close

Enter

Log in using OpenID

5. Tehničko crtanje s AutoCAD

embedDownload
www.naklada‐lucic.hr Predgovor
Radna bilježnica oblikovana je prema udžbeniku Tehničko crtanje s AutoCAD-om za prvi i drugi razred srednjih strukovnih škola. Sadržaj radnih listova prati nastavno gradivo obrađeno u
17 nastavnih cjelina. Iako se u udžbeniku nakon svake nastavne cjeline nalaze pitanja i zadaci
za ponavljanje i utvrđivanje gradiva, radna će bilježnica olakšati rad nastavnicima tako što
neće morati posebno osmišljavati zadatke nakon svake nastavne jedinice, a učenicima će poboljšati usvojenost nastavnih sadržaja. Rješavanjem zadataka i odgovorima na pitanja, nakon
svake nastavne teme, učenici će ponoviti gradivo i unaprijediti stečene vještine. Obrađeno
nastavno gradivo u udžbeniku, kao i zadatci u radnoj bilježnici, omogućit će učenicima stjecanje svih vještina potrebnih za samostalnu izradu i čitanje tehničkih crteža i tehničke dokumentacije.
Nastavnik će za popunjavanje zadati samo one radne listove nastavnih cjelina koje je prethodno obradio na satu, a koje su previđene kurikulumom za određeno zanimanje.
Autor
ISBN 978-953-99940-8-0
SADRŽAJ
NASTAVNA CJELINA I NASTAVNA JEDINICA
Radni list br.
1. UVOD U TEHNIČKO CRTANJE
Tehnički crtež i pribor za tehničko crtanje
01
2. STANDARDI U TEHNIČKOM CRTANJU
Vrste tehničkih crteža
Vrste crta
Standardna mjerila i formati u tehničkom crtanju
Zaglavlja, sastavnice i tehničko pismo
02
03
04
05
3. GEOMETRIJSKE KONSTRUKCIJE
Simetrala, okomica, kut
Pravilni poligoni
06
07
4. KONSTRUKCIJE TEHNIČKIH KRIVULJA
Konstrukcije elipse
Konstrukcija parabole, spirale, evolvente
08
09
5. KOTIRANJE CRTERŽA
Elementi kota i pravila kotiranja
Primjeri kotiranja
10
11
6. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE I KOTIRANJE
Kvadranti, oktanti, projiciranje dužina i likova
Pravokutno projiciranje pravilnih geometrijskih tijela
Pravokutno projiciranje geometrijskih tijela
Pravokutno projiciranje geometrijskih tijela
12
13
14
15
7. PRESJECI RAVNINAMA I MREŽE TIJELA
Mreže pravilnih geometrijskih tijela
Mreže pravilnih geometrijskih tijela
16
17
8. PROSTORNO PREDOČAVANJE I KOTIRANJE
Metode prostornog predočavanja
Izometrijsko predočavanje
Izometrijsko predočavanje
18
19
20
9. PRESJECI NEPRAVILNIH TIJELA
Šrafiranje i vrste presjeka
21
I
10. POJEDNOSTAVNJENO CRTANJE I KOTIRANJE
Pojednostavnjenja pri crtanju navoja i provrta
22
11. SKICIRANJE
Redoslijed postupaka i skiciranje u 2D
23
12. TOLERANCIJE I HRAPAVOST POVRŠINA
Tolerancije dužinskih mjera
Dosjedi: vrste i označavanje
Tolerancije oblika i položaja
Hrapavost površina
24
25
26
27
13. IZRADA I ČITANJE CRTEŽA I SHEMA
Izrada crteža i shema
28
14. SIMBOLI U TEHNIČKOM CRTANJU
Pojam, podjela i značenje simbola
29
15. DOKUMENTIRANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA
Pojam i vrste dokumentacije; pohrana dokumenata
30
16. PREDOČAVANJE STROJNIH ELEMENATA
Predočavanje navoja i vijaka
Predočavanje ostalih strojnih elemenata
31
32
17. GRAĐEVINSKI NACRTI
Vrste i sadržaj građevinskih nacrta
Kotiranje građevinskih nacrta i simboli
Crtanje prometnica i raskrižja
II
33
34
35
www.naklada‐lucic.hr www.naklada‐lucic.hr 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
1 993 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content