close

Enter

Log in using OpenID

(Obrasci za razdoblje 05.05.-18.06.2013.- Kandidacijska

embedDownload
Obrazac IZ-TP
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA NOSITELJ LISTE ZDRAVKO ŽUVELA
Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata
VELA LUKA, ULICA 48 BR. 16
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa
81244958971
HR7123300033552609263
OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata
Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
Broj stranice 1
IZVJEŠĆE TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE
u razdoblju od 05.05. do 18.06.2013.
R.
br.
Svrha troška
1
2
1
2
3
4
5
6
7
Naziv primatelja
Adresa primatelja
(dobavljača)
OIB
3
4
5
Datum
Broj i datum
isplate/korištenja
računa/
proizvoda i/ili
ugovora
usluge
6
7
Trosak plakata i EXIT INFORMATIKA Ulica 41 Vela Luka 60076969198 2013/85
07.05.2013.
web stranice
02.05.2013.
Trošak medijske VAL MEDIA DOO
Ulica 56 br. 75 86092676470 32,
07.05.2013.
promidžbe
Vela Luka
07.05.2013.
Trošak medijske Radio M- Udruga Ulica 27 br. 10/2 07010290065 32,
07.05.2013.
promidžbe
Mladeži Vela Luka i Vela Luka
07.05.2013.
dr. j.t.d.
Trošak
Konoba Bata
Obala 3 Vela Luka
69248447301 1/1/2,
08.05.2013.
07.05.2013.
predizbornog
skupa
Trošak poštarine HP d.d.
Jurišićeva 13, Zagreb 87311810356 6307/20270/ 16.5.2013.
101/2013
16.05.2013
Trošak
ispisa EXIT INFORMATIKA Ulica 41 Vela Luka 60076969198 2013/111
27.05.2013.
koverata i letaka
22.05.2013
Trošak platnog Splitska banka d.d.
prometa
R.Boškovića 16, Split 69326397242 20270-308 16.05.2013.,
17.06.2013. 27.05.2013.,
04.06.2013.
Iznos
Iznos u novcu
Tržišna vrijednost
proizvoda i/ili usluge
Ukupno
8
9
10
9.125,00
9.125,00
1.687,50
1.687,50
1.350,00
1.350,00
3.800,00
3.800,00
832,90
832,90
1.345,00
1.345,00
29,78
29,78
04.06.2013.
Trošak snimanja Radio M- Udruga Ulica 27 br. 10/2 07010290065 51
31.05.2013.
u studiju
Mladeži Vela Luka i Vela Luka
dr. j.t.d.
UKUPNO
8
VELA LUKA, 18.06.2013.
(mjesto i datum sastavljanja)
Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________
275,00
18.445,18
275,00
0,00
(pečat i potpis odgovorne osobe)
18.445,18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content