Νοσηλευτικό

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Συνδέσµου
Νοσηλευτών Ελλάδος σας προσκαλούν στο 40ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
που θα πραγµατοποιηθεί από 14 έως και 16 Μαΐου 2013, στην Αθήνα στον πανέµορφο
χώρο της Αίγλης Ζαππείου.
Σήµερα, σε µια περίοδο παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, όπου η χώρα µας έχει πληγεί
περισσότερο, και επί πλέον σε µια περίοδο επαγγελµατικής µας κρίσης µε την
έλλειψη νοσηλευτών και παράλληλα µε τη ραγδαία αύξηση των αναγκών φροντίδας
υγείας των πολιτών, οι νοσηλευτές ως τα βασικότερα στελέχη των υπηρεσιών φροντίδας
υγείας, καλούνται δυναµικά και µε τα ελάχιστα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους να
προασπίσουν και να διασφαλίσουν την υγεία των πολιτών της χώρας µας.
Τα τελευταία χρόνια, µε τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνοβιολογία, συναντώνται
συχνά στη νοσηλευτική βιβλιογραφία, καλοσχεδιασµένες επιδηµιολογικές και
κλινικές µελέτες και πολύπλοκες στατιστικές µέθοδοι εφαρµόζονται πλέον για την
καλύτερη δυνατή ανάλυση των στοιχείων και κατ’ επέκταση την ερµηνεία φαινοµένων,
συµβαµάτων και συµπεριφορών στην κλινική πρακτική, µε αποτέλεσµα η παρεχόµενη
νοσηλευτική φροντίδα να βασίζεται σε τεκµηριωµένες πρακτικές.
Μεταξύ των άλλων τα Πανελλήνια Νοσηλευτικά Συνέδρια συµβάλλουν σηµαντικά
στην απόκτηση τεκµηριωµένης νέας γνώσης, διευρύνουν τους επιστηµονικούς
ορίζοντες του νοσηλευτή, τον ευαισθητοποιούν στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων
στην κλινική πράξη, βελτιώνουν τη φροντίδα υγείας αλλάζοντας πρακτικές του
παρελθόντος και συµβάλλουν στην ανάπτυξη ώριµης, κριτικής και επιστηµονικής
σκέψης. Είναι βέβαιο ότι και από το Συνέδριο αυτό θα προκύψει εµπλουτισµός των
γνώσεων, διότι όλοι οι συµµετέχοντες στο συνέδριο ως οµιλητές φιλοδοξούν µε τις
εισηγήσεις τους να παράσχουν στους νεότερους συναδέλφους ολοκληρωµένη
γνώση για τα θέµατα που θα παρουσιαστούν. Επίσης µέσω των εισηγήσεων και των
προσεγγίσεων διαµηνύεται ο προβληµατισµός των νοσηλευτών σε θέµατα φροντίδας
υγείας που αποτελούν και το κύριο έργο προσφοράς προς τον άνθρωπο.
Τα θέµατα του Συνεδρίου άπτονται όλων των αντικειµένων που αφορούν τον άρρωστο
και το υγιές άτοµο και τη νοσηλευτική γενικότερα και θα γίνει προσπάθεια να
απαντηθούν πολλά ερωτήµατα που απασχολούν στο χώρο της υγείας.
Τα εχέγγυα για την επιτυχία του Συνεδρίου τα δίνει η συµµετοχή όλων µας και η µακρά
πορεία του Συνδέσµου στη διοργάνωση Πανελληνίων Νοσηλευτικών Συνεδρίων µε
πλούσια θεµατολογία και σύγχρονη προσέγγιση.
Με αυτό το σκεπτικό καλούνται όλοι οι Νοσηλευτές σε δυναµική συµµετοχή στο
Επιστηµονικό Πρόγραµµα του Συνεδρίου. Έτσι µε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη
θα συνεχίσουµε την εκπλήρωση του καθήκοντός µας.
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
∆ρ Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Κυρίτση-Κουκουλάρη Ελένη
Πρόεδρος
Μάτζιου-Μεγαπάνου Βασιλική
Αντιπρόεδρος
Μήτσιου Μαρία
ΜΕΛΗ
Γαλάνης Πέτρος
Γιαβασόπουλος Ευάγγελος
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
∆ηµητρέλλης ∆ηµήτριος
∆ούσης Ευάγγελος
Κασνακτσόγλου Γεσθηµανή
Μάτζιου-Μεγαπάνου Βασιλική
Μήτσιου Μαρία
Παπαγεωργίου ∆ηµήτριος
Τσερώνη Μαρία
Αθανασιάδου Ευανθία
Αθηναίου ∆ιαµαντίνα
Ζωγραφάκη Κυβέλη
Καλαφάτη Μαρία
Κόλλια Κωνσταντίνα
Κοσµίδης ∆ηµήτριος
Κουτσιαντά Κοκκώνη
Μεϊδάνη Μαρία
Νάνου Σοφία
Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη
Παπαδηµητρίου Μαρία
Παππά Θεοδώρα
Περδικάρης Παντελεήµων
Σωτήρογλου Φωτεινή
Τζιαφέρη Στυλιανή
Φωτιάδου Ειρήνη
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών,
Γ’ Κτίριο 115 27 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7702861, +30 210 7485307
Fax: +30 210 7790360
Email: [email protected],
Web site: www.esne.gr
Μέλος του ∆ιεθνούς
Συµβουλίου Νοσηλευτών Member of the International
Council of Nurses (I.C.N.)
ΜΕΛΗ
Γαλάνης Πέτρος
Γιαβασόπουλος Ευάγγελος
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
∆ούσης Ευάγγελος
Κασνακτσόγλου Γεσθηµανή
Τσερώνη Μαρία
Βαρδάκη Ζαµπία
Βουτουφιανάκη Ιωάννα
Γεωργιάδη Ελπίδα
Γιακουµιδάκης Κωνσταντίνος
Ευαγγέλου Ελένη
Ζυγά Σοφία
Καϊτελίδου ∆άφνη
Καλογιάννη Αντωνία
Καναβός Ιωάννης
Κατσούλας Θεόδωρος
Καυγά Άννα
Κελέση Μάρθα
Κιέκκας Παναγιώτης
Κοροµπέλη Άννα
Κουτελέκος Ιωάννης
Κριτσωτάκης Γεώργιος
Κωνσταντίνου Ευάγγελος
Λαβδανίτη Μαρία
Λαγκάζαλη Βασιλική
Μαντζούκας Στέφανος
Μάργαρη Νικολέττα
Μαυρίδη Φωτεινή
Μιχόπουλος Αλέξανδρος
Μπουζίκα Μερόπη
Μπουτοπούλου Βαρβάρα
Νακάκης Κωνσταντίνος
Παναγιώτου Ασπασία
Πατηράκη Ελισάβετ
Πολυκανδριώτη Μαρία
Σίσκου Όλγα
Τσαρουχά Σπυριδούλα
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:
Ελένη Κυρίτση – Κουκουλάρη
Α’ Αντιπρόεδρος:
Ευάγγελος Γιαβασόπουλος
Β’ Αντιπρόεδρος:
∆ηµήτριος ∆ηµητρέλλης
Γενικός Γραµµατέας: Ευάγγελος ∆ούσης
Ταµίας:
Βασιλική Μάτζιου – Μεγαπάνου
Κοσµήτορας:
Γεσθηµανή (Μάνια) Κασνακτσόγλου
Μέλη:
Πέτρος Γαλάνης
Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου
Μαρία Μήτσιου
∆ηµήτριος Παπαγεωργίου
Μαρία Τσερώνη
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος & Χρόνος Συνεδρίου
Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στην Αίγλη Ζαππείου,
στην Αθήνα, από 14 έως και 16 Μαΐου 2013.
Έκθεση
Στον χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί παράλληλα έκθεση εταιριών φαρµακευτικών προϊόντων,
υγειονοµικού υλικού και τεχνολογικού εξοπλισµού.
Γραµµατεία Εθνικού Συνδέσµου Νοσηλευτών Ελλάδος
Στο συνεδριακό χώρο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου η Γραµµατεία του
Ε.Σ.Ν.Ε. για εγγραφές και ανανεώσεις συνδροµών των µελών.
Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Εναρκτήρια Τελετή-∆εξίωση Υποδοχής
Η Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου θα διεξαχθεί στην Αίγλη Ζαππείου, την Τρίτη 14 Μαΐου 2013.
Μετά το τέλος της τελετής θα παρατεθεί δεξίωση υποδοχής καλωσορίσµατος για όλους τους συνέδρους.
Αποχαιρετιστήριο ∆είπνο
Το αποχαιρετιστήριο ∆είπνο του Συνεδρίου θα γίνει την Πέµπτη 16 Μαΐου 2013. Ο χώρος και το
κόστος συµµετοχής θα ανακοινωθούν σύντοµα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
∆ικαίωµα Συµµετοχής
Κατηγορίες Συµµετεχόντων
Έως 15/04/2013
Από 15/04/2013 και κατά
τη διάρκεια του Συνεδρίου
Μέλη ΕΣΝΕ
€ 70
€ 90
Μη Μέλη ΕΣΝΕ
€ 130
€ 150
Προπτυχιακοί Φοιτητές*
€ 30
€ 40
Το ποσό εγγραφής περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
• Παρακολούθηση του Επιστηµονικού Προγράµµατος
• Συµµετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή
• Συµµετοχή στη ∆εξίωση Υποδοχής
• Συνεδριακό Υλικό
• Καφέ στα ∆ιαλείµµατα
*Οι προπτυχιακοί φοιτητές Νοσηλευτικής και οι µαθητές ΙΕΚ και Μέσης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκοµίζοντας κατά την εγγραφή τους τη φοιτητική τους
ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο φοιτούν.
Μοριοδότηση Συνεδρίου
Το Συνέδριο θα µοριοδοτηθεί από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Νοσηλευτών (ICN) µε ∆ιεθνείς Μονάδες
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (International Continuing Nursing Education Credits-ICNEC).
Οι Μονάδες θα χορηγηθούν ανάλογα µε τις ώρες παρακολούθησης του επιστηµονικού
προγράµµατος. Ο έλεγχος των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ηλεκτρονικά (Barcode).
Βραβεία Συνεδρίου
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεµηθούν 6 βραβεία (τρία σε επαγγελµατίες και τρία σε
προπτυχιακούς φοιτητές). Κάθε βραβείο θα συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των € 350.
∆εκτές γίνονται εργασίες από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίες είναι ερευνητικές, πρωτότυπες και
δεν έχουν δηµοσιευθεί.
Όσοι από τους συγγραφείς επιθυµούν να υποβάλλουν την εργασία τους προς κρίση για βράβευση,
θα πρέπει εκτός από την περίληψη, να καταθέσουν και πλήρες κείµενο της εργασίας τους
σύµφωνα µε τις οδηγίες συγγραφής άρθρου, όπως αυτές αναφέρονται στο Περιοδικό
"ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ", το αργότερο έως 31 Μαρτίου 2013, µε e-mail στη διεύθυνση [email protected]
Εκδροµές
Μουσείο Ακρόπολης
Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 Τιµή ανά άτοµο € 15
Η τιµή περιλαµβάνει: Ξενάγηση στο Νέο Μουσείο Ακροπόλης και
είσοδο στο Μουσείο.
Αίγινα (Μονοήµερη)
Παρασκευή 17 Μαΐου 2013
Τιµή ανά άτοµο € 65
Η τιµή περιλαµβάνει: Ιερό Προσκύνηµα στον Αγ. Νεκτάριο,
Eπίσκεψη στον Ναό της Αθηνάς της Αφαίας, Γεύµα στην Πέρδικα,
Πούλµαν και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ξεναγός και συνοδός.
∆ηλώσεις συµµετοχής στις εκδροµές έως 26 Απριλίου 2013.
Για να πραγµατοποιηθούν οι εκδροµές θα πρέπει η ελάχιστη συµµετοχή να είναι 40 άτοµα.
Ξενοδοχεία
AMALIA HOTEL (4*) Λεωφ. Αµαλίας 10, Αθήνα
Μονόκλινο 100€
∆ίκλινο 120 €
Το ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ Αθήνας, µέλος ενός από τους παλαιότερους ξενοδοχειακούς οµίλους της Ελλάδας,
ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές της δεκαετίας του ’60, και έγινε αµέσως αγαπηµένος προορισµός για
τους επισκέπτες της Αθήνας. Με θέα τη Βουλή και τον Εθνικό κήπο το ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ είναι ένα
ξενοδοχείο 4 αστέρων µε µοντέρνο σχεδιασµό που προσφέρει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για ευχάριστη διαµονή.
ATHENS ELECTRA (4*) Ερµού 5, Σύνταγµα
Μονόκλινο 120 €
∆ίκλινο 130 €
Το ξενοδοχείο Electra βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, απέναντι ακριβώς από την Πλατεία Συντάγµατος και
το κτίριο του Κοινοβουλίου, στις αρχές του πεζοδρόµου της Ερµού. Η προνοµιακή του τοποθεσία µέσα στο
εµπορικό αλλά και επιχειρηµατικό κέντρο της πόλης και µόλις λίγα λεπτά µακριά από τα σηµαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της Αθήνας, κάνουν το ξενοδοχείο την ιδανική επιλογή για κάθε επισκέπτη.
AIROTEL PARTHENON HOTEL (4*) Μακρή 6, Ακρόπολη
Μονόκλινο 95 €
∆ίκλινο 115€
Μόλις 5 λεπτά µε τα πόδια από την Ακρόπολη και 150µ. από το µετρό, το Airotel Parthenon βρίσκεται σε
κεντρική τοποθεσία, στους πρόποδες της Ακρόπολης, δίπλα στην Πλάκα. Πολλά αξιοθέατα της πόλης,
όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, βρίσκονται σε κοντινή απόσταση µε τα πόδια από το ξενοδοχείο.
Καταστήµατα, µπαρ και εστιατόρια απέχουν 10 λεπτά µε τα πόδια.
ASTOR (4*) Καραγιώργη Σερβίας 16, Αθήνα
Μονόκλινο 75 €
∆ίκλινο 95€
Τρίκλινο110 €
Το ξενοδοχείο µας ανακαινίστηκε στις αρχές του 2008 και βρίσκεται στο ιστορικό τρίγωνο της πόλης
των Αθηνών, απέχοντας µόνο 50 µέτρα από την Πλατεία Συντάγµατος και κοντά σε όλα τα κύρια
αξιοθέατα και µνηµεία της πόλης όπως επίσης και πολύ κοντά στο εµπορικό κέντρο της. Το ξενοδοχείο µας αποτελεί ιδανική διαµονή για επαγγελµατίες και µη ταξιδιώτες, προσφέροντας επιπλέον
µια καταπληκτική θέα του βράχου της Ακροπόλεως.
ATHENS CENTER SQUARE (3*) Αριστογείτονος 15 & Αθηνάς, Μοναστηράκι
Μονόκλινο 80€
∆ίκλινο 90 €
Το Athens Center Square αποτελεί µια νέα ιδέα στη ξενοδοχειακή διαµονή, που σπάει το κατεστηµένο των παραδοσιακών πρότυπων ξενοδοχείων 3 αστέρων. Πίνακες ζωγραφικής της καλλιτέχνιδος
Corinna O’Brien προσθέτουν µια ιδιαίτερη πινελιά και αίσθηση στο χώρο. Μόλις µερικά λεπτά από
την Πλάκα και τη διάσηµη Ακρόπολη, το ξενοδοχείο Athens Center Square θα σας προσφέρει µια πραγµατική
εµπειρία. Στην ταράτσα σας περιµένει µια υπέροχη, µαγευτική θέα στην Ακρόπολη και την Αθήνα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προθεσµία Υποβολής Εργασιών 22 Φεβρουαρίου 2013
ΓΕΝΙΚΑ
•Η υποβολή των εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου:
•Περιλήψεις που θα υποβληθούν µετά τη λήξη της προθεσµίας δεν θα γίνουν δεκτές.
•Για την υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη η εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.
•Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωµα παρουσίασης έως 2 εργασιών, ενώ µπορεί να συµµετέχει
σε περισσότερες.
•Στις Ανασκοπήσεις οι συγγραφείς µπορούν να είναι µέχρι τρία (3) άτοµα, ενώ στις Ερευνητικές
εργασίες έως οκτώ (8) άτοµα.
•Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες Ανακοινώσεις ή Ηλεκτρονικά αναρτηµένες ανακοινώσεις (e-Posters). Φέτος για πρώτη φορά, στην προσπάθειά µας για συνεχή αναβάθµιση
του Συνεδρίου µας µε βάση τη σύγχρονη τεχνολογία δεν θα υπάρχουν Αναρτηµένες ανακοινώσεις (πλαίσια), αλλά Plasma οθόνες, όπου ο κάθε σύνεδρος θα µπορεί να δει το πόστερ που
τον ενδιαφέρει µε εύχρηστο µενού αναζήτησης. Έτσι, για τις Ηλεκτρονικά αναρτηµένες ανακοινώσεις (e-Posters) δεν θα χρειαστεί να κατασκευαστούν posters, οπότε µηδενίζεται το κόστος για τους συγγραφείς. Οδηγίες προετοιµασίας θα αποσταλούν µαζί µε την επιστολή
έγκρισης της εργασίας.
•Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα γίνει από την Επιστηµονική Επιτροπή.
•Περιλήψεις χωρίς επαρκή στοιχεία ή µε την ένδειξη «τα αποτελέσµατα θα συζητηθούν»
ή «θα ανακοινωθούν» δεν θα γίνουν αποδεκτές.
•Οι συγγραφείς θα ενηµερωθούν για την αποδοχή ή µη των εργασιών τους, στο e-mail που έχουν
δηλώσει.
•Οι ενδιαφερόµενοι που δεν έχουν πρόσβαση για οποιοδήποτε λόγο στο διαδίκτυο
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε τη γραµµατεία του Συνεδρίου,
ERA Ltd. - Τηλ. 210 3634944
ΥΠΟΒΟΛΗ
•Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες για τη συµπλήρωση των πεδίων στην ηλεκτρονική φόρµα υποβολής.
•Τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε να είναι ακριβή, διότι θα χρησιµοποιηθούν για την
περαιτέρω αλληλογραφία µας η οποία για λόγους ταχύτητας και οικονοµίας χρόνου θα γίνεται
τηλεφωνικώς και µε e-mail.
Λόγω των προστατευτικών φίλτρων που ενδέχεται να παρεµβληθούν στη λήψη µηνυµάτων
παρακαλούµε όπως ελέγχετε περιοδικά το φάκελο Ανεπιθύµητης Αλληλογραφίας (SPAM/JUNK
folder) του ηλεκτρονικού γραµµατοκιβωτίου σας.
•Ορίστε το είδος της εργασίας σας Βιβλιογραφική Ανασκόπηση ή Ερευνητική Εργασία.
•Ορίστε τον τρόπο παρουσίασης που επιθυµείτε.
•Επιλέξτε τη θεµατική ενότητα, στην οποία εντάσσεται η εργασία.
•Εάν επιθυµείτε η εργασία σας να είναι υποψήφια για Βράβευση δηλώστε το στο αντίστοιχο πεδίο.
•Μετά τη συµπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην ηλεκτρονική φόρµα θα πρέπει να
επισυνάψετε την περίληψή σας ως αρχείο του Word.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Word ΑΡΧΕΙΟΥ
• Προτείνεται η χρήση της γραµµατοσειράς Arial µε µέγεθος χαρακτήρων 11cpi, ενώ το κείµενο
θα πρέπει να είναι σε µονό διάστηµα.
• Ο τίτλος της εργασίας θα γραφεί µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - έντονα (bold).
• Τα ονόµατα των συγγραφέων θα είναι στην ονοµαστική και να αναφέρεται πρώτα το επώνυµο
και στη συνέχεια το όνοµα ολογράφως µε πεζά γράµµατα - έντονα (bold).
• Επιπλέον, το ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να
είναι υπογραµµισµένο (underline).
• Το επιστηµονικό κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα καθώς και η πόλη θα πρέπει να
αναφέρονται (χωρίς να αναγράφεται διεύθυνση, αριθµός κ.λ.π.), ακριβώς κάτω από τα ονόµατα
των συγγραφέων και να είναι µε πεζά γράµµατα – πλάγια (italic)
• Ανάµεσα σε τίτλο, συγγραφείς, επιστηµονικό κέντρο και την περίληψη θα πρέπει να παρεµβάλλεται κενό διάστηµα.
• Το κείµενο της περίληψης θα πρέπει να κυµαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.
• Στο κείµενο να µην γίνεται καµία αναφορά στο κέντρο προέλευσης των συγγραφέων.
• Η περίληψη θα έχει την παρακάτω δοµή:
(Οι τίτλοι που αναφέρονται θα πρέπει να αναγράφονται µε πεζούς χαρακτήρες και έντονη
γραφή (bold)).
Για ερευνητικές εργασίες
Εισαγωγή - Σκοπός - Υλικό & Μέθοδος - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Για Ανασκοπήσεις
Εισαγωγή - Σκοπός - Μέθοδος Ανασκόπησης - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Νοσηλευτική Εκπαίδευση
Γεροντολογική Νοσηλευτική
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
Κοινοτική Νοσηλευτική
Καρδιολογική Νοσηλευτική
Νοσηλευτική Ογκολογίας
Νοσηλευτική Μητρότητας & Παιδιού
Παθολογική Νοσηλευτική
Χειρουργική Νοσηλευτική
Λοιµώξεις
Νεφρολογική Νοσηλευτική
∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
∆εοντολογία – Βιοηθική
Πληροφορική της Υγείας
Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας
Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική
∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική
Νοσηλευτική Αποκατάστασης
Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας
Νοσηλευτική Μαζικών Καταστροφών
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Προθεσµία υποβολής εργασιών
22 Φεβρουαρίου 2013
Προθεσµία αποστολής
πλήρους κειµένου για βράβευση
31 Μαρτίου 2103
Μειωµένη τιµή εγγραφής
15 Απριλίου 2013
Εναρκτήρια Τελετή
14 Μαΐου 2013
40o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε απευθυνθείτε:
Γραµµατεία Συνεδρίου:
ΕRA Ltd
Ασκληπιού 17, 10680 Αθήνα
Τηλ: 210 3634944 Fax: 210 3631690 E-mail: [email protected]
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Mεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ’ Κτίριο, 115 27 Αθήνα
Τηλ: 210 7702861, 210 7485307, Fax: 210 7790360, E-mail: [email protected]