Δήμος Τρίπολης - Arcadia Portal

Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγριακόνας
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΙΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
219 1 o Εκλ. Διαμ. Αγριακόνας
172
75
1
0
1
74
38
Σύνολα Αγριακόνας
172
75
1
0
1
74
38
362 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγριακόνας
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
219 1 o Εκλ. Διαμ. Αγριακόνας
172
75
1
0
1
74
Σύνολα Αγριακόνας
172
75
1
0
1
74
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
363 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηναίου
Εκλογικό Τμήμα
220 2 o Εκλ. Διαμ. Αθηναίου
Σύνολα Αθηναίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
487
222
7
0
7
215
6
487
222
7
0
7
215
6
364 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηναίου
Εκλογικό Τμήμα
220 2 o Εκλ. Διαμ. Αθηναίου
Σύνολα Αθηναίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
487
222
7
0
7
215
45
487
222
7
0
7
215
45
365 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηναίου
220 2 o Εκλ. Διαμ. Αθηναίου
Σύνολα Αθηναίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
487
222
7
0
7
215
25
44
487
222
7
0
7
215
25
44
366 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηναίου
220 2 o Εκλ. Διαμ. Αθηναίου
Σύνολα Αθηναίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΝΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
487
222
7
0
7
215
37
30
487
222
7
0
7
215
37
30
367 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αμπελακίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΨΥΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
221 3 o Εκλ. Διαμ. Αμπελακίου
241
94
0
0
0
94
1
1
Σύνολα Αμπελακίου
241
94
0
0
0
94
1
1
368 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αμπελακίου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΧΑΡΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
221 3 o Εκλ. Διαμ. Αμπελακίου
241
94
0
0
0
94
29
Σύνολα Αμπελακίου
241
94
0
0
0
94
29
369 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αμπελακίου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
221 3 o Εκλ. Διαμ. Αμπελακίου
241
94
0
0
0
94
47
Σύνολα Αμπελακίου
241
94
0
0
0
94
47
370 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αραχαμιτών
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΩΤΣΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
222 4 o Εκλ. Διαμ. Αραχαμιτών
222
120
0
0
0
120
2
Σύνολα Αραχαμιτών
222
120
0
0
0
120
2
371 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αραχαμιτών
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
222 4 o Εκλ. Διαμ. Αραχαμιτών
222
120
0
0
0
120
43
10
Σύνολα Αραχαμιτών
222
120
0
0
0
120
43
10
372 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αραχαμιτών
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
222 4 o Εκλ. Διαμ. Αραχαμιτών
222
120
0
0
0
120
7
38
Σύνολα Αραχαμιτών
222
120
0
0
0
120
7
38
373 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αραχαμιτών
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
222 4 o Εκλ. Διαμ. Αραχαμιτών
222
120
0
0
0
120
7
Σύνολα Αραχαμιτών
222
120
0
0
0
120
7
374 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ασέας
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εκλογικό Τμήμα
223 5 o Εκλ. Διαμ. Ασέας
Σύνολα Ασέας
498
249
6
3
9
240
87
498
249
6
3
9
240
87
375 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ασέας
Εκλογικό Τμήμα
223 5 o Εκλ. Διαμ. Ασέας
Σύνολα Ασέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
498
249
6
3
9
240
36
498
249
6
3
9
240
36
376 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ασέας
Εκλογικό Τμήμα
223 5 o Εκλ. Διαμ. Ασέας
Σύνολα Ασέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
498
249
6
3
9
240
25
498
249
6
3
9
240
25
377 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Βαλτετσίου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
224 6 o Εκλ. Διαμ. Βαλτετσίου
316
149
3
0
3
146
Σύνολα Βαλτετσίου
316
149
3
0
3
146
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
378 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Βαλτετσίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
224 6 o Εκλ. Διαμ. Βαλτετσίου
316
149
3
0
3
146
12
49
Σύνολα Βαλτετσίου
316
149
3
0
3
146
12
49
379 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Βαλτετσίου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
224 6 o Εκλ. Διαμ. Βαλτετσίου
316
149
3
0
3
146
52
Σύνολα Βαλτετσίου
316
149
3
0
3
146
52
380 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δάφνης
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
225 7 o Εκλ. Διαμ. Δάφνης
Σύνολα Δάφνης
328
150
1
0
1
149
27
328
150
1
0
1
149
27
381 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δάφνης
Εκλογικό Τμήμα
225 7 o Εκλ. Διαμ. Δάφνης
Σύνολα Δάφνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
328
150
1
0
1
149
46
328
150
1
0
1
149
46
382 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δάφνης
225 7 o Εκλ. Διαμ. Δάφνης
Σύνολα Δάφνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
328
150
1
0
1
149
25
24
328
150
1
0
1
149
25
24
383 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δόριζας
Εκλογικό Τμήμα
226 8 o Εκλ. Διαμ. Δόριζας
Σύνολα Δόριζας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
329
182
1
0
1
181
28
329
182
1
0
1
181
28
384 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δόριζας
226 8 o Εκλ. Διαμ. Δόριζας
Σύνολα Δόριζας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΛΑΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
329
182
1
0
1
181
42
5
329
182
1
0
1
181
42
5
385 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δόριζας
226 8 o Εκλ. Διαμ. Δόριζας
Σύνολα Δόριζας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΓΙΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εκλογικό Τμήμα
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
329
182
1
0
1
181
47
26
329
182
1
0
1
181
47
26
386 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Καλτεζών
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΥΡΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
227 9 o Εκλ. Διαμ. Καλτεζών
Σύνολα Καλτεζών
478
170
5
0
5
165
44
478
170
5
0
5
165
44
387 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Καλτεζών
227 9 o Εκλ. Διαμ. Καλτεζών
Σύνολα Καλτεζών
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
478
170
5
0
5
165
11
7
478
170
5
0
5
165
11
7
388 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Καλτεζών
227 9 o Εκλ. Διαμ. Καλτεζών
Σύνολα Καλτεζών
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
478
170
5
0
5
165
47
35
478
170
5
0
5
165
47
35
389 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κεραστάρη
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΕΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
228 10 o Εκλ. Διαμ. Κεραστάρη
218
57
0
0
0
57
22
Σύνολα Κεραστάρη
218
57
0
0
0
57
22
390 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κεραστάρη
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΚΚΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
228 10 o Εκλ. Διαμ. Κεραστάρη
218
57
0
0
0
57
18
Σύνολα Κεραστάρη
218
57
0
0
0
57
18
391 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάναρη
Εκλογικό Τμήμα
229 11 o Εκλ. Διαμ. Μάναρη
Σύνολα Μάναρη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
347
120
2
1
3
117
347
120
2
1
3
117
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
392 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάναρη
229 11 o Εκλ. Διαμ. Μάναρη
Σύνολα Μάναρη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
347
120
2
1
3
117
18
16
347
120
2
1
3
117
18
16
393 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάναρη
Εκλογικό Τμήμα
229 11 o Εκλ. Διαμ. Μάναρη
Σύνολα Μάναρη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
347
120
2
1
3
117
21
347
120
2
1
3
117
21
394 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάναρη
229 11 o Εκλ. Διαμ. Μάναρη
Σύνολα Μάναρη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
347
120
2
1
3
117
19
25
347
120
2
1
3
117
19
25
395 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυρογιάννη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΥΡΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
230 12 o Εκλ. Διαμ. Μαυρογιάννη
98
31
1
0
1
30
6
11
Σύνολα Μαυρογιάννη
98
31
1
0
1
30
6
11
396 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυρογιάννη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
230 12 o Εκλ. Διαμ. Μαυρογιάννη
98
31
1
0
1
30
3
8
Σύνολα Μαυρογιάννη
98
31
1
0
1
30
3
8
397 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιοχούνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΦΛΙΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
231 13 o Εκλ. Διαμ. Παλαιοχούνης
98
41
2
0
2
39
21
4
Σύνολα Παλαιοχούνης
98
41
2
0
2
39
21
4
398 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Πάπαρη
Εκλογικό Τμήμα
232 14 o Εκλ. Διαμ. Πάπαρη
Σύνολα Πάπαρη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
337
176
8
1
9
167
4
337
176
8
1
9
167
4
399 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Πάπαρη
Εκλογικό Τμήμα
232 14 o Εκλ. Διαμ. Πάπαρη
Σύνολα Πάπαρη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
337
176
8
1
9
167
17
337
176
8
1
9
167
17
400 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Πάπαρη
232 14 o Εκλ. Διαμ. Πάπαρη
Σύνολα Πάπαρη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΙΑΓΚΙΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΚΑΜΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
337
176
8
1
9
167
23
5
337
176
8
1
9
167
23
5
401 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Πάπαρη
232 14 o Εκλ. Διαμ. Πάπαρη
Σύνολα Πάπαρη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΧΛΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
337
176
8
1
9
167
63
17
337
176
8
1
9
167
63
17
402 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγιωργιτίκων
Εκλογικό Τμήμα
233 1ο Αγιωργιτίκων
Σύνολα Αγιωργιτίκων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
494
287
7
1
8
279
7
494
287
7
1
8
279
7
403 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγιωργιτίκων
Εκλογικό Τμήμα
233 1ο Αγιωργιτίκων
Σύνολα Αγιωργιτίκων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
494
287
7
1
8
279
11
494
287
7
1
8
279
11
404 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγιωργιτίκων
Εκλογικό Τμήμα
233 1ο Αγιωργιτίκων
Σύνολα Αγιωργιτίκων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
494
287
7
1
8
279
31
494
287
7
1
8
279
31
405 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγιωργιτίκων
Εκλογικό Τμήμα
233 1ο Αγιωργιτίκων
Σύνολα Αγιωργιτίκων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
494
287
7
1
8
279
35
494
287
7
1
8
279
35
406 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγιωργιτίκων
233 1ο Αγιωργιτίκων
Σύνολα Αγιωργιτίκων
ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
494
287
7
1
8
279
55
67
17
494
287
7
1
8
279
55
67
17
407 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιοχωρίου
234 2ο Ελαιοχωρίου
Σύνολα Ελαιοχωρίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
549
303 12
3
15
288
18
55
549
303 12
3
15
288
18
55
408 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιοχωρίου
Εκλογικό Τμήμα
234 2ο Ελαιοχωρίου
Σύνολα Ελαιοχωρίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
549
303 12
3
15
288
48
549
303 12
3
15
288
48
409 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιοχωρίου
234 2ο Ελαιοχωρίου
Σύνολα Ελαιοχωρίου
ΣΙΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΞΑΜΠΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΟΥΡΒΕΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
549
303 12
3
15
288
41
16
17
64
549
303 12
3
15
288
41
16
17
64
410 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ζευγολατείου
Εκλογικό Τμήμα
235 3ο Ζευγολατείου
Σύνολα Ζευγολατείου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
521
331 14
1
15
316
43
521
331 14
1
15
316
43
411 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ζευγολατείου
235 3ο Ζευγολατείου
Σύνολα Ζευγολατείου
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
521
331 14
1
15
316
24
43
60
521
331 14
1
15
316
24
43
60
412 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ζευγολατείου
235 3ο Ζευγολατείου
Σύνολα Ζευγολατείου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
521
331 14
1
15
316
43
31
521
331 14
1
15
316
43
31
413 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου Μαντινείας
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ
Εκλογικό Τμήμα
236 4ο Νεοχωρίου Μαντινείας
453
248
6
2
8
240
7
Σύνολα Νεοχωρίου Μαντινείας
453
248
6
2
8
240
7
414 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου Μαντινείας
ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΟΥ-ΤΣΑΓΚΟΥΡΗ ΝΙΚΗ
ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΛΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
236 4ο Νεοχωρίου Μαντινείας
453
248
6
2
8
240
51
14
31
6
Σύνολα Νεοχωρίου Μαντινείας
453
248
6
2
8
240
51
14
31
6
415 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου Μαντινείας
ΤΑΛΟΥΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΧΡΥΣΗ)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
236 4ο Νεοχωρίου Μαντινείας
453
248
6
2
8
240
26
29
10
28
Σύνολα Νεοχωρίου Μαντινείας
453
248
6
2
8
240
26
29
10
28
416 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παρθενίου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
237 5ο Παρθενίου
366
173
1
2
3
170
43
238 5ο Παρθενίου
437
188
9
0
9
179
14
803
361 10
2
12
349
57
Σύνολα Παρθενίου
417 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παρθενίου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
237 5ο Παρθενίου
366
173
1
2
3
170
238 5ο Παρθενίου
437
188
9
0
9
179
6
803
361 10
2
12
349
6
Σύνολα Παρθενίου
418 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παρθενίου
237 5ο Παρθενίου
366
173
1
2
3
170
8
238 5ο Παρθενίου
437
188
9
0
9
179
2
803
361 10
2
12
349
10
Σύνολα Παρθενίου
2
2
ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
19
7
26
6
45
13
419 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παρθενίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
237 5ο Παρθενίου
366
173
1
2
3
170
6
22
238 5ο Παρθενίου
437
188
9
0
9
179
3
29
803
361 10
2
12
349
9
51
Σύνολα Παρθενίου
420 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παρθενίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
237 5ο Παρθενίου
366
173
1
2
3
170
17
19
238 5ο Παρθενίου
437
188
9
0
9
179
33
21
803
361 10
2
12
349
50
40
Σύνολα Παρθενίου
421 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Στενού
Εκλογικό Τμήμα
239 6ο Στενού
Σύνολα Στενού
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
626
407 12
4
16
391
13
626
407 12
4
16
391
13
422 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Στενού
239 6ο Στενού
Σύνολα Στενού
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΕΒΕΛΑ-ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
626
407 12
4
16
391
32
65
26
14
626
407 12
4
16
391
32
65
26
14
423 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Στενού
239 6ο Στενού
Σύνολα Στενού
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
626
407 12
4
16
391
48
21
626
407 12
4
16
391
48
21
424 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Στενού
239 6ο Στενού
Σύνολα Στενού
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
626
407 12
4
16
391
30
21
13
58
626
407 12
4
16
391
30
21
13
58
425 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχέρνης
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
240 1ο Βλαχέρνης
615
238 10
2
12
226
241 1ο Βλαχέρνης
616
320 16
7
23
297
10
Σύνολα Βλαχέρνης 1231
558 26
9
35
523
10
426 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχέρνης
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
240 1ο Βλαχέρνης
615
238 10
2
12
226
2
54
79
241 1ο Βλαχέρνης
616
320 16
7
23
297
4
67
73
Σύνολα Βλαχέρνης 1231
558 26
9
35
523
6
121
152
427 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχέρνης
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
240 1ο Βλαχέρνης
615
238 10
2
12
226
49
241 1ο Βλαχέρνης
616
320 16
7
23
297
102
Σύνολα Βλαχέρνης 1231
558 26
9
35
523
151
428 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δάρα
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
242 2ο Δάρα
550
224
5
4
9
215
11
243 2ο Δάρα
600
224
6
0
6
218
18
448 11
4
15
433
29
Σύνολα Δάρα 1150
429 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δάρα
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΤΡΕΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
242 2ο Δάρα
550
224
5
4
9
215
243 2ο Δάρα
600
224
6
0
6
218
448 11
4
15
433
Σύνολα Δάρα 1150
430 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δάρα
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
242 2ο Δάρα
550
224
5
4
9
215
24
15
7
5
243 2ο Δάρα
600
224
6
0
6
218
4
18
6
14
448 11
4
15
433
28
33
13
19
Σύνολα Δάρα 1150
431 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Δάρα
242 2ο Δάρα
550
224
5
4
9
215
33
243 2ο Δάρα
600
224
6
0
6
218
31
448 11
4
15
433
64
Σύνολα Δάρα 1150
ΣΤΡΕΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΕΧΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
47
25
1
59
42
1
106
67
432 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδήλας
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
244 3ο Κανδήλας
632
194
7
2
9
185
245 3ο Κανδήλας
618
162
3
1
4
158
246 3ο Κανδήλας
627
198
8
2
10
188
247 3ο Κανδήλας
628
170
6
2
8
162
724 24
7
31
693
Σύνολα Κανδήλας 2505
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
7
7
433 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδήλας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
244 3ο Κανδήλας
632
194
7
2
9
185
4
2
245 3ο Κανδήλας
618
162
3
1
4
158
4
9
246 3ο Κανδήλας
627
198
8
2
10
188
2
8
247 3ο Κανδήλας
628
170
6
2
8
162
2
5
724 24
7
31
693
12
24
Σύνολα Κανδήλας 2505
434 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδήλας
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
244 3ο Κανδήλας
632
194
7
2
9
185
1
245 3ο Κανδήλας
618
162
3
1
4
158
7
246 3ο Κανδήλας
627
198
8
2
10
188
247 3ο Κανδήλας
628
170
6
2
8
162
5
724 24
7
31
693
13
Σύνολα Κανδήλας 2505
435 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδήλας
ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ-ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
244 3ο Κανδήλας
632
194
7
2
9
185
21
58
13
3
245 3ο Κανδήλας
618
162
3
1
4
158
16
29
7
4
246 3ο Κανδήλας
627
198
8
2
10
188
11
18
11
3
247 3ο Κανδήλας
628
170
6
2
8
162
23
14
16
3
724 24
7
31
693
71
119
47
13
Σύνολα Κανδήλας 2505
436 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδήλας
ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΗΛΙΑΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΠΑΝΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
244 3ο Κανδήλας
632
194
7
2
9
185
6
6
245 3ο Κανδήλας
618
162
3
1
4
158
19
7
1
7
246 3ο Κανδήλας
627
198
8
2
10
188
6
13
2
9
247 3ο Κανδήλας
628
170
6
2
8
162
12
3
14
16
724 24
7
31
693
43
29
17
47
Σύνολα Κανδήλας 2505
15
437 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδήλας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
244 3ο Κανδήλας
632
194
7
2
9
185
3
31
245 3ο Κανδήλας
618
162
3
1
4
158
4
26
246 3ο Κανδήλας
627
198
8
2
10
188
15
45
247 3ο Κανδήλας
628
170
6
2
8
162
2
29
724 24
7
31
693
24
131
Σύνολα Κανδήλας 2505
438 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδαρά
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΙΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
248 4ο Καρδαρά
Σύνολα Καρδαρά
93
47
1
0
1
46
9
93
47
1
0
1
46
9
439 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδαρά
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
248 4ο Καρδαρά
Σύνολα Καρδαρά
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
93
47
1
0
1
46
26
93
47
1
0
1
46
26
440 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κώμης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
249 5ο Κώμης
Σύνολα Κώμης
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
395
176
4
0
4
172
64
9
395
176
4
0
4
172
64
9
441 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κώμης
Εκλογικό Τμήμα
249 5ο Κώμης
Σύνολα Κώμης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
395
176
4
0
4
172
47
395
176
4
0
4
172
47
442 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Κώμης
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Εκλογικό Τμήμα
249 5ο Κώμης
Σύνολα Κώμης
395
176
4
0
4
172
42
395
176
4
0
4
172
42
443 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Λεβιδίου
ΤΣΟΥΓΚΟΥ-ΖΑΒΟΥ ΖΩΗ
ΞΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΗΤΡΟΥ-ΓΚΙΝΤΩΝΗ ΣΟΦΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
250 6ο Λεβιδίου
568
190
7
2
9
181
13
12
25
4
251 6ο Λεβιδίου
569
224
6
1
7
217
18
24
24
8
252 6ο Λεβιδίου
570
183
7
1
8
175
13
12
27
5
253 6ο Λεβιδίου
573
230
4
4
8
222
21
8
29
4
827 24
8
32
795
65
56
105
21
Σύνολα Λεβιδίου 2280
444 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Λεβιδίου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
250 6ο Λεβιδίου
568
190
7
2
9
181
27
251 6ο Λεβιδίου
569
224
6
1
7
217
15
252 6ο Λεβιδίου
570
183
7
1
8
175
15
253 6ο Λεβιδίου
573
230
4
4
8
222
33
827 24
8
32
795
90
Σύνολα Λεβιδίου 2280
445 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Λεβιδίου
250 6ο Λεβιδίου
568
190
7
2
9
181
251 6ο Λεβιδίου
569
224
6
1
7
217
252 6ο Λεβιδίου
570
183
7
1
8
175
253 6ο Λεβιδίου
573
230
4
4
8
827 24
8
32
Σύνολα Λεβιδίου 2280
5
ΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΚΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
45
5
3
61
14
2
1
51
8
2
222
2
75
12
3
795
8
232
39
10
446 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Λίμνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΑΓΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
254 7ο Λίμνης
Σύνολα Λίμνης
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
406
189
1
1
2
187
58
46
406
189
1
1
2
187
58
46
447 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Λίμνης
254 7ο Λίμνης
Σύνολα Λίμνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
406
189
1
1
2
187
23
44
406
189
1
1
2
187
23
44
448 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ορχομενού
255 8ο Ορχομενού
Σύνολα Ορχομενού
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΣΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
138
23
1
0
1
22
8
7
138
23
1
0
1
22
8
7
449 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ορχομενού
Εκλογικό Τμήμα
255 8ο Ορχομενού
Σύνολα Ορχομενού
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
138
23
1
0
1
22
2
138
23
1
0
1
22
2
450 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιοπύργου
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
256 9ο Παλαιοπύργου
Σύνολα Παλαιοπύργου
ΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
587
252
4
0
4
248
42
19
587
252
4
0
4
248
42
19
451 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιοπύργου
256 9ο Παλαιοπύργου
Σύνολα Παλαιοπύργου
587
252
4
0
4
248
55
78
587
252
4
0
4
248
55
78
ΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
452 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίτσας
257 10ο Παναγίτσας
Σύνολα Παναγίτσας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΛΙΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
175
73
2
3
5
68
16
175
73
2
3
5
68
16
453 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίτσας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
257 10ο Παναγίτσας
Σύνολα Παναγίτσας
ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
175
73
2
3
5
68
18
25
175
73
2
3
5
68
18
25
454 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Χωτούσσης
Εκλογικό Τμήμα
258 11ο Χωτούσσης
Σύνολα Χωτούσσης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
445
96
2
0
2
94
32
445
96
2
0
2
94
32
455 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Χωτούσσης
Εκλογικό Τμήμα
258 11ο Χωτούσσης
Σύνολα Χωτούσσης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
445
96
2
0
2
94
2
445
96
2
0
2
94
2
456 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Χωτούσσης
258 11ο Χωτούσσης
Σύνολα Χωτούσσης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
445
96
2
0
2
94
44
5
445
96
2
0
2
94
44
5
457 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αρτεμισίου
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
259 1ο Αρτεμισίου
491
230
4
4
8
222
5
260 1ο Αρτεμισίου
512
221
3
1
4
217
8
Σύνολα Αρτεμισίου 1003
451
7
5
12
439
13
458 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αρτεμισίου
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΟΥΡΗ-ΨΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
259 1ο Αρτεμισίου
491
230
4
4
8
222
11
101
22
260 1ο Αρτεμισίου
512
221
3
1
4
217
8
90
37
Σύνολα Αρτεμισίου 1003
451
7
5
12
439
19
191
59
459 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αρτεμισίου
ΧΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
259 1ο Αρτεμισίου
491
230
4
4
8
222
28
14
260 1ο Αρτεμισίου
512
221
3
1
4
217
25
5
4
Σύνολα Αρτεμισίου 1003
451
7
5
12
439
53
19
4
460 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κάψα
ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΕΛΛΟΥ - ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
261 2ο Κάψα
385
159
5
4
9
150
6
14
9
38
262 2ο Κάψα
472
190
5
0
5
185
17
20
23
38
857
349 10
4
14
335
23
34
32
76
Σύνολα Κάψα
461 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κάψα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΩΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
261 2ο Κάψα
385
159
5
4
9
150
2
30
262 2ο Κάψα
472
190
5
0
5
185
2
27
857
349 10
4
14
335
4
57
Σύνολα Κάψα
462 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Λουκά
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
263 3ο Λουκά
653
225
9
0
9
216
6
264 3ο Λουκά
651
239
5
3
8
231
1
464 14
3
17
447
7
Σύνολα Λουκά 1304
463 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Λουκά
263 3ο Λουκά
653
225
9
0
9
216
26
7
264 3ο Λουκά
651
239
5
3
8
231
33
13
464 14
3
17
447
59
20
Σύνολα Λουκά 1304
5
ΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΩΜΗΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
33
27
5
60
464 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Λουκά
263 3ο Λουκά
653
225
9
0
9
216
264 3ο Λουκά
651
239
5
3
8
231
464 14
3
17
447
Σύνολα Λουκά 1304
1
1
ΡΩΜΗΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΙΑΒΡΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
7
5
13
7
2
16
14
7
29
465 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Λουκά
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΛΗΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΒΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
263 3ο Λουκά
653
225
9
0
9
216
6
6
31
50
264 3ο Λουκά
651
239
5
3
8
231
5
19
30
48
464 14
3
17
447
11
25
61
98
Σύνολα Λουκά 1304
466 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεστάνης
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εκλογικό Τμήμα
265 4ο Νεστάνης
468
119
5
1
6
113
21
266 4ο Νεστάνης
470
120
4
0
4
116
12
267 4ο Νεστάνης
467
107
4
1
5
102
10
268 4ο Νεστάνης
466
111
2
1
3
108
9
269 4ο Νεστάνης
466
75
3
2
5
70
6
270 4 ο Ε.Δ. Νεστάνης Συν. Μηλιας
363
175
4
0
4
171
20
707 22
5
27
680
78
Σύνολα Νεστάνης 2700
467 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεστάνης
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
265 4ο Νεστάνης
468
119
5
1
6
113
11
3
30
266 4ο Νεστάνης
470
120
4
0
4
116
13
7
25
267 4ο Νεστάνης
467
107
4
1
5
102
5
1
15
268 4ο Νεστάνης
466
111
2
1
3
108
10
9
16
269 4ο Νεστάνης
466
75
3
2
5
70
5
7
20
270 4 ο Ε.Δ. Νεστάνης Συν. Μηλιας
363
175
4
0
4
171
12
5
14
707 22
5
27
680
56
32
120
Σύνολα Νεστάνης 2700
468 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεστάνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΡΓΙΩΛΑ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΤΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
265 4ο Νεστάνης
468
119
5
1
6
113
266 4ο Νεστάνης
470
120
4
0
4
116
267 4ο Νεστάνης
467
107
4
1
5
102
1
10
268 4ο Νεστάνης
466
111
2
1
3
108
1
8
269 4ο Νεστάνης
466
75
3
2
5
70
1
4
270 4 ο Ε.Δ. Νεστάνης Συν. Μηλιας
363
175
4
0
4
171
6
4
707 22
5
27
680
10
42
Σύνολα Νεστάνης 2700
1
8
8
469 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεστάνης
ΠΑΝΟΥΣΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
265 4ο Νεστάνης
468
119
5
1
6
113
10
4
8
266 4ο Νεστάνης
470
120
4
0
4
116
4
7
14
267 4ο Νεστάνης
467
107
4
1
5
102
13
13
10
268 4ο Νεστάνης
466
111
2
1
3
108
4
4
28
269 4ο Νεστάνης
466
75
3
2
5
70
2
4
8
270 4 ο Ε.Δ. Νεστάνης Συν. Μηλιας
363
175
4
0
4
171
3
57
26
707 22
5
27
680
36
89
94
Σύνολα Νεστάνης 2700
470 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Πικέρνη
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
271 5ο Πικέρνη
350
98
2
1
3
95
6
272 5ο Πικέρνη
364
94
4
0
4
90
1
714
192
6
1
7
185
7
Σύνολα Πικέρνη
471 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Πικέρνη
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
271 5ο Πικέρνη
350
98
2
1
3
95
17
272 5ο Πικέρνη
364
94
4
0
4
90
11
714
192
6
1
7
185
28
Σύνολα Πικέρνη
472 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Πικέρνη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΟΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΑΛΕΞΙΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
271 5ο Πικέρνη
350
98
2
1
3
95
29
12
272 5ο Πικέρνη
364
94
4
0
4
90
14
24
714
192
6
1
7
185
43
36
Σύνολα Πικέρνη
473 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Πικέρνη
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
271 5ο Πικέρνη
350
98
2
1
3
95
1
6
272 5ο Πικέρνη
364
94
4
0
4
90
2
7
714
192
6
1
7
185
3
13
Σύνολα Πικέρνη
474 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Πικέρνη
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΛΑΣΙΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
271 5ο Πικέρνη
350
98
2
1
3
95
12
272 5ο Πικέρνη
364
94
4
0
4
90
13
714
192
6
1
7
185
25
Σύνολα Πικέρνη
475 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σάγκα
Εκλογικό Τμήμα
273 6ο Σάγκα
Σύνολα Σάγκα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
506
188
8
0
8
180
11
506
188
8
0
8
180
11
476 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σάγκα
Εκλογικό Τμήμα
273 6ο Σάγκα
Σύνολα Σάγκα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
506
188
8
0
8
180
73
506
188
8
0
8
180
73
477 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σάγκα
273 6ο Σάγκα
Σύνολα Σάγκα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΙΟΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
506
188
8
0
8
180
32
29
506
188
8
0
8
180
32
29
478 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σιμιάδων
Εκλογικό Τμήμα
274 7ο Σιμιάδων
Σύνολα Σιμιάδων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
398
173
5
0
5
168
66
398
173
5
0
5
168
66
479 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σιμιάδων
Εκλογικό Τμήμα
274 7ο Σιμιάδων
Σύνολα Σιμιάδων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
398
173
5
0
5
168
19
398
173
5
0
5
168
19
480 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σιμιάδων
274 7ο Σιμιάδων
Σύνολα Σιμιάδων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΛΕΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
398
173
5
0
5
168
14
15
398
173
5
0
5
168
14
15
481 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Βαρβάρας
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
275 1ο Αγίας Βαρβάρας
Σύνολα Αγίας Βαρβάρας
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
163
49
1
0
1
48
19
7
163
49
1
0
1
48
19
7
482 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Βαρβάρας
Εκλογικό Τμήμα
275 1ο Αγίας Βαρβάρας
Σύνολα Αγίας Βαρβάρας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
163
49
1
0
1
48
11
163
49
1
0
1
48
11
483 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Βαρβάρας
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Εκλογικό Τμήμα
275 1ο Αγίας Βαρβάρας
Σύνολα Αγίας Βαρβάρας
163
49
1
0
1
48
9
163
49
1
0
1
48
9
484 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλεποχωρίου
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΡΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
276 2ο Αλεποχωρίου
Σύνολα Αλεποχωρίου
252
105 10
7
17
88
39
252
105 10
7
17
88
39
485 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλεποχωρίου
Εκλογικό Τμήμα
276 2ο Αλεποχωρίου
Σύνολα Αλεποχωρίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
252
105 10
7
17
88
26
252
105 10
7
17
88
26
486 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχοκερασέας
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
277 3ο Βλαχοκερασέας
399
206
7
0
7
199
5
278 3ο Βλαχοκερασέας
492
270
8
2
10
260
3
891
476 15
2
17
459
8
Σύνολα Βλαχοκερασέας
487 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχοκερασέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ -ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
277 3ο Βλαχοκερασέας
399
206
7
0
7
199
10
4
278 3ο Βλαχοκερασέας
492
270
8
2
10
260
5
8
891
476 15
2
17
459
15
12
Σύνολα Βλαχοκερασέας
488 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχοκερασέας
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
277 3ο Βλαχοκερασέας
399
206
7
0
7
199
25
278 3ο Βλαχοκερασέας
492
270
8
2
10
260
17
891
476 15
2
17
459
42
Σύνολα Βλαχοκερασέας
489 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχοκερασέας
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
277 3ο Βλαχοκερασέας
399
206
7
0
7
199
18
10
6
278 3ο Βλαχοκερασέας
492
270
8
2
10
260
14
9
16
891
476 15
2
17
459
32
19
22
Σύνολα Βλαχοκερασέας
490 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχοκερασέας
ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
277 3ο Βλαχοκερασέας
399
206
7
0
7
199
5
49
28
4
278 3ο Βλαχοκερασέας
492
270
8
2
10
260
8
76
40
10
891
476 15
2
17
459
13
125
68
14
Σύνολα Βλαχοκερασέας
491 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουρβούρων
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
279 4ο Βουρβούρων
Σύνολα Βουρβούρων
575
258 11
1
12
246
21
575
258 11
1
12
246
21
492 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουρβούρων
Εκλογικό Τμήμα
279 4ο Βουρβούρων
Σύνολα Βουρβούρων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
575
258 11
1
12
246
9
575
258 11
1
12
246
9
493 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουρβούρων
279 4ο Βουρβούρων
Σύνολα Βουρβούρων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΕΡΤΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
575
258 11
1
12
246
16
9
26
56
575
258 11
1
12
246
16
9
26
56
494 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουρβούρων
279 4ο Βουρβούρων
Σύνολα Βουρβούρων
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
575
258 11
1
12
246
19
32
28
575
258 11
1
12
246
19
32
28
495 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κερασιάς
Εκλογικό Τμήμα
280 5ο Κερασιάς
Σύνολα Κερασιάς
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
379
148
5
2
7
141
49
379
148
5
2
7
141
49
496 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κερασιάς
280 5ο Κερασιάς
Σύνολα Κερασιάς
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
379
148
5
2
7
141
25
37
379
148
5
2
7
141
25
37
497 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κολλινών
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΚΛΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
281 6ο Κολλινών
399
151
9
1
10
141
2
282 6ο Κολλινών
348
145
6
2
8
137
2
747
296 15
3
18
278
4
Σύνολα Κολλινών
498 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κολλινών
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
281 6ο Κολλινών
399
151
9
1
10
141
2
282 6ο Κολλινών
348
145
6
2
8
137
7
747
296 15
3
18
278
9
Σύνολα Κολλινών
499 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κολλινών
281 6ο Κολλινών
399
151
9
1
10
141
282 6ο Κολλινών
348
145
6
2
8
137
747
296 15
3
18
278
Σύνολα Κολλινών
3
3
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
3
5
13
9
2
8
12
7
21
500 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κολλινών
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΕΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
281 6ο Κολλινών
399
151
9
1
10
141
4
5
11
29
282 6ο Κολλινών
348
145
6
2
8
137
2
2
2
37
747
296 15
3
18
278
6
7
13
66
Σύνολα Κολλινών
501 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κολλινών
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΥΛΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
281 6ο Κολλινών
399
151
9
1
10
141
11
6
282 6ο Κολλινών
348
145
6
2
8
137
4
9
747
296 15
3
18
278
15
15
Σύνολα Κολλινών
502 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κολλινών
281 6ο Κολλινών
399
151
9
1
10
141
282 6ο Κολλινών
348
145
6
2
8
137
747
296 15
3
18
278
Σύνολα Κολλινών
5
5
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
18
1
8
30
3
8
48
4
16
503 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα Πηγαδακίων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΝΤΕΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
283 7ο Πηγαδακίων
Σύνολα Πηγαδακίων
ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
254
119
2
1
3
116
9
57
254
119
2
1
3
116
9
57
504 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλέας
Εκλογικό Τμήμα
284 1ο Αλέας
Σύνολα Αλέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
307
158
2
2
4
154
307
158
2
2
4
154
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
505 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλέας
284 1ο Αλέας
Σύνολα Αλέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ-ΦΕΛΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
307
158
2
2
4
154
14
11
307
158
2
2
4
154
14
11
506 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλέας
Εκλογικό Τμήμα
284 1ο Αλέας
Σύνολα Αλέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
307
158
2
2
4
154
54
307
158
2
2
4
154
54
507 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλέας
284 1ο Αλέας
Σύνολα Αλέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΦΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
307
158
2
2
4
154
21
23
307
158
2
2
4
154
21
23
508 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουνού
Εκλογικό Τμήμα
285 2ο Βουνού
Σύνολα Βουνού
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
450
250
5
1
6
244
14
450
250
5
1
6
244
14
509 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουνού
Εκλογικό Τμήμα
285 2ο Βουνού
Σύνολα Βουνού
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
450
250
5
1
6
244
20
450
250
5
1
6
244
20
510 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουνού
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εκλογικό Τμήμα
285 2ο Βουνού
Σύνολα Βουνού
450
250
5
1
6
244
20
450
250
5
1
6
244
20
511 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουνού
285 2ο Βουνού
Σύνολα Βουνού
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΠΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
450
250
5
1
6
244
64
48
450
250
5
1
6
244
64
48
512 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εκλογικό Τμήμα
286 3ο Γαρέας
Σύνολα Γαρέας
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
287
117
3
2
5
112
8
5
287
117
3
2
5
112
8
5
513 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρέας
Εκλογικό Τμήμα
286 3ο Γαρέας
Σύνολα Γαρέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
287
117
3
2
5
112
5
287
117
3
2
5
112
5
514 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρέας
Εκλογικό Τμήμα
286 3ο Γαρέας
Σύνολα Γαρέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
287
117
3
2
5
112
64
287
117
3
2
5
112
64
515 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Επισκοπής
Εκλογικό Τμήμα
287 4ο Επισκοπής
Σύνολα Επισκοπής
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
118
81
2
0
2
79
30
118
81
2
0
2
79
30
516 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Επισκοπής
Εκλογικό Τμήμα
287 4ο Επισκοπής
Σύνολα Επισκοπής
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
118
81
2
0
2
79
16
118
81
2
0
2
79
16
517 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Επισκοπής
Εκλογικό Τμήμα
287 4ο Επισκοπής
Σύνολα Επισκοπής
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
118
81
2
0
2
79
14
118
81
2
0
2
79
14
518 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Καμαρίου
Εκλογικό Τμήμα
288 5ο Καμαρίου
Σύνολα Καμαρίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
361
214
1
3
4
210
6
361
214
1
3
4
210
6
519 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Καμαρίου
288 5ο Καμαρίου
Σύνολα Καμαρίου
ΣΚΑΝΔΑΛΗ-ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
361
214
1
3
4
210
13
9
6
3
361
214
1
3
4
210
13
9
6
3
520 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Καμαρίου
288 5ο Καμαρίου
Σύνολα Καμαρίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
361
214
1
3
4
210
40
11
361
214
1
3
4
210
40
11
521 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Καμαρίου
288 5ο Καμαρίου
Σύνολα Καμαρίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
361
214
1
3
4
210
2
43
23
361
214
1
3
4
210
2
43
23
522 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδάλου
289 6ο Κανδάλου
Σύνολα Κανδάλου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
261
142
2
3
5
137
57
5
261
142
2
3
5
137
57
5
523 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κανδάλου
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΙΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
289 6ο Κανδάλου
Σύνολα Κανδάλου
261
142
2
3
5
137
53
261
142
2
3
5
137
53
524 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κερασίτσης
290 7ο Κερασίτσης
Σύνολα Κερασίτσης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΖΑΘΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
439
235
9
1
10
225
18
21
439
235
9
1
10
225
18
21
525 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κερασίτσης
290 7ο Κερασίτσης
Σύνολα Κερασίτσης
ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΗΤΡΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
439
235
9
1
10
225
32
3
13
439
235
9
1
10
225
32
3
13
526 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Κερασίτσης
290 7ο Κερασίτσης
Σύνολα Κερασίτσης
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΝΙΚΗΤΑ-ΚΩΤΣΙΑΝΔΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
439
235
9
1
10
225
61
12
22
439
235
9
1
10
225
61
12
22
527 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Λιθοβουνίων
291 8ο Λιθοβουνίων
Σύνολα Λιθοβουνίων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΟΥΡΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
168
120
0
1
1
119
3
8
168
120
0
1
1
119
3
8
528 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Λιθοβουνίων
291 8ο Λιθοβουνίων
Σύνολα Λιθοβουνίων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
168
120
0
1
1
119
6
38
168
120
0
1
1
119
6
38
529 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Λιθοβουνίων
291 8ο Λιθοβουνίων
Σύνολα Λιθοβουνίων
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
168
120
0
1
1
119
19
11
168
120
0
1
1
119
19
11
530 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαγούλας
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
292 9ο Μαγούλας
Σύνολα Μαγούλας
348
142
1
0
1
141
38
348
142
1
0
1
141
38
531 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαγούλας
Εκλογικό Τμήμα
292 9ο Μαγούλας
Σύνολα Μαγούλας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
348
142
1
0
1
141
10
348
142
1
0
1
141
10
532 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαγούλας
Εκλογικό Τμήμα
292 9ο Μαγούλας
Σύνολα Μαγούλας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
348
142
1
0
1
141
27
348
142
1
0
1
141
27
533 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Μανθυρέας
Εκλογικό Τμήμα
293 10ο Μανθυρέας
Σύνολα Μανθυρέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
374
103
8
1
9
94
25
374
103
8
1
9
94
25
534 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Μανθυρέας
Εκλογικό Τμήμα
293 10ο Μανθυρέας
Σύνολα Μανθυρέας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
374
103
8
1
9
94
30
374
103
8
1
9
94
30
535 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυρικίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΙΕΡΡΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
294 11ο Μαυρικίου
Σύνολα Μαυρικίου
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
287
144
5
1
6
138
7
49
287
144
5
1
6
138
7
49
536 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυρικίου
Εκλογικό Τμήμα
294 11ο Μαυρικίου
Σύνολα Μαυρικίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
287
144
5
1
6
138
62
287
144
5
1
6
138
62
537 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζών
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
295 12ο Ριζών
522
274 15
5
20
254
6
296 12ο Ριζών
544
285
6
0
6
279
6
559 21
5
26
533
12
Σύνολα Ριζών 1066
538 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζών
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
295 12ο Ριζών
522
274 15
5
20
254
34
296 12ο Ριζών
544
285
6
0
6
279
12
559 21
5
26
533
46
Σύνολα Ριζών 1066
539 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζών
295 12ο Ριζών
522
274 15
5
20
254
296 12ο Ριζών
544
285
6
0
6
279
559 21
5
26
533
Σύνολα Ριζών 1066
ΚΥΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΒΟΣΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
19
3
34
2
9
12
68
2
28
15
102
540 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζών
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
295 12ο Ριζών
522
274 15
5
20
254
10
11
8
296 12ο Ριζών
544
285
6
0
6
279
10
21
4
559 21
5
26
533
20
32
12
Σύνολα Ριζών 1066
541 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζών
ΚΑΡΚΑΖΗ - ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
295 12ο Ριζών
522
274 15
5
20
254
35
33
19
296 12ο Ριζών
544
285
6
0
6
279
29
49
23
559 21
5
26
533
64
82
42
Σύνολα Ριζών 1066
542 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σταδίου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΠΙΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
297 13ο Σταδίου
517
250
4
1
5
245
10
298 13ο Σταδίου
505
288
8
3
11
277
9
538 12
4
16
522
19
Σύνολα Σταδίου 1022
543 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σταδίου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
297 13ο Σταδίου
517
250
4
1
5
245
11
298 13ο Σταδίου
505
288
8
3
11
277
11
538 12
4
16
522
22
Σύνολα Σταδίου 1022
544 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σταδίου
ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
297 13ο Σταδίου
517
250
4
1
5
245
9
21
11
298 13ο Σταδίου
505
288
8
3
11
277
5
25
12
538 12
4
16
522
14
46
23
Σύνολα Σταδίου 1022
545 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σταδίου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
297 13ο Σταδίου
517
250
4
1
5
245
21
298 13ο Σταδίου
505
288
8
3
11
277
20
538 12
4
16
522
41
Σύνολα Σταδίου 1022
546 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Σταδίου
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΟΥΖΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
297 13ο Σταδίου
517
250
4
1
5
245
65
12
8
10
298 13ο Σταδίου
505
288
8
3
11
277
100
7
9
16
538 12
4
16
522
165
19
17
26
Σύνολα Σταδίου 1022
547 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Στρίγκου
Εκλογικό Τμήμα
299 14ο Στρίγκου
Σύνολα Στρίγκου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
306
189
6
1
7
182
15
306
189
6
1
7
182
15
548 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Στρίγκου
299 14ο Στρίγκου
Σύνολα Στρίγκου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΠΟΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
306
189
6
1
7
182
13
20
306
189
6
1
7
182
13
20
549 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Στρίγκου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εκλογικό Τμήμα
299 14ο Στρίγκου
Σύνολα Στρίγκου
306
189
6
1
7
182
5
306
189
6
1
7
182
5
550 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Στρίγκου
299 14ο Στρίγκου
Σύνολα Στρίγκου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
306
189
6
1
7
182
40
21
306
189
6
1
7
182
40
21
551 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Τζίβα
Εκλογικό Τμήμα
300 15ο Τζίβα
Σύνολα Τζίβα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
360
181
2
1
3
178
16
360
181
2
1
3
178
16
552 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Τζίβα
300 15ο Τζίβα
Σύνολα Τζίβα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΚΛΗΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
360
181
2
1
3
178
29
57
360
181
2
1
3
178
29
57
553 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Ψηλής Βρύσης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΚΙΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
301 16ο Ψηλής Βρύσης
Σύνολα Ψηλής Βρύσης
ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
281
106
5
1
6
100
8
35
281
106
5
1
6
100
8
35
554 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Ψηλής Βρύσης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΚΙΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
301 16ο Ψηλής Βρύσης
Σύνολα Ψηλής Βρύσης
281
106
5
1
6
100
35
281
106
5
1
6
100
35
555 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
Δημοτικό Διαμέρισμα Ψηλής Βρύσης
Εκλογικό Τμήμα
301 16ο Ψηλής Βρύσης
Σύνολα Ψηλής Βρύσης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
281
106
5
1
6
100
13
281
106
5
1
6
100
13
556 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Βασιλείου
Εκλογικό Τμήμα
345 3ο Αγίου Βασιλείου
Σύνολα Αγίου Βασιλείου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
458
191
9
0
9
182
4
458
191
9
0
9
182
4
557 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Βασιλείου
Εκλογικό Τμήμα
345 3ο Αγίου Βασιλείου
Σύνολα Αγίου Βασιλείου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
458
191
9
0
9
182
58
458
191
9
0
9
182
58
558 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Βασιλείου
345 3ο Αγίου Βασιλείου
Σύνολα Αγίου Βασιλείου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΑΧΑΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
458
191
9
0
9
182
17
65
458
191
9
0
9
182
17
65
559 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Κωνσταντίνου
Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΑΡΕΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
346 4ο Αγίου Κωνσταντίνου
515
322 11
3
14
308
1
Σύνολα Αγίου Κωνσταντίνου
515
322 11
3
14
308
1
560 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Κωνσταντίνου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΔΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
346 4ο Αγίου Κωνσταντίνου
515
322 11
3
14
308
53
6
23
20
Σύνολα Αγίου Κωνσταντίνου
515
322 11
3
14
308
53
6
23
20
561 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Κωνσταντίνου
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΟΥΝΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
346 4ο Αγίου Κωνσταντίνου
515
322 11
3
14
308
23
6
29
Σύνολα Αγίου Κωνσταντίνου
515
322 11
3
14
308
23
6
29
562 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Κωνσταντίνου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΩΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
346 4ο Αγίου Κωνσταντίνου
515
322 11
3
14
308
66
9
Σύνολα Αγίου Κωνσταντίνου
515
322 11
3
14
308
66
9
563 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Ευάνδρου
Εκλογικό Τμήμα
347 5ο Ευάνδρου
Σύνολα Ευάνδρου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
94
40
0
0
0
40
17
94
40
0
0
0
40
17
564 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Ευάνδρου
Εκλογικό Τμήμα
347 5ο Ευάνδρου
Σύνολα Ευάνδρου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
94
40
0
0
0
40
3
94
40
0
0
0
40
3
565 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Ευάνδρου
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
347 5ο Ευάνδρου
Σύνολα Ευάνδρου
94
40
0
0
0
40
13
94
40
0
0
0
40
13
566 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Θάνα
348 6ο Θάνα
Σύνολα Θάνα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ ΙΟΥΛΙΕΤΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΔΑΛΜΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
713
283 10
1
11
272
9
16
713
283 10
1
11
272
9
16
567 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Θάνα
348 6ο Θάνα
Σύνολα Θάνα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΠΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
713
283 10
1
11
272
8
38
713
283 10
1
11
272
8
38
568 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Θάνα
348 6ο Θάνα
Σύνολα Θάνα
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
713
283 10
1
11
272
55
80
713
283 10
1
11
272
55
80
569 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης
Εκλογικό Τμήμα
349 7ο Μάκρης
Σύνολα Μάκρης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
304
168
1
0
1
167
304
168
1
0
1
167
ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
570 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης
349 7ο Μάκρης
Σύνολα Μάκρης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
304
168
1
0
1
167
10
8
304
168
1
0
1
167
10
8
571 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
349 7ο Μάκρης
Σύνολα Μάκρης
304
168
1
0
1
167
7
304
168
1
0
1
167
7
572 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης
349 7ο Μάκρης
Σύνολα Μάκρης
ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΥΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΟΥΒΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
304
168
1
0
1
167
6
21
46
21
304
168
1
0
1
167
6
21
46
21
573 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης
Εκλογικό Τμήμα
349 7ο Μάκρης
Σύνολα Μάκρης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
304
168
1
0
1
167
24
304
168
1
0
1
167
24
574 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Μερκοβουνίου
350 8ο Μερκοβουνίου
Σύνολα Μερκοβουνίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΦΩΤΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
620
303
5
4
9
294
16
2
620
303
5
4
9
294
16
2
575 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Μερκοβουνίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
350 8ο Μερκοβουνίου
Σύνολα Μερκοβουνίου
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
620
303
5
4
9
294
14
24
620
303
5
4
9
294
14
24
576 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Μερκοβουνίου
Εκλογικό Τμήμα
350 8ο Μερκοβουνίου
Σύνολα Μερκοβουνίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
620
303
5
4
9
294
52
620
303
5
4
9
294
52
577 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Μερκοβουνίου
350 8ο Μερκοβουνίου
Σύνολα Μερκοβουνίου
ΡΟΪΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
620
303
5
4
9
294
55
41
44
620
303
5
4
9
294
55
41
44
578 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Παλλαντίου
Εκλογικό Τμήμα
351 9ο Παλλαντίου
Σύνολα Παλλαντίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
407
211
3
0
3
208
18
407
211
3
0
3
208
18
579 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Παλλαντίου
Εκλογικό Τμήμα
351 9ο Παλλαντίου
Σύνολα Παλλαντίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
407
211
3
0
3
208
28
407
211
3
0
3
208
28
580 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Παλλαντίου
Εκλογικό Τμήμα
351 9ο Παλλαντίου
Σύνολα Παλλαντίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
407
211
3
0
3
208
53
407
211
3
0
3
208
53
581 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Παλλαντίου
351 9ο Παλλαντίου
Σύνολα Παλλαντίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
407
211
3
0
3
208
26
24
407
211
3
0
3
208
26
24
582 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Πελάγους
352 10ο Πελάγους
Σύνολα Πελάγους
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
281
137
1
1
2
135
38
26
281
137
1
1
2
135
38
26
583 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Πελάγους
Εκλογικό Τμήμα
352 10ο Πελάγους
Σύνολα Πελάγους
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
281
137
1
1
2
135
5
281
137
1
1
2
135
5
584 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Πελάγους
Εκλογικό Τμήμα
352 10ο Πελάγους
Σύνολα Πελάγους
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
281
137
1
1
2
135
34
281
137
1
1
2
135
34
585 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Περθωρίου
Εκλογικό Τμήμα
353 11ο Περθωρίου
Σύνολα Περθωρίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
379
169
5
0
5
164
6
379
169
5
0
5
164
6
586 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Περθωρίου
Εκλογικό Τμήμα
353 11ο Περθωρίου
Σύνολα Περθωρίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
379
169
5
0
5
164
78
379
169
5
0
5
164
78
587 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Περθωρίου
353 11ο Περθωρίου
Σύνολα Περθωρίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
379
169
5
0
5
164
15
39
379
169
5
0
5
164
15
39
588 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Σκοπής
Εκλογικό Τμήμα
354 12ο Σκοπής
Σύνολα Σκοπής
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΕΩΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
498
283
2
0
2
281
23
498
283
2
0
2
281
23
589 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Σκοπής
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
354 12ο Σκοπής
Σύνολα Σκοπής
498
283
2
0
2
281
3
498
283
2
0
2
281
3
590 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Σκοπής
354 12ο Σκοπής
Σύνολα Σκοπής
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
498
283
2
0
2
281
70
39
498
283
2
0
2
281
70
39
591 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Σκοπής
Εκλογικό Τμήμα
354 12ο Σκοπής
Σύνολα Σκοπής
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
498
283
2
0
2
281
18
498
283
2
0
2
281
18
592 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Σκοπής
354 12ο Σκοπής
Σύνολα Σκοπής
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
498
283
2
0
2
281
68
11
498
283
2
0
2
281
68
11
593 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Τριπόλεως
302 1ο Τριπόλεως
432
260 10
7
17
243
1
303 1ο Τριπόλεως
446
273 11
3
14
259
1
304 1ο Τριπόλεως
446
272 10
4
14
258
1
305 1ο Τριπόλεως
443
283 13
1
14
269
306 1ο Τριπόλεως
432
279
9
6
15
264
307 1ο Τριπόλεως
439
294
4
1
5
289
1
308 1ο Τριπόλεως
456
285 10
0
10
275
1
309 1ο Τριπόλεως
453
279 13
3
16
263
1
1
1
1
310 1ο Τριπόλεως
434
278 10
5
15
263
1
1
3
1
311 1ο Τριπόλεως
431
261
5
5
10
251
1
1
312 1ο Τριπόλεως
437
280 11
3
14
266
313 1ο Τριπόλεως
431
283
4
1
5
278
314 1ο Τριπόλεως
438
285
6
5
11
315 1ο Τριπόλεως
436
268
9 14
316 1ο Τριπόλεως
467
277
6
317 1ο Τριπόλεως
554
318 1ο Τριπόλεως
1
2
3
1
1
1
1
1
274
1
1
1
23
245
2
3
1
2
8
269
374 10
1
11
363
555
357
9
5
14
343
1
319 1ο Τριπόλεως
555
350 11
2
13
337
2
320 1ο Τριπόλεως
549
360 16
4
20
340
321 2ο Τριπόλεως
434
309 12
8
20
289
322 2ο Τριπόλεως
430
294 13
7
20
274
323 2ο Τριπόλεως
454
301 13
4
17
284
324 2ο Τριπόλεως
438
313
5
9
14
299
3
325 2ο Τριπόλεως
469
303 12
4
16
287
1
1
2
5
1
2
4
2
1
1
2
6
2
2
2
1
1
1
2
3
3
2
5
1
2
2
1
3
ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
2
1
3
3
8
1
1
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
4
3
3
1
2
1
1
1
5
1
1
3
1
7
4
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
6
2
1
1
2
1
1
1
1
ΜΠΟΡΔΩΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΦΑΝΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαντινειακή Συμπολιτεία (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
2
1
1
2
12
594 / 623
326 2ο Τριπόλεως
432
310 11
3
14
296
1
4
1
3
327 2ο Τριπόλεως
432
329 11 12
23
306
1
2
4
1
328 2ο Τριπόλεως
435
320
7
5
12
308
4
329 2ο Τριπόλεως
442
279
9
3
12
267
2
330 2ο Τριπόλεως
439
314 12
3
15
299
1
331 2ο Τριπόλεως
439
301 14
5
19
282
332 2ο Τριπόλεως
434
314 11
5
16
298
333 2ο Τριπόλεως
458
330
9
5
14
316
2
334 2ο Τριπόλεως
433
288
9
5
14
274
1
335 2ο Τριπόλεως
434
293 18
4
22
271
336 2ο Τριπόλεως
430
289 19
8
27
262
1
337 2ο Τριπόλεως
448
313
7
3
10
303
1
338 2ο Τριπόλεως
469
327
7
3
10
317
1
339 2ο Τριπόλεως
465
332
9
5
14
318
340 2ο Τριπόλεως
554
390
8
4
12
378
3
341 2ο Τριπόλεως
561
393
9
6
15
378
1
342 2ο Τριπόλεως
559
387 20
5
25
362
343 2ο Τριπόλεως
554
398 21
4
25
373
344 2ο Τριπόλεως
586
395 31
4
35
360
Σύνολα Τριπόλεως 20063 13420 474 196
670 12750
1
1
4
2
1
3
1
1
4
3
1
2
9
1
1
1
2
2
1
2
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1
27
35
26
1
7
2
3
1
2
1
2
5
3
2
1
1
4
6
3
2
4
3
1
3
2
1
1
2
119
45
1
1
2
1
1
1
15
1
1
2
2
2
1
2
1
1
ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
1
3
1
1
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΡΔΩΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
4
2
3
31
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΦΑΝΗΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκλογικό Τμήμα
42
60
16
595 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Τριπόλεως
302 1ο Τριπόλεως
432
260 10
7
17
243
1
1
303 1ο Τριπόλεως
446
273 11
3
14
259
5
6
304 1ο Τριπόλεως
446
272 10
4
14
258
4
305 1ο Τριπόλεως
443
283 13
1
14
269
306 1ο Τριπόλεως
432
279
9
6
15
307 1ο Τριπόλεως
439
294
4
1
308 1ο Τριπόλεως
456
285 10
309 1ο Τριπόλεως
453
310 1ο Τριπόλεως
6
2
6
3
6
4
9
9
8
3
6
1
4
14
6
1
5
6
4
264
2
15
7
2
5
289
3
1
9
0
10
275
2
1
279 13
3
16
263
2
434
278 10
5
15
263
311 1ο Τριπόλεως
431
261
5
5
10
312 1ο Τριπόλεως
437
280 11
3
313 1ο Τριπόλεως
431
283
4
314 1ο Τριπόλεως
438
285
6
315 1ο Τριπόλεως
436
316 1ο Τριπόλεως
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΖΕΥΚΙΛΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
1
3
11
1
7
9
3
4
3
4
10
8
2
3
6
4
17
10
3
5
6
3
6
26
18
2
3
7
1
3
8
14
10
1
4
4
6
7
4
5
10
21
5
7
251
7
4
2
5
1
10
13
4
2
14
266
3
4
4
3
15
7
15
2
5
1
5
278
3
5
7
5
15
9
3
4
5
11
274
2
4
7
3
4
17
17
1
6
268
9 14
23
245
5
5
5
3
3
9
15
2
467
277
6
2
8
269
5
8
2
3
4
20
13
6
3
317 1ο Τριπόλεως
554
374 10
1
11
363
2
7
6
6
8
25
19
7
5
318 1ο Τριπόλεως
555
357
9
5
14
343
4
6
8
6
5
16
23
4
9
319 1ο Τριπόλεως
555
350 11
2
13
337
5
9
4
4
8
21
20
6
7
320 1ο Τριπόλεως
549
360 16
4
20
340
2
4
5
6
7
11
10
4
7
321 2ο Τριπόλεως
434
309 12
8
20
289
2
3
3
7
6
11
14
3
1
322 2ο Τριπόλεως
430
294 13
7
20
274
4
8
2
6
3
3
11
3
7
323 2ο Τριπόλεως
454
301 13
4
17
284
3
4
2
5
2
16
16
6
4
324 2ο Τριπόλεως
438
313
5
9
14
299
2
9
4
1
6
10
3
3
2
325 2ο Τριπόλεως
469
303 12
4
16
287
5
3
3
2
7
18
14
2
3
596 / 623
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΕΥΚΙΛΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
326 2ο Τριπόλεως
432
310 11
3
14
296
7
6
3
3
15
11
13
7
4
327 2ο Τριπόλεως
432
329 11 12
23
306
6
9
4
2
10
16
19
3
8
328 2ο Τριπόλεως
435
320
7
5
12
308
3
4
3
5
3
9
8
1
329 2ο Τριπόλεως
442
279
9
3
12
267
2
3
4
4
6
13
16
2
330 2ο Τριπόλεως
439
314 12
3
15
299
1
3
4
4
7
14
13
331 2ο Τριπόλεως
439
301 14
5
19
282
5
3
4
4
7
5
10
3
7
332 2ο Τριπόλεως
434
314 11
5
16
298
1
11
9
9
10
10
9
8
4
333 2ο Τριπόλεως
458
330
9
5
14
316
5
5
3
11
3
41
20
3
3
334 2ο Τριπόλεως
433
288
9
5
14
274
2
4
5
2
5
21
5
4
7
335 2ο Τριπόλεως
434
293 18
4
22
271
3
6
7
3
7
13
13
2
1
336 2ο Τριπόλεως
430
289 19
8
27
262
10
2
5
10
4
6
11
2
5
337 2ο Τριπόλεως
448
313
7
3
10
303
6
4
2
4
5
11
5
3
5
338 2ο Τριπόλεως
469
327
7
3
10
317
3
11
7
6
11
28
30
6
6
339 2ο Τριπόλεως
465
332
9
5
14
318
8
10
2
4
5
17
11
5
3
340 2ο Τριπόλεως
554
390
8
4
12
378
8
10
2
6
6
13
17
14
4
341 2ο Τριπόλεως
561
393
9
6
15
378
1
5
5
11
6
11
14
7
3
342 2ο Τριπόλεως
559
387 20
5
25
362
8
4
5
7
2
6
24
6
6
343 2ο Τριπόλεως
554
398 21
4
25
373
1
2
5
1
7
17
19
19
8
344 2ο Τριπόλεως
586
395 31
4
35
360
4
9
5
9
8
14
16
1
7
670 12750
164
233
193
207
257
600
577
171
188
Σύνολα Τριπόλεως 20063 13420 474 196
4
3
597 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Τριπόλεως
302 1ο Τριπόλεως
432
260 10
7
17
243
8
6
6
1
2
3
303 1ο Τριπόλεως
446
273 11
3
14
259
2
2
2
4
2
1
304 1ο Τριπόλεως
446
272 10
4
14
258
15
14
2
4
2
9
305 1ο Τριπόλεως
443
283 13
1
14
269
7
8
7
1
3
2
306 1ο Τριπόλεως
432
279
9
6
15
264
4
4
3
3
2
1
307 1ο Τριπόλεως
439
294
4
1
5
289
1
4
2
8
4
308 1ο Τριπόλεως
456
285 10
0
10
275
7
2
1
1
309 1ο Τριπόλεως
453
279 13
3
16
263
9
7
2
310 1ο Τριπόλεως
434
278 10
5
15
263
4
5
311 1ο Τριπόλεως
431
261
5
5
10
251
7
10
312 1ο Τριπόλεως
437
280 11
3
14
266
313 1ο Τριπόλεως
431
283
4
1
5
278
314 1ο Τριπόλεως
438
285
6
5
11
315 1ο Τριπόλεως
436
268
9 14
316 1ο Τριπόλεως
467
277
6
317 1ο Τριπόλεως
554
318 1ο Τριπόλεως
6
ΧΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΡΑΧΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΡΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΙΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΝΤΖΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
3
2
4
2
2
1
2
1
2
3
7
10
5
3
1
1
1
3
1
1
2
1
3
6
3
1
3
1
6
4
2
9
7
7
6
4
3
7
4
2
2
6
4
12
11
3
4
3
6
1
5
3
6
1
3
1
6
6
4
1
3
5
1
1
5
6
3
2
1
1
11
6
2
1
2
10
2
1
4
7
3
2
274
8
5
2
5
2
3
2
6
2
5
1
23
245
11
4
8
4
3
7
4
1
4
5
2
2
2
8
269
2
3
5
3
4
5
2
2
7
6
5
1
374 10
1
11
363
14
10
3
5
2
5
1
6
3
5
6
2
555
357
9
5
14
343
9
10
4
3
6
11
1
2
10
4
6
319 1ο Τριπόλεως
555
350 11
2
13
337
7
8
5
3
2
7
7
6
7
5
1
320 1ο Τριπόλεως
549
360 16
4
20
340
10
7
4
7
6
10
1
2
11
11
8
1
321 2ο Τριπόλεως
434
309 12
8
20
289
3
4
3
1
9
8
6
4
9
2
5
7
322 2ο Τριπόλεως
430
294 13
7
20
274
12
4
2
3
3
1
3
8
7
7
3
323 2ο Τριπόλεως
454
301 13
4
17
284
10
5
2
7
7
1
3
6
2
6
324 2ο Τριπόλεως
438
313
5
9
14
299
6
7
2
1
3
5
3
5
8
3
6
2
325 2ο Τριπόλεως
469
303 12
4
16
287
6
9
5
7
2
9
5
3
9
3
10
2
3
2
1
598 / 623
ΧΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΡΑΧΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΡΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΝΤΖΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ)
Εκλογικό Τμήμα
326 2ο Τριπόλεως
432
310 11
3
14
296
11
7
6
2
3
10
4
3
6
4
6
327 2ο Τριπόλεως
432
329 11 12
23
306
6
2
4
1
2
5
4
4
9
8
1
328 2ο Τριπόλεως
435
320
7
5
12
308
6
4
4
3
5
4
4
6
14
3
4
329 2ο Τριπόλεως
442
279
9
3
12
267
3
4
1
7
7
3
4
5
7
4
330 2ο Τριπόλεως
439
314 12
3
15
299
11
3
5
3
1
16
3
5
8
3
6
4
331 2ο Τριπόλεως
439
301 14
5
19
282
2
7
2
2
5
13
5
7
4
2
6
6
332 2ο Τριπόλεως
434
314 11
5
16
298
3
4
4
1
3
6
1
1
4
2
2
333 2ο Τριπόλεως
458
330
9
5
14
316
8
6
2
2
4
8
5
3
2
8
2
334 2ο Τριπόλεως
433
288
9
5
14
274
7
12
5
2
3
1
9
6
12
5
1
1
335 2ο Τριπόλεως
434
293 18
4
22
271
2
3
2
1
5
6
6
3
5
3
3
336 2ο Τριπόλεως
430
289 19
8
27
262
10
3
1
2
3
4
6
2
4
4
5
337 2ο Τριπόλεως
448
313
7
3
10
303
4
7
4
1
1
6
4
3
6
3
2
338 2ο Τριπόλεως
469
327
7
3
10
317
9
1
11
1
5
2
2
5
3
5
5
339 2ο Τριπόλεως
465
332
9
5
14
318
10
3
10
4
11
7
6
7
2
340 2ο Τριπόλεως
554
390
8
4
12
378
5
9
7
4
11
4
1
12
5
4
3
341 2ο Τριπόλεως
561
393
9
6
15
378
5
7
9
3
8
4
4
6
10
6
4
342 2ο Τριπόλεως
559
387 20
5
25
362
4
9
4
5
3
9
6
5
10
4
10
3
343 2ο Τριπόλεως
554
398 21
4
25
373
6
9
6
2
11
10
2
2
3
3
8
344 2ο Τριπόλεως
586
395 31
4
35
360
4
7
4
1
4
5
3
10
7
4
670 12750
289
254
174
103
167
272
252
197
203
84
Σύνολα Τριπόλεως 20063 13420 474 196
138
123
3
2
2
6
4
599 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα Τριπόλεως
ΧΟΥΤΟΥΤΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΜΙΚΛΗ-ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΑ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
ΣΚΟΡΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΜΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
302 1ο Τριπόλεως
432
260 10
7
17
243
3
3
5
22
2
6
12
9
6
5
1
9
303 1ο Τριπόλεως
446
273 11
3
14
259
6
5
10
30
2
13
15
9
8
5
10
21
304 1ο Τριπόλεως
446
272 10
4
14
258
1
2
3
19
1
13
9
6
12
4
7
11
305 1ο Τριπόλεως
443
283 13
1
14
269
2
4
18
22
2
10
14
8
7
7
7
6
306 1ο Τριπόλεως
432
279
9
6
15
264
3
7
11
32
6
10
32
4
13
8
7
12
307 1ο Τριπόλεως
439
294
4
1
5
289
7
12
3
29
12
18
33
9
11
5
7
14
308 1ο Τριπόλεως
456
285 10
0
10
275
3
8
23
3
5
14
7
9
8
309 1ο Τριπόλεως
453
279 13
3
16
263
3
2
9
25
9
18
10
5
9
2
15
310 1ο Τριπόλεως
434
278 10
5
15
263
3
5
8
15
2
9
13
11
5
5
6
5
311 1ο Τριπόλεως
431
261
5
5
10
251
7
11
33
1
9
17
12
9
11
3
16
312 1ο Τριπόλεως
437
280 11
3
14
266
4
6
5
29
13
14
15
10
7
1
21
313 1ο Τριπόλεως
431
283
4
1
5
278
2
3
4
23
6
11
17
19
11
2
1
9
314 1ο Τριπόλεως
438
285
6
5
11
274
5
2
8
20
4
10
26
12
9
1
3
13
315 1ο Τριπόλεως
436
268
9 14
23
245
4
4
9
18
2
17
12
8
5
7
5
12
316 1ο Τριπόλεως
467
277
6
2
8
269
7
5
4
20
4
19
11
7
6
3
8
12
317 1ο Τριπόλεως
554
374 10
1
11
363
8
1
8
34
2
8
22
5
11
6
6
10
318 1ο Τριπόλεως
555
357
9
5
14
343
4
1
7
38
4
15
26
7
17
6
12
15
319 1ο Τριπόλεως
555
350 11
2
13
337
2
7
4
27
2
22
13
9
13
7
8
13
320 1ο Τριπόλεως
549
360 16
4
20
340
3
2
6
18
2
12
15
12
11
8
10
23
321 2ο Τριπόλεως
434
309 12
8
20
289
4
3
7
17
5
19
16
10
18
13
9
13
322 2ο Τριπόλεως
430
294 13
7
20
274
5
4
4
16
14
13
6
9
6
6
8
323 2ο Τριπόλεως
454
301 13
4
17
284
2
7
6
18
2
14
23
7
16
4
6
6
324 2ο Τριπόλεως
438
313
5
9
14
299
4
4
3
11
4
17
12
11
13
11
2
10
325 2ο Τριπόλεως
469
303 12
4
16
287
4
6
9
16
3
7
13
10
7
2
2
5
8
600 / 623
ΧΟΥΤΟΥΤΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΜΙΚΛΗ-ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΑ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
ΣΚΟΡΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΜΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
326 2ο Τριπόλεως
432
310 11
3
14
296
7
4
7
16
2
16
11
7
18
5
6
7
327 2ο Τριπόλεως
432
329 11 12
23
306
2
2
4
23
3
19
25
10
19
7
6
9
328 2ο Τριπόλεως
435
320
7
5
12
308
6
7
6
26
4
28
23
5
22
7
6
11
329 2ο Τριπόλεως
442
279
9
3
12
267
6
7
6
16
3
12
11
17
24
9
7
9
330 2ο Τριπόλεως
439
314 12
3
15
299
2
3
5
24
7
9
15
8
14
5
5
3
331 2ο Τριπόλεως
439
301 14
5
19
282
5
7
6
15
1
11
19
13
11
3
3
3
332 2ο Τριπόλεως
434
314 11
5
16
298
2
8
6
22
3
19
23
7
8
4
10
9
333 2ο Τριπόλεως
458
330
9
5
14
316
4
3
6
27
6
6
22
4
14
6
11
14
334 2ο Τριπόλεως
433
288
9
5
14
274
4
5
8
11
3
10
11
8
7
3
9
1
335 2ο Τριπόλεως
434
293 18
4
22
271
3
9
4
13
2
8
15
5
11
9
5
12
336 2ο Τριπόλεως
430
289 19
8
27
262
2
2
3
12
5
13
14
5
9
11
12
4
337 2ο Τριπόλεως
448
313
7
3
10
303
4
2
3
12
2
9
19
11
18
11
11
10
338 2ο Τριπόλεως
469
327
7
3
10
317
1
3
5
15
2
14
19
14
15
16
7
4
339 2ο Τριπόλεως
465
332
9
5
14
318
7
9
5
30
25
21
11
14
6
5
11
340 2ο Τριπόλεως
554
390
8
4
12
378
4
3
10
20
4
13
28
12
17
9
7
7
341 2ο Τριπόλεως
561
393
9
6
15
378
8
10
4
40
4
26
20
17
29
8
2
10
342 2ο Τριπόλεως
559
387 20
5
25
362
6
7
5
24
3
15
20
13
25
9
10
6
343 2ο Τριπόλεως
554
398 21
4
25
373
1
5
5
25
4
16
17
5
9
6
6
20
344 2ο Τριπόλεως
586
395 31
4
35
360
8
7
8
21
1
20
28
14
20
11
7
8
670 12750
178
198
276
947
130
589
771
409
545
295
264
445
Σύνολα Τριπόλεως 20063 13420 474 196
601 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλωνισταίνης
Εκλογικό Τμήμα
355 1ο Αλωνισταίνης
Σύνολα Αλωνισταίνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
290
173
8
0
8
165
11
290
173
8
0
8
165
11
602 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλωνισταίνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΘΩΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Εκλογικό Τμήμα
355 1ο Αλωνισταίνης
Σύνολα Αλωνισταίνης
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
290
173
8
0
8
165
21
13
290
173
8
0
8
165
21
13
603 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλωνισταίνης
Εκλογικό Τμήμα
355 1ο Αλωνισταίνης
Σύνολα Αλωνισταίνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
290
173
8
0
8
165
50
290
173
8
0
8
165
50
604 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Αλωνισταίνης
Εκλογικό Τμήμα
355 1ο Αλωνισταίνης
Σύνολα Αλωνισταίνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
290
173
8
0
8
165
19
290
173
8
0
8
165
19
605 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαινάλου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
356 2ο Μαινάλου
Σύνολα Μαινάλου
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
171
78
0
2
2
76
7
17
171
78
0
2
2
76
7
17
606 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαινάλου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
356 2ο Μαινάλου
Σύνολα Μαινάλου
171
78
0
2
2
76
171
78
0
2
2
76
607 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαινάλου
Εκλογικό Τμήμα
356 2ο Μαινάλου
Σύνολα Μαινάλου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
171
78
0
2
2
76
30
171
78
0
2
2
76
30
608 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Πιάνας
Εκλογικό Τμήμα
357 3ο Πιάνας
Σύνολα Πιάνας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
390
169
3
1
4
165
19
390
169
3
1
4
165
19
609 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Πιάνας
357 3ο Πιάνας
Σύνολα Πιάνας
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
390
169
3
1
4
165
25
77
390
169
3
1
4
165
25
77
610 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ροεινού
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
358 4ο Ροεινού
Σύνολα Ροεινού
322
160
1
1
2
158
30
322
160
1
1
2
158
30
611 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Ροεινού
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
358 4ο Ροεινού
Σύνολα Ροεινού
322
160
1
1
2
158
75
322
160
1
1
2
158
75
612 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Σιλίμνης
Εκλογικό Τμήμα
359 5ο Σιλίμνης
Σύνολα Σιλίμνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
352
120
1
0
1
119
20
352
120
1
0
1
119
20
613 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Σιλίμνης
Εκλογικό Τμήμα
359 5ο Σιλίμνης
Σύνολα Σιλίμνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΡΕΠΠΑ-ΚΟΥΛΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
352
120
1
0
1
119
48
352
120
1
0
1
119
48
614 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Σιλίμνης
Εκλογικό Τμήμα
359 5ο Σιλίμνης
Σύνολα Σιλίμνης
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΧΡΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
352
120
1
0
1
119
25
352
120
1
0
1
119
25
615 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Σιλίμνης
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εκλογικό Τμήμα
359 5ο Σιλίμνης
Σύνολα Σιλίμνης
352
120
1
0
1
119
6
352
120
1
0
1
119
6
616 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Τσελεπάκου
Εκλογικό Τμήμα
360 6ο Τσελεπάκου
Σύνολα Τσελεπάκου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
562
284
4
2
6
278
70
562
284
4
2
6
278
70
617 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Τσελεπάκου
Εκλογικό Τμήμα
360 6ο Τσελεπάκου
Σύνολα Τσελεπάκου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
562
284
4
2
6
278
33
562
284
4
2
6
278
33
618 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Τσελεπάκου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογικό Τμήμα
360 6ο Τσελεπάκου
Σύνολα Τσελεπάκου
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
562
284
4
2
6
278
17
69
562
284
4
2
6
278
17
69
619 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοβιτσίου
Εκλογικό Τμήμα
361 7ο Χρυσοβιτσίου
Σύνολα Χρυσοβιτσίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
414
229
3
0
3
226
25
414
229
3
0
3
226
25
620 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοβιτσίου
Εκλογικό Τμήμα
361 7ο Χρυσοβιτσίου
Σύνολα Χρυσοβιτσίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
414
229
3
0
3
226
24
414
229
3
0
3
226
24
621 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοβιτσίου
Εκλογικό Τμήμα
361 7ο Χρυσοβιτσίου
Σύνολα Χρυσοβιτσίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
414
229
3
0
3
226
51
414
229
3
0
3
226
51
622 / 623
Δημοτικές Εκλογές 2010 Σταυροί Προτίμησης Τοπικών Υποψηφίων
Δήμος Τρίπολης
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοβιτσίου
Εκλογικό Τμήμα
361 7ο Χρυσοβιτσίου
Σύνολα Χρυσοβιτσίου
Εγγεγρ. Ψήφισ. Άκυ Λευ Συν.Α+Λ Έγκυρ.
ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)
414
229
3
0
3
226
58
414
229
3
0
3
226
58
623 / 623