Ανακήρυξη συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών

Αριθμός
17 /2010
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
(Εκούσια δικαιοδοσία)
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Θεοφανώ Κουτσουμπέλα,
Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Βλάχου, Πρωτοδίκη, Ουρανία Καραντζίκη,
Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα Ελένη Ρούτση.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Οκτωβρίου 2010,
προκειμένου να ανακηρύξει τους συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων
και Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και των υποψηφίων Συμβούλων
δημοτικής κοινότητας, συμβούλων τοπικής κοινότητας και εκπροσώπων
της τοπικής κοινότητας του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας, που
δηλώθηκαν έγκαιρα για τις Δημοτικές Εκλογές που θα διενεργηθούν στις
7 Νοεμβρίου 2010.ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, οι κρινόμενες έξι (6) δηλώσεις με τις οποίες καταρτίσθηκαν
ισάριθμοι συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων,
καθώς και υποψηφίων Συμβούλων δημοτικής κοινότητας, συμβούλων
τοπικής κοινότητας και εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας στο Δήμο
Τρίπολης Νομού Αρκαδίας για τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου
2010, υποβλήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα στην Πρόεδρο του
Δικαστηρίου τούτου, μαζί με τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σ’
αυτές για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού, δηλαδή πιστοποιητικά,
υπεύθυνες δηλώσεις και αποδεικτικά είσπραξης Δ.Ο.Υ. που αντιστοιχούν
σε εκατό ευρώ (100 €) για τους υποψηφίους Δημάρχους, και πενήντα
ευρώ (50 €) για τους υποψηφίους δημοτικούς Συμβούλους. Αποδεικτικό
Δ.Ο.Υ. δεν απαιτείται για το αξίωμα του μέλους του συμβουλίου των
δημοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010,
του μέλους του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, καθώς και του
τοπικού εκπροσώπου. Εξάλλου οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν
νόμιμο αριθμό υποψηφίων
το
σύμφωνα με τον πληθυσμό του Δήμου
Τρίπολης και φέρουν όλα τα τυπικά στοιχεία που ορίζει ο νόμος.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 3852/2010 παρέχεται η
δυνατότητα, εκτός από τον υποψήφιο Δήμαρχο και σε υποψηφίους
δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους. Σε περίπτωση δε
παραιτήσεως υποψηφίου δημοτικού συμβούλου τη θέση του μπορεί να
καταλάβει νέος υποψήφιος, ύστερα από δήλωση του υποψηφίου δημάρχου
ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία της παραγράφου 7 του άρθρου 19.
Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 19 καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που
προτείνεται.
Εν προκειμένω, ο Παντολέων Φώτιος του Γεωργίου, υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια Τρίπολης με το
συνδυασμό «ΤΡΙΠΟΛΗ- ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και επικεφαλή
υποψήφιο Δήμαρχο τον Δημήτριο Παυλή του Αναστασίου με την από
21.10.2010 (αρ.πρωτ.Φ13/1438/22.10.2010) δήλωσή του παραιτήθηκε από
την ανωτέρω υποψηφιότητά του. Περαιτέρω ο υποψήφιος Δήμαρχος με
την υπ’αριθ.πρωτ. Φ13/1439/22.10.2010 δήλωσή του συμπλήρωσε τη
θέση του παραιτηθέντος με την υποψηφία δημοτική σύμβουλο Δάλκου
Αναστασία του Ευσταθίου, προσκομίζοντας παράλληλα τα προβλεπόμενα
εκ του νόμου δικαιολογητικά. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή η
παραίτηση του Παντολέοντος Φωτίου του Γεωργίου και τη θέση του να
καταλάβει η Δάλκου Αναστασία του Ευσταθίου.
2
2o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.
3852/2010 (Α΄87) με τις τροποποιήσεις του Ν. 3870/2010 (Α΄138),
κρίνεται ότι έγκαιρα δηλώθηκαν οι παραπάνω έξι (6) συνδυασμοί των
υποψηφίων του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας και πρέπει να γίνει η
ανακήρυξη αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους συνδυασμούς υποψηφίων Δημάρχων και
Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και των υποψηφίων Συμβούλων δημοτικής
κοινότητας, συμβούλων τοπικής κοινότητας και εκπροσώπων της τοπικής
κοινότητας του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας, που υποβλήθηκαν
έγκαιρα για τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, τους οποίους
αποτελούν οι παρακάτω:
1. Το Συνδυασμό με το όνομα ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και
έμβλημα τη λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω τη λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, στα δεξιά
τους υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα
αριστερά, που περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψήφιους
δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα παρακάτω: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιος Δήμαρχος
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
ΠΑΣΠΑΤΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΡΑΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΣΚΡΟΠΙΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
ΑΜΠΝΤΟΥΛ – ΜΑΛΑΚ ΜΑΞΙΜ του ΦΟΥΑΝΤ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
3o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΣΣΥΒΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΧΑΝΑ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΟΥΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΥ – ΜΠΟΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΙΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΦΡΑΙ ΤΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΡΙΤΣΑΡΝΤ (RITCHARD)
ΧΛΕΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγιωργιτίκων
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αλωνισταίνης
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίου
ΔΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχοκερασιάς
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βουρβούρων
ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Δάρα
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ευάνδρου
ΝΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καμαρίου
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6
4o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κανδήλας
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κολλινών
ΚΑΚΛΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μάκρης
ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πικερνίου
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ριζών
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Σάγκα
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
2. Το Συνδυασμό με το όνομα «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» και
έμβλημα: τρία χελιδόνια με λοξή ανοδική πορεία περικλειόμενα από
κύκλο που σχηματίζεται από τις λέξεις «ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» και σε ευθεία σειρά κάτω από τον κύκλο
οι λέξεις « εγγύηση ανάπτυξης και δημιουργίας», που περιλαμβάνει τον
υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς
συμβούλους, σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
ΓΚΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7
ΜΠΙΛΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
ΛΥΓΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
ΚΟΥΒΑΒΑ ΑΣΗΜΩ του ΣΑΒΒΑ
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
---------------Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΛΩΤΗ -ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
ΑΝΕΖΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ –ΜΠΟΝΩΡΗ ΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΥΡΩΝΟΣ
8
5o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΗΛΙΑ
ΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΛΕΝΗ-ΔΡΙΒΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ –ΨΙΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΑΔΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΑΜΑΡΑ –ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9
ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ -ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΟΥΤΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου
ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγιωργίτικων
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Αθήναιου
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αμπελακίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΨΥΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αραχαμιτων
ΚΩΤΣΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ασέας
ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10
6o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Βαλτετσίου
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχοκερασιάς
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ –ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου
ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ζευγολατιού
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κανδήλας
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κάψα
ΜΕΛΛΟΥ – ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κολλινών
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Λιθοβουνίων
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΟΥΡΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λουκά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μάκρης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μάναρη
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μερκοβουνίου
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΙΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεστάνης
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Παλλαντίου
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πάπαρη
ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παρθενίου
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Περθωρίου
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12
7o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πικερνίου
ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Σιλίμνας
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σκοπής
ΓΕΩΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σταδίου
ΚΟΠΙΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Στενού
ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβιτσίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. Το Συνδυασμό με το όνομα «Μαντινειακή Συμπολιτεία» και χωρίς
έμβλημα, που περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψήφιους
δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΕΣΣΕΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΑΓΚΛΑΒΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΙΟΚΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΨΥΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Σκιρίτιδας
ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
ΓΚΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΓΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΓΙΟΚΑΡΗ ΜΑΡΙ-ΛΟΥΙΖΕ του ΧΑΪΝΤΣ (Giokaris Marie-Luise von
Heinrich)
ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΓΓΕΛΗ
ΚΟΝΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
14
8o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΚΟΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΕΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) του Βασιλείου
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΦΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΟΡΔΩΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΓΙΩΡΓΗ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρα
ΜΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ
15
Υποψήφιοι
σύμβουλοι
Τοπικής
Κοινότητας
Αγίου
Κωνσταντίνου
ΓΑΡΕΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Βουνού
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βουρβούρων
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Δάρα
ΣΤΡΕΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κανδήλας
ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κολλινών
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παρθενίου
ΜΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ριζών
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σκοπής
ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σταδίου
16
9o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Στρίγκου
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. Το Συνδυασμό με το όνομα «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ
ΜΟΡΙΑ» και έμβλημα «1)Γράφημα που απεικονίζει τον ήλιο πάνω στον
ορίζοντα της φύσης. 2) Η πρώτη γραμμή γράφει την λέξη Τρίπολη με
μικρά γράμματα. 3) Η δεύτερη γραμμή γράφει την λέξη Πρωτεύουσα με
μικρά πλάγια γράμματα. 4) Η τρίτη γραμμή γράφει τις λέξεις του Μοριά
με μικρά πλάγια γράμματα. 5) Η τέταρτη γραμμή γράφει με κεφαλαία
γράμματα και σε συνέχεια ολόκληρο το όνομα του συνδυασμού
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ., που περιλαμβάνει τον
υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς
συμβούλους, σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
ΣΙΑΜΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
ΑΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ
ΚΟΣΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
17
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΟΥΜΑΡΕΛΑ-ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΕΡΜΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
ΚΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Σκυρίτιδας
ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΗΤΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
ΒΟΣΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΓΓΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΡΕΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΛΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΖΙΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
18
10o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΟΥΡΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΕΥΚΙΛΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου
ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
ΔΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
19
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγιωργίτικων
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγριακώνας
……………………………………………………………………
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αθήναιου
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αλέας
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ-ΦΕΛΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αλεποχωρίου
ΡΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αλωνισταίνης
ΘΩΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αμπελακίου
………………………..……………………………………………………
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αραχαμιτών
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίου
ΚΟΥΡΗ-ΨΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΑΡΙΝΗ
ΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20
11o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ασέας
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βαλτετσίου
……………..………………………………………………………….
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχοκερασέας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βουνού
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βουρβούρων
ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΕΡΤΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γαρέας
ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Δάρα
……………………………………………………………………………
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Δάφνης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Δόριζα
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
21
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου
ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ευάνδρου
…………………………………………………………………………
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ζευγολατιού
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Θάνα
ΔΑΛΜΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ ΙΟΥΛΙΕΤΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καλτεζών
ΛΥΡΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καμαρίου
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ-ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κάνδαλου
ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κανδήλας
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
22
12o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ-ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καρδαρά
…………………………………………………………………………….
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κάψα
…………………………………………………………………………….
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κερασιάς
…………………………………………………………………………….
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κερασίτσης
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΖΑΘΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κεραστάρη
ΜΠΕΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κολλινών
ΚΕΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΠΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κώμης
ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου
ΚΑΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΜΗΤΡΟΥ-ΓΚΙΝΤΩΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΞΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΤΣΟΥΓΚΟΥ-ΖΑΒΟΥ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λιθοβουνίων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λίμνης
ΛΑΓΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λουκά
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΩΜΗΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαγούλας
ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαινάλου
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μάκρης
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μάναρη
ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μανθυρέας
ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαυρικίου
ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΙΕΡΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαυρογιάννη
………………………………………………………………….
24
13o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μερκοβουνίου
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Μαντινείας
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΛΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΟΥ-ΤΣΑΓΚΟΥΡΗ ΝΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεστάνης
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ορχομενού
……………………………………………………………………….…….
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιόπυργου
ΑΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιόχουνης
………………………………………………………………………………
..
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλλαντίου
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παναγίτσας
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΙΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ
25
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πάπαρη
ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παρθενίου
ΚΟΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πελάγους
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Περθωρίου
……………………………………………………………………………..
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πηγαδακίων
ΝΤΕΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πιάνας
…………………………………………………………………………
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πικέρνη
ΔΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΚΟΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΑΛΕΞΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ριζών
ΒΟΣΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΥΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ροεινού
ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
26
14o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σάγκα
……………………………………………………………………………..
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σιλίμνης
ΡΕΠΠΑ-ΚΟΥΛΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σιμιάδων
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σκοπής
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σταδίου
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Στενού
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ
ΡΕΒΕΛΑ-ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Στρίγκου
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τζίβα
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τσελεπάκου
ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβιτσίου
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Χωτούσης
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ψηλής Βρύσης
ΓΚΙΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. Το Συνδυασμό με το όνομα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ» και με έμβλημα ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΠΟΛΗ» ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, που περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο και
τους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα
παρακάτω:
ΔΕΛΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
28
15o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
ΜΕΓΡΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΕΝΤΖΗ - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
Εκλογική Περιφέρεια Σκιρίτιδας
ΚΩΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟ ΘΟΔΩΡΑΚΗ του ΛΑΖΗ
ΓΙΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟΥΛΗΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
29
ΚΑΡΑΜΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΛΙΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΓΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ - ΖΩΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΕΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΗΤΑ
ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΗΛΙΑ
ΝΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΤΟΥΤΛΙΝΓΚΕΡ – ΣΡΕΝΤΕΡ (DUTTLINGER – SCHRÖDER)
ΙΝΓΚΕΜΠΟΡΓΚ ΜΑΡΙΑ (INGEΒORG MARIA) του ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ
(JULIUS)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΠΕΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΑΧΟΥΡΙ ΙΜΠΡΑΧΗΜ του ΣΑΛΕΧ
ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης
ΑΝΤΖΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΓΙΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30
16o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΡΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΡΑΧΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας
Αγίας Βαρβάρας
-----------------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας
Αγίου Βασιλείου Μαντινείας
-------------------------Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
ΣΟΥΝΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγιωργήτικων
ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αγριακόνας
ΤΣΙΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αθήναιου
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
31
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αλέας
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αλεποχωρίου
-----------------------
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αλωνισταίνης
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αμπελακίου
ΧΑΡΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αραχαμιτών
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίου
ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΧΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ασέας
-------------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Βαλτετσίου
ΜΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνης
----------------Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχοκερασέας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
32
17o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Βουνού
ΓΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βουρβούρων
-------------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Γαρέας
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Δάρα
ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Δάφνης
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Δόριζας
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΗΛΙΑ
ΠΑΛΑΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου
-------------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ευάνδρου
ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
33
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ζευγολατιού
---------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Θάνα
ΠΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΥ
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Καλτεζών
ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΛΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καμαρίου
ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Κανδάλου
--------------Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κανδήλας
ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΠΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ
ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Καρδαρά
ΠΙΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κάψα
-----------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Κερασιάς
ΤΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΩΝΑ
34
18o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κερασίτσης
ΜΗΤΡΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Κεραστάρη
--------------------Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κολλινών
ΜΥΛΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Κώμης
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου
ΚΑΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Λιθοβουνίων
---------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Λίμνης
-------------------Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λουκά
ΓΙΑΒΡΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΑΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΩΜΗΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μαγούλας
ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ
35
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μαινάλου
ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μάκρης
ΚΟΥΒΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΟΥΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μάναρη
ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μανθυρέας
---------------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μαυρικίου
---------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μαυρογιάννη
ΣΥΡΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μερκοβουνίου
ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Μαντινείας
-----------------Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεστάνης
ΚΑΤΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΓΙΩΛΑ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ορχομενού
36
19o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΚΑΣΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου
-----------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχούνης
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΦΛΙΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Παλλαντίου
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Παναγίτσας
--------------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πάπαρη
ΚΑΚΑΜΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΑΓΚΙΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παρθενίου
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πελάγους
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Περθωρίου
ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πηγαδακίων
----------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πιάνας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
37
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πικέρνη
ΔΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ριζών
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ροεινού
--------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Σάγκα
ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Σιλίμνης
ΧΡΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Σιμιάδων
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σκοπής
ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σταδίου
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Στενού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Στρίγκου
ΔΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
38
20o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Τζίβα
--------------Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Τσελεπάκου
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβιτσίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Χωτούσης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ψηλής Βρύσης
ΓΚΙΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. Το συνδυασμό με το όνομα «ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ» και με έμβλημα που
αποτελείται
από
το
περίγραμμα
του
νέου
Δήμου
Τριπόλεως,
διαχωριζόμενο στα όρια των συνενωθέντων παλαιών Δήμων και
τοποθετούμενο εντός δύο ομόκεντρων κύκλων, των οποίων το ενδιάμεσο
διαχωρίζεται σε οκτώ ισόπλευρα τοξοειδή τραπέζια, διαφόρου χρώματος
και με αναγραφή των λέξεων: «ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ Γιάννης Σμυρνιώτης» ,
39
που περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψήφιους
δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος Τρίπολης)
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Εκλογική Περιφέρεια Βαλτετσίου
ΚΑΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Κορυθίου
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΡΑΜΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Λεβιδίου
ΑΓΡΑΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Εκλογική Περιφέρεια Μαντινείας
ΑΡΜΟΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ
40
21o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Εκλογική Περιφέρεια Σκιρίτιδας
ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΡΩΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τεγέας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΛΥΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Εκλογική Περιφέρεια Τρίπολης
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΜΠΑΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
41
ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΑΝΕΛΟΥ
ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΞΕΝΟΥ ΝΙΟΒΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ- ΠΕΤΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΠΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΟΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΑΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Φαλάνθου
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΛΥΓΕΡΗ (ΡΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
42
22o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΜΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΚΟΡΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΑ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΙΜΙΚΛΗ-ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΟΥΤΟΥΤΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας
ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγ.Βασιλείου Μαντινείας
ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΧΑΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγιωργιτίκων
ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγριακόνας
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αθηναίου
43
ΝΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αλέας
ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αλεποχωρίου
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αλωνισταίνης
ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Αμπελακίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αραχαμιτών
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίου
----------------------------------------------------------------Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ασέας
ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βαλτετσίου
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνης
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχοκερασέας
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
44
23o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βουνού
ΜΠΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Βουρβούρων
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γαρέας
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Δάρα
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΕΧΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΡΕΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Δάφνης
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Δόριζα
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΓΙΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου
ΚΟΥΡΒΕΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΞΑΜΠΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
45
ΣΙΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Ευάνδρου
ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ζευγολατείου
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Θάνα
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καλτεζών
ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καμαρίου
ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κανδάλου
ΜΠΙΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κανδήλας
ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
46
24o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καρδαρά
ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κάψα
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κερασιάς
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κερασίτσης
ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΗΤΑ-ΚΩΤΣΙΑΝΔΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΗΤΑ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κεραστάρι
ΚΟΚΚΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κολλινών
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κώμης
ΚΑΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΚΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
47
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λιθοβουνίων
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λίμνης
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λουκά
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΒΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΚΛΗΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Μαγούλας
ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Μαινάλου
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Μάκρης
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Μάναρη
ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Μανθυρέας
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Μαυρικίου
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Μαυρογιάννη
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
48
25o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μερκοβουνίου
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΪΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Μαντινείας
ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΛΟΥΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΧΡΥΣΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Νεστάνης
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΟΥΣΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ορχομενού
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχούνης
----------------------Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παλλαντίου
49
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παναγίτσας
ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πάπαρη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΧΛΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παρθενίου
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πελάγους
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Περθωρίου
ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοιΤοπικής Κοινότητας Πηγαδακίων
-----------------------------------Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πιάνας
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πικέρνη
ΚΑΛΑΣΙΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
50
26o φύλλο της υπ’ αριθμό 17/2010 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης [Εκούσια Δικαιοδοσία]
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ριζών
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΚΑΖΗ – ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ροεινού
ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σάγκα
ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΙΟΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σιλίμνης
ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σιμιάδων
ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΛΕΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σκοπής
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σταδίου
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΟΥΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Στενού
ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
51
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Στρίγκου
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τζίβα
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΚΛΗΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τσελεπάκου
ΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβιτσίου
ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Χωτούσσης
ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ψηλής Βρύσης
ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Τρίπολη σε
έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στις 23 Οκτωβρίου
2010.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
52