Ειδικά λιπάσματα για το Ακτινίδιο

Νature
ΑΒΕΕ
Τα πάντα για τη λίπανση!
www.naturefert.com
Νέα Έφεσσος. Τηλ: 23510 51115 Fax: 23510 51114 e-mail: [email protected]
Ειδικά λιπάσματα
για το Ακτινίδιο
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
ΠΡΟΪΟΝ
Chelan Fe
(Χηλικός σίδηρος)
Chelan Super
(μείγμα ιχνοστοιχείων)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1-3 εφαρμογές από την έναρξη της νέας βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση
Για την αντιμετώπιση της χλώρωσης από τροφοπενία
σιδήρου.
1-3 εφαρμογές από την έναρξη της νέας βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση
Σε συνδυασμό με το chelan Fe.
Για αντιμετώπιση συνδυασμένων τροφοπενιών.
Αύξηση του πληθυσμού των ωφέλιμων μικροοργανισμών
του εδάφους, η οποία δημιουργεί φαινόμενα ανταγωνισμού
με τους παθογόνους μικροοργανισμούς του εδάφούς, όπως
οι παρασιτικοί νηματώδεις, κ.α.
Νeosol
(βελτιωτικό εδάφους)
1-3 εφαρμογές από Μάιο μέχρι Ιούλιο.
F-Away
(φωσφονικές ενώσεις καλίου)
2 εφαρμογές / καλλιεργητική περίοδο.
Για την αύξηση της αντοχής των φυτών σε ασθένειες του
ριζικού συστήματος και του λαιμού των φυτών.
2 εφαρμογές. Πρώτη εφαρμογή μετά την καρπόδεση και δεύτερη μετά από
15-20 ημέρες.
Για μεγαλύτερη ανάπτυξη των καρπών.
1 - 3 εφαρμογές / καλλιεργητική περίοδο.
Για την αντιμετώπιση έλλειψης χαλκού και την ενίσχυση
του φυτού, για την πρόληψη προσβολών απο μύκητες του
ρίζας και του λαιμού.
Kinalgin
(κυτοκινίνες- αυξίνες)
Chelan Cu
(διασυστηματικός χαλκός)
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ CHELAN SOL & CHELAN SOL PLUS
Κάθε σειρά περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους, ικανούς να καλύψουν τις ανάγκες όλων των καλλιεργειών και σε όλα τα καλλιεργητικά στάδια.
Τα λιπάσματα CHELAN παράγονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας, ώστε να εφαρμόζονται είτε διαφυλλικά, είτε μέσα από τα συστήματα άρδευσης.
Αποκλειστική εφαρμογή λιπασμάτων Nature (Κτήμα Κ. Μποσνάκης - Κίτρος, Πιεριας. 2013).
Ζητήστε τα προϊόντα και ενημερωθείτε για περισσότερες πληροφορίες από τους τοπικούς γεωπόνους.