ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το
οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη,
επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και καταχωρούνται στη βάση
Τεκμηρίωσης της βιβλιοθήκης καθώς και τα Δελτία Νομοθεσίας με την επίκαιρη νομοθεσία.
Από το 2008 το Βιβλιογραφικό Δελτίο περιλαμβάνει και το υλικό που εισάγεται στη
βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM, κ.άλ.).
Το Βιβλιογραφικό Δελτίο κάθε εξάμηνο, αμέσως μετά την έκδοση του, διατίθεται από
το χώρο της βιβλιοθήκης και καταχωρείται στην ιστοσελίδα της στη διεύθυνση www.dsalib.gr.
Ο αναγνώστης του ΝΟΒ στο παρόν τεύχος έχει στη διάθεσή του, την ύλη του
Βιβλιογραφικού Δελτίου των μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2012.
Το δελτίο περιλαμβάνει Κατάλογο βιβλίων κατά θέμα (Βιβλία Δικαίου, Κώδικες,
Πληροφοριακά), Περιοδικές εκδόσεις, Ηλεκτρονικές Πηγές, Τεκμηρίωση.
Σε κάθε εγγραφή δίνονται τα στοιχεία : Συγγραφέας, Συλλογικό όργανο, Τίτλος και
Τίτλος Τόμου, Τόπος, Εκδότης, Έτος έκδοσης, Φυσική περιγραφή, Μέσο, ISBN, ISSN.
Επίσης δίνεται ο ταξινομικός αριθμός με βάση τον οποίο γίνεται η διάταξη του
καταλόγου αλλά και η διάταξη των βιβλίων στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
Τα άρθρα παρατίθενται αλφαβητικά κατά συγγραφέα.
Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ
α. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης : εξήντα επτά κείμενα κριτικής 1880 - 2011 /
επιμ. Παναγιώτης Κ. Τσούκας. - Αθήνα : Καλλιγράφος, 2012. - xxiii, 361 σ. ; 22 εκ. - (Δοκίμια)
ISΒΝ: 978-960-9568-07-4
340.114 ΑΣΑ
Χατζάκης, Ιωάννης
Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου του λατινοκρατούμενου ελληνισμού : τα
λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα / Ιωάννης Χατζάκης. - Αθήναι : Ακαδημία Αθηνών. Γραφείον
Δημοσιευμάτων, 2012. - 451 σ. ; 28 εκ. - (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών ; τ. 65)
ISΒΝ: 978-960-404-228-9
340.24 ΧΑΤ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Γιόκαρης, Άγγελος Σ.
Εθνική και διεθνής ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων / Άγγελος Γιόκαρης, Φωτεινή
Παζαρτζή. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxi, 440 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά Δημοσίου Διεθνούς
Δικαίου / διεύθ. Εμμανουήλ Ρούκουνας ; 5)
ISΒΝ: 978-960-272-957-1
341.4 ΓΙΟ/ε
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πλιάκος, Αστέρης Δ.
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : θεσμικό & ουσιαστικό δίκαιο / Αστέρης Δ. Πλιάκος. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxix, 744 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-939-7
341.9 ΠΛΙ
Κουγέας, Βασίλης Δ.
Οι πηγές του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου : πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο : πριν και
μετά τη Λισσαβώνα / Βασίλης Κουγέας, Νίκος Μηλιώνης, Τώνια Πεδιαδιτάκη, Ευγενία Κοκόλια. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxviii, 1088 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-942-7
341.92 ΚΟΥ/π
Μαυρίδης, Στυλιανός Δ.
Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της ευρωζώνης : η περίπτωση της
Ελλάδας / Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2011. - xxii, 379 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-781-6
341.93 ΜΑΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Εισηγήσεις δημοσίου δικαίου / επιμ. Μ. Ι. Σπυριδάκης. - Αθήνα : Θέμις -Νικ. Α. Σάκκουλας,
2012. - [6], 228 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-9664-02-8
342 ΕΙΣ
Παπαευαγγέλου, Θωμάς
Δημόσια έργα και μελέτες : συλλογή νομοθεσίας, κατ' άρθρο νομολογία ΑΕΔ, ΣτΕ, ΑΠ, ΕΣ,
ΔΕΕ(ΔΕΚ) / Θωμάς Παπαευαγγέλου. - 2η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxx,
1186 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-831-8
342.252 ΠΑΠ 2012
Ρωμαλιάδης, Ανδρέας Σ.
Ανάλυση πολεοδομικής νομοθεσίας. τόμος Μ, Κύρωση δασικών χαρτών. Μεταβιβάσεις
ακινήτων βάσει του ν. 4014/11 για τα αυθαίρετα, ρύθμιση αυθαιρέτων-δικαιολογητικά-διαδικασία
υπαγωγής κ.λ.π. / Ανδρέα Σ. Ρωμαλιάδη. - Αθήνα : [χ.ό.], 2012. - τόμος Μ / - 263 σ. ; 24 εκ.
342.253 ΡΩΜ
Παπαϊωάννου, Ζωή
Δημοτική αστυνομία : Στόχοι. Αρμοδιότητες. Μέσα και όρια δράσης / Ζωή Παπαϊωάννου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2011. - xxvi, 518 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-621-5
342.256 ΠΑΠ/δ
Πανάγος, Θεόδωρος Κ.
Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας : η οργάνωση και η λειτουργία της απελευθερωμένης
αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα / Θεόδωρος Κ. Πανάγος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012.
- xxii, 258 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-810-3
342.257 ΠΑΝ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ράικος, Αθανάσιος Γ.
Συνταγματικό δίκαιο. τ. ΙΙ, Οργανωτικό μέρος ΙΙ / Αθανάσιος Γ. Ράικος. - 4η έκδ. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - τόμος ΙΙ/ - 486 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-958-8 (τ. ΙΙ)
342.52 ΡΑΙ 2011-12
Δαγτόγλου, Π. Δ. (Πρόδρομος Δ.)
Το Σύνταγμα / Π. Δ. Δαγτόγλου. - 8η κριτ. έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, c 2012. - xv,
184 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-813-4
342.54 ΔΑΓ 2012
Ακριβοπούλου, Χριστίνα
Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή : από τη γένεση, στη σύγχρονη διαμόρφωση και προστασία του /
Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxi, 400 σ. ; 24 εκ. (Μελέτες συνταγματικού δικαίου και πολιτειολογίας ; 18)
ISΒΝ: 978-960-445-815-8
342.56 ΑΚΡ
Δαγτόγλου, Π. Δ. (Πρόδρομος Δ.)
Συνταγματικό δίκαιο : ατομικά δικαιώματα / Π. Δ. Δαγτόγλου. - 4η αναθ. έκδ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxviii, 1342 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-814-1
342.56 ΔΑΓ 2012
Σαρμάς, Ιωάννης Δ.
Liberte d' expression et diffamation : une etude de jurisprudence a partir des theories de la
Justice / Ioannis Sarmas. - Athenes, Komotini : Ant. N. Sakkoulas, 2011. - 246 σ. ; 23 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2472-6
342.56 ΣΑΡ
Καράκωστας, Ιωάννης Κ.
Η νομοθεσία των ΜΜΕ / Ιωάννης Κ. Καράκωστας, Αθανάσιος Δ. Τσεβάς. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxxii, 982 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-969-4
342.87 ΚΑΡ/ν 2012
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σατλάνης, Χρήστος Νικ.
Εισαγωγή στην κυπριακή ποινική διαδικασία : υπό το πρίσμα κυρίως της σύγχρονης νομολογίας
του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου / Χρήστος Νικ. Σατλάνης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xiii, 302 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-937-3
343.1(564.3) ΣΑΤ
Ζαχαριάδης, Αθανάσιος Κ.
Δικαστικά συμβούλια : η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων : ερμηνεία -κριτικές
παρατηρήσεις - νομολογία / Αθανάσιος Ζαχαριάδης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xx, 251
σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-966-3
343.12 ΖΑΧ
Κωνσταντινίδης, Άγγελος Ι.
Η απόδειξη στην ποινική δίκη / Άγγελου Ι. Κωνσταντινίδη. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας,
2012. - xv, 316 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-812-7
343.14 ΚΩΝ/α
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ειδικοί ποινικοί νόμοι [Κινητά φύλλα] : ερμηνεία κατ' άρθρον. τόμος Ι / επιμ. Στέφανος Παύλου,
Θωμάς Σάμιος. - Αθήνα : "Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, c 2012. - τόμος Ι/2, 1 τ. (κινητά
φύλλα) ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-485-4
343.2 ΕΙΔ
Επίκαιρα ζητήματα περιουσιακού ποινικού δικαίου / Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, Ένωση
Ελλήνων Ποινικολόγων, Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - [8],
166 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-947-2
343.2 ΕΠΙ
Σπινέλλης, Διονύσιος Δ.
Ποινικό δίκαιο : ειδικό μέρος : εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσιακών εννόμων
αγαθών / Διονύσιος Σπινέλλης. - 2η έκδ. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2011. - xxii, 437 σ. ; 24
εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2518-1
343.7 ΣΠΙ 2011
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ.
Εργατικό δίκαιο / Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη. - 20η έκδ. - Αθήνα : Πάμισος, 2012. - 628 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6780-88-2 (τ. Α')
345 ΛΕΟ 2012
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Καραντάνα, Αναστασία
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : ερμηνεία & λογιστική αντιμετώπιση / Νίκος Σγουρινάκης,
Βαγγέλης Μιχελινάκης, Αναστασία Καραντάνα, Μαριλένα Νάνου ; συν. Πέτρος Πανταζόπουλος. 4η έκδ., ενημ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxi, 671 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-961-8
346.215 ΚΑΡΑ 2012
Μάλαμας, Φωτοδότης Ι.
Φορολογία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα / Φωτοδότης Ι. Μάλαμας. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xviii, 302 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-944-1
346.215 ΜΑΛ
Ψύλλας, Κωνσταντίνος
Φορολογία δικηγόρων : φορολογία εισοδήματος, δήλωση ΦΠΑ, τήρηση βιβλίων, έκδοση ΑΠΥ /
Κωνσταντίνος Ψύλλας, Λάμπρος Στεφανής. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xiv, 258 σ. : πίν.
; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-938-0
346.215 ΨΥΛ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Πετρίδης, Γ.
Επιτομή ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και σύντομη ερμηνεία ΑΚ 4-33 / Γ. Πετρίδης. - 2η έκδ. Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - [6], 87 σ. ; 21 εκ. - ([Επιτομή - Στοιχεία] / εποπτ. Μ. Ι.
Σπυριδάκης)
ISΒΝ: 978-960-15-2538-9
346.9 ΠΕΤ 2012
Μπώλος, Άγγελος Π.
Οι συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης στις διεθνείς συναλλαγές : το εφαρμοστέο δίκαιο στις
συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, και δικαιόχρησης / Άγγελος Π. Μπώλος. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxvi, 404 σ. ; 25
ISΒΝ: 978-960-445-824-0
346.925 ΜΠΩ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Καράκωστας, Ιωάννης Κ.
Αστικός κώδικας : ερμηνεία - σχόλια - νομολογία. τόμος όγδοος Β, Οικογενειακό άρθρα 14851694 / Ιωάννης Κ. Καράκωστας ; επιμ. Κυριακή Γ. Χατζηκωνσταντή ; συν. Βούλγαρη Χρ. Κατερίνα
... [κ.ά.]. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - τόμος 8/ - xxxix, 1088 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-949-6-2 (τ. 8)
ISΒΝ: 978-960-272-274-9 (set)
347 ΚΑΡ/α
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου. τόμος δεύτερος/α, Γενικό ενοχικό δίκαιο / Ι. Σ. Σπυριδάκη. Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - τόμος 2α/ - [8], 149 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2533-4
347 ΣΠΥ/π
Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν.
Η συμβίωση μεταξύ οικογενειακού και ενοχικού δικαίου : το παράδειγμα του συμφώνου
συμβιώσεως / Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - xxiv,
264 σ. ; 24 εκ. - (Βιβλιοθήκη αστικού και δικονομικού δικαίου / δευθ. Γ. Μητσόπουλο (γενική
εποπτεία), Απ. Γεωργιάδη, Κ. Κεραμέα, Ν. Κλαμαρή, Γ. Ορφανίδη, Ι. Σπυριδάκη, Μ. Σταθόπουλο,
Π. Φίλιο ; τόμος 61)
ISΒΝ: 978-960-15-2545-7
347.52 ΧΡΙ
Λέκκας, Γεώργιος Κ.
Προθεσμίες και συγγένεια στον αστικό κώδικα / Γεώργιος Κ. Λέκκας. - Αθήνα : "Δίκαιο &
Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, c 2012. - xxi, 260 σ. ; 24 εκ. - (Μελέτες ιδιωτικού δικαίου / διευθ.
Απόστολος Γ. Γεωργιάδης ; 13)
ISΒΝ: 978-960-420-486-1
347.532 ΛΕΚ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κοτσίρης, Λάμπρος Ευστ.
Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης προβληματικών επιχειρήσεων / Λάμπρου Ε. Κοτσίρη,
Ράνιας Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. - 3η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2006. - xviii, 293
σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 960-445-110-3
347.72 ΚΟΤ/δ 2006
Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) : κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012 / Βασίλης Γ.
Αντωνόπουλος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xvi, 290 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-827-1
347.725 ΑΝΤ/ι
Ρόκας, Νικόλαος Κ.
Στοιχεία τραπεζικού δικαίου : δημόσιο & ιδιωτικό τραπεζικό δίκαιο / Νικόλαος Κ. Ρόκας,
Χρήστος Βλ. Γκόρτσος ; συν. Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Χριστίνα Κ.
Λιβαδά. - 2η έκδ. αναθ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxxi, 368 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-936-6
347.734 ΡΟΚ 2012
Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη
Δίκαιο αξιογράφων : εισαγωγή - θεωρία των αξιογράφων - συναλλαγματική - γραμμάτιο εις
διαταγήν - επιταγή / Αλίκης Κιάντου - Παμπούκη. - 6η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας,
2012. - xvii, 354 σ. ; 25
ISΒΝ: 978-960-445-801-1
347.74 ΚΙΑ 2012
Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ράνια
Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο / Ράνια Χατζηνικολάου - Αγγελίδου. - 3η έκδ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxii, 328 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-799-1
347.764 ΧΑΤ/ι 2012
Καράκωστας, Ιωάννης Κ.
Consumer protection law / Ioannis K. Karakostas. - Athens : Nomiki Bibliothiki, c 2012. - xx, 361
σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-935-9
347.77 ΚΑΡΚ/c
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζυγούρος, Λουκάς Ι.
Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση της ναύλωσης : ελληνικό και συγκριτικό δίκαιο / Λουκάς Ι.
Ζυγούρος. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - xx, 249 σ. ; 24 εκ. - (Συλλογή μελετών
ελληνικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου / Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου ; VII)
ISΒΝ: 978-960-15-2537-2
347.794 ΖΥΓ
Κοροτζής, Ιωάννης X.
Η αρωγή στο ελληνικό δίκαιο, μετά την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Λονδίνου του 1989
/ Ι. Χ. Κοροτζής. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2011. - 275 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2529-7
347.799 ΚΟΡ/α
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βαθρακοκοίλης, Βασίλης Αντ.
Κώδικας πολιτικής δικονομίας, Οι τροποποιήσεις του Ν 4055/2012 / Βασίλη Αντ.
Βαθρακοκοίλη. - Αθήνα : [χ.ό], 2012. - τόμος (τροποποιήσεις) / - 231 σ. ; 25 εκ.
347.9 ΒΑΘ
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Πολιτική δικονομία : γενικό μέρος : Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια / Κ. Φ. Καλαβρός.
- 3η εκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxxiv, 1132 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-768-7
347.9 ΚΑΛ/π 2012
Μπαλογιάννη, Ευαγγελία Γρ.
Διάγραμμα πολιτικής δικονομίας : η πολιτική δικονομία σε πίνακες / Μπαλογιάννη Ευαγγελία ;
επιμ. Χαρούλα Απαλαγάκη. - 2η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xv, 637 σ. ; 29 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-959-5
347.9 ΜΠΑΛ
Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου (ΚΠολΔ 662Α-662Η) : συστηματική και κατά άρθρο
ερμηνεία / επιμ. Σοφία Αλισιώτη. - Αθήνα : Θέμις -Νικ. Α. Σάκκουλας, 2012. - x, 189 σ. ; 25 εκ. (ΕΡΚΩ Ερμηνεία Κωδίκων ; τ. 1)
ISΒΝ: 978-960-9664-01-1
347.91 ΑΛΙ
Αρβανιτάκης, Πάρις Στ.
Η διαταγή πληρωμής : κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας / Πάρις Αρβανιτάκης. - Αθήνα :
"Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, 2012. - xxxiii, 514 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-487-8
347.91 ΑΡΒ
Μακρής, Δημήτρης Χ.
Εκουσία δικαιοδοσία : γενικό μέρος - ειδικές διατάξεις - θεωρία - νομολογία - υποδείγματα
δικογράφων - σχέδια δικαστικών αποφάσεων / Δημητρίου Χ. Μακρή. - 2η έκδ., βελτ. - συμπλ. Θεσσαλονίκη : Τσίμος, 2012. - xvi, 1074 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-630-99042-9-2
347.919.1 ΜΑΚ 2012
Πανελλήνιο Συνέδριο (35ο : 2010 : 9-12 Σεπτεμβρίου :Ρόδος)
Διαπλαστικές αγωγές, ενστάσεις και αποφάσεις : 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο , Ρόδος, 9-12
Σεπτεμβρίου 2010 / Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ; επιμ. Εμμ.
Μύρ. Γιαννακάκις. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2011. - 312 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2530-3
347.92 ΔΙΑ
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ : ερμηνεία κατ' άρθρο / Κ. Φ. Καλαβρός. - 2η έκδ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxvi, 781 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-779-9
347.95 ΚΑΛΑ 2012
β. ΚΩΔΙΚΕΣ
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Κώδικας ποινικής δικονομίας : ερμηνεία κατ΄ άρθρο. Τόμος δεύτερος, Άρθρα 305-603 /
Λάμπρος Μαργαρίτης ; συνεργ. Β. Αδάμπας .... [κ.άλ.]. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Νομική Βιβλιοθήκη,
c 2012. - τόμος ΙΙ/3- xxxi, σ. 1207-3652 ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-955-7
Κ 343.1 2010-12
Φράγκος, Κωνσταντίνος Γ.
Κώδικας ποινικής δικονομίας : ερμηνεία & πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ' άρθρο.
Συμπλήρωμα, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια
αυτής", ΦΕΚ Α' 51/12.3.2012 / Κωνσταντίνος Γ. Φράγκος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας,
2012. - 111 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-834-9
Κ 343.1 2011-12
Πολυκώδικας . - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - vi, 1890 σ. ; 22 εκ. - (Σύγχρονη
νομοθεσία)
ISΒΝ: 978-960-445-809-7
Κ 347 2012
Τέσσερις κώδικες : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ , ΚΠΔ : συν 36 / Λίλα Καρατζά. - 35η έκδ. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2012. - [52], 2304 σ. ; 18 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-967-0
Κ 347 2012/Κα
Παπαδόπουλος, Δημήτρης Ν.
Τετράβιβλος - ΙΙ [Κινητά φύλλα] : διοικητικό δίκαιο, εμπορικές εταιρίες, αξιόγραφα,
πτωχευτικός κώδικας / Δημ. Ν. Παπαδόπουλου. - Αθήνα : [χ.ό], [2012]. - 450 σ. ; 30 εκ.
ISΒΝ: 978-960-93-3785-4
Κ 347 [2012]
γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
Κατράμης, Σπύρος
Σερβοελληνικό & ελληνοσερβικό λεξικό νομικών & οικονομικών όρων = Srpskogrcki &
grckosrpski recnik pravnih i ekonomskih azraza. - Αθήνα : Νομόραμα.ΝΤ, [2012]. - 235 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-6188004207
030.8 ΣΕΡ
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Πρακτικός οδηγός : προς χρήση των δικαστικών αντιπροσώπων των βουλευτικών εκλογών της
17ης Ιουνίου 2012 / Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ; επιμ. Σπύρος Π. Λάλας. - Αθήνα : Δικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών, 2012. - 62 σ. ; 24 εκ.
Π 342.62 ΠΡΑ 2012
Μελάς, Χρήστος Δ.
Δηλώστε έξυπνα / Χρήστος Δ. Μελάς. - Αθήνα : mel-on : Α. Σάκκουλας, 2012. - 160 σ. : πίν., εικ.
; 28 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2536-5
Π 346.215 ΜΕΛ 2012
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Φορολογικός οδηγός 2012 / Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ; επίμ. Ευστάθιος Κ. Μπακάλης. Αθήνα : Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, c 2012. - 67 σ. : πιν. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-88109-6-9
Π 346.215 ΦΟΡ
δ. ΔΙΑΦΟΡΑ
Όψεις της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα σήμερα : τιμητικός τόμος στη μνήμη της Ιωάννας
Λαμπίρη-Δημάκη / επιμ. Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Μαρία Θανοπούλου, Αφροδίτη
Τεπέρογλου, Έμμυ Φρονίμου. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2011. - liv, 341 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2510-5
080 ΛΑΜ
Το δημόσιο δίκαιο σε εξέλιξη : σύμμεικτα προς τιμήν του Καθηγητού Πέτρου Ι. Παραρά /
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. - Αθήνα,
Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - xxi, 1204 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2534-1
080 ΠΑΡ/δ
Μπρακατσούλας, Βασίλειος Κ.
Η φιλοσοφική σκέψη από το Θαλή έως τη σύγχρονη εποχή / Βασίλης Κων. Μπρακατσούλας. Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - 609 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2475-7
101 ΜΠΡ
Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης Μ.
Νομισματική διαχείριση και οικονομική κρίση : η πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, 1929-1941
/ Μιχάλης Μ. Ψαλιδόπουλος ; συν. Κωνσταντίνος Ι. Λοϊζος. - Αθήναι : Τράπεζα της Ελλάδος,
Ευρωσύστημα, 2011. - 158 σ. ; 28εκ.
ISΒΝ: 978-960-7032-50-8
332.4 ΝΟΜ
ΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εγκληματολογία [Περιοδικό]. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2009-. - _τ. ; 28εκ.
Συντομογραφία: ΠοινΔικ & Εγκληματολογία
Συνδρομή από: (2009) ISSN:1792-751x
Ηλεκτρονική συνδρομή
εξαμηνιαίο
URL LINK:http://www.nbonline.gr
Ε 31
ΙΙI. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Αγαπητός, Γ.
Το PSI μειώνει το δημόσιο χρέος αλλά αυξάνει την ανεργία / Γ. Αγαπητού. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1601, σελ. 481-484
Αθανασάς, Αθανάσιος Ι.
Υπόσχεση χάριν καταβολής-Συγγενείς συμβάσεις (δόση και υπόσχεση αντί καταβολής)-Έννομες
συνέπειες / Αθαν. Ιωαν. Αθανασάς. - 2011
Περιέχεται στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, 2011, τ. 52, τεύχ. 6, σελ. 1561-1571
Αναγνώστου-Δεδούλη, Άρτεμις
Η αρχή και το τέλος της επικουρικής ασφάλισης / Αρτέμιδος Αναγνώστου-Δεδούλη. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ. 1, σελ. 5-13
Ανδρουλάκης, Ιωάννης Ν.
Από το "Ηράκλειον" στο "Εξπρές Σάμινα" και επέκεινα : η ποινική αξιολόγηση των ναυτικών
ατυχημάτων / Ιωάννη Ν. Ανδρουλάκη. - 2011
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου, 2011, τ. 39, τεύχ. 5, σελ. 353-365
Γεωργιάδου, Νίκη
Αποζημίωση απολύσεως σε δόσεις και έναρξη της τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας : σκέψεις
εξ αφορμής της υπ΄ αριθμ. 58/2001 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών / Νίκης Γεωργιάδου. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1599, σελ. 320-321
Ζαπριάνος, Νικόλαος
Ζητήματα από το δικαίωμα αντικατάστασης στο δίκαιο της πώλησης : με αφορμή την απόφαση
του ΔΕυρΕ της 16.6.2011 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Gebr. Weber (C-65/09) και Putz (C87/09) / Νικόλαος Ζαπριάνος. - 2012
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2012, τ. ΞΣΤ, τεύχ. 2, σελ. 185-201
Καραμπατζός, Αντώνιος Γ.
"Γυάλινα ομόλογα" και πιθανές αξιώσεις των ομολογιούχων : μία πρώτη προσέγγιση / Αντώνη Γ.
Καραμπατζού. - 2012
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, τ. 18, τεύχ. 4, σελ. 294-298
Κλαμαρής, Νικόλαος Καν.
Η "εκδίκηση" του Ν. 3810/1957 : η έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας της υποθέσεως από τον
Άρειο Πάγο και η επαναφορά του Τμήματος Παραπομπής του Αρείου Πάγου στη μετ΄ αναίρεση
διαδικασία κατά τον Ν. 4055/2012 / Νικολάου Καν. Κλαμαρή. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2012, τεύχ. 1, σελ. 7-11
Κοροτζής, Ιωάννης X.
Η ρήτρα υπαναχώρησης στις ναυλώσεις πλοίου και στα συγγενή μορφώματα κατά το ελληνικό
δίκαιο και τη διεθνή πρακτική / Ιωάννη Χ. Κοροτζή. - 2011
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου, 2011, τ. 39, τεύχ. 5, σελ. 366-377
Κράνης, Δημήτριος
Η αναδοχή ανηλίκου / Δημητρίου Κράνη. - 2012
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2012, τ. 5, τεύχ. 3, σελ. 223-231
Κρητικός, Αθανάσιος Γ.
Δύο παράλληλες δίκες. Μια (πρώτη) για χρηματική ικανοποίηση της παθούσας λόγω ηθικής
βλάβης από τον τραυματισμό της και δεύτερη δίκη από τους συγγενείς της λόγω ψυχικής οδύνης
για τον επακολουθήσαντα θάνατό της συνεπεία του τραυματισμού της / Αθανασίου Γ. Κρητικού. 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, τ. 2012, τεύχ. 1, σελ. 5-8
Μάλλιου, Ασπασία Κων.
Το παράβολο ως όρος του παραεκτού για φορολογικές και τελωνειακές διαφορές που
εκκρεμούσαν την 1.1.2011 (Ν. 3900/2010) : με αφορμή την με αριθμό 601/2012 απόφαση της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας / Ασπασίας Μάλλιου. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1486, σελ. 413-414
Μάνθος, Απόστολος
Αρραβώνας μεταμέλειας για σύμβαση που δεν καταρτίστηκε ακόμη / Απόστολου Μάνθου. 2012
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2012, τ. ɝ, τεύχ. 4, σελ. 251-256
Μανταδάκη, Αικατερίνη Α.
Οι νέες ρυθμίσεις για την αδειοδότηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (άρθ. 22, 29 και 31
Ν. 4053/2012) / Αικατερίνη Α. Μανταδάκη, Αιμιλία Ν. Παπαδάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Περιβάλλον και Δίκαιο, 2012, τ. 16, τεύχ. 1, σελ. 43-45
Μετζητάκος, Απόστολος Ε.
Η μετενέργεια και οι λοιπές διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ
την εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου Νο 2 / Απ. Μετζητάκου. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1600, σελ. 426-435
Μπέης, Ευάγγελος Κ.
Συμβάσεις εργασιακής εμπειρίας (stage) / Ευάγγελου Μπέη. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2012, τ. 71, τεύχ. 8, σελ. 457-472
Μπώλος, Άγγελος Π.
Το ζήτημα των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία : το ελβετικό τραπεζικό απόρρητο, η
διασυνοριακή ανταλλαγή τραπεζικών πληροφοριών και η φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων
σε Πιστωτικά Ιδρύματα της Ελβετίας / Άγγελου Π. Μπώλου, Christian Arnold. - 2012
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, τ. 18, τεύχ. 4, σελ. 299-310
Παπαδοπούλου, Μαρία-Δάφνη
Μια άλλη πτυχή της διανοητικής ιδιοκτησίας-Προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων επί
φυτικών ποικιλιών στην Ελλάδα / Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2012, τ. ΞΓ, τεύχ. 1, σελ. 226-243
Παπαϊωάννου, Νικόλαος Α.
Οι νέες φορολογικές διατάξεις, εντός της χρήσης 2012 / Νίκου Παπαϊωάννου. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1490, σελ. 729-733
Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα
Επικουρικές συντάξεις / Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ. 1, σελ. 19-26
Πετρόγλου, Αθηνά
Το μνημόνιο συνεννόησης του Ν. 4046/2012 και οι συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις στην
κοινωνική ασφάλεια / Αθηνάς Πετρόγλου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ. 1, σελ. 75-78
Πιτσιρίκος, Ιωάννης Ε.
Η απόκρουση της καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος (ΑΚ 281) ως νομική βάση της
ανακοπής τρίτου (ΚΠολΔ 936 παρ. 1) στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης / Ιωάννη Ε.
Πιτσιρίκου. - 2012
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2012, τ. 5, τεύχ. 3, σελ. 232-240
Ρέππας, Παναγιώτης Θ.
Η σύσταση των εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), μέσω της "Υπηρεσίας Μιας
Στάσης" του Ν. 3853/2010, και η αντιμετώπιση αυτής από πλευράς φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου / Παναγιώτη Ρέππα. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1487, σελ. 494-506
Ρήγας, Κωνσταντίνος Ηρ.
Κύρος των απαλλακτικών ρητρών από την αντικειμενική ευθύνη του πωλητή συνεπεία
πραγματικών ελαττωμάτων ή ελλείψεως συνομολογημένων ιδιοτήτων του πωλούμενου πράγματος
/ Κωνσταντίνου Ρήγα. - 2012
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2012, τ. 5, τεύχ. 4-5, σελ. 309-317
Ρόζος, Νικόλαος
Επίδραση της "Κρίσης" σε ορισμένες πολεοδομικές διατάξεις / Νικόλαος Ρόζος. - 2012
Περιέχεται στο: Περιβάλλον και Δίκαιο, 2012, τ. 16, τεύχ. 1, σελ. 9-12
Στυλιανίδου, Μαρία
Προτάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της διπλής φορολογίας κληρονομιών / Μαρίας
Στυλιανίδου. - 2012
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, τ. 18, τεύχ. 3, σελ. 219-224
Ταμπάκης, Αντώνιος Ι.
Ν. 4055/2012 Τροποποιήσεις και Ν. 3898/2010 / Αντωνίου Ι. Ταμπάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1602, σελ. 545-554
Τσιλιώτης, Χαράλαμπος Μ.
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων / Χαράλαμπου Μ. Τσιλιώτη. 2011
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2011, τ. ΞΕ, τεύχ. 12, σελ. 1941-1956
Φώσκολου, Ελένη
Επισφάλειες απαιτήσεων-Ο σχηματισμός πρόβλεψης, η απόσβεση των επισφαλών πελατών και
η παρακολούθησή τους / Ελένης Φώσκολου. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1487, σελ. 507-515
Φώτος, Κωνσταντίνος
Η δίκαιη δίκη και η εύλογη διάρκειά της-Παρατηρήσεις στον Ν. 4055/2012 / Κωνσταντίνου
Φώτου. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1489, σελ. 643-663
Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ράνια
Η παύση των εργασιών της πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας χρημάτων, ως τρόπος περάτωσης της
πτώχευσης / Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2012, τ. ΞΓ, τεύχ. 1, σελ. 1-15
Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καλλιόπη
Ερμηνευτικά ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 1010 ΑΚ-"Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος
σε γειτονικό ακίνητο" / Καλλιόπης Χριστακάκου-Φωτιάδη. - 2012
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2012, τ. ΤΒ, τεύχ. 3, σελ. 170-173
Χριστοπούλου, Αθηνά Δ.
Η αίτηση διόρθωσης δικαστικής απόφασης κατά του ΚΠολΔ / Αθηνάς Δ. Χριστοπούλου. - 2012
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2012, τ. 5, τεύχ. 4-5, σελ. 323-335
Ψαρουδάκης, Γιώργος
Διαδικασία εξυγίανσης (άρθρ. 99 επ. Πτωχ. Δ) και εργασιακές σχέσεις / Γ. Ψαρουδάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1604, σελ. 737-753
Ψηλός, Γεώργιος Ι.
Συρροή συντάξεων και ανώτατο όριο του ποσού αυτών / Γ. Ι. Ψηλού. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1603, σελ. 641-645