Ψ-577_ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 2014

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (577)
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-15
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2014: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
2. ΤΕΤΑΡΤΗ 8-10-2014: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
3. ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2014: M. FOUCAULT: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ
4. ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2014: Φ. ΜΠΑΖΑΛΙΑ: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
5. ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2014: Τ. ΣΑΖ: Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ,
ΤΟΜΟΣ 1
6. ΤΕΤΑΡΤΗ 5-11-2014: Τ. ΣΑΖ: Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ,
ΤΟΜΟΣ 2
7. ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2014: Ρ. ΜΠΑΡΤΟΝ: ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΙΣ
8. ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2014: Ε. ΓΚΟΦΜΑΝ: ΑΣΥΛΑ
9. ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2014: Ρ. ΛΑΙΝΓΚ: Η ΨΥΧΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Η ΤΡΕΛΑ
ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
10. ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2014: T. SCHEFF: LABELLING MADNESS
11. ΤΕΤΑΡΤΗ
10-12-2014:
Δ.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ:
Η
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
12. ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2014: Μ. Σ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
13. ΤΕΤΑΡΤΗ 14-1-2015: Ρ. ΛΑΙΝΓΚ: Ο ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ ΕΑΥΤΟΣ
Στην παρουσίαση συμμετέχουν όλες οι ομάδες κάθε θεματικής.