ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΨΗΛΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου
και
Το Ινστιτούτο Μηχανικής και Τεχνολογίας
συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα
ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΨΗΛΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
JEAN NOUVEL TOWER 25
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012
Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» – Περιοχή Πύλης Αμμοχώστου, Λευκωσία
17:00
Προσέλευση - Καφές
17:15
Χαιρετισμοί
Πρόεδροι ΣΑΥΚ & IET
17:30
Από το όραμα για την δημιουργία ενός κτιρίου Ορόσημου, στην ολοκλήρωση του Jean
Nouvel Tower 25
Ομιλητής: Κος Χρίστος Σοφοκλέους , Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Nice Day
Developments, Ιδιοκτήτης Έργου
17:40
Αρχιτεκτονική σύλληψη και δημιουργία του Έργου
Ομιλητής: Κος Alain Trincal, Διευθύνων Σύμβουλος Ανάπτυξης Atelier Jean Nouvel,
Αρχιτεκτονικό Γραφείο Atelier Jean Nouvel, Αρχιτέκτονας Έργου
18:00
Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Έργου Jean Nouvel Tower 25
Ομιλητής: Κος Δημήτρης Σοφοκλέους, Αρχιτέκτονας, Αρχιτεκτονικό Γραφείο Τάκης
Σοφοκλέους Αρχιτέκτονες, Τοπικός Αρχιτέκτονας Έργου
18:15
Διάλειμμα
18:30
Ιδιαιτερότητες κατά την μελέτη του Έργου
Ομιλητής: Κος Λύσανδρος Κυριακού, Πολιτικός Μηχανικός, Συνεταίρος – Διευθυντής
Γραφείου Συμβούλων Πολιτικών Μηχανικών K.A.L. Engineering
18:50
Η πρόκληση για ανάληψη και εκτέλεση ενός κτιρίου ορόσημου στην Οικοδομική
Βιομηχανία της Κύπρου
Ομιλητής: Κος Νικόλας Λοής, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής της κατασκευάστριας
εταιρείας LOIS Builders Ltd, Εργολάβος έργου
19:00
Υλοποίηση του Έργου και εφαρμογή της μηχανικής στην εκτέλεση του - Διαχείριση των
θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του Έργου
Ομιλητής: Κος Σωτήρης Θεοφάνους, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος LOIS Builders Ltd,
Διευθυντής Έργου εκ μέρους του Εργολάβου
19:30
Διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας από την πλευρά της ομάδας επίβλεψης
της κατασκευής του Έργου
Ομιλητής: Δρ. Φλώρος Παντελή, Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος για θέματα Α&Υ στο
Έργο
19:40
Συζήτηση και λήξη
Χορηγοί: