μάθετε περισσότερα για τις αντλίες θερμότητας ARISTON NUOS

NUOS
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Το μέλλον του κόσμου
δημιουργείται σήμερα
Η NUOS είναι η νέα αντλία της Ariston
που δημιουργήθηκε για να βρίσκεται
σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον.
Απορροφώντας θερμότητα απευθείας από τον αέρα, η NUOS δημιουργεί
πολλά λίτρα ζεστού νερού με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας. Η σειρά NUOS διατίθεται
σε δυο εκδόσεις: επίτοιχη (80-100120lt.) και επιδαπέδια (200-250lt.).
Η τεχνολογία επιτέλους είναι στην
υπη-ρεσία της φύσης.
+70%
εξοικονόμηση
ενέργειας
2
ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Απόδοση σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση: στη συγκεκριμένη περίπτωση η
NUOS επιτυγχάνει ενεργειακή εξοικονόμηση και εξοικονόμηση κόστους μεγαλύτερη από 70% σε σύγκριση με έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα της ίδιας χωρητικότητας.
Αυτό καθιστά τη NUOS μία έξυπνη και συμφέρουσα επένδυση εφόσον η περίοδος απόσβεσης κόστους είναι εξαιρετικά χαμηλή.
NUOS
Πολλά πλεονεκτήματα για σας
και το περιβάλλον
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η μεγαλύτερη καινοτομία συνήθως κρύβεται σε αυτά που μας περιβάλλουν καθημερινά.
Ο αέρας, για παράδειγμα, είναι πλούσιος σε θερμότητα, μια δωρεάν και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που έρχεται απευθείας από τον ήλιο.
Η NUOS καταφέρνει να αποβάλλει αυτή την καθαρή ενέργεια από τον αέρα και
να την χρησιμοποιήσει για να θερμάνει νερό
NUOS: ECOWATER
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ηλεκτρική
ενέργεια
Η Nuos χρησιμοποιεί μόνο το 1/3 της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας για να
θερμάνει το νερό σε σύγκριση με ένα συμβατικό θερμοσίφωνα.
Ο C.O.P. (Συντελεστής Απόδοσης) ορίζει την αποδοτικότητα της αντλίας θερμότητας μέσω της αναλογίας μεταξύ της αντλούμενης ενέργειας και της ενέργειας που επιτεύχθηκε. Αυτή η παράμετρος είναι υψηλή πάνω από ένα βαθμό,
δείχνοντας έτσι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχετε χρησιμοποιώντας τη NUOS.
C.O.P. > 3
θερμότητα
αέρα
θερμότητα
μεταφερόμενη
στο νερό
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η NUOS διαθέτει μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ αέρα ώστε να καλύπτεται κάθε τύπος
εγκατάστασης. Όπου και να σκοπεύετε να εγκαταστήσετε, σε τοίχο ή σε δάπεδο, με
ή χωρίς καναλοποίηση, η NUOS έχει το ιδανικό αξεσουάρ που καλύπτει τις ανάγκες
σας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της οικολογικής τεχνολογίας έχουν περισσότερα
από ένα θετικά οφέλη: ο εξερχόμενος αέρας της αντλίας συνδράμει στον φυσικό
εξαερισμό του χώρου και αυξάνει την ποιότητα του αέρα παράγοντας ένα
ευχάριστο αποτέλεσμα αναζωογόνησης και αφύγρανσης.
NUOS: ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ
3
NUOS αντλία θερμότητας αέρος
όχι απλά ένας θερμοσίφωνας
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η αντλία θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού είναι μια συσκευή που επιτρέπει
τη μεταφορά θερμότητας από μια πηγή χαμηλής θερμοκρασίας, μέσω ενός δέκτη,
σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτή η διαδικασία δεν γίνεται φυσικά αλλά χρειάζεται
μια «εργασία άντλησης» από πλευράς της συσκευής. Μια αντλία θερμότητας για
παραγωγή ζεστού νερού λειτουργεί όπως μια υδραυλική αντλία η οποία, χάρη στη
μηχανική ενέργεια, μεταφέρει το διαθέσιμο νερό από ένα χαμηλό τμήμα σε ένα
ανώτερο τμήμα ερχόμενη έτσι σε αντίθεση με τους φυσικούς νόμους.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ψυκτικό υγρό
σε αέρια φάση
Βαλβίδα εκτόνωσης
1
4
Είσοδος
ΖΝΧ
Εξατμιστής
Συμπυκνωτής
Έξοδος αέρα
Ανανεώσιμη
ενέργεια
Συνολική
θερμιδική
ενέργεια
Έξοδος
ΖΝΧ
Είσοδος αέρα
Συμπιεστής
3
2
Ψυκτικό υγρό
σε υγρή φάση
Ηλεκτρική ενέργεια
Υπάρχουν πολλές φυσικές αρχές χάρη στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί η
«άντληση» της θερμότητας όπως η συμπίεση αερίου, το θερμοηλεκτρικό φαινόμενο
Peltier και ο ψυκτικός θερμοδυναμικός κύκλος με εναλλαγή φάσης.
Στην περίπτωση της αντλίας θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού με εναλλαγή
φάσης, ένας θερμοδυναμικός κύκλος επιτρέπει σε ένα ειδικό υγρό να εξατμίσει και
να συμπυκνώσει σε διαφορετικές θερμοκρασίες, χάρη στη διαδικασία διαστολής
και συμπίεσης. Στη φάση εξάτμισης, το υγρό αφαιρεί θερμότητα από την πηγή
χαμηλής θερμοκρασίας και στη φάση συμπύκνωσης την μεταβιβάζει στο θερμαντικό
στοιχείο που έχει υψηλότερη θερμοκρασία. Το πιο σημαντικό μέρος αυτού του τύπου
συσκευών είναι ένας ενεργός συμπιεστής από ηλεκτρική μηχανή.
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
Τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του υγρού είναι ένας σημαντικός παράγοντας
που πρέπει να λάβουμε υπόψη για τη σωστή λειουργία της διαδικασίας. Εάν, για
παράδειγμα, η θερμότητα ενσωματωθεί από μια πηγή 10°C (παραδείγματος χάρη ο
αέρας περιβάλλοντος) για να μεταβιβαστεί σε μια πηγή 40°C (παραδείγματος χάρη
νερό χρήσης), η εξάτμιση του υγρού πρέπει να γίνει σε θερμοκρασία κατώτερη των
10°C και η συμπύκνωσή του σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40°C. Τα κατάλληλα
υγρά για αυτού του τύπου τις συσκευές χαρακτηρίζονται ως «ψυκτικά» και είναι
γενικά πιο «πτητικά» από ότι το νερό. Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται στην
αντλία θερμότητας είναι το R134A: δεν καταστρέφει το στρώμα του όζοντος, δεν
περιέχει χλωρίδια, που καταστρέφουν το περιβάλλον, δεν είναι τοξικό ή αναφλέξιμο.
Διαθέτει όλα τα οφέλη για την ασφάλεια του χρήστη και του εγκαταστάτη. Το αέριο
R134A, χάρη στις μεγάλες θερμοδυναμικές του ιδιότητες, εγγυάται υψηλή απόδοση.
C.O.P.
Ο C.O.P. (Συντελεστής Απόδοσης) ορίζει την αποδοτικότητα της αντλίας θερμότητας μέσω της
αναλογίας μεταξύ της αντλούμενης ενέργειας και της ενέργειας που επιτεύχθηκε.
E προϊόντος
E αντλούμενη ενέργεια
ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
4
Οι αντλίες θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού μπορούν να ενσωματώνουν «δωρεάν»
θερμική ενέργεια από το εξωτερικό περιβάλλον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που
απαιτείται για να λειτουργήσουν. Έτσι καθίστανται πολύ αποδοτικές συσκευές με C.O.P. που
ποικίλει από 2 έως και 6.
ΑΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ
Η θερμική ικανότητα ενός στοιχείου αντιπροσωπεύει τη συμπεριφορά του στην
αποθήκευση της θερμότητας αυξάνοντας τη θερμοκρασία του. Ο αέρας του
περιβάλλοντος μπορεί ωστόσο να λαμβάνει μεγάλες ποσότητες θερμικής ενέργειας
εξαιτίας της επαφής του με την επιφάνεια της γης, η οποία θερμαίνεται από τον ήλιο.
Έτσι ο αέρας μπορεί να θεωρηθεί ως μια τεράστια αποθήκη ηλιακής θερμότητας,
πλήρως ανανεώσιμη και διαθέσιμη παντού. Αυτή η μεγάλη ποσότητα ανανεώσιμης
ενέργειας δεν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη για οικιακή και βιομηχανική χρήση γιατί
βρίσκεται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Χάρη στις αντλίες θερμότητας που μπορούν να εξάγουν τη θερμότητα απο τον αέρα
του περιβάλλοντος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του ζεστού νερού
χρήσης, επιτυγχάνοντας έτσι μεγάλα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
θερμότητα προερχόμενη από ηλεκτρισμό
θερμότητα προερχόμενη από ανανεώσιμη πηγή
B
συμπιεστής
ζεστό νερό
ανεμιστήρας
2
3
συμπυκνωτής
εξατμιστής
1
4
κρύο νερό
αέρας
NUOS
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ
Στο σχεδιάγραμμα απεικονίζεται
ο θερμοδυναμικός κύκλος της
αντλίας θερμότητας NUOS. Για να
καταλάβετε την αρχή λειτουργίας της,
είναι σημαντικό να εστιάσετε στο τι
συμβαίνει στον αέρα και το ψυκτικό
υγρό ξεχωριστά.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ
> A-B
Ο εξωτερικός αέρας εισέρχεται στην
αντλία θερμότητας μέσω ενός ανεμιστήρα. Περνώντας από την μπαταρία
με πτερύγια του εξατμιστή, ο αέρας
πέφτει σε θερμοκρασία, χάνει περίπου 10°C και αποβάλλεται.
A
βαλβίδα
εκτόνωσης
δοχείο
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
> 1-2 Το ψυκτικό μέσο διασχίζει τον εξατμιστή και απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας
το ψυκτικό υγρό αλλάζει μορφή και εξατμίζεται διατηρώντας τη θερμοκρασία και την πίεσή του σχεδόν σταθερές (0°C ; 5 bar).
> 2-3
Το ψυκτικό αέριο διεισδύει στον συμπιεστή, η πίεση αυξάνεται και έτσι αυξάνεται και η θερμοκρασία. Στο τέλος αυτής της
διαδικασίας το υγρό υπερθερμαίνεται και εξατμίζεται ενώ η θερμοκρασία είναι στους 70°C και η πίεσή του στα 20 bar.
> 3-4
Στον συμπυκνωτή, το ψυκτικό αέριο χάνει τη θερμότητά του στο ζεστό νερό που θερμαίνεται. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει
ότι το ψυκτικό συμπυκνώνεται με σταθερή πίεση (20 bar) και υφίσταται σημαντική μείωση της θερμοκρασίας (70->40°C).
> 4-1
Το ψυκτικό υγρό διαπερνά τη βαλβίδα εκτόνωσης, χάνει άμεσα πίεση και θερμοκρασία ενώ εξατμίζεται σταδιακά
επαναφέροντας τις αρχικές πιέσεις και θερμοκρασίες. (40–>0°C; 5 bar). Ο θερμοδυναμικός κύκλος μπορεί να επαναληφθεί.
5
Η επιδαπέδια NUOS
Εξαιρετικά ευρεία γκάμα
δυνατοτήτων
Η επιδαπέδια NUOS διατίθεται στις εκδόσεις 200 και 250 λίτρων (υπάρχει επίσης η
έκδοση 250 λίτρων διαθέσιμη για απευθείας σύνδεση με ηλιακό συλλέκτη).
Χάρη στη “smiley” και φιλική στον χρήστη διεπαφή, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει
την αντλία θερμότητας και να προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας ώστε να έχει
μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ταυτόχρονα.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επιλέξει ανάμεσα από τις 3 διαθέσιμες
λειτουργίες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GREEN
Η λειτουργία που μεγιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση. Η NUOS δουλεύει
αποκλειστικά στη λειτουργία αντλίας θερμότητας θερμαίνοντας το νερό έως τους
62°C.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST
Λειτουργία που ελαχιστοποιεί τον χρόνο θέρμανσης ενώ αυξάνει την άνεση.
Η NUOS δουλεύει μαζί με την αντλία θερμότητας και την ηλεκτρική αντίσταση των
1,5 kW επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την επιτάχυνση της θέρμανσης του νερού.
Πάνω από τους 62°C η αντλία θερμότητας σβήνει και η θέρμανση διασφαλίζεται από
δυο ηλεκτρικές αντιστάσεις (1+1,5 kW) έως τους 75°C.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO
Η λειτουργία εγγυάται τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ άνεσης και εξοικονόμησης
χρημάτων. Η NUOS τελειοποιεί την λογική του κλεισίματος της αντλίας και της
ηλεκτρικής αντίστασης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ
VOYAGE
Η λειτουργία κατά της λεγιονέλλας μπορεί να ενεργοποιείται κάθε μήνα ξεκινώντας
αυτόματα ένα κύκλο απολύμανσης.
Εάν κριθεί απαραίτητο η NUOS θερμαίνει νερό έως και 65°C και αυτή η θερμοκρασία
διατηρείται για χρονική περίοδο τόση, ώστε να καταστρέψει κάθε πιθανή διάδοση
βακτηρίων στο δοχείο.
Η λειτουργία αναπτύχθηκε για μεγάλες
απουσίες (ταξίδια, διακοπές, ...) ώστε η
συσκευή να μπορεί να ρυθμιστεί για
να παραμείνει ανενεργή όσο χρονικό
διάστημα δεν επιθυμείτε να την
χρησιμοποιήσετε ή απουσιάζετε. Η
αντλία NUOS θα ενεργοποιηθεί ξανά
αυτόματα για να σας παρέχει ζεστό
νερό την ημέρα επιστροφής σας: σε
κάθε περίπτωση είστε προστατευμένοι
από την διάβρωση και τον πάγο.
6
Η επιδαπέδια NUOS
υπερκαλύπτει τα standards
της αγοράς
NUOS
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΓΟΡΑΣ
COP 1
3 - 3,2
3,7
Η πιο αποδοτική
Ελάχιστη θερμοκρασία
αέρα για την λειτουργία
της αντλίας θερμότητας
8 - 10 °C
-5°C
Η πιο κατάλληλη για περιοχές με
πολύ κρυο
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού
νερού χρήσης που επιτυγχάνεται με την αντλία θερμότητας
50 - 55°C
62°C
Η πιο πλούσια
σε ζεστό νερό
Χρόνος θέρμανσης1
6.00 - 7.00 ώρες
4.03 ώρες
Η γρηγορότερη
στη θέρμανση
Μέγιστος θόρυβος
58 - 61 db(A)
54 db(A)
Η πιο αθόρυβη
Εμβαπτιζόμενη σερπαντίνα
Εξωτερική σερπαντίνα
(αναφέρεται στο δοχείο)
Η πιο υγιεινή
Μαγνήσιο
Μαγνήσιο και Pro-Tech
ρεύμα
Η πιο προστατευμένη
από τη διάβρωση
Αντίσταση
Μονή, εμβάπτιση
Διπλή, στεατίτης,
χωρίς επαφή
Η καλύτερη από άποψη
συντήρησης
Διεπαφή
Βασικές ρυθμίσεις
Ηλεκτρονική,
Πολυχρηστική
Η πιο εξελιγμένη
Μονή
Διπλή με ενσωμάτωση
πολλών διαμέτρων
Η πιο ευέλικτη
PVC
Μεταλλική,
βαμμένη
Η πιο εστιασμένη
στις λεπτομέρειες
Συμπυκνωτής
Άνοδος
Έξοδος αέρα
Εξωτερικό περίβλημα
1 - τρόπος λειτουργίας αντλίας θερμότητας για θέρμανση νερού από 15°C έως 51°C με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 15°C (NUOS 250)
7
NUOS 250 solar
αέρας και ήλιος
μαζί για μια λύση
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Στην έκδοση με σύνδεση ηλιακού, η NUOS 250 έχει μια ηλιακή σερπαντίνα 0,65 m2
και μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα θέρμανση προερχόμενη από τον αέρα και
τον ήλιο.
Χάρη στον εξωτερικό ηλεκτρονικό εγκέφαλο ελέγχου είναι δυνατό να συνδεθεί η
NUOS 250 με έναν ηλιακό συλλέκτη επιφάνειας μεταξύ 2 και 5 m2. Χάρη στη σύνδεση
με τους ηλιακούς συλλέκτες, η NUOS 250 solar εγγυάται εξοικονόμηση έως και 85%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
CF 2.0
TT
TR
TT
XP 2.5 V
TR
IN
XP 2.5 H
TT
TR
VT15
TT
T0
00
TR
3020008
1
1
ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΞΑΝΑΓΚ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ CF 2.0
3024017
1
1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΞΑΝΑΓΚ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ CF 2.0
3024014
1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΞΑΝΑΓΚ. ΚΥΚΛΟΦ. CF 2.0
3024011
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
KAIROS XP 2.5 V
TT
TR
3020027
1
1
1
ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ XP 2.5
3024093
1
1
1
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (XP 2.5 V)
3024104
1
1
ΤΡΙΓΩΝΟ (XP 2.5 V)
3024103
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ* (ΖΕΥΓΟΣ)
3024112
ΣΕΤ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ
3721434
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ KAIROS XP 2.5 H
3020028
1
1
ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ XP
3024093
1
1
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (XP 2.5 H)
3024106
1
1
ΤΡΙΓΩΝΟ (XP 2.5 H)
3024105
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ* (ΖΕΥΓΟΣ)
3024112
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ KAIROS VT 15
3021019
1
1
1
1
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ
12005749
1
1
1
1
ΣΕΤ ΜΠΑΡΑΣ ΣΤΕΓΗΣ
3721443
1
1
1
ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ
3024147
1
1
1
ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ
3721047
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
12023756
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
KAIROS CF
TT
TR
IN 2.O
IN²
1
2
2
1
2
2
1
2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ELIOS 25
3104047
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΓΚΡΟΥΠ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 25-65(ARIS)
3024056
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 18 LT
4448666440
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΞΗΣ
3024085
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 5 LT
800215
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
NUOS ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
200-250-250 SOL
Επιδαπέδια αντλία θερμότητας
HIGH
EFFICIENCY
ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΩΣΗ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
SO
IDE
R IN R INS
LA LAS
IDE
SO
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΗΛΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΨΥΞΗΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά
COP (*)
Θερμική ισχύς (*)
Χρόνος θέρμανσης (*)
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού (55°C)
QPr (για 24 ώρες)
Μέγιστη ποσότητα ΖΝΧ (62°C)
Μέγιστη Πίεση
Μέγ. Τάση/Ισχύς κατανάλωσης (*)
Μέση τιμή απορρόφησης ρεύματος (*)
Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση (*)
Αντίσταση ισχύος
Στάνταρ ποσότητα αέρα (ρυθμιζόμενο)
Μέγιστη ποσότητα αέρα (ρυθμιζόμενο)
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης (**)
Επίπεδο θορύβου
Βάρος (άδειο σύστημα)
W
h:min
l
KWh
l
bar
V/W
W
W
W
m³/h
m³/h­­
m³
dB(A)
kg
NUOS
200
NUOS
250
NUOS
250 SOL
3,7
2775
3:30
280
0,6
348
6
220-240 mono / 2500
750
950
1000+1500
500
700
20
54
90
3,7
2775
4:03
370
0,65
435
6
220-240 mono / 2500
750
950
1000+150
500
700
20
54
95
3,7
2775
4:03
370
0,65
435
6
220-240 mono / 2500
750
950
1000+1500
500
700
20
54
110
NUOS 200
3210031
NUOS 250 3210017
NUOS 250 SOL
3210018
ΚΩΔΙΚΟΣ
H mm
G mm
L mm
NUOS
200
NUOS
250 SOL
568
1478
1700
820
1738
1960
(*) οι τιμές επιταχύνονται με
θερμοκρασία αέρα 15°C και σχετική
υγρασία = 71%, θερμοκρασία εισόδου
νερού 15°C (σύμφωνα με αυτό που
προβλέπει η NF Cahier de Charge)
(**) σε περίπτωση εγκατάστασης χωρίς
κανάλια
ø 150
ø 160
ø 200
B
L
ø 150
ø 160
ø 200
30
600
A
105
C
160
620
D
330
A Είσοδος κρύου νερού Ø ¾”
B Έξοδος ζεστού νερού Ø ¾”
C Συλλογή συμπυκνωμάτων
D Σωλήνας Ø ¾” εισόδου κυκλώματος θέρμανσης (μόνο έκδοση SOL)
E Σωλήνας Ø ¾” εξόδου κυκλώματος θέρμανσης (μόνο έκδοση SOL)
G
344
E
H
600
9
SO
R INS
LA
I
ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ
R INS
LA
IDE
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
IDE
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
R134A
R INS
LA
SO
• Λειτουργία κατά της λεγιονέλλας
• ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΕΑΤΙΤΗ ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
• Μειωμένος χρόνος θέρμανσης
• ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ
SO
• COP 3.7
• Διπλή άνοδος μαγνησίου και pro-tech
κατά της διάβρωσης. Δεν απαιτείται
συντήρηση.
• Λειτουργία εργασίας αντλίας θερμότητας
με εξωτερική θερμοκρασία αέρα έως και
-5°c
• Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακούς
συλλέκτες (ΕΚΔΟΣΗ 250 SOL) με
ενσωματωμένη σερπαντίνα
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
NUOS ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 200 - 250 - 250 SOL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
KIT ΑΕΡΑ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ Ø150 (2,5M)
Το κιτ αποτελείται από εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο,
δυο άκαμπτους σωλήνες από 1 και από 1,5 μέτρα
και μια σύνδεση
3208061
KIT ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ Ø150 Το κιτ αποτελείται από εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο,
έναν εύκαμπτο σωλήνα από 3m, δυο άκαμπτους σωλήνες
από 0,1 και 1 μέτρο, 3 στηρίγματα τοίχου για σωλήνα
3208062
Αγωγός Ø150 1m
3208063
Αγωγός Ø150 1,5m
3208063
Αγωγός Ø150 0,1m
3208064
Σύνδεση Ø150
3208066
Καμπύλη Ø150
3208067
2 στηρίγματα τοίχου για σωλήνα Ø150
3208068
Εύκαμπτος σωλήνας Ø150 1m
3208069
Εύκαμπτες σχάρες με 186 mm ελατήριο και οπή από 100
έως160 mm. 15 mm πάχος
3208050
Εύκαμπτη σύνδεση
3208051
Υδραυλική ομάδα ασφαλείας 3/4”
877085
Σιφόνι 1”
877086
10
NUOS
η πρώτη και μόνη επίτοιχη αντλία
θερμότητας της αγοράς
Η NUOS είναι η πρώτη και μόνη επίτοιχη αντλία θερμότητας στην αγορά
και είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις 80,
100 και120 lt. Εξαιρετικά συμπαγής
και αθόρυβη, σχεδιάστηκε για να επιτυγχάνει τη μέγιστη ευελιξία εγκατάστασης ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ως αντικατάσταση ενός παλαιού
συμβατικού θερμοσίφωνα.
* βλ. λειτουργίες ECO, FAST και AUTO στις επόμενες σελίδες
11
NUOS επίτοιχη:
λειτουργίες
ECO
Εάν επιλεγεί η λειτουργία ECO, δουλεύει μόνο η αντλία θερμότητας δίνοντας το μέγιστο της εξοικονόμησης.
Η μέγιστη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται ECO είναι 55°C.
FAST
Εάν επιλεγεί η λειτουργία FAST, η
αντλία δουλεύει ταυτόχρονα με το
θερμαντικό στοιχείο.
Αυτή η λειτουργία πρέπει να επιλέγεται από τον χρήστη κάθε φορά που
χρειάζεται ζεστό νερό σε πιο σύντομο
χρόνο. Μέγιστη θερμοκρασία με τη
λειτουργία FAST.
AUTO
Με τη λειτουργία AUTO δουλεύει η
αντλία. Συνεπώς μόνο αν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πάνω από
55°C ανάβει το θερμαντικό στοιχείο
με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μέγιστη ποσότητα ζεστού
νερού. Η μέγιστη θερμοκρασία στη
λειτουργία AUTO είναι 65°C.
ανοιγοκλείνει την συσκευή
mode
mode
mode
mode
επιλέγει χειροκίνητο ή
προγραμματισμένο τρόπο
επιλέγει τιμές περιστρέφοντας και
επικυρώνει επιλογές πιέζοντας
mode
eco
HP
eco
HP
HP
eco
mode
eco
t
eHP
HP
εάν είναι ενεργό σημαίνει
θέρμανση με λειτουργία αντλίας
(ECO)
s
ss ss
et
et
et
et
mode
s
s
s
et
mode
et
mode
eco
HP
eco
HP
et
s
t
eeco
HP
manual
manual
manual
manual
eco
manual
HP
P1
eco
P1
HP
P1
P1
P2
P1
P2
P2
manual
P2
P2
manual
P1
manual
P1
P2
manual
P1
P2
manual
P2
P1
P1
P2
P2
αν πιεστεί ξεκινά την αντλία
θερμότητας + θερμαντικό
στοιχείο (FAST)
δείχνει του λειτουργία του
προϊόντος ή ένα σφάλμα
δείχνει τον χειροκίνητο τρόπο
λειτουργίας
δείχνει τον προγραμματισμένο
τρόπο λειτουργίας σε χρόνο και
θερμοκρασία P1
δείχνει τον προγραμματισμένο
τρόπο λειτουργίας σε χρόνο και
θερμοκρασία P2
δείχνει θερμοκρασίες, ώρες και
σήματα
12
NUOS ΕΠΙΤΟΙΧΗ
80-100-120
Επίτοιχη αντλία θερμότητας
HIGH
EFFICIENCY
• COP 3.0
• Διπλή άνοδος ασφαλείας
• Ενσωματωμένη αντίσταση 1200 w
• Λειτουργία κατά Της λεγιονέλλας
• Ο τρόπος λειτουργίας αντλίας θερμότητας
(55°c) διασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση
ενέργειας
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (300w)
όταν λειτουργεί η αντλία θερμότητας
• Ημερήσιος προγραμματισμός
ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Θερμική ισχύς**
W
Ποσοστιαία κατανάλωση ηλεκτρικού αντλίας θερμ.** W
Ισχύς
V
Μέγιστη θερμοκρ. αντλίας θερμότητας
°C
Μεγ. /Ελάχ. Θερμοκρασία αέρα
°C
Μεγ. ποσότητα νερού στους 40°C με μονή εξαγωγή lt
Χρόνος θέρμανσης**
h,min.
Επίπεδο θορύβου
db(A)
Στάνταρ ποσότητα αέρα
m³/h
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης***
m³
ORIZZONTALE
ORIZZONTALE
Μέγ. μήκος αγωγού
m
Ποσότητα συμπύκνωσης νερού (εσωτερικός αέρας 20/25°C) lt/h
ΚΩΔΙΚΟΣ
a
a
d
d
80
100
120
930
310
230
55
10/37
110
4,05
38
150
20
10
0,2 ÷ 0,6
930
310
230
55
10/37
141
5,40
38
150
20
10
0,2 ÷ 0,6
810
310
230
55
10/37
150
6,20
38
150
20
10
0,2 ÷ 0,6
NUOS 80
3210011
c
c
480
480
80
Χωρητικότητα
Ενσωματωμένη αντίσταση
Μεγ. θερμοκρασία αντίστασης
Μεγ. πίεση
Προστασία
80
1200
65
8
X4
100
120
100
1200
65
8
X4
120
1200
65
8­­
X4
80
a mm
b mm
***Ελάχιστος χώρος VERTICALE
δωματίου για εγκατάσταση χωρίς
VERTICALE
κανάλια
**Θερμοκρ. δωματίου 20°C, είσοδος νερού 15°C, θερμοκρ.
αποθήκευσης 55°C
NUOS450
100 450
3210012
NUOS 120
3210013
497
140
100
100
300
300
156
Ø125
245
245
U/E
U/E
300
B
100
100
A
292
525
Ø125
C
R
R
M
M
MS
MS
Συλλογή συμπυκνωμάτων
Re-circulation
Ø 3/4” G
Central heating return Ø 3/4” G
Central heating return Ø 3/4” G
Central heating flow Ø 3/4” G
Central heating flow Ø 3/4” G
Solar installation flow ø 1” G
Solar installation flow ø 1” G
100
134
/2”
G1
IN
104
OUT
10
C Ø
acquaκρύου
fredda G 1/2”
Είσοδος
νερού G 1/2”
E Entrata
Entrataacqua
acquacalda
fredda
G 1/2”
E Uscita
G 1/2”
U
Uscita
acqua
calda
G
1/2”
Έξοδοςmodello
ζεστού
νερού GG3/4”
1/2”
U Raccordo
termoelettrico
T
Raccordo modello termoelettrico G 3/4”
T Re-circulation
Ø 3/4” G
497
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
13
100 120
1130 1280 1440
384
536 696
SO
SO
ΜΟΝΩΣΗ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
R INS
LA
I
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
R INS
LA
IDE
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ R134A
R INS
LA
IDE
SO
ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
NUOS ΕΠΙΤΟΙΧΗ 80 - 100 - 120
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Κιτ αέρα Nuos περιμετρικού τοίχου
Κιτ από ABS σύνδεση για Ø 125 mm; 1 m.l. PVC στρογγυλός
σωλήνας mm Ø 125. Εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο 186mm
και οπή από 100 έως 160 mm. Πάχος 15 mm
3208052
Κιτ αέρα Nuos εσωτερικού τοίχου
Κιτ από ABS κάθετη καμπύλη από Ø 125 mm σε ορθογώνιο
mm 150x70; 1,5 m.l. PVC τετράγωνος αγωγός mm 150x70,
ABS οριζόντια σύνδεση από Ø 125 mm σε τετράγωνο
mm 150x70; 1 m.l. PVC στρογγυλός σωλήνας Ø 125 mm.
Εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο 186 mm και οπή από 100
έως 160 mm. Πάχος 15 mm. 2 στηρίγματα τοίχου
για σωλήνες 150x70 mm με βίδες
3208053
Αγωγός Ø 125 mm 1,5 m.l, μήκος
Αγωγός Ø 125 mm 1m.l, μήκος
3208036
3208037
Μούφα ABS για στρογγυλό σωλήνα 125 mm
3208038
Εύκαμπτη σύνδεση Ø 125 mm
3208039
Καμπύλη ABS – Α.Θ. Ø 125 mm
3208040
2 στηρίγματα τοίχου για σωλήνα Ø 125 mm με βίδες
3208041
Κάλυμμα ABS 190x160 mm για στρογγυλό αγωγό Ø 100-125
3208049
Κάθετη καμπύλη ABS από Ø 125 mm σε τετράγωνο mm 150x70
3208042
Οριζόντια καμπύλη ABS σύνδεση από Ø 125 mm σε
τετράγωνη mm 150x70
3208043
Τετράγωνος σωλήνας 150x70 mm PVC μήκους 1,5 m.l.
3208044­­
Οριζόντια σύνδεση ABS για τετράγωνο σωλήνα mm 150x70
3208045
Κάθετη καμπύλη ABS για τετράγωνο σωλήνα 150x70
3208046
Οριζόντια καμπύλη ABS για τετράγωνο σωλήνα mm 150x70
3208047
2 στηρίγματα τοίχου για τετράγωνο σωλήνα 150x70 mm
με βίδες
3208048
Εύκαμπτες σχάρες με 186 mm ελατήριο και οπή από 100
έως160 mm. 15 mm πάχος
3208050
Εύκαμπτη σύνδεση
3208051
Σιφόνι 1”
877086
Υδραυλική ομάδα ασφαλείας 1/2” για Nuos 80-100-120
877084
14
Δυνατότητα
παροχεύτευσης αέρα
Ο αέρας μπορεί να παροχετευτεί είτε στον εσωτερικό είτε στον εξωτερικό χώρο ώστε να
κατευθύνει τη ροή κατάλληλα με τις απαιτούμενες καταστάσεις.
Τα προϊόντα NUOS διαθέτουν μια ευρεία σειρά αξεσουάρ για τον αέρα και ανταποκρίνονται σε
όλες τις ανάγκες εγκατάστασης.
NUOS 80-100-120
Μέγιστο μήκος αγωγών ίσο με 10m (με διάμετρο Ø 125 mm)
NUOS 200-250 (SOL)
Μέγιστο μήκος αγωγών ίσο με 10 m (με διάμετρο Ø 150 mm)
15