close

Enter

Log in using OpenID

AutoCAD kurs Program kursa

embedDownload
AutoCAD kurs
Kurs AutoCAD namjenjen je inženjerima i tehničarima različitih struka. S tim u vezi, program rada je
podijeljen u dva modula, što daje mogućnost i početnicima koji se prvi put susreću s ovim programom
kao i profesionalcima koji žele da se usavrše u pojedinačnoj primjeni programa. Dizajniraj i oblikuju
svijet oko sebe s moćnim, fleksibilni mogućnostima u AutoCAD 2010 softveru, jednim od vodećih
svjetskih 2D i 3D CAD dizajn alata. Maksimalno povećajte produktivnost uz alate za konceptualni
dizajn, model dokumentaciju, i simulaciju stvarnosti.
Program kursa
Podešavanje crteža
Upoznavanje AutoCAD-a
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Uvod u grafički prozor AutoCad-a
Padajući meniji
Prikazivanje i podešavanje ekrana
Modifikacije ekrana
Rad sa paletom Layers
Osnovne komande za početak rada
••
••
••
••
••
Paleta Draw - Line, Pline
Arc
Rectangle
Circle
Text
•• Crtanje pravougaonika zadatih dimenzija
pomoću komande line
•• Crtanje pravougaonika zadatih dimenzija
pomoću koordinata
•• Crtanje pravougaonika zadatih dimenzija
pomoću relativnih Dekartovih koordinata
•• Crtanje pravougaonika zadatih dimenzija
pomoću relativnih polarnih koordinata
Osnovne komande za početak rada,
paleta Modify
offset
filet
trim
extend
Strategije prilikom crtanja
••
••
••
••
Crtanje zidova
Crtanje vrata
Upotreba komandi copy i mirror
Upotreba komande rotate
Grupisanje objekata u blokove
Komanda LINE i koordinatni sistem
••
••
••
••
Podešavanje jedinica crteža
Upotreba mreže za rad
Zumiranje crteža
Crtanje pomoću režima Grid i Snap
•• Ubacivanje gotovih objekata u crtež
•• Modifikacija gotovih objekata
•• Kopiranje i premještanje objekata
Šrafure i ispune
••
••
••
••
Vrste šrafura
Njihovo podešavanje u odnosu na razmjeru
Mijenjanje postojeće šrafure
Opcija gradient
••
••
••
••
••
Stilovi kotiranja
Kreiranje novog stila kotiranja
Postavljanje kota na crtežu
Kotiranje radijusa
Promjena kota
••
••
••
••
Okvir za dijalog Plot
Razmjera štampanja
Pregled prije štampanja
Pravljenje pdf formata
Kotiranje crteža
Priprema za štampu
051/46 46 26, 066/ 99 66 88
www.informatickaakademija.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content