∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ LASER

30/03/2015
15:00
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ LASER
7 & 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
5
1
5
1
5
1
5
1
Αγόρια - Κορίτσια
Αγώνας 1
Ομιλος
Αρ Μητρώου
Αρ Ιστίου
ΕΙΟ
ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩ
20310
ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩ
19501
ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩ
Αθλητής
Βαθμοί Θέση
Αγώνας 3
Βαθμοί Θέση
Αγώνας 4
Βαθμοί Θέση
Βαθμοί
Σύνολα
Καθαροί
Θέση
Βαθμοί
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
193123 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3
3
1
1
2
2
2
2
1
2
19500
181019 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
1
3
3
3
3
DNF
6
1
3
ΝΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
27383
159713 ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4
4
4
4
DNF
6
DNF
6
4
4
ΝΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
27223
DNF
6
DNF
6
DNF
6
DNF
6
6
5
100
4348
Πρόγραμμα Αποτελεσμάτων: Ζαργιαννάκης Κώστας
Ver 2.0
ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Θέση
Αγώνας 2
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
30/03/2015 15:00
Ποινές
Σελίδα: 1