
97
1
26
2
21697
3
20231
4
97
1
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
Α1.2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Δεν υπάρχει η δομή 26, στην κατηγορία Α1.2
Α1.2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Δεν υπάρχει η δομή 21697, στην κατηγορία Α1.2
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
129
3
21383
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
1822
1
129
2
29795
3
21383
4
21746
1
129
2
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21746
1
37163
2
37165
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
Δεν υπάρχει η δομή 29795, στην κατηγορία Α1.1
Α1.1 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Δεν υπάρχει η δομή 21383, στην κατηγορία Α1.1
Α1.1 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Δεν υπάρχει η δομή 21746, στην κατηγορία Α1.1
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
Σελίδα 48 από 69
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
70385
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
70385
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
37163
2
37165
1
21007
2
21000
1
20544
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΠΑΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΛΕΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
13978
70025
ΤΣΙΑΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΡΑΦΑΗΛ
ΔΙΧΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
49045
ΡΟΥΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
49045
ΡΟΥΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΛΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
1
20994
2
20995
3
21000
4
21007
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΡΔΙΑ
ΠΙΟΥΚΑ ΠΑΓΑΓΙΩΤΑ
ΠΙΟΥΚΑ ΠΑΓΑΓΙΩΤΑ
404
404
ΠΛΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΠΙΡΕ ΝΕΜΕΛΙΝΑ
ΠΙΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
45992
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
32640
8986
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΙΡΕ ΜΑΤΙΛΝΤΑ
ΠΛΑΤΣΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Απορρίπτεται διότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά
χωρίς αίτηση
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Σελίδα 49 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΛΙΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΛΙΑΜΠΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
21282
743
1024
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΝΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΙΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
1599
3
97
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Οι μήνες του παιδιού (55) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (57)
της κατηγορίας Γ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Οι μήνες του παιδιού (55) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (57)
της κατηγορίας Γ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
45646
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21763
ΠΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
47648
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΓΛΑΙΑ
1
21764
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
21131
ΤΣΟΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
26
ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
21131
ΤΣΟΜΕ ΣΩΤΗΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 20) Υπεύθυνη δήλωση του
εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του
προγράμματος Ν.Θ.Ε. κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ.
πρωτ. της έγκρισης από τον ΟΑΕΔ : Δεν ισχύει
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 50 από 69
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
75186
ΣΑΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
75186
75186
50107
ΣΑΡΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37170
2
1822
3
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
5162
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• (Δικαιολογητικό 15.3) Έναρξη ασφάλισης στον
ΟΑΕΕ: Δεν υποβλήθηκε
ΠΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
24441
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Απορρίπτεται διότι η αιτούσα είναι φοιτήτρια ή
σπουδάστρια
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
48377
ΣΑΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
1822
3
129
4
21746
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
37163
2
37165
1
37163
2
37165
1
20986
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΞΕΝΙΑ
ΡΑΜΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΡΑΜΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΡΑΜΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
48903
48953
48953
48953
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΝΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Σελίδα 51 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
45044
60856
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΡΑΜΙΩΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
20591
1
26
2
21122
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Οι μήνες του παιδιού (17) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (18)
της κατηγορίας Α1.3
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Οι μήνες του παιδιού (17) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (18)
της κατηγορίας Α1.3
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
60856
ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
1
26
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
25100
ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
21383
2
1822
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
2
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
37159
2
37161
1
37159
2
37161
1
21127
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Β' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21316
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
29881
4
21110
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΑΠΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΗΓΑ ΕΛΕΝΗ
69458
70448
70448
32204
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Οι μήνες του παιδιού (58) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(56) της κατηγορίας Α2
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ -
Ημερομηνία 20/08/2013
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
Σελίδα 52 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΡΙΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΙΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ-ΣΟΦΙΑ
ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΥΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
48855
48855
24234
35443
71304
49759
8453
16196
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΕΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
97
2
129
3
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
97
2
129
3
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
97
1
20231
2
1822
1
21310
2
20591
3
20355
4
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1
29881
2
26
3
1822
4
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΟΡΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.1 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Δεν υπάρχει η δομή 20231, στην κατηγορία Α1.1
Α1.1 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Δεν υπάρχει η δομή 1822, στην κατηγορία Α1.1
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 53 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
25560
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20261
2
26
3
29881
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΣΑΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ
23896
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21308
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ
23896
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
49384
ΝΙΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
1
21303
ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
36638
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
21141
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Οι μήνες του παιδιού (24) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
70508
ΑΔΑΜ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
97
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
129
3
20231
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
21310
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΞΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
25327
ΤΕΓΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΞΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
25327
ΤΕΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
21303
Α2 - 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
16205
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
1
20261
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
49516
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20261
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΕΛΕΜΕΤΖΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
35672
ΚΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗ ΑΚΟ
ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
49803
ΣΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Δεν έχει δοθεί η κατάσταση απασχόλησης της
μητέρας
Σελίδα 54 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΕΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΑΓΝΗ
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
9068
ΜΠΑΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
68764
32234
15867
ΜΥΡΤΩ ΤΡΑΚΑ
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΗΛΕΚΤΡΑ
ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1822
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
26
3
21095
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21311
Α2 - 15ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
20344
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
3
1822
4
129
1
21113
Α2 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
45932
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
1
21764
ΣΙΑΠΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
36821
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
1
20355
2
20591
1
21110
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
1
29795
Α2 - "ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ"
2
20261
3
21746
1
21110
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΣΙΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
75358
51525
71320
ΓΑΒΑΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.1 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Δεν υπάρχει η δομή 1822, στην κατηγορία Α1.1
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΙΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
Σελίδα 55 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
12206
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΩΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
47632
ΑΛΕΧΑΝΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΙΩΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13741
ΠΡΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
1
20537
ΣΚΟΥΠΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
43034
ΛΑΒΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
129
ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
36274
ΠΛΙΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21746
4
20231
1
21314
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20336
3
1822
1
21141
2
1822
ΣΚΡΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΜΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
7902
51435
44662
11912
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21106
Α2 - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό
του/της συζύγου
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
• (Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
3
26
4
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογραφή αιτούντος
2
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
4
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1599
2
97
3
20231
4
21383
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 56 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
11912
69338
48242
8614
32320
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΥΜΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΛΙΤΟΣΕΛΙΤΗ ΒΑΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
31715
ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
32037
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1
1599
2
97
3
20231
4
21308
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
4
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
1
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
97
2
20231
3
129
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
1
21383
2
129
3
20261
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 57 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΦΥΛΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΧΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΧΟΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
70030
669
11728
12420
15320
442
24831
49650
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΡΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
97
4
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
21308
Α1.2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
26
3
1599
4
21095
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1
129
2
20986
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1
26
2
20355
3
27
4
129
1
21101
2
5162
1
27
2
29881
3
21746
4
20231
ΣΧΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΙΩΑΝΝΑ
1
129
2
20231
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
129
4
26
ΤΖΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΚΑΖΓΚΑΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 11.2) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης ορισμένου χρόνου): Δεν υποβλήθηκε
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.3 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Εχει προσκομισθεί Ε1 και όχι εκκαθαριστικό του
2012
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 03) Eκκαθαριστικο Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 ή Υπέυθυνη Δήλωση της
αιτούσας θεωρημένη από την ΔΟΥ που να αναφέρει
ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή
ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό
του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που
αφορά τον σύζυγο: Μη αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 58 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΧΟΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΑΜΠΑ ΑΝΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΑΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
49650
47699
36113
36113
35916
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΑΝΘΗ
ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
27
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
4
26
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
27
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
2
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20355
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
27
Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
2
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
3
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20355
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
129
2
21119
3
97
4
1599
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α1.1 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Δεν υπάρχει η δομή 21119, στην κατηγορία Α1.1
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
ΤΕΛΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
15785
ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΤΖΑΝΕΤΑ ΕΛΕΝΗ
37903
ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
20541
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΑ ΕΛΕΝΗ
37903
ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Σελίδα 59 από 69
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΖΑΝΕΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
37903
45148
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
3
21310
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
129
2
20231
3
21317
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΑΝΝΑ
45148
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
1
129
ΤΖΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
68472
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
20541
Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
21317
Α1.2 - 21ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΖΙΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
6388
ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑΜΑΡΚΕΛΛΑ
1
129
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
129
4
20261
1
20261
2
21697
3
20231
4
21383
ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
36520
ΚΥΡΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
6388
49439
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΖΙΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΩΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 28) Βεβαίωση Υγειονομικής
Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο: Δεν
ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 28) Βεβαίωση Υγειονομικής
Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο: Δεν
ισχύει
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 60 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
52313
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
21113
Α1.3 - 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21746
3
21110
Α1.3 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Δεν υπάρχει η δομή 21746, στην κατηγορία Α1.3
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
60271
ΞΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1
29835
ΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
32335
ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
129
2
21746
3
21383
4
1599
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
1
1822
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20344
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
2
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΤΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
49478
8600
ΓΚΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3
26
4
20261
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 26) Αντίγραφο της εγκρικής
απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που
λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και
παραμένουν άνεργες: Δεν υποβλήθηκε
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
52371
ΑΣΣΙΧΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
21763
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
49233
ΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1
129
2
21746
3
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
4
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
1
ΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
Σελίδα 61 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΠΑΛΑΣΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
25181
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1599
2
20336
3
26
4
20231
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
52084
ΓΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
21763
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
22705
ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21383
ΤΣΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
49102
8642
ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α1.2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Δεν υπάρχει η δομή 26, στην κατηγορία Α1.2
Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΤΟΤΣΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
129
3
1822
4
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
1
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
1
20986
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ"
ΤΣΑΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
70760
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
5162
1
20261
2
1822
3
29881
4
26
1
20541
2
129
1
20541
2
129
ΤΣΕΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΤΣΕΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
968
968
ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ ΦΑΝΗ
ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
70417
47855
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
ΤΣΑΤΖΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ.
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 62 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
15145
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21308
Α2 - 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
97
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΤΣΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
15372
ΒΟΓΓΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
31691
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
21310
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
23768
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
26
Α1.3 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
2
21122
Α1.3 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
26
2
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.4) Αντίγραφο σύμβασης με τον
εργοδότη: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.4) Αντίγραφο σύμβασης με τον
εργοδότη: Δεν ισχύει
ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21763
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1
21697
Α2 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
97
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
3
26
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
4
21122
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20540
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΣΙΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
23768
45571
5981
21417
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
15635
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΜΗΝΑ
1
97
ΤΣΙΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23949
ΚΟΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
29881
2
20336
3
21746
4
21316
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά
την 20/6/2013
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
Σελίδα 63 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΤΣΙΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
70262
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΟΥΠΡΑ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
659
69189
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΓΑΔΙΤΣΑΚΗ ΛΥΔΙΑ
ΣΤΑΘΟΓΑΜΒΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΜΑΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1822
Α1.3 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21110
Α1.2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21119
Α1.3 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20994
2
20995
1
1599
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
2
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
3
20231
4
21697
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
32837
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
25480
ΜΠΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
21319
Α2 - 22ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
ΤΣΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
7877
2
129
3
20336
4
21383
ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
26
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
• (Δικαιολογητικό 13) Αντίγραφο της Δήλωσης
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι
εισφορές: Δεν ισχύει
ΤΣΟΥΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30646
ΓΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
280
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΚΑΛΥΨΩ
24795
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
1
37454
Α1.2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΚΑΛΥΨΩ
24795
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
37454
Α2 - 25ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
ΥΔΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
58470
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΑΓΛΑΙΑ
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 64 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΥΔΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
58470
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
37163
2
37165
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 4 ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΦΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ
45743
ΣΤΕΡΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
21766
Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΦΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
21545
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
20994
2
20995
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
1
20994
2
20995
1
5162
2
21310
ΦΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21545
31865
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 1 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
- Β' ΒΑΡΔΙΑ
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΦΥΤΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΥΤΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
22331
22331
875
875
ΓΚΕΒΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΡΓΙΝΑ
ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΑΝΑ
ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1
37159
2
37161
1
37159
2
37161
1
97
2
21697
1
97
2
21697
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Α' ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ Β' ΒΑΡΔΙΑ
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Ημερομηνία 20/08/2013
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 24) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας:
Δεν ισχύει
Σελίδα 65 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΧΑΜΑΙΔΗ ΛΑΖΑΡΙΑ
24568
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
1
29881
ΧΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
49843
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21746
2
20336
3
ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΧΑΡΙΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
49084
49084
15238
97
ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
21110
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21314
Α2 - 17ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
21095
Α2 - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
97
4
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
1
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
2
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
ΜΠΛΙΑΤΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
37170
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.ΔΡΑΚΟΣ-Γ.ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ ΟΕ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20591
3
20355
Α2 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α2 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
4
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
269
ΛΙΛΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
280
ΧΑΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
269
ΛΙΛΗ ΖΩΗ
1
280
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
345
ΤΖΙΝΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
21101
Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20357
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - "ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ"
3
20336
4
20344
Α2 - ΦΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΓΕΛΑΧΑΜΟΓΕΛΑ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ" - ΓΟΥΛΑ Π. ΜΑΡΙΑ
1
21697
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
2
26
3
20231
4
21122
48550
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΖΗΣΗΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
ΧΑΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ημερομηνία 20/08/2013
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 12.1) Αντίγραφο
μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον
του α' τριμήνου του 2012: Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
• Εκκαθαριστικό χωρίς επικύρωση
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• Πιθανώς έχει υπολογισθεί υψηλότερο εισόδημα διότι
στο εκκαθαριστικό που προσκομίσθηκε δεν φαίνονται
οι κωδικοί αυτοτελούς εισοδήματος 431, 432, 659,
660
Σελίδα 66 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
70534
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
21762
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΒΑΡΔΙΑ
2
20544
Γ - Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α' ΒΑΡΔΙΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
• Το εκκαθαριστικό δεν ισχύει γιατί είναι του 2011
ΧΑΤΖΗΡΟΥΦΑ ΑΓΛΑΙΑ
23991
ΓΚΑΝΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
21141
Α1.2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν υποβλήθηκε
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25438
ΡΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
• Μή πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
2
1822
3
21697
4
27
1
21383
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
2
20231
3
129
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
4
26
1
20231
2
21697
3
26
1
21697
2
97
1
20164
Α2 - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - BABYCOLLEGE
2
20261
3
29881
4
129
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛ.
ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ"
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
1
5162
2
21119
Α2 - 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
21301
Α2 - 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΩΝΗ ΖΩΗ-ΕΙΡΗΝΗ
BASHO BLERINA
31280
43532
75233
70452
70692
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΑΝΤΑΚΟΥ ΖΩΗ
ΣΑΛΤΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" - ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
• Στο εκκαθαριστικό δεν είναι εμφανή όλα τα
δεδομένα
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
• (Δικαιολογητικό 14) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
επιτηδεύματος: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 11.2) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Σελίδα 67 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
COBO BRUNILDA
CORA MIHAELA-IRINA
DEKTIAREVA OLGA
DENEKO EUGENA
ESAJ ANISA
HALASZ RITA MARGARITA
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
51422
36804
15997
621
49860
930
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
129
Α1.1 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
2
20591
3
97
4
1599
1
20591
2
20355
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.3 - "ΛΗΤΩ" ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ
1
21101
Α2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α1.1 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
2
5162
3
21383
Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
4
129
ΝΤΕΝΕΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
21127
Α2 - 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
LESHI ALEKSANDER
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΚΟ
1
20531
Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Α2 - <Χ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.>
• (Δικαιολογητικό 11.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί ενδεικτικό εκκαθαριστικό και όχι
εκκαθαριστικό του 2012
ΦΟΥΦΙ ΑΟΥΡΕΛ
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
LIKA AURORA
70337
FLESCHIN MIHAELA-FILOTHEA
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
LOCMELE LIGA
11993
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
20537
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2
20533
Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
20231
2
21697
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
3
26
1
20231
2
21697
3
26
NIKULI PARASHQEVI
13207
ΝΙΚΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΝΙΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 27) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ: Δεν
ισχύει
• (Δικαιολογητικό 25) Αντίγραφο βεβαίωσης
εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ): Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε."
12205
13207
• (Δικαιολογητικό 26) Αντίγραφο της εγκρικής
απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που
λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και
παραμένουν άνεργες: Δεν ισχύει
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
HAMJA ROZETA
NIKULI PARASHQEVI
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 11.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
(πλήρης αορίστου χρόνου): Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "SNOOPY" - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΣΙΟΥ
- ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ
Α2 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΝΤΙ ΝΤΙΤ"
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν
υποβλήθηκε
Α2 - "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ"
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 68 από 69
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 613
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
PROKAJ MIMOZA
12770
RROKAJ ELVIRA
1
20537
QEVANI LEONORA
50908
QEVANI ANDREA
1
280
SINANI ALMA
13185
SINANI GAVRIELA
1
21310
Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
"ΜΑΧΑΛΑ"
Α1.2 - 14ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
21101
Α1.2 - 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 12.5) Εργόσημα τελευταίου
τριμήνου μαζί με τις αντίστοιχες αποδείξεις κατάθεσης
σε τράπεζα: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
1
30006
Α2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
• Αλλοδαπή χωρίς άδεια διαμονής σε ισχύ
2
21141
Α2 - 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
21746
2
20261
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε."
Α2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1
21000
2
21007
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό 01) Αντίγραφο Αποδεικτικού
Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό 16) Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον
ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές: Δεν υποβλήθηκε
PERGJINI DIELLE
SPAHIU LUMTURIE
TSERING PEMA
ZIBRITOVA LUBICA
13198
47717
42642
13660
PERGJINI KLAUDIA
SPAHIU LEDION
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΑΡΜΠΗΣ ΒΑΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
1
1599
2
97
Α1.1 - "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"
Α1.1 - ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - "ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ"
Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Α'
ΒΑΡΔΙΑ
Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΔΑΠ 2 ΒΑΣΙΛΙ - Β'
ΒΑΡΔΙΑ
Ημερομηνία 20/08/2013
Σελίδα 69 από 69