close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik dimnjačarskih usluga na području Grada Donja Stubica

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJA STUBICA
Gradonačelnik
KLASA: 363-02/14-01/8
URBROJ: 2113/01-04/1-14-16
Donja Stubica, 21.7.2014.
C J E N I K
dimnjačarskih usluga na području
Grada Donja Stubica
I
Utvrđuje se Cjenik dimnjačarskih usluga na području Grada Donja Stubica, ovlaštenog
dimnjačara (koncesionara) Dimnjačarsko-pećarski i trgovački obrt, Miljenko Kišak, Možđenec
41, Novi Marof, kako slijedi:
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OPIS USLUGE
Čišćenje i kontrola dimovodnih kanala, priključne cijevi
promjera do 20 cm uz izdavanje potvrde za izvršenu
uslugu
- prizemni objekt (do 5m)
- -svaka etaža više
Čišćenje i kontrola dimnjaka, kanala i priključne cijevi
- od promjera 20 cm do 30 cm
- od promjera 30 cm do 50 cm
- više od 50 cm
Čišćenje i kontrola sabirača čađi
- dimnjaka, kanala, cijevi do 30 cm
- dimnjaka, kanala, cijevi od 30 cm do 50 cm
- dimnjaka, kanala, cijevi više od 50 cm
- sabirača kotlova i revizionih okana
Čišćenje začađene (uprljane) prašine
- mehaničko
- mehanizirano
- kemijski (+ utrošene kemikalije)
Čišćenje malih ložišta u individualnim stambenim
objektima i višestambenim objektima
- štednjak ili peć na kruta goriva (mali)
- štednjak ili peć na kruta goriva (veći)
- štednjak ili peć na tekuća goriva
- kotlovi za hranu, rublje i kupaonske peći
- peći za centralno grijanje na tekuće gorivo
Mehaničko čišćenje kotlova i drugih ložišta (tekuće i
plinsko gorivo)
- do 50 kW
Jed.
mjere
Jedinična cijena
bez PDV-a
u kunama
etaža
etaža
14,00
10,00
m¹
m¹
m¹
15,00
18,00
20,00
kom
kom
kom
kom
15,00
18,00
20,00
15,00
m²
m²
m²
17,00
20,00
30,00
kom
kom
kom
kom
kom
23,00
34,00
21,00
24,00
52,00
kom
46,00
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
- 51-200 kW
- 201-400 kW
- 401-700 kW
- 701-1500 kW
- 1501-3000 kW
- preko 3000 kW
Mehanizirano i kemijsko čišćenje kotlova i drugih
ložišta
- do 50 kW
- 51-200 kW
- 201-400 kW
- 401-700 kW
- 701-1500 kW
- 1501-3000 kW
- preko 3000 kW
Termogeni i slični grijači
- do 30 kW
Čišćenje pekarskih peći
- s jednom etažom
- s dvije etaže
- s tri etaže
Termomehanička mjerenja rada kotlova ( s izradom
nalaza)
- po kotlu do 300 kW
- po kotlu od 301 do 500 kW
- po kotlu preko 500 kW
Pregled dimnjaka i ložišta ( s izdavanjem nalaza i
isprave-atesta)
- po kotlu do 300 kW
- po kotlu od 301 do 500 kW
- po kotlu preko 500 kW
Kontrola djelotvornosti dimnjaka ( s izradom nalaza) u
individualnim stambenim objektima i višestambenim
objektima
- plinskih peći i kalijevih plinskih peći
- plinskih protočnih, optočnih i kombi grijača
vode
- drugih plinskih ložišta (kotlovi) snage do 50 kW
Vizualna kontrola dimnjaka
Kontrola prohodnosti rezervnog dimnjaka u
individualnim stambenim objektima i višestambenim
objektima
- dimnjaka prizemlja
- svaka etaža više
Pregled dimnjaka(s izdavanjem nalaza i isprave-atesta)
za priključak plinskog ložišta u individualnim
stambenim objektima i višestambenim objektima
- prizemna zgrada
- za svaku etažu više (višekatnice)
- za ponovni pregled cijene se umanjuju 50%
Radovi po utrošenom vremenu
- cijena za jedan norma sat
kom
kom
kom
kom
kom
1 kW
270,00
360,00
430,00
650,00
820,00
1,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1 kW
46,00
270,00
360,00
430,00
650,00
820,00
1,00
Kom
170,00
kom
kom
kom
200,00
220,00
260,00
kom
kom
kom
300,00
360,00
420,00
kom
kom
kom
300,00
360,00
420,00
kom
19,50
kom
kom
kom
23,00
27,50
5,00
kom
kom
12,00
1,00
kom
kom
150,00
30,00
h
40,00
II
Ovaj Cjenik primjenjuje se od 21.7.2014. godine i objaviti će se na Oglasnoj ploči Grada
Donja Stubica i web stranicama Grada.
GRADONAČELNIK:
Juraj Srebačić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content