Μεταφορτώστε το αρχείο και από εδώ (InternetExplorer)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Αναγνωρισµένο Σωµατείο 4476 / 1.11.1974 Πρωτοδικείο Αθηνών
Νέα Σµύρνη, 24 Σεπτεµβρίου 2012
ΠΡΟΣ : Τη Γενική ∆ιεύθυνση του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σµύρνης.
Κοινοποίηση : Γονείς & κηδεµόνες όλων των βαθµίδων του Λεοντείου Λυκείου.
ΘΕΜΑ : ΜΕΙΩΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΡΩΝ
Σεβαστή ∆ιεύθυνση,
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων κατ’ επανάληψη έχει απευθυνθεί στο πρόσφατο παρελθόν
στη ∆ιοίκηση του σχολείου µας, διαβιβάζοντας το σχεδόν καθολικό αίτηµα των µελών του για µείωση
των διδάκτρων.
Είναι γνωστό σε όλους µας και το βιώνουµε καθηµερινά, ότι ζούµε σε καιρούς βαθιάς
οικονοµικής ύφεσης που δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη καµία εισοδηµατική τάξη. είναι περιττό λοιπόν
να αναφερθούµε ξανά στις περικοπές των µισθών, στις απολύσεις, στην αυξηµένη φορολογία, σε
όλα αυτά δηλαδή που είναι µέρος της ζωής µας, καθώς κανένας µας δεν ζει αποκοµµένος από το
υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
Κατά την τελευταία αίτησή µας για επανεξέταση του ζητήµατος της µείωσης των διδάκτρων,
τον µήνα Μάιο 2012, είχαµε λάβει την υπόσχεση για επανεξέταση του θέµατος αυτού σε περίπτωση
εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς - το οποίο θα επέφερε
µείωση των µισθών, µε συνακόλουθη τη µείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης του
σχολείου - γεγονός το οποίο θα καθιστούσε εφικτή και τη µείωση των διδάκτρων. Όπως
αναµενόταν, το ενιαίο µισθολόγιο ανακοινώθηκε και εφαρµόζεται πλέον και στους ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς, των οποίων το εισόδηµα µειώθηκε πλέον σε ποσοστό 20-40%.
Κατόπιν αυτών θεωρούµε δίκαιο, εύλογο και επιβεβληµένο, µε τις επικρατούσες συνθήκες και
βάση όσα προαναφέραµε, να επανεξετασθεί συνολικά το θέµα του ύψους των ετησίων διδάκτρων
για το σχολικό έτος 2012-2013 και προτείνουµε τα ακόλουθα :
•
Μείωση των διδάκτρων σε ποσοστό 15% για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης
•
Καταβολή των διδάκτρων σε πέντε ισόποσες δόσεις
•
Επιπλέον έκπτωση 10% για όσους γονείς εξοφλήσουν τα ετήσια δίδακτρα µέχρι τέλος
Οκτωβρίου ή 5% για όσους γονείς τα εξοφλήσουν µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου. Το αίτηµα
Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 2 - 171 22 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
e-mail : [email protected]
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Αναγνωρισµένο Σωµατείο 4476 / 1.11.1974 Πρωτοδικείο Αθηνών
διαφορετικότητας για έκπτωση σε διαφορετικό ποσοστό βασίζεται στη διαπίστωση ότι κατά τους
µήνες Σεπτέµβριο και Νοέµβριο (όπως ανακοινώσατε και ισχύει) η έκπτωση φαίνεται να απευθύνεται
σε ελαχιστότατους γονείς, ενώ η πλειονότητα έχει να αντιµετωπίσει πολλαπλά έξοδα όπως δόση
φόρου εισοδήµατος, δίδακτρα σχολείου και φροντιστηρίων, εκκαθαριστικά φόρου ακινήτων κ.α.
Θεωρούµε επίσης δίκαιο οι εκπτώσεις να ισχύουν µόνο για γονείς οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τα
δίδακτρα όλων των προηγούµενων ετών.
Οι προτάσεις αυτές είναι απόλυτα ρεαλιστικές και εφικτές και δεν θα επηρεάσουν προς το
χειρότερο τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο ως οικονοµικός φορέας δεν θα έχει καµία απώλεια σε
σχέση µε τα καθαρά εισοδήµατα των προηγουµένων ετών. Ήδη στον χώρο της ιδιωτικής
εκπαίδευσης, αρκετά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, αλλά και
φροντιστήρια ξένων γλωσσών και πρόσθετης διδασκαλίας έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες
µειώσεις διδάκτρων.
Έχουµε την πεποίθηση ότι και το σχολείο µας, επιδεικνύοντας όπως πάντα κοινωνική
υπευθυνότητα κι ευαισθησία, λαµβάνοντας τα µηνύµατα των καιρών, ενδιαφερόµενο ουσιαστικά για
τις οικογένειες που εµπιστεύθηκαν την εκπαίδευση των παιδιών τους στο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, θα
λειτουργήσει υποστηρικτικά υπέρ των γονέων, που µε θυσίες έναντι άλλων επιθυµούν τη συνέχιση
και ολοκλήρωση των σπουδών των παιδιών τους στο σχολείο µας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Μαντάς Σπύρος
Ζηργάνος Στάθης
Σπανός Γιώργος
Παπαδόπουλος Επαµεινώνδας
Τριήρη Άννα
Ιατρού Άγγελος
Καλαντζάκου Νάγια
Μπακή Βίκυ
Παντελάρας Παντελής
Πρίντεζης Νίκος
Τερζοπούλου Ειρήνη
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραµµατέας
Ταµίας
Ειδικός Γραµµατέας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 2 - 171 22 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
e-mail : [email protected]