close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik usluga

embedDownload
Redni
broj
RAD - USLUGA
Promjer/ cm/ Snaga
/Kw
Jed.
mjere
Cijena (kn)
1.
DIMNJACI I DIMOVODNI KANALI
1.1.
ČIŠĆENJE DIMNJAKA SA SABIRAČEM ČAĐA I PRIKLJUČNOM CIJEVI S IZDAVANJEM NALAZA O ISPRAVNOSTI
1.1.1. ČIŠĆENJE OBIČNOG DIMNJAKA U OBITELJSKOJ KUĆI I STAMBENOJ ZGRADI
- do 25 cm
kom.
56,00 kn
- do 25 cm
m'
16,00 kn
- od 25-50 cm
m'
24,00 kn
1.1.2. ČIŠĆENJE DIMNJAKA KOD POSLOVNIH PROSTORA
1.1.3. SNIMANJE UNUTRAŠNJOSTI DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA S KAMEROM
(obavezno izdavanje pismenog nalaza)
- do 15 metara
kom.
248,00 kn
- preko 15 metara
kom.
352,00 kn
- peć na kruta/ tekuća goriva
- do 25 kw
kom.
80,00 kn
- peći za centralno grijanje na kruta/ tekuća goriva
- od 25 do 50 kw
kom.
100,00 kn
2.
ČIŠĆENJE KOTLOVA I DRUGIH LOŽIŠTA
2.1.
ČIŠĆENJE STAMBENIH LOŽIŠTA
2.2.
MEHANIČKO I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KOTLOVA I DRUGIH LOŽIŠTA SNAGE (KW)
- do 50 kw
kom.
80,00 kn
- od 50 do 100 kw
kom.
120,00 kn
- od 100 do 300 kw
kom.
248,00 kn
- od 300 do 400 kw
kom.
300,00 kn
- preko 400 kw
2.3.
2.4.
2.5.
kom/1Kw
1,00 kn
TERMOGENI I SLIČNI GRIJAČI
- do 100 kw
kom.
100,00 kn
- od 100-300 kw
kom.
200,00 kn
-
kom.
348,00 kn
MEHANIČKO ČIŠĆENJE PEKARSKIH PEĆI
PREGLED I KONTROLA ISPRAVNOSTI RADA LOŽIŠTA, PEĆI I KOTLOVA S MJERNIM INSTRUMENTOM
(sa izdavanjem pismenog nalaza o ispravnosti za ložište)
- ložište snage
- do 50 kw
kom.
100,00 kn
- ložište snage
- od 50-100kw
kom.
152,00 kn
- ložište snage
- od 100 -200 kw
kom.
200,00 kn
- ložište snage
- od 200-300 kw
kom.
248,00 kn
- ložište snage
- preko 300 kw
kom/1Kw
1,00 kn
Redni
broj
RAD - USLUGA
Promjer/ cm/ Snaga
/Kw
Jed.
mjere
Cijena (kn)
3.
KONTROLNI PREGLEDI DIMOVODNIH, VENTILACIJSKIH KANALA I LOŽIŠTA
3.1.
KONTROLA, PREGLED DIMNJAKA ILI VENTILACIJE SA MJERNIM INSTRUMENTOM I SA IZDAVANJEM
NALAZA O ISPRAVNOSTI
3.2.
3.3.
- za dimnjak do 5 m
-
kom.
152,00 kn
- za dimnjak preko 5 m
po etaži
kom.
100,00 kn
ZA PONOVNI PREGLED SANIRANOG DIMNJAKA SA IZDAVANJEM PISMENIH NALAZA O ISPRAVNOSTI ZA
DOMAĆINSTVO
- za obični dimnjak ( prizemlje)
-
kom.
100,00 kn
- za svaki daljnji kat
po etaži
kom.
48,00 kn
IZVANREDNI RADOVI PREMA UTROŠENOM VREMENU
(po satu za svakog djelatnika)
3.4.
- spaljivanje dimnjaka
-
sat
80,00 kn
- odčepljivanje dimnjaka
-
sat
80,00 kn
- nadzor ili konzultacija
-
sat
80,00 kn
- naknadni dolazak po pozivu stranke
-
sat
80,00 kn
- naknada za rad nedjeljom i blagdanom
-
sat
160,00 kn
PREGLED DIMNJAKA ILI VENTILACIJSKIH KANALA KOD NOVOGRADNJE SA NALAZOM – ATESTOM O
ISPRAVNOSTI ZA TEHNIČKI PRIJEM ILI PRIKLJUČAK PLINA
- kod prizemnog objekta do 5 m po 1 priključnom mjestu
za izdavanje isprave nalaza (stambeni prostor)
- za svaki daljnji kat
po etaži
kom.
kom.
152,00 kn
48,00 kn
- za poslovni prostor (prizemlje)
-
kom.
240,00 kn
- za svaki daljnji kat
po etaži
kom.
100,00 kn
NAPOMENA:
Cijene su izražene bez PDV-a
1. Ako se usluga obavlja izvan redovitog obilaska dimnjačarskog područja, prema posebnom nalogu
nadležnog tijela ili na poziv korisnika ista se naplaćuje prema stvarnom utrošenom vremenu.
2. Na opravdani prigovor korisnika usluge ili nadležnog tijela dimnjačar mora izvršiti uslugu u roku od 24
sata, bez ponovne naplate.
3. Za usluge koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom cijene se formiraju prema dogovoru s korisnikom i po
posebnim ponudama.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
36 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content