Ειδικά λιπάσματα για το Αμπέλι

Νature
ΑΒΕΕ
Τα πάντα για τη λίπανση!
www.naturefert.com
Νέα Έφεσσος. Τηλ: 23510 51115 Fax: 23510 51114 e-mail: [email protected]
Ειδικά λιπάσματα
για το Αμπέλι
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΪΟΝ
Chelan Super
Chelan Ζn/Β
Kinalgin
(ψευδάργυρος με βόριο)
(κυτοκινίνες- αυξίνες)
Amino BT
Q-60
(μείγμα ιχνοστοιχείων)
(μείγμα αμινοξέων)
(κάλιο)
Chelan Mg
(μαγνήσιο)
Chelan KS
(ειδικό λίπασμα καλίου)
Chelan Cu
(διασυστηματικός χαλκός)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
2 εφαρμογές από την έναρξη της νέας βλάστησης με μεσο-διάστημα 15-20
ημέρες.
Για αντιμετώπιση συνδυασμένων τροφοπενιών
2 εφαρμογές, 1η πριν την άνθηση και 2η μετά την καρπόδεση
Για καλύτερη άνθηση και καρπόδεση
1-3 εφαρμογές. 1η εφαρμογή πριν την καρπόδεση και 2 εφαρμογές μετά,
με μεσοδιάστημα 15-20 ημέρες.
Για μεγαλύτερη ανάπτυξη των καρπών
1-3 εφαρμογές. 1η εφαρμογή 3 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση.
Ακολουθούν επαναλήψεις κάθε 7-10 ημέρες
Αύξηση του μεγέθους και του βάρους των καρπών
Προστασία από το σχίσιμο.
Επαναλαμβανόμενες (2-3) εφαρμογές, με επαναλήψεις κάθε 15-20 ημέρες
Αύξηση μεγέθους και σακχάρων των καρπών
Επαναλαμβανόμενες (2-3) εφαρμογές, με επαναλήψεις κάθε 15-20 ημέρες
Για την πρόληψη της 'ξήρανσης της ράχης'
3-4 εφαρμογές / καλλιεργητική περίοδο
2-3 εφαρμογές / καλλιεργητική περίοδο, με έναρξη την έκπτυξη του νέου
φυλλώματος
Για την αύξηση της αντοχής των φυτών σε προσβολή από
μύκητες
Αύξηση της αντοχής των φυτών σε ασθένειες του
φυλλώματος και των καρπών.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ
σε συνδυασμό με
Poly PK
CalcoPhos
ΠΡΟΪΟΝ
Pro Sugar
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυσακχαρίτες με ασβέστιο
Υγρό λίπασμα φωσφόρου-καλίου με ιχνοστοιχεία και αμινοξέα
Υγρό λίπασμα ασβεστίου-φωσφόρου
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1η εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής του χρώματος
1η εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής του χρώματος
2 εφαρμογές κάθε 10 μέρες
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
2 lt. Prosugar + 2 lt. Poly PK / 1000 lt. νερό.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Για την βελτίωση του χρωματισμού
2 lt. Poly PK + 2 lt. Prosugar / 1000 lt. νερό
5 λίτρα / 1000 λίτρα νερό
Για την βελτίωση του χρωματισμού
Για την βελτίωση του χρωματισμού
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ CHELAN SOL & CHELAN SOL PLUS
Κάθε σειρά περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους, ικανούς να καλύψουν τις ανάγκες όλων των καλλιεργειών και σε όλα τα καλλιεργητικά στάδια.
Τα λιπάσματα CHELAN παράγονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας, ώστε να εφαρμόζονται είτε διαφυλλικά, είτε μέσα από τα συστήματα άρδευσης.
Ζητήστε τα προϊόντα και ενημερωθείτε για περισσότερες πληροφορίες από τους τοπικούς γεωπόνους.