Βραβείο ΝΙΚΗ 2012 - Athens Information Technology

Βραβείο ΝΙΚΗ 2012
14 Δεκεμβρίου 2012
Μεγάλη Βρετανία
ΦΙΛΟΙ του ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY
Το Βραβείο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Κώστας Ανανίδας
Το Βραβείο Νίκη
Ο θεσμός του Βραβείου Νίκη καθιερώθηκε
το 2009, από το ΑΙΤ, με σκοπό την αναγνώριση
των διεθνώς διακεκριμένων Ελλήνων
ή Ελληνικής καταγωγής προσωπικοτήτων,
για τη συμβολή τους στην προβολή των ιδεωδών
του Ελληνισμού και στην προαγωγή
των επιστημών και της τεχνολογίας.
Η επιλογή του τιμώμενου γίνεται από ειδική
επιτροπή πανεπιστημιακών καθηγητών,
στην οποία συμμετέχουν
και άλλες προσωπικότητες των επιστημών,
της τεχνολογίας και των γραμμάτων.
Το Βραβείο Νίκη απονέμεται στη διάρκεια ειδικής
εκδήλωσης που διοργανώνεται ετησίως, κατά το
πρώτο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου,
στην Αθήνα.
Το βραβείο είναι εμπνευσμένο από τη Νίκη
της Σαμοθράκης.
Βραβείο Νίκη 2012
στον καθηγητή Νανοτεχνολογίας του University of California, Berkeley
και Διευθυντή του Lawrence Berkeley National Laboratory
Παύλο Αλιβιζάτο
για τη σημαντική συνεισφορά του
στην επιστήμη και την πρωτοποριακή του
έρευνα στη Νανοτεχνολογία
Βραβείο Νίκη 2012
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος
κ. Αντώνης Σαμαράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αθήνα, 3 Δεκεμβίου 2012
Διανύουμε μια δύσκολη εποχή, μια εποχή κρίσης, κατά την οποία οι πάντες και τα πάντα δοκιμάζονται.
Κυρίως δοκιμάζονται η οικονομία και η κοινωνία, πλήγματα όμως δέχονται τόσο τα πρότυπα όσο
και οι αξίες. Η κρίση που βιώνουμε έχει συγκεκριμένη χρονική αφετηρία, σαφή στοιχεία, παραμέτρους
και πλαίσιο, αλλά δυστυχώς είναι και απρόβλεπτη. Για να αντιμετωπιστεί απαιτείται εγρήγορση,
διορατικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά.
Παρά τις δυσκολίες το τοπίο αλλάζει. Αυτή είναι η δική μας προσπάθεια. Αυτός είναι ο δικός μας
αγώνας. Επιδιώκουμε λύσεις ουσιαστικές στα προβλήματα του τόπου, με αφετηρία τη συνεργασία
όλων των δυνάμεων για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Μαγικές
συνταγές δεν υπάρχουν. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει ιδρώτας, νέες ιδέες και πολλή δουλειά.
Αυτό είναι κάτι που εσείς οι άνθρωποι της επιστήμης, της γνώσης και της επιχειρηματικής δράσης,
στο ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY, το ζείτε κάθε μέρα, παντρεύοντας την επιστημονική
έρευνα με τις βιομηχανικές εφαρμογές.
Εδώ και τέσσερα χρόνια, με το βραβείο «Νίκη» το ΑΙΤ τιμά εξέχουσες προσωπικότητες, τους Έλληνες
που διακρίθηκαν διεθνώς, για τη συμβολή τους στις επιστήμες και την τεχνολογία, προσφέροντας
έτσι παράδειγμα ήθους και αγώνα στους νεώτερους. Φέτος, το βραβείο απονέμεται σε έναν λαμπρό
Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού, τον καθηγητή Παύλο Αλιβιζάτο, ο οποίος έχει ξεχωρίσει στη διεθνή
ακαδημαϊκή κοινότητα για το πολύτιμο έργο του στο πεδίο των νανοκρυσταλλικών υλικών, αλλά κυρίως
αποτελεί πρότυπο ήθους και ακεραιότητας χαρακτήρα, κι αυτό είναι που μας λείπει σήμερα.
Ο διεθνής ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και σκληρότερος. Οι όροι της διεθνούς οικονομίας γίνονται
απαιτητικότεροι, με το κόστος να συμπιέζεται συνεχώς, ενώ τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας,
να ενισχύονται, σε έναν αγώνα δρόμου καινοτομίας, εφευρετικότητας και κυρίως αξιών. Εδώ βρίσκεται
η ουσία κι αυτό πρέπει να το τονίσουμε: χωρίς πρότυπα και αξίες, όπως αυτά που τιμώνται σήμερα
στο πρόσωπο του κ. Παύλου Αλιβιζάτου, κάθε εγχείρημα, κάθε προσπάθεια, στερείται περιεχομένου
και νοήματος. Με κέντρα γνώσης, όπως το ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY, και επιστήμονες
με πνευματική ρώμη και ακέραιο ήθος, όπως ο κορυφαίος καθηγητής Αρμάνδος-Παύλος Αλιβιζάτος,
οι νέοι μας θα μετατρέψουν τα όνειρά τους, σε σχέδια πραγματικά, χειροπιαστά, ωφέλιμα για
την κοινωνία και τον τόπο, έργα καλά για την Ελλάδα που αγαπάμε.
Βραβείο Νίκη 2012
Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος ο Α΄
Τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ κυρίῳ Παύλῳ Ἀλιβιζάτῳ, Καθηγητῇ, τέκνῳ τῆς ἡμῶν
Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.
Πληροφορηθέντες ἀσμένως ἐκ γράμματος τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κυρίου
Πέτρου Κόκκαλη, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ AIT Center of
Excellence for Research and Education, τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ ὅπως ἀπονείμῃ,
κατόπιν προτάσεως εἰδικῆς ἐπιτροπῆς διακεκριμένων προσωπικοτήτων, τὸ
Βραβεῖον “Νίκη” διὰ τὸ λῆγον ἔτος εἰς τὴν ὑμετέραν ἀγαπητὴν Ἐλλογιμότητα διὰ
τὴν πολυετῆ καὶ ἄκρως ἐπιτυχῆ συμβολήν σας εἰς τὴν πρόοδον τῆς ἐπιστήμης,
ἅμα δὲ καὶ διὰ τὴν τιμὴν τὴν ὁποίαν περιποιοῦν εἰς τὸ ἡμέτερον Γένος καὶ τὴν
Ἐκκλησίαν ἡ παγκόσμιος ἀναγνώρισις τοῦ πρωτοποριακοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου
τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖτε, ὡς καὶ αἱ ἄχρι τοῦ νῦν ἀπονεμηθεῖσαι εἰς ὑμᾶς τιμητικαὶ
διακρίσεις ὑπὸ πλειάδος σημαντικῶν ἐπιστημονικῶν φορέων καὶ ὀργανισμῶν,
συγχαίρομεν ὁλοθύμως ἐπὶ τῇ ἐπαξίᾳ ἀπονομῇ εἰς ὑμᾶς τοῦ Βραβείου τούτου, τῇ
ιδ΄ Δεκεμβρίου τρέχοντος ἔτους.
Ἰδιαιτέρως χαροποιεῖ ἡμᾶς τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ ὑμέτεραι ἐπιστημονικαὶ
ἔρευναι συμβάλλουν εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν καιρίων θεμάτων ἀπασχολούντων
τὴν ἀνθρωπότητα ὡς εἷναι ἡ πρωτοποριακὴ ἔρευνα διὰ τὴν νανοτεχνολογίαν,
διὰ τὸ λεγόμενον φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου, διὰ τὴν πρασίνην ἀνάπτυξιν καὶ
τὴν χρῆσιν ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνερνείας, καθ᾽ ὅσον ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἀπὸ μακροῦ ἀγωνιζόμεθα
διὰ τὴν εὐαισθηνοποίησιν τῶν ἀνθρώπων εἰς τὸ ζήτημα τῆς προστασίας τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος ἐκ τῆς ἀλογίστου ἐκμεταλλεύσεως καὶ καταχρήσεως
αὐτοῦ, θεωροῦντες τοῦτο ὡς χρέος πάντων ἡμῶν ἔναντι τοῦ τα πάντα καλῶς
ποιήσαντος πρὸς χάριν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων Δημιουργοῦ καὶ Προνοητοῦ Θεοῦ.
Καυχώμενοι καὶ ἡμεῖς διὰ τὰς λαμπρὰς ἐπιτυχίας καὶ τὰς διακρίσεις
ταύτας τῆς ὑμετέρας Ἐλλογιμότητος, συγχαίρομεν καὶ αὖθις ὑμᾶς ἐπὶ τῇ
βραβεύσει καὶ εὐχόμεθα ὑμῖν μακροημέρευσιν καὶ ὑγείαν, ἔτι δὲ καὶ πλούσιον
τὸν ἄνωθεν φωτισμόν, πρὸς εὐόδωσιν καὶ ἐπιτυχίαν τοῦ περαιτέρω ἐρευνητικοῦ
καὶ ἐπιστημονικοῦ ὑμῶν ἔργου ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπότητος.
,Βιβ† Νοεμβρίου κδ΄
Βραβείο Νίκη 2012
Η ΑΜ η Βασίλισσα της Ιορδανίας Rania Al Abdullah
Αγαπητοί Φίλοι,
28 Νοεμβρίου, 2012
Ο Σοφοκλής είπε κάποτε ότι “η επιτυχία εξαρτάται από την προσπάθεια”. Αυτή
τη προσπάθεια το βραβείο Νίκη αναγνωρίζει κάθε χρόνο. Επιβραβεύει τις επιτυχίες
επιφανών Ελλήνων για τη συμβολή τους στον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Επιπλέον μας θυμίζει ότι η αρετή της σκληρής δουλειάς είναι το θεμέλιο της επιτυχίας μας.
Με το φετινό βραβείο Νίκη, για ακόμη μία φορά αναγνωρίζουμε τα επιτεύγματα
του τιμώμενου, τα οποία εμπεριέχουν αυτήν την αρετή. Το Athens Information Technology
(AIT), ως κορυφαίο ινστιτούτο στον τομέα της Τεχνολογίας και των Τηλεπικοινωνιών,
ενισχύει αυτό το μήνυμα της σκληρής δουλειάς που συνδυάζεται με επιτυχία.
Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στο φετινό αποδέκτη του βραβείου: Εύχομαι όλες
οι προσπάθειες σας να είναι εστεμμένες με επιτυχία.
Θερμές ευχές
Ράνια Αλ Αμπντουλλάχ
November 28, 2012
Dear Friends,
Sophocles once told us that “success is dependent on effort”. It is this effort that the
Niki Award recognizes annually. It celebrates the successes of prominent Greeks and their
passionate efforts and contributions to the world of science and technology. It serves as a
reminder to us that the virtue of hard work is the foundation of our success.
And with this year’s award, we celebrate once more the achievements of the recipient
and the virtue embodied by their example. As a leading university in technology and
telecommunications, Athens Information Technology (AIT) reinforces this message of hard
work that is matched with success.
My sincerest congratulations to this year’s winner: may all your efforts be blessed
with success.
Warm wishes,
Rania Al Abdullah
Το ΑΙΤ συνεργάζεται στενά με την Α.Μ. τη Βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια, σε θέματα εκπαίδευσης και
μετεκπαίδευσης Ιορδανών φοιτητών, στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών «Βασίλισσα Ράνια».
Βραβείο Νίκη 2012
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β’
Ἐν Ἀθήναις τῇ 30η Νοεμβρίου 2012
Χαιρετισμός Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
κ. ῾Ιερωνύμου γιά τό Βραβεῖο Νίκη 2012
Ἀγαπητοί μου,
Ἀσμένως ἐπληροφορήθην τήν ἀξιόλογον πρωτοβουλίαν τοῦ ΑΙΤ νά βραβεύσει
καί αὐτή τήν χρονιά ἕναν ἀκόμη διακεκριμένου Ἕλληνα ἐπιστήμονα, τόν Καθηγητή
Παῦλο Ἀλιβιζάτο, Διευθυντή τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐργαστηρίου Λόρενς στό Πανεπιστήμιο
τοῦ Μπέρκλεϊ, γιά τήν πρωτοποριακή του ἔρευνα σχετικά μέ τήν Νανοτεχνολογία.
Γιά μιά ἀκόμη φορά ἡ ἐπιστήμη, μέ «χαριτωμένα ἀπό τόν Θεό πρόσωπα», διαδραματίζει
ρόλο καινοτόμου ἐξέλιξης γιά τήν ἀνακάλυψη νέων θεωρημάτων και κανόνων πού ἀφοροῦν
τήν δημιουργία τοῦ Θεοῦ, τόν κόσμο.
Ἡ ἀφύπνηση καί ἡ εὐαισθητοποίηση τῶν ἀνθρώπων, νεωτέρων καί μεγαλυτέρων,
γιά τόν ἀνεκτίμητο θησαυρό πού μᾶς εὐλόγησε ὁ Θεός νά διαχειριστοῦμε καί νά διαφυλάξουμε
τόν κόσμο. Τό στολίδι τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ πού μόνον μέ εἰρήνη καί ἀγάπη θά διατηρήσουμε
ὡς παρακαταθήκη γιά τίς μελλοντικές γενιές. Αὐτόν τόν ρόλο δέν πρέπει ποτέ νά λησμονεῖ
ἡ ἐπιστήμη, ἀφοῦ τό κάθετί κατατείνει στό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί τήν ἠθική του ὑπόσταση
ὡς βίωμα καί ζωντανή σχέση μέ τόν Θεό καί τήν δημιουργία.
Συγχαίρω τόν Καθηγητή Ἀλιβιζάτο, ἀλλά καί τό ΑΙΤ γιά τήν ἀξιόλογη δεκαετή
του δράση, πού μᾶς κάνει πραγματικά ὑπερήφανους.
Εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία στήν ἐκδήλωσή σας. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς
χαριτώνει στά ἔργα σας.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Βραβείο Νίκη 2012
Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
κα Ρένα Ασημακοπούλου
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012
Συγχαίρουμε τον καθηγητή Παύλο Αλιβιζάτο, για το διακεκριμένο
επιστημονικό του έργο και τις πρωτοποριακές του έρευνες σχετικά
με τη νανοτεχνολογία. Τιμούμε τον επιστήμονα που με τη σειρά του
τιμά διεθνώς την επιστήμη και μάλιστα με τρόπους που συνδέονται
με την ουσιαστική βελτίωση των όρων της ζωής των ανθρώπων.
Για την προσφορά του αυτή είμαστε ευγνώμονες.
ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Βραβείο Νίκη 2012
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μαρούσι, 26 Νοεμβρίου 2012
Αξιότιμε κύριε Αλιβιζάτε,
Θα ήθελα να σας συγχαρώ προσωπικά για την αφοσίωσή σας στην επιστήμη
και για την πρωτοποριακή σας έρευνα στη νανοτεχνολογία.
Το βραβείο Νίκη 2012 έχει ιδιαίτερη αξία καθώς απονέμεται σε προσωπικότητες
που προάγουν την επιστήμη και τον Ελληνισμό στο διεθνή χώρο. Και στο πρόσωπό σας
το Athens Information Technology Center of Excellence for Research and Education
(AIT) έχει κάνει μια άριστη επιλογή.
Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε στην Ελλάδα, η γνώση και η έρευνα αποτελούν
τους βασικότερους πυλώνες για τη μακρόπνοη αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Γι’ αυτό το προσωπικό σας παράδειγμα αποτελεί πολύτιμο πρότυπο για τους νέους
Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές.
Σας εύχομαι ολόψυχα να διακρίνεστε πάντα για το έργο σας με σημαντικές
επιστημονικές κατακτήσεις.
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37- 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 344 3505-10 – FAX: 210 344 2887
Βραβείο Νίκη 2012
O Δήμαρχος Αθηναίων
κ. Γιώργος Καμίνης
Ο Παύλος Αλιβιζάτος, ο «προφήτης των νανοκρυστάλλων», όπως τιμητικά τον αποκαλούν,
συγκαταλέγεται αναμφίβολα, στους διακεκριμένους επιστήμονες, που, με τα επιτεύγματά τους,
συμβάλλουν στην προβολή του Ελληνισμού, σε όλο τον κόσμο. Ταυτοχρόνως αναδεικνύουν σ’ αυτήν την δύσκολη συγκυρία, κατά την οποία η χώρα δοκιμάζεται σκληρά και ενίοτε δυσφημείται
στο εξωτερικό – τη δυναμική, δημιουργική και επιτυχημένη διάσταση και όψη του Ελληνισμού.
Στον Παύλο Αλιβιζάτο, διευθυντή του Εθνικού Εργαστηρίου Λόρενς του Μπέρκλεϊ - που τιμήθηκε
φέτος και με το Βραβείο Βολφ Χημείας - αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, και έπαινος ειλικρινής: αφενός
για τη νέα, σημαντική διάκριση που κερδίζει, με το Βραβείο Νίκη για το 2012, αλλά και αφετέρου
συνολικότερα, για την εντυπωσιακή επιστημονική του πορεία και την πρωτοποριακή του έρευνα, σχετικά
με τη νανοτεχνολογία. Η προσφορά του στην παρασκευή και μελέτη νανοκρυσταλλικών υλικών κρίθηκε
άκρως σημαντική, και αποτελεί τομή όχι μόνον για τις επιστήμες αλλά και για την ποιότητα της δικής
μας καθημερινότητας. Τα επιτεύγματα του Παύλου Αλιβιζάτου έχουν ευρύτερες εφαρμογές στην πράσινη
ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά στην κατασκευή φωτοβολταϊκών
στοιχείων χαμηλού κόστους.
Γεννημένος στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Παύλος Αλιβιζάτος πέρασε τα σχολικά και εφηβικά
του χρόνια στην Ελλάδα, και επέστρεψε στις ΗΠΑ για τις πανεπιστημιακές του σπουδές. Μετά
την ολοκλήρωσή τους, η πρόοδος του υπήρξε αλματώδης, έτσι ώστε σήμερα να συγκαταλέγεται
στους πέντε, κορυφαίους, χημικούς, διεθνώς. Μία επιτυχημένη επιστημονική πορεία, που εκτός από
τα βραβεία και τα συγχαρητήρια που της αξίζουν, συνιστά και μια λαμπρή, όσο και κρίσιμη αντιπρόταση
ζωής, καθώς αντιτάσσει, στην υπερεκτιμημένη ιδεολογία και κοινωνία του χρήματος, την υπεραξία
της γνώσης και της ακατάβλητης επιστημονικής έρευνας. Είναι μια επένδυση, που η σημασία της δεν
κρίνεται μονάχα στο ασταθές παρόν, αλλά αποτιμάται κυρίως μακροπρόθεσμα, στην ιστορία
των επιστημών.
Τον ευχαριστούμε και τον συγχαίρουμε για τα καινοτόμα επιτεύγματά του, όπως συγχαίρουμε
και το ΑΙΤ και τους φίλους του ΑΙΤ για την απόφασή τους να τον τιμήσουν φέτος με το Βραβείο Νίκη.
Βραβείο Νίκη 2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του AIT - Athens Information Technology
κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Η φετινή απονομή του Βραβείου Νίκη, στο διακεκριμένο διεθνώς επιστήμονα, καθηγητή του πανεπιστημίου
Μπέρκλεϊ, Παύλο Αλιβιζάτο, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του ΑΙΤ.
Η σύμπτωση αυτή συμβαίνει σε μία ιστορική καμπή της χώρας μας, όπου η ελληνική κοινωνία αναζητά
σε όλους τους τομείς πρότυπα Αριστείας και Προόδου για τη δημιουργία ελπίδας προς το μέλλον.
Θέλω να έχω εμπιστοσύνη στη θετική πλευρά αυτής της πρωτοφανούς μεταπολεμικής κρίσης,
ότι αυτή θα αποτελέσει μία νέα αφετηρία και μία μοναδική ευκαιρία για να καταστεί ο τόπο μας, χώρα
σύγχρονων προδιαγραφών, ευνομούμενη και δίκαιη για όλους τους πολίτες της. Πιστεύω ότι θα προκύψει
μια σύγχρονη Δημοκρατία, που δε θα έχει σκοπό να βρει την κοινωνική δικαιοσύνη εξισώνοντας
και βολεύοντας τους πολίτες της στο χαμηλότερο σημείο, αλλά που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες προς
όλους και να τους ανυψώνει σε οράματα εξωστρέφειας και δημιουργίας.
Αυτή η προσπάθεια απαιτεί τη σοβαρή επένδυση στη γνώση, που θα οδηγήσει στην καινοτομία,
προαπαιτούμενο για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία θα εξασφαλίσει τη σταθερή
και βιώσιμη ευμάρεια του λαού μας.
Αυτός είναι ο δρόμος που ιστορικά ακολούθησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είχε
σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα για
να αξιοποιηθούν επιστήμονες του μεγέθους του σημερινού τιμωμένου μας, καθηγητή Παύλου Αλιβιζάτου.
Η βράβευσή του με το Βραβείο Νίκη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά μεγάλων διακρίσεων που
του έχουν απονεμηθεί διεθνώς, για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης της Νανοτεχνολογίας.
Ο κ. Αλιβιζάτος κατατάσσεται μεταξύ των πέντε διαπρεπέστερων επιστημόνων της Χημείας στον κόσμο.
Εύχομαι αυτή την εντυπωσιακή του πορεία προς την πρόοδο και την καινοτομία, να ακολουθήσουν όσο
το δυνατόν περισσότεροι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες. Η χώρα μας διαθέτει ένα πρώτης τάξεως ανθρώπινο
δυναμικό στις επιστήμες και την τεχνολογία. Η Ελληνική Πολιτεία καλείται επιτακτικά πλέον,
να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των καιρών και να συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών υποδομών
και ενός υγιούς πλαισίου ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας, ώστε, όχι μόνο να ανακοπεί η αιμορραγία
της μαζικής μετανάστευσης των νέων επιστημόνων μας, αλλά να αρχίσει σύντομα η επιστροφή τους.
Η ελληνική οικονομία μπορεί να θεραπευθεί και από την αντιστοίχισή της με την Ανώτατη Εκπαίδευση
της χώρας μας, που δυστυχώς ακόμα παραμένει ζητούμενο. Προς την κατεύθυνση αυτή, η μη κρατική,
μη κερδοσκοπική, Ανώτατη Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα και να λειτουργήσει
συμπληρωματικά στα Δημόσια Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα. Η κακώς εννοούμενη ανταγωνιστικότητα
μεταξύ των δύο, που σκοπίμως προβάλλεται, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και την προοπτική.
Οι δύο αυτοί θεσμοί μπορούν και επιβάλλεται να αλληλοσυμπληρώνονται προς όφελος της κοινωνίας μας.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους Φίλους του ΑΙΤ και όλους όσους συνδράμουν
στη συνέχιση του έργου του για την Αριστεία, την Πρόοδο και την Καινοτομία. Να τους ευχαριστήσω
και για την άψογη διοργάνωση της τέταρτης κατά σειρά απονομής του Βραβείου Νίκη. Εύχομαι το ΑΙΤ
να γιορτάσει επετείους και για τις επόμενες πολλές δεκαετίες προσφοράς του.
Βραβείο Νίκη 2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΦΙΛΩΝ
του AIT - Athens Information Technology
κ. Θεόδωρος Βενετσάνος
Το Αthens Information Technology (AIT) συμπλήρωσε φέτος 10 χρόνια γόνιμης λειτουργίας.
Το ΑΙΤ είναι επιστημονικό ίδρυμα με εξόχως φιλανθρωπικές ευαισθησίες και κοινωνικές
δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς του λειτουργίας εφοίτησαν 502 σπουδαστές
από 25 χώρες και έχει χορηγήσει 420 υποτροφίες ύψους άνω των 5.000.000 Ευρώ.
Με το θεσμό του Βραβείου Νίκη έχει ήδη βραβεύσει τρεις διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι
διαμένουν στο εξωτερικό και τιμούν διεθνώς την Ελλάδα.
Φέτος τιμούμε τον καθηγητή, κύριο Παύλο Αλιβιζάτο, o οποίος διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, είναι Διευθυντής του εθνικού εργαστηρίου Lawrence του Πανεπιστημίου Berkeley
και τον έχουν αποκαλέσει ως έναν εκ των πατέρων της επιστήμης της νανοτεχνολογίας.
Το ΑΙΤ χάριν της γενναιοδωρίας του ιδρυτή του, κυρίου Σωκράτη Κόκκαλη και τη συνεισφορά
όλων μας, θα συνεχίσει τη λειτουργία του, το φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο.
Βραβείο Νίκη 2012
Παύλος Αλιβιζάτος
καθηγητής Νανοτεχνολογίας του University of California, Berkeley
και Διευθυντής του Lawrence Berkeley National Laboratory
Ο κ. Αλιβιζάτος κατέχει την καθηγητική έδρα Larry and Diane Bock
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, και από το 2009 τη θέση
του διευθυντή του Εθνικού Εργαστηρίου Λόρενς στο Μπέρκλεϊ (Lawrence
Berkeley National Laboratory, LBL).
Σήμερα να βρίσκεται στην 5η θέση των 100 κορυφαίων χημικών της περασμένης
δεκαετίας στη λίστα που έχει καταρτίσει η βιβλιομετρική εταιρεία ΤόμσονΡόιτερς. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 400 ερευνητικά άρθρα και έχει
περισσότερες από 60.000 αναφορές στο έργο του με h-index (δείκτη Hirsch)
ίσο με 107. Ειδικότητα του καθηγητή Αλιβιζάτου είναι οι νανοκρύσταλλοι,
δηλαδή μικροί κρύσταλλοι διάφορων υλικών με διαστάσεις μερικά νανόμετρα
(1 νανόμετρο = 1 δισεκατομμυριοστό του μέτρου). Το ξεχωριστό ενδιαφέρον
για τους νανοκρυστάλλους πηγάζει από το γεγονός ότι οι ιδιότητές τους δεν
εξαρτώνται μόνο από το είδος του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένοι
αλλά και από το μέγεθος του νανοκρυστάλλου. Οι νανοκρύσταλλοι έχουν
πολλές και σημαντικές εφαρμογές στην τεχνολογία, οι σημαντικότερες ίσως από
τις οποίες είναι η κατασκευή φωτοβολταϊκών στοιχείων χαμηλού κόστους
και συσκευών τεχνητής φωτοσύνθεσης.
Φωτοβολταϊκά χαμηλού κόστους
Το σημερινό κόστος των φωτοβολταϊκών στοιχείων παραμένει πολύ μεγάλο,
επειδή είναι κατασκευασμένα από κρυστάλλους πυριτίου, το κόστος των οποίων
είναι υψηλό επειδή το πυρίτιο δεν είναι ανεξάντλητο στη φύση και έχει μεγάλη
ζήτηση για την κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
Το κόστος ανεβαίνει επίσης επειδή η κατασκευή ενός μεγάλου κρυστάλλου είναι
πολύ ακριβότερη από την κατασκευή πολλών μικρών. Η εναλλακτική λύση που
σήμερα αναπτύσσεται για αντικατάσταση των κρυστάλλων πυριτίου είναι
η χρήση λεπτών στρωμάτων ημιαγωγών από ίνδιο, τελλούριο και γάλλιο πάνω
σε ένα γυάλινο υπόστρωμα. Τα στοιχεία αυτά όμως είναι σπάνια στην επιφάνεια
της Γης και, αν θελήσουμε να κατασκευάσουμε μεγάλες ποσότητες
φωτοβολταϊκών στοιχείων με αυτή τη μέθοδο, το κόστος θα εκτοξευθεί
Βραβείο Νίκη 2012
σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά της τεχνολογίας του πυριτίου.
Η πρόταση του καθηγητή Αλιβιζάτου και της ομάδας του να χρησιμοποιηθούν
νανοκρύσταλλοι από υλικά που υπάρχουν σε αφθονία στη Γη, όπως π.χ.
ο σιδηροπυρίτης, ο θειούχος χαλκός και το οξείδιο του χαλκού, θα μπορούσε
να οδηγήσει στη μαζική κατασκευή φωτοβολταϊκών στοιχείων με κόστος πολύ
χαμηλότερο από το σημερινό.
Υγρά Καύσιμα από Ηλιακή Ενέργεια
Μια άλλη εφαρμογή των νανοκρυστάλλων που προτείνει ο καθηγητής
Αλιβιζάτος είναι η απευθείας μετατροπή της ενέργειας του ηλιακού φωτός
σε υγρό καύσιμο. Χρησιμοποιώντας νανοκρυσταλλικό οξείδιο του κοβαλτίου
αντί για χλωροφύλλη, ο Αλιβιζάτος και η ομάδα του έδειξαν ότι είναι δυνατή
η απευθείας παραγωγή μεθυλικής αλκοόλης (γνωστής πιο πολύ ως ξυλόπνευμα)
από διοξείδιο του άνθρακα και νερό.
Νέα ερευνητικά προγράμματα
Ως διευθυντής του LBL ο Αλιβιζάτος προωθεί δύο μεγάλα ερευνητικά
προγράμματα. Το πρώτο είναι ο «Κύκλος του άνθρακα 2.0», μία
πολυεπιστημονική προσέγγιση για την επίλυση του φαινομένου
του θερμοκηπίου. Το δεύτερο είναι η «Φωτεινή πηγή επόμενης γενιάς»,
που στοχεύει στην παραγωγή παλμών ακτίνων-Χ διάρκειας μόλις μερικών
δισεκατομμυριοστών του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου, τόσο
σύντομης που θα είναι ικανές να καταγράψουν την κίνηση των ηλεκτρονίων.
Ο Παύλος Αλιβιζάτος γεννήθηκε το 1959 στο Σικάγο των ΗΠΑ, αλλά σε ηλικία
10 ετών έχασε τη μητέρα του και πέρασε τα εφηβικά του χρόνια στην Ελλάδα,
στην οικογένεια ενός θείου του. Φοίτησε σε ελληνικά σχολεία και, αφού τελείωσε
το λύκειο, επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπου πήρε πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο
του Σικάγου το 1981 και Διδακτορικό στη Φυσική Χημεία από το Πανεπιστήμιο
του Μπέρκλεϊ το 1986.
Βραβείο Νίκη 2011
στον τακτικό αναπληρωτή καθηγητή Πληροφορικής
και Διευθυντή της Ομάδας Υπολογιστικής Βιολογίας του ΜΙΤ
Μανώλη Καμβυσέλη
για τη σημαντική συνεισφορά του
στην κατανόηση του ανθρώπινου γονιδιώματος
και την πρόοδο της Υπολογιστικής Βιολογίας
Βραβείο Νίκη 2011
Δρ. Μανώλης Καμβυσέλης
τακτικός αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορικής
και Διευθυντής της Ομάδας
Υπολογιστικής Βιολογίας του ΜΙΤ
Ο Μανώλης Καμβυσέλλης (Kellis) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής
Πληροφορικής στο MIT, μέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Τεχνητής
Νοημοσύνης του Broad Institute του MIT και του Harvard, όπου διευθύνει
το MIT Group Υπολογιστικής Βιολογίας.
Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ με το Early Career Award in Science
and Engineering (PECASE) για την εργασία του NIH R01 στην Υπολογιστική
Γονιδιωματική. Έχει λάβει επίσης το NSF CAREER award, την υποτροφία
Alfred P. Sloan, τις έδρες VanTassel και Distinguished Alumnus, και το βραβείο
διδασκαλίας Spira.
Έχει αναγνωριστεί για την έρευνά του στον τομέα της γονιδιωματικής ως ένας
από τους κορυφαίους καινοτόμους νέους κάτω των 35 ετών από το Technology Review Magazine, ως ένας από τους κύριους ερευνητές του μέλλοντος
από το περιοδικό Genome Technology, καθώς και ως ένας από τους τρεις νέους
επιστήμονες που θα εκπροσωπούν την επόμενη γενιά από το Μουσείο Επιστήμης
της Βοστώνης.
Μεγάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε στο ΜΙΤ, όπου έλαβε Bachelor και Master
στην Πληροφορική και το Διδακτορικό του στον τομέα της γονιδιωματικής.
Εντάχθηκε στην ερευνητική ομάδα του καθηγητή του ΜΙΤ Eric Lander το
1999, αναπτύσσοντας γενικές τεχνικές συγκριτικής γονιδιωματικής. Εντάχθηκε
στο Τμήμα Πληροφορικής του ΜΙΤ ως Επίκουρος Καθηγητής το 2004, έγινε
Αναπληρωτής Καθηγητής το 2007, και τακτικός Αναπληρωτής Καθηγητής
το 2011.
Βραβείο Νίκη 2011
Από την απονομή του Βραβείου Νίκη 2011 στον Δρ. Μανώλη Καμβυσέλη,
τακτικό αναπληρωτή καθηγητή Πληροφορικής και Διευθυντή της Ομάδας Υπολογιστικής Βιολογίας του ΜΙΤ
Βραβείο Νίκη 2010
στο Γενικό Γραμματέα
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)
των Ηνωμένων Εθνών
Κύριον Ευθύμιο Μητρόπουλο
για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη του διεθνούς Ναυτικού Δικαίου
και της ναυτικής τεχνολογίας για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα
και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Βραβείο Νίκη 2010
κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος
Γενικός Γραμματέας
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών
Ο κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος είναι ο έβδομος Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΙΜΟ είναι αρμόδιος
για θέματα ασφάλειας των πλοίων, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και πρόληψης
της θαλάσσιας ρύπανσης.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1939 και είναι γόνος παλαιάς εφοπλιστικής
οικογένειας του Γαλαξιδίου, το οποίο υπήρξε μεγάλο ναυτικό κέντρο την εποχή
των ιστιοφόρων.
Εισήχθη στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, απ΄ όπου
αποφοίτησε με άριστα. Ταξίδεψε με εμπορικά πλοία και στη συνέχεια εισήχθη
στη Σχολή Λιμενικών Δοκίμων, από την οποία αποφοίτησε αρχηγός της τάξης
του. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στο Λιμενικό Σώμα σπούδασε
ναυτιλιακή οικονομία στην Ιταλία (Ρώμη - Βενετία – Γένοβα) και ναυτική
τεχνολογία στην Αγγλία (Lloyd’s Register of Shipping).
Άρχισε τη συνεργασία του με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το 1979
και το 2000 διορίστηκε Βοηθός Γενικός Γραμματέας. Το 2003 εκλέχτηκε Γενικός
Γραμματέας του ΙΜΟ και το 2007 η θητεία του ανανεώθηκε για μία επιπλέον
τετραετία, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011.
Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων για θέματα ναυτιλίας και έχει τιμηθεί με
μετάλλια, βραβεία και διακρίσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως Commander,
Order of the Phoenix of the Hellenic Republic, Commendatore, Order of Merit
of the Italian Republic, US Coast Guard Distinguished Public Service Award
and Officier de l’Ordre du Mérite Maritime de la France.
Βραβείο Νίκη 2010
Από την απονομή του Βραβείου Νίκη 2010 στον κ. Ευθύμιο Μητρόπουλο,
Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών
Βραβείο Νίκη 2009
στον Καθηγητή Αστροφυσικής
και
Ανώτατο επιστημονικό συνεργάτη της NASA
Δρ. Aθανάσιο Ε. Οικονόμου
για τη συμβολή του στην πρόοδο των επιστημών και της τεχνολογίας
και στη διεθνή προβολή του Ελληνισμού
Το Βραβείο Νίκη 2009
Δρ. Αθανάσιος Οικονόμου
Καθηγητής Αστροφυσικής και
Ανώτατος επιστημονικός συνεργάτης της NASA
O αστροφυσικός και καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Δρ. Αθανάσιος
Οικονόμου έχει ζήσει από κοντά την κατάκτηση της Σελήνης, τις προσεδαφίσεις
μη επανδρωμένων αποστολών στον Άρη, έχει μελετήσει τους κομήτες και είναι
ένας από τους εμπνευστές των πρώτων αποστολών στον Κρόνο.
Ο κ. Οικονόμου ασχολείται με την κατάκτηση του Άρη από το τέλος
της δεκαετίας του 1980, όταν σχεδίασε όργανα για τις δύο αποτυχημένες
απόπειρες που έκανε η Σοβιετική Ένωση να προσεγγίσει τον «κόκκινο πλανήτη».
Στα ρομπότ του Pathfinder είχαν τοποθετηθεί συσκευές σχεδιασμένες από
τον κ. Οικονόμου, οι οποίες ανέλυσαν τη χημική σύσταση του πλανήτη και
έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες στους επιστήμονες.
Στον Άρη βρίσκονται σήμερα δύο ρομπότ που σχεδιάστηκαν από τον ίδιο,
το «Spirit» και το «Οpportunity». Τα ρομπότ αυτά ανακαλύπτουν άγνωστες
περιοχές του πλανήτη στις οποίες ο κ. Οικονόμου δίνει ελληνικά ονόματα, όπως
ο κρατήρας «Σαντορίνη», η πεδιάδα «Λασίθι», η κοιλάδα «Καλαβρύτων» κλπ.
Στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, όπου συνέχισε τις σπουδές του, ο κ. Οικονόμου
βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή για να λάβει μέρος, με τους υπόλοιπους
επιστήμονες της σχολής που είχαν επιλεγεί από τη NASA, στις πρώτες
προσπάθειες για την κατάκτηση της Σελήνης και, εν συνεχεία, στην επίτευξη
του μεγάλου στόχου.
Το 1999 η NASA εκτόξευσε ένα διαστημόπλοιο που ταξίδεψε πέντε χρόνια με
προορισμό την ουρά του κομήτη Wild 2. Ο κ. Οικονόμου είχε τοποθετήσει ένα
όργανο με το οποίο μπορούσε να μετρηθεί η ποσότητα της σκόνης που έφευγε
από την ουρά του κομήτη και ταυτόχρονα περισυνέλλεξε δείγματα τα οποία
εξετάστηκαν μετά την επιστροφή του διαστημοπλοίου στη Γη.
Ο επόμενος στόχος για την ομάδα του κ. Οικονόμου είναι ο Κρόνος και η μελέτη
της ατμόσφαιράς του. Το διαστημόπλοιο Cassini, που βρίσκεται σε τροχιά γύρω
από τον πλανήτη, μεταφέρει όργανα και μελετά το περιβάλλον, τους δακτύλους
και τους δορυφόρους.
Το Βραβείο Νίκη 2009
Απο την απονομή του Βραβείου Νίκη 2009 στον Δρ. Αθανάσιο Ε. Οικονόμου,
καθηγητή Αστροφυσικής και Ανώτατο επιστημονικό συνεργάτη της NASA
Athens Information Technology
10 Χ Ρ Ο Ν Ι Α A I T
Αναμνηστική φωτογραφία της πρώτης τάξης μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΙΤ, το 2002,
του προγράμματος MSIN, σε συνεργασία με το αμερικανικό πανεπιστήμιο Carnegie Mellon
2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012
To AIT είναι μη-κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο ινστιτούτο τεχνολογίας που συνδυάζει
κορυφαίο εκπαιδευτικό προσωπικό και συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες, διεθνή
ερευνητικά κέντρα και κορυφαία πανεπιστήμια ώστε να προσφέρει διεθνούς επιπέδου
εκπαίδευση και προηγμένη έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΑΙΤ απαρτίζουν διεθνώς διακεκριμένοι καθηγητές
και μηχανικοί που δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για να παραχθεί τεχνολογική
έρευνα, διαχείριση καινοτομίας και εκπαίδευση.
Το ΑΙΤ χρησιμοποιεί υπερσύγχρονα εργαστήρια, συνεργασίες με διεθνούς φήμης
πανεπιστήμια και ένα μεγάλο εύρος ακαδημαϊκών προγραμμάτων και υποτροφιών
παρέχοντας στοχευμένη εκπαίδευση σε επαγγελματίες και στελέχη, καθώς
και σύγχρονη παιδεία και επαγγελματική αποκατάσταση σε μια πολυεθνική
και ποικιλόμορφη φοιτητική κοινότητα.
Η αποδεδειγμένη ερευνητική ικανότητα του ΑΙΤ και οι συνεργασίες με κορυφαίες
τεχνολογικές εταιρείες βοηθούν στην παραγωγή νέων, εμπορικά επιτυχημένων
τεχνολογιών με πρακτικές εφαρμογές για την κοινωνία
και την περαιτέρω καινοτομία.
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός * A not-for-profit organization
www.ait.gr
2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012
Athens Information Technology
10 Χ Ρ Ο Ν Ι Α A I T
Tο φετινό βραβείο Νίκη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα μιας και συμπίπτει με τα 10 πρώτα χρόνια επιτυχούς
λειτουργίας του ΑΙΤ. Το όραμα των ιδρυτών του να καταστεί ένα πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης
και έρευνας, πανεπιστημιακού επιπέδου, με παγκόσμια εμβέλεια, γίνεται πραγματικότητα, με επίπονη
προσπάθεια και με συνεχή πρόοδο σε μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη περίοδο για την χώρα.
Το ΑΙΤ με βάση την ερευνητική του δραστηριότητα προσμετράται ήδη στα τρία-τέσσερα καλύτερα
τεχνολογικά ιδρύματα στην Ελλάδα, και στο ανώτερο 13% παγκόσμια, σύμφωνα και με την πρόσφατη
κατάταξη της Microsoft. Προσβλέπουμε στο μέλλον με την ζεστή αδημονία για νέες επιτυχίες
και για προσφορά στην Ελληνική κοινωνία.
Αυτά τα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας, δεν ήταν ένας απλός περίπατος. Εκείνο που μας έδωσε και
που μας δίνει ώθηση για το μέλλον είναι το οικοσύστημα του ΑΙΤ, να προσφέρει στους πιο ταλαντούχους
– φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές – την ευκαιρία να αριστεύσουν σε αυτό που αγαπούν και να πετύχουν
τις καλύτερες επιδόσεις. Επιπλέον η κυρίαρχη νοοτροπία στο ΑΙΤ από την ίδρυσή του, διευκολύνει
την μεταφορά έρευνας και τεχνολογίας από το εργαστήριο στην αγορά.
Από το 2013 το όραμά μας διευρύνεται με την προσπάθεια αξιοποίησης της καινοτομίας σε όλες μας
τις δραστηριότητες, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην προσέλκυση ερευνητικών έργων.
Το τμήμα μεταφοράς τεχνογνωσίας (ΤΤΟ), συμπληρώνει το κενό του ελληνικού ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος, δηλαδή τη διάδραση των καθηγητών/ερευνητών με επενδυτές, εταιρείες και Venture
Capitals σε ένα δημιουργικό και εξοπλισμένο περιβάλλον, για να μεταμορφώσουν τεχνολογίες αιχμής
σε καινοτόμες λύσεις με προοπτικές στην αγορά. Η ιδέα της θερμοκοιτίδας τεχνολογίας παίρνει σάρκα
και οστά στις εγκαταστάσεις του ΑΙΤ.
Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων συνεχίζεται ώστε διαρκώς να ανταποκρίνονται
στις νέες απαιτήσεις της εποχής. Αιχμή του δόρατος για το ΑΙΤ, είναι η πληροφορική και τα δίκτυα,
με την διαχείριση της καινοτομίας, ως απαραίτητο συστατικό, αλλά ερευνώνται παράλληλα
και οι περιοχές, μεταξύ άλλων, των σοβαρών παιγνίων, της βιωσιμότητας & αειφόρου ανάπτυξης
και της διαχείρισης αποβλήτων (Waste Management).
Τα ακαδημαϊκά προγράμματα του ΑΙΤ συμπληρώνονται και από τη δια βίου μάθηση, όπου εκπαιδεύονται
και ειδικεύονται με νέες δεξιότητες, επαγγελματίες αλλά, και το ευρύ κοινό σε καινούριες περιοχές
όπως το Web and Web design, on Social Media, Open Software Development, Game development κλπ.
Στον τομέα της έρευνας καλύπτονται τα Ευφυή Συστήματα, Οπτικά και Ασύρματα Δίκτυα, Αισθητήρες,
Πολυμέσα, Σοβαρά Παιχνίδια και Ασφάλεια συστημάτων. Φέτος απενεμήθησαν τέσσερα διδακτορικά
διπλώματα σε συνεργασία με το Aalborg University της Δανίας. Στα ήδη τρέχοντα 19 ερευνητικά
προγράμματα, προστέθηκαν φέτος πέντε νέα ερευνητικά έργα. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθηγητές του
τιμήθηκαν με διεθνείς διακρίσεις, όπως «ΙEEE Fellows».
Με το DNA και τη νοοτροπία του αρχέτυπου Έλληνα - του Οδυσσέα - για νέες προκλήσεις και
ανακαλύψεις, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας στο ΑΙΤ και προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον
για προσφορά στην επιστήμη και στην κοινωνία.
Prof. Λάζαρος Πολυμενάκος
Αντιπρύτανης
2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012
Athens Information Technology
10 Χ Ρ Ο Ν Ι Α A I T
Συμπληρώνονται φέτος 10 χρόνια από την ίδρυση του ΑΙΤ (Athens Information Technology).
Η επέτειος αυτή αποτελεί σταθμό στην πορεία αυτού του διεθνούς ιδρύματος Αριστείας στην εκπαίδευση
και την έρευνα. Αποτελεί ταυτόχρονα σημείο επισφράγισης της μέχρι τώρα εντυπωσιακής του πορείας
και της με αξιώσεις καθιέρωσής του μεταξύ των διακεκριμένων αντίστοιχων ιδρυμάτων παγκοσμίως.
Η επέτειος αυτή αποτελεί ακόμα αφετηρία, για νέες κατακτήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και
της έρευνας.
Αυτός ο περιορισμένος χώρος δεν επιτρέπει την απαρίθμηση των επιτευγμάτων του λαμπρού αυτού
ιδρύματος. Έτσι, περιορίζομαι στο να αναφερθώ συνοπτικά στην πολύτιμη συμβολή του ΑΙΤ ως προς
την προσέλκυση των αρίστων ακαδημαϊκών και φοιτητών και κυρίως στη συμβολή του στη συγκράτηση
του διανοητικού κεφαλαίου της χώρας μας. Τα επιτεύγματα των καθηγητών του, των ερευνητών του
και των αποφοίτων του κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις διεθνώς. Η προσφορά του πρώτου πρύτανη
του ΑΙΤ και τώρα επίτιμου πρύτανη, καθηγητή Χρήστου Χαλκιά, συνέβαλε καθοριστικά
στην ακαδημαϊκή Αριστεία του ΑΙΤ.
Το ΑΙΤ έχει παράλληλα αναπτύξει μία σημαντική κοινωνική προσφορά, συνεργαζόμενο με δεκάδες
σχολεία της χώρας μας, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής,
με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με την Εκκλησία, αλλά και με διάφορες κρατικές υπηρεσίες
που έχουν ανάγκη εκπαίδευσης στελεχών τους.
Με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος της πρώτης δεκαετίας αναλώθηκε σε οργανωτικά ζητήματα και
εσωτερικές θεσμικές διαδικασίες, που αποτελούν τα εχέγγυα για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα Αριστείας,
η επόμενη δεκαετία προβλέπεται ακόμη πιο δημιουργική. Η συνεργασία με το κορυφαίο πανεπιστήμιο
των ΗΠΑ, Carnegie Mellon συνέβαλε καθοριστικά, διότι με την τεχνογνωσία του, το ΑΙΤ κατέστη
σύντομα πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα. Το ΑΙΤ πατάει πλέον σε στέρεα ακαδημαϊκά και
διοικητικά θεμέλια, έτσι ώστε ισχυρό να διανύσει την ιστορική του πορεία τις επόμενες πολλές δεκαετίες.
Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, για να επιβιώσει, επιβάλλεται να περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία
της πρώτης πενταετίας, που είναι η αποδοχή του ή όχι από την κοινωνία. Το ΑΙΤ το πέτυχε αυτό
σε αξιοθαύμαστο σημείο. Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι περνούν τις πύλες του κάθε χρόνο.
Επιστήμονες, ερευνητές, καθηγητές κάθε βαθμίδας, μαθητές, φοιτητές, στελέχη επιχειρήσεων, κοινωνικοί
φορείς, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, στελέχη ξένων πανεπιστημίων, διαπρεπείς προσωπικότητες,
συμπληρώνουν τον κατάλογο. Τρανή απόδειξη είναι και η αποψινή εκδήλωση για την απονομή
του τέταρτου Βραβείου ΝΙΚΗ. Ένας θεσμός, που καθιέρωσε το ΑΙΤ, για την αναγνώριση διαπρεπών
Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού που προβάλλουν τον ελληνισμό διεθνώς.
Τέλος, η επιτυχία του ΑΙΤ είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσφοράς των ανθρώπων του,
που καθημερινά υπερβάλλουν εαυτούς. Όλο το προσωπικό του ΑΙΤ δεν έχει απλή σχέση εργασίας
μαζί του. Είναι δοσμένο στην αποστολή και το όραμα αυτού του Ιδρύματος. Γι αυτό και αξίζουν πολλά
συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους που άοκνα υπηρετούν το ΑΙΤ.
Θανάσης Β. Ζησιμόπουλος
Γενικός Διευθυντής
2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012 * 2002 - 2012
Athens Information Technology
Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο
Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του ΑΙΤ απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες
της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Αποτελεί τον πολύτιμο οδηγό του
στην προσπάθειά του να κατακτήσει ηγετική θέση στην εκπαίδευση και την έρευνα.
Prof. Anthony G. Constantinides
Electrical and Electronic Engineering
Head Communications
and Signal Processing Group
Imperial College
Prof. Christos C. Halkias
Dean Emeritus
Athens Information Technology
Prof. Pradeep Khosla
Dean, College of Engineering
Co-Director, CyLab
Carnegie Institute of Technology
Prof. Dr. Kurt Mehlhorn
Prof. Christos Papadimitriou
Chairman, EECS Department
University of California at Berkeley
Prof. Dimitris Pavlidis
Department of Electrical Engineering
& Computer Science
University of Michigan
Prof. John G. Proakis
Department of Electrical
and Computer Engineering
Northeastern University
Prof. Jeffrey D. Ullman
Director
Max-Planck-Institut for Computer Science
S. W. Ascherman Professor of Engineering,
Department of Computer Science
Stanford University
Prof. Max Nikias
Prof. Reijo Vihko
Dean, School of Engineering
University of Southern California
Prof. Yuri S. Osipov
President
Russian Academy of Sciences
President
Academy of Finland
Athens Information Technology
Η Αποστολή του Athens Information Technology - AIT
Τ
ο όραμα των ιδρυτών του AIT συνοψίζεται στην ίδρυση ενός διεθνούς
- μη κερδοσκοπικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού Κέντρου Αριστείας στα πρότυπα
των πλέον έγκριτων αντίστοιχων ινστιτούτων των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Η ανάπτυξη διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών και η δι’ αυτών προώθηση
της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης, της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας
στους τομείς της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της διοίκησης και
της καινοτομίας συνιστούν την ανθρωποκεντρική αποστολή του ΑΙΤ.
Η ενδυνάμωση του επιστημονικού και στελεχιακού δυναμικού της Ελλάδας και
της ευρύτερης περιοχής, σε εγκαταστάσεις και ένα περιβάλλον διεθνών προδιαγραφών
και απαιτήσεων, προάγει την καινοτομία, τη δημιουργική αντίληψη, τη σύγχρονη
νοοτροπία. Αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ
του επιστημονικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής μας.
Συμβάλλει, κυρίως, στη συγκράτηση και αξιοποίηση του «εθνικού μας διανοητικού
κεφαλαίου». Το διεθνές δίκτυο των αποφοίτων του ΑΙΤ αποτελεί εθνικό κεφάλαιο
για την προώθηση και προβολή της Ελλάδας σε δεκάδες χώρες.
Συνεργασίες με κορυφαία Πανεπιστήμια
T
o AIT καταξιωμένο, πλέον, στη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα
έχει εξασφαλίσει τις αποκλειστικές για την περιοχή συνεργασίες με τα κορυφαία
πανεπιστήμια:
Harvard University των ΗΠΑ
Συνεργασία στη δια βίου εκπαίδευση και «θερινά πανεπιστήμια»
Aalborg University της Δανίας
Συνεργασία στο προπτυχιακό πρόγραμμα, το πρόγραμμα διδακτορικών
σπουδών και την έρευνα
Στο χώρο της έρευνας, οι συνεργασίες του ΑΙΤ με κορυφαία διεθνή ερευνητικά
Ιδρύματα, πανεπιστήμια και εταιρείες, είναι πολυάριθμες και διαρκώς διευρυνόμενες.
Athens Information Technology
Οι εγκαταστάσεις
Το ΑΙΤ λειτουργεί σε
υπερσύχρονες κτιριακές
και εργαστηριακές
εγκαταστάσεις που
επιτρέπουν τη διεξαγωγή
προηγμένης έρευνας και
τη διαρκή μετάγγιση
νέας γνώσης από
τα εργαστήρια
στις αίθουσες
διδασκαλίας.
Αυτή η διαδικασία
το καθιστά πραγματικά
μοναδικό.
Διαθέτει επίσης
υπερσύγχρονες
αίθουσες διδασκαλίας,
αμφιθέατρα, φοιτητική
εστία και χώρους
αναψυχής.
Athens Information Technology
ΑΙΤ = καινοτομία
Αυτοδιοίκητο και αυτοτελές διεθνές Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και την Εκπαίδευση
Κατατάσσεται στο ανώτερο 18% των καλύτερων ερευνητικών κέντρων παγκοσμίως
(Microsoft Academic Research)
Κορυφαία μη κερδοσκοπική, ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα,
για την έρευνα και μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές για έρευνα αιχμής
Διεθνούς κύρους εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό
Θεσμικές συνεργασίες με τα κορυφαία πανεπιστήμια
Harvard στις ΗΠΑ και Aalborg στη Δανία
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ
Ερευνητικές συνεργασίες με περισσότερα από 100 διεθνή ερευνητικά κέντρα
Σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα και διακεκριμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις
Συνεργασίες με σημαντικές πολυεθνικές εταιρείες και επιχειρήσεις
από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής
Παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων κατάρτισης
Διεθνές – πολυ-πολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
Εισαγωγή των άριστων φοιτητών με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια
και ίση μεταχείριση, χωρίς κοινωνικο-οικονομικές ή άλλες διακρίσεις
Φοιτητική εστία και άλλες υπηρεσίες φιλοξενίας
και υποστήριξης των φοιτητών από την περιφέρεια και ξένες χώρες
Athens Information Technology
Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα
MBIT - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση
των Επιχειρήσεων, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας
Aνταγωνιστικό, σε διεθνές επίπεδο, τεχνο-οικονομικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών που εστιάζει στη βιομηχανία πληροφορικής και επικοινωνιών. Προσδοκά
να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις της διαχείρισης της καινοτομίας σε ένα
τεχνολογικά αναπτυγμένο και διασυνδεδεμένο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ms WiΝME - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην
Επιστήμη του Διαδικτύου και των Δικτυακών Πολυμέσων
To Ms WiΝME είναι ένα διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με επίκεντρο τις
τεχνολογίες που κάνουν το διαδίκτυο αυτό που βιώνουμε σήμερα: μία τεχνολογική,
κοινωνική και οικονομική επανάσταση που μετασχηματίζει τη ζωή μας.
ΜSITT - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
Aνταγωνιστικό, σε διεθνές επίπεδο, πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στις ανάγκες του
χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
PhD - Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Διδακτορικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Aalborg της Δανίας.
“My education at AIT was of a very high level, thanks to the academic staff of the institution. I gained new
and deep knowledge on the IT and Telecom fields, which benefited my career a great deal. Following my
graduation from AIT I was promoted to a higher position back in Vodafone Albania. Moreover, I am
currently working in a new startup mobile communication company. The reason I decided to take this step in
my career has to be attributed to the advises and tips studied in the management lectures we had in AIT.”
Idlir Xhixho_MSITT, KPI performance analysis Specialist at Plus Communication
Athens Information Technology
Το εργαστήριο ευρυζωνικών δικτύων, χρησιμοποιείται για έρευνα και διδασκαλία, αποτελεί μία επένδυση
της τάξεως των 3,5 εκατομ. ευρώ, και είναι από τα πλέον σύγχρονα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Στιγμιότυπο από την αποφοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος MSITT
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του ΑΙΤ
Πρόεδρος
Θεόδωρος Βενετσάνος
Επιχειρηματίας
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Λ.Δ. Μπαγκλαντές
Γραμματέας
Αργύρης Μπακλέζος
Velti, VP, Data & Innovation, Loyalty
Μέλη
Ιωάννης Ηρειώτης
Δικηγορικό Γραφείο “ Ιωάννης Θ. Ηρειώτης”
Νικόλαος Καβαλιέρος
Γενικός Διευθυντής, Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας
Αντώνης Λαγκαδιανός
Συνεργάτης, INCE & Co, International Law Firm
Δρ. Χριστόφορος Σαρδελής
Τραπεζικό στέλεχος
Παναγιώτης Τσαφαράς
Δίκτυο Μελών, ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων - Economist Conferences
Επιτροπή Ταμείου Υποτροφιών, Βραβείων
και Οικονομικής Βοήθειας Σπουδών
Θεόδωρος Βενετσάνος
Νίκος Καβαλιέρος
Παναγιώτης Τσαφαράς
Οι Φίλοι του ΑΙΤ
Οι Φίλοι του AΙΤ έχουν ως κύρια αποστολή:
aΝα συμβάλλουν στην προώθηση των
στόχων του εκπαιδευτικού και ερευνητικού
Κέντρου, ΑΙΤ, ενστερνιζόμενοι το όραμά
του να αναδειχθεί και να παραμείνει ως
κορυφαίο, ανώτατο εκπαιδευτικό και
ερευνητικό Ίδρυμα Αριστείας της χώρας μας,
με διεθνή καταξίωση.
aΝα διευρύνουν τις διεθνείς του
συνεργασίες με διακεκριμένα επιστημονικά,
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών,
συμβάλλοντας στη συγκράτηση του
διανοητικού κεφαλαίου της χώρας μας
αλλά, και στον επαναπατρισμό Ελλήνων
επιστημόνων που διαπρέπουν
στο εξωτερικό.
Τ
ο Ταμείο Υποτροφιών, Βραβείων και
Οικονομικής Βοήθειας Σπουδών ιδρύθηκε από
τους Φίλους του ΑΙΤ και τελεί υπό την εποπτεία
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΙΤ.
Αποκλειστικός στόχος του Ταμείου είναι
η παροχή Υποτροφιών και Βραβείων
στους άριστους φοιτητές και ερευνητές και
η παροχή οικονομικής βοήθειας σπουδών,
Το Ταμείο
Υποτροφιών,
Βραβείων
και Οικονομικής
Βοήθειας Σπουδών
του ΑΙΤ
aΝα αξιοποιήσουν το δίκτυο των ξένων
με βάση τις οικονομικές ανάγκες των φοιτητών,
για την κάλυψη του κόστους των σπουδών τους,
όπως δίδακτρα, διαμονή, συγγράμματα, κλπ.
aΝα συμβάλλουν στην οικονομική
Το ΑΙΤ είναι της φιλοσοφίας ότι δεν πρέπει
κανένας φοιτητής να στερηθεί τις σπουδές του
και τις ευκαιρίες που παρέχονται στη ζωή του,
για οικονομικούς λόγους.
αποφοίτων του ΑΙΤ, οι οποίοι
θα αποτελέσουν τους καλύτερους
πρεσβευτές της πατρίδας μας.
ενίσχυση των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών του δραστηριοτήτων,
με την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων
για το Ταμείο Υποτροφιών, Βραβείων και
Οικονομικής Βοήθειας Σπουδών, για
τους άριστους και άπορους φοιτητές, καθώς
και για την ανανέωση του απαραίτητου
εξοπλισμού των εργαστηρίων, προκειμένου
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της
προηγμένης έρευνας.
Το Ταμείο Υποτροφιών του ΑΙΤ έχει από ιδρύσεώς
του και μέχρι σήμερα χορηγήσει υποτροφίες
σε 420 φοιτητές από 25 συνολικά χώρες,
ανερχόμενες σε ποσό άνω των 5 εκατομμυρίων
ευρώ.
Κάθε προσφορά προς το ταμείο Υποτροφιών
εκπίπτει του φολογητέου εισοδήματος
των δωρητών - φυσικών ή νομικών προσώπων,
σύμφωνα με την 268/2007 απόφαση
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Οι Άνθρωποι του ΑΙΤ
Διοικητικό Προσωπικό
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Θανάσης Β. Ζησιμόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διδώ Πρεβεδούρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ηρακλής Μπουραντάς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Κατερίνα Κύνθια Πρωτονοταρίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
Αλέξανδρος Καμπούρογλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και FUND RAISING
Εβίτα Καλόγιωργα
Innovation Coordinator
Κυριάκος Πιερρακάκης
PROJECT OFFICE
Τζοάννα Τζεμαΐλα
RECRUITMENT
Λάρα Μπαρμπούρ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αλεξάνδρα Σπυροπούλου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αναστάσιος Μάρκου
Δήμητρα Βαρελά, Οικονομικές Υπηρεσίες
Νίκος Βασιλάκης, Δημιουργικό
Στυλιανός Βουκατάς,
Πληροφοριακά Συστήματα
Βασίλης Βρεττός,
Διαχείριση - Υποστήριξη Αμφιθεάτρων
Χρυσάνθη Γιαννακοπούλου,
Γραμματειακή Υποστήριξη
Άννα Διακάκη, Βιβλιοθηκάριος
Χρυσάνθη Ευσταθίου, Γραμματεία Φοιτητών
Μαρία Ζαφειρακοπούλου,
Διδασκαλία Νέων Ελληνικών σε ξένους φοιτητές
Χάρις Ζαφείρογλου, Φροντίδα χώρων
Ευθυμία Ηλιακοπούλου, Φροντίδα χώρων
Παναγιώτης Καραμπεσύνης,
Διαχειριστική Υποστήριξη, Βάση Δεδομένων
Βίκυ Κατσανιώτη, Γραμματειακή Υποστήριξη
Αντώνης Παπαδόπουλος,
Επικοινωνία, Βάση Δεδομένων
Γεωργία Πισπιρίγκου, Δικτυακός Τόπος ΑΙΤ
Δήμητρα Πριτσίνη, Γραμματεία Φοιτητών
Νίκος Ραχιώτης, Διαχειριστική Υποστήριξη
Λίλιαν Σπηλιώτη, Λογιστήριο Φοιτητών
Στέλιος Σωτηρίου, Τμήμα δια Βίου Μάθησης
Δημήτρης Μενούνος, Τμήμα δια Βίου Μάθησης
Οι Άνθρωποι του ΑΙΤ
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Επίτιμος Πρύτανης
Dr. Χρήστος Χαλκιάς
Αναπληρωτής Πρύτανης
Dr. Λάζαρος Πολυμενάκος
ΚαθηγητEς
Dr. Γρηγόρης Γιοβανώφ
Dr. Κωνσταντίνος Παπαδιάς
Dr. Ιωάννης Τόμκος
Αναπληρωτeς Καθηγητeς
Dr. Αριστόδημος Πνευματικάκης
Dr. Ιωάννης Σολδάτος
Dr. Άννα Τζανακάκη
Dr. Ιωάννης Χρήστου
Επίκουροi Καθηγητeς
Dr. Σπύρος Βασιλαράς
Dr. Σοφοκλής Εφραιμίδης
Dr. Ξένια Ζιούβελου
Dr. Δημήτρης Κλωνίδης
Dr. Σοφία Τσεκερίδου
Dr. Φώτης Ταλάντζης
Ερευνήτεσ
Dr. Γιώργος Αλεξανδρόπουλος
Dr. Μάρκος Αναστασόπουλος
Dr. Έρη Γιαννακά
Dr. Σάκης Γιαννέτσος
Dr. Παναγιώτης Ζακυνθινός
Dr. Κωστής Κανονάκης
Dr. Χριστόφορος Κάχρης
Dr. Σπύρος Μικρούλης
Dr. Βλάσης Μπαρούσης
Dr. Ελένη Παλκοπούλου
Dr. Στέλιος Παπαχαράλαμπος
Dr. Θοδωρής Πετσατώδης
Dr. Ιωάννης Στειακογιαννάκης
Dr. Μανώλης Φυτράκης
Νικόλαος Διαμαντόπουλος, MSc
Γιάννης Λουκέρης, MSc
Σταύρος Πετρής, MSc
Λευτέρης Ρουπακιάς, MSc
Ανδρέας Στεργίου, MSc
Αλέξανδρος Ταγκούλης
Ειρήνη Τσαλερά, MSc
Γεώργιος Τσιμπράγος, MSc
ΔιδακτορικόΙ Φοιτητες
Μανώλης Αμμολοχίτης
Κωνσταντίνος Γεωργακίλας
Νικήτας Γουματιανός
Ιωάννης Κόκκορης
Νικόλαος Κατσαράκης
Νικόλαος Κεφαλάκης
Αντώνης Μιχαλάς
Μενέλαος Μπακόπουλος
Κριστιάν Πετρέσκι
Νικόλαος Τάραμας
Manoj Banugondi Rajashekara
Bo Han
Ghafoor Shah
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ διαπρέπουν!
Ο Αλέξανδρος Παππάς ξεκίνησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBIT
στο Athens Information Technology το 2009. Παράλληλα με τις σπουδές
του ίδρυσε την startup εταιρία Gnostix (www.gnostix.gr) η οποία μετά
από 18 μήνες ανάπτυξης βγήκε στην αγορά με όραμα να καταστεί
η νούμερο ένα εταιρία παροχής Online Marketing & Business
Intelligence στην Ευρώπη.
Αλέξανδρος Παππάς, απόφοιτος
του προγράμματος MBIT, 2009
Το Gnostix είναι ένα Social Media monitoring, analytics και reporting
εργαλείο για online marketing. Είναι το μόνο εργαλείο παρακολούθησης
των κοινωνικών μέσων δικτύωσης με «εκπαιδευτικό» χαρακτήρα καθώς
προχωράει από την παρακολούθηση και ανάλυση στην αξιοποίηση
των ευρημάτων με στρατηγικό σχεδιασμό. To Gnostix «εξελίσσει»,
τη στρατηγική σκέψη και εκπαιδεύει τους επιχειρηματίες στο Social
Media marketing ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία
με το αντικείμενο. Με σχεδιασμό “All in one place” και “Everything one
click away” το Gnostix μετατρέπει το χρήστη του σε social media expert
με ενασχόληση 15 λεπτά της ημέρας του. To Gnostix απευθύνεται
στην Ευρωπαική αγορά σε SMB/SME οι οποίες έχοντας το Gnostix
στα marketing departments έχουν την “gnosi” να κινηθούν στρατηγικά
στις αγορές τους.
Το Gnostix έφτασε στους τελικούς των διαγωνισμών Ignite Athens
και Get in the ring, εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση ως επιτυχημένη
innovative ιδέα και ήδη έχει πελάτες από Νορβηγία, Ιταλία και Ελλάδα.
Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στον πρώτο γύρω funding με ενδιαφέρον
από τρία μεγάλα VCs στην Ελλάδα. Στα επόμενα 2 χρόνια το όνομα
Gnostix θα είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη.
“Έχοντας την εμπειρία ίδρυσης δύο άλλων startup εταιριών - και αυτό το λέω για να
πω οτι δεν έχω εμπειρία - αποφάσισα να ανοίξω την πόρτα του business innovation.
Το ΜΒΙΤ στο Athens Information Technology με μετέφερε σε ένα νέο επίπεδο δράσης
δίνοντάς μου εφόδια όχι μόνο τη γνώση αλλά και την εμπειρία των καθηγητών μου στην
επιχειρηματική καινοτομία.”
Αλέξανδρος Παππάς_ MBIT 2009, Ιδρυτής της εταρίας Gnostix
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ
Class of 2004
Mr. George Alexandris, MSIN 2002, Greece
Ms. Maria Eleni Antonopoulou, MSIN 2002, Greece
Mr. Kimon Botsis, MSIN 2002, Greece
Mr. Kerem Erikci, MSIN 2002, Turkey
Mr. Dimitris Foteinakis, MSIN 2002, Greece
Ms. Alexandra Fountou, MSIN 2002, Greece
Mr. Oral Gurel, MSIN 2002, Turkey
Mr. Constantinos Korogiannis, MSIN 2002, Greece
Mr. Ioannis Krontiris, MSIN 2002, Greece
Ms. Aikaterini Lambrou, MSIN 2002, Greece
Mr. Panagiotis Langas, MSIN 2002, Greece
Mr. Michael Makris, MSIN 2002, Greece
Mr. Fotios Nikakis, MSIN 2002, Greece
Mr. Nikolaos Pratsinis, MSIN 2002, Greece
Mr. Nikolas Prountzos, MSIN 2002, Greece
Ms. Afrodite Sevasti, MSIN 2002, Greece
Mr. Konstantinos Stamatis, MSIN 2002, Greece
Mr. Dimitrios Voyatzis, MSIN 2002, Greece
Mr. Panagiotis Zikos, MSIN 2002, Greece
Class of 2005
Ms. Charikleia Chatziathanasiou, MSIN 2003, Greece
Ms. Aliki Dona, MSIN 2002, Greece
Mr. Gregoris Gregoriou, MSIN 2003, Cyprus
Ms. Suha Haddad, MSIN 2003, Lebanon
Mr. Antonis Ifantis, MSIN 2003, Greece
Mr. Panagiotis Kassianidis, MSIN 2003, Greece
Ms. Gergana Krumova, MSIN 2003, Bulgaria
Mr. Prasad Kulkarni, MSIN 2003, India
Mr. Konstantinos Malegos, MSIN 2003, Greece
Mr. Ravishankar Manishankar, MSIN 2003, India
Ms. Mariana Marin, MSIN 2003, Romania
Mr. Michail Mavrommatis, MSIN 2003, Greece
Mr. Jade Naaman, MSIN 2003, Lebanon
Mr. Daniel Owens, MSIN 2003, USA
Mr. Ippokratis Pandis, MSIN 2003, Greece
Mr. Panagiotis Papadimitriou, MSIN 2003, Greece
Mr. Konstantinos Papageorgiou, MSIN 2003, Greece
Mr. Ioannis Papagrigorakis, MSIN 2003, Greece
Mr Ghadi Rayess, MSIN 2003, Lebanon
Mr. Elias Retzeperis, MSIN 2003, Greece
Ms. Efrosyni Roumpeidou, MSIN 2003, Greece
Mr. Petros Skouloudakis, MSIN 2003, Greece
Mr. Alexandr Stasiv, MSIN 2003, Ukraine
Mr. Lazar Adzigogov, MSIN 2003, FYROM
Mr. Andreas Stergiou, MSIN 2003, Greece
Ms. Georgia Bakirtzoglou, MSIN 2002, Greece
Mr. Ioannis Tsirilakis, MSIN 2003, Greece
Mr. Appododharana Chanderashekarapura, MSIN
2003, India
Mr. Markellos Vlassopoulos, MSIN 2003, Greece
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ
Class of 2006
Mr. George Papanastasiou, MSITT 2004, Greece
Mr. Konstantinos Pateras, MSITT 2004, Greece
Mr. Alexandros Aggelis, MSITT 2004, Greece
Mr. George Souretis, MSIN 2004, Greece
Mr. Johnny Awad, MSITT 2004, Lebanon
Mr. Philippos Tragas, MSITT 2004, Greece
Mr. Siamak Azodolmolky, MSIN 2004, Iran
Mr. Panagiotis Tsiakos, MSITT 2004, Greece
Mr. Sion-Viktor Bakolas, MSITT 2004, Greece
Mr. Efstratios Valios, MSITT 2004, Greece
Mr. Athanasios Barlas, MSIN 2004, Greece
Mr. Ioannis Vazeos, MSIN 2004, Greece
Mr. Karthik Belur, MSIN 2004, India
Mr. Imran Zafar, MSIN 2004, Pakistan
Mr. Petros Boukouris, MSITT 2004, Greece
Mr. Antonio Challita, MSIN 2004, Lebanon
Mr. Andreas Derdemezis, MSITT 2004, Greece
Mr. Nikolaos Dimakis, MSIN 2004, Greece
Mr. Ghassan El Abdallah, MSITT 2004, Lebanon
Mr. Efthymios Fellios, MSIN 2004, Greece
Mr. Gennaro Gerakios, MSITT 2004, Greece
Mr. Vasileios Gkatzioras, MSITT 2004, Greece
Mr. Konstantinos Gkoutzis, MSITT 2004, Greece
Mr. Kyriakos Glentzakis, MSITT 2004, Greece
Mr. Alexandros Goulielmos, MSIN 2004, Greece
Ms. Charuta Joshi, MSIN 2004, India
Mr. Paris Kalligeros, MSITT 2004, Greece
Mr. Theocharis Kampouris, MSIN 2004, Greece
Mr. Nikolaos Katsarakis, MSIN 2004, Greece
Mr. Stefanos Koutsoutos, MSITT 2004, Greece
Mr. Amit Malani, MSIN 2004, India
Mr. Georgios Markidis, MSIN 2004, Cyprus
Mr. Vasileios Mylonakis, MSIN 2004, Greece
Mr. Ioannis Papagiannakis, MSIN 2004, Greece
Class of 2007
Mr. Chinwe Abosi, MSIN 2005, Nigeria
Mr. Achilleas Anagnostopoulos, MSITT 2005,Greece
Mr. Ioanis Biternas, MSITT 2005, Venezuela
Ms. Milica Bogosavljev, MSITT 2005, Serbia
Mr. George Christakis, MSITT 2005, Greece
Mr. Christos Fratzis, MSITT 2005, Greece
Mr. Georgios Gekas, MSIN 2005, Greece
Mr. Konstantinos Gkoutzis, MSIN 2005, Greece
Mr. Konstantinos Goudelas, MSITT 2005, Greece
Mr. Theodoros Kafantaris, MSITT 2005, Greece
Mr. Lysandros Kafkalas, MSITT 2004, Greece
Mr. Ghassan Karame, MSIN 2005, Lebanon
Mr. Theofilos Karachristos, MSIN 2005, Greece
Mr. Nikos Kefalakis, MSITT 2005, Greece
Mr. Jad Khater, MSITT 2005, Lebanon
Mr. Ioannis Kokkoris, MSITT 2004, Greece
Mr. Ioannis Kolokouris, MSIN 2005, Greece
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ
Mr. Nikolaos Lolakas, MSITT 2005 Greece
Mr. Panagiotis Apostolopoulos, MBIT 2006, Greece
Mr. George Mentzikof, MSITT 2004, Greece
Mr. Bojan Askilov, MBIT 2006, FYROM
Mr. Sotirios Michalakos, MSITT 2005, Greece
Mr. Ayman Bahou, MBIT 2007 Jordan
Mr. Dimitrios Milonakis, MSITT 2004, Greece
Mr. Menelaos Bakopoulos, MSITT 2006, Greece
Mr. Panagiotis Panagiotopoulos, MSIN 2002, Greece
Ms. Anna Barou, MSITT 2004, Greece
Mr. Christos Portozoudis, MSITT 2005, Greece
Mr. Renos Basbayannis, MBIT 2005, Greece
Ms. Aikaterini Roukounaki, MSITT 2005, Greece
Mr. Ioannis Biternas, MSIN 2006, Venezuela
Mr. Mastooreh Salajegheh, MSIN 2005, Iran
Ms. Sotiria Chatzi, MSITT 2006, Greece
Mr. Markos Sikalidis, MSITT 2005, Greece
Mr. Erjon Curraj, MSITT 2006, Albania
Mr. Henry Silika, MSITT 2005, Malawi
Mr. Wondimu Dikubab, MSITT 2006, Ethiopia
Mr. Hamed Soroush, MSIN 2005, Iran
Mr. Grigoris Dimitropoulos, MBIT 2006, Greece
Mr. Angel Tatarski, MSIN 2005, Bulgaria
Ms. Rudina Duro, MBIT 2006, Albania
Mr. Anton Tsigularov, MSITT 2005, Bulgaria
Mr. Konstantinos Fiakas, MBIT 2005, Greece
Mr. Stamatios Tsolakidis, MSIN 2005, Greece
Mr. Sotiris Fotopoulos, MBIT 2005, Greece
Mr. Othon Tzamtzis, MSITT 2005, Greece
Mr. Can Gao, MSIN 2006, China
Mr. Dimitrios Vassiliou-Kalfas, MSITT 2004, Greece
Ms. Fotini Geroudi, MSITT 2004, Greece
Mr. Nikolaos Zarokostas, MSIN 2005 Greece
Mr. Paraskevas Gianoukos, MSITT 2006 Greece
Class of 2008
Mr. Jami Ahmed, MBIT 2006, Bangladesh
Mr. Ali Al-Othman, MSITT 2006, Jordan
Mr. Osama Alrabadi, MSITT 2006, Jordan
Mr. Islam Almalkawi, MSIN 2006, Jordan
Mr. Amjad Alqaisi, MBIT 2007, Jordan
Mr. Achilleas Anagnostopoulos, MSIN 2006, Greece
Ms. Maria Ioanna Angelou, MSITT 2006, Greece
Ms. Katerina Apostolaki, MBIT 2005, Greece
Mr. Athanasios Giannetsos, MSIN 2006, Greece
Mr. Stefanos Hadjiagapis, MSITT 2006, Greece
Mr. Rami Halloush, MSIN 2006, Jordan
Mr. Fadi Hasweh, MBIT 2007, Jordan
Mr. Panagiotis Iliopoulos, MBIT 2005, Greece
Mr. Apostolos Katsiotis, MBIT 2005, Greece
Ms. Marilena Koliavasili, MBIT 2005, Greece
Mr. Dimitris Konitsiotis, MBIT 2005, Greece
Mr. Spyridon Kontostanos, MBIT 2007, Greece
Mr. Dimitrios Kosmidis, MBIT 2005, Greece
Mr. Panagiotis Lambetidis, MSITT 2006, Greece
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ
Mr. Dimitris Liapis, MSITT 2006, Greece
Mr. Michalis Samiotakis, MBIT 2006, Greece
Mr. Francis Liu, MSIN 2006, Philippines
Ms. Despoina Savopoulou, MBIT 2005, Greece
Mr. Fuad Majali, MSITT 2006, Jordan
Mr. Mohammad Shahin, MBIT 2007, Jordan
Mr. Christos Manolarakis, MBIT 2007, Greece
Mr. Michalis Sigalas, MBIT 2006, Greece
Mr. Georgios Mantas, MSIN 2006, Greece
Mr. Stavros Trypis, MBIT 2005, Greece
Mr. Adamantios Maragos, MBIT 2005, Greece
Mr. Spyros Tsevas, MSITT 2005, Greece
Mr. Anastasios Markou, MSITT 2006, Greece
Ms. Halleh Vakilzadeh, MSITT 2006, Iran
Mr. Vlado Menkovski, MSIN 2006, FYROM
Ms. Eleftheria Vellidou, MBIT 2005, Greece
Mr. Efstathios Mertikas, MSIN 2006, Greece
Mr. Adam Vlachos, MBIT 2005, Greece
Mr. Sotirios Michalakos, MSIN 2006, Greece
Mr. Hassan Ali Zein, MSIN 2006, Lebanon
Mr. Antonios Michalas, MSITT 2006, Greece
Mr. Anastasios Milios, MBIT 2005, Greece
Mr. Maen-Walid Mola, MBIT 2007, Jordan
Mr. Manolis Moundrianakis, MBIT 2007, Greece
Mr. Marios Mpasoukos, MSIN 2006, Greece
Mr. Katerina Mytakidi, MSITT 2004, Greece
Mr. Ezekiel Namacha, MSITT 2006, Malawi
Mr. Mohammad Nasr Esfahani, MSIN 2006, Iran
Mr. Ioannis Nellas, MSIN 2006 Greece
Mr. Mouner Nijmeh, MBIT 2007, Jordan
Mr. Nikolaos Nikopoulos, MSIN 2002, Greece
Ms. Eleni Paleologou, MBIT 2005, Greece
Mr. Georgios Papadakis, MBIT 2005, Greece
Ms. Tereza Papasaradopoulou, MBIT 2006, Greece
Mr. Efthymios Papavaseiliou, MBIT 2005, Greece
Mr. Sotiris Perdikeas, MBIT 2006, Greece
Mr. Theodoros Petsatodis, MSITT 2006, Greece
Mr. Fadi-Sotirios Salloum, MBIT 2005, Greece
Class of 2009
Mr. Ahmed Ababneh, MSITT 2007, Jordan
Ms. Deena Al Sharif, MSITT 2007, Jordan
Mr. Ahmed Alamein, MSITT 2007, Libya
Mr. Emmanouil Amolochitis, MSITT 2006, Greece
Mr. John Arvanitis, MSITT 2007, Greece
Mr. Ali Ashraf, MSITT 2007, Jordan
Mr. Dimitrios Aslanadis, MSITT 2005, Greece
Mr. Dimitrios Bardakas, MSITT 2007, Greece
Ms. Ioana Bardosi, MSITT 2008, Romania
Mr. Mohamed Bennaseir, MSITT 2007, Libya
Mr. Abdullah Blal, MSITT 2007, Libya
Ms. Stamatina Charami, MSIN 2006, Greece
Mr. Ioannis Davilis, MSITT 2007, Greece
Mr. Gerges Dib, MSIN 2007, Lebanon
Mr. Manolis Drakakis, MSITT 2006, Greece
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ
Ms. Lemonia Dritsoula, MSITT 2007, Greece
Mr. Demetrios Papadopoulos, MSITT 2008, Greece
Mr. Sultan Dweikat, MSITT 2007, Jordan
Ms. Aikaterini Papadopoulou, MSITT 2006, Greece
Mr. Fadel Elferjani, MSITT 2007, Libya
Mr. Mohammad Asif Raihan, MSITT 2008,
Bangladesh
Mr. Orestis Exarchos, MSIN 2007, Greece
Mr. Francis Gatsi, MSITT 2008, Ghana
Ms. Laura Gavrilut, MSIN 2007, Romania
Mr. Konstantinos Georgakilas, MSIN 2007, Greece
Mr. Rabia Ghabag, MSITT 2007, Libya
Mr. Alexios Gourzelas, MSITT 2007, Greece
Mr. Qiwei Han, MSIN 2007, China
Mr. Ali Mustafa Hardudi, MSITT 2007, Libya
Mr. Majed Hasan Hamed, MSITT 2007, Jordan
Mr. Samsul Kabir, MSITT 2008, Bangladesh
Mr. Eleftherios Kapasakalidis, MSITT 2006, Greece
Mr. Vassilios Kapetanopoulos, MSITT 2004, Greece
Mr. Gift Khangamwa, MSITT 2008, Malawi
Ms. Vassiliki Koletti, MSITT 2006, Greece
Ms. Sona Kostanyan, MSITT 2008, Armenia
Mr. Dimitrios Krithis, MSITT 2005, Greece
Mr. Alexandros Salis, MSITT 2008, Greece
Mr. Salaheddin Ali Shtewi, MSITT 2007, Libya
Mr. Keshav Singh, MSITT 2008, India
Mr. Emmanouil Skouradakis, MSITT 2006, Greece
Mr. Ahmed Soulaman, MSITT 2007, Libya
Ms. Filio Stefanidi, MSITT 2007, Greece
Ms. Elpiniki Tsakalaki, MSIN 2007, Greece
Mr. Lampros Tsiouris, MSITT 2007, Greece
Mr. Dimitrios Tzelios, MSITT 2004, Greece
Ms. Judit Vangjeli, MSITT 2006, Albania
Mr. Xiadong Wang, MSIN 2007, China
Mr. Yizhi Wu, MSIN 2007, China
Mr. Idlir Xhixho, MSITT 2008, Albania
Mr. Aram Yegenian, MSIN 2007, Jordan
Class of 2010
Mr. Stavros Lefkaditis, MSITT 2006, Greece
Mr. Antonios Makris, MSIN 2004, Greece
Mr. Sotirios Alexopoulos, MBIT 2008, Greece
Mr. Abdullah Mamum, MSITT 2008, Bangladesh
Mr. Ahmad Almadadha, MBIT 2007, Jordan
Mr. Apostolos Martinis, MSITT 2007, Greece
Mr. Antonis Antonopoulos, MBIT 2006, Greece
Mr. George Migkos, MSITT 2008, Greece
Mr. Theodore Bassayannis, MBIT 2006, Greece
Mr. Stefanos Moshoyiannis, MSITT 2006, Greece
Mr. Dimitrios Boundris, MBIT 2006, Greece
Mr. Alakrami Nakas, MSITT 2007, Libya
Ms. Gabriella Chita, MBIT 2008, Romania
Mr. Rovin Paven Dudu, MSITT 2008, Romania
Mr. George Christianos, MBIT 2005, Greece
Mr. Christos Papadiamantopoulos, MSITT 2006,
Greece
Mr. Chamath Divarathne, MSIN 2008, Sri Lanka
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ
Mr. Dionysios Doulougeris, MBIT 2007, Greece
Mr. Andreas Stergiou, MSIN 2003, Greece
Mr. Alexandros Farmakis, MBIT 2007, Greece
Mr. Nikos Tentomas, MBIT 2006, Greece
Mr. Evaggelos Galanis, MSIN 2008, Greece
Mr. Dimitris Theodoropoulos, MBIT 2007, Greece
Mr. Panagiotis Georgakopoulos, MBIT 2006, Greece
Mr. Konstantinos Tsampanakis, MBIT 2006, Greece
Ms. Katerina Halari, MBIT 2006, Greece
Ms. Eleni Tsekmezoglou, MBIT 2006, Greece
Mr. Ibrahim Hamzeh, MBIT 2008, Jordan
Ms. Eirini Tsiafa, MSIN 2008, Greece
Ms. Vaitsa Hasapi, MBIT 2006, Greece
Ms. Thetis Tsiampali, MSIN 2008, Greece
Mr. Pantazis Houlis, MBIT 2006, Greece
Ms. Efi Vlachaki, MBIT 2007, Greece
Mr. Armen Inants, MBIT 2008, Armenia
Mr. Theodore Xypteras, MBIT 2006, Greece
Mr. Orestis Karadimitriou, MBIT 2006, Greece
Mr. Savvas Karantanis, MBIT 2006, Greece
Mr. Katsipoulakis Georgios, MBIT 2006, Greece
Mr. Georgios Katsis, MSIN 2008, Greece
Mr. Konstantinos Kodonas, MBIT 2005, Greece
Mr. Themistoklis Kordogiannis, MBIT 2005, Greece
Mr. George Kyriazidis, MBIT 2006, Greece
Mr. Panagiotis Lampetidis, MBIT 2008, Greece
Mr. Konstantinos Macheras, MBIT 2006, Greece
Mr. George Makrigiannis, MBIT 2008, Greece
Mr. Aggelos Maragakis, MBIT 2006, Greece
Ms. Marina Ntouzina, MBIT 2008, Greece
Mr. Theodore Pananos, MBIT 2006, Greece
Mr. Nikolaos Peppas, MBIT 2007, Greece
Mr. Christos Pitsikalis, MBIT 2006, Greece
Mr. Stavros Prokopiou, MBIT 2007, Greece
Mr. Peter Salisvourakis, MBIT 2006, Greece
Ms. Chrysoula Sideri, MBIT 2007, Greece
Mr. Dimitrios Skoutelas, MBIT 2006, Greece
Class of 2011
Mr. Stavros Iason Ladopoulos, MSITT 2006, Greece
Mr. Vasileios Savakis, MSITT 2006, Greece
Ms. Konstantina Tsiachti, MSITT 2006, Greece
Mr. Christos Daletos, MSITT 2006, Greece
Mr. Thomas Miskas, MSITT 2006, Greece
Mr. Konstantinos Tsolakidis, MSITT 2006, Greece
Mr. Gilmand Alimerkaj, MSITT 2007, Albania
Mr. Stergios Basdekis, MSITT 2007, Greece
Mr. Dimitrios Boulias, MSITT 2007, Greece
Mr. Georgios P. Georgakakos, MSITT 2007, Greece
Mr. Christos Giovanis, MSITT 2007, Greece
Mr. Grigorios Kostoulis, MSITT 2007, Greece
Mr. Ioannis Kougoulos, MSITT 2007, Greece
Mr. Evangelos Kouravelos, MSITT 2007, Greece
Mr. Georgios Mitsios, MSITT 2007, Greece
Mr. Theodoros Skouras, MSITT 2007, Greece
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ
Mr. Stavros Spinthiris, MSITT 2007, Greece
Mr. Wakisa Mendreson Kaula, MSITT 2010, Malawi
Mr. Paraskeyas Dimitriou, MSITT 2007, Greece
Ms. Katty Marilia Acuna Ustua, MSITT 2010, Peru
Ms. Panorea Papathanasopoulou, MSITT 2007,
Greece
Mr. Marwan Moh’d dawod Abbadi, MSITT 2008,
Jordan
Mr. Ala’ Kamal Jaber Alsallal, MSITT 2009, Jordan
Mr. Michalis Korkaris, MSITT 2008, Greece
Mr. Leonidas Christidis, MSITT 2008, Greece
Ms. Anna-Maria Fouskari, MSITT 2008, Greece
Mr. Georgios Karidis, MSITT 2008, Greece
Ms. Ourania Lechou, MSITT 2008, Greece
Mr. Hristijan Petreski, MSITT 2008, FYROM
Mr. Dionisios Potouridis, MSITT 2008, Greece
Mr. Eleftherios Karageorgiou, MSITT 2008, Greece
Mr. Eleftherios Sasloglou, MSITT 2008, Greece
Mr. Apostolos Margaritis, MSITT 2008, Greece
Mr. Georgios Magiafas, MSITT 2008, Greece
Mr. Nikiforos Salech, MSITT 2008, Greece
Ms. Aigli Rizou, MSITT 2008, Greece
Mr. Alexandros Touloupis, MSITT 2008, Greece
Mr. Antonios Savaris, MSITT 2008, Greece
Ms. Anna Vanyan, MSITT 2009, Armenia
Ms. Evrykleia Markopoulou, MSITT 2009, Greece
Ms. Hermine Hovhannisyan, MSITT 2009, Armenia
Mr. Mohammed Ali Abuhajar, MSITT 2009, Palestine
Mr. Anwar Nazzal Shaiban Al Bayali, MSITT 2009,
Jordan
Mr. Georgios Fotinopoylos, MSITT 2009, Greece
Class of 2012
Mr. Dimitrios Mitsainas, MBIT 2005, Greece
Mr. Theodore Pananos, MBIT 2006, Greece
Ms. Aggeliki Gkalimaridou, MBIT 2006, Greece
Mr. Stamatios Kalogeropoulos, MBIT 2006, Greece
Mr. Alexandros Goules, MBIT 2007, Greece
Mr. Georgios Georgakopoulos, MBIT 2007, Greece
Ms. Elena Marnieraki, MBIT 2007, Greece
Ms. Irene Fourli, MBIT 2007, Greece
Mr. Elias Polychronopoulos, MBIT 2007, Greece
Mr. Dimosthenis Pappas, MBIT 2007, Greece
Mr. Nikolaos Karatzas, MBIT 2007, Greece
Ms. Foteini Gaitanli, MBIT 2007, Greece
Mr. Panagiotis Kyrimlidis, MBIT 2007, Greece
Mr. Suren John Harutyunyan, MBIT 2008, Armenia
Mr. Grigorios Dimokrassas, MBIT 2008, Greece
Mr. Georgios Gaviotis, MBIT 2008, Greece
Mr. Georgios Kokalidis, MBIT 2008, Greece
Mr. Gerasimos Galatis, MBIT 2008, Greece
Mr. Alexandros Mavrakis, MBIT 2008, Greece
Mr. Theodoros Georgoulis, MBIT 2008, Greece
Mr. Paraskevas Karakitsos, MBIT 2008, Greece
Mr. Dimitrios Vagenas, MBIT 2008, Greece
Mr. Panagiotis Sideris, MBIT 2008, Greece
Οι απόφοιτοι του ΑΙΤ
Mr. Alexandros Panagiotopoulos, MBIT 2008, Greece
Mr. Nikolaos Laderos, MBIT 2008, Greece
Mr. Kristaq Papa, MBIT 2008, Albania
Mr. Osama Makki, MBIT 2008, Jordan
Mr. Georgios Kouskouridas, MBIT 2009, Greece
Mr. Dimitrios Patakias, MBIT 2009, Greece
Mr. Fotios Sofronis, MBIT 2009, Greece
Mr. Alexandros Pappas, MBIT 2009, Greece
Ms. Eleana Chatzistamatiou, MBIT 2009, Greece
Mr. Spyridon-Georgios Bairaktaris, MBIT 2009, Greece
Ms. Cristina Violeta Superar, MBIT 2009, Romania
Mr. Abdel Rahman Azmi A. Yousef, MBIT 2009,
Jordan
Mr. Andreas Constantinides, MBIT 2009, Cyprus
Mr. Lazaros Mougias, MBIT 2009, Greece
Mr. Willings Christopher Botha, MBIT 2009, Malawi
Ms. Rama Al’Amari, MBIT 2010, Jordan
Ms. Anastasia Chaidogiannou, MBIT 2010, Greece
Ms. Melina Politi, MBIT 2010, Greece
Mr. Hazem Hanna Mitri Baramki, MBIT 2010, Jordan
Mr. Maher Al Hesen, MBIT 2010, Jordan
Mr. Christos Georgoulis, MBIT 2010, Greece
Perceptum ex Optimus
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΙΤ,
κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης
και
ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων του ΑΙΤ
κ. Θεόδωρος Βενετσάνος
Ευχαριστούν
όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της τελετής απονομής
του Βραβείου Νίκη 2012,
τους Μεγάλους Χορηγούς, Δωρητές, Υποστηρικτές,
Χορηγούς Επικοινωνίας και Συνεργάτες.
Επιβάλλεται να επισημανθεί ότι όλα τα έσοδα αυτής της εκδήλωσης
διατίθενται στο Ταμείο Υποτροφιών, Βραβείων και Οικονομικής Βοήθειας Σπουδών του ΑΙΤ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην επιτροπή
οικονομικής εκστρατείας (Fundraising Committee)
για την εκδήλωση του Βραβείου Νίκη 2012
Γιάννης Βελεντζάς
Γιώργος Καραγιάννης
Δημήτρης Κουκουμέλης
Κωνσταντίνος Πούλιος
Δημήτρης Σακχάς
Χρυσόστομος Τσανσίζης
Καλλιόπη Χιώτη
Βραβείο Νίκη 2012
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Εκτιμούμε το επιστημονικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο του ΑΙΤ
και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε.
www.suntech-power.com
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον καθηγητή και Διευθυντή του Εθνικού
Εργαστηρίου Λόρενς στο Berkeley, Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο
και στο ΑΙΤ - Athens Information Technology.
Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο 185 47
Τηλέφωνο : 210 4808000, Fax : 210 4808202
Βραβείο Νίκη 2012
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
The achievements of Dr. Paul Alivisatos in the Chemical Physics field are
well aligned with the mission and spirit of past and modern Hellenism.
A genuine son of Greece continues to promote Hellenic culture and
values around the globe with achievements in nanotechnology scientific
innovation.
Consolidated Contractors Company send their sincere congratulations to
Dr. Alivisatos on the occasion of the Niki Award.
Samer S. Khoury
Suheil H. Sabbagh
Consolidated Contractors Company
62b Kifissias Ave. 151 25 Marousi
T. 210 6182 000
www.ccc.gr
ΔΩΡΗΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία βράβευσης Ελλήνων
που διαπρέπουν και προβάλλουν τον ελληνισμό διεθνώς.
Είναι τιμητικό για μας να συμμετέχουμε στην υποστήριξη
του θεσμού του Βραβείου Νίκη.
Θερμά συγχαρητήρια στον καθηγητή Νανοτεχνολογίας,
Παύλο Αλιβιζάτο, του University of California, Berkeley
και Διευθυντή του Lawrence Berkeley National Laboratory.
Βραβείο Νίκη 2012
ΔΩΡΗΤΗΣ
Θερμά συγχαρητήρια στο διαπρεπή Έλληνα
καθηγητή Παύλο Αλιβιζάτο για τη σημαντική συνεισφορά του
στην επιστήμη και την πρωτοποριακή του έρευνα
στη Νανοτεχνολογία, αλλά και για την προβολή του ελληνισμού.
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία
πραγματοποίησης των Bραβείων Νίκη και της βράβευσης
μεγάλων Ελλήνων που τιμούν την πατρίδα μας σε όλο τον κόσμο.
19 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου
GR 19002 Παιανία Αττικής
T: +30 2106674000 F: +30 2106674001
[email protected] www.intracom.com
ΔΩΡΗΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον καθηγητή & Διευθυντή
του Lawrence Berkeley National Laboratory (LBL)
Παύλο Αλιβιζάτο για το επιστημονικό του έργο και την προβολή
της Ελλάδας στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
Tel: +30210 8102633
www.mednautilus.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΔΩΡΗΤΗΣ
Ευχαριστούμε τον τιμώμενο με το Βραβείο Νίκη 2012
καθηγητή Παύλο Αλιβιζάτο για τη συμβολή του στην επιστήμη
και την τεχνολογία και για την προβολή της πατρίδας μας
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω των διακρίσεών του.
www.hol.gr
ΔΩΡΗΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Παύλο Αλιβιζάτο, που αναγνωρίζεται ευρέως
ως ο άνθρωπος που άλλαξε το τοπίο της νανοτεχνολογίας,
για τη συμβολή του στην πρόοδο των επιστημών και την προβολή
των αξιών του ελληνισμού.
Επίσης συγχαίρουμε το AIT για την πρωτοβουλία βράβευσης Ελλήνων
που διαπρέπουν στο διεθνές στερέωμα.
Γεώργιος Τρουλλινός, Ph.D.
Διευθύνων Σύμβουλος
Tηλ.: +30-210-6678000
Φαξ: +30-210-6678001
21 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου
Κορωπί 19400, Αττική
Βραβείο Νίκη 2012
ΔΩΡΗΤΗΣ
Κύριε καθηγητά, η επιστημονική σας προσφορά και η ανθρωπιστική
σας συμβολή οδηγούν την κοινωνία μας στην αξιοσύνη και την πρόοδο.
Ευχόμαστε ο θεός να σας χαρίζει δύναμη και υγεία για να συνεχίζετε
το θεάρεστο έργο σας.
Πιστεύουμε ότι το ΑΙΤ με την πρωτοβουλία και τη δράση του επιτελεί
σημαντικό κοινωνικό έργο. Συγχαρητήρια.
Νικόλαος Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Στησιχόρου 5, 10674 Αθήνα
Τηλ: 210-7243386, Φαξ: 210-7244830
ΔΩΡΗΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον τιμώμενο με το Βραβείο Νίκη 2012
καθηγητή Παύλο Αλιβιζάτο για τη συμβολή του στον τομέα
της Νανοτεχνολογίας. Ευχόμαστε η συνεισφορά του να αποτελέσει
λαμπρό παράδειγμα για όλους τους Έλληνες ανά τον κόσμο.
Συγχαίρουμε επίσης το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία θέσπισης των Βραβείων
Νίκη, για το σημαντικό του έργο μέσα από τη βράβευση σπουδαίων
Ελλήνων - δίνοντας έτσι το έναυσμα για νέους μιμητές καθώς και για την προσφορά του στην Εκπαίδευση και την Τεχνολογία.
Νικόλαος Καρώνης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Βραβείο Νίκη 2012
ΔΩΡΗΤΗΣ
Συγχαίρουμε θερμά τον Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο για τη συμβολή του
στην επιστήμη και το σημαντικό ερευνητικό του έργο στον τομέα της
νανοτεχνολογίας.
Είναι τιμή μας να υποστηρίζουμε και αυτήν τη χρονιά τον θεσμό των
Βραβείων Νίκη που διοργανώνει το ΑΙΤ, με σκοπό τη βράβευση μεγάλων
Ελλήνων που διαπρέπουν στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
INTRALOT Group
ΔΩΡΗΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στη βράβευση του διαπρεπή ακαδημαϊκού
κ. Παύλου Αλιβιζάτου. Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για τη διοργάνωση
των Βραβείων Νίκη και την ανάδειξη προσωπικοτήτων που προβάλλουν
τον ελληνισμό διεθνώς.
INTRACOM TELECOM
(ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ)
19,7 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία 19002, Αττική
Τηλ.: +30-210-66 71 000, Φαξ: +30-210-66 71 001
www.intracom-telecom.com
Βραβείο Νίκη 2012
ΔΩΡΗΤΗΣ
Many achievements of Dr. Paul Alivisatos throughout his career are evident,
but what makes his work so special is the passion with which he has been
applying his knowledge to address global issues such as renewable energy.
The fruits of his dedicated work in the field of nanotechnology will surely
reach each and one of us and become one of the many steps towards making
our planet a better place for everyone.
Witek System Inc. send their sincere congratulations
to Dr. Paul Alivisatos on the occasion of the Niki Award.
Witek System Inc.
Bum-A Bldg, 66-5 Yangjaedong Seochogu, Seoul, South Korea
T. +82 2 2057 5960
www.witek.co.kr
ΔΩΡΗΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Αλιβιζάτο για το αξιέπαινο έργο του
στην πρόοδο των επιστημών. Είναι σημαντικό στις μέρες της ύφεσης
να βραβεύονται διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες που αποτελούν έμπνευση
και λίκνο αισιοδοξίας για την ελληνική και διεθνή κοινότητα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΑΙΤ που προβάλλει πρότυπα της προόδου
και του ελληνισμού δείχνοντας μας το μονοπάτι της δημιουργίας
και της εξέλιξης. H Fujitsu Technology Solutions είναι ένθερμος
υποστηρικτής τέτοιων δραστηριοτήτων.
Διονύσης Μιχαλόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Fujitsu Technology Solutions
Αιγιαλείας 48 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι
τηλ. 210 6863 500 http://gr.fujitsu.com
Βραβείο Νίκη 2012
ΔΩΡΗΤΗΣ
Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στην υποστήριξη του θεσμού
των Βραβείων Νίκη για τη βράβευση μεγάλων Ελλήνων που μας κάνουν
διεθνώς υπερήφανους. Ευχόμαστε στον επιφανή επιστήμονα και σπουδαίο
Έλληνα Παύλο Αλιβιζάτο κάθε επιτυχία στη συνέχιση του σημαντικότατου
έργου του.
Πέτρος Σουρέτης
Διευθύνων Σύμβουλος
19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας Μαρκοπούλου
190 02 Παιανία
Τ: +30 210 6674700 F: +30 210 6646353
[email protected]
www.intrakat.com
ΔΩΡΗΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον τιμώμενο με το Βραβείο Νίκη 2012
διαπρεπή Έλληνα κ. Παύλο Αλιβιζάτο
για την τεράστια συμβολή του στην έρευνα παρασκευής
και ιδιοτήτων των νανοκρυσταλλικών υλικών συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη νέας γενεάς φωτοβολταϊκών συστημάτων,
τεχνητής φωτοσύνθεσης, πράσινης ανάπτυξης και περιβάλλοντος.
Η βράβευση του κ. Παύλου Αλιβιζάτου τιμά όχι μόνο το επιστημονικό
του έργο αλλά προβάλλει την Ελληνική παρουσία και συνεισφορά
στον τομέα της επιστημονικής έρευνας,
αποτελεί δε κορυφαίο παράδειγμα και πρότυπο εμπνεύσεως
για τους νέους, την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα
της πατρίδας μας.
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία πραγματοποίησης
των Βραβείων Νίκη και της βράβευσης διαπρεπών Ελλήνων
που τιμούν την πατρίδα μας διεθνώς.
Γεώργιος Ν. Γιαλλούσης.
www.semicon.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΔΩΡΗΤΗΣ
Θερμές ευχές στον Καθηγητή, κ. Παύλο Αλιβιζάτο
για τη σημαντική συνεισφορά του στην επιστήμη
και την πρωτοποριακή του έρευνα στη νανοτεχνολογία,
που τιμά τη χώρα του σε μία δύσκολη παγκόσμια συγκυρία.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχιση του σημαντικότατου έργου του.
Συγχαίρουμε θερμά το ΑΙΤ για τη σημαντική συμβολή του
στην εκπαίδευση, τη γνώση και την έρευνα
και στηρίζουμε σταθερά τις καινοτόμες πρωτοβουλίες του.
INTRASOFT International S.A.
2b, rue Nicolas Bové
L-1253 Luxembourg
Tel.: +352 44 1012 2000
Fax: +352 44 1012 2359
www.intrasoft-intl.com
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο Παύλο Αλιβιζάτο
που με την προσπάθεια του κάνει όλους τους Ελληνες περήφανους,
καθώς επίσης και στο ΑΙΤ για το υπέροχο εκπαιδευτικό έργο που συντελεί
στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Είσαστε αξιέπαινοι και εύχομαι επιτυχίες στο έργο σας.
Maurizio De Dominicis
Πρόεδρος
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Θερμά συγχαρητήρια στον τιμώμενο διαπρεπή Έλληνα,
Dr. Παύλο Αλιβιζάτο, για την συμβολή του στην επιστήμη
και στην έρευνα για τους νανοκρυστάλλους, για την επίλυση του
φαινομένου του θερμοκηπίου και για την παραγωγή παλμών ακτίνων –Χ
που θα είναι ικανές να καταγράψουν την κίνηση των ηλεκτρονίων.
Τον ευχαριστούμε για την προβολή της πατρίδας μας
στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για τα ακαδημαϊκά
και επιστημονικά του επιτεύγματα.
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΗΡΕΙΩΤΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42-44, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 35
ΤΗΛ: (210) 4227112/091/572-4/262-3 FAX: (210) 4227219 E-MAIL: [email protected]
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Παύλο Αλιβιζάτο,
καθηγητή της νανοτεχνολογίας στο University of California, Berkeley
και διευθυντή του Lawrence Berkeley National Laboratory (LBL),
για τη διακεκριμένη συμβολή του στην επιστήμη των υλικών και τη χημεία.
Συγχαίρουμε επίσης το ΑΙΤ - Athens Information Technology,
για την ακαδημαϊκή και επιστημονική του προσφορά
αλλά και για την πρωτοβουλία του να θεσπίσει το συγκεκριμένο βραβείο.
Θεόδωρος Χατζηανδρέου
Πρόεδρος Δ.Σ.
Γρηγορίου Λαμπράκη 39-41, 141 23 Λυκόβρυση
Τηλ: 213 0095000, Fax: 210 2828369
www.cqs.com.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Με πολύ χαρά χαιρετίζουμε το έργο του Παύλου Αλιβιζάτου,
ο οποίος επιβεβαιώνει τον κανόνα που θέλει τους Έλληνες να διαπρέπουν
στο εξωτερικό. Για εμάς στην Alcatel-Lucent και τα Bell Labs,
το έργο του κυρίου Αλιβιζάτου μας υπενθυμίζει πόσο σημαντική
είναι η τεχνολογία για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία
των ανθρώπων, που αποτελεί ζητούμενο στο σημερινό περιβάλλον.
Alcatel-Lucent Hellas S.A.
49, Tsiklitira St., 15 125 Maroussi Athens, Greece
T: +30 210 811 5700, F: +30 210 811 5799
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο για τη διάκρισή του
και στο ΑΙΤ για την πρωτοβουλία του.
Αμφότεροι πρεσβεύουν αρετές και πρότυπα
που η χώρα μας έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ.
www.bigsolar.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον τιμώμενο κορυφαίο
Έλληνα επιστήμονα της διασποράς κ. Παύλο Αλιβιζάτο.
Η επιτυχίες του κου Αλιβιζάτου μας οραματίζουν και μας γεμίζουν
αποφασιστικότητα ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας.
Η πρωτοβουλία του ΑΙΤ για τη βράβευση Ελλήνων η Ελληνικής
καταγωγής επιστημόνων για τη συμβολή τους στην πρόοδο
των επιστημών και της τεχνολογίας λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία αυτή
τη χρονική περίοδο δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν.
Σπυριδογεώργης Βυζάντιος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ: 210-9002000, FAX: 210-9244084
www.byte.gr
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στο διαπρεπή Έλληνα Παύλο Αλιβιζάτο
για το μεγάλο έργο του στην πρόοδο της τεχνολογίας.
Συγχαίρουμε επίσης το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία πραγματοποίησης
των Βραβείων Νίκη και της βράβευσης μεγάλων
Ελλήνων που τιμούν την πατρίδα μας σε όλο τον κόσμο.
COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A.
44 P. Bakogianni Str. Metamorfosi GR-14452, Athens Greece
Tel: +30 210 6492800 Fax: +30 210 6464069
www.cbs.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Θερμά συγχαρητήρια στον τιμώμενο κ. Παύλο Αλιβιζάτο,
για τη διακεκριμένη συμβολή του στην επιστήμη αλλά
και την έρευνα στον τομέα της νανοτεχνολογίας.
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία πραγματοποίησης
των Βραβείων Νίκη και φέτος, με την βράβευση μεγάλων Ελλήνων
που τιμούν την πατρίδα μας και συμβάλλουν στη διεθνή προβολή
των αξιών του Ελληνισμού και στην πρόοδο των επιστημών.
Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Digimark ΑΕ, του Ομίλου Digimark,
να συμμετάσχει στη βράβευση του κυρίου Αλιβιζάτου.
Χρήστος Παπαντωνίου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Digimark AE. Μέλος του DIGIMARK GROUP
Μαιάνδρου 90,14241, Νεα Φιλαδελφεια, Τηλ. 210-2518666
www.digimark.gr
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον τιμώμενο με το Βραβείο Νίκη 2012,
Dr. Παύλο Αλιβιζάτο, Διευθυντή του Lawrence Berkeley National
Laboratory (LBL) για την πρωτοποριακή του έρευνα
και τη σημαντική συμβολή του στην επιστήμη και ειδικότερα
στο τομέα της νανοτεχνολογίας.
Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε το ΑΙΤ για τη θέσπιση
του ιδιαίτερα αξιόλογου και επιτυχημένου θεσμού των Βραβείων Νίκη,
με σκοπό την αναγνώριση κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων,
συμβάλλοντας στην προβολή και προαγωγή των επιστημών
και της τεχνολογίας.
Γιώργος Τσούτσος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος
First Data Hellas SA
23ο Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 145 65 Άγιος Στέφανος Αττικής
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210 624 4000
www.firstdata.com
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Συγχαρητήρια στον καθηγητή της Χημείας Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο
που τιμήθηκε με το Βραβείο Νίκη 2012, για τη σημαντική συνεισφορά του
στην επιστήμη και την πρωτοποριακή του έρευνα στη νανοτεχολογία.
Στηρίζουμε το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία να τιμά κάθε χρόνο
διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες, για την καθοριστική τους συμβολή
στην παγκόσμια πρόοδο των επιστημών και της τεχνολογίας.
Δημήτρης Μαγγιώρος
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (HERTZ)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον κορυφαίο Έλληνα καθηγητή
κύριο Παύλο Αλιβιζάτο για την παγκόσμια συμβολή του στην επιστήμη
και ειδικότερα για τη σημαντικότατη προσφορά του στην παρασκευή
και μελέτη νανοκρυσταλλικών υλικών.
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για την έμπνευση και υλοποίηση των Βραβείων Νίκη,
που τιμούν τους σημαντικούς Έλληνες και συμβάλλουν
στη διεθνή προβολή της χώρας μας , που είναι αναγκαία σε αυτές
τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.
Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Mindshare Hellas να συμμετέχει στη βράβευση
του κυρίου Αλιβιζάτου.
Λεωφ. Κηφισίας 350 & Χρ. Λαδά, 15233 Χαλάνδρι
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Όταν η επιστημονική έρευνα και γνώση καρποφορούν
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ευημερία,
τότε μπορούμε να μιλούμε για πραγματική Νίκη και ένα βραβείο,
όπως το ομότιτλο, αποτελεί ελάχιστο φόρο αναγνώρισης μιάς τέτοιας
συνεισφοράς. Ο τιμώμενος καθηγητής Παύλος Αλιβιζάτος
με το επιστημονικό έργο του για τους νανοκρυστάλλους
ανοίγει ορίζοντες για τεχνολογικές εφαρμογές που, ίσως, αποδειχθούν
ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον της ζωής στον πλανήτη μας.
H INTERAMERICAN, εταιρεία με αξιοσημείωτη παράδοση
στην ασφαλιστική καινοτομία και πρωτοπορία,
αλλά και με έμπρακτη υπευθυνότητα για την κοινωνία
και το περιβάλλον, επιδοκιμάζει τη βράβευση του Παύλου Αλιβιζάτου
υποστηρίζοντας τον θεσμό του Βραβείου Νίκη και την ιδέα που εκφράζει.
Γιώργος Κώτσαλος
Διευθύνων Σύμβουλος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον τιμώμενο κ. Παύλο Αλιβιζάτο
για τη συμβολή του στη διάδοση του ελληνισμού και τη σημαντική
προσφορά του στην επιστήμη και την έρευνα.
Συγχαρητήρια αρμόζουν και στο ΑΙΤ για την προσφορά
του στην εκπαίδευση και την επιστήμη καθώς και την ανάπτυξη
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που προάγουν το έργο επιφανών
Ελλήνων.
Φίλιππος Ζαγοριανάκος
Διευθύνων Σύμβουλος
LeasePlan Hellas A.E.
A. Παπανδρέου 17, 15124, Μαρούσι, Αθήνα
www.leaseplan.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Θερμά συγχαρητήρια στο διαπρεπή επιστήμονα Παύλο Αλιβιζάτο
για την πρωτοποριακή του έρευνα στη νανοτεχνολογία
και τη σημαντικότατη συνεισφορά του στην επιστήμη,
καθώς επίσης και στο ΑΙΤ για την προσφορά του τόσο σε ακαδημαϊκό,
όσο και σε επιστημονικό επίπεδο.
Αριστείδης Γ. Μαρίνης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
MARINIS Α.Τ.Ξ.Ε.
Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ. 10564 - Αθήνα
Τηλ: 210-3218338, Fax: 210-3217467
e-mail: [email protected] - www.panolympia.gr
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Συγχαίρουμε τον Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο για την τεράστια και καθοριστική
συμβολή του στην πρόοδο της νανοτεχνολογίας.
Ο Δρ. Παύλος Αλιβιζάτος είναι η λαμπερή απόδειξη του τι μπορεί
να επιτύχει το Ελληνικό πνεύμα όταν βρεθεί σε περιβάλλον και συνθήκες
που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη του.
Επίσης για άλλη μια φορά συγχαίρουμε το ΑΙΤ για τη βράβευση Ελλήνων
που παίζουν σημαντικό ρόλο στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα.
PROTERGIA A.E.
Αρτέμιδος 8, Μαρούσι, 15125 Αθήνα
www.protergia.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Συγχαίρουμε τον διεθνώς αναγνωρισμένο επιστήμονα
και άξιο πρεσβευτή της Ελλάδας Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο
για τη διακεκριμένη συμβολή του στην έρευνα της νανοτεχνολογίας
και τον ευχαριστούμε για την προβολή της χώρας μας
στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα.
Relational AE
Πεισιστράτου 52, 17674 Καλλιθέα
www.relational.gr
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για τη θέσπιση των “Niki Awards” και τη συμβολή του
στην αναγνώριση των επιστημονικών επιτευγμάτων και των ανθρώπων
πίσω από αυτά που μας κάνουν περήφανους.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παύλο Αλιβιζάτο για τη συμβολή του
στην επιστήμη και την τεχνολογία και για την προβολή της πατρίδας μας
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω των διακρίσεών του.
SAP SA
Ελληνίδων 20 Π.Φάληρο
www.sap.com/greece
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε θερμά τον Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο,
Διευθυντή του Lawrence Laboratory του Πανεπιστημίου του Berkeley,
ο οποίος με την πρωτοποριακή έρευνα και τη συνεισφορά του
στην επιστήμη της νανοτεχνολογίας, μας κάνει εθνικά υπερήφανους
και προβάλλει τη χώρα μας στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Συγχαίρουμε τον Dr. Παύλο Αλιβιζάτο
για τη σημαντική συνεισφορά του στην εξέλιξη
της νανοτεχνολογίας και την προβολή του ελληνισμού
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, Μαρούσι 15125, Αττική
www.sidenor.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Θερμά συγχαρητήρια στο διαπρεπή Έλληνα Καθηγητή
Παύλο Αλιβιζάτο για την εξαιρετικά μεγάλη συμβολή του
στην πρόοδο της νανοτεχνολογίας και την ταυτόχρονη προβολή
του Ελληνισμού σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη.
Συγχαίρουμε θερμά το ΑΙΤ για την θέσπιση των Βραβείων Νίκη
που προβάλουν το επιστημονικό έργο διαπρεπών Ελλήνων
και το ευχαριστούμε θερμά για την ιδιαίτερη τιμή να συμμετάσχουμε
στη βράβευση του καθηγητού Παύλου Αλιβιζάτου.
Αντώνης Μονοκρούσος
Country Leader Oracle Hellas
GCMM Cluster Leader
Oracle Hellas S.A
Λεωφ. Μεσογείων 265, 154 51 Νέο Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: +30 210-67 89 200, Fax: +30 210-67 75 500
http://www.oracle.com/gr
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον τιμώμενο με το Βραβείο Νίκη 2012
Καθηγητή νανοτεχνολογίας κύριο Αλιβιζάτο Παύλο
για την πρωτοποριακή έρευνά του στη νανοτεχνολογία,
καθώς επίσης στο ΑΙΤ για την ακαδημαϊκή και επιστημονική του προσφορά.
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ακτή Μιαούλη 73, Πειραιάς 185 37 Τηλ. 210-4180165 φαξ . 210-418116
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία του να θεσπίσει το συγκεκριμένο
Βραβείο και να επιβραβεύει μεγάλους Έλληνες που τιμούν τη χώρα μας
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Και
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την CARGO BOOK SA να συμμετέχει
στη βράβευση του διαπρεπούς Έλληνα Δρ. Παύλου Αλιβιζάτου, τον οποίο
ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο του και τη συμβολή του στην επιστήμη
και την προβολή του ελληνισμού.
Δημήτριος Παλαιοκρασσάς
Διευθύνων Σύμβουλος
Δραγατσανίου 63, 18545 Πειραιάς
τηλ. κέντρο +30 21 I 1893600, F+30 210 4612923-4612932,
[email protected]
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Παύλο Αλιβιζάτο για την προσφορά του
στην επιστήμη και το πρωτοποριακό ερευνητικό του έργο στον τομέα
της νανοτεχνολογίας.
Συγχαίρουμε πολύ το ΑΙΤ για την εξαιρετική πρωτοβουλία βράβευσης
επιστημόνων, οι οποίοι μέσω του έργου τους συνεισφέρουν στην πρόοδο
της ανθρωπότητας. Η προσπάθεια αυτή συνάδει με το όραμα της Dell
για την προσφορά λύσεων τεχνολογίας που επιτρέπουν στα άτομα
να στοχεύουν ψηλότερα και να πραγματοποιούν περισσότερα.
Η συνεργασία μας στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας του ΑΙΤ
αποτελεί ξεχωριστή τιμή για εμάς.
Μαρία Οικονομίδου
Country Manager
Dell Greece, Cyprus, Malta
Dell Προϊόντα και Υπηρεσίες Τεχνολογίας AΕ
Λ. Κηφισίας 90, 151 25 Μαρούσι, Τηλέφωνο: 210 812 9800, www.dell.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία του
να θεσπίσει το Βραβείο Νίκη
και ευχαριστούμε τον τιμώμενο καθηγητή Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο
για τη συμβολή του στην επιστήμη και την τεχνολογία
και για την προβολή της πατρίδας μας
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω των διακρίσεών του.
Λουκιανού 6, Αθήνα - 10675
www.rohde-schwarz.com
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Είναι τιμή μας να συγχαρούμε τον τιμώμενο με το Βραβείο Νίκη 2012
Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο για τη διακεκριμένη συμβολή και έρευνα του
στον τομέα της νανοτεχνολογίας.
Για την Βιαμαρ ΑΕ
Αντρέα Χριστοφορίδης
Εμπορικός Διευθυντής
www.scoda-auto.com/grc
Βραβείο Νίκη 2012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
The achievements of Professor Paul Alivisatos in the use of nanoscience
technologies have opened new horizons for the creation of innovative
applications. Greece gave us the word “nano” and one of his sons
its maximum development.
Atlas Electronic Systems send their sincere congratulations
to Professor Paul Alivisatos on the occasion of the Niki Award.
AES Atlas Electronic Systems
7320 St. Jacques, Montreal, QC, H4B 1W1, Canada
T. +1 514 363 2553
www.aes-online.com
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Βραβείο Νίκη 2012
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον τιμώμενο με το Βραβείο
Νίκη 2012 καθηγητή και Διευθυντή του Εθνικού Εργαστηρίου Λόρενς
στο Berkeley, Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο για τη συνεισφορά του
στην παρασκευή και τη μελέτη των νανοκρυσταλλικών υλικών
και την προσπάθεια του για την υλοποίηση του στόχου της πράσινης
ανάπτυξης.
Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ο Δρ. Παύλος Αλιβιζάτος,
ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες της σύγχρονης ιστορίας
προβάλει τα ιδανικά της πατρίδας μας και του πολιτισμού μας στη διεθνή
επιστημονική κοινότητα σε μια περίοδο που αποτελεί πρόκληση
για την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και για το πολύτιμο έργο
και την προσφορά του AIT στην επιστήμη και την ανθρωπότητα
που μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον.
Γεώργιος Δασκαλάκης
Πρόεδρος και CEO
Χρήστου Λαδά 3, 105 61
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 3333300 Fax: +30 210 3333581, 3333583
Email: [email protected]
www.travelplan.gr
Βραβείο Νίκη 2012
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Συγχαίρουμε τον τιμώμενο με το Βραβείο Νίκη 2012 επιφανή επιστήμονα
και καθηγητή Δρ. Παύλο Αλιβιζάτο, για τη συμβολή του στην πρόοδο
της νανοτεχνολογίας και της επιστημονικής έρευνας.
Τα θερμά μας συγχαρητήρια και στο AIT, για την πρωτοβουλία του
να αναδεικνύει εξέχουσες προσωπικότητες που τιμούν διεθνώς
την Ελλάδα και τους Έλληνες.
www.acscourier.net
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Βραβείο Nίκη 2012
Με αίσθημα ευγνωμοσύνης υποστηρίζουμε την αξιέπαινη
προσπάθεια του ΑΙΤ να βραβεύει επιφανείς Έλληνες
που διαπρέπουν διεθνώς.
Συγχαίρουμε τον διαπρεπή Έλληνα καθηγητή Παύλο Αλιβιζάτο,
και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχιση του έργου του.
Ευγενική προσφορά του ψηφιακού εξοπλισμού για την υποδοχή
των προσκεκλημένων στην εκδήλωση του ΑΙΤ
Πάνος Δημητρόπουλος
Managing Partner
Sensap SA, Microsystems Division
Ύδρας 2, 18346 Μοσχάτο, Αθήνα
τηλ: +30 210 4818419, fax: +30 210 4818479
www.sensap.eu
Βραβείο Νίκη 2012
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Θερμά συγχαρητήρια στο διαπρεπή Έλληνα κ. Παύλο Αλιβιζάτο
για τη συμβολή του στη διεθνή προβολή των αξιών του Ελληνισμού
και στην πρόοδο των επιστημών.
Συγχαίρουμε το ΑΙΤ για την πρωτοβουλία πραγματοποίησης
των Βραβείων Νίκη και της βράβευσης μεγάλων Ελλήνων που τιμούν
την πατρίδα μας σε όλο τον κόσμο.
Ευγενική χορηγία των κρασιών για την εκδήλωση του ΑΙΤ
Βασίλειος Χατζηγεωργίου
ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΙΑΝΙ 64008 ΚΑΒΑΛΑΣ.
Τηλ: 2594051491
[email protected]
www.estatechatzigeorgiou.com
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Βραβείο Nίκη 2012
Ευχαριστούμε θερμά το ΑΙΤ που μας έδωσε την δυνατότητα να γίνουμε
αρωγοί της εξαίρετης προσπάθειάς του για την επιβράβευση επιφανών
ελλήνων του εξωτερικού.
Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον καθηγητή Παύλο Αλιβιζάτο
που με το επιστημονικό του έργο προβάλλει το ελληνικό πνεύμα
σε ολόκληρο τον κόσμο.
�
Σκηνιώτης Γεώργιος
Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιγόνης 60, 104 42 Αθήνα,
Τ: 210 5156810-20-30, F: 210 5156811
E: [email protected], S: www.kambili.gr
www.ait.gr