close

Enter

Log in using OpenID

NUOS αντλία θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού

embedDownload
NUOS
αντλία θερμότητας για παραγωγή
ζεστού νερού
17
Το μέλλον του κόσμου
δημιουργείται σήμερα
Η NUOS είναι η νέα αντλία της Ariston
που δημιουργήθηκε για να βρίσκεται
σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον.
Απορροφώντας θερμότητα απευθείας από τον αέρα, η NUOS δημιουργεί
πολλά λίτρα ζεστού νερού με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας. Η σειρά NUOS διατίθεται
σε δυο εκδόσεις: επίτοιχη (80-100120lt.) και επιδαπέδια (200-250lt.).
Η τεχνολογία επιτέλους είναι στην υπηρεσία της φύσης.
+70%
εξοικονόμηση
ενέργειας
18
ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Απόδοση σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση: στη συγκεκριμένη περίπτωση η
NUOS επιτυγχάνει ενεργειακή εξοικονόμηση και εξοικονόμηση κόστους μεγαλύτερη από 70% σε σύγκριση με έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα της ίδιας χωρητικότητας.
Αυτό καθιστά τη NUOS μία έξυπνη και συμφέρουσα επένδυση εφόσον η περίοδος απόσβεσης κόστους είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Η NUOS χρησιμοποιεί ένα θερμοδυναμικό κύκλο για να θερμάνει το νερό μέσω
αέρα που αναρροφάται από το θερμικό γκρουπ.
Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται είναι το R134A, το οποίο έχει ένα ODP
(Ικανότητα Ελάττωσης Όζοντος) ίσο με 0: αυτό σημαίνει ότι είναι απολύτως
αβλαβές για τις στιβάδες του όζοντος.
Μέσω αλλαγών της φυσικής του μορφής και συμπίεσης/διεύρυνσης κύκλων, το
ψυκτικό υγρό παίρνει τη θερμότητα που εμπεριέχεται στο εσωτερικό του αέρα
και έπειτα την δίνει στο νερό της δεξαμενής, ακόμα και αν η τελευταία έχει
υψηλότερη θερμοκρασία από την προηγούμενη.
Αυτή είναι απλά η αντίστροφη διαδικασία που χρησιμοποιείται στην ψύξη.
Η ηλεκτρική κατανάλωση της NUOS είναι εξαιρετικά μικρή εφόσον χρησιμοποιείται μόνο για τον ανεμιστήρα και τον συμπιεστή.
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΤΗΣ NUOS
ηλεκτρική
ενέργεια
θερµότητα
αέρα
100 =30+70
Ζεστό
Νερό
Ηλεκτρική Θερμότητα
Ενέργεια
Αέρα
θερµότητα
µεταφερόµενη
στο νερό
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ
3 - Μέσα στον συμπυκνωτή, το ψυκτικό αέριο δίνει τη θερμότητά του
στο νερό που περιέχεται μέσα στον
θερμοσίφωνα. Αυτή η διαδικασία
εναλλαγής εξασφαλίζει ότι το ψυκτικό περνά σε υγρή κατάσταση με
συμπύκνωση.
4
Είσοδοσ
ΖΝΧ
Έξοδοσ αέρα
Συµπυκνωτήσ
2 - Το ψυκτικό αέριο διεισδύει στον
συμπιεστή, η πίεση αυξάνεται και
έτσι αυξάνεται και η θερμοκρασία.
Ψυκτικό υγρό
σε αέρια φάση
Βαλβίδα εκτόνωσησ
1
Εξατµιστήσ
1 - Το ψυκτικό υγρό διαπερνά τον
εξατμιστή και απορροφά τη θερμότητα που παρέχεται από τον αναρροφούμενο αέρα.
Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι
το ψυκτικό αλλάζει φάση μέσω της
εξάτμισης.
Ανανεώσιµη
ενέργεια
Συνολική
θερµιδική
ενέργεια
Έξοδοσ
ΖΝΧ
Είσοδοσ αέρα
Συµπιεστήσ
3
2
Ψυκτικό υγρό
σε υγρή φάση
Ηλεκτρική ενέργεια
4 - Το ψυκτικό υγρό χάνει επιπλέον
πίεση και θερμοκρασία διαπερνώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης, επιστρέφοντας ξανά στις αρχικές συνθήκες.
19
NUOS
Πολλά πλεονεκτήματα για σας και
το περιβάλλον
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η μεγαλύτερη καινοτομία συνήθως κρύβεται σε αυτά που μας περιβάλλουν καθημερινά.
Ο αέρας, για παράδειγμα, είναι πλούσιος σε θερμότητα, μια δωρεάν και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που έρχεται απευθείας από τον ήλιο.
Η NUOS καταφέρνει να αποβάλλει αυτή την καθαρή ενέργεια από τον αέρα και
να την χρησιμοποιήσει για να θερμάνει νερό.
NUOS: ECOWATER
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Η Nuos χρησιμοποιεί μόνο το 1/3 της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας για να
θερμάνει το νερό σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό θερμοσίφωνα.
Ο C.O.P. (Συντελεστής Απόδοσης) ορίζει την αποδοτικότητα της αντλίας θερμότητας μέσω της αναλογίας μεταξύ της αντλούμενης ενέργειας και της ενέργειας που επιτεύχθηκε. Αυτή η παράμετρος είναι υψηλή πάνω από ένα βαθμό,
δείχνοντας έτσι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχετε χρησιμοποιώντας τη NUOS.
C.O.P. à 3
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΑ
Τα αποτελέσματα της οικολογικής τεχνολογίας έχουν περισσότερα από ένα
θετικά οφέλη: ο εξερχόμενος αέρας της αντλίας συνδράμει στον φυσικό
εξαερισμό του χώρου και αυξάνει την ποιότητα του αέρα παράγοντας ένα
ευχάριστο αποτέλεσμα αναζωογόνησης και αφύγρανσης.
20
Μέσα στην καρδιά του
επιδαπέδιου NUOS
ςυμΠΙΕςΤΗς
C.O.p. 3.7
βΑλβΙΔΑ ΕΚΤΟΝωςΗς
ΑΝΕμΙςΤΗρΑς ΑΕρΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕξΑΤμΙςΤΗς
ςυμΠυΚΝωΤΗς
ςΕρΠΑΝΤΙΝΑ ΗλΙΑΚΟυ
-5°C
5,0
9,36
4,5
8,24
4,0
3,5
7,12
3,0
2,5
6,00
2,0
4,48
3,36
1,5
1,0
Χρόνοσ θέρµανσησ (15-51°C)
COP
0,5
0,0
2,24
-5
0
7
10
15
25
35
T AIR (°C)
21
COP
ΧΡΟΝΟΣ (HH.MM)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ
υψηλή απόδοση σε όλες τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες
NUOS 250 solar
αέρας και ήλιος
μαζί για μια λύση
Στην έκδοση με σύνδεση ηλιακού, η NUOS 250 έχει μια ηλιακή σερπαντίνα 0,65 m2 και μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα
θέρμανση προερχόμενη από τον αέρα και τον ήλιο.
Χάρη στον εξωτερικό ηλεκτρονικό εγκέφαλο ελέγχου είναι δυνατό να συνδεθεί η NUOS 250 με έναν ηλιακό συλλέκτη
επιφάνειας μεταξύ 2 και 5 m2.
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Χάρη στη σύνδεση με τους ηλιακούς συλλέκτες, η NUOS 250 solar
εγγυάται εξοικονόμηση έως και 85%.
22
Η επιδαπέδια NUOS
υπερκαλύπτει τα standards
της αγοράς
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΓΟΡΑΣ
COP 1
NUOS
3 - 3,2
3,7
Η πιο αποδοτική
Ελάχιστη θερμοκρασία
αέρα για την λειτουργία
της αντλίας θερμότητας
8 - 10 °C
-5°C
Η πιο κατάλληλη
για περιοχές με πολύ κρυο
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού
νερού χρήσης που επιτυγχάνεται με την αντλία θερμότητας
50 - 55°C
62°C
Η πιο πλούσια
σε ζεστό νερό
Χρόνος θέρμανσης1
6.00-7.00 ώρες
4.03 ώρες
Η γρηγορότερη
στη θέρμανση
Μέγιστος θόρυβος
58 - 61 db(A)
54 db(A)
Η πιο αθόρυβη
Εμβαπτιζόμενη
σερπαντίνα
Εξωτερική σερπαντίνα
(αναφέρεται στο δοχείο)
Η πιο υγιεινή
Μαγνήσιο
Μαγνήσιο και Pro-Tech
ρεύμα
Η πιο προστατευμένη
από τη διάβρωση
Μονή, εμβάπτιση
Διπλή, στεατίτης,
χωρίς επαφή
Η καλύτερη από άποψη
συντήρησης
Βασικές ρυθμίσεις
Ηλεκτρονική,
Πολυχρηστική
Η πιο εξελιγμένη
Έξοδος αέρα
Μονή
Διπλή με ενσωμάτωση
πολλών διαμέτρων
Η πιο ευέλικτη
Εξωτερικό περίβλημα
PVC
Μεταλλική,
βαμμένη
Η πιο εστιασμένη
στις λεπτομέρειες
Συμπυκνωτής
Άνοδος
Αντίσταση
Διεπαφή
1 - τρόπος λειτουργίας αντλίας θερμότητας για θέρμανση νερού από 15 έως 51°C με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 15°C (NUOS 250)
23
Χρήσιμες λειτουργίες
σε μια χαρούμενη και φιλική
στον χρήστη διεπαφή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GREEN
Η λειτουργία που μεγιστοποιεί την
ενεργειακή απόδοση. Η NUOS δουλεύει αποκλειστικά στη λειτουργία
αντλίας θερμότητας θερμαίνοντας
το νερό έως τους 62°C.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST
Λειτουργία που ελαχιστοποιεί τον
χρόνο θέρμανσης ενώ αυξάνει την
άνεση.
Η NUOS δουλεύει μαζί με την αντλία
θερμότητας και την ηλεκτρική αντίσταση των 1,5 kW επιτρέποντας με
αυτό τον τρόπο την επιτάχυνση της
θέρμανσης του νερού.
Πάνω από τους 62°C η αντλία θερμότητας σβήνει και η θέρμανση διασφαλίζεται από δυο ηλεκτρικές αντιστάσεις (1+1,5 kW) έως τους 75°C.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ
Η λειτουργία εγγυάται τη βέλτιστη
ισορροπία μεταξύ άνεσης και εξοικονόμησης χρημάτων. Η NUOS τελειοποιεί την λογική του κλεισίματος της αντλίας και της ηλεκτρικής
αντίστασης.
Η λειτουργία κατά της λεγιονέλλας μπορεί να ενεργοποιείται κάθε μήνα ξεκινώντας αυτόματα ένα κύκλο απολύμανσης.
Εάν κριθεί απαραίτητο η NUOS θερμαίνει νερό έως και 65°C και αυτή η θερμοκρασία διατηρείται για χρονική περίοδο τόση ώστε να καταστρέψει κάθε
πιθανή διάδοση βακτηρίων στο δοχείο.
24
NUOS ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
200-250-250 SOL
Επιδαπέδια αντλία θερμότητας
ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΩΣΗ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
SO
IDE
R IN R INS
LA LAS
IDE
SO
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΗΛΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΨΥΞΗΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά
COP (*)
Θερμική ισχύς (*)
Χρόνος θέρμανσης (*)
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού (55°C)
QPr (για 24 ώρες)
Μέγιστη ποσότητα ΖΝΧ (62°C)
Μέγιστη Πίεση
Μέγ. Τάση/Ισχύς κατανάλωσης (*)
Μέση τιμή απορρόφησης ρεύματος (*)
Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση (*)
Αντίσταση ισχύος
Στάνταρ ποσότητα αέρα (ρυθμιζόμενο)
Μέγιστη ποσότητα αέρα (ρυθμιζόμενο)
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης (**)
Επίπεδο θορύβου
Βάρος (άδειο σύστημα)
W
h:min
l
KWh
l
bar
V/W
W
W
W
m³/h
m³/h­­
m³
dB(A)
kg
NUOS
200
NUOS
250
NUOS
250 SOL
3,7
2775
3:30
280
0,6
348
6
220-240 mono / 2500
750
950
1000+1500
500
700
20
54
90
3,7
2775
4:03
370
0,65
435
6
220-240 mono / 2500
750
950
1000+150
500
700
20
54
95
3,7
2775
4:03
370
0,65
435
6
220-240 mono / 2500
750
950
1000+1500
500
700
20
54
110
NUOS 200
3210031
1.720
NUOS 250 3210017
1.770
NUOS 250 SOL
3210018
1.880
ΚΩΔΙΚΟΣ
TIMH €
H mm
G mm
L mm
NUOS
200
NUOS
250 SOL
568
1478
1700
820
1738
1960
(*) οι τιμές επιταχύνονται με θερμοκρασία
αέρα 15°C και σχετική υγρασία = 71%,
θερμοκρασία εισόδου νερού 15°C
(σύμφωνα με αυτό που προβλέπει η
NF Cahier de Charge)
(**) σε περίπτωση εγκατάστασης χωρίς
κανάλια
ø 150
ø 160
ø 200
B
L
ø 150
ø 160
ø 200
30
600
A
105
C
160
620
D
330
A Είσοδος κρύου νερού Ø ¾”
B Έξοδος ζεστού νερού Ø ¾”
C Συλλογή συμπυκνωμάτων
D Σωλήνας Ø ¾” εισόδου κυκλώματος θέρμανσης (μόνο έκδοση SOL)
E Σωλήνας Ø ¾” εξόδου κυκλώματος θέρμανσης (μόνο έκδοση SOL)
G
344
E
H
600
25
SO
R INS
LA
I
ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ
R INS
LA
IDE
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
IDE
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
R134A
R INS
LA
SO
• Λειτουργία κατά της λεγιονέλλας
• ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΕΑΤΙΤΗ ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
• Μειωμένος χρόνος θέρμανσης
• ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ
SO
• COP 3.7
• Διπλή άνοδος μαγνησίου και pro-tech
κατά της διάβρωσης. Δεν απαιτείται
συντήρηση.
• Λειτουργία εργασίας αντλίας
θερμότητας με εξωτερική
θερμοκρασία αέρα έως και -5°c
• Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακούς
συλλέκτες (ΕΚΔΟΣΗ 250 SOL) με
ενσωματωμένη σερπαντίνα
NUOS
η πρώτη και μόνη επίτοιχη αντλία
θερμότητας της αγοράς
Η NUOS είναι η πρώτη και μόνη
επίτοιχη αντλία θερμότητας στην
αγορά και είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις 80, 100 και120 lt. Εξαιρετικά συμπαγής και αθόρυβη, σχεδιάστηκε για να επιτυγχάνει τη μέγιστη
ευελιξία εγκατάστασης ακόμη και
όταν χρησιμοποιείται ως αντικατάσταση ενός παλαιού παραδοσιακού
θερμοσίφωνα.
26
Στοιχεία θέρµανσησ από 10 έωσ 55°C µε θερµοκρασία περιβάλλοντοσ
20°C και τουσ 10°C
Χρόνοσ θέρµανσησ
(ώρεσ λεπτά)
80 lt.
100 lt.
120 lt.
Κλασσικοί ηλεκτρικοί
θερµοσίφωνεσ (1200 W)
3.20
4.30
5.10
NUOS
µε χρήση λειτουργίασ ECO*
4.34
6.18
7.48
NUOS
µε χρήση λειτουργίασ FAST*
1.54
2.33
2.51
67 %
67 %
56 %
29 %
29 %
26 %
NUOS
Μειωµένη κατανάλωση
ενέργειασ συγκρινόµενη µε χρήση λειτουργίασ ECO*
µε ένα κλασσικό
NUOS
θερµοσίφωνα
µε χρήση λειτουργίασ FAST
80 lt. 100 lt.
* βλ. λειτουργίες ECO, FAST και AUTO στις επόμενες σελίδες
Η οικολογική εξέλιξη μετατρέπεται σε
οικονομικό πλεονέκτημα για όλους
Έχει υπολογιστεί ότι η ετήσια κατανάλωση ενέργειας αναφερόμενη στην παραγωγή ζεστού νερού αντιστοιχεί σε 1.550
kWh/έτος για μια οικογένεια 3 ατόμων. Το ποσοστό απόδοσης της NUOS, χάρη στην αρχή λειτουργίας της και στην ποιότητα των εξαρτημάτων της, είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο εάν συγκριθεί με ένα κλασσικό θερμοσίφωνα της ίδιας
χωρητικότητας. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς καμία έκπτωση στην άνεση ή στην απόδοση, αποκτάτε άμεσα οικονομικό κέρδος
από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σας, επιτρέποντάς σας έτσι να εξοικονομείτε χρήματα βοηθώντας παράλληλα το περιβάλλον.
Ετήσιεσ ενεργειακέσ
ανάγκεσ για παραγωγή ΖΝΧ
(kWh/έτοσ)
Απόδοση προϊόντοσ
(στον µετρητή
του ηλεκτρικού)
Ετήσια κατανάλωση
ενέργειασ
(kWh/έτοσ)
Κλασσικόσ
θερµοσίφωνασ
80 lt
1.550
84,4 %
1.836
NUOS 80
1.550
250,0 %*
620
- 1.216
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
* αντίξοες συνθήκες λειτουργίας
κατανάλωση 300 W
3X100 W
27
NUOS επίτοιχη:
λειτουργίες
ECO
Εάν επιλεγεί η λειτουργία ECO,
δουλεύει μόνο η αντλία θερμότητας
δίνοντας το μέγιστο της εξοικονόμησης. Η μέγιστη θερμοκρασία
που επιτυγχάνεται ECO είναι 55°C.
FAST
Εάν επιλεγεί η λειτουργία FAST, η
αντλία δουλεύει ταυτόχρονα με το
θερμαντικό στοιχείο.
Αυτή η λειτουργία πρέπει να επιλέγεται από τον χρήστη κάθε φορά που
χρειάζεται ζεστό νερό σε πιο σύντομο χρόνο. Μέγιστη θερμοκρασία με
τη λειτουργία FAST.
AUTO
Με τη λειτουργία AUTO δουλεύει η
αντλία. Συνεπώς μόνο αν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πάνω από
55°C ανάβει το θερμαντικό στοιχείο
με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού. Η μέγιστη θερμοκρασία
στη λειτουργία AUTO είναι 65°C.
ανοιγοκλείνει την συσκευή
mode
mode
mode
mode
επιλέγει χειροκίνητο ή
προγραμματισμένο τρόπο
επιλέγει τιμές περιστρέφοντας
και επικυρώνει επιλογές πιέζοντας
mode
eco
HP
eco
HP
HP
eco
mode
eco
t
eHP
HP
εάν είναι ενεργό σημαίνει
θέρμανση με λειτουργία
αντλίας (ECO)
s
ss ss
et
et
et
et
mode
s
s
s
et
mode
et
mode
eco
HP
eco
HP
et
s
t
eeco
HP
manual
manual
manual
manual
eco
manual
HP
P1
eco
P1
HP
P1
P1
P2
P1
P2
P2
manual
P2
P2
manual
P1
manual
P1
P2
manual
P1
P2
manual
P2
P1
P1
P2
P2
αν πιεστεί ξεκινά την αντλία
θερμότητας + θερμαντικό
στοιχείο (FAST)
δείχνει του λειτουργία του
προϊόντος ή ένα σφάλμα
δείχνει τον χειροκίνητο τρόπο
λειτουργίας
δείχνει τον προγραμματισμένο
τρόπο λειτουργίας σε χρόνο και
θερμοκρασία P1
δείχνει τον προγραμματισμένο
τρόπο λειτουργίας σε χρόνο και
θερμοκρασία P2
δείχνει θερμοκρασίες, ώρες
και σήματα
28
NUOS ΕΠΙΤΟΙΧΗ
80-100-120
Επίτοιχη αντλία θερµότητας
ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
• COP 3.0
• ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1200 W
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ
• Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (55°C) ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (300W)
ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
• ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Θερµική ισχύς**
W
Ποσοστιαία κατανάλωση ηλεκτρικού αντλίας θερµ.**
W
Ισχύς
V
Μέγιστη θερµοκρ. αντλίας θερµότητας
°C
Μεγ. /Ελάχ. Θερµοκρασία αέρα
°C
Μεγ. ποσότητα νερού στους 40°C µε µονή εξαγωγή
lt
Χρόνος θέρµανσης**
h,min.
Επίπεδο θορύβου
db(A)
Στάνταρ ποσότητα αέρα
m³/h
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης***
m³
ORIZZONTALE
ORIZZONTALE
Μέγ. µήκος αγωγού
m
Ποσότητα συµπύκνωσης νερού (εσωτερικός αέρας 20/25°C) lt/h
ΚΩΔΙΚΟΣ
TIMH €
a
a
d
d
80
100
120
930
310
230
55
10/37
110
4,05
38
150
20
10
0,2 ÷ 0,6
930
310
230
55
10/37
141
5,40
38
150
20
10
0,2 ÷ 0,6
810
310
230
55
10/37
150
6,20
38
150
20
10
0,2 ÷ 0,6
NUOS 80
3210011
850
c
c
480
480
Χωρητικότητα
Ενσωµατωµένη αντίσταση
Μεγ. θερµοκρασία αντίστασης
Μεγ. πίεση
Προστασία
80
100
120
80
1200
65
8
X4
100
1200
65
8
X4
120
1200
65
8
X4
a
b
mm
mm
***Ελάχιστος χώρος VERTICALE
δωµατίου για εγκατάσταση χωρίς
VERTICALE
κανάλια
**Θερµοκρ. δωµατίου 20°C, είσοδος νερού 15°C, θερµοκρ.
αποθήκευσης 55°C
NUOS450
100
450
3210012
910
NUOS 120
3210013
950
497
140
100
100
300
300
156
Ø125
245
245
U/E
U/E
300
B
100
100
A
292
525
Ø125
C
R
R
M
M
MS
MS
Συλλογή συµπυκνωµάτων
Re-circulation
Ø 3/4” G
Central heating return Ø 3/4” G
Central heating return Ø 3/4” G
Central heating flow Ø 3/4” G
Central heating flow Ø 3/4” G
Solar installation flow ø 1” G
Solar installation flow ø 1” G
100
134
/2”
G1
IN
104
OUT
10
C Ø
acqua κρύου
fredda G 1/2”
Είσοδος
νερού G 1/2”
E Entrata
Entrataacqua
acquacalda
fredda
G 1/2”
E Uscita
G 1/2”
U
Uscita
acqua
calda
G
1/2”
Έξοδοςmodello
ζεστού
νερού G
1/2”
U Raccordo
termoelettrico
G 3/4”
T
Raccordo modello termoelettrico G 3/4”
T Re-circulation
Ø 3/4” G
497
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
29
80
100 120
1130
384
1280 1440
536 696
SO
SO
ΜΟΝΩΣΗ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
R INS
LA
I
ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ
R INS
LA
IDE
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ R134A
R INS
LA
IDE
SO
ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
Δυνατότητα
παροχεύτευσης αέρα
Ο αέρας μπορεί να παροχετευτεί είτε στον εσωτερικό είτε στον εξωτερικό χώρο ώστε να κατευθύνει
τη ροή κατάλληλα με τις απαιτούμενες καταστάσεις.
Τα προϊόντα NUOS διαθέτουν μια ευρεία σειρά αξεσουάρ για τον αέρα και ανταποκρίνονται σε όλες
τις ανάγκες εγκατάστασης.
NUOS 80-100-120
Μέγιστο μήκος αγωγών ίσο με 10m (με διάμετρο Ø 125 mm)
30
NUOS 200-250 (SOL)
Μέγιστο μήκος αγωγών ίσο με 10 m (με διάμετρο Ø 150 mm)
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
NUOS ΕΠΙΤΟΙΧΗ 80 - 100 - 120
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
TIMH €
3208052
27
3208053
55
Αγωγός Ø 125 mm 1,5 m.l, μήκος
Αγωγός Ø 125 mm 1m.l, μήκος
3208036
3208037
35
35
μούφα ABS για στρογγυλό σωλήνα 125 mm
3208038
9
Εύκαμπτη σύνδεση Ø 125 mm
3208039
55
Καμπύλη ABS – Α.Θ. Ø 125 mm
3208040
11
2 στηρίγματα τοίχου για σωλήνα Ø 125 mm με βίδες
3208041
9
Κάλυμμα ABS 190x160 mm για στρογγυλό αγωγό Ø 100-125
3208049
8
Κάθετη καμπύλη ABS από Ø 125 mm σε τετράγωνο mm 150x70
3208042
10
Οριζόντια καμπύλη ABS σύνδεση από Ø 125 mm σε τετράγωνη
mm 150x70
3208043
10
Τετράγωνος σωλήνας 150x70 mm PVC μήκους 1,5 m.l.
3208044
35
Κιτ αέρα Nuos περιμετρικού τοίχου
Κιτ από ABS σύνδεση για Ø 125 mm; 1 m.l. PVC στρογγυλός
σωλήνας mm Ø 125. Εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο 186mm
και οπή από 100 έως 160 mm. Πάχος 15 mm
Κιτ αέρα Nuos εσωτερικού τοίχου
Κιτ από ABS κάθετη καμπύλη από Ø 125 mm σε ορθογώνιο
mm 150x70; 1,5 m.l. PVC τετράγωνος αγωγός mm 150x70,
ABS οριζόντια σύνδεση από Ø 125 mm σε τετράγωνο
mm 150x70; 1 m.l. PVC στρογγυλός σωλήνας Ø 125 mm.
Εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο 186 mm και οπή από 100
έως 160 mm. Πάχος 15 mm. 2 στηρίγματα τοίχου
για σωλήνες 150x70 mm με βίδες
31
NUOS ΕΠΙΤΟΙΧΗ 80 - 100 - 120
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
TIMH €
Οριζόντια σύνδεση ABS για τετράγωνο σωλήνα mm 150x70
3208045
9
Κάθετη καμπύλη ABS για τετράγωνο σωλήνα 150x70
3208046
11
Οριζόντια καμπύλη ABS για τετράγωνο σωλήνα mm 150x70
3208047
11
2 στηρίγματα τοίχου για τετράγωνο σωλήνα 150x70 mm
με βίδες
3208048
9
Εύκαμπτες σχάρες με 186 mm ελατήριο και οπή από 100
έως160 mm. 15 mm πάχος
3208050
12
Εύκαμπτη σύνδεση
3208051
24
ςιφόνι 1”
877086
5
υδραυλική ομάδα ασφαλείας 1/2” για Nuos 80-100-120
877084
20
32
NUOS ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 200 - 250 - 250 SOL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
TIMH €
Kit ΑΕρΑ μΕ ΑΚΑμΠΤΟ ςωλΗΝΑ ΑΠΟ Ø150 (2,5M)
Το κιτ αποτελείται από εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο,
δυο άκαμπτους σωλήνες από 1 και από 1,5 μέτρα
και μια σύνδεση
3208061
110
Kit ΑΕρΑ μΕ ΕυΚΑμΠΤΟ ςωλΗΝΑ ΑΠΟ Ø150
Το κιτ αποτελείται από εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο,
έναν εύκαμπτο σωλήνα από 3m, δυο άκαμπτους σωλήνες
από 0,1 και 1 μέτρο, 3 στηρίγματα τοίχου για σωλήνα
3208062
132
Αγωγός Ø150 1m
3208063
44
Αγωγός Ø150 1,5m
3208063
38
Αγωγός Ø150 0,1m
3208064
11
ςύνδεση Ø150
3208066
11
Καμπύλη Ø150
3208067
14
2 στηρίγματα τοίχου για σωλήνα Ø150
3208068
11
Εύκαμπτος σωλήνας Ø150 1m
3208069
65
Εύκαμπτες σχάρες με 186 mm ελατήριο και οπή από 100
έως160 mm. 15 mm πάχος
3208050
12
Εύκαμπτη σύνδεση
3208051
24
υδραυλική ομάδα ασφαλείας 3/4”
877085
20
ςιφόνι 1”
877086
5
33
Θαλπωρή σημαίνει…
απόδοση, ενέργεια, οικολογία.
34
Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά σε αυτόν τον κατάλογο δεν είναι δεσμευτικά - Ο όμιλος ARISTON THERMO group μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ARISTON THERMO GROUP
ARISTON service
ARISTON
Ariston Thermo International Srl
Viale Aristide Merloni, 54
60044 Fabriano AN
Italy
Phone +39 0732 6011
Fax +39 0732 602234
www.aristonthermo.com
www.aristonheating.gr
MTG TEXNIKH E.E.
Τηλ.: +30 210 9512922
Fax: +30 210 9512080
e-mail: [email protected]
www.mtg.com.gr
ΤΑΤΑ HELLAS ΜΕΠΕ
Τηλ.: +30 210 951 2922
Fax: +30 210 9512080
e-mail: [email protected]
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 382 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content