Ο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΑΤΖΑΚΟΣ Ο Κωμιακίτης

Ο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΑΤΖΑΚΟΣ
Ο Κωμιακίτης Αξιωματικός του
Ελληνικού Στρατού κ. Ματζάκος
Κωνσταντίνος του Ιωάννη (του
Ματζακογιάννη και της Μαρίας του
Κατερινακιού) προήχθη στο βαθμό
του ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ