Κατανομή εφηεριών 2014.

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΘΗΝΑ 31/12/ 2013
Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.116132
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά
ΤΗΛ: 213 – 2161217, 210 – 5247421
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών,
Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και
Κτηνιάτρων»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 ( ΦΕΚ 226/27-10-11/Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012 – 2015», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του
Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/2-2-12/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του
άρθρου 32 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/22-3-12/Α΄) και τις παρ. 1 και 13 του άρθρου
45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11-4-12/Α΄)Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.
4052/12 (ΦΕΚ 41/01-03-12/Α΄)
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3204/03 (ΦΕΚ 296/2003, τ. Α΄)
3.
Τις αποφάσεις ενοποίησης οργανισμών Νοσοκομείων (ΦΕΚ 3486/Β΄/31-1212, 3499/Β΄/31-12-12, 3510/Β΄/31-12-12, 3515/Β΄/31-12-12 και 3521/Β΄/31-1212)
4.
Το άρθρο 18 του Ν. 4213/13 (ΦΕΚ 261/Α΄/9-12-2013)
5.
Την αρ. Υ10β/ Γ.Π.113741/24-12-2013 Απόφαση «Ενεργείς εφημερίες
Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών
Φαρμακοποιών,
Ψυχολόγων,
Φυσικών
Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών
και
Κτηνιάτρων»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατανέμουμε το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων
τετρακοσίων πενήντα ευρώ (9.676.450,00 €), για την αποζημίωση ενεργών εφημεριών
των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών
1
ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων έτους
2014, ως εξής:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
1η ΥΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ
πρώην Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»
πρώην Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
200.100€
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΚΑΤ» – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
πρώην Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
161.800€
πρώην Ε.Κ.Α.
πρώην Γ. Ν. Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ
πρώην Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΦΛΕΜΙΓΚ»
«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
πρώην ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ «ΕΛΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
πρώην Γ.Ν.Α.
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ν.Α. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ. Ν. Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
πρώην Γ.Ν.Α
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» πρώην ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
πρώην Γ.Ν.Α.
«ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
Π. Ν. Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»
Γ. Ο. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΣΥΝΟΛΟ
2η ΥΠΕ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
0€
πρώην Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
161.800€
0€
258.500€
48.100€
306.600€
34.100€
127.800€
264.100€
136.300€
212.900€
425.800€
204.400€
357.700€
14.500€
53.700€
178.800€
204.400€
230.000€
498.100€
2.500€
500.600€
0€
272.500€
27.300€
17.000€
127.800€
3.794.100€
ΔΑΠΑΝΗ
142.400€
80.100€
0€
102.200€
8.600€
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
200.100€
286.700€
311.300€
2
πρώην Γ.Ν.Δ.Α «ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑ»
Γ.Ν ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
πρώην Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. –
πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ
Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. –
πρώην Γ.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»
«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»
Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. ΧΙΟΥ«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ«ΜΕΤΑΞΑ»
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ -Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν. Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Ψ.Ν.Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΣΥΝΟΛΟ
3η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ
24.600€
156.100€
57.300€
7.400€
92.500€
27.800€
41.000€
14.800€
39.400€
13.700€
73.900€
137.900€
31.000
176.600
74.300€
288.400€
1.784.200€
ΔΑΠΑΝΗ
0€
26.400€
26.400€
14.500€
Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
πρώην Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
πρώην Γ.Ν «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
– «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
πρώην Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
πρώην Γ.Ν. «Γ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.
πρώην ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
πρώην Γ.Ν.
ΚΟΖΑΝΗΣ«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» – «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» πρώην Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
26.400€
26.400€
22.130€
57.030€
34.900€
59.600€
259.800€
21.700€
319.400€
49.400€
27.700
38.300€
64.700€
26.400€
23.900€
13.600€
621.730€
ΣΥΝΟΛΟ
4η ΥΠΕ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
πρώην Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
πρώην Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ
62.000€
ΔΑΠΑΝΗ
97.100€
38.300€
143.900€
7.700€
40.000€
151.600€
53.600€
3
πρώην Γ.Ν. -Κ.Υ.
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Π.Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»
πρώην Π.Γ.Ν
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
πρώην Γ.Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ»
Ν.ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ
13.600€
119.200€
17.000€
23.900€
72.400€
19.600€
165.600€
103.100€
14.500€
81.800€
21.700€
979.400€
ΣΥΝΟΛΟ
5η ΥΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ
15.300€
119.200€
55.800€
5.950€
56.600€
Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
11.100€
5.100€
16.200€
21.300€
Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ –
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. – Κ.Υ.
ΚΥΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
117.600€
πρώην Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
«ΔΙΟΚΛΕΙΟ»
πρώην Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
38.300€
πρώην Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
118.300€
πρώην Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
2.700€
52.900€
11.900€
146.400€
28.100€
ΣΥΝΟΛΟ
489.650€
6η ΥΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
πρώην Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
πρώην Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
πρώην Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
61.800€
59.400€
38.300€
16.500€
5.000€
21.300€
9.400€
97.700€
21.500€
30.700€
38.300€
7.400€
111.000€
52.500€
61.000€
4
πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
πρώην Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
πρώην Ν.Ν.Θ. Ν.Δ.
ΕΛΛΑΔΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ»
πρώην Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ
πρώην Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. – Κ.Υ.
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
πρώην Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ «Ι. &
ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. – Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ
Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ
8.500€
17.000€
67.200€
12.800€
13.000€
35.770€
14.300€
16.400€
111.900€
120.900€
9.000€
57.900€
10.200€
68.100€
0€
7.800€
11.900€
4.100€
24.700€
237.800€
267.800€
1.337.070€
7η ΥΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ
πρώην Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
πρώην Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –
πρώην Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφείο κ.κ. Γεν. Γραμματέων
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών
Υγείας
5. Γραφείο Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Υπηρεσιών
7. Δ/νση Προσωπικού Ν.Π.
Τμ. Β’ (4)
36.200€
7.700€
7.700€
51.600€
7.700€
43.000€
179.700€
276.800€
111.500€
388.300€
670.300€
9.676.450€
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Όλες τις Υ.ΠΕ της χώρας
-Όλα τα αναφερόμενα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
5