ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
46519
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Β-25, Β-27, Β-29 ΚΑΙ Γ-30
18233 2104833045(ΛΟΓ.)
19/12/2008
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
46994
44958
Β.ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ-∆.ΒΑΒΟΥΛΑΣ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531 2109237027
04/08/2008
ΒΕΖΚΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73
18863 2104950065(ΛΟΓ.)
30/03/2007
ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΟΙΚΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
43355
ΜΠΑΛΑΣ - ΜΠΟΝΑΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 156-158
18535
28/08/2006
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ (ΑΝ∆ΡΙΚΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ), ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟ∆ΑΣ, ΤΣΑΝΤΩΝ, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ,
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
-7135
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
-10481
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΥ 9Α
18451 2102846313
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 1
6
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
42009
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
TECHNICA (ΤΕΚΝΙΚΑ) R.G.P. (ΑΡ.ΤΖΙ.ΠΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ -ΣΥ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 55
18648 2104015895
2104015897
20/07/2005 [email protected]
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
Υπηρεσίες καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων
44244
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗ 4
18120 2104949921
16/04/2007
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
34166
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΚΑΨΑΛΗ 11
18450 2104902227
23/12/1997
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
43534
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗ 10
18531 6946411855
06/12/2005
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κρέατος εκτός πουλερικών
Χονδρικό εµπόριο επεξεργασµένων φρούτων και λαχανικών
41176
ΡΑΦ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΟΤΑΡΑ 126-128
18536 2104292943
2104292021
29/11/2004 [email protected]
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων µε πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 2
5
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00030000
43749
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω δραστηριοποίησης µόνο εκτός Ελλάδας
ENERGYO ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33 & ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27
19300 2107264500(∆ΙΚ.)
06/12/2006
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω δραστηριοποίησης µόνο εκτός Ελλάδας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 3
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01301028
43980
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Καλλιέργεια φυτώριων φυτών εσωτερικού χώρου
Ι. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΙΝ∆ΟΥ 17
19300 2105598219
16/02/2007
Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 4
FAX
KINHTO
1
2105598219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 03210000
32378
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
ΚΑΛΗ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531 2109934882
02/12/1997 [email protected]
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόµενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
2109937065
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10415500
47206
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή βαµβακέλαιου και των κλασµάτων του, εξευγενισµένων, αλλ
ΕΛΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ 74
18547 2104896601
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
01/09/2009
2106304570
Παραγωγή εξευγενισµένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), συντηρηµένων µε άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, µε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 6
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10820000
45641
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
CHOCOTIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΑ
ΘΕΣΗ ΒΡΑΓΚΩ
19300 2105574474
2105576404
05/05/2008 [email protected]
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 7
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10911000
42277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥ
ΛΕΩΦ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
19018 2106161400
08/03/1989
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 8
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 14139904
39741
ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 156
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων µε σύστηµα φασόν, µε εργαστήριο
18536 2104120139(ΛΟΓ.)
08/10/2003
Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων µε σύστηµα φασόν, από µονάδα που απασχολεί µέχρι δύο ραφτεργάτες
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 9
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 17211000
46833
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Β.Ι.Π.Ε.
19100 2104915960
10/04/2009
Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόµοιων ειδών από πλαστικές ύλες
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 10
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 17221200
39549
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή πετσετών (σερβιετών) και ταµπόν υγείας, απορροφητικών π
SIGOURA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 286-288
12243 2105317728
2105317728
04/08/2003
Κατασκευή πετσετών (σερβιετών) και ταµπόν υγείας, απορροφητικών πανών για βρέφη και παρόµοιων υγειονοµικά ειδών,
ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ένδυσης, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάµβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 11
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 18200000
45550
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
IRON MOUNTAIN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
19300 2130167500
2105584085
05/02/2002 [email protected]
Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδοµένων
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 12
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20111102
17975
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή οξυγόνου
AIR LIQUIDE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙ
19300 2105582700
08/05/1980 [email protected]
Παραγωγή οξυγόνου
Παραγωγή υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, άζωτου και οξυγόνου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 13
FAX
KINHTO
1
2105570099
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20300000
36455
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιώ
ΠΕΤΡΟΜΠΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΩΝ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑ
ΚΙΣΣΑΒΟΥ 4
18346 2104826162
2104810341
02/01/2001 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χηµικών προϊόντων, λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 14
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20301200
40673
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή χρωµάτων και βερνικιών µε βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πο
ΣΥΝΤΕΞ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τ.Θ. 139 ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ
19300 2105589400
2105597859
02/01/1991 [email protected]
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
Παραγωγή χρωµάτων και βερνικιών µε βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυµερή ή πολυµερή του βινύλιου, σε µη υδατώδες µέσο·
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 15
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 23192201
46703
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
ΟΠΤΙΚΑ Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 8
18535 2104172834
18/02/2009
Λιανικό εµπόριο οπτικών ειδών
Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 16
FAX
KINHTO
1
2104928626
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25111000
44392
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων από µέταλλο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 2
19200 2105580333
05/06/2007
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 17
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25290000
36082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων
ΤΡΙΑ ΤΡΙΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΝΩΑΣ 96
19100 2296081875
24/04/1990 [email protected]
Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 18
FAX
KINHTO
1
2296081875
6977570707
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25299000
37752
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής µεταλ
∆ΡΙΒΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 139
18755 2104312702
11/02/2002
Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων
Κατασκευή µεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρµανση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25612201
33371
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες αµµοβολισµού µετάλλων
ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-57
18535 2104297684
25/09/1998 [email protected]
2104297573
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωµα
Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδροµών και παρόµοιων σκαφών για τη µεταφορά επιβατών· οχηµαταγωγών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 20
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25621000
33088
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες τόρνευσης µεταλλικών µερών
ΜΕΤΛΟΚΑΣΤ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ Ο.Τ. 3
18863 2104015615
18/06/1998 [email protected]
2104015616
Κατασκευή µερών κινητήρων εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή, εκτός από µέρη για κινητήρες
αεροσκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 21
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25940000
32284
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιοµηχανών
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΓΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 14 & ΜΕΘΩΝΗΣ
18538 2104203931
04/11/1997 [email protected]
2104303786
Χονδρικό εµπόριο άλλων κατασκευών και µερών κατασκευών, λαµαρινών, ράβδων, καθορισµένων µορφών (profiles) και
παρόµοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 22
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25992600
13835
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
ΣΑΦΦΡΑΝ ΠΡΟΠΕΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 100
18535 2104125237
06/07/1970
Κατασκευή ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 23
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28291200
46433
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µηχανηµάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισµού, για υγ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Κ. ΡΑΦΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ) 19500 2107015290
12/10/1999 [email protected]
Υπηρεσίες µελετών µηχανολόγου µηχανικού γενικά
Άλλες υπηρεσίες εµποροµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 24
FAX
KINHTO
1
2107015290
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28308300
17767
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή µηχανηµάτων για την παρασκευή ζωοτροφών
Ν.ΛΙΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΜΕΛΕΤΑΙ ΜΟΝΤΑΖ Ε.Π.Ε.
∆.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 9
18540 2104128911
13/01/1981 [email protected]
2104222636
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
υλών και ηµιτελών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 25
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30119000
35214
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτώ
ΨΥΧΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 122Α
18863 2104021894
14/12/1999
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες µετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 26
FAX
KINHTO
1
2104022645
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30305000
44663
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή άλλων µερών αεροσκαφών και διαστηµικών οχηµάτων
ΠΛΑΝ ΑΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕ
ΒΙΟΜ. ΠΑΡΚΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΜΟΙΡΑ
19600 2105555293
03/08/2007
Κατασκευή άλλων µερών αεροσκαφών και διαστηµικών οχηµάτων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 27
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121101
35252
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων
GENERAL MARINE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 13
16675 2109680222
2108986217
09/02/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 28
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121800
28045
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14
18453 2104241994
24/11/1988
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 29
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121900
36807
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων γενικής χρή
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟΥ Τ.Θ. 5026
19300 2105573820
23/03/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ντιζελοηλεκτρικών µηχανών
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 30
FAX
KINHTO
1
2105580094
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33122200
37849
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων µορφοποίησης µετ
ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΙΛΩΝΟΣ 2
18757 2104328288
25/01/2001
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών για την κατεργασία µετάλλων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 31
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33151001
41548
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέµβων και µ
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΛΕΩΦ.ΚΑΚΗΣ ΒΙΓΛΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ
18903 6999256871
07/03/2005
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 32
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111000
37601
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
BIOLAND ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ
13341 2105512500
21/12/2001 [email protected]
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Υπηρεσίες δηµοσκοπήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 33
FAX
KINHTO
1
2105512599
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35141000
44476
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 52
18531 2104134623
03/07/2007
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 34
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38112103
38379
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποκοµιδής µπαζών και άλλων απορριµµάτων, µε διάθεση κά
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 4
18233 2104905186
18/09/2002 [email protected]
Υπηρεσίες συλλογής µη επικίνδυνων ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
Υπηρεσίες καθαρισµού παράθυρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38116100
36571
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων µεταφοράς για µη επικίνδυνα ανακυκλώσιµα
ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
16o ΧΙΛΜ.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105582500
2105574684
30/01/2001 [email protected]
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριµµάτων
Μηχανική, χηµική ή άλλη κατεργασία µη µεταλλικών απορριµµάτων, ώστε να µετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 36
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38121100
39484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριµµάτων βι
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ - SECURITY -REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 18
18531 2104171174
2104171178
22/09/2000 [email protected]
Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας
Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγµένων µεταλλικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 37
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38210000
38975
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΙΣΜΗΝΗΣ 23-25
18539 2104210110
2104210178-2104210112
26/11/1997 [email protected]
Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 38
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38211000
44470
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επεξεργασίας µη επικίνδυνων απορριµµάτων για τελική διάθ
ΝΕΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. ΜΕΛΕΤΗ 38 ΚΑΙ ΚΙΑΡΗ
18757 2104020279(∆ΙΚ.)
17/10/2002
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων µεταλλικών πρώτων υλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 39
FAX
KINHTO
1
2104417259
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
45265
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΕΝ-ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23οΧΛΜ ΝΕΟΑΚ
19200 2105543500
31/12/2007 [email protected]
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών από βασικά µέταλλα π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 40
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201000
47026
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
GREEN HOUSE ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64
18756 2108216860
29/06/2009
Εργασίες µόνωσης
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 41
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41202000
43492
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µη οικιστικών κτιρίων
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 9
18535 2108832327(∆ΙΚ.)
14/07/2006
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Κατασκευή µη οικιστικών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 42
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41203000
44057
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκ
ΙΑΜΒΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΡ∆ΕΛΑ ΘΕΣΗ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΣΑ ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ 19500
8-10 2103629648
22/12/2006
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αµοιβής ή σύµβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες
41860
ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 70
18755 2104061700
17/05/2005 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 43
2
2104613793
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42112005
41815
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών µε άσφαλτο ή σκυρόδε
ΑΛΚΑΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΤΑΡΑ 94
18535 2104082695
2104225458
25/04/2005
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 44
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42912000
38069
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές, φρά
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΘΩΝΗΣ 34
18545 2104135735(ΛΟΓ.)
17/05/2002
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές, φράγµατα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς
υδροµηχανικές κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 45
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42992900
45846
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α
ΤΡΑΝΣΠΡΙΜ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΝΑΡΗ 8
18538 2110102803
10/06/2008
Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωµένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 46
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211000
45833
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 30 & ΒΑΣΣΟΥ 15
18543 2104286422
02/02/2001 [email protected]
2104599130
6948365094
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες µελετών ηλεκτρολόγου µηχανικού γενικά
18140
ΝΑΥΤΕΞ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.
4Η Ο∆ΟΣ (ΒΙ.ΠΑ. ΣΧΙΣΤΟΥ)
18863 2104310550
04/08/1981 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών µετρήσεων, δοκιµών και πλοήγησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 47
2
2104310695
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211005
38472
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εγκατάστασης συστηµάτων συναγερµού (πυρκαγιάς, αντικλε
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΚΟΝΙΟΥ 62
18121 2105694241
16/10/2002
Υπηρεσίες εγκατάστασης συστηµάτων συναγερµού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων δορυφορικών λήψεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 48
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43220000
48668
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης
ΤΡΟΥΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 32
18010 2109319263
12/09/2011
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 49
FAX
KINHTO
1
6970058438
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221100
32460
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2298024178
01/01/1994
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 50
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221200
43860
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
ΧΑΤΣΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ
19300 2105315733(ΛΟΓ.)
09/01/2007
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 51
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221202
47850
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευαστικές εργασίες µη ηλεκτρικού εξοπλισµού θέρµανσης (κατα
VENTICLIMA ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 28
19300 2108840610 (∆ΙΚ.)
14/01/2009
2108840963
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 52
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43291000
38069
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΘΩΝΗΣ 34
18545 2104135735(ΛΟΓ.)
17/05/2002
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές, φράγµατα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς
υδροµηχανικές κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 53
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43291100
19831
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες µόνωσης
Ε. ΣΚΑΛΤΣΑ - Π. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 181
18546 2104616922
28/12/1983
Εργασίες µόνωσης
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 54
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43291101
43205
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες ηχοµόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
ΣΠΑΦΑΡΟΒ ΙΒΑΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 56
18755 6979368987
03/07/2006
Εργασίες πυριµαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
Εργασίες ηχοµόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 55
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43320000
41523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ξυλουργικές εργασίες
ΚΟΥΙΝΤΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 33
18538 2104294200
23/02/2005
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 56
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321004
45686
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισµάτων και ψευδοροφών σε κατασ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Α∆ΑΜ.ΚΟΡΑΗ 21
18120 2104943036
30/04/2008
Εργασίες διάστρωσης δαπέδων µε ασφαλτικά πλακίδια
Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 57
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321006
35759
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης µεταλλικών κουφωµάτων
ΜΑΝΕΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 54
18863 2104009210
27/06/2000
Εργασίες τοποθέτησης µεταλλικών κουφωµάτων
Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισµάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 58
FAX
KINHTO
1
2104009210
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321008
37127
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης
ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 200
18900 2104654510
18/07/2001
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων γενικά
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 59
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43330000
45362
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
ΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΕΛΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 41
18121 2104974922
11/02/1983
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
Επιχρίσεις κονιαµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 60
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43341000
46395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες χρωµατισµών
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94
18535 6978829530
11/11/2008
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 61
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43992000
29695
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες ικριωµάτων
ΝΑΒΙΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104
18535 2104413490, 2104222131
27/06/1995
Εργασίες ικριωµάτων
Ενοικίαση ικριωµάτων και εξέδρων εργασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 62
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43996000
44337
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδοµών
ΑΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ Σ. ΝΤΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΦΙΛΩΝΟΣ 145
18536 2104528377
25/05/2007
Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδοµών
Εργασίες χρωµατισµών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 63
FAX
KINHTO
1
2104528377
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45110000
31954
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΚΟΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΩΦ.ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 396
18758 2104329833
02/10/1995
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 64
FAX
KINHTO
1
2104329833
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111101
44109
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµ
ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 379
18758 2104006494
13/03/2007
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 65
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112000
37527
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σ
ΓΙΟΥΡΟΤΡΟΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (EUROTROP L.T.D.)
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 82
18233 2104834447
05/12/2001 [email protected]
2104836903
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
19771
ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 268
18900 2104313042
24/05/1985
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων αυτοκινήτων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 66
2
2104313042
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112201
44964
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ
19300 6974357900
31/10/2007
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112400
43330
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτω
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΗΒΩΝ 97-99
18542 2104911410
2104911411
03/08/2006 [email protected]
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 68
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191105
29928
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
36ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ.
19006 6930212536
23/03/1993
Υπηρεσίες επισκευής και ρύθµισης των φρένων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
32391
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
19ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.-ΛΟΥΤΣΑ ΣΚΛΗΡΑ
19300 2105580460
2105580091
22/01/1996 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 69
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201000
32866
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών µηχαν
ΝΙΚΟΣ ΖΥΜΠΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 442
18758 2104003901
31/03/1998
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων αυτοκινήτων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 70
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201101
37462
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκι
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 164
18535 2104178321
2104178321
24/10/2001 [email protected]
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 71
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201301
42777
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ)
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 41
19300 2105577903
15/03/2005
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 72
FAX
KINHTO
1
2105575909
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45202100
33972
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων µηχανοκίνητων ο
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ Α . - ΧΑΝΤΖΕΡΗΣ Ι. Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 174
18756 2104003270
02/03/1999
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 73
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45310000
37523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΤΙ ΠΗΛΙΧΟ
19300 2105579757
18/09/2001 [email protected]
2105577816
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά µηχανήµατα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)
47648
ΜΑΝΩΛΗΣ Λ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ - ΠΕΥΚΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
19300 2108312240
17/10/2003
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 74
2
2108311580
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311222
41967
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο λαµπτήρων πυράκτωσης βολφραµίου-αλογόνου (εκτ
ΚΩΝ. ΛΙΓΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ-ΘΕΣΗ ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ
19300 2109695127
13/07/2005
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο λαµπτήρων πυράκτωσης βολφραµίου-αλογόνου (εκτός των υπεριωδών ή των υπέρυθρων), για αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 75
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45320000
32652
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε
∆Ε∆ΕΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 7
18533 2104130442(ΛΟΓ.)
09/02/1998
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 76
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321000
44292
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµ
N.A.F. LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΑΙΑ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ Ή ΣΠΙΘΑΡΙ ΚΑΛΟΓΗΡΗ
19300 2105598567
03/05/2007
Αποθήκευση
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 77
FAX
KINHTO
1
6949191463
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321100
42315
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΠΛΥΣΗ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩ
ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ-ΘΕΣΗ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ
19300 2105593049
04/07/1996 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
37647
ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 471
18758 2104319084
10/10/2001
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 78
2
2104000012
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321200
47826
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανο
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59
19300 2105811050
23/01/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 79
FAX
KINHTO
1
2105811055
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321212
46894
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκιν
MARE NOSTRUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΚΙΝ
ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ
19600 2105517957
2104080185
24/06/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών
41099
ΑΦΟΙ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η Ο.Ε.
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 141
18544 2104917753
05/11/2004
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
37420
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ4-6
18545 2104101250
08/10/2001
2104101259
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 80
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321223
43809
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
EUROCAR AQUATIC HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10
18545 2104610708
2104615640
14/12/2006
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
24921
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19300 2105572071
09/01/1986 [email protected]
2105572319
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
16150
ΖΩΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΩΗ ΚΟΥΛΑ ΟΕ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 33 & ΕΦΕΣΣΟΥ
18543 2104201693
01/01/1977 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 81
3
2104202208
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401000
36659
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών αντ
Ε. ΣΒΗΓΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 67
18541 2104220333
22/02/2001
2104205991
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων
28188
ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΟΙ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15
18346 2104818101
2104816121
29/01/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 82
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45402000
28980
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλ
ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 308
18454 2104932467
31/12/1992
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
Άλλες υπηρεσίες χρηµατικής διαµεσολάβησης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 83
FAX
KINHTO
1
2104928043
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45402017
48305
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών π.δ.κ.α., καλαθιών µοτοσικλετών
ΤΟΠ ΚΑΡ - ΓΟΥΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531 2104119871
17/02/2011
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή, καινούργιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 84
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121300
44687
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χηµικών προϊό
INTERNATIONAL TRADING NET ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 86
18535 2104622600
05/09/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων βιοµηχανικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 85
FAX
KINHTO
1
2104629659
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141101
36437
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρο
ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΛΕΞ. ΖΑΙΜΗ 25
18755 2104628558
07/11/2000
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 86
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141200
44534
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αερ
ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 27
18533 2103405600
11/07/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης εναέριου µεταφορικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 87
FAX
KINHTO
1
2103451581
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141202
47669
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλω
Μ.Μ. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 421
18863 2104413149 - 21044160392104410269
23/02/2010 [email protected]
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 88
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141300
12420
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανη
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΑΤΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΘΗΡΩΝ 2 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 91
18541 2104832620
13/01/1965
2104825814
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 89
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141316
25387
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκινητή
ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 25
18535 2104135450
2104117902
02/02/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 90
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141333
40663
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οργάνων και σ
DIGITAL CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΨ
ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109
18535 2104181833
2104181834
09/06/2004 [email protected]
6945394290
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για νέα προϊόντα
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 91
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46150000
38415
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών
ΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΒΗΣ 42
18539 2104285235
22/07/1998
2104285235
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλαστικών οικοδοµικών υλικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και αεροσκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 92
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46161204
47201
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων εξωτερι
ΛΑΜΠΡΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ,ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ-INTERNATIONAL TRADE IMPORT & EXPORT-ΕΤ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 47
10552 2103313912(ΛΟΓ)2102280196
13/07/2009
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων εξωτερικών ενδυµάτων για γυναίκες και κορίτσια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 93
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171000
14929
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτ
ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
ΝΑΞΟΥ 7
18541 2104813064
2104831505 -210483145
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
01/03/1975 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες εφοδιασµού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 94
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171100
44926
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων
ΣΥΡΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 132
18345 6955064212
29/10/2007
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 95
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171108
43019
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ελαίων και λιπώ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105576110(ΛΟΓ.)
12/05/2006
Λιανικό εµπόριο προκατασκευασµένων κτιρίων, εκτός από ξύλινα
Χονδρικό εµπόριο προκατασκευασµένων κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 96
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171125
34534
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τυποποιηµένω
ΚΑΠΠΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΡΒΙΣΙΣ Ε.Π.Ε.
Ι∆ΡΥΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8
18648 2104623748
17/05/1999
2104623884
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες εφοδιασµού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 97
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181100
46537
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φαρµακευτικώ
SYSTEMED ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 307 ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΙΑΣ 2
18451 2104001725
24/12/2008 [email protected]
2104000409
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φαρµακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωµάτων και ειδών καλλωπισµού και
υλικών καθαρισµού
34457
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ∆. ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3 & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
18454 2104974505
24/06/1999 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιµων υλικών
Λιανικό εµπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρµακευτικών προϊόντων
47769
ΚΑΛΛΙΠΕΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ
ΣΚΥΛΙΤΣΗ 30
18533 2104523811
23/06/2010
Λιανικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο σκουπών και βουρτσών, για την οικιακή καθαριότητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 98
3
2104974009
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191003
27215
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΝΟΣ ΤΡΑΝΖΙΤ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΟΕΦΟ∆ΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΕΩΣ 3 & ΡΕΤΣΙΝΑ (ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ)
18540 2104123503
2104131223
31/12/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο αναψυκτικών και εµφιαλωµένων νερών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 99
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46211000
18703
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο δηµητριακών, σπόρων και ζωοτροφών
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ
43ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ.
19100 2296029460
04/02/1981
2296081285
Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους
τριφυλλιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 100
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46211100
46894
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δηµητριακών
MARE NOSTRUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΚΙΝ
ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ
19600 2105517957
2104080185
24/06/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 101
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46220000
44599
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
Η. ΡΟΥΣΣΗΣ -Σ. ΚΑΣΣΗΣ Ο.Ε
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 13
18120 2104617302 - 2104916413
02/08/2007
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 102
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46241003
34809
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων δερµάτων γενικά
LITTLE ROCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 5-7
18233 2103470350
09/08/1999
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων δερµάτων γενικά
Χονδρικό εµπόριο κατεργασµένων δερµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 103
FAX
KINHTO
1
2103420813
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46310000
47381
Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
KENENTY 8
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
18233 2104834602
2104836872
17/11/2009 [email protected] 6981718716
Χονδρικό εµπόριο καυσόξυλων
Χονδρικό εµπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυµατοειδές χαρτί ή χαρτόνι
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 104
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311000
40254
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
∆ΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΟΤΑΡΑ 94
18535 2109764509
08/03/2004
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 105
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311100
34196
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
MARCOS CORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 64
18233 2104838398
07/04/1999
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Χονδρικό εµπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 106
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311108
36390
Α. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ Τ.Θ 18026
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων
19300 2105598307- 2105913131(ΛΟΓ)
18/12/2000 [email protected]
6977704770
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ελαιών και άλλων καρπών, ελαιοποιήσιµων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 107
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311111
37594
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
∆. ΤΟΜΠΡΑΣ - Ε. ΒΕΡΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Α-37
18202 2104823450(∆ΙΚ.)
22/10/2001
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 108
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46330000
46985
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΒΗΧΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 143
18755 6944918584
28/05/2009
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 109
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331100
22074
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΑΦΟΙ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 19
18756 2104637206
20/03/1989
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 110
FAX
KINHTO
1
2104621430
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331106
44710
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επεξεργασµένου ρευστού γάλακτος
ΜΑΝΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΟΜΗΡΟΥ 20
18452 2103410064(ΛΟΓ.)
06/09/2007
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο χυµών φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 111
FAX
KINHTO
1
2103424807
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341101
36959
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
19300 2105578308
07/06/2001
2105575506
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιµβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού
45440
ΒΟΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 75 & ΚΑΝΘΑΡΟΥ 1
18537 2102834879
2104510210
29/02/2008
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Χονδρικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 112
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341200
42581
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΝΙΟΒΗΣ1
19018 2105550113
15/04/2005
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 113
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361100
46439
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης
ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 21
18756 2130273583
25/11/2008
Λιανικό εµπόριο αφεψηµάτων βοτάνων
Χονδρικό εµπόριο οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων τροφίµων και διαιτητικών τροφίµων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 114
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361300
27565
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
ΚΟΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ 59
18755 2104328759-2104315899(ΛΟΓ)
23/02/1994
6977255819
Χονδρικό εµπόριο µικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
33424
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 9
18452 2104914472
ΝΙΚΑΙΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ
21/10/1998
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 115
2
2105580294
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46371000
48394
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
ΘΩΜΑΣ ΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 21
18454 2109325070
21/03/2011
6948245999
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
33846
ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η
ΑΧΑΪΑΣ 41
18543 2104204453
15/09/1997
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 116
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46380000
41651
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, κα
FOOD AND BEVERAGE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-6
18755 2104128703
2104128703
26/04/2004
Χονδρικό εµπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς µορφές
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελµατικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 117
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381000
44117
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 58
18755 2104252428
21/03/2007
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων, µη ζώντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 118
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381009
17558
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών αλίπαστων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ
ΚΟΝΤΟΝΙ & ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 4
18346 2104832545
2104811438
23/06/1980 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών αλίπαστων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 119
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381013
33899
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
18755 2104004399
20/01/1999
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
37675
ΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΡ.36 5
18755 2104001617
17/01/2002
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 120
FAX
KINHTO
2
2104004499
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382900
36752
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΖΕΥΓΑΡΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16
18010 2297035100
2297026725
22/03/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 121
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46390000
25286
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ 7
18542 2104920268
06/04/1990
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πουλερικών)
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 122
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46410000
35696
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΡΙΚΙΑ Τ.Θ. 15101
19300 2104976604
05/04/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 123
FAX
KINHTO
1
2104954041
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411323
44166
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γι
ΜΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆. ΓΟΥΝΑΡΗ 35
18531 2104174761
04/04/2007
Λιανικό εµπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών
Χονδρικό εµπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 124
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46420000
42697
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
ΚΑΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ∆ΑΜΙΑΝΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΟΣ 11
19200 2105560055
14/06/2005
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 125
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421000
44616
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2106875000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
01/08/2007
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµούς Τοπικής
47972
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 87
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
18541 2104082024
24/09/2010
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 126
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421100
24592
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΒΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 17
18450 2104930981
03/11/1992
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
21547
ΝΤΕΛΤΟΝ ΖΑΚ ΤΟΥ ΖΑΝ
ΦΩΚΑΕΩΣ 20
17122 2109359339
06/06/1988 [email protected]
2109359389
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
47066
ΡΗΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 97
18121 2105450202
09/07/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
37904
ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΥ Ο.Ε.
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 18
18531 2104123587
02/04/2002
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 127
4
2104133074
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421108
46894
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδυµάτων εργασίας
MARE NOSTRUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΚΙΝ
ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ
19600 2105517957
2104080185
24/06/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 128
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421111
39215
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακ
DING XIAORU ΤΟΥ NHONGYUAN
ΑΘΗΝΑΣ 16
18120 6932027271
19/05/2003
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 129
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421117
47180
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ενδυµάτων για επαγγελµατική χρήση
ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ ΕΥΡΥΑΝΘΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 112
18532 2102116946
29/07/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ενδυµάτων για επαγγελµατική χρήση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 130
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421123
47307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ηµίπαλτων, καπ
ΒΑΡ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
Λ. ΦΥΛΗΣ
19300 2106794811 - 21160067002106794800
18/12/1991 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόµοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 131
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421139
37089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ζωνών από δέρµα ή από άλλη ύλη
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΡΥΣΑΚΗΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΗΣ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΣΟΥ 91 & ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 19
18233 2104835114
20/07/2001
Χονδρικό εµπόριο ζωνών από δέρµα ή από άλλη ύλη
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, φορεµάτων, φουστών, παντελονιών, φορµών µε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 132
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421200
46298
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
SMITH & STEWART ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
19200 2105565409
2105565409
20/07/2006
Λιανικό εµπόριο έτοιµων ανδρικών ενδυµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων εξωτερικών ενδυµάτων για άνδρες και αγόρια
40747
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 4
12351 2105452676
06/07/2004
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 133
2
6945556313
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421204
29078
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποδηµατοποιίας
ΑΤΖΕΜΙΑΝ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΣΗΣΤΟΥ 34
18450 2104921407
28/12/1993
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποδηµατοποιίας
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 134
FAX
KINHTO
1
2104901291
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431000
42659
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΑΛΑ
19300 2105575534
01/02/2006
Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των µεταφορών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
12558
ΥΙΟΙ - ΑΦΩΝ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.
ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ 56
18545 2104206166
03/04/1951
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 135
2
2104207041
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431108
43275
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουσ
ΣΤΕΡΠΗ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5
19600 2105551144
17/07/2006
Λιανικό εµπόριο µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α., µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω καλωδιακών δικτύων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 136
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431302
40981
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εγγεγραµµένων µουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (
ΚΟΥΝΑ∆ΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΝΑΚΗ
ΘΕΣΗ ΦΑΚΑ
19300 2105576368
05/10/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο εγγεγραµµένων µουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών
Υπηρεσίες εκτελεστή µουσικών έργων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 137
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441200
47644
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
ΧΑΤΖΗΣΑΒΙΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43
18756 2105017467(ΛΟΓ.)
16/02/2010
6947127436
Άλλο λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων µέσω διαδίκτυου
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 138
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441201
24625
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, ό
ΚΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 398
18758 2104926127
14/11/1988
Χονδρικό εµπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυµατοειδές χαρτί ή χαρτόνι
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 139
FAX
KINHTO
1
2104252900
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441211
47117
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τεχνητών κεριών και παρασκευασµένων κεριών
ΤΡΑΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΙΚΩΝΟΣ 35 & ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ
18540 2104177667
29/07/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
Κατασκευή κεριών, κηρωµένων φιτιλιών φωτισµού και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 140
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46450000
40736
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Α.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11
18233 2104917210
01/07/2004
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο µαχαιροπίρουνων και µεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 141
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451000
46170
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
DELKAM GROUP ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ ΠΑΝΟΥΣΗ
19300 2106832004
2102472440
22/11/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
46414
Β.ΒΑΚΟΝ∆ΙΟΣ - Ζ. ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ Ο.Ε.
Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ 34 & ΖΑΪΜΗ
18538 6974074733
17/11/2008
Λιανικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 142
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451009
25178
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σαµπουάν, λακ µαλλιών, παρασκευασµάτων για µόνι
ΜΑΖΜΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΟΜΗΡΟΥ 59
18452 2104943064
02/02/1990 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασµάτων για τα µαλλιά π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 143
FAX
KINHTO
1
2104944377
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461000
42624
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π.ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 4
18233 6947773474
27/01/2006
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 144
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461200
30362
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων κ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 73
18539 2104513245
05/01/1996
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χρωστικών υλών
Χονδρικό εµπόριο βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 145
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461221
20597
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο τεχνητών αρθρώσεων, ορθοπεδικών συσκευών, τεχν
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 31
18531 2104113338
18/09/1973
2104227188
Χονδρικό εµπόριο άλλων οργάνων και συσκευών που χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική
Χονδρικό εµπόριο τεχνητών αρθρώσεων, ορθοπεδικών συσκευών, τεχνητών δοντιών, οδοντικών εξαρτηµάτων, τεχνητών µελών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 146
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471000
37610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικού εξοπλισµού
ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο.Ε
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 222-224
18546 2104082024(∆ΙΚ.)
09/01/2002
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 147
FAX
KINHTO
1
2104618270
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471100
41677
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
Α & Π. ΣΩΤ. ΤΣΟΚΑ Ο.Ε.
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 119
19200 2105542626(ΛΟΓ.)
18/04/2005 [email protected]
2105546894(ΛΟΓ.)
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
45581
ΑΡΤΙΣΤΙ ΝΤΙ ΚΑΖΑ - Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΕΣΤΩΡΟΣ 1 & ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ
18533 2104224480
2104111221
18/04/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
21293
ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 7
18540 2104176855
26/01/1987 [email protected]
2104128446
Χονδρικό εµπόριο στερεών καυσίµων
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
46707
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 44
18451 2104250480
18/02/2009
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
24440
ΣΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
∆.ΓΟΥΝΑΡΗ 51
18531 2104179149
01/07/1985
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
Λιανικό εµπόριο επίπλων
47126
ΣΠΥΜΕΛ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 43
18531 2104176160
2104227438
04/08/2009
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισµού (εκτός από πορσελάνη)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 148
6
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471114
33697
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβα
ΦΙΛ-ΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 6 & ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 17
18233 2104811064
2104812688
18/12/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 149
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471211
36425
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρό
MANTARAKIS GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 14
18536 2104294254
28/12/2000
Χονδρικό εµπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 150
FAX
KINHTO
1
2104294229
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481000
39699
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 76
18755 2104008834
07/10/2003
Χονδρικό εµπόριο πολύτιµων λίθων και κοσµηµάτων από πολύτιµους λίθους
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 151
FAX
KINHTO
1
2104008834
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481008
31731
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσο
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΝΗΣ 66
18454 2104906235
10/04/1997
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491904
39579
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χ
T. S. D ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
19300 2105593416
21/08/2003
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 153
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491913
22587
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόµοιων ειδών από
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
18541 2104814108
28/12/1987
Λιανικό εµπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόµοιων ειδών από πλαστικές ύλες
Χονδρικό εµπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόµοιων ειδών από πλαστικές ύλες, οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 154
FAX
KINHTO
1
2104827838
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491923
20361
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσε
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΥ 20
18531 2104179116
21/06/1985
2104225823
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 155
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492101
20865
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων, γενικά
ΛΙΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 16
18533 2104118538
06/05/1987
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων, γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 156
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492102
39719
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων µε χάρτε
POLY-THOMAS GUNN ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ 39-41
18545 2104060000
2104621669
10/10/2003
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων µε χάρτες ή διαγράµµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 157
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492300
45994
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΙΛΩΝΟΣ 79-81
18535 2104178272
04/06/2008
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων
41427
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΤΡ.ΝΙΚ. ΡΟΚΚΑ 67
19600 2105551144
09/02/2005
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 158
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492312
36710
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικ
∆ΙΟΜΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 35
19100 2296022330
30/09/1999
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 159
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492314
45194
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κουτιών ταξινόµησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κο
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
19100 2296081535
18/12/2007
6937098758
Χονδρικό εµπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρµπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή µεταφορά
κειµένων, µεµβρανών πολυγράφων και πλακών όφσετ από χαρτί, χαρτιού µε γόµα ή αυτοκόλλητου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 160
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492321
29405
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πλαστικών εποπτικών µέσων διδασκαλίας
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΙΜΩΝΟΣ 33
18454 2104959447
15/03/1994
Χονδρικό εµπόριο πλαστικών εποπτικών µέσων διδασκαλίας
Κατασκευή πλαστικών εποπτικών µέσων διδασκαλίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 161
FAX
KINHTO
1
2104959447
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492328
47142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής
ΤΣΟΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 52
18532 2109816490(ΛΟΓ.)
07/08/2009
Λιανικό εµπόριο µελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων µελανιών
Λιανικό εµπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρµπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή µεταφορά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 162
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493200
45244
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΑΣΦΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΣ 451
18863 2104615109
21/03/2007
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 163
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493209
44209
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο συναρµολογούµενων παιχνιδιών - σπαζοκεφαλιών
ΘΕΑΝΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ 6
18542 2104511132
08/06/2006 [email protected]
2104130631
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 164
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493304
21772
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατω
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 481
18758 2104004994
2104325603
11/11/1985 [email protected]
Λιανικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 165
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493313
43794
Ν. & Κ. ΚΑΤΣΙΚΑ Ο.Ε.
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 146
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισµό
19200 2105548374
20/12/2006
Χονδρικό εµπόριο ειδών κυνηγιού (περιλαµβανοµένων και των όπλων κυνηγιού) και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο όπλων και άλλων ειδών κυνηγιού και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 166
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493328
47352
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υπνόσακων
Α. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 33
18648 2104635334
10/01/2007
Χονδρικό εµπόριο καλαµιών ψαρέµατος, άλλων συνέργων ψαρέµατος µε πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέµατος π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδυµάτων εργασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 167
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493900
41292
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.
ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩ
Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 159
18233 2105695360
2105897150
05/01/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών επίπλων, που χρησιµοποιούνται σε γραφεία
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 168
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493906
40736
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βουρτσακιών τουαλέτας για προσωπική χρήση, βουρ
Α.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11
18233 2104917210
01/07/2004
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο µαχαιροπίρουνων και µεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 169
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493908
45644
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο διαφηµιστικών ειδών (µπρελόκ, µπλουζών, αναπτήρ
∆ΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΖΑΜΠΑΚΤΙΝΗ
19300 2105818740, 2105818513 2105580656
08/05/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
46360
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2
19300 2105580216
2105580217
16/10/2008
Χονδρικό εµπόριο διαφηµιστικών ειδών (µπρελόκ, µπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 170
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493915
44061
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ψευδοκοσµηµάτων
ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 15
18533 2104131682
08/03/2007
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ψευδοκοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 171
FAX
KINHTO
1
2104119260
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46510000
43195
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 38
19300 2105579799
28/06/2006
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 172
FAX
KINHTO
1
2105580000
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511000
40829
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
ΟΥΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 97
18538 2104290332
28/07/2004 [email protected]
2104291254
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 173
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511003
42814
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δισκετών, µαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλε
ΣΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 43
19200 2105545838
15/09/2003
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρµογές
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 174
FAX
KINHTO
1
2105545803
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511005
42095
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων υπολογιστικών µηχανών
ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΖΑΝΝΗ 52
18537 2104280018
07/09/2005
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 175
FAX
KINHTO
1
2104280036
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511009
44667
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ 12
18450 2104905786
03/08/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 176
FAX
KINHTO
1
2104905786
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521102
44510
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνία
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9
18451 2104250091
21/06/2007
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46611100
26952
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αγροτικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων, εξοπλισµ
ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 11
18540 2104113752
24/02/1992
2104130292
Χονδρικό εµπόριο ντιζελοηλεκτρικών µηχανών
Χονδρικό εµπόριο αγροτικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων των
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 178
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46621206
33697
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλων εργαλειοµηχανών
ΦΙΛ-ΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 6 & ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 17
18233 2104811064
2104812688
18/12/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 179
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46631013
48178
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων οδοποιίας και ανοικοδοµήσεως
ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
19ο ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ ΛΑΙΜΟΣ ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ
19300 2105315733 ΛΟΓ.
22/12/2010
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων οδοποιίας και ανοικοδοµήσεως
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινούµενων µηχανικών φτυαριών, εκσκαφέων και πτυοφόρων φορτωτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 180
FAX
KINHTO
1
6945774865
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46641000
24353
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιοµηχα
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΧΗΤΩΝ 5
18546 6944771337
14/01/1993
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία, καθώς και ραπτοµηχανών και πλεκτοµηχανών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και δερµάτινων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 181
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46651007
42687
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται σε γραφεία
SPORTACTIVE.GR ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ 158 & Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 177
18546 2105748558(ΛΟΓ.)
18/01/2006
Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Χονδρικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 182
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46661009
13007
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων φωτοαντιγραφικών συσκευ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 3
18346 2104176033
01/01/1967 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων φωτοαντιγραφικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 183
FAX
KINHTO
1
2104172244
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691112
29809
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εµπορευµατοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασµένων για να µ
ΚΑΡΓΚΟ ΜΠΟΥΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 63
18545 2104080110
07/09/1995 [email protected]
2104612923
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
Χονδρικό εµπόριο εµπορευµατοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασµένων για να µεταφέρονται από ένα ή περισσότερα µεταφορικά µέσα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 184
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691500
36994
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων η
Ρ.ΤΣΟΥΛΦΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 28 & ΚΑΤΣΑΡΟΥ 1
19500 2292060203
18/06/2001 [email protected]
2292060478
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
48573
ΤΣΟΠΕΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 7
18122 2104966717
04/07/2011 [email protected]
6974660566
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού θέρµανσης, καθώς και προµηθειών
28188
ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΟΙ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15
18346 2104818101
2104816121
29/01/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 185
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691508
41420
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών
ΚΑΠΠΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 50
18120 2104952074
09/02/2005
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 186
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691525
23826
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων
ΑΦΟΙ Ι. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε.
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 74
19200 2105549047
08/03/1984
Χονδρικό εµπόριο µονωµένων συρµάτων και καλωδίων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 187
FAX
KINHTO
1
2105545587
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691566
48489
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδµιου και νικέλιου-σιδήρο
Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ∆ΑΚΗΣ - ∆. ΒΑΖΑΚΑ Ε.Ε.
ΑΙΓΑΛΕΩ 128
18544 2109810352
30/05/2011
Χονδρικό εµπόριο κενών κασετών και δισκετών µουσικής και βίντεο, µαγνητικών και οπτικών δίσκων
Χονδρικό εµπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδµιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 188
FAX
KINHTO
1
6947007520
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691900
36889
∆ ΚΑΙ Α ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 55
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενι
18534 2104110000
06/10/2000
Λιανικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Υπηρεσίες εισπράξεων (αµοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδροµών κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 189
FAX
KINHTO
1
2104111265
6932338970
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691943
43236
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 15 (1ος όροφος)
18545 2104129471
11/07/2006
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 190
FAX
KINHTO
1
2104119011
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691944
42556
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
ΑΦΟΙ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 104
18233 2103456601(ΛΟΓ.)
13/01/1977
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίµων και ποτών,
ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόµοιων επιχειρήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 191
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711102
47705
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαιανθράκων
Π. - Ε. ΣΑΡΡΗ - Ε. ΚΟΛΟΖΟΥ Ο.Ε.
ΚΗΦΙΣΟΥ 51
18233 2104944607
11/05/2010
Χονδρικό εµπόριο καυσόξυλων
Λιανικό εµπόριο ξυλάνθρακα, καύσιµου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 192
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711300
32766
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προ
BLACK GOLD ΚΑΙ NATURAL GAS HELLENIK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 120
19300 2105596720
2105596728
06/03/1998
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 193
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711309
43733
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασ
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ 8 ΚΑΙ ∆ΑΒΑΚΗ ΠΙΝ∆ΟΥ 1
18543 2104223440
21/11/2006
Χονδρικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 194
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711310
19879
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 9
18451 2104634141
2104922186
21/11/1979 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
42146
Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΙΝΩΑΣ 41
19100 2102718400 (ΛΟΓ.)
14/09/2005
2296027315
Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
38743
ΚΑΤΡΑΚΗΣ-ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ 31
18121 2105444358
30/12/2002
2105444398
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
47962
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ Ο.Ε.
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 18
18543 2104202176
16/09/2010
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 195
4
6945414635(ΛΟΓ)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46720000
11461
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ Τ.Θ.10
19018 2105515200
2105522258
27/06/1958 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο καθορισµένων µορφών (profiles) από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης χάλυβα, που έχει υποστεί µόνο ψυχρή έλαση, µε πλάτος >= 600 mm
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 196
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721315
38445
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 23Α
18545 2104610442
2104610446
01/10/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 197
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721408
24599
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δοκών, ράβδων και καθορισµένων µορφών (profiles
ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Μ.ΚΙΟΥΡΙ 202
18756 2104312856
01/01/1992
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστου χυτοσίδηρου και χυτοσίδηρου spiegel σε χελώνες, κύβους ή πρωτογενείς µορφές
Λιανικό εµπόριο άλλων δοκών και ράβδων από σίδηρο ή µη κραµατοποιηµένο χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 198
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731100
32922
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστης ξυλείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 5
18535 2104100121
14/04/1998 [email protected]
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπιγκ)
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 199
FAX
KINHTO
1
2104100123
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731302
40400
ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗ Ο.Ε.
ΦΥΛΗΣ 16
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων
19300 2105580000
16/03/2004
2105580000
Χονδρικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων τους, καζανακιών και παρόµοιων ειδών υγιεινής από
πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 200
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731600
46409
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΑΣ ΟΕ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 137
18648 2104612015
04/11/2008 [email protected]
2104612086
Χονδρικό εµπόριο µαλλιών από σκουριές υψικαµίνων, ορυκτών µαλλιών, συµπεριλαµβανοµένων µειγµάτων σε όγκους, φύλλα ή
κυλίνδρους, µειγµάτων και ειδών από θερµο/ηχοµονωτικά υλικά π.δ.κ.α.
42946
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ
19300 2104932498
25/04/2006
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 201
2
2102388667(ΛΟΓ.)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741101
43478
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών από βασικά µέταλλα π.δ.κ.α.
POWERS ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)
ΑΦΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 56
19200 2105548501
18/09/2006
Χονδρικό εµπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών από βασικά µέταλλα π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 202
FAX
KINHTO
1
2105565146
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741114
48428
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο συρµατοπλέγµατος
ΣΤΑΛΓΟΥΕΛΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΠΙΘΑΡΕΣ Τ.Θ.193
19300 2105584515
2105584505
28/04/2011 [email protected]
6974059276
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών υφασµάτων, σιτών, πλεγµάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρµα σιδήρου, χάλυβα ή
χαλκού, τεταµένων φύλλων µετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 203
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741200
42348
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθε
GAS POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΡΙΕΖΗ 12
19300 2105549191(ΛΟΓ.)
18/11/2005 [email protected]
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης
31043
LOIMAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ 58
18542 2104200543
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
03/09/1996 [email protected]
2104200680
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών για την κατεργασία ξυλείας
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
42558
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ∆ΗΜ. - ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. Ο.Ε.
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 143
18454 6938237239
10/01/2006
Χονδρικό εµπόριο φυσικού αερίου, υγροποιηµένου ή σε αεριώδη κατάσταση
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού κεντρικής θέρµανσης
39931
ΧΑΛΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π.ΡΑΛΛΗ 473
18450 2104900390 - 210-5621924
19/11/2003
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρµανσης κλειστών χώρων και εδάφους
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 204
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741205
29753
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λεβήτων για κεντρική θέρµανση
Α. ΧΑΛΑΖΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ∆ΙΑ
Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 19
17564 2109428158
2105573209
21/07/1995
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 205
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741300
46167
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΙ∆ΩΝ ΚΗΠΟΥ
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ
19200 2105542314
19/08/2008
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων ασφάλειας εργαζοµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 206
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46750000
23169
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 12
18545 2104176806
2104125460
14/03/1991
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 207
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751200
38385
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων βιοµηχανικής χρήσης
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ - ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ (Τ.Θ. 51) 19300 2105519300
2105519301
04/04/1986 [email protected]
Παραγωγή τυπογραφικής µελάνης
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 208
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751201
34452
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων µετουσιωµένων αποσ
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΝΤΙΣΗ Ο.Ε.
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 75-77
18233 2109414575 - 21094834072104830208 - 210948340
15/06/1999
Χονδρικό εµπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού, που λαµβάνονται από το οξικό οξύ
Χονδρικό εµπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων µετουσιωµένων αποσταγµάτων µε οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 209
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751265
20428
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγ
ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ 43
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104910620
04/04/1986
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου
Κατασκευή µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 210
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761900
45364
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ενδιάµεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.
ΚΟΣΚΕΡΙ∆ΗΣ Β. - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Β. Ο.Ε.
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 7
18454 2105623482
11/02/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο υγειονοµικών ή νοσοκοµειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάµβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 211
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771006
24394
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων νικέλιου
ΓΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
∆.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 16
18540 2104172329
20/10/1992
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων αργίλιου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 212
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771012
44406
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - METAL EXPORT HELLAS
ΕΥΤΥΧΙΑΣ 6 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19300 2105595306
16/05/2007
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Μηχανική ή χηµική επεξεργασία µεταλλικών απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 213
FAX
KINHTO
1
2105596797
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46900000
31704
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΟΓΑΝΗΣ 49
18546 2104637120
17/04/1997 [email protected]
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 214
FAX
KINHTO
1
2104637075
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901000
17525
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
J.M. DOLPHIN TRANZIT STORES ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΑΕ
ΣΠΕΤΣΩΝ 5 & ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ 1
18538 2104538063
12/04/1980 [email protected]
2104520050
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
47233
Ε. ΒΛΑΧΑΚΗΣ - Π. ΣΑΜΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 25 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
18546 2104624800
17/09/2009
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 215
2
2104624802
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901002
34534
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εφοδιασµού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και
ΚΑΠΠΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΡΒΙΣΙΣ Ε.Π.Ε.
Ι∆ΡΥΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8
18648 2104623748
17/05/1999
2104623884
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες εφοδιασµού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 216
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111001
44098
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΟ∆ΟΥ 49
18120 2104952567
14/11/2006
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 217
FAX
KINHTO
1
2105612033
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111005
39519
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
ΖΛΗΝΤΙ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Λ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ-ΠΕΡΑΝΙ
18903 2104665254
17/07/2003
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) ψωµιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 218
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191006
46960
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα outlet
ADIDAS HELLAS Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2104835704
13/05/2009
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα outlet
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 219
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191007
47427
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
ΣΤΑΜ ΜΟΥΓΕΡ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2104825012
19/11/2009
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα outlet
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων µε επάνω µέρη από δέρµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 220
FAX
KINHTO
1
2105718239
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47211100
26269
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΕΩΡΙΩΝ 120-122
18534 2104223096
11/04/1991
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Λιανικό εµπόριο κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 221
FAX
KINHTO
1
2104223096
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47211209
32610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λαχανικών κατεψυγµένων
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ (FRUTTI DI MARE) ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10
18545 2104610708
2106251910
20/01/1998 [email protected]
Οστρακοκαλλιέργεια
Χονδρικό εµπόριο λαχανικών κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 222
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231000
41479
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων σε εξειδικευµένα
ATLANTIS FRESH FISH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΨΑΡΩΝ
18648 2104080170
24/02/2005
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 223
FAX
KINHTO
1
2104014378
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231511
42695
Ε.ΡΟΥΜΠΕΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 12
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
18531 2104227391
02/02/2006
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 224
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241610
47713
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
ΝΗΣΟΣ ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11
18010 2108311751 (ΛΟΓ.)
29/04/2010
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καµπαρέ ή νάιτ κλαµπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 225
FAX
KINHTO
1
6948072037
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241703
34695
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παγωτού, χύµα ή τυποποιηµένου
∆ΕΓΑΙΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 85
18541 2104812907
21/05/1999
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 226
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291809
26944
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τυριού και τυροπήγµατος
ΚΡΕΑΜΑΡ Κ. ΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 82 & ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ
12351 2105447950
05/11/1993
Λιανικό εµπόριο κρέατος
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 227
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292201
47337
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ελαιόλαδου
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 13
18541 2104825860
02/11/2009
2104825860
Λιανικό εµπόριο ελαιόλαδου
Χονδρικό εµπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαµέλαιου, βαµβακέλαιου, κραµβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 228
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292400
44586
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΜΑΝ∆ΡΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΠΟΤΩΝ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΩ
ΓΟΥΝΑΡΗ 14
18531 2104172961
2104119467
27/07/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
47507
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 71
18545 2130485520
19/01/2010
Χονδρικό εµπόριο βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 229
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292433
42102
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φυσικού µελιού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 88
18757 2104320420
06/09/2005
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
Λιανικό εµπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, όχι φρέσκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 230
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308101
42724
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗ 10
19013 2291055413
17/02/2006
Συνδυασµένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 231
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413100
40950
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων
ΨΥΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 18
18541 2104208253
27/09/2004 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώµατος (ινστιτούτου καλλονής)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 232
FAX
KINHTO
1
6999356126
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413104
40295
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 69Β
18121 2105696197
16/03/2004 [email protected]
2105696198
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισµικού ή επεκτάσεων
37265
Σ.ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ - Α.ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ Ο.Ε.
∆ΙΣΤΟΜΟΥ 80
18533 2104227633(∆ΙΚ.)
18/09/2001 [email protected]
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 233
2
2104100096
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423200
43338
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ - Α. ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΑΙΑΣ 31
18010 2297028602
08/08/2006
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 234
FAX
KINHTO
1
2297023439
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47433316
31119
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες τοποθέτησης ραδιοµαγνητόφωνων σε αυτοκίνητα, µοτοσικλ
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 189 ΚΑΙ ∆ΑΓΚΛΗ 3
18756 2104009798
24/10/1996
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών µετασχηµατιστών και συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 235
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515130
36875
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πετσετών µπάνιου και κουζίνας
ΤΣΟΥΜΑΚΙ∆ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΟΣ 14
18451 2104934860
01/03/2001
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
Λιανικό εµπόριο µη υφαντών και ειδών από µη υφαντά, εκτός από τα είδη ένδυσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 236
FAX
KINHTO
1
2104925806
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515157
43829
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 11
18547
20/12/2006
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 237
FAX
KINHTO
1
6978940290
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515201
42452
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1
19100 2105755089
21/11/2005
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών
Λιανικό εµπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 238
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524100
42740
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΣΚΟΡ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΑ 85
19600 2102633336
2102633436
16/07/1991 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
Χονδρικό εµπόριο λουκέτων και κλειδαριών για έπιπλα, από βασικά µέταλλα
27341
ΣΤ. ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗΣ - Ε. ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗ Ο.Ε.
ΜΠΕΛΛΟΓΙΑΝΝΗ 98-100
18454 2104926886
19/01/1994
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
Λιανικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 239
2
2104926886
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524200
47882
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών π
ΜΠΑΟΥΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105598814- 2103839155 (∆ΙΚ.)
2105573119
28/07/2010
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 240
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524600
22170
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΣΙ∆ΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 71
18541 2104828211
30/09/1982
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 241
FAX
KINHTO
1
2104828213
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524700
38875
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΕΣΗ ΝΤΟΜΠΡΟΥ ΚΑΜΙΝΙ
19100 2296035570
27/01/2003
Χονδρικό εµπόριο φυσικών άµµων
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 242
FAX
KINHTO
1
2296035570
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524704
43817
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός
Α. ΜΑΣΟΥΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 31
18531 2104178503
02/01/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός
Λιανικό εµπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 243
FAX
KINHTO
1
2104226264
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524900
45721
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 14
18451 2104913789
21/05/2008
Υπηρεσίες αποκοµιδής µπαζών και άλλων απορριµµάτων, µε διάθεση κάδων
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
47344
ΣΚΑΒΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΜΙ∆ΙΟΥ 48
18543 2104204242(ΛΟΓ.)
02/11/2009
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 244
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524947
27311
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασµένης µε χρώ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ 28
12131 2105761026
14/01/1994
2105750392
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο επενδυµένων ξυλοφύλλων και φύλλων για αντικολλητά και άλλης ξυλείας πριονισµένης κατά µήκος, τεµαχισµένης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 245
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524955
31597
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και
ΑΕΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΘΗΒΩΝ 210
18233 2104912261
23/02/1981
Κατασκευή µεταλλικών πορτών και παράθυρων
Επισκευή µεταλλικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 246
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524966
47650
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδήρου και µετάλλων για κατασκευές γενικά
STEELMAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΟΥΣ 3
18540 2108254043(∆ΙΚ.)
28/01/2010
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 247
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47535310
38267
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
ΜΕΤΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 61
18532 2104931024
30/07/2002
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Λιανικό εµπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 248
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47540000
48144
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα κατα
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5-7
18537 2104515983
08/10/2010
6947804501
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
41095
ΨΩΜΑΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 125
18544 2104631867
08/11/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 249
2
2104632594
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545000
44561
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα κατα
ΚΑΡΑΚΟΥΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 125
18450 2105445434
19/07/2007
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 250
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545408
32783
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.
ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 8-10
18534 2104511564
16/03/1998
Λιανικό εµπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισµού σπιτιού και κήπου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 251
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595500
43680
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΑΙΚΑΤ.ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΣΤ. Ο.Ε
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 28
19200 2105544619
20/11/2006
2130088239
Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισµένων κουζινών
Χονδρικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
43134
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ο.Ε
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18
18900 2104640772
2104678032
15/06/2006 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 252
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595502
28575
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο γυάλινων καθρεπτών
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 76
18539 2104536003
10/10/1994
2104536003
Λιανικό εµπόριο επίπεδων τζαµιών
Λιανικό εµπόριο γυαλιού σε φύλλα, κυρτωµένου, µε κατεργασµένα άκρα, χαραγµένου, διάτρητου, εφυαλωµένου ή κατά άλλο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 253
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595512
29740
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
DOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ &
ΖΕΦΥΡΟΥ 48
17564 2104227092
01/08/1995
Χονδρικό εµπόριο πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτηµάτων οροφής ή τοίχου
Κατασκευή ξύλινων επίπλων, περιλαµβανοµένων και των καθισµάτων, που χρησιµοποιούνται σε γραφεία
36172
ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΚΗΦΙΣΟΥ 59
18233 2104815504
2104832081
26/09/2000 [email protected]
6974412282
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 254
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595600
32581
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΙ∆Η Ο.Ε.
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3-5
18903 2104660642
22/01/1998
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
24019
ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Λ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 221
18900 2104650916
01/04/1991
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 255
FAX
KINHTO
2
2104663313
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595601
37116
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων ηλεκτρικών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτη
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 120
18121 2105236455
27/07/2001
2104978049
Χονδρικό εµπόριο άλλων ηλεκτρικών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο συρµατοπλέγµατος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρµατόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόµοιων ειδών από
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 256
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595613
23826
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υλικών και εξαρτηµάτων φωτιστικών ειδών
ΑΦΟΙ Ι. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε.
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 74
19200 2105549047
08/03/1984
Χονδρικό εµπόριο µονωµένων συρµάτων και καλωδίων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 257
FAX
KINHTO
1
2105545587
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595804
42106
ΝΑΧΜΙΑ ΝΕΛΛΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 114
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
18454 2103417017
13/09/2005
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 258
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595808
42293
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 43
18756 2104628216
12/11/2003
Άλλο λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α. εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 259
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595811
40688
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών, άλλων οικια
Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΤΘ 6276)
19300 2105574807
17/06/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µπαχαρικών, επεξεργασµένων
Χονδρικό εµπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 260
FAX
KINHTO
1
2105574807-2103211749
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595813
44464
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών από πλαστικ
ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑΥΓΕΤΟΥ 36
18757 2104010181
27/06/2007
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 261
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595817
19977
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσης
ΥΙΟΙ ΒΑΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΦΑΚΑ
19300 2104954888 - 21049500652104979626
28/06/1985
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 262
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595820
36828
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόµοιων ειδών από π
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 303
18757 2104936000
09/10/2000
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων γενικά
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών οικοδοµών και εργαλείων τεχνικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 263
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595825
42844
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΛΩΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 152
18535 2104225484
20/09/2005
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
Υπηρεσίες σχεδιασµού συσκευασιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 264
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47616100
40030
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο βιβλίων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 17
18531 2104128366
07/01/2004
Χονδρικό εµπόριο λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 265
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47616103
21614
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και πα
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 35
18531 2104178229
28/06/1988 [email protected]
Λιανικό εµπόριο νηµάτων και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 266
FAX
KINHTO
1
2104120412
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626200
42309
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και περιοδικών
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ 71
18755
04/11/2005
Λιανικό εµπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 267
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47636400
18997
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και βίντεο
ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΛΑ∆ΗΜΗΡΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 69
18532
13/12/1983
Λιανικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και βίντεο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 268
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47636401
37286
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, D
ΖΕΓΚΟΒΑ ΜΠΟΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 5-7
18453 2104944027
01/10/2001
Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφηµίσεων σε εφηµερίδες και περιοδικά
Υπηρεσίες συντάκτη µέσων µαζικής ενηµέρωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 269
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646501
35845
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αδιάβροχων υποδηµάτων, µε εξωτερικές σόλες και µε ε
OLYMPIC MARINE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ
19500 2292063700
2292022569
17/07/2000 [email protected]
Άλλες επαγγελµατικές, τεχνικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 270
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646508
23271
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων
ΚΥΠΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΕΩΡΕΙΟ
18020 2298023927
09/06/1987
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισµού θαλάσσιων σπορ (κυµατοσανίδων, σκι, λέµβων)
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόµοιων ειδών αναψυχής)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 271
FAX
KINHTO
1
2298042546
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646515
18233
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών αλιείας γενικά
ΧΑΒΙΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΖ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 23
18531 2104137649
17/03/1982
Χονδρικό εµπόριο καλαµιών ψαρέµατος, άλλων συνέργων ψαρέµατος µε πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέµατος π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο ειδών αλιείας γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 272
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646539
32655
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 10
18120 2105619138
20/01/1998
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 273
FAX
KINHTO
1
2105619138
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646546
41478
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υγρού και πεπιεσµένου αέρα, για αθλητισµό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 54
19300 2105573078
11/04/1973
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών αεροθαλάµων επισώτρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 274
FAX
KINHTO
1
2105573078
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656712
43507
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών βίντεο που παίζονται µε τηλεοπτικό δέκτη
Ε.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Π. ΡΑΛΛΗ 211
18450 2103726936
17/07/2006
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 275
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717100
42247
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
WU DAMANG TOY WU DEMING
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7
18532 2104226667
21/10/2005
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
45114
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 77
18536 2105319843(ΛΟΓ.)
23/11/2007
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 276
FAX
KINHTO
2
2104250017
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717104
47586
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ενδυµάτων εργασίας
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΡΟΚΚΑ & ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΑ 1
19600 6974126243 - ??6976114892??
09/11/2009
Χονδρικό εµπόριο ειδών εξοπλισµού κρεοπωλείων
Λιανικό εµπόριο άλλων ενδυµάτων εργασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 277
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717116
37922
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
ΠΑΜΠΟΥΚΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 58
18757 2104000275
08/04/2002
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
39575
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 10
18020 2298026705
23/10/1996
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης και άλλων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 278
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717117
36848
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 51
18120 2104633229(ΛΟΓ.)
09/04/2001
Κατασκευή ενδυµάτων από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο
Χονδρικό εµπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτηµάτων ρουχισµού και άλλων ειδών από γουνόδερµα (εκτός από καλύµµατα κεφαλιού)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 279
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717143
36099
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κολάν, καλσόν, µακριών και κοντών καλτσών και άλλω
ΚΟΥΛΕΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 192
18756 2106455827
02/10/2000
Λιανικό εµπόριο κολάν, καλσόν, µακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ
Χονδρικό εµπόριο κολάν, καλσόν, µακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ
44910
ΣΑΜΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΗΛΑΡΑ 3
18450 2104327640
25/10/2007
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, κοµπινεζόν, µεσοφοριών, σλιπ, κιλοτών,
νυχτικών, µπουρνουζιών, ροµπών και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 280
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717146
48172
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων
ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 7
18535 2104124075
29/12/2010
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 281
FAX
KINHTO
1
6973247519
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717148
47472
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο οµπρελών
Σ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3
18537 2104181682
05/01/2010
Χονδρικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
Χονδρικό εµπόριο µαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτηµάτων ρουχισµού, µερών ενδυµάτων ή εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 282
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727000
48413
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε εξειδικευµένα κ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΤΖΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 48
18757 2104929666
19/04/2011
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 283
FAX
KINHTO
1
6944471773
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727200
47615
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - Χ. ΣΙΑΝΑΣ Ο.Ε.
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 ΑΡ. 62
18450 2104926900
23/02/2010
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ροµπών και παρόµοιων ειδών
22256
ΣΟΦΙΑ ΧΑ∆ΙΑΡΗ-ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ-ΕΙΡΗΝΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΑΚΩΝΑΚΗΣ Ο.Ε
ΛΕΩΦ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55
18535 2104296626
04/05/1988
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 284
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727206
37340
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων µε επάνω µέρη από δέρµα
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 185
18756 2104620590
22/10/2001
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Λιανικό εµπόριο επίπλων, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 285
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47730000
22463
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών ειδών (φαρµακεία)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 52
18536 2104511781
14/06/1989
Λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών ειδών (φαρµακεία)
Χονδρικό εµπόριο βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 286
FAX
KINHTO
1
2104524997
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757600
30380
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΓΚΟΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΑΝ.∆ΙΑΚΟΥ 16
18756 2104001988
08/02/1996
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 287
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778200
39956
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
DRUGSTORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 79
18535 2104100500
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΣΤΕΛΑ
18/04/1996
2104227438
Λιανικό εµπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
28562
ΚΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 140
18535 2104110075-2104110414 2104286082
05/10/1994
6946424348
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
Λιανικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 288
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788504
40761
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άνθρακα, µη συσσωµατωµένου
ΑΛΦΑ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86
19300
06/07/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Χονδρικό εµπόριο άνθρακα, µη συσσωµατωµένου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 289
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788505
48141
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο βιοκαυσίµων, όχι για κινητήρες
ΓΕΩΡΓΑΣ ∆ΡΑΚΟΣ ΜΛΟΥΚΙΕ Ο.Ε.
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 43
18535 2104620202(λογ)
15/09/2010
Λιανικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
Υπηρεσίες µελετών ηλεκτρολόγου µηχανικού γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 290
FAX
KINHTO
1
2104620202(λογ)
6943070523
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788507
44768
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καύσιµων υλών (υγρών και στερεών)
Α.ΛΑ∆ΟΥΚΑΚΗ -Β.ΤΣΑΠΑΡΗ ΚΟΡΡΕ Ο.Ε
ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΒΑ ΜΠΑΤΣΙ
18900 2104657769(ΛΟΓ.) - 2104653330
2104653330
27/06/2007
6932101653
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 291
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788600
40746
YE XIAOYA TOY YUQING
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 112-114
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α
18535 2109219689(ΛΟΓ)
10/06/2004
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 292
FAX
KINHTO
1
6934328278
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788612
31363
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΠΑ∆ΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 1
18453 2104945590
02/01/1997 [email protected]
2104961776
Υπηρεσίες συλλογής απορριµµάτων και υπολειµµάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (µπαταριών) και
ηλεκτρικών συσσωρευτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 293
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788613
42873
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 95
18533 2104125376
23/11/2005 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή µε άλλες µεθόδους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 294
FAX
KINHTO
1
2104228025
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788904
19774
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λα
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΑΚΤΕ ΑΕ)
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93
18538 2104290620(∆ΙΚ.)
12/11/1984
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 295
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47891000
17976
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
∆ΙΚΟΣΤΑΝΤΖΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ 10
18542
14/09/1981
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 296
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47916200
38848
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και περιοδικών, µε αλληλογραφία ή µέσω
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ∆ΗΜ.ΦΑΛΗΡΕΩΣ 3
18547 2104808000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
06/03/1998
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και περιοδικών
Χονδρικό εµπόριο περιοδικών και εφηµερίδων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 297
FAX
KINHTO
1
2104808205
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49201400
47422
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών µε εµπορευµατοκιβώτια
ΠΙ ΕΝ ΤΖΕΪ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΣΙΠΙΝΓΚ ΕΝΤ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΟΤΑΡΑ 139
18536 2104282250
11/12/2009
Υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών µε εµπορευµατοκιβώτια
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 298
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49312100
34545
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αστικές και προαστιακές τακτικές οδικές µεταφορές επιβατών
ΚΟΚΟΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ
18010 2297023328
29/03/1993
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 299
FAX
KINHTO
1
2297024322
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49410000
36872
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
ΝΤΗΛΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104015550
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Ν.ΙΚΟΝΙΟ
25/04/2001 [email protected]
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
47306
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΚΑΙ ΚΑΛΙΜΠΑΚΗ
19200 2104280280
16/10/2009
Υπηρεσίες σχετικές µε τις οδικές µεταφορές
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 300
FAX
KINHTO
2
2104015529
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411000
39902
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ 6
18454 2104100673
01/12/2003
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 301
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411202
28784
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ BENZO-PETROL ΑΕ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 2
18863 2104002658
18/07/1956
Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασµών κοινοχρήστων πολυκατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 302
FAX
KINHTO
1
2104002607
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411302
46735
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό
ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 15
18648 2104615333
22/10/2002
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 303
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411902
45070
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΛΑΤΖΗ-ΚΑΚΑΒΑ-ΖΑΜΠΕΛΗ
19500 2292028083
2292069250
09/10/2007
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
43004
∆ΗΜΗΤΡΑΣ CARGO EARTH Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 67
18540 2104116004
2104116004
03/03/1998
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 304
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50102001
46351
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελµατικού τουριστικού σκάφους µε πλήρωµ
KIRIACOULIS motor yachts ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ
18504 2109886187
29/09/2008
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού και µερών τους
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελµατικού τουριστικού σκάφους µε πλήρωµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 305
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50200000
48162
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
INTERVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 129
18541 2104310554
26/11/2010
6983066080
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 306
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52100000
44688
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αποθήκευση
Γ. ΣΥΡΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 36-38
18451 2104910188
2104251895
11/09/2007
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 307
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101100
38373
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
VIKO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΘΕΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19300 2105582516
05/09/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
44545
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 22
18233 2104817167
19/11/1991
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Παραγωγή διατηρηµένων τροφών και παρασκευασµάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 308
FAX
KINHTO
2
2105582517
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101900
45303
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 453
18450 2104257000
18/01/2008
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Ενσύρµατες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
33373
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
26ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ
19600 2105555000
01/10/1998
2105565409
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Χονδρικό εµπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, µούστου σταφυλιών
44022
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 12
18233 2104825548
20/12/2006
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες αποστολής εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 309
3
2104825549
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212400
41812
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
STEF OIL-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΗΒΩΝ 32
18543 2104205555
27/05/2005
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 310
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212402
41703
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων
SHAPE (ΜΟΡΦΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΩ Π
Β. ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ 13-17
19200 2105562781
16/06/2000
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Εκµετάλλευση περίπτερου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 311
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52240000
24757
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιακίνηση φορτίων
ΕΝΤΕΑΒΟΥΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 97-99
18535 2104111140
19/04/1985 [email protected]
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
Υπηρεσίες λειτουργίας υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 312
FAX
KINHTO
1
2104190176
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241201
48057
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105599244
01/04/2010
2105599202
6974312978
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
39857
ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ (LOGISTICS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ 28 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
19300 2105574887
06/11/2003
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 313
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52290000
18919
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες
ΙΤΑΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23,5 Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
19600 2105540231
26/01/1983 [email protected]
Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες
25368
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 58
18543 2104178107
19/02/1993
Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 314
FAX
KINHTO
2
2105560943
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291100
37374
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 45
18546 6945490368
30/10/2001
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
40666
ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109
18535 2104082264
10/06/2004
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
Άλλες υπηρεσίες σχετικές µε τις υδάτινες µεταφορές
34147
ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ (ΕΛΛΑΣ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 54
18535 2104220900
2104220931
24/03/1999
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 315
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291900
45779
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
CARGOLAND ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 143 & ΚΑΝ∆ΑΜΟΥ 1
18755 2104290780(∆ΙΚ.)
27/05/2008
2104329390
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες µεταφοράς µεταλλευµάτων, πρώτων υλών κλπ µε ειδικά οχήµατα
42659
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΑΛΑ
19300 2105575534
01/02/2006
Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των µεταφορών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
28478
ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΣΗΠΠΙΝΓΚ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 12
18531 2104145500
06/09/1994
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 316
3
2104119454
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291907
30401
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1
18536 2104286486
26/11/1985 [email protected]
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 317
FAX
KINHTO
1
2104286488
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52292001
40314
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποστολής εµπορευµάτων
XTRANSMART ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 71
18233 2103424506
16/03/2004
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες οδικών µεταφορών ξηρών εµπορευµάτων χύδην
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 318
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 53201900
35765
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
CAPOCCI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
19300 2105500555
2105500531
28/06/2000 [email protected]
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 319
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101100
25740
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
ΜΙΓΚΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ
19500 2292060168
02/01/1992
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 320
FAX
KINHTO
1
2292027481(ΛΟΓ.)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101301
38078
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (
DONUTS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΕΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΗΒΩΝ 228
18233 2103607428(ΛΟΓ.)
15/05/2002
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), µε παροχή καθίσµατος, αλλά όχι
σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 321
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101904
32645
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από κυλικείο
Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ - Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47
19200 2105560222
30/01/1998
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπιγκ)
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από κυλικείο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 322
FAX
KINHTO
1
2105542318
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56211901
41126
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επα
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 22
18531 2104584068(∆ΙΚ.)
09/11/2004
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 323
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301000
35344
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής ποτών
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 48
18757 2104321411 - 2104522331
22/02/2000
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 324
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301004
45333
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε
∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ Υ∆ΡΑΣ
18040 2109242008
04/02/2008 [email protected]
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 325
FAX
KINHTO
1
2109242587
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301007
21576
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑ ΑΝΝΑ-ΡΩΞΑΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ 27
18545 2104207222
13/06/1988
Λιανικό εµπόριο διατηρηµένων γλυκών µε βάση το αλεύρι και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο παγωτού, χύµα ή τυποποιηµένου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 326
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58111100
48258
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχοµένου
∆ΑΣΚΑΛΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙ∆Α 53
18544 2104082503
01/02/2011 [email protected]
6945047751
Λιανικό εµπόριο βιβλίων, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και περιοδικών, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 327
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 59111000
36154
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
18532 2104114500 - 21041124002104114500
26/09/2000
Υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκποµπών
Υπηρεσίες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράµµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 328
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 60101100
31657
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ραδιοφωνικού προγραµµατισµού και εκποµπών
ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ ΑΕ
ΚΗΦΙΣΟΥ 89 & ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 24
18233 2104805000
05/04/1996 [email protected]
Υπηρεσίες ραδιοφωνικού σταθµού τοπικής εµβέλειας
∆ιάθεση χρόνου ραδιοφωνικής διαφήµισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 329
FAX
KINHTO
1
2104805099
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61201000
33462
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύ
ΣΥΜΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 8
18542 2104201128
19/10/1998
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 330
FAX
KINHTO
1
2104201148
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61201200
40494
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης
COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 140
18535 2106177777
15/03/2001
Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 331
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61300000
46670
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ Ι. - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤ. Ο.Ε.
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 33
18535 2103802690
16/02/2009
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση
Χονδρικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 332
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61901000
47619
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 87
18120 2104979287
10/06/2004
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 333
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011103
46943
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού πολυµέσων (multimedia)
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΠΟΣΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 75
18536 2104515020
27/05/2009
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού πολυµέσων (multimedia)
Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 334
FAX
KINHTO
1
6973995714
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011107
43195
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 38
19300 2105579799
28/06/2006
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 335
FAX
KINHTO
1
2105580000
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63111100
41187
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων
ΕΙΡΗΝΗ ∆ΑΜΙΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 24
18531 2104526422(∆ΙΚ.)
03/12/2004
Υπηρεσίες πλήρους διαφήµισης
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 336
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64191204
19795
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τραπεζών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
18531 2104124659
01/01/1924
Υπηρεσίες τραπεζών
Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 337
FAX
KINHTO
1
2104172687
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64991901
47605
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (factoring
ΜΕΓΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΣΗ ΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57
18863 2104015041
2104904835
19/01/2010
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
Υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (factoring - forfaiting)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 338
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66199100
40618
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
ΜΠΑΧΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 94
18531 2104226188
27/05/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 339
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66221007
43930
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµ
EM TZI EM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14 ΚΑΙ ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 18536 2104522457
19/01/2007
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τοµέα του εµπορίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 340
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
43573
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 22Β
18454 2104128705
19/10/2006
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
45019
ΕΚΤΩΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 64 & ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΥ
18546 2104148800
02/11/2007
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
27948
ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 107
18533 2104126188
15/03/1994
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 341
3
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
42704
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΡΙΖΟΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΦΙΛΩΝΟΣ 79-81
18535 2104110609
14/02/2006
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων διαµερισµάτων, µε παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
44764
ΧΑΛΥΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 149
18535 2104584172
02/10/2007
2104290498
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 342
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101100
42408
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΑΠΕΡΓΗΣ ∆. - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε.
ΙΜΒΡΟΥ 9
18900 2104670180
23/11/2005
2121000296
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
48049
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΡΑΚΗΣ 33
18863 2104023006
14/10/2010
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 343
2
6936811205
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101200
47835
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονοµεριστικής µίσθωσης
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΑΠΟ∆ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ
19300 2105595578
31/05/2010
Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση
Υπηρεσίες στοιχηµάτων σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 344
FAX
KINHTO
1
2105595279
6972267232
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101400
47274
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία µη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΚΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Α
ΦΩΚΙ∆ΟΣ 4
18545 2104178607
2104634314
01/10/2009 [email protected]
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε
45082
Μ.Τ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 229
18536 2103839697
13/11/2007
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Αγοραπωλησία ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 345
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
39377
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 6
18536 2109008400
23/06/2003
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Υπηρεσίες διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων
39531
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 109
18900 2104676777
18/07/2003
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
32362
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΕΤΖΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ 12
18450 2104905786
2104915842
19/11/1997
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
39654
ΞΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΛΩΜΟΝΙ∆ΟΥ 7
18755 2104082230
19/09/2003
Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
39355
ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 67
18536 2104523921(∆ΙΚ.)
20/06/2003
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων διαµερισµάτων, µε παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 346
5
2104610350
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201000
47504
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
WILLOBY & TRUMAN ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35 - 39
18535 2104294104
2104295105
08/01/2010 [email protected]
Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
42498
ΒΕΝΜΠΡΟΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ 8
18545 2104061000
2104061163
24/11/2005 [email protected]
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
42417
ΠΑΛΑΝΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85
18538 2104181454(ΛΟΓ.)
2104221527
20/10/2005
Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιµενισµού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
15368
ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕ∆ Ε.Π.Ε.
ΓΡΑΜΜΟΥ 82
18344 2109405941
01/01/1968 [email protected]
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 347
4
2109412465
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201200
47483
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Μ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 32 & ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ
18538 2108233944(ΛΟΓ.)
03/12/2009
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
47791
ΚΩΝ. ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 120 (ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ)
19300 2105596720
17/05/2010
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 348
2
2105596728
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201202
38869
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτω
∆ΟΜΗ - Μ ΚΑΙ ∆ ΣΑΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3
19300 2105577087
2105577086
07/01/2003
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα
41942
Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΑ
17ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105573368
2105582287
02/01/2004
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 349
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201204
17574
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης βιοµηχανοστάσιου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
44 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19100 2296082100
11/06/1980 [email protected]
Συναρµολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασµένων κατασκευών
Χονδρικό εµπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 350
FAX
KINHTO
1
2296080855
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311100
46395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κα
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94
18535 6978829530
11/11/2008
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 351
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321000
46020
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
FAROS PROPERTY AND SHIPMANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1-3
18536 6948941071
23/06/2008
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
45725
Σ. ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΒΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υ∆ΡΑΣ
18040 2298054093
23/05/2008 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 352
2
2298054093
6945493245
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69203000
38846
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συµβουλών
Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 186
18863 2104414457(ΛΟΓ.)
24/01/2003
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Άλλες λογιστικές υπηρεσίες
44784
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΟΤΑΡΑ 35
18531 6944454400,2104120972
05/10/2007
∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συµβουλών
Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συµβουλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 353
FAX
KINHTO
2
2104419049
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221000
34131
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
X. R. T. C. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 95
18538 2104291226
15/01/1999 [email protected]
2104291230
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
21794
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 20
18900 2104640901
21/10/1988
Υπηρεσίες συντονισµού και επιθεώρησης υπεργολάβων
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 354
2
2104644109
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
31886
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΤΣΕΒΛΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 135
18758 2104316012
18/02/1992
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 355
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221210
38753
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
Ν. ΦΑΚΙ∆ΑΡΗΣ-Α. ΛΙΑΠΤΣΗΣ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531 2109210938(ΛΟΓ.)
07/01/2003
∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συµβουλών
Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 356
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221211
44087
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριών, εκτός συµπεριφο
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 60
18532 2104934236
15/03/2007
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 357
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221300
28997
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109
18535 2104181241
2104519977
27/05/1987
Υπηρεσίες καθαρισµού ή χρωµατισµού πλοίων
Υπηρεσίες παροχής επαγγελµατικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών π.δ.κ.α.
36617
ΣΑΧΙΝΙΑΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡ.ΜΩΡΑΙΤΗ 44
19100 2296023940
20/10/1999
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 358
2
2296052541
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221400
48308
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυν
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
∆ΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 47
18531 2104124040
2104124043
01/02/2011 [email protected]
Υπηρεσίες διοργάνωσης επιµορφωτικών σεµιναρίων
Υπηρεσίες σχολών επαγγελµατιών χειριστών και πληρώµατος σκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 359
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221502
40522
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γεωργικών µελετών (γεωργοοικονοµικών - γεωργοτεχνικών
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ∆ΗΜ.ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100
19300 2105595503
2105595513
14/04/2004 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 360
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71112400
22682
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συµβουλών
LINK - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΜΜ.ΚΑΜΠΟΥΡΗ 34
18345 2104221209
2109411332
29/03/1990 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µεγάλων αποστάσεων και γραµµές επικοινωνιών
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 361
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121100
39905
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών µηχανικού
ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1
19018 2105551346
25/11/2003 [email protected]
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 362
FAX
KINHTO
1
2105551347
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121202
39250
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών φερουσών κατασκευών κτιρίω
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 88
18648 2104611757
04/04/2002
Χονδρικό εµπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 363
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121305
48505
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλ
Σ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ 1
19100 2296026000
03/06/2011
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων
Υπηρεσίες ελέγχου βιοµηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 364
FAX
KINHTO
1
2296026000
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121700
44334
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µηχανικών για βιοµηχανικά και βιοτεχνικά έργα
CAPITAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΣΩΝΟΣ 3
18537 2104584900
22/05/2007
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 365
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121905
41993
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ανίχνευσης και ελέγχου της δι
NAVINCO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 12
18531 2104183371
15/07/2005
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 366
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121906
48106
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για νέα προϊόντα
ΚΛ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΙΩΚΟΣ Γ. ΟΕ
ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 15 ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Τ.Θ. 1028
19300 2109760156(ΛΟΓ),2109717200, 2104833383
18/10/2010
Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για νέα προϊόντα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 367
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201200
43831
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων
ΣΠΕΚΤΡΟΥΜΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕ
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 49
18537 2104526771
2104576774
09/11/2006 [email protected]
Υπηρεσίες χηµικών δοκιµών και αναλύσεων
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 368
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201304
34728
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων µηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτη
ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΛΑΜΙΑΣ 23
18542 2103640143
2103646590
27/09/1999
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήµες και τη µηχανική
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων µηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 369
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72112000
48142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΙ, Ο∆ΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
19200 2108142478(∆ΙΚ)
09/12/2010
6974723703 (ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρµογές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 370
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72191501
36571
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
16o ΧΙΛΜ.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105582500
2105574684
30/01/2001 [email protected]
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριµµάτων
Μηχανική, χηµική ή άλλη κατεργασία µη µεταλλικών απορριµµάτων, ώστε να µετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 371
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111104
38932
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού (όχι παραγωγής) διαφηµιστικών αντικειµένων ή
Χ. ΛΕΠΟΥΡΑ -T.ΚΙΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ 16
18648 2104110674(∆ΙΚ.)
10/02/2003
Υπηρεσίες διεξαγωγής σεµιναρίων επιµόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
Άλλες αθλητικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 372
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73121201
22700
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης για παρ
Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ - ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Ο.Ε.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΟΣ
18538 2104512000
10/10/1988 [email protected]
Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφηµερίδας για καταχώριση διαφηµίσεων
Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 373
FAX
KINHTO
1
2104512011
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73121900
40358
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες πωλήσεις διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου µε αµοιβή ή βάσει σύµ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΒΑΛΙΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104220059
2104225155
26/03/2004
Άλλες πωλήσεις διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου µε αµοιβή ή βάσει σύµβασης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 374
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74200000
38896
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Φωτογραφικές δραστηριότητες
ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΤΕΣΤΑ 17
18538 6977592889
06/02/2003
Φωτογραφικές δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 375
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74202200
43761
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαφηµιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές
ΘΩΜΑΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 3
18453 2104955901
26/10/2006
Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων
Υπηρεσίες διαφηµιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 376
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74203000
42932
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες
Π. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - Σ. ΠΕΠΠΑΣ Ο.Ε.
ΑΓΟΡΑ ΣΠΕΤΣΩΝ
18050 2107484130
14/04/2006
Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες
Λιανικό εµπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισµού και εξοπλισµού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 377
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74900000
31682
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.
Σ.Α. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 41
18546 2104510000
2104610333
10/04/1997 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 378
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74901000
46930
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής επαγγελµατικής και τεχνικής υποστήριξης και παρο
ΚΑΡΑΚΟΛΗ Κ. - ΟΡΦΑΝΟΣ Ι. ΟΕ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 19-21
18533 2104100995
27/05/2009
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 379
FAX
KINHTO
1
2104100994
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74901200
41636
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετι
ΜΙΝΑΜΑΡ ΤΣΑΡΤΕΡΙΝΓΚ ΕΝΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 81
18538 2104513856
07/04/2005
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαµηγών, βενζινακάτων κλπ) µε πλήρωµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 380
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77211007
47957
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαµηγών, βενζι
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΦΙΛΩΝΟΣ 55
18531 2177179970
09/09/2010
Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαµηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 381
FAX
KINHTO
1
6959380412
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77291300
47521
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης µουσικών οργάνω
ΣΟΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΑΟΥΛΗ
18040 6972747919
21/01/2010 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Λιανικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 382
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77291504
30266
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης νυφικών, ειδών γάµου και συναφών αµφιέσεων
ΞΙΦΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 133 & ΠΕΡΓΑΜΟΥ
18451 2104933303
28/11/1989
Χονδρικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ειδών π.δ.κ.α. (λαµπάδων, στέφανων κλπ)
Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων µε εκτύπωση ασπρόµαυρων ή/και έγχρωµων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 383
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77311001
42616
ΣΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 22-24
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης αγροτικών µηχανηµάτων εποχιακής χρήσης (θερ
18531 2104113704
17/01/2006
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλου χερσαίου µεταφορικού εξοπλισµού, χωρίς οδηγό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 384
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77321000
47631
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανηµάτων και
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 57
18454 2104250829
16/03/2010
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών, και µηχανηµάτων και εξοπλισµού
για έργα πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 385
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77391900
47872
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλων µηχανών κα
ΣΤΑΝΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
27ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΝ∆ΡΑΣ
19600 2105555884 - 21055580552105555884
02/07/2010
Χονδρικό εµπόριο περονοφόρων ανυψωτικών οχηµάτων, άλλων οχηµάτων κατασκευών, ελκυστήρων των τύπων που
χρησιµοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδροµικών σταθµών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 386
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79111901
36915
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πώλησης ατµοπλοϊκών εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων µε
ΧΙΟΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3
18863 2104020100
18/05/2001
Υπηρεσίες πώλησης ατµοπλοϊκών εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων µε προµήθεια
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 387
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79120000
25194
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
ΖΕΝΙΘ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΡΒΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 107
18533 2104224425
26/02/1992
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 388
FAX
KINHTO
1
2104224427
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 80101000
47897
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας
SAIMON ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 7
18535 2104137158
13/08/2010
6977530269
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 389
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 80101200
47357
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φύλαξης
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΟΣ 66
18541 2108820553(ΛΟΓ.)
07/06/2006 [email protected]
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
Υπηρεσίες φύλαξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 390
FAX
KINHTO
1
2108820553
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 80201002
38972
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστηµάτων συναγερµού
ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ DOMUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΗΒΩΝ 208
18233 2104936202
31/12/1977 [email protected]
Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων
Υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σηµάτων συναγερµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 391
FAX
KINHTO
1
2104917247
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81291102
40919
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες απολύµανσης οικιών
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ 3
18454 2104951327
13/09/2004
Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασµών κοινοχρήστων πολυκατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 392
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82190000
39822
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιµασία εγγράφων και άλλες ειδικευµ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΚΟΡΕΜΙ-ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ
19300 2104930449 (ΛΟΓ) - 2104001066
24/10/2003
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιµασία εγγράφων και άλλες ειδικευµένες δραστηριότητες γραµµατειακής υποστήριξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 393
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82991000
48593
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
FIRST VALUE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
18531 2108612010
04/07/2011 [email protected]
Υπηρεσίες συντονισµού και επιθεώρησης υπεργολάβων
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 394
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82991902
46449
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητ
ΝΟΜΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 & ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
18531 2104100752
2104100751
26/11/2008 [email protected]
Υπηρεσίες ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος
Λιανικό εµπόριο ειδών καπνιστού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 395
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 84131400
46950
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις µεταφορές και τις επικοιν
SHIP MANAGEMENT SOLUTIONS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΡΕΒΒΑΤΑ 9
18535 2129555312
20/03/2007
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 396
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 84131600
34346
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε τουριστικά θέµατα
∆. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΙΠΠΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 63
18545 2104080176
26/05/1999
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, µε εστιατόριο
∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε τουριστικά θέµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 397
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85511002
23387
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµάθησης θαλάσσιων σπορ
ΝΙΚ. ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104825887
02/01/1992
2104822385
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο ειδών και εξοπλισµού γυµναστικής ή αθλητισµού
23653
ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 23
18533 2104118909
06/07/1992
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 398
2
2104128039
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86210000
36778
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελµάτων
Κ. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 98
18536 2104288040
04/04/2001
∆ραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελµάτων
∆ραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 399
FAX
KINHTO
1
2104511411
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86901507
45222
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών µηχανηµάτων
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 88
18120 2104941000
19/12/2007
Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 400
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93291106
30370
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 100
19300 2105570958
2105570082
02/07/1993 [email protected]
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρουαζιέρων και οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 401
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93292000
47715
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες θεάµατος π.δ.κ.α.
ΕΒΟ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104118095
2104118095
04/06/2008
Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συσκευών, µαγνητοσκοπίων (βίντεο) και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 402
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95120000
47433
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆
ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ
19018 2105587301
2105587320
07/01/1988 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 403
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95121000
44922
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισµού επικοινωνίας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 90
18545 2109761509
29/10/2007
Λιανικό εµπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδµιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 404
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95121001
37610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεοµοιοτυπικών και συναφών συ
ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο.Ε
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 222-224
18546 2104082024(∆ΙΚ.)
09/01/2002
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 405
FAX
KINHTO
1
2104618270
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96041003
44033
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαµάµ κλπ)
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ 4
18030 2298029605
22/02/2007
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπιγκ)
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 406
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96041005
46228
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µασάζ (εκτός του θεραπευτικού µασάζ)
ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 2-4
18535 2104173842
12/02/2008
Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών
Υπηρεσίες µασάζ (εκτός του θεραπευτικού µασάζ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
10/10/2011
Σελίδα 407
1
500
FAX
KINHTO