Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα

Πολιτικές
Ελέγχου & Αξιολόγησης
στον Υγειονομικό Τομέα
15 - 18 Δεκεμβρίου 2010
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης
Τομέας Οικονομικών της Υγείας
Υπό την αιγίδα του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
www.CandC-group.com
E . [email protected]
Τ . 210 68 89 130
Φ. 210 68 44 777
www.healthcongress.gr
Πιερίας 1Α, 144 51
Μεταμόρφωση Αττικής
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ
Association Management
Professional Congress Organiser
Events & Destination Management
Strategy & Communication
Χορηγός Επικοινωνίας:
Foh / 2+
C.Ad.01/07
Επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα: www.pfizer.gr
Είμαστε η μεγαλύτερη
οικογενειακή τράπεζα
φύλαξης βλαστικών
κυττάρων της Ευρώπης
Εδώ και 10 χρόνια πραγματοποιούμε υπεύθυνα φύλαξη
βλαστικών κυττάρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και
αποθηκεύουμε ενήλικα βλαστικά κύτταρα ομφάλιου λώρου και
ομαλοπλακουντιακού αίματος
Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε 39 χώρες και φυλάμε πάνω
από 120.000 δείγματα, με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων
μεταμοσχεύσεων
Υποστηρίζουμε υπεύθυνα τη δημόσια και ιδιωτική φύλαξη
και παρέχουμε σε οικογένειες με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης
ασθένειας, που αποδεδειγμένα τα βλαστικά κύτταρα συμβάλουν
στη θεραπεία της, την δυνατότητα δωρεάν φύλαξης
Είμαστε επίσημα αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες αρχές ως
τράπεζα ιστών και οργάνων
Είμαστε η πρώτη εταιρία στην Ευρώπη που παρείχε υπηρεσία
φύλαξης μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων (MSCs)* από τον
ιστό του ομφάλιου λώρου. Χρησιμοποιούμε ειδική πρωτοποριακή
μέθοδο αποφεύγοντας απολύτως τον πολλαπλασιασμό (expansion) των κυττάρων, καθώς και τη χρήση ζωικών προϊόντων (animal
growth factors), πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την υπηρεσία
αυτή τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Σεβόμαστε την
αρχή της ελάχιστης επεξεργασίας των βλαστικών κυττάρων (minimal
manipulation of stem cells) σεβόμενοι απόλυτα τις προσταγές της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EU directive 2003/63/EC).
* Η αποθήκευση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων (MSCs) έχει τη δυνατότητα να
διευρύνει τις μελλοντικές κυτταρικές θεραπευτικές εφαρμογές. Η κλινική έρευνα δείχνει ότι τα
βλαστικά αυτά κύτταρα θα μπορούσαν να έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες χρήσης σε
ιατρικές θεραπείες, συγκριτικά με τα ήδη αποδεδειγμένης χρησιμότητας βλαστικά κύτταρα τα
οποία προέρχονται από το αίμα του ομφάλιου λώρου. Ειδικά στην αντιμετώπιση παθήσεων
όπως του Διαβήτη τύπου Ι, καθίσταται αναγκαία η συνδυασμένη χρήση φυλαγμένων
βλαστικών κυττάρων τόσο από το αίμα όσο και από τον ιστό του ομφάλιου λώρου του ίδιου
του ασθενούς.
Αθήνα:
Πεισιστράτου 1, Χαλάνδρι
Τηλ.: 801 11 68 200, 210 68 99 200
email: [email protected]
Θεσσαλονίκη:
Ξενοφώντος 1 (Πλ. Δημαρχείου),
Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 421451
Fax: 2310 421457
email: [email protected]
www.cryo-save.com
artwork: www.veslemes.gr
Είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας. Τα εργαστήριά
μας διαθέτουν την αρτιότερη τεχνολογία στην Ευρώπη. Στα
εργαστήριά μας λειτουργεί μοναδικό ειδικό σύστημα επεξεργασίας
του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και απομόνωσης των
βλαστικών κυττάρων, το οποίο εξελίχθηκε σε συνεργασία με
την παγκοσμίου φήμης εταιρία BioSafe. Καμία άλλη δημόσια ή
ιδιωτική τράπεζα δεν διαθέτει το πατενταρισμένο σύστημά μας.
Αποφεύγεται η προσθήκη τοξικών παραγόντων καθώς και η χρήση
αμύλου (strach), πρακτική συνήθης στις υπόλοιπες τράπεζες φύλαξης
βλαστικών κυττάρων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Χαιρετισμός Προέδρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Οργανωτική Επιτροπή .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10
Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης .. .. .. ..
Επιστημονική Επιτροπή ..
.. ..
.. .. ..
..
..
..
.. ..
.. ..
..
..
.. ..
..
..
..
. 10
..
.. 11
..
.. 14
..
..
. 15
..
..
.. 17
Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13
Επιτροπή Αξιολόγησης Υποβληθεισών Εργασιών ..
.. ..
Οργανωτικά Θέματα και Συντονισμός Συνεδρίου ..
..
Ευχαριστίες .. ..
.. ..
.. ..
.. ..
Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
.. .. .. ..
Κάτοψη Εκθεσιακού Χώρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
..
..
..
Γενικές Πληροφορίες .. .. ..
.. .. .. .. ..
..
.. ..
..
..
..
.. ..
.. .. .. ..
..
..
..
. 18
Συνοπτικό Πρόγραμμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Επιστημονικό Πρόγραμμα .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24
Ειδικά Φροντιστήρια ..
..
.. ..
Συμμετοχή στο Συνέδριο .. ..
Παρουσίαση Ανακοινώσεων ..
..
..
.. ..
..
.. ..
.. .. ..
.. .. ..
.. .. ..
..
..
..
.. ..
.. .. .. ..
..
.. ..
..
..
..
49
..
..
. 55
..
.. 54
Διαγωνισμός Συνεδρίου .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Κοινωνικές Εκδηλώσεις – Tελετή Έναρξης Συνεδρίου ..
Κατάλογος Προέδρων – Συντονιστών – Ομιλητών ..
..
.. .. .. ..
.. .. . 57
.. .. .. .. ..
..
58
Ευρετήριο Συγγραφέων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για τη Διοίκηση, τα Oικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, το οποίο
πραγματοποιείται από 15 έως 18 Δεκεμβρίου 2010, στην Αθήνα, στο
ξενοδοχείο Athens Hiltοn.
Μετά τη θετική ανταπόκριση και τη μεγάλη προσέλευση των επιστημόνων
υγείας στα Συνέδρια που προηγήθηκαν, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
(Τομέας Οικονομικών της Υγείας) με την πραγματοποίηση του 6oυ
Πανελληνίου Συνεδρίου επιχειρεί την αναζήτηση και αξιολόγηση πολιτικών
ελέγχου στον υγειονομικό τομέα με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση
για τη βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας και ασφάλισης.
Ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη δημόσια υγεία, την
υγειονομική περίθαλψη, τις πολιτικές υγείας, τα όρια της κρατικής
παρέμβασης στον υγειονομικό τομέα, καθώς και εναλλακτικά σχήματα
αποζημίωσης της υγειονομικής φροντίδας, θα τεθούν και κατά συνέπεια
θα θέσουν τις βάσεις σε μελλοντικές υγειονομικές μεταρρυθμίσεις.
Ειδικότερα, το 6ο Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις πολιτικές
ελέγχου & αξιολόγησης στον υγειονομικό τομέα.
Οι προϋποθέσεις ανασυγκρότησης της υγειονομικής ασφάλισης, η
τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας και ελέγχου του κόστους, η διαπίστευση
δομών και επαγγελματιών υγείας, καθώς και η συμβολή της αυτοδιοίκησης
στις υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο της νέας διοικητικής δομής της χώρας,
θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της συζήτησης.
Η επιστημονική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει Συμπόσια,
Εργαστήρια, Φροντιστήρια, Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Στρογγυλές
Τράπεζες, όπου θα συζητηθούν εξειδικευμένα θέματα υψηλού
ενδιαφέροντος, με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από τον
ελληνικό και διεθνή χώρο, σε συνεργασία με οργανισμούς, υπηρεσίες και
πανεπιστήμια αναγνωρισμένου κύρους. Επιπλέον, η διεξαγωγή Ειδικών
Φροντιστηρίων που απευθύνονται σε νέους επαγγελματίες της υγείας,
εκτιμούμε ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην επιστημονική κατάρτιση
και ενημέρωσή τους.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα ήθελε να σας ευχαριστήσει
θερμά για την ενεργό συμμετοχή σας στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη
Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Κυριόπουλος
Καθηγητής, Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
9
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιάννης Κυριόπουλος
Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Πρόεδρος
Επίτιμος Πρόεδρος
Άρης Σισσούρας
Μοναδα Σχεδιασμού & Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Μηχανολόγων &
Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Αντιπρόεδρος
Ιωακείμ Σιγάλας
Οικονομολόγος
Αντιπρόεδρος
Διεθνών Υποθέσεων
Κυριάκος Σουλιώτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδικός Γραμματέας
Όλγα Οικονόμου
Πανελλήνια Εταιρεία Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων /
Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής
Αντιπρόεδρος
Επιστημονικού
Προγράμματος
Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μανιαδάκης
Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας,
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Γιάννης Ροτζιώκος
EKAB
Μέλη
Σπυρίδων Αποστολόπουλος
Iατρικό Αθηνών ΕΑΕ – Κλινική Αμαρουσίου
Ελευθέριος Θηραίος
Κέντρο Υγείας Βάρης
Παναγιώτης Βίγλας
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Ανδρέας Καρταπάνης
Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία ΑΕ
Ανάργυρος Μαριόλης
Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής
Θανάσης Παπαμίχος
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τομέας Οικονομικών της Υγείας
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 11521
Τηλ.: 213 2010239, Fax: 210 6449571
E-mail: [email protected]
10
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Ελπίδα Πάβη
Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Μέλη
Ιωάννης Αλαμάνος
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λίλα Αντωνοπούλου
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Βακάλης
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Αλκιβιάδης Βατόπουλος
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Αθανάσιος Βοζίκης
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς
Παναγιώτης Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Α΄Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Ελένη Γελαστοπούλου
Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Πάνος Γκούμας
6η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου, Ιονίων
Νήσων, Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου
Ιωάννης Δατσέρης
ΚΕΣΥ
Ιωάννης Δημολιάτης
Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αθανάσιος Ζάβρας
Τμήμα Επιδημιολογίας, Columbia University in
New York City
Χρήστος Ζηλίδης
3η Δ.Υ.ΠΕ.
Μάμας Θεοδώρου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πάνος Καναβός
Medical Technology Research Unit/ Health
Policy Planning and Financing, London School
of Economics
Νικόλαος Κατσίρης
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Κλέα Κατσουγιάννη
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και
Ιατρικής Στατιστικής, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μανόλης Κογεβίνας
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Ξενοφών Κοντιάδης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου/ Ίδρυμα Τσάτσου
Βασίλειος Κοντοζαμάνης
Βασίλειος Κοντός
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Χαρίλαος Κουτής
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.)
Αθήνας
Τζένη Κρεμαστινού
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Χαρούλα Κωλέτση-Κουνάρη
Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
11
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας
Περιβάλλοντος Τμήματος Ιατρικής, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
Μάριος Κ. Λαζανάς
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
Χρήστος Λιονής
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βασίλης Μακρόπουλος
Τομέας Επαγγελματικής Και Βιομηχανικής
Υγιεινής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Μένη Μαλλιώρη
Οργανισμός Κατά Των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
Γεωργία Μαργαρίτη
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Νικόλαος Μαρουδιάς
Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας
Πρόδρομος- Μποδοσάκης Μερκούρης
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
Φωτούλα Μπαμπάτσικου
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.)
Αθήνας
Αλέξης Μπένος
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Μπεχράκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Νικολαΐδης
Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
– Κέντρου για την Μελέτη και την Πρόληψη της
Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών,
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Τάκης Παναγιωτόπουλος
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
12
Ιωάννης Παπαθανασίου
Iατρικό Πανεπιστήμιο ΠΛΟΒΝΤΙΒ,
Φιλιππούπολη - Βουλγαρία
Χριστίνα Παπανικολάου
2η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου
Αναστασία Ρουμελιώτη
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Ανδρέας Σερέτης
Κεντρικό Συμβούλιο Υγειας (ΚΕ.Σ.Υ)/
Νευροχειρουγική Κλινική, ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”
Ιωάννης Στουρνάρας
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών
Γιάννης Τούντας
Kέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας
Γεώργιος Τσάκος
Department Of Epidemiology & Public Health,
University College London
Ιωάννης Υφαντόπουλος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας
Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειρήνη Φαφαλιού
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς
Τάσος Φιλαλήθης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιώργος Φουντζήλας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Παπαγεωργίου»
Αναστάσιος Χατζής
1η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδας – Αττική
Χρήστος Χατζηχριστοδούλου
Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Tryfon Beazoglou
University of Connecticut Health Center
Θεόδωρος Μουντοκαλάκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Dimitris Iatridis
Boston College
Νικόλαος Β. Ντόμπρος
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Δημοσθένης Αγραφιώτης
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Διονύσιος-Αλέξανδρος Βερέττας
Ορθοπεδική Κλινική, ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Βασίλειος Γολεμάτης
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτριος Παπούλιας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σωτήριος Α. Ράπτης
Εθνικό Κέντρο Διαβήτη/ Ελληνική Εταιρεία
Εσωτερικής Παθολογίας
Κωνσταντίνος Σιμόπουλος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χαράλαμπος Γώγος
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Λουκάς Σπάρος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οδυσσέας Ζώρας
Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χριστόδουλος Στεφανάδης
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Κρεατσάς
Β΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών, “Αρεταίειο” Νοσοκομείο
Κωνσταντίνος Μαλίζος
Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γεώργιος Τσαλίκης
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
University of Ottawa
Ηλίας Μόσιαλος
Department of Social Policy, London School of
Economics & Political Science
13
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόεδρος
Ελπίδα Πάβη
Τομέας Οικονομικών Της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Αντιπρόεδρος
Ελευθέριος Θηραίος
Κέντρο Υγείας Βάρης
Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Γραμματικόπουλος
Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Μέλη
Δημήτριος Ζάβρας
Τομέας Οικονομικών Της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Έλλη Ιωαννίδη-Καπόλου
Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Ελευθερία Καραμπλή
Τομέας Οικονομικών Της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Βίκυ Παπανικολάου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Μανώλης Συμβουλάκης
Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής,
ΠΑ.Γ.ΝΗ
Βασιλική Τσιάντου
Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
14
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόεδρος
Χρήστος Λιονής
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Βελονάκης
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας/Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
Γενικός Γραμματέας
Ελένη Γελαστοπούλου
Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μέλη
Γιώργος Κουλιεράκης
Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήματος Ιατρικής, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
15
ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Εκθέτης
Abbott
Laboratories
Ελλάς
Νο
Α5
Novartis
Α2
Roche Hellas
Α4
Roche
Diagnostics
Sanofi-aventis
16
Α7
Α1
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα
Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες που
συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του συνεδρίου αυτού:
Κύριος Χορηγός
Sanofi-aventis
Μείζονες Χορηγοί
Novartis
Pfizer Hellas S.A.
Θεματικοί Χορηγοί
Abbott Laboratories Ελλάς
Amgen Ελλάς
Roche Hellas
Χορηγοί
GlaxoSmithKline
Janssen-Cilag Φαρμακευτική
Υποστηρικτής
MSD
Καθώς και τις εταιρείες
Cryo-Save
Merck Α.Ε.
Roche Diagnostics
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επιστημονικό Marketing
healthview
υποστηρικτής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βιοϊατρική Τεχνολογία ΕΠΕ
17
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας
πραγματοποιείται στην Αθήνα, 15 – 18 Δεκεμβρίου 2010, στο ξενοδοχείο Athens Hilton.
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Προβλέπεται ταυτόχρονη
μετάφραση (αγγλικά-ελληνικά και ελληνικά-αγγλικά) μόνο στις συνεδρίες στις οποίες
συμμετέχουν ομιλητές από το εξωτερικό.
ζωντανη αναμεταδοση

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση σε επιλεγμένες συνεδρίες
από τις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.healthcongress.gr & www.esdy.edu.gr
ΕΚΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της υγείας και της πληροφορικής.
ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ (BADGES)
Οι κάρτες (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο τόσο στις συνεδριακές αίθουσες όσο και στην έκθεση
καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία
του Συνεδρίου, το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010, μετά τη λήξη του Συνεδρίου.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (CME)
Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
χορηγεί 22 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), αμοιβαία
αναγνωρίσιμα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ιατρούς που θα
παρακολουθήσουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις
Πολιτικές Υγείας. Τα μόρια θα χορηγηθούν στους συνέδρους με τη συμπλήρωση του
Δελτίου Αξιολόγησης που θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
18
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί κέντρο παράδοσης και δοκιμής παρουσιάσεων.
Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν σε αυτόν το χώρο το υλικό των εισηγήσεών τους
(CDs, USB-key) τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.
Στις συνεδριακές αίθουσες προβλέπονται τα εξής οπτικοακουστικά μέσα:
• Ηλεκτρονικός υπολογιστής
• Data video projector (PowerPoint Presentation)
19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
09.00 - 10.10
10.10 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
20
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Εγγραφές - Προσέλευση
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
Επίσημη Έναρξη Εργασιών
Στρογγυλό Τραπέζι
“Δημιουργία Ανοικτών Κέντρων
Προστασίας της Υγείας (ΑΚΕΠΥ) από τους Δήμους”
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Δορυφορικό Συμπόσιο
“Πρακτικές, Αποτελέσματα και Προοπτικές της Φαρμακευτικής
Πολιτικής στην Ελλάδα”
Με την ευγενική χορηγία της Sanofi-aventis
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ
Διάλεξη
“Η Επιτακτική Αναγκαιότητα της Μεταρρύθμισης
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”
Διαδραστική Συμμετοχική Συνεδρία
“Προτεραιότητες της Εθνικής Πολιτικής Υγείας και Διαρθρωτικές
Αλλαγές στην Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας”
Θεματολογία: Ιεράρχηση μείζονος κινδύνου για την υγεία,
Προτεραιότητες στη Δημόσια Υγεία, Άξονες Μεταρρύθμισης στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
Οργανωτικές & Διοικητικές αλλαγές στη Διοίκηση και
Διαχείριση των νοσοκομείων,
Ενεργός Συμμετοχή στην Ασφάλιση Υγείας
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Διάλεξη
“Κοινωνικο-οικονομική επιβάρυνση από τις Λοιμώξεις των Οστών
και των Αρθρώσεων”
Δορυφορική Εισήγηση
“Χαρτογραφώντας το ταξίδι των Ασθενών με Ρευματοειδή
Αρθρίτιδα:η περίπτωση της Κρήτης”
Με την ευγενική χορηγία της Roche Hellas
Τελετή Έναρξης Συνεδρίου
Εναρκτήρια Διάλεξη
“Policies of Evaluation and Control in Health Services:
The European and the Greek Perspective”
Δεξίωση Υποδοχής
ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
“Λήψη της Κλινικής Απόφασης με βάση
την evidence-based πρακτική”
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
Στρογγυλό Τραπέζι
“Μέτρα Συγκράτησης Δαπάνης &
Αντικατάσταση Φαρμάκων, Οφέλη και
Επιπτώσεις”
Κείμενο Θέσης*
“Εργαλεία Άσκησης Ελέγχου και
Αξιολόγησης στις Υπηρεσίες Υγείας”
Θεματολογία: Audit (clinical),
Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
NICE, Economic Evaluation,
Δημοσίευση Αποτελεσμάτων,
Εξωτερικός Έλεγχος”
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Με την ευγενική χορηγία της Novartis
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 21.00
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας
“Από τη Θεσμική Πρόβλεψη
στην Εφαρμογή Μεθόδων Management
στις Υπηρεσίες Υγείας”
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΚΑΦΕ
Συνεδρία Cambridge - ΕΣΔΥ
“Από την Ακαδημαϊκή Προσέγγιση
στην Πρακτική Διαχείριση
των Υπηρεσιών Υγείας”
ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**
“Φροντιστήριο Προηγμένων
σπουδών στην οικονομική
αξιολόγηση”
Διάλεξη
“Η Μεταρρύθμιση του ΕΣΥ
στον 21ο αιώνα”
Δορυφορικό Συμπόσιο
“Οστεοπόρωση: Επιπτώσεις και
αντιμετώπισή της στην ελληνική
υγειονομική πραγματικότητα”
Προφορικές
Ανακοινώσεις
“Επιδημιολογία &
Δημόσια Υγεία”
(ΠΑ06 - ΠΑ09)
Αναρτημένες
Ανακοινώσεις
(ΑΑ01-ΑΑ31)
Με την ευγενική χορηγία της Amgen Ελλάς
Στρογγυλό Τραπέζι
“Η Κλινική Διακυβέρνηση
στο Σύστημα Υγείας”
ΕΡΑΤΩ
Προφορικές
Ανακοινώσεις
“Οικονομικά της
Υγείας”
(ΠΑ01 - ΠΑ05)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
1-2
Στρογγυλό Τραπέζι
“Τράπεζες βλαστοκυττάρων ως προς
τον οικονομικό και κοινωνικό τομέα”
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Διάλεξη
“Το Μετέωρο Βήμα της Μεταρρύθμισης
του ΕΣΥ: Θα τα καταφέρουμε αυτή
τη φορά;”
Δορυφορικό Συμπόσιο
“Κριτική Προσέγγιση της Υγειονομικής
Πραγματικότητας στην Ελλάδα”
Με την ευγενική χορηγία της Novartis
* Κλειστή Συνεδρία. Προσέλευση μόνο με πρόσκληση.
** Η ροή του διακόπτεται για το διάλειμμα καφέ.
21
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
09.30 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Διάλεξη
“Χρηματοδότηση των Συστημάτων Υγείας:
Παγκόσμιες Τάσεις & Επιπτώσεις για την
Ελλάδα”
Στρογγυλό Τραπέζι
“Κατάρτιση συνταγολογίου και διεξαγωγή
διαγωνισμών”
Προφορικές Ανακοινώσεις
“Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα
Υπηρεσιών Υγείας”
(ΠΑ10 - ΠΑ17)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Διάλεξη
“Rewarding Added Value
in Pharmaceutical Innovations”
Στρογγυλό Τραπέζι
“In Search of Efficiency in Healthcare”
14.00 - 15.00
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ*
“Συγγραφή και υποβολή
ερευνητικής πρότασης
στο πλαίσιο ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης”
15.30 - 16.30
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 20.30
Διάλεξη
“Πολιτικές και Προγραμματισμός
Προσυμπτωματικού Ελέγχου”
Δορυφορικό Συμπόσιο
“Τα σημαντικά οικονομικά οφέλη και η αξία της
πρόληψης στην επιβράδυνση της εξέλιξης της
Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ)”
Με την ευγενική χορηγία της Abbott Laboratories Ελλάς
Στρογγυλό Τραπέζι
“Σύστημα Δεικτών Υγείας: Στρατηγικός
Σχεδιασμός και Προτεραιότητες”
Διάλεξη
“Ορθολογική Συνταγογράφηση
& Θεραπευτική Ισοδυναμία”
* Η ροή του διακόπτεται για το διάλειμμα καφέ.
22
Προφορικές Ανακοινώσεις
“ Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας
(Α΄ Μέρος)”
(ΠΑ18 - ΠΑ22)
Προφορικές Ανακοινώσεις
“ Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας
(Β΄Μέρος)”
(ΠΑ23 - ΠΑ26)
Στρογγυλό Τραπέζι ΣΕΥΥΠ
“Αποτελέσματα και Συμπεράσματα
Ελέγχων από το ΣΕΥΥΠ για τους
Τομείς Διοικητικού-Οικονομικού
Ελέγχου, Υγειονομικού Φαρμακευτικού Ελέγχου και
Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας”
Στρογγυλό Τραπέζι
“web 2.0 και Υγεία”
16.30 - 17.00
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-2
Με την ευγενική χορηγία της Novartis
13.00 - 14.00
15.00 - 15.30
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
Συνεδρία Νέων
Επιστημόνων
“Συμβολή της Έρευνας στην
Τεκμηρίωση της Εθνικής
Πολιτικής Υγείας”
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Στρογγυλό Τραπέζι
“Εναλλακτικές δομές
αποκατάστασης”
Στρογγυλό Τραπέζι
Η άνοια στην Ελλάδα σήμερα:
Δομές και υπηρεσίες
Με την ευγενική συνεργασία
της εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών
Διαταραχών Αθηνών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
09.30 - 10.00
10.00 - 11.30
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Διάλεξη
“Ο Ρόλος της Οικονομικής Ορθολογικότητας στη Διαμάχη Κράτους - Αγοράς στο Σύστημα Υγείας”
Δορυφορικό Συμπόσιο
“ Έλεγχος και Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης”
Με την ευγενική χορηγία της Pfizer Hellas S.A.
11.30 - 12.00
12.00 - 14.00
14.00 - 14.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
Στρογγυλό Τραπέζι
“Το μέλλον της Ασφάλισης της Υγείας στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές”
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ - ΕΠΑΙΝΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
23
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010
09.00-10.10 Εγγραφεσ - προσελευση
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
10.10-10.30 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γιάννης Κυριόπουλος
10.30-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας (ΑΚΕΠΥ)
από τους Δήμους
Συντονιστές: Απόστολος Δόλγερας, Γιώργος Μακρυνός
Παρουσίαση της έκθεσης των πλευρών της και των υποδείξεών της
Σχολιαστές: Άντα Μαρκάκη, Αθηνά Τατσιώνη, Βασιλική Τσιάντου,
Κωνσταντίνος Μελαχροινός, Χρήστος Λιονής
Η χρησιμοποίηση της μελέτης από τους νέους δήμους
για τη δημιουργία των ΑΚΕΠΥ
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος
11.30-16.00 ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ*
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
Λήψη της Κλινικής Απόφασης με Βάση την Evidence-Based
Πρακτική
Συντονιστής: Χρήστος Λιονής
Εκπαιδευτές: Χρήστος Λιονής, Άντα Μαρκάκη, Αριστούλα Σαριδάκη
* Για την αναλυτική περιγραφή βλ. σελ 49
12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
12.30-14.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Πρακτικές, Αποτελέσματα και Προοπτικές της Φαρμακευτικής
Πολιτικής στην Ελλάδα
Συντονιστής: Κυριάκος Σουλιώτης
Η επίδραση της φαρμακευτικής καινοτομίας στη φαρμακευτική
δαπάνη
Νικόλαος Μανιαδάκης
24
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010
Χρήσεις και καταχρήσεις του μηχανισμού τιμολόγησης
στη φαρμακευτική πολιτική
Αγγελική Αγγέλη
Τεκμηριωμένη συνταγογράφηση και ιατρικά πρωτόκολλα:
ελευθερίες και περιορισμοί
Γιάννης Κυριόπουλος
Η συμβολή των generics και των OTC στη φαρμακευτική
περίθαλψη
Χρήστος Λιονής
Με την ευγενική χορηγία της Sanofi-aventis
14.00-15.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
15.00-15.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Η Επιτακτική Αναγκαιότητα της Mεταρρύθμισης στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Προεδρείο: Ανάργυρος Μαριόλης
Ομιλητής: Πρόδρομος Μποδοσάκης Μερκούρης
15.30-17.30
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προτεραιότητες της Εθνικής Πολιτικής Υγείας και Διαρθρωτικές
Αλλαγές στην Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας
Συντονιστές: Γιάννης Κυριόπουλος, Νικόλαος Μανιαδάκης,
Κώστας Αθανασάκης
Θεματολογία:
• Ιεράρχηση μείζονος κινδύνου για την υγεία
•Προτεραιότητες στη δημόσια υγεία
•Άξονες μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
•Οργανωτικές & διοικητικές αλλαγές στη διοίκηση και διαχείριση
των νοσοκομείων
• Ενεργός συμμετοχή στην ασφάλιση υγείας
Ομιλητές: Νίκος Μανιαδάκης, Γιάννης Κυριόπουλος, Ελπίδα Πάβη
17.30-18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕ
25
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
18.00-18.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Κοινωνικο-οικονομική Επιβάρυνση από τις Λοιμώξεις
των Οστών και των Αρθρώσεων
Προεδρείο: Γιάννης Κυριόπουλος
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Μαλίζος
18.30-19.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Χαρτογραφώντας το ταξίδι των Ασθενών με Ρευματοειδή
Αρθρίτιδα: η περίπτωση της Κρήτης
Συντονιστής: Κυριάκος Σουλιώτης
Ομιλητές: Πρόδρομος Σιδηρόπουλος, Κατερίνα Κουτσογιάννη
Με την ευγενική χορηγία της Roche Hellas
)
19.00-20.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ* (
Προεδρείο: Γιάννης Κυριόπουλος, Άρης Σισσούρας,
Τζένη Κρεμαστινού
Εισαγωγική Ομιλία Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής
Ελπίδα Πάβη
Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί
Επίσημη Κήρυξη Έναρξης Εργασιών Συνεδρίου από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανδρέα Λοβέρδο
Εναρκτήρια Διάλεξη
Policies of Evaluation and Control in Health Services:
The European and the Greek Perspective
Προεδρείο: Άρης Σισσούρας
Ομιλητής: Alistair McGuire
* Για την αναλυτική περιγραφή της Τελετής Έναρξης βλ. σελ. 57
26
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010

09.00-11.00Κείμενο Θέσης (
)
(κλειστή συνεδρία, συμμετοχή μόνο με πρόσκληση)
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
Εργαλεία Άσκησης Ελέγχου και Αξιολόγησης στις Υπηρεσίες Υγείας
Συντονιστές: Γιάννης Κυριόπουλος, Κώστας Αθανασάκης,
Βασιλική Τσιάντου
Θεματολογία: • Audit (clinical)
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• NICE
• Economic Evaluation
• Δημοσίευση Αποτελεσμάτων
• Εξωτερικός Έλεγχος
10.00-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Μέτρα Συγκράτησης Δαπάνης & Αντικατάσταση Φαρμάκων,
Οφέλη και Επιπτώσεις
Συντονιστής: Ιωάννης Υφαντόπουλος
Mέτρα Συγκράτησης Δαπάνης, Στόχοι & Αποτελέσματα / Η Περίπτωση
του ΤΑΥΤΕΚΩ
Χρήστος Μπουρσανίδης
Κριτήρια Επιλογής Θεραπείας Υπέρτασης - Κλινικές Επιπτώσεις
από την αντικατάσταση φαρμάκων
Γεώργιος Στεργίου
Οικονομικές Επιπτώσεις από την Αντικάσταση Φαρμάκων,
Κόστος ή Όφελος?
Παναγιώτης Σταφυλάς
Με την ευγενική χορηγία της Novartis
11.00-12.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Από τη Θεσμική Πρόβλεψη στην Εφαρμογή Μεθόδων
Management στις Υπηρεσίες Υγείας
Συντονιστές: Χρήστος Ζηλίδης, Αθανάσιος Παπαμίχος
Ομιλητές: Σπυρίδων Αποστολόπουλος, Ανδρέας Καρταπάνης,
Πάνος Μινογιάννης, Πέτρος Τομάρας, Νικόλαος Μαρουδιάς,
Ανδρέας Πολυνείκης
27
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
11.00-17.00 ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Φροντιστήριο Προηγμένων Σπουδών στην Οικονομική Αξιολόγηση
Συντονιστής: Κώστας Αθανασάκης
Εκπαιδευτές: Κώστας Αθανασάκης, Βασίλειος Βασκαντήρας,
Βασίλειος Φραγκουλάκης, Νικόλαος Μανιαδάκης,
Γιάννης Κυριόπουλος
* Για την αναλυτική περιγραφή βλ. σελ 51
11.30-12.30
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-2
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΠΑ01 - ΠΑ05
Θεματική Ενότητα: Οικονομικά της Υγείας
Προεδρείο: Ελευθερία Καραμπλή, Χρήστος Χατζής
ΠΑ01.
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
*βλ. σελ. 12ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όλγα Μοδινού1, Λυκούργος Λιαρόπουλος2, Δάφνη Καϊτελίδου2,
Κυριάκος Κιουλάφας3, Ελένη-Μαρία Θεοδωράκη4, Θράσος Ακρίβος 5,
Απόστολος Παπαδημητρίου1
1. Π.Γ. Νοσοκομείο Νίκαιας Αγ. Παντελεήμων, Πειραιάς
2. Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Αθήνα
3. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Αθήνα
4. Τμήμα Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
5. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς, Μεταξά
ΠΑ02.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
*βλ. σελ. 12ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Αθανάσιος Βοζίκης, Ελένη Σωτηροπούλου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΠΑ03.
*βλ. σελ. 13
28
ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Αθανάσιος Βοζίκης1, Αθηνά Βαρτζιώτη2
1. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2. Υπουργείο Υγείας Διατροφής και Άθλησης
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
ΠΑ04.
*βλ. σελ. 13
ΠΑ05.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αντώνιος Κύρκος, Αγγελική Σπαθάρου
McKinsey & Co
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
*βλ. σελ. 14(ΕΠΠΕ) ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Αναστάσιος Σκρουμπέλος, Γιάννης Κυριόπουλος
Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
12.30-13.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
13.00-14.00ΣΥΝΕΔΡΙΑ Cambridge - ΕΣΔΥ
Από την Ακαδημαϊκή Προσέγγιση στην Πρακτική Διαχείριση των
Υπηρεσιών Υγείας
Προεδρείο: Τάκης Κόττης, Ελπίδα Πάβη
Ομιλητές: Gareth Goodier, Νικόλαος Μανιαδάκης
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-2
13.00-14.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΠΑ06 - ΠΑ09
Θεματική Ενότητα:Επιδημιολογία & Δημόσια Υγεία
Προεδρείο: Γιώργος Μακρυνός, Ελένη Κορνάρου
ΠΑ06.
TO ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΠΑ07.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
*βλ. σελ. 15ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κυριάκος Σουλιώτης1, Λορένα Ανδρούτσου2, Κυριακή Δρογγούδη3
1. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αθήνα
2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα
3. Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, Βόλος
*βλ. σελ. 15Θεοδώρα Μέρμηγκα1, Αγγελική Βοσκάκη2, Βασιλική Παπανικολάου2,
Αναστασία Ρουμελιώτη2
1. ΥΥ & ΚΑ, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα
2. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας , Αθήνα
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
29
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
ΠΑ08.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Η
ΠΑ09.
ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
*βλ. σελ. 16ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ «ΠΡΩΤΙΑ»
Γεώργιος Μερεκούλιας, Ελένη Γελαστοπούλου, Ευάγγελος Αλεξόπουλος
Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
*βλ. σελ. 16ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
Ορέστης Γιωτάκος, Γιώργος Τσουβέλας
Ομπρέλα: Εταιρία Μελέτης & Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
14.00-14.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Μεταρρύθμιση του ΕΣΥ στον 21ο αιώνα
Προεδρείο: Θεόδωρος Αμπατζόγλου
Ομιλητής: Μάριος Σαλμάς
14.30-16.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Οστεοπόρωση: Επιπτώσεις και Αντιμετώπισή της στην Ελληνική
Υγειονομική Πραγματικότητα
Προεδρείο: Γεώργιος Τροβάς
Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία. Εμπειρίες των ασθενών
που πάσχουν από οστεοπόρωση
Μέμη Τσεκούρα
Υπάρχει ανάγκη νέων θεραπειών στην αντιμετώπιση
της οστεοπόρωσης;
Αικατερίνη Κατσαλήρα
Διαχείριση και οικονομική αξιολόγηση της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα
Κώστας Αθανασάκης
Με την ευγενική χορηγία της Amgen Ελλάς
15.30-17.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΕΡΑΤΩ
ΑΑ01 – ΑΑ15
Προεδρείο: Ελευθέριος Θηραίος, Ηλίας Γραμματικόπουλος
30
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
ΑΑ01.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤΟ
ΑΑ02.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΑ03.
Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΑ04.
ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΑ05.
Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
*βλ. σελ. 28ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μαρία Χανιά
Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης
*βλ. σελ. 28ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Νικόλαος Οικονόμου1, Γιάννης Τούντας1, Αργύρης Μαριόλης2,
Κώστας Αθανασάκης3, Γιάννης Κυριόπουλος3
1. Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2. Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής, Αθήνα
3. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας , Αθήνα
*βλ. σελ. 29Μαντώ Παπαγεωργίου, Ειρήνη Πάλακα
Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
*βλ. σελ. 29ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ειρήνη Πάλακα, Έλλη Βίτσου
Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
*βλ. σελ. 30ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ;
ΑΑ06.
Ηλίας-Ιωάννης Κυριόπουλος1, Κωνσταντίνος Αθανασάκης1,
Τρύφων Μπεαζόγλου2
1. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
2. Department of Behavioral Sciences and Community Health and Department of
Economics, University of Connecticut, United States
ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ
*βλ. σελ. 30ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 13- ΔΥΝΑΜΟ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 7-ΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΤΟ 10-ΔΥΝΑΜΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
Σωτηρία Παπανικολάου1, Στάθης Κοντοδήμας2, Βασιλική Συριοπούλου3,
Μαρία Τσολιά3, Μαρία Θεοδωρίδου3, Τζωρτζίνα Τζανακάκη4,
David Strutton5, Sharon Hwang5, Ray Farkouh5, Stephanie Earnshaw6,
Τζένη Κρεμαστινού4, Ανδρέας Κωνσταντόπουλος3
1. PRMA Consulting, Fleet , UK
2. Pfizer Hellas, Αθήνα, Ελλάδα
3. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα
4. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα
5. Pfizer Inc, Collegeville, Pennsylvania, US
6. RTI Health Solutions, Research Triangle Park, North Carolina ,US
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
31
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
ΑΑ07.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
AA08.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ
*βλ. σελ. 31ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Νικόλαος Οικονόμου1, Γιάννης Τούντας1, Αργύρης Μαριόλης2,
Κώστας Αθανασάκης3, Γιάννης Κυριόπουλος3
1. Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2. Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής, Αθήνα
3. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
*βλ. σελ. 31ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (MRI)
Αθανάσιος Βοζίκης, Αντωνία Κασκαρέλη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
AA09.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
AA10.
“ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ”: ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
*βλ. σελ. 32ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ευαγγελία Ταλάντζη1, Ειρήνη Φαφαλιού2, Παρασκευή Σκιαδοπούλου1
1. 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Λαμία
2. Πανεπιστήμιο Πειραιά
*βλ. σελ. 32“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”
Δημήτρης Φλωρίνης1, Άννα Τριχοπούλου2, Χρύσα Γκιρτζιμάνη3,
Αριστείδης Μπουσουλέγκας3
1. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., Βρυξέλλες
2. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, Θεσσαλονίκη
3. 4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλονίκη
AA11.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
*βλ. σελ. 33Κωνσταντία Καστάνη1, Χρήστος Λυρτζής2, Απόστολος Ευκαρπίδης3
1. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων θώρακος Αθηνών « Η Σωτηρία»
2. Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
3. Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
AA12.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
*βλ. σελ. 33ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σοφία Κοτσαύτη, Μαρία Παπαθεοχάρη, Αλεξάνδρα Κοτσαύτη
Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας
32
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
ΑΑ13.
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
*βλ. σελ. 34ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Θεοδώρα Σαμαρά, Ευθύμης Καραστογιάννης
Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
ΑΑ14.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
*βλ. σελ. 34ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γεώργιος Κολοστούμπης¹, Κλεάνθη Μακρυγιαννάκη², Ιωάννα Βάθη1,
Σταμάτης Μεταλλινός1, Ιωάννης Μπελημπασάκης3,
Χριστόδουλος Ακρίβος4
1. NhN Consulting, Αθήνα
2. Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3. Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Αθήνα
4. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
ΑΑ15.
Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
*βλ. σελ. 35ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Γεώργιος Κολοστούμπης¹, Κλεάνθη Μακρυγιαννάκη²,
Βασίλειος Μακράκης3, Ιωάννης Μπελημπασάκης4, Χριστόδουλος Ακρίβος5
1. NhN Consulting, Αθήνα
2. Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3. Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
4. 417 Ι.Μ.Τ.Σ., Αθήνα
5. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
ΑΑ16 – ΑΑ31
Προεδρείο: Μανώλης Συμβουλάκης, Έλλη Ιωαννίδη - Καπόλου
ΑΑ16.
Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
*βλ. σελ. 35ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θεοδόσιος Σταυριανόπουλος1, Άννα Χρυσανθακοπούλου1,
Κωνσταντίνα Χρυσανθακοπούλου2, Mαρία Παπαθεοχάρη3
1. Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, Πύργος Ηλείας
2. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Πάτρα Αχαΐας
3. Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, Αμαλιάδα Ηλείας
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
33
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
ΑΑ17.
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
*βλ. σελ. 36ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Νικόλαος Οικονόμου1, Γιάννης Τούντας1, Αργύρης Μαριόλης2,
Κώστας Αθανασάκης3, Γιάννης Κυριόπουλος3
1. Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2. Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής-Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, Μάνη
3. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
ΑΑ18.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ-
*βλ. σελ. 37ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κωνσταντίνα Γαϊτάνου1, Αγγελική Χανδρινού2, Παύλος Σαράφης3,
Μαρία Μαλλιαρού4, Γεώργιος Φιλντίσης5, Γεώργιος Μπαλτόπουλος5,
Ελένη Κορνάρου6
1. Διεύθυνση Υγειονομικού Αρχηγείου Στόλου, Σαλαμίνα
2. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
3. ΤΕΙ Λαμίας, Λαμία
4. 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
5. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
6. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
ΑΑ19.
ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΑ20.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
*βλ. σελ. 37ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Νικόλαος Οικονόμου1, Γιάννης Τούντας1, Αργύρης Μαριόλης2,
Κώστας Αθανασάκης3, Γιάννης Κυριόπουλος3
1. Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2. Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής – Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, Μάνη
3. Τομέας Οικονομικών της Υγείας – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – Αθήνα
*βλ. σελ. 38ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
Χρήστος Γώγος
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας
ΑΑ21.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
*βλ. σελ. 38ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Αικατερίνη – Ιωάννα Ανεστάκη, Αναστασία Μπαλασοπούλου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
34
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
ΑΑ22.
ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
*βλ. σελ. 39ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Λαμπρινή Λιλή
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
ΑΑ23.ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ MOBBING
*βλ. σελ. 39Μαρία Μηλάκα, Γεώργιος Μπεκιάρης, Μαίρη Μπλάνη
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιστερίου
ΑΑ24.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΑ25.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
*βλ. σελ. 40ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μαγδαληνή Ράπτη1, Αρετή Σπανομάρκου2, Ιωάννα Σπανομάρκου3,
Ελευθέριος Σωτήρης4, Βλαδίμηρος Νερούσκα
1. Α’ Παθ. Κλινική Γ. Ν. Λιβαδειάς
2. Βιοϊατρική Τεχνολογία ΕΠΕ
3. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Καστοριάς Διεθνούς Εμπορίου
4. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Χαλκίδας Διοίκηση Επιχειρήσεων
*βλ. σελ. 40ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔA ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ICU-MERIS)
Γιάννης Πολλάλης1, Αθανάσιος Βοζίκης1, Μαρίνα Ρήγα1, Νίνα Μαγκίνα2
1. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς
2. Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Ν. Ιωνία Αττικής
ΑΑ26.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
*βλ. σελ. 41ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Αναστασία Αποστολοπούλου, Παναγιώτα Τρεμπέλα, Μαρία Αγγελάκου,
Μαρία Κοτρώτσου
Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ., Αθήνα
ΑΑ27.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
*βλ. σελ. 41ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β-Ι.Τ.) ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Λαμπρινή Καρπούζου1, Ελισάβετ Ξενάκη1, Αικατερίνη Κελεπούρη1,
Θεοδώρα Φαρουτζή2, Ειρήνη Τσώνη3, Παναγιώτης Βασιλείου4
1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Αθήνα
2. Π.Γ.Ν. «Αττικόν», διοικητική υπηρεσία, Αθήνα
3. Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», Αναισθησιολογικό τμήμα, Αθήνα
4. Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Β΄ Εργαστ. Ακτινολογίας Πανεπ. Αθηνών, Αθήνα
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
35
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
ΑΑ28.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
*βλ. σελ. 42ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Χρήστος Κοντογιώργης1,2, Θεόδωρος Κωνσταντινίδης1
1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Υγιεινής &
Προστασίας Περιβάλλοντος, Αλεξανδρούπολη
2. Imperial College Genetic Therapies Centre, Department of Chemistry, Flowers
Building, Armstrong Road, Imperial College London, London, UK
ΑΑ29.
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΑ
ΑΑ30.
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
*βλ. σελ. 42ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ελένη Γελαστοπούλου1, Ευαγγελία Γκιούρου1, Γεώργιος Μερεκούλιας1,
Ελευθέριος Μωράτης2, Αγγελική Μεστούση2, Ευάγγελος Αλεξόπουλος1
1. Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
2. Τμήμα Ιατρικών Υποθέσεων, Janssen Cilag, Αθήνα
*βλ. σελ. 43ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Αναστασία Παπαχρίστου¹, Βασίλειος Σαριδάκης², Μαρία Παπαχρίστου³
1. Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Β΄ Γεν. Χειρουργική, Αθήνα
2. Γ.Ν.Μ. Έλενα Βενιζέλου Β΄ Γεν. Χειρουργική, Αθήνα
3. Γ.Ν. Α. Ευαγγελισμός, Αθήνα
ΑΑ31.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
*βλ. σελ. 43ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΞΕΝΑΤΙΔΗΣ Ή
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ CHOICE
Κυριάκος Αλουμανής1, Ευάγγελος Δροσινός1, Αναστάσιος Πολυδωράκης1,
Σωτηρία Σουρμελή1, Μιχαήλ Θεοδωράκης2 και η Ελληνική Ομάδα της
Μελέτης CHOICE
1. Ιατρικό Τμήμα, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα
2. Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α ‘‘Αλεξάνδρα’’, Αθήνα
16.00-17.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
17.00-18.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (
)
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Η Κλινική Διακυβέρνηση στο Σύστημα Υγείας
Συντονιστές: Απόστολος Δόλγερας, Γεώργιος Νικολαΐδης
36
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
Η κλινική διακυβέρνηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Χρήστος Λιονής
Η κλινική διακυβέρνηση στο νοσοκομείο
Θανάσης Παπαμίχος
Κλινική διακυβέρνηση ως σύστημα ελέγχου της ποιότητας
και των δαπανών από την ασφάλιση υγείας
Θανάσης Λοπατατζίδης
Ο ρόλος της επιδημιολογίας στην εφαρμογή της κλινικής διακυβέρνησης
Γεώργιος Τσάκος
17.00-18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
Τράπεζες Βλαστοκυττάρων ως προς τον Οικονομικό και
Κοινωνικό Τομέα
Συντονιστής: Δαμιανός Σωτηρόπουλος
Μοσχεύματα βλαστοκυττάρων από ομφάλιο λώρο και πλακούντα
Ιουλία Περιστέρη
Ιδιωτικές Τράπεζες
Νικόλαος Νικολαΐδης
Δημόσιες Τράπεζες
Δαμιανός Σωτηρόπουλος
18.30-19.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Το Μετέωρο Βήμα της Μεταρρύθμισης του ΕΣΥ: Θα τα
καταφέρουμε αυτή τη φορά;
Προεδρείο: Άρης Σισσούρας
Ομιλητής: Ηλίας Μόσιαλος
19.30-21.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Κριτική Προσέγγιση της Υγειονομικής Πραγματικότητας στην Ελλάδα
Συντονιστής: Γιάννης Ροτζιώκος
Η Πολιτική Οικονομία της Υγείας
Γιάννης Κυριόπουλος
37
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
Φαρμακοοικονομικά Δεδομένα στην Ελληνική Αγορά
Νικόλαος Μανιαδάκης
Φαρμακευτική Βιομηχανία: Αξιόπιστος Σύμμαχος στο Σύστημα Υγείας
και στο Κοινωνικό Σύνολο
Κωνσταντίνος Φρουζής
Με την Ευγενική Χορηγία της Novartis
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
09.30-10.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Χρηματοδότηση των Συστημάτων Υγείας: Παγκόσμιες Τάσεις και
Επιπτώσεις για την Ελλάδα
Προεδρείο: Αντώνιος Κύρκος
Ομιλήτρια: Αγγελική Σπαθάρου
10.00-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Κατάρτιση Συνταγολογίου και Διεξαγωγή Διαγωνισμών Συντονιστής: Νικόλαος Μανιαδάκης Τάσεις, εργαλεία και διαδικασίες οργάνωσης σύγχρονου
νοσοκομειακού φαρμακείου
Όλγα Οικονόμου Διαδικασίες και κριτήρια κατάρτισης συνταγολογίων νοσοκομείων
Βασίλειος Φραγκουλάκης
Διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης διαγωνισμών φαρμάκου: η
Διεθνής Εμπειρία
Olivier Thomas Νέο νοσοκομειακό περιβάλλον: Εξορθολογισμός δαπανών με
επίκεντρο τον ασθενή
Κωνσταντίνος Φρουζής Με την ευγενική χορηγία της Novartis
38
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
10.00-15.30 ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Συγγραφή και υποβολή ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
Συντονιστής: Χρήστος Λιονής
Εκπαιδευτές: Χρήστος Λιονής, Μαρία Παπαδακάκη,
Χρυσάνθη Ψαρουδάκη
* Για την αναλυτική περιγραφή βλ. σελ 53
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-2
10.00-11.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΠΑ10 - ΠΑ17
Θεματική Ενότητα: Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα
Υπηρεσιών Υγείας
Προεδρείο: Γιώργος Κουλιεράκης, Σωτήρης Ζώτος
ΠΑ10.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΑ11.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΠΑ12.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΠΑ13.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ε.Σ.Υ. ΥΠΑΡΧΕΙ?
*βλ. σελ. 17ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Κωνσταντίνος Καραμπάτσας1, Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου1 ,
Δημήτριος Πάτσιος2, Χαρίλαος Αποστολίδης1
1. Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
2. 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Λάρισα
*βλ. σελ. 17ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Φρατζέσκα Κωνσταντίνου
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Αθήνα
*βλ. σελ. 18ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΙΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κονδυλία Κοντογιάννη1, Στέλιος Θεοχαράκης1,3, Μαρίνα Παπαλέξη1,2,
Αλέξανδρος Τσίγκας1,2
1. Πανεπιστήμιο Πειραιώς- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση της Υγείας, Πειραιάς
2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη
3. ΣΤ Ορθοπεδική Κλινική Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα
*βλ. σελ. 18Λαμπρινή Λιλή, Σουλτάνου Τατσίδου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
39
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
ΠΑ14.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΑ15.
ΠΡΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -
ΠΑ16.
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
*βλ. σελ. 19ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & O ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Βλάσιος Σαλάτας1, Giuseppe Bonazzi2, Μattia Iotti2
1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιά.
2. Sector of Territory Resources, Department of Animal Health, University of Parma
*βλ. σελ. 19ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Γιαννούλα Νίκου¹, Εμμανουήλ Βελονάκης², Ευθύμιος Θανασιάς²,
Αλκιβιάδης Βατόπουλος²
1. Βιοχημικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου “Λαϊκό”, Αθήνα
2. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Μικροβιολογίας / Κεντρικό Εργαστήριο
Δημόσιας Υγείας Αθήνα, Βάρη-Αθήνα
*βλ. σελ. 20EUNETPAS ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Αντώνιος Μαρκογιαννάκης1, Δήμητρα Γεννηματά2, Όλγα Οικονόμου3,
Ιωάννα Σαρατσιώτου4, Ταρσή Γιαννούλη5
1. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»
2. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
3. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»
4. Ογκολογικό-Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»
5. Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ)
ΠΑ17.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
*βλ. σελ. 20ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
Λαμπρινή Λιλή1, Δήμητρα Ψαροβασίλη2
1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2. Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, Άρτα
11.00-11.30
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
ΔΙΑΛΕΞΗ
Rewarding Added Value in Pharmaceutical Innovations
Προεδρείο: Νικόλαος Μανιαδάκης
Ομιλητής: Koen Torfs
11.30-12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
40
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
12.00-14.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
In Search of Efficiency in Healthcare
Συντονιστής: Γιάννης Κυριόπουλος
Business Intelligent Systems in today’s healthcare
Gareth Goodier
Location choices of health care providers
Dennis Heffley
Production efficiency and optimal size: a nonparametric
analysis of Turkish hospitals
Nurhan Davutyan
Economic feasibility of a mid-level provider
Tryfon Beazoglou
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-2
12.00-13.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΠΑ18 - ΠΑ22
Θεματική Ενότητα: Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας (Α΄ Μέρος)
Προεδρείο: Βίκυ Παπανικολάου, Παναγιώτης Βίγλας
ΠΑ18.
BOREOUT (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΞΗ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΑ19.
ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
*βλ. σελ. 21ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Μαρία Μαλλιαρού1, Κωσταντινιά Καραθανάση1, Ελένη Μουστάκα2,
Παύλος Σαράφης3
1. 404 ΓΣΝ, Αθήνα
2. ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΟΔ, Αθήνα
3. ΤΕΙ Λαμίας//ΣΕΥΠ/τμήμα Νοσηλευτικής, Λαμία
*βλ. σελ. 21ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΥΠΗΚΟΟΥΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Μάμας Θεοδώρου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
41
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
ΠΑ20.ΟΙ ΕΚΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
*βλ. σελ. 22Νικόλαος Οικονόμου1, Γιάννης Τούντας1, Αργύρης Μαριόλης2,
Κώστας Αθανασάκης3, Γιάννης Κυριόπουλος3
1. Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2. Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής – Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, Μάνη
3. Τομέας Οικονομικών της Υγείας – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
ΠΑ21.
Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
*βλ. σελ. 22ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Άννα Πολυνείκη
Νοσοκομείο Αθαλάσσας
ΠΑ22.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
*βλ. σελ. 23ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ευαγγελία Χρυσικού
SynThesis Architects Μαρούσι, Bartlett School of Graduate Studies UCL, London, UK
13.00-14.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΠΑ23 - ΠΑ26
Θεματική Ενότητα: Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας (Β΄ Μέρος)
Προεδρείο: Θανάσης Λοπατατζίδης, Αθανάσιος Παπαμίχος
ΠΑ23.
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑ24.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ
*βλ. σελ. 23& ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 50+
Λένα Μπορμπουδάκη, Αναστάσιος Φιλαλήθης
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Κρήτης
*βλ. σελ. 24ΙΑΤΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Βασιλική Τσιάντου1, Sue Shea2, Luc Martinez3, Χρήστος Λιονής4
εκ μέρους της ομάδας OTCSOCIOMED
1. Τ
ομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
2. Κ
λινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ηράκλειο
3. Κ
λινική Γενικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie, Παρίσι
4. Κ
λινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ηράκλειο
42
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
ΠΑ25.
ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΠΑ26.
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
*βλ. σελ. 24ΝΕΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Πρόδρομος Σιδηρόπουλος1, Μαρία Βασιλάκη2, Χριστίνα Γκόλνα3,
Αικατερίνη Κουτσογιάννη4, Καλλιόπη Παπαδάκη5, Χαρά Μυσιρλάκη1,
Αναστάσιος Φιλαλήθης2, Δημήτριος Μπούμπας1
1. Κ
λινική Ρευματολογίας, Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
2. Τ
ομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3. Roche (Hellas)
4. Πρόεδρος Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
5. Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης
*βλ. σελ. 25ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ανδρέας Παυλάκης1, Μαρία Χριστοδούλου2
1. Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
2. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας
14.00-15.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
14.00-15.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕΥΥΠ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-2
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Ελέγχων από το ΣΕΥΥΠ για
τους Τομείς Διοικητικού-Οικονομικού Ελέγχου, Υγειονομικού Φαρμακευτικού Ελέγχου και Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας
Συντονιστής: Μιχαήλ Σαμπατακάκης
Σύντομη ανασκόπηση για τους διενεργηθέντες ελέγχους από το ΣΕΥΥΠ
για τους τομείς Διοικητικού – Οικονομικού Ελέγχου, Υγειονομικού –
Φαρμακευτικού Ελέγχου και Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας
Μιχαήλ Σαμπατακάκης
Διαχειριστικοί οικονομικοί έλεγχοι σε προβληματικές νοσοκομειακές
μονάδες
Κωνσταντίνος Μαυρίκης, Χρήστος Κυριαζής, Τίτος Σπυριδάκης
Προβλήματα στις διαδικασίες προμηθειών σε νοσοκομειακές
μονάδες
Αθανάσιος Βλάχος, Χριστίνα Καρέλα
* Ο αριθμός σελίδας αναφέρεται στον Τόμο Περιλήψεων Εργασιών
43
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
Οι διαδικασίες ελέγχων των φαρμακείων στα νοσηλευτικά ιδρύματα
Σταύρος Ευαγγελάτος, Αναστασία Μπίτου
Τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υγειονομικών και
περιβαλλοντικών ελέγχων σε νοσοκομειακές μονάδες και χώρους
υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικεία, μαγειρεία, ιατρικά απόβλητα,
εμφιαλωτήρια νερού, ιαματικές πηγές, χώροι διάθεσης αποβλήτων κ.λ.π)
Παναγιώτης Χαλαζωνίτης, Παρασκευή Χέλμη, Κωνσταντίνα Κορωναίου
Προβλήματα που προκύπτουν κατά τις έρευνες για ιατρικά λάθη
Γεώργιος Μαλακώζης
Διενεργηθέντες έλεγχοι σε προνοιακά ιδρύματα και προγράμματα
Νικόλαος Αγγέλης, Σάββας Αυγουστάτος
15.00-16.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
web 2.0 και Υγεία
Συντονιστές: Γιάννης Σαριβουγιούκας, Γιάννης Αποστολάκης
Τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών του web 2.0
Ηρακλής Bαρλάμης
Υγεία 2.0
Μανώλης Τσικνάκης
Υγεία 2.0 και Κυβέρνηση
Άρης Βαγγελάτος
Ubiquitous computing
Γιάννης Σαριβουγιούκας
Εικονικός ιατρικός φάκελος
Παναγιώτης Μπαμίδης
Θέματα ασφάλειας και πιθανές λύσεις
Βασίλης Κάτος
H ιατρική εκπαίδευση
Γιάννης Αποστολάκης
15.30-17.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
Συμβολή της Έρευνας στην Τεκμηρίωση της Εθνικής Πολιτικής Υγείας
44
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
Συντονιστές: Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Άρης Σισσούρας,
Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Χρήστος Λιονής, Ελπίδα Πάβη
Η αποτελεσματικότητα της παραπομπής για οδοντιατρική
θεραπεία μετά από πρόγραμμα δευτερογενούς πρόληψης σε
μαθητές ηλικίας 9 ετών στην πόλη της Λάρισας
Μαρία Παπαγιάννη
Η φαρμακευτική πολιτική και η επίδρασή της στην εξέλιξη της
φαρμακευτικής δαπάνης του ΙΚΑ την περίοδο 2001 έως 2008
Παναγιώτα Λίτσα
Η κατανάλωση φαρμάκων για την οστεοπόρωση στην Ελλάδα
1999 – 2008: ανάλυση κατά φαρμακολογική κατηγορία
Σταύρος Μητακίδης
Η χρονική πρόσβαση και η ανορθολογική στελέχωση ως αιτίες
επαναπροσδιορισμού της παροχής υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ
Κωνσταντίνος Χροναίος
15.30-17.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-2
Η Άνοια στην Ελλάδα Σήμερα: Δομές και Υπηρεσίες
Συντονίστρια: Παρασκευή Σακκά
Η νόσος Alzheimer στην Ελλάδα σήμερα
Παρασκευή Σακκά
Εταιρεία νόσου Αlzheimer & συναφών διαταραχών Αθηνών, δομές
και υπηρεσίες
Αρετή Ευθυμίου
Πρόγραμμα φροντίδα στο σπίτι για ανοϊκούς ασθενείς
Ελένη Μαργιώτη
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων για ασθενείς με άνοια
Κωνσταντίνος Προύσκας
Έρευνα για τους φροντιστές ανοϊκών ασθενών στην Ελλάδα
Βασίλης Βαγενάς
Κέντρο ημέρας Alzheimer: ολοκληρωμένη παρέμβαση στην άνοια
Αντώνης Μούγιας
Με την ευγενική συνεργασία της εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
45
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΞΗ (
)
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Πολιτικές και Προγραμματισμός Προσυμπτωματικού Ελέγχου
Προεδρείο: Ελπίδα Πάβη
Ομιλητής: Αθανάσιος Ζάβρας
17.00-17.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
17.30 – 19.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Τα Σημαντικά Οικονομικά Οφέλη και η Αξία της Πρόληψης στην
Επιβράδυνση της Εξέλιξης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ)
Συντονιστής: Ιωάννης Μπολέτης
Χρόνια Νεφρική Νόσος: Ένα σύνθετο πρόβλημα για τους ασθενείς,
το σύστημα υγείας και το κοινωνικό σύνολο
Χρήστος Ιατρού
Ασφαλιστική κάλυψη θεραπείας ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο
(ΧΝΝ): Τα σημαντικά οικονομικά οφέλη από την καθυστέρηση
της αιμοκάθαρσης
Κυριάκος Σουλιώτης
Το εμποδίζειν ...εφικτόν
Γεώργιος Καστρινάκης
Με την ευγενική χορηγία της Abbott Laboratories Ελλάς
19.00-20.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Σύστημα Δεικτών Υγείας: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προτεραιότητες
Προεδρείο: Αναστασία Ρουμελιώτη
Δείκτες Υγείας: Βασικές αρχές και θεωρητικό πλαίσιο
Έφη Σίμου
Η χρήση δεικτών στην αξιολόγηση της απόδοσης των υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Γεωργία Κουρλαμπά
46
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
19.00-20.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β
Εναλλακτικές Δομές Αποκατάστασης
Συντονίστριες: Χριστίνα Παπανικολάου, Κωνσταντίνα Πετροπούλου
Ο ρόλος του εθνικού κέντρου αποκατάστασης
Γιώργος Τσιούμπος
Εναλλακτικές δομές ιατρικής αποκατάστασης. Η μετάβαση
από την κλειστή στην ανοικτή νοσηλεία αποκατάστασης
Κωνσταντίνα Πετροπούλου
Ο ρόλος της νοσηλεύτριας αποκατάστασης
Ναταλία Λυκούδη
20.00- 20.30 Διάλεξη
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Ορθολογική Συνταγογράφηση & Θεραπευτική Ισοδυναμία
Προεδρείο: Κώστας Αθανασάκης
Ομιλητής: Δημήτριος Κούβελας
47
Σαββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
09.30-10.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Ο Ρόλος της Οικονομικής Ορθολογικότητας στη Διαμάχη Κράτους Αγοράς στο Σύστημα Υγείας
Προεδρείο: Κώστας Αθανασάκης
Ομιλήτρια: Λίλα Αντωνοπούλου
10.00-11.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Έλεγχος και Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης
Συντονίστρια: Όλγα Οικονόμου
Ομιλητές: Κυριάκος Σουλιώτης, Θεόδωρος Καρούνος,
Μιχάλης Κούτρας, Γιάννης Κυριόπουλος
Με την ευγενική χορηγία της Pfizer Hellas S.A.
11.30-12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
12.00-14.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (
)
Το μέλλον της Ασφάλισης της Υγείας στην Ελλάδα: Προκλήσεις
και Προοπτικές
Συντονιστές: Νίκος Φελέκης, Γιάννης Κυριόπουλος
Ομιλητές: Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Κυριάκος Σουλιώτης,
Γεράσιμος Βουδούρης, Βασίλειος Δόριζας
)
14.00-14.30 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ- ΕΠΑΙΝΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προεδρείο: Xρήστος Λιονής, Ελπίδα Πάβη, Ελένη Γελαστοπούλου
48
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 15 Δεκεμβρίου 2010
ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ EVIDENCE-BASED ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Ημερομηνία:
Ώρα Έναρξης:
Αίθουσα:
Διάρκεια:
Συντονιστής:
Εκπαιδευτές:
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
11.30 – 16.00
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β΄
4 1/2 ώρες
Χρήστος Λιονής
Χρήστος Λιονής, Άντα Μαρκάκη, Αριστούλα Σαριδάκη
Σκοπός:
Το φροντιστήριο έχει ως σκοπό να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους ως προς
την αναγκαιότητα της κλινικής απόφασης με βάση τις ενδείξεις (EBM/EBP) στην
καθημερινή πρακτική να τους διδάξει τα στάδια διαμόρφωσης κλινικού ερωτήματος,
τη διαδικασία συστηματικής αναζήτησης της βιβλιογραφίας, την αποτίμηση των
αποτελεσμάτων της συστηματικής αναζήτησης καθώς και την εφαρμογή της evidencebased πρακτικής στο κλινικό περιβάλλον που εργάζεται ο επαγγελματίας υγείας.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης:
Το φροντιστήριο θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1.Εισαγωγικές έννοιες – evidence based πρακτική – στάδια
2.Αναζήτηση και εντόπιση της απόδειξης στη βιβλιογραφία
3.Ανάληψη και λήψη της κλινικής απόφασης
Πληθυσμός στόχος:
Επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας, ερευνητές όλων των επιστημονικών
αντικειμένων
Μέθοδοι εκπαίδευσης: Θεωρία και άσκηση σε μικρές ομάδες.
Εκπαιδευτικό υλικό:
• Εγχειρίδιο με τίτλο: «Ανάλυση και λήψη κλινικής απόφασης με βάση την evidencebased πρακτική»
• Χρήσιμες ιστοσελίδες
• Εκπαιδευτικές ασκήσεις
* Η συμμετοχή στα ειδικά φροντιστήρια προϋποθέτει ξεχωριστή εγγραφή με κόστος 100
ευρώ ανά φροντιστήριο. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων για κάθε φροντιστήριο
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
49
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 15 Δεκεμβρίου 2010
Διάρθρωση φροντιστηρίου:
11:30Αναγκαιότητα της κλινικής απόφασης με βάση τις ενδείξεις (EBM/EBP)
στην καθημερινή πρακτική. Εισαγωγή στην ανάλυση της EBM (έννοιες,
ορισμοί, συμπληρωματικοί όροι).
Η αποτελεσματικότητα στην πειραματική/κλινική επιδημιολογία
12:10
12:35
13:25
13:50
(διάρκεια 40΄, Λιονής Χ)
Τα πέντε στάδια της EBP και η διαμόρφωση του κλινικού ερωτήματος
Σύγκριση των 5 σταδίων με αυτά της νοσηλευτικής διαδικασίας
Χρήση μοντέλων για τη διατύπωση του κλινικού ερωτήματος
Διαδραστική άσκηση σε Η/Υ
(διάρκεια 25΄, Μαρκάκη Α)
Συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας στην ΕΒP
Κύριες βάσεις δεδομένων
Μέθοδοι και προβλήματα αναζήτησης
Εξάσκηση σε Η/Υ
(διάρκεια 50΄, Μαρκάκη Α, Σαριδάκη Α)
Αποτίμηση της ποιότητας της βιβλιογραφίας
Αναγκαιότητα της κριτικής αποτίμησης
Συνοπτικός οδηγός κατευθυντήριων οδηγιών για κριτική αποτίμηση
Ειδικά βοηθητικά λογισμικά εργαλεία
Διαδραστική άσκηση σε Η/Υ
(διάρκεια 25΄, Λιονής Χ, Σαριδάκη Α)
Κλινικές περιπτώσεις και ανάλυση της κλινικής απόφασης
(διάρκεια 30΄, Λιονής Χ)
14:20Κατευθυντήριες οδηγίες με βάση τις ενδείξεις στη διαχείριση κλινικών
προβλημάτων
Παράδειγμα κατευθυντήριας οδηγίας από τη Νοσηλευτική βασισμένη
στις ενδείξεις (EBN)
(διάρκεια 35΄, Λιονής Χ, Μαρκάκη Α)
14:55Η εφαρμογή της ΕΒΜ πρακτικής στο κλινικό περιβάλλον που εργάζεται
ο επαγγελματίας υγείας
Η εφαρμογή της ανάλυσης της κλινικής απόφασης στην Ελλάδα
Η εμπειρία της Κλινικής Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής
του Παν/μίου Κρήτης (Cretan Guidelines Review Group)
Διαδραστική άσκηση σε Η/Υ
15:30
50
(διάρκεια 35΄, Λιονής Χ, Μαρκάκη Α)
Εξάσκηση σε Η/Υ, εφαρμογή θεωρίας
(διάρκεια 30΄, Λιονής Χ, Μαρκάκη Α, Σαριδάκη Α)
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 16 Δεκεμβρίου 2010
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ημερομηνία:
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
Ώρα Έναρξης:
11.00 – 17.00
Αίθουσα:
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β΄
Διάρκεια:6 ώρες
(30΄διακοπή για διάλειμμα – καφέ βάσει προγράμματος)
Συντονιστής:
Κώστας Αθανασάκης
Εκπαιδευτές:Κώστας Αθανασάκης, Βασίλειος Βασκαντήρας,
Βασίλειος Φραγκουλάκης, Νικόλαος Μανιαδάκης,
Γιάννης Κυριόπουλος
Κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία και την επιτυχία φροντιστηρίων με αντίστοιχη
θεματολογία τα οποία έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου
για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, το παρόν short course
θα επιχειρήσει να εμβαθύνει σε ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής των σύγχρονων
τεχνικών οικονομικής αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, με έμφαση στην
κατασκευή, ανάπτυξη και χρήση των πιθανοθεωρητικών υποδειγμάτων (μοντέλων),
αλλά και χρήσης των ανωτέρω σε ζητήματα αποζημίωσης και τιμολόγησης της
τεχνολογίας υγείας.
Αναλυτικά, το φροντιστήριο θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της θεωρητικής
προσέγγισης των βασικών αρχών της οικονομικής αξιολόγησης, όπως διαμορφώνονται
στο σύγχρονο περιβάλλον της έρευνας των υπηρεσιών υγείας. Εν συνεχεία θα
πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής ανάλυση των υπολογιστικών τεχνικών οι οποίες
χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή μιας οικονομικής αξιολόγησης, με ιδιαίτερη
εστίαση στα ντετερμινιστικά και πιθανοθεωρητικά δένδρα αποφάσεων, στα μοντέλα
Markov και στις πιθανοτικές (probabilistic) τεχνικές ανάλυσης ευαισθησίας. Στη
βάση αυτή θα παρουσιαστεί η μέθοδος ανάπτυξης ενός μοντέλου Markov και μιας
πιθανοτικής ανάλυσης ευαισθησίας σε περιβάλλον MS Excel με τη συμμετοχή του
ακροατηρίου.
Το φροντιστήριο θα ολοκληρωθεί με δυο ειδικές ομιλίες σε επίκαιρα ζητήματα που
άπτονται της οικονομικής αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, στις οποίες θα
αναλυθούν:
•ο ρόλος της οικονομικής αξιολόγησης υπό το πρίσμα των προτεινόμενων αλλαγών
στον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων μέσω του συστήματος
τιμών αναφοράς και της δημιουργίας καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων
και
• η επίδραση της καινοτομίας στη φαρμακευτική δαπάνη
51
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 16 Δεκεμβρίου 2010
Το φροντιστήριο απευθύνεται σε επιστήμονες οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τις
στοιχειώδεις αρχές της οικονομικής αξιολόγησης και επιθυμούν να εμβαθύνουν σε
ζητήματα πρακτικής εφαρμογής, αλλά και χρήσης της στη διαδικασία αποζημίωσης
και τιμολόγησης της τεχνολογίας υγείας. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες μπορεί να
αποτελούν στελέχη ιδιωτικών εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην υγεία
(φαρμακευτικές εταιρίες, εταιρίες βιο-ιατρικής τεχνολογίας κ.ά.), στελέχη δημοσίων
οργανισμών του υγειονομικού τομέα (Νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας) ακαδημαϊκοί
– ερευνητές με συναφές αντικείμενο και φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο της
έρευνας υπηρεσιών υγείας.
Ομιλίες:
Βασικές αρχές οικονομικής αξιολόγησης στο σύγχρονο υγειονομικό περιβάλλον
Κώστας Αθανασάκης
Υπολογιστικές (computer-based) τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης
Βασίλειος Βασκαντήρας
Ανάπτυξη ενός μοντέλου Markov και μιας πιθανοτικής ανάλυσης ευαισθησίας
(probabilistic sensitivity analysis) σε περιβάλλον MS Excel
Βασίλειος Φραγκουλάκης
Ειδικές ομιλίες:
Ο ρόλος της οικονομικής αξιολόγησης υπό το φως του συστήματος τιμών αναφοράς
και του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων
Νικόλαος Μανιαδάκης
Η επίδραση της φαρμακευτικής καινοτομίας στη δαπάνη φαρμάκου
Γιάννης Κυριόπουλος
52
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 17 Δεκεμβρίου 2010
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία:
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010
Ώρα Έναρξης:
10.00 – 15.30
Αίθουσα:
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β΄
Διάρκεια:5 1/2 ώρες
(30΄διακοπή για διάλειμμα – καφέ βάσει προγράμματος)
Συντονιστής:
Χρήστος Λιονής
Εκπαιδευτές:
Χρήστος Λιονής, Μαρία Παπαδακάκη, Χρυσάνθη Ψαρουδάκη
Σκοπός:
Το φροντιστήριο έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τους
θεματικούς τομείς και τις δραστηριότητες που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί
και να τους προετοιμάσει σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για
να συντάξουν και να υποβάλουν μια ερευνητική πρόταση για χρηματοδότηση.
Το φροντιστήριο επιδιώκει να βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευόμενων στη
σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και να τους καταστήσει ικανούς να διεκδικήσουν
ευρωπαϊκούς πόρους σε ανταγωνιστικά προγράμματα.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης:
Το φροντιστήριο θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Γνωριμία με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης (ερευνητικά πεδία/
τομείς, προϋποθέσεις συμμετοχής, μηχανισμοί χρηματοδότησης, διαδικασία
αξιολόγησης, διαδικασία τεχνικών/επιστημονικών διαπραγματεύσεων, κ.α.)
2. Σύνταξη ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση (επιστημονική τεκμηρίωση,
μεθοδολογία, κ.α.)
3. Σύνταξη προϋπολογισμού ερευνητικής πρότασης (κατηγορίες δαπανών, ποσοστά
χρηματοδότησης, αμοιβές ερευνητών, κ.α.)
4. Διαδικασία υποβολής ερευνητικής πρότασης (λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος
υποβολής, κ.α.)
5. Φροντιστηριακή άσκηση
Πληθυσμός στόχος:
Επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας, ερευνητές όλων των επιστημονικών αντικειμένων.
Μέθοδοι εκπαίδευσης: Θεωρία και άσκηση σε μικρές ομάδες.
Εκπαιδευτικό υλικό:
•Εγχειρίδιο οδηγιών σύνταξης και υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε Ευρωπαϊκά
προγράμματα
•Χρήσιμες ιστοσελίδες
•Εκπαιδευτικές ασκήσεις
53
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο στη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα
λειτουργεί στο συνεδριακό κέντρο τις εξής ημέρες και ώρες:
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010
08.30 - 21.00
08.00 - 21.00
08.30 - 20.30
08.30 - 14.30
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(από 15/12/10 έως και 18/12/10)
Σύνεδροι
€ 200
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές*
€ 120
Φοιτητές - Σπουδαστές**
€ 50
Σημειώσεις:
* Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας το «πάσο» τους ή βεβαίωση από το
πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.
** Οι συμμετέχοντες φοιτητές-σπουδαστές είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας το «πάσο» τους ή το
τρίπτυχο από το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.
ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Σύνεδροι
Παρακολούθηση του επιστημονικού
προγράμματος
Είσοδος στην έκθεση
Συνεδριακό υλικό
Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του
συνεδρίου
Συμμετοχή στη δεξίωση υποδοχής
Διαλείμματα καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια
του συνεδρίου
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές
Φοιτητές
Σπουδαστές
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με μετρητά ή μέσω πιστωτικής
κάρτας (VISA, MASTERCARD) στη Γραμματεία του Συνεδρίου. Προσωπικές επιταγές
δε γίνονται δεκτές.
54
ΠΑρουσίαση Ανακοινώσεων
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αίθουσα: Σαντορίνη 1-2
Συζήτηση:
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010
11.30 – 12.30 Οικονομικά της Υγείας (ΠΑ01 - ΠΑ05)
13.00 – 14.00 Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία (ΠΑ06 - ΠΑ09)
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010
10.00 – 11.30Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας
(ΠΑ10 - ΠΑ17)
12.00 – 14.00 Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας {Α& Β Μέρος (ΠΑ18 - ΠΑ26)}
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αίθουσα: Ερατώ
Ανάρτηση: Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 από τις 09.00 έως τις 12.00
Συζήτηση: Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 από τις 15.30 έως τις 17.00
Παραλαβή: Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010 από τις 12.00 έως τις 13.30
Οι ανακοινώσεις θα μείνουν αναρτημένες καθ΄όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Σε περίπτωση που οι αναρτημένες ανακοινώσεις δεν έχουν παραληφθεί μέχρι την
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, ο οργανωτής δε φέρει ευθύνη για την απώλεια
ή καταστροφή αυτών.
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να βρίσκονται στο χώρο ανάρτησης των ανακοινώσεων
καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασής τους.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Μέγιστες διαστάσεις πλαισίου Poster: 0,80μ. (πλάτος) x 1,90μ. (ύψος).
• Σε κάθε πλαίσιο ανάρτησης Ανακοινώσεων έχει ήδη τοποθετηθεί από την Εταιρεία
Οργάνωσης ο κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε Περίληψη. Οι συγγραφείς
καλούνται να αναρτήσουν τις εργασίες τους στις προβλεπόμενες θέσεις.
• Οι συγγραφείς μπορούν να προμηθευτούν τα απαιτούμενα υλικά για την ανάρτηση
των Ανακοινώσεων από τη Γραμματεία που λειτουργεί στο Συνεδριακό Κέντρο.
55
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα
Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, θεσμοθέτησε τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη
βράβευση τριών (3) ερευνητικών εργασιών του Συνεδρίου.
ΒΡΑΒΕΙΟ
με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί στην καλύτερη ερευνητική
εργασία, η οποία θα αναφέρεται σε θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και θα έχει
εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί στη δεύτερη καλύτερη
ερευνητική εργασία, η οποία θα αναφέρεται σε θεματικές ενότητες του Συνεδρίου
και θα έχει εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
με χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί στην τρίτη καλύτερη ερευνητική
εργασία, η οποία θα αναφέρεται σε θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και θα έχει
εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου.
Κατά την απονομή θα πρέπει απαραίτητα να παρίσταται τουλάχιστον ένας εκ των
συγγραφέων της βραβευμένης εργασίας.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι βραβευμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο περιοδικό «Κοινωνία, Οικονομία και
Υγεία».
56
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α
Προεδρείο: Γιάννης Κυριόπουλος, Άρης Σισσούρας, Τζένη Κρεμαστινού
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Ελπίδα Πάβη
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ*
Χριστόδουλος Στεφανάδης
Πρόεδρος, Ιατρική Σχολή Αθηνών
Καθηγητής Καρδιολογίας, Α’ Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εμμανουήλ Καλοκαιρινός
Πρόεδρος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Ανδρέας Σερέτης
Πρόεδρος, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ)
Νευροχειρούργος, Συν. Διευθυντής, Νευροχειρουργική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γεώργιος Σαρόγλου
Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Νοσηλευτικό Τμήμα ΕΚΠΑ
Πρόεδρος, ΚΕΕΛΠΝΟ
Ιωάννης Τούντας*
Πρόεδρος, ΕΟΦ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ανδρέας Λοβέρδος*
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
“Policies of Evaluation and Control in Health Services: The European and the
Greek Perspective”
Προεδρείο: Άρης Σισσούρας
Καθηγητής Επιχειρησιακής Μονάδας, Μονάδα Σχεδιασμού & Πολιτικής Υγείας,
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ομιλητής: Alistair McGuire
Professor, Department of Social Policy & LSE Health, London School of Economics
Μετά την Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα ακολουθήσει Δεξίωση Υποδοχής στο
ξενοδοχείο Athens Hilton.
* Προσεκλήθη
57
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ / ΟΜΙΛΗΤΩΝ
B
Tryfon Beazoglou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
University of Connecticut Health Center,
Connecticut
USA
D
Nurhan Davutyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Marmara University, Turkey
G
Θεόδωρος Αμπατζόγλου . . . . . . . . . . . . . 30
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Αθήνα
Λίλα Αντωνοπούλου . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Γιάννης Αποστολάκης . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Σπυρίδων Αποστολόπουλος . . . . . . . . . 27
Gareth Goodier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 41
Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε., Κλινική Αμαρουσίου,
Αθήνα
H
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Και
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), Αθήνα
Cambridge University Hospitals NHS Foundation
Trust, UK
Dennis Heffley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
University of Connecticut, Connecticut, USA
M
Alistair McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 57
Department of Social Policy & LSE Health, LSE
T
Olivier Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tender Business in GEM, Novartis
Koen Torfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Janssen-Cilag Europe, Middle East and Africa
Germany
Α
Αγγελική Αγγέλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sanofi Aventis,
Αθήνα
Νικόλαος Αγγέλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
Και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), Αθήνα
Κώστας Αθανασάκης . . . . . 25, 27,28, 30,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 48, 51,
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,
Αθήνα
58
Σάββας Αυγουστάτος . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Β
Αριστείδης Βαγγελάτος . . . . . . . . . . . . . . 44
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών, Αθήνα
Βασίλης Βαγενάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ιατρείο Διαταραχών, 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, Αθήνα
Ηρακλής Βαρλάμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Βασίλειος Βασκαντήρας . . . . . . . . . 28, 51
Euromedica - Ιόνιος Γενική Κλινική Α.Ε.,
Κέρκυρα
Παναγιώτης Βίγλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Αθήνα
Αθανάσιος Βλάχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη
Γεράσιμος Βουδούρης . . . . . . . . . . . . . . . 48
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ), Αθήνα
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ / ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Γ
Ι
Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Πατρών
Νεφρολογικό Κέντρο «Γ. Παπαδάκη»,
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά
«Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς
Ελένη Γελαστοπούλου . . . . . . . . . . 48
Ηλίας Γραμματικόπουλος . . . . . . . . . . . 30
Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Χρήστος Ιατρού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Έλλη Ιωαννίδη- Καπόλου . . . . . . . . . . . . 33
Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας, Αθήνα
Δ
Κ
Τομέας Οικονομικών της Υγείας,
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Αθήνα
Απόστολος Δόλγερας . . . . . . . . . . . . . 24, 36
Bασίλειος Δόριζας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ΟΓΑ, Αθήνα
Ε
Σταύρος Ευαγγελάτος . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), Αθήνα
Αρετή Ευθυμίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Κέντρο Ημέρας για Ανοϊκούς Ασθενείς
Εταιρεία Νόσου Αlzheimer
& Συναφών Διαταραχών Αθηνών,
Αθήνα
Ζ
Αθανάσιος Ζάβρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Τμήμα Επιδημιολογίας, Columbia University,
New York, USA
Χρήστος Ζηλίδης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3η Υγειονομική Περιφέρεια,
Θεσσαλονίκη
Σωτήριος Ζώτος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2η ΥΠΕ Πειραιώς – Αιγαίου, Αθήνα
Θ
Ελευθέριος Θηραίος . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Κέντρο Υγείας Βάρης, Αθήνα
Εμμανουήλ Καλοκαιρινός . . . . . . . . . . . . 57
Χριστίνα Καρέλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας
(ΣΕΥΥΠ), Αθήνα
Ελευθερία Καραμπλή . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Τομέας Οικονομικών Της Υγείας, Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Θεόδωρος Καρούνος . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Γραφείο Πρωθυπουργού – Ομάδα Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Αθήνα
Ανδρέας Καρταπάνης . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Διαγνωστικό και Θεραπευτικό,
Κέντρο Υγείας (Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.), Αθήνα
Γεώργιος Καστρινάκης . . . . . . . . . . . . . . . 46
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών, Αθήνα
Βασίλης Κάτος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη
Αικατερίνη Κατσαλήρα . . . . . . . . . . . . . . 30
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού
Συστήματος (ΕΕΠΜΣ), Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Ελένη Κορνάρου
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τομέας Επιδημιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας, Αθήνα
59
29
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ / ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Κωνσταντίνα Κορωναίου . . . . . . . . . . . . 44
Λ
Τάκης Κόττης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης,Κρήτη
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), Αθήνα
Addenbrookes Hospital, NHS Foundation Trust,
Cambridge, UK
Δημήτριος Κούβελας . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Γεώργιος Κουλιεράκης . . . . . . . . . . . . . . . 39
Τομέας Κοινωνιολογίας,
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Γεωργία Κουρλαμπά . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Χρήστος Λιονής . . . . . . . . . . 24, 25, 37, 39,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 48, 53
Παναγιώτα Λίτσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Φαρμακευτική Διεύθυνση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αθήνα
Ανδρέας Λοβέρδος . . . . . . . . . . . . . . . 26, 57
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αθανάσιος Λοπατατζίδης . . . . . . . . . . . . 37
Βιοϊατρική, Αθήνα
Ναταλία Λυκούδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Β΄ Κλινική Αποκατάστασης, Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης, Αθήνα
Μιχάλης Κούτρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Μ
Κατερίνα Κουτσογιάννη . . . . . . . . . . . . . 26
Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας
(ΠΕΕΔΥ), Αθήνα
Ιδιώτης-Νευρολόγος, Κόρινθος
Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης,
Ηράκλειο Κρήτης
Τζένη Κρεμαστινού . . . . . . . . . . . . . . 26, 57
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Χρήστος Κυριαζής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
Και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), Αθήνα
Αντώνιος Κύρκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
McKinsey & Company Athens, Αθήνα
Γιάννης Κυριόπουλος . . . . . . . . 24-28, 37,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 48, 51, 57
Τομέας Οικονομικών της Υγείας,
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης . . . . . . . . . 45
Εργαστήριο Υγιεινής &Προστασίας Περιβάλλοντος,
Τμήμα Ιατρικής,Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Αλεξανδρούπολη
60
Γιώργος Μακρυνός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Γεώργιος Μαλακώζης . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη
Κωνσταντίνος Μαλίζος . . . . . . . . . . . . . . 26
Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λάρισα
Νικόλαος Μανιαδάκης . . . . . . 25, 28, 29,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 40, 51
Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών
Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Ελένη Μαργιώτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Εταιρεία Νόσου Αlzheimer & Συναφών
Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα
Ανάργυρος Μαριόλης . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής, Αθήνα
Άντα Μαρκάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ / ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Νικόλαος Μαρουδιάς . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ν
Κωνσταντίνος Μαυρίκης . . . . . . . . . . . . 43
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας , Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη
της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών,
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα
Κωνσταντίνος Μελαχροινός . . . . . . . . 24
Stem-Health S.A., Αθήνα
Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας,
Αθήνα
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), Αθήνα
Μελέτες Σύμβουλοι ΑΕ, με δ.τ. Planning Group,
Αθήνα
Πρόδρομος Μποδοσάκης . . . . . . . . . . . . 24
Μερκούρης
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη
Σταύρος Μητακίδης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Πάνος Μινογιάννης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Άγιος Σάββας», Columbia University, Αθήνα
Γεώργιος Νικολαΐδης . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Νικόλαος Νικολαΐδης . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ο
Όλγα Οικονόμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 48
Πανελλήνια Εταιρεία Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο, Αθήνα
Π
Ελπίδα Πάβη . . . 25, 26, 29, 45, 46, 48, 57
Τομέας Οικονομικών της Υγείας,
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Μαρία Παπαγιάννη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Department of Social Policy, London School
of Economics & Political Science, UK
Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας
Διεύθυνση Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λάρισας, Λάρισα
Αντώνης Μούγιας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Μαρία Παπαδακάκη . . . . . . . . . . . . . 39, 53
Παναγιώτης Μπαμίδης . . . . . . . . . . . . . . 44
Αθανάσιος Παπαμίχος . . . . . . . . 27, 37, 41
Ηλίας Μόσιαλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών
Ψυχογηριατρική Εταιρεία Νέστωρ, Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
Αναστασία Μπίτου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας,
Αθήνα
Βίκυ Παπανικολάου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π), Αθήνα
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Ιωάννης Μπολέτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και
Αιγαίου, Αθήνα
Νεφρολογικό Τμήμα,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα
Χρήστος Μπουρσανίδης . . . . . . . . . . . . . 27
Ασφαλιστικό Ταμείο “ΤΑΥΤΕΚΩ”
Χριστίνα Παπανικολάου . . . . . . . . . . . . . 47
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος . . . . . . . . 24
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ΟΤΑ, Αθήνα
61
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ / ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Ιουλία Περιστέρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών,
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
Κωνσταντίνα Πετροπούλου . . . . . . . . . 47
Ανδρέας Σερέτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Κεντρικό Συμβούλιο Υγειας (ΚΕ.Σ.Υ)/
Νευροχειρουγική Κλινική, ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”
Αθήνα
Πρόδρομος Σιδηρόπουλος . . . . . . . . . . . 26
Β’ Κλινική Αποκατάστασης, Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης (ΕΚΑ), Αθήνα
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
Ανδρέας Πολυνείκης . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Έφη Σίμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Υπουργείο Υγείας Κύπρου, Κύπρος
Κωνσταντίνος Προύσκας . . . . . . . . . . . . 45
Εταιρεία Νόσου Αlzheimer & Συναφών
Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα
Ρ
Γιάννης Ροτζιώκος
ΕΚΑΒ, Αθήνα
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Αναστασία Ρουμελιώτη . . . . . . . . . . . . . . 46
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Σ
Τομέας Επιδημιολογίας,
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Άρης Σισσούρας . . . . . . . . . . 26, 37, 45, 57
Μονάδα Σχεδιασμού & Πολιτικής Υγείας,
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Κυριάκος Σουλιώτης . . . . 25, 26, 46, 48
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
Αγγελική Σπαθάρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
McKinsey & Company London, UK
Παρασκευή Σακκά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Τίτος Σπυριδάκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Μάριος Σαλμάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ροβέρτος Σπυρόπουλος . . . . . . . . . . . . . . 48
Μιχαήλ Σαμπατακάκης . . . . . . . . . . . . . . 43
Παναγιώτης Σταφυλάς . . . . . . . . . . . . . . 27
Γιάννης Σαριβουγιούκας . . . . . . . . . . . . . 44
Γεώργιος Στεργίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών
Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα
Τομέας Πολιτικής Ευθύνης Υγείας Ν.Δ., Αθήνα
Υ.Υ. κ΄Κ. Α./ Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π), Αθήνα
ΙΚΑ, Αθήνα
Αριστούλα Σαριδάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
Γεώργιος Σαρόγλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Νοσηλευτικό Τμήμα ΕΚΠΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
Και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), Αθήνα
ΙΚΑ, Αθήνα
1ος Παθολογικός Τομέας, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
Νοσ. Σωτηρία, Αθήνα
Χριστόδουλος Στεφανάδης . . . . . . . . . 57
Ιατρική Σχολή Αθηνών,
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Μανώλης Συμβουλάκης . . . . . . . . . . . . . 33
Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής,
ΠΑΓΝΗ, Κρήτη
62
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ / ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Δαμιανός Σωτηρόπουλος . . . . . . . . . . . . 37
Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Μυελού, Οστών,
ΓΠΝ «Γεώργιος Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Τ
Αθηνά Τατσιώνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Πέτρος Τομάρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδας, Αθήνα
Ιωάννης Τούντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), Αθήνα
Γεώργιος Τροβάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού
Συστήματος, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Γεώργιος Τσάκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Department of Epidemiology & Public Health,
University College London, London, UK
Μέμη Τσεκούρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με
Οστεοπόρωση, Αθήνα
Βασιλική Τσιάντου . . . . . . . . . . . . . . . 24, 27
Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Μανώλης Τσικνάκης . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/ Ινστιτούτο
Πληροφορικής, Κρήτη
Φ
Νικόλαος Φελέκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bestend Εκδοτική ΑΕ, Αθήνα
Βασίλειος Φραγκουλάκης . . . . 28, 38, 51
Τομέας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας,
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
Κωνσταντίνος Φρουζής . . . . . . . . . . . . . . 38
Novartis Hellas, ΣΦΕΕ, Αθήνα
Χ
Παναγιώτης Χαλαζωνίτης . . . . . . . . . . . 44
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
Και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), Αθήνα
Χρήστος Χατζής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
Χρήστος Χατζηχριστοδούλου . . . . . . . 45
Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Παρασκευή Χέλμη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
Και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), Αθήνα
Κωνσταντίνος Χροναίος . . . . . . . . . . . . . 45
Οδοντοπροσθετικό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αμαρουσίου,
Αθήνα
Ψ
Χρυσάνθη Ψαρουδάκη . . . . . . . . . . . 39, 53
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
Γιώργος Τσιούμπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Αθήνα
Υ
Ιωάννης Υφαντόπουλος . . . . . . . . . . . . . 27
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας
Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
63
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Bonazzi G . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ14
Earnshaw S . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Farkouh R . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Hwang S . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Iotti Μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ14
Martinez L . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ24
Shea S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ24
Strutton D . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Αγγελάκου Μ . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ26
Αθανασάκης Κ . . . ΠΑ20, ΑΑ02, ΑΑ05,
. . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ07, ΑΑ17, ΑΑ19
Ακρίβος Χ . . . . . . . . . . . . ΑΑ14, ΑΑ15
Ακριβός Θ . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ01
Αλεξόπουλος Ε . . . . . . . . . ΠΑ08, ΑΑ29
Αλουμανής Κ . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ31
Ανδρούτσου Λ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ06
Ανεστάκη Α . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ21
Αποστολίδης Χ . . . . . . . . . . . . . ΠΑ10
Αποστολοπούλου Α . . . . . . . . . . . ΑΑ26
Βάθη Ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ14
Βαρτζιώτη Α . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ03
Βασιλάκη Μ . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ25
Βασιλείου Π . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ27
Βατόπουλος Α . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ15
Βελονάκης Ε . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ15
Βίτσου Έ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ04
Βοζίκης Α . . . . . . . . . . . . ΠΑ02, ΠΑ03,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ08, ΑΑ25
Βοσκάκη Α . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ07
Γαϊτάνου Κ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ18
Γελαστοπούλου Ε . . . . . . . . ΠΑ08, ΑΑ29
Γεννηματά Δ . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ16
Γιαννούλη Τ . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ16
Γιωτάκος Ο . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ09
Γκιούρου Ε . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ29
Γκιρτζιμάνη Χ . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ10
Γκόλνα Χ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ25
Γώγος Χ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ20
64
Δρογγούδη Κ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ06
Δροσινός Ε . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ31
Ευκαρπίδης Α . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ11
Θανασιάς Ε . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ15
Θεοδωράκη Μ . . . . . . . . . . . . . ΠΑ01
Θεοδωράκης Μ . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ31
Θεοδωρίδου Μ . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Θεοδώρου Μ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ19
Θεοχαράκης Σ . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ12
Καραθάναση Κ . . . . . . . . . . . . . ΠΑ18
Καραμπάτσας Κ . . . . . . . . . . . . ΠΑ10
Καραστογιάννης Ε . . . . . . . . . . . . ΑΑ13
Καρπούζου Λ . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ27
Κασκαρέλη Α . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ08
Καστάνη Κ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ11
Καϊτελίδου Δ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ01
Κελεπούρη Α . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ27
Κιουλαφάς Κ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ01
Κολοστούμπης Γ . . . . . . . . ΑΑ14, ΑΑ15
Κοντογιάννη Κ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ12
Κοντογιώργης Χ . . . . . . . . . . . . . ΑΑ28
Κοντοδήμας Σ . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Κορνάρου Ε . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ18
Κοτρώτσου Μ . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ26
Κοτσαύτη Α . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ12
Κοτσαύτη Σ . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ12
Κουτσογιάννη Α . . . . . . . . . . . . ΠΑ25
Κρεμαστινού Τ . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Κυριόπουλος Γ . . . ΠΑ05, ΠΑ20, ΑΑ02,
. . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ07, ΑΑ17, ΑΑ19
Κυριόπουλος Η . . . . . . . . . . . . . ΑΑ05
Κύρκος Α . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ04
Κωνσταντινίδης Θ . . . . . . . . . . . . ΑΑ28
Κωνσταντίνου Φ . . . . . . . . . . . . . ΠΑ11
Κωνσταντόπουλος Α . . . . . . . . . ΑΑ06
Λιαρόπουλος Λ . . . . . . . . . . . . . ΠΑ01
Λιλή Λ . . . . . . . . . . ΠA13, ΠΑ17, ΑΑ22
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Λιονής Χ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ24
Λυρτζής Χ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ11
Μαγκίνα Ν . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ25
Μακράκης Β . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ15
Μακρυγιαννάκη Κ . . . . . . . ΑΑ14, ΑΑ15
Μαλλιαρού Μ . . . . . . . . . . ΠΑ18, ΑΑ18
Μαριόλης Α . . . . . . . . . , ΠΑ20, ΑΑ02,
. . . . . . . . . . . . . . .ΑΑ07, ΑΑ17, ΑΑ19
Μαρκογιαννάκης Α . . . . . . . . . . ΠΑ16
Μερεκούλιας Γ . . . . . . . . . ΠΑ08, ΑΑ29
Μέρμηγκα Θ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ07
Μεστούση Α . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ29
Μεταλλινός Σ . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ14
Μηλάκα Μ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ23
Μοδινού Ό . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ01
Μουστάκα Ε . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ18
Μπαλασοπούλου Α . . . . . . . . . . . ΑΑ21
Μπαλτόπουλος Γ . . . . . . . . . . . . . ΑΑ18
Μπεαζόγλου Τ . . . . . . . . . . . . . ΑΑ05
Μπεκιάρης Γ . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ23
Μπελημπασάκης Ι . . . . . . . ΑΑ14, ΑΑ15
Μπλάνη Μ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ23
Μπορμπουδάκη Λ . . . . . . . . . . . ΠΑ23
Μπούμπας Δ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ25
Μπουσουλέγκας Α . . . . . . . . . . . . ΑΑ10
Μυσιρλάκη Χ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ25
Μωράτης Ε . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ29
Νερούσκα Β . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ24
Νίκου Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ15
Ξενάκη Ε . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ27
Οικονόμου Ν . . . . ΠΑ20, ΑΑ02, ΑΑ07,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ17, ΑΑ19,
Οικονόμου Ό . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ16
Πάλακα Ε . . . . . . . . . . . . . ΑΑ03, ΑΑ04
Πάτσιος Δ . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ10
Παπαγεωργίου Μ . . . . . . . . . . . ΑΑ03
Παπαδάκη Κ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ25
Παπαδημητρίου Α . . . . . . . . . . . ΠΑ01
Παπαθεοχάρη Μ . . . . . . . . ΑΑ12, ΑΑ16
Παπακωνσταντίνου Α . . . . . . . . ΠΑ10
Παπαλέξη Μ . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ12
Παπανικολάου Β . . . . . . . . . . . . ΠΑ07
Παπανικολάου Σ . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Παπαχρίστου Α . . . . . . . . . . . . . ΑΑ30
Παπαχρίστου Μ . . . . . . . . . . . . ΑΑ30
Παυλάκης Α . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ26
Πολλάλης Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ25
Πολυδωράκης Α . . . . . . . . . . . . . ΑΑ31
Πολυνείκη Ά . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ21
Ράπτη Μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ24
Ρήγα Μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ25
Ρουμελιώτη Α . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ07
Σαλάτας Β . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ14
Σαμαρά Θ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ13
Σαρατσιώτου Ι . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ16
Σαράφης Π . . . . . . . . . . . . ΠΑ18, ΑΑ18
Σαριδάκης Β . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ30
Σιδηρόπουλος Π . . . . . . . . . . . . ΠΑ25
Σκιαδοπούλου Π . . . . . . . . . . . . ΑΑ09
Σκρουμπέλος Α . . . . . . . . . . . . . ΠΑ05
Σουλιώτης Κ . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ06
Σούρμελη Σ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ31
Σπαθάρου Α . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ04
Σπανομάρκου Α . . . . . . . . . . . . . ΑΑ24
Σπανομάρκου Ι . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ24
Σταυριανόπουλος Θ . . . . . . . . . . . ΑΑ16
Συριοπούλου Β . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Σωτήρης Ε . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ24
Σωτηροπούλου Ε . . . . . . . . . . . . ΠΑ02
Ταλάντζη Ε . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ09
Τατσίδου Σ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ13
Τζανακάκη Τ . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Τούντας Γ . . . . . . . ΠΑ20, ΑΑ02, ΑΑ07,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΑΑ17, ΑΑ19
65
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Τρεμπέλα Π . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ26
Τριχοπούλου Ά . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ10
Τσιάντου Β . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ24
Τσίγκας Α . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ12
Τσολιά Μ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ06
Τσουβέλας Γ . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ09
Τσώνη Ε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ27
Φαρουτζή Θ . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ27
Φαφαλιού Ε . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ09
Φιλαλήθης Α . . . . . . . . . . . ΠΑ23, ΠΑ25
Φιλντίσης Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ18
66
Φλωρίνης Δ . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ10
Χανδρινού Α . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ18
Χανιά Μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΑ01
Χριστοδούλου Μ . . . . . . . . . . . . ΠΑ26
Χρυσανθακοπούλου Ά . . . . . . . . . ΑΑ16
Χρυσανθακοπούλου Κ . . . . . . . . . ΑΑ16
Χρυσικού Ε . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ22
Ψαροβασίλη Δ . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑ17
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
67
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
68
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
69
Αυτό το μόριο
κάνει τη διαφορά
789/1005
Κάθε ασθενής προσδοκά την πιο
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
Οι γενετικές πληροφορίες που
εμπεριέχονται στα γονίδιά του ρίχνουν
φως στις αιτίες και τον τρόπο εξέλιξης
της νόσου του συμβάλλοντας
στη βελτίωση του τρόπου διάγνωσης
και θεραπείας.
Ως μία από τις ηγετικές εταιρείες
στη φροντίδα της υγείας, που συνδυάζει
τα πλεονεκτήματα των διαγνωστικών
εξετάσεων και των θεραπευτικών
λύσεων, βρισκόμαστε στη μοναδική
θέση να εξελίσσουμε δια ρκώς
το έργο της ανάπτυξης της
Εξατομικευμένης Θεραπείας.