Ειδικά λιπάσματα για την Ελιά

Νature
ΑΒΕΕ
Τα πάντα για τη λίπανση!
www.naturefert.com
Νέα Έφεσσος. Τηλ: 23510 51115 Fax: 23510 51114 e-mail: [email protected]
Ειδικά λιπάσματα
για την Ελιά
ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΠΡΟΪΟΝ
20 - 5 - 15 + 0,5% Βόριο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κοκκώδες λίπασμα
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Τέλος Χειμώνα-Αρχές Άνοιξης
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
1 - 2 kg / δέντρο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ειδική σύνθεση για την ελιά
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ
Nitro step by step
(άζωτο βραδείας διάθεσης)
Chelan B
(λίπασμα βορίου)
Kinalgin
(κυτοκινίνες- αυξίνες)
F-Away
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1-2 εφαρμογές από την έναρξη της νέας βλάστησης με μεσοδιάστημα 1520 ημέρες.
Σταδιακή διάθεση αζώτου για μεγάλο χρονικό διαστήμα
1-2 εφαρμογές, πρώτη εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης (στάδιο
'κροκιάσματος') και δεύτερη μετά την καρπόδεση
Αντιμετώπιση της καρπόπτωσης και της παραμόρφωσης
των καρπών
1-3 εφαρμογές από την έναρξη της νέας βλάστησης με μεσοδιάστημα 1520 ημέρες
Για μεγαλύτερη ανάπτυξη των καρπών
2 - 3 εφαρμογές / καλλιεργητική περίοδο.
Για την αύξηση της αντοχής των φυτών σε ασθένειες του
ριζικού συστήματος και του λαιμού των φυτών.
Εφαρμογή μετά την καρπόδεση. Συνολικά 2-3 εφαρμογές
Για μεγαλύτερη ανάπτυξη των καρπών
2 - 3 εφαρμογές / καλλιεργητική περίοδο.
Για την αύξηση της αντοχής των φυτών σε ασθένειες του
φυλλώματος και των καρπών
(φωσφονικές ενώσεις καλίου)
Algiton
(εκχύλισμα φυκών)
Chelan Cu
(διασυστηματικός χαλκός)
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ CHELAN SOL & CHELAN SOL PLUS
Κάθε σειρά περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους, ικανούς να καλύψουν τις ανάγκες όλων των καλλιεργειών και σε όλα τα καλλιεργητικά στάδια.
Τα λιπάσματα CHELAN παράγονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας, ώστε να εφαρμόζονται είτε διαφυλλικά, είτε μέσα από τα συστήματα άρδευσης.
Ζητήστε τα προϊόντα και ενημερωθείτε για περισσότερες πληροφορίες από τους τοπικούς γεωπόνους.