∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 4 Μαρτίου 2013
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΑΤΕΙΘ στην πρώτη θέση µεταξύ όλων των ΤΕΙ της χώρας και µεταξύ των
αρίστων της παγκόσµιας κατάταξης.
Η δηµοσίευση του ∆ιαπανεπιστηµιακού ∆ικτύου Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης για το
2013, µε τίτλο ‘Τα ελληνικά Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δοµές στις διεθνείς
λίστες ταξινόµησης (ranking)’ τοποθετεί το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο καλύτερο
7,49% της παγκόσµιας κατάταξης, κάτι που συµβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά για
οποιοδήποτε ΤΕΙ, ενώ βρίσκεται στην πρώτη θέση µεταξύ όλων των ΤΕΙ της χώρας, και σε
καλύτερη θέση από πολλά πανεπιστήµια, όπως το Πανεπιστήµιο Πειραιά, το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών, το
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής
Μακεδονίας, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, το Πάντειο Πανεπιστήµιο, και το Ελληνικό ∆ιεθνές
Πανεπιστήµιο. Αυτό οφείλεται στις αδιάκοπες προσπάθειες του προσωπικού του, που µε τις
διεθνείς συνεργασίες και τις επιστηµονικές συνέργειες που έχει αναπτύξει κατάφερε να
εδραιώσει το Ίδρυµα σε µια από τις κορυφαίες θέσεις διεθνώς και µάλιστα, εν µέσω τεράστιων
δυσκολιών, µεγάλων περικοπών στη χρηµατοδότησή του αλλά και την άµεση απειλή για τη
διάλυσή του µέσω του σχεδίου ‘Αθηνά’.
Η περίοπτη θέση που κατέκτησε το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στις διεθνείς κατατάξεις
αποτελεί απτή απόδειξη ότι οι προσπάθειες απαξίωσης ενός σηµαντικού Ιδρύµατος, µε πολυετή
ιστορία στο χώρο της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, µέσω πολιτικών παρεµβάσεων που
στερούνται κάθε αξιοκρατίας και κάθε λογικής θα πέσουν στο κενό.
Καταδεικνύεται έτσι για άλλη µια φορά η παντελής έλλειψη ακαδηµαϊκών κριτήριων και η
έλλειψη αξιοκρατίας µε την επιχειρούµενη συνένωση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης µε
Ιδρύµατα όπως τo ΤΕΙ Σερρών το οποίο βρίσκεται 2900 θέσεις πιο κάτω, ή το ΤΕΙ ∆υτικής
Μακεδονίας που βρίσκεται 2000 θέσεις πιο κάτω στη λίστα, µε προφανή τον στόχο
υποβάθµισης και καταστροφής ενός ακαδηµαϊκά καταξιωµένου Ιδρύµατος.
Η ∆ιοίκηση του ΑΤΕΙΘ αποφάσισε µε αντίκρυσµα στο µέλλον να επιβραβεύσει τα έγκριτα
επιτεύγµατα που συνέβαλαν σε αυτήν την µοναδική διάκριση για ένα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα της χώρας σε ειδική τελετή που θα πραγµατοποιηθεί µε τη συµµετοχή θεσµικών φορέων
την Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 και ώρα 12.00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς. Η
παγκόσµια αυτή αναγνώριση είναι η απάντηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απέναντι
σε µια πολιτική µικροψυχίας και ιδιοτέλειας η οποία επιδείχθηκε από την επίσηµη πολιτεία διά
µέσου του σχεδίου ‘Αθηνά’, που σκοπό έχει να αφανίσει το Ίδρυµα.
Είναι άξιο προσοχής , ότι η επιχειρούµενη κατάργηση της αυτοτέλειας του ΑΤΕΙΘ γίνεται σε
µια εποχή που διατυπώνονται καινοφανείς απόψεις για την ανάθεση της διαχείρισης των
Ιδρυµάτων (κατά 49%) σε ιδιωτικές εταιρίες, σε πλήρη αντίθεση µε το άρθρο 16 του
Συντάγµατος, ενώ χαλαρώνουν οι απαιτήσεις και οι περιορισµοί αδειοδότησης που είχαν
επιβληθεί για την λειτουργία των ιδιωτικών κολεγίων. Η ∆ιοίκηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης δεν υποτάσσεται και δεν εκβιάζεται. Στηρίζεται στην εµπιστοσύνη αυτών που
την εξέλεξαν και αποτελεί την φυσική έκφραση της δεδηλωµένης απόφασης της ακαδηµαϊκής
κοινότητας του ΑΤΕΙΘ να αντισταθεί µε όλες τις δυνάµεις της στην κατάργηση της αυτοτέλειας
ενός Ιδρύµατος µε σηµαντική συνεισφορά στην παιδεία και στη χώρα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.