close

Enter

Log in using OpenID

98/8-4-11 - Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών

embedDownload
ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΑΡ. 98/8.4.2011)
Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆.Σ.) του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών
(Κ.Β.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Η συνεδρίαση έγινε την 8η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΒΕ (κτήριο ΜΕΛΙΣΣΑ), ύστερα από την πρόσκληση αριθμ.
563/8.4.11 του νέου Προέδρου του ∆.Σ. του Κ.Β.Ε., καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. κ. Αριστοτέλη Μέντζου. Σε αυτήν παρέστησαν, εκτός από τον
Πρόεδρο, τα τακτικά μέλη του ∆.Σ. : η κ. Σ. Κοτζάμπαση, καθηγήτρια του Τμήματος
Φιλολογίας, ο κ. Φώτιος Ιωαννίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας και η
κ. Σ. Τζωρτζακάκη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής. Η κ. Π. Κατσώνη,
αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας απουσίαζε. Πρακτικά
κράτησε η Γραμματέας του Κ.Β.Ε. κ. Μαρία Χορτομάνη και, αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη
απαρτία του σώματος, άρχισε η συνεδρίαση με θέματα Η.∆. τα ακόλουθα :
1. Συνάντηση με τον εκδότη κ. Αθ. Αλτιντζή για το χρέος του Κ.Β.Ε.
2. Ανακοινώσεις – αιτήσεις – προτάσεις.
ο
1 ΘΕΜΑ
Συνάντηση με τον εκδότη κ. Αθ. Αλτιντζή για το χρέος του Κ.Β.Ε.
Έγινε συνάντηση του εκδότη κ. Αθ. Αλτιντζή με τα μέλη του ∆.Σ. και τον Πρόεδρο
για να συζητηθεί το θέμα του χρέους του Κ.Β.Ε. απέναντί του.
Ο κ. Αλτιντζής έκανε μια ανάλυση του χρέους του Κ.Β.Ε. (παλαιό υπόλοιπο από τα
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 26, 27, 28, 29 και νέο υπόλοιπο τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 30). Το ∆.Σ. του Κ.Β.Ε.
αποδέχθηκε το εγγραφέν χρέος, συμφωνήθηκε όμως ότι δεν θα αναλάβει χρέος τρίτων προς
τον τυπογράφο.
Τονίστηκε από τα μέλη του ∆.Σ. ότι τα βιβλία θα εκδίδονται από τούδε στη βάση
προϋπολογισμού κόστους. Το επιπλέον το επιβαρύνεται ο συγγραφέας.
Τα άρθρα των συγγραφέων θα έρχονται στη Γραμματεία του Κ.Β.Ε.
Αποφασίστηκε από τα μέλη του ∆.Σ. μερικά από τα άρθρα του περιοδικού
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 30 να μεταφερθούν στον επόμενο τόμο, ώστε το τελικό κόστος να προσεγγίσει
την προέγκριση και να σταλεί η παρακάτω επιστολή στον κ. Αλτιντζή.
Προς
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘ. ΑΛΤΙΝΤΖΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αξιότιμε κύριε Αλτιντζή,
Σύμφωνα με την απόφαση συνεδρίασης του ∆.Σ. αρ. 98/8-4-2011, σας
αποστέλλουμε απόσπασμα Πρακτικού που αφορά τα άρθρα που θα δημοσιευτούν στον
τόμο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ» 30 και τα άρθρα που θα μεταφερθούν στον επόμενο τόμο
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ» 31.
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ» 30:
1. Λίνος Γ. Μπενάκης: «Η γνώση των πηγών της βυζαντινής φιλοσοφίας στη ∆υτική
Ευρώπη από την Αναγέννηση ως τον K. Krumbacher (1909)»,
2. Andrew Stone: «Euthymios Malakes in Theatron»,
ος
3. Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης: «Η διασκευή του βίου του αγίου Αχιλλίου (15 αι.) από
ρητορικής επόψεως»,
4. Ν. Κ. Μουτσόπουλος: «Η πρωτοβουλγαρική επιγραφή των Βασιλικών»,
5. Βαγγέλης Μαλαδάκης – Αγγελική Στρατή: «Το επεισόδιο της θανάτωσης του
αυτοκράτορα Ιουλιανού από τον άγιο Μερκούριο: θρύλοι και εικονογραφία»,
6. Μελίνα Παϊσίδου: «Μήτηρ Θεού η Μεγάλη Παναγιά»,
1
7. Γιάννης Θεοχάρης: «Ένα μεσοβυζαντινό κιονόκρανο με έμβλημα στο Μεγάλο
Μετέωρο»,
8. Νίκος Παζαράς: «Ο πύργος του Αγίου Βασιλείου στη «λίμνη» Κορώνεια της
Θεσσαλονίκης»,
9. Ιωάννης Ε. Τσαρούχας – Νίκος Μ. Μπονόβας: «Το παντοκρατορικό μετόχι του
Μαρμαρίου στην Αμφίπολη Σερρών»,
10. Αθανάσιος Σέμογλου: «Χριστός Εμμανουήλ και Χριστός ο της Μεγάλης Βουλής
Άγγελος. Εικονογραφικοί και επιγραφικοί συμφορμοί στη μεταβυζαντινή ζωγραφική»,
11. Κωνσταντίνος Μ. Βαφειάδης: «Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του «Ακαθίστου»
στην Ι.Μ. ∆ιονυσίου Αγίου Όρους»,
12. Παρασκευή Χ. Παπαδημητρίου: «Άγνωστο έργο του ∆ιονυσίου εκ Φουρνά στον
Αυγερινό Κοζάνης»,
13. Alexandra Trifonova: «Μεταβυζαντινά κειμήλια αργυροχοίας και μικροτεχνίας από την
πόλη των Σερρών και τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
της Σόφιας»,
14. Αγγ. Τσιλιπάκου: «Ο κύκλος του Ακαθίστου στο καθολικό της Ι.Μ. Κοίμησης
Σπηλαίου Γρεβενών»,
15. Srdan Sarcic: «Παρατηρήσεις πάνω στην πρόσληψη του βυζαντινού δικαίου στη
μεσαιωνική Σερβία».
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ» 31:
1. Μαρία Τζιάτζη-Παπαγιάννη: «Das zweite Kontakion des PseudoRomanos auf den Heiligen Nikolaos (= Maas-Trypanis 78)»,
2. Τάσος Λ. Καπλάνης: «Ο ∆ιγενής και η Μαξιμού στη διασκευή Ε:
γλώσσα, παράδοση και ποιητική μιας ερωτικής συνέντευξης»,
3. ∆ημήτρης ∆ρακούλης: «Το δίκτυο οικισμών της επαρχίας Οσροηνής ΄
ος
ος
κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4 – 6 αιώνας): η Έδεσσα και οι
κυριότερες πόλεις»,
4. Ανδρέας Φούλιας: «Ανεικονικός διάκοσμος και μια πρώιμη βυζαντινή
επιγραφή από τον ναό της αγίας Αθανασίας στο Ριζοκάρπασο»,
5. Ιωάννης Βιταλιώτης: «Βυζαντινές, βυζαντινογοτθικές και μεταβυζαντινές
τοιχογραφίες στην κεντρική και βόρεια Αλβανία»,
6. Πασχάλης Ανδρούδης: «Παρατηρήσεις στον υστεροβυζαντινό γλυπτό
διάκοσμο των εκκλησιών του δυτικού Πηλίου»,
7. Αρχιμ. Σίλας Κουκιάρης: «Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου στον ναό του
Αγίου Γεωργίου της Νέας Ιωνίας Αθηνών».
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Κ.Β.Ε.
ΑΡ. ΜΕΝΤΖΟΣ
Καθηγητής του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
ο
2 ΘΕΜΑ
Ανακοινώσεις – αιτήσεις – προτάσεις.
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στις απαντητικές επιστολές που πρέπει να σταλούν από
το Κ.Β.Ε. για τις κ.κ. Dame Averil Cameron και Judith Herrin.
Επίσης, αποφασίστηκε να ζητηθεί την επόμενη εβδομάδα μεταξύ ∆ευτέρας και
Τετάρτης συνάντηση των μελών του ∆.Σ. με την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κ.
Λιάλιου.
2
Συμφωνούν όλα τα μέλη του ∆.Σ. ομόφωνα στις παραπάνω αποφάσεις.
∆εν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση και λύεται η Συνεδρίαση.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ
ΑΡ. ΜΕΝΤΖΟΣ
Μ. ΧΟΡΤΟΜΑΝΗ
Φ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
Σ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content