close

Enter

Log in using OpenID

(Obrasci za razdoblje 05.05.-18.06.2013.- Kandidat za na

embedDownload
Obrazac IZ-MO
KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA JASNA ŽUVELA
Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata
VELA LUKA, ULICA 31 BR. 17
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa
34372806035
HR9823400093510235047
OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata
Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
Broj stranice 1
IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE
u razdoblju od 05.05. do 18.06.2013.
R.
br.
Naziv pružatelja medijskih
usluga
Adresa pružatelja
medijskih usluga
1
2
3
1
Radio M- Udruga Mladeži Ulica
27
Vela Luka i dr. j.t.d.
Vela Luka
UKUPNO
OIB
4
br.
10/2 07010290065
Broj i datum
broj ugovorenih i
iznos cijene
popust
računa za
izvršenih
medijskih usluga izražen u
izvršene
medijskih usluga
bez popusta
postotku
medijske usluge
5
6
33, 08.05.2013. Promidžbena emisija
VELA LUKA, 18.06.2013.
(mjesto i datum sastavljanja)
Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________
1
7
8
iznos
ostvarenog
popusta
plaćeni iznos s
popustom
9
10
720,00 kn
720,00 kn
(pečat i potpis odgovorne osobe)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
62 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content