ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ EMAIL ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ EMAIL ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Τελευταία ανανέωση: 29-07-2014
Τηλεφωνικό
Κέντρο:
Κεντρικό email:
2821 3 40000
2821 3 40001
dimos @ platanias.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
2821 3 40002
grammateia @ platanias.gr
Γραμματεία Δημάρχου
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων
Γραμματεία Δημάρχου
2821 3 40002
grammateia @ platanias.gr
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων
Περογιαννάκη Μαρία
2821 3 40002
perogianni @ platanias.gr
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Μπιράκης Γεώργιος
Μπερτσουλάκη Όλγα
Μπινάκη Ευλαμπία
2821 3 40011
2821 3 40012
2821 3 40027
birakis @ platanias.gr
olgabert @ platanias.gr
binaki @ platanias.gr
Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης
(ΤΠΕ)
2821 3 40033
dpapad @ platanias.gr
2821340009
2821340008
2821340007
2821340006
kampourakis @ platanias.gr
gmotaki @ platanias.gr
txanoumi @ platanias.gr
tloufardakis @ platanias.gr
Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
Καμπουράκης Γεώργιος
Μοτάκη Γεωργία
Χανούμη Τάνια
Λουφαρδάκης Τάσος
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθύντρια
Γιακουμάκη Ελευθερία
2821340014
eleytheria @ platanias.gr
2821340017
2821340019
2821340016
2821340019
2821340013
2821340020
2821340018
akatsoulakis @ platanias.gr
kampianakis @ platanias.gr
andreadaki @ platanias.gr
bourdoumpa @ platanias.gr
katsikoulaki @ platanias.gr
ntina @ platanias.gr
tsepetaki @ platanias.gr
2821340010
2821340031
2821340026
2821340024
2821340029
2821340030
2821340028
2821340015
2821340021
2821340052
stefanos @ platanias.gr
blazakis @ platanias.gr
giakoumaki @ platanias.gr
ellinaki @ platanias.gr
koukounaki @ platanias.gr
papadaki @ platanias.gr
baggelio @ platanias.gr
tzanakis @ platanias.gr
fotinaki @ platanias.gr
kfanouraki @ platanias.gr
2821341026
kakavelaki @ platanias.gr
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος
Κατσουλάκης Αντώνης
Καμπιανάκης Κυριάκος
Ανδρεαδάκη Σταυρούλα
Βουρδουµπά Ιωάννα
Κατσικουλάκη ∆ήµητρα
Πατρικάκη Κωστούλα
Τσεπετάκη Αργυρώ
Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος
Χατζηδάκης Στέφανος
Βλαζάκης Δημήτρης
Γιακουμάκη Βαρβάρα
Ελληνάκη Αικατερίνη
Κουκουνάκη Κατερίνα
Παπαδάκη Αργυρώ
Στεφανουδάκη Ευαγγελία
Τζανάκης Ιωάννης
Φωτεινάκη Χριστίνα
Φανουρακη Κυριακή
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κακαβελάκη Άννα
Σελ.1
Μαρκουλάκη Αντωνία
Στάθης Λουκάς
Λυκογιάννης ∆ηµήτριος
Κρασάκης Λευθέρης
Μπουλταδάκης Θεµιστοκλής
Πιµπλή Ναταλία
Πριναράκη Ζωή
2821341036
2821314013
2821341034
2821341023
2821341025
2821341029
2821341030
Τµήµα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
Κουκουλά Ειρήνη
2821341022
Παπαδοπούλου Ευρώπη
2821341018
Ειδικοί συνεργάτες ∆ηµάρχου
Ζωγραφάκη Νατάσσα
Τσικουράκη Μαρία
Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Ματαλλιωτάκης Νικόλαος
Κέντρο Εξυπηρετησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Βασιλειάδη Αντωνία
Λίτινα Στυλιανή
ΚΕΠ Πλατανιά
ΚΕΠ Μουσούρων
ΚΕΠ Βουκολιών
ΚΕΠ Κολυμβαρίου
2821341037
2821341031
nancymar @ platanias.gr
loukas @ platanias.gr
lykogiannis @ platanias.gr
lkrasakis @ platanias.gr
boultadakis @ platanias.gr
pimpli @ platanias.gr
zoi @ platanias.gr
koukoula @ platanias.gr
papadopoulou @ platanias.gr
zografaki @ platanias.gr
tsikouraki @ platanias.gr
2821340045 - 46
2821340041
2821340040
2821341050
2824340024
2821340100
d.platania @ kep.gov.gr
d.platania @ kep.gov.gr
d.mousouron @ kep.gov.gr
d.voukolies @ kep.gov.gr
ΦΑΞ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ.Ε. Πλατανιά
Δ.Ε. Βουκολιών
Δ.Ε. Κολυμβαρίου
Δ.Ε. Μουσούρων
ΚΕΠ Γερανιου
ΚΕΠ Βουκολιών
ΚΕΠ Κολυμβαρίου
ΚΕΠ Μουσούρων
Τεχνική Υπηρεσία
2821340090
2824340020
2824340114
2821341032
2821340092 /2821083950
2824340020
2824340114
2821341051
2821341035
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δ.Ε. Βουκολιών
Κέντρο
Λουφαρδάκης Αναστάσιος
Χατζηδάκη Αικατερίνη
ΦΑΞ
Δ.Ε. Κολυμβαρίου Κέντρο
Σαραντολάκης Κυριάκος
Παπαδοκωνσταντάκη Ανθή
ΦΑΞ
Δ.Ε. Μουσούρων
Κέντρο - Ζαμπία Καρουνάκη
Κριαρά Σοφία
ΦΑΞ
2824340010
2824340011
2824340012
2824340020
tloufardakis @ platania.gr
kxatzidaki @ platanias.gr
2824340100
2824340108
2824340104
2824340114
ksaradolakis @ platanias.gr
apapadokon @ platanias.gr
2821341010
2821341039
2821341032
zkarounaki @ platanias.gr
skriara @ platanias.gr
Σελ.2
Κ.ΕΠ.∆Η.Π
Κουνδουράκης Μανώλης
2821341021
mkoundourakis @ platanias.gr
Βοήθεια στο σπίτι
Δ.Ε. Πλατανιά
Δ.Ε. Μουσούρων
2821340035
2821341038
2821341019
Σελ.3