Ζωή Γιαννοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Ν. Διαπιστευμένη

Ζωή Γιαννοπούλου,
Δικηγόρος, Δ.Ν.
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
Η Ζωή Γιαννοπούλου είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη
Διαμεσολαβήτρια σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις (Ν.3898/2010) του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και
Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Ν.3898/2010). Είναι πτυχιούχος του
Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
στο Eμπορικό και Oικονομικό Δίκαιο, και Διδακτορικού Τίτλου στο Εμπορικό και
Οικονομικό Δίκαιο με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές εμπορικές εταιρίες (Η εταιρική
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού με έδρα στην Ελλάδα,
εκδόσεις Σάκκουλα).
Έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί ως Διαμεσολαβήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο από
τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης ADRg UK, στην Αστική και
Εμπορική Διαμεσολάβηση (Accredited Mediator in Civil & Commercial Mediator
Training Programme), στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (Family Mediator
Training Programme) και στη Διαμεσολάβηση στις Εργασιακές Σχέσεις (Workplace
Mediator Training Programm) και είναι μέλος του ADR Group International Training
Faculty. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Αστική και Εμπορική Διαμεσολάβηση στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Ηarvard των Ηνωμένων Πολιτειών (Harvard Law School Harvard Negotiation Institute), στον βρετανικό φορέα ΜΑΤΑ UK, Mediation and
Training Alternatives, England, (Advanced Mediation Training Course) και στον
ολλανδικό φορέα TOOLKIT COMPANY, Haren, The Netherlands, από όπου και έχει
λάβει διεθνή Πιστοποίηση Διαπιστευμένης Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών
(Training of Mediation Trainers Course, Professional Trainership). Είναι επίσης
διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη Διεθνή
Ακαδημία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (International Academy of Dispute
Resolution).
Είναι αναπληρώτρια του Προέδρου της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ν.
3898/2010), μέλος του ΔΣ της Διεθνούς Ακαδημίας Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών, InADR USA), εκπρόσωπος τoυ Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης φορολογικών
διαφορών των μελών του και Διαμεσολαβήτρια του Ελληνικού Συνδέσμου
Δικαιόχρησης. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Αστικής Εταιρίας μη κερδοσκοπικού
σκοπού με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης» με αντικείμενο
την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης.
Προσκαλείται συχνά και συμμετέχει, ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια,
επιστημονικές ημερίδες (UIA, FRA, Διεθνές Πανεπιστήμιο, Σύνδεσμος Ελλήνων
Εμπορικολόγων), εκπαιδεύσεις, διαδραστικά εργαστήρια (ERA, ACT) στην Ελλάδα,
στην Ευρώπη και την Ασία και ως κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς Eμπορικής
Διαμεσολάβησης (ICC, ADRg UK, InADR USA).
e-mail: [email protected]
W. www.nemesislawoffice.gr
W. www.gmi-mediation.com