Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα της Γεωλόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
: ΒΑΣΙΛΑΚΗ – ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ
ΟΝΟΜΑ
: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
: ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
: 1956
TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
: TAX. ΘΥΡΙΣ 37 – 19004 ΣΠΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
: 2106633021 – 6945374660
ΣΠΟΥΔΕΣ
: Πτυχίο Γεωλογίας, από το Γεωλογικό Τμήμα της
Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έτος αποφοίτησης 1979.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
: Αγγλικά, σε επίπεδο 4 (ανάγνωση, ομιλία).
ΜΕΛΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ/
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ.
Μέλος Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας,
ΓΕΩΤΕΕ. και του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων.
Γνώση χειρισμού Η/Υ
ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Στα πλαίσια της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών,
απασχολήθηκα τους καλοκαιρινούς μήνες των ετών
1978 - 1979 στη Διεύθυνση χαρτογράφησης του Ι.Γ.Μ.Ε.
Διπλωματική εργασία με θέμα τη Γεωφυσική έρευνα της
Λεκάνης Άνω Μεσσηνίας (1978 -1979).
Κατά το διάστημα Νοέμβριος 1980 - Μάρτιος 1981,
υπήρξα συνεργάτης στο Ι.Γ.Μ.Ε.
σε θέματα
Γεωμορφολογίας για το έργο "Θερμές πηγές της
Ελλάδας".
Από τον Οκτώβριο του 1981 διατηρώ γραφείο
Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών με την επωνυμία
TERRAMETER.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Είμαι κάτοχος πτυχίου μελετητή Γ΄ τάξης στην κατηγορία
μελετών 20 και Α΄ τάξης στην κατηγορία μελετών 27.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
:
Εκπόνηση σειράς Υδρογεωλογικών - Γεωλογικών
και Γεωφυσικών Μελετών σε:
Δημόσιους Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, Δήμους και Κοινότητες,
Κοινωφελείς οργανισμούς, αγροτικούς Συνεταιρισμούς,
αγρότες, ιδιώτες κ.λπ., απ' τις οποίες αναφέρονται οι
κυριότερες :
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Γεωλογική αναγνώριση μεταλλοφόρων περιοχών στη Βόρεια Χίο και
χαρτογράφηση των κυριοτέρων εξ αυτών (1980).
Γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις περιοχής Ατταβύρου με τη μέθοδο της ειδικής
ηλεκτρικής αντιστάσεως στα πλαίσια της υδρογεωλογικής μελέτης του Βορείου
τμήματος της νήσου Ρόδου (1986).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Κοινότητας Ανοίξεως Αττικής
(1982).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Κοινότητας Αμαρίου, Καλύβου,
Πηγής και Ανωγείων, Ρεθύμνου Κρήτης (1983-1988).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχή Κοινότητας Γονούσας Κορινθίας
(Απρίλιος 1985).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Κοινότητας Γωνιών Μαλεβιζίου
Κρήτης (Σεπτέμβριος 1985).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Κοινότητας Κουρεμαδίου
Θεσπρωτίας (Απρίλιος 1983).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Κοινότητας Κυριακίου Βοιωτίας
(Μάιος 1983).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Κοινότητας Κεφαλο-βρύσου
Αργολίδας (Σεπτέμβριος 1985).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχών κοινοτήτων Μεσα-ναγρού,
Δαματριάς, Πλατανιών, Κρητινίας, Διμυλιάς, Αρχαγγέλου, Ασκληπιείου, Λάρδου,
Λαέρμων, Ιαλυσσού, Βατίου, Κοσκινού, Παραδεισίου και Φανών Ρόδου (19851988).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχών κοινοτήτων Φλομο-χωρίου,
Πύριχου, Νυμφίου, Λάγιας, Καινούργιας Χώρας, Νιάτων και Βελανιδιών
Λακωνίας (1983-1985).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχών κοινοτήτων Πελετών, Πηγαδιά και
Τσιταλείων Αρκαδίας (1983).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχών κοινοτήτων Θεολόγου, Μαρμαρίου
και Κουρκουλών Ευβοίας (1986-1987).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Κοινότητας Νέων Κυδωνιών
Λέσβου (Οκτώβριος 1986).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχών Κοινοτήτων Συκολόγου,
Λευκοχωρίου, Καστελίου - Πεδιάδος Καρουζανών, Πενταμοδίου, Ασημίου,
Βαχού, Μορονίου και Ινίου Ηρακλείου Κρήτης (1987-1988).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Κοινότητας Πρίνας, Χαμεζίου,
Πεύκων και Σκοπής Λασιθίου Κρήτης (1987-1988).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Κοινότητας Μεγάρχης και Πέτρας
Άρτας (Ιούνιος 1987).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Αργυροχόων - Χρυσοχόων στην Αντίπαρο (Φεβρου-άριος 1984).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Υπαλλήλων Ο.Τ.Ε., στα Νόμια Λακωνίας (Σεπτέμβριος 1984).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για λογαριασμό του Πτηνοτροφικού
Συνεταιρισμού Άρτας (Οκτώβριος 1986).
Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για λογαριασμό του Γεωργικού
Συνεταιρισμού Μεθάνων (Αύγουστος 1987).
2
22. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή του ξενοδοχείου Ηρρίνα στην
Κεφαλλονιά (Σεπτέμβριος 1986).
23. Γεωλογική αναγνώριση μεταλλοφόρων περιοχών Άνω Θερμών Ξάνθης (1986).
24. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή του ξενοδοχείου Χανδρής
Κρήτης, Χανιά Κρήτης (Οκτώβριος 1986).
25. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή του Αγροκτήματος Σαντόζα
στην Ανάβυσσο Αττικής (Μάρτιος 1985).
26. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή των Ιερών Μονών Αγίου
Κυπριανού, Αγίων Αγγέλων και Αγίου Λαυρεντίου Αττικής.
27. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή των Ιερών Μονών Αγίας
Τριάδας και Παναγίας - Κορινθίας.
28. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για λογαριασμό της Αθηναϊκής Βιομηχανίας
Σκυροδέματος, Αττικής.
29. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για λογαριασμό των Αφων Μιμίκου Α.Ε.Β.Ε.,
στη Ν. Αρτάκη Χαλκίδας (Μάρτιος 1982).
30. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για λογαριασμό των Λατομείων Ηλιάδη στην
Αγία Τριάδα Κορωπίου, Αττικής (Ιούλιος 1982).
31. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή των εγκαταστάσεων της
Ξυλοβιομηχανίας των Αφων Μουρίκη Α.Ε., στην Κόρινθο.
32. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Farm
Hellas, στην Οινόη Αττικής (Οκτώβριος 1982).
33. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την Α.Ε.Β.Ε. Λατομείων Μαρμάρου
Διονύσου, στη Θήβα Βοιωτίας.
34. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή του εργοστασίου Ν. Κιολείδης
Α.Ε.Β.Ε., στο Μπογιάτι Αττικής (Αύγουστος 1982).
35. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή του εργοστασίου
METALLUMIN Ε.Π.Ε., στις Αχαρνές Αττικής.
36. Γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις υπολεκάνης Αρχαγγέλου, με τη μέθοδο της
ειδικής ηλεκτρικής αντιστάσεως στα πλαίσια της Υδρογεωλογικής μελέτης, του
Βορείου τμήματος της νήσου Ρόδου (1986).
37. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Δήμου Ιθάκης (1987).
38. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Γκολφ Γλυφάδας Αττικής (1988).
39. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδας, Αγ.
Παρασκευή Αττικής (1988).
40. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη της Κοινότητας Γαλάτιστα, Χαλκιδικής
(1988).
41. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη του Νησιού Καστελόριζο (1988).
42. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Ορεστιάδας Εβρου (1988).
43. Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις Αγροκτήματος Γκιώνας Ξάνθης (1988).
44. Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις Περιοχών Νήσου Θάσου Α΄ Μέρος (1989).
45. Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις Περιοχών Νήσου Θάσου Β΄ Μέρος (1989).
46. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Γενικού Νοσοκομείου
Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης (1989).
47. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Αθήναιο Αρκαδίας (1989).
48. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Βόλακα και Άνω Βροντού
Δράμας (1989).
49. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Βρυσούλα Ιωαννίνων (1989).
50. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Κορνοφωλιά Έβρου (1989).
3
51. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Πύργου Καλλίστης, Σαντορίνη
(1989).
52. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη περιοχής Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου
Δελφών (1989).
53. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Πυργιώτικα Ναυπλίου (1989).
54. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Κόνισκα Αιτωλοακαρνανίας
(1989).
55. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Δήμου Αλιβερίου Ευβοίας (1990).
56. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τραπεζικών
Υπαλλήλων Ελλάδας, "Ακτή Νηρέως" στην Εύβοια (1990).
57. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νεμέας
Κορινθίας (1990).
58. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη της περιοχής του ξενοδοχείου "NAVARINO
BELLAVISTA", Πύλος Μεσσηνίας (1990).
59. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη "ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΡΙΟΣ", Πάρος (1990).
60. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κολλεγίου Αθηνών, (1990).
61. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Ιδρύματος "Κοινωνική Προσπάθεια",
Αιδηψός (1990).
62. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Ασύλου Ανιάτων Αττικής (1990).
63. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Σωματείου "Άγιος Αυγουστίνος", Αττική
(1990).
64. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Καλλιεργιών Διαμαντόπουλου, Λάρισα
(1990).
65. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Φυτωρίων Λεγάντη (1990).
66. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Φυτωρίων Γιαννάκη (1990).
67. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Πάρνηθας
(1990).
68. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Μονής Αγ. Τριάδας Κιθαιρώνα (1990).
69. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Μονής Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας
(1990).
70. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρυών Ευβοίας
(1990).
71. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Μονής Αγ. Νικολάου Ύδρας (1990).
72. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Μονής Οσίου Σεραφείμ (1990).
73. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "Νίκας Α.Β.Ε." (1990).
74. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "Κατράδης ΒΕΠ. Α.Ε." Βοιωτία
(1990).
75. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT
INC.",Αττική (1990)
76. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "UNI RHARMA" (1990).
77. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "Γ.Ε.Ν.Ε.Ρ. Α.Ε." (1990).
78. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "WURTH HELLAS A.E.Β.Ε." Αττική
(1990).
79. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ARAPCO COMPANIA NAVIERA
S.A.",Αττική (1990).
80. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΜΟΝTΟΦΟΛΙΟ Α.Ε." Κάρυστος
Ευβοίας (1990).
81. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΜΑΡΜΥΚ Α.Ε." (1990).
82. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΒΕΚΑ Α.Ε." (1990).
4
83. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Ε.Π.Ε.",Πόρτο
Χέλι Ερμιονίδος. (1990).
84. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ Α.Ε.Ε.", Αττιική
(1990).
85. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΑΦΟΙ ΠΑΦΙΛΗ Α.Ε." Αττιική, (1990).
86. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε.",Αττική
(1990).
87. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Ο.Ε."
(1990).
88. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε.",Εξαμίλια
Κορινθίας (1990).
89. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΠΑΦΙΛΗΣ Α.Ε." (1990).
90. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "LINDE HELLAS" Ε.Π.Ε. Βόλος (1990).
91. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.",
Φωκίδα (1990).
92. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την "ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε." Αττική (1990).
93. Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις Περιοχών Νήσων Πεταλιών Ευβοίας (1990).
94. Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις Περιοχών Επαρχίας Πυλίας (1990).
95. Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πολεμικού Ναυτικού
"Καννελόπουλος", Σκαραμαγκάς (1992).
96. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Δήμου Πόρου-Τροιζηνίας (1990).
97. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Αμουλιανής Χαλκιδικής (1990).
98. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Ρηγανίου Αιτωλοακαρνανίας
(1990).
99. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Αητού Καρυστίας (1990).
100. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Κουτσοποδίου Αργολίδας
(1990).
101. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Θολαρίων Αμοργού (1990).
102. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη μελέτη Κοινότητας Κρητηνίας Ρόδου (Β΄
Μέρος) (1990).
103. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Γουβών Ευβοίας (1990).
104. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Πετραλώνων Ηλείας (1990).
105. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Βερίνου Αχαΐας (1990).
106. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Τριταίας Φωκίδας (1990).
107. Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις στην περιοχή Μυρτοφύτου Καβάλας (1991).
108. Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την "GRECIA MARBLES LTD", σε περιοχές
των Λατομείων της νήσου Τήνου - Κυκλάδες (1991).
109. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Χρισσού Φωκίδας (1991).
110. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Στροπώνων Ευβοίας (1991).
111. Γεωλογική μελέτη Εγνατίας Οδού, τμήμα Κομοτηνή-Γέφυρα Κήπων, 3ο
Υποτμήμα (1992).
112. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Δήμου Λουτρών Αιδηψού, κοινοτήτων
Αμφιθέας, Αγ. Άννας, Αμαρύνθου, Καλλιθέας, Ωρολογίου, Πυργίου, Λουκισίων
και Άτταλης Ευβοίας (1992).
113. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για τα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε." (1993).
114. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη ξενοδοχείου "ΧΑΝΔΡΗΣ" Αθηνών (1993).
5
115. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Εταιρείας Σκυροδέματος "ΜΠΕΤΟΠΑΝ"
Ε.Π.Ε., Αττική (1993).
116. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη ξενοδοχείου "ΒRAONA BAY", Αττική,
(1993).
117. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Ρώσικης Πρεσβείας, Αττική, (1993).
118. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη εταιρείας "PIGGY" ΑΕΒΕ, Αττική, (1993).
119. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη εταιρείας "ΒΙΟΧΡΩΜ" Α.Ε., Αττική, (1993).
120. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη εταιρείας "ΣΟΥΛΗΣ" Α.Ε.Β.Ε., Αττική
(1993).
121. Γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις περιοχής λεκάνης Κάτω Νευροκοπίου, Δράμα
(1994).
122. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη εταιρείας "MERCEDES BENZ HELLAS" A.E.,
Αττική (1994).
123. Γεωλογική αναγνώριση περιοχής Αρχαγγέλου Ρόδου, στα πλαίσια της μελέτης
"Αντιπλυμμηρική προστασία Κοινότητας Αρχαγγέλου Ρόδου" (1994).
124. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή Κοινότητας Βέλους Ευβοίας
(1994).
125. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή Κοινότητας Αμπελακίου
Αιτωλοακαρνανίας (1994).
126. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Ενορίας Ευβοίας (1995).
127. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών
Αεροπορίας στην Κάρυστο Ευβοίας (1995).
128. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για το Σύνδεσμο ύδρευσης των Κοινοτήτων
Αγ. Βλάση - Κονιστρών και Ταξιαρχών Κύμης Ευβοίας (1995).
129. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην Κοινότητα Αλευράδας Βάλτου
Αιτωλοακαρνανίας (1995).
130. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην Κοινότητα Καλού Νερού Κυπαρισσίας
Μεσσηνίας (1995).
131. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην Κοινότητα Ελληνικών Ευβοίας (1995).
132. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την Τ.Ο.Ε.Β. Κάτω Λουτρού Κορινθίας
(1995).
133. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Κύμης
και κοινοτήτων περιοχής Κύμης Ευβοίας (1995).
134. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για τον Δήμο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας
(1995).
135. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την περιοχή της Κοινότητας Ενορίας
Ευβοίας (1995).
136. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή της Κοινότητας Μαρμαρίου
Ευβοίας για τον καθορισμό κατάλληλης θέσης για την διάθεση αποβλήτων
(1996).
137. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για τις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές
Επιχειρήσεις Παππάς Α.Ε. Λουτράκι (1996).
138. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Χρυσοκελαριάς Μεσσηνίας
(1996).
139. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για τον Δήμο Κύμης Ευβοίας (1996).
140. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την Κοινότητα Μαρμαρίου Ευβοίας
(1996).
141. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Γιαννιτσίου Ευβοίας (1996).
6
142. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη Κοινότητας Ωρολογίου Κύμης Ευβοίας
(1996).
143. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την Κοινότητα Στουπαίων Ευβοίας
(1996).
144.Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την Κοινότητα Μύλων Καρυστίας
Ευβοίας (1996).
145.Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη ξενοδοχείου Κalogria Beach Aχαίας (1997).
146.Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη οικοδομικού Συνεταιρισμού «O Παν» στο
Ντράφι Πικερμίου (1997).
147.Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στον Δήμο Λίμνης Ευβοίας (1997).
148.Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην Ανώνυμη Ελληνική Γεωρ-γική και
Κτηνοτροφική Εταιρία στην Παιανία Αττικής (1997).
149.Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στο Saint Laurens College Κορωπίου (1997).
150.Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας «Rhodes
Aqua-culture» στη Ρόδο (1998).
151.Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στην Κοινότητα Νέων Κυδωνιών Λέσβου
(1998).
152. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στο ξενοδοχείο «Porto Hydra Village»
Ερμιονίδος (1998).
153. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής οικοδομικού Συνεταιρισμού
Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας «Ο Ίκαρος» στην Κρύα Βρύση Κορινθίας
(1998).
154. Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη καταλληλότητας για τη θεμελίωση
αιολικού πάρκου στη θέση « Καστρί» Πλατανιστού Καρύστου Ευβοίας, για την
εταιρία «Μελτέμι Καστρί» Α.Ε. (1999).
155. Υδρογεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στον Δήμο Καρύστου Ευβοίας (1999).
156. Υδρογεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για το Δήμο Αλοννήσου(1999).
157. Υδρογεωλογική και Γεωφυσική μελέτη σε περιοχές του Δήμου Μαρμαρίου
Ευβοίας (2000).
158. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής «Πλάτων» Αχαρνών Αττικής
στα πλαίσια της επέκτασης σχεδίου πόλεως (2000).
159. Υδρογεωτεχνική μελέτη περιοχής «Πλάτων» Αχαρνών Αττικής στα πλαίσια
επέκτασης σχεδίου περιοχών πλησίον κοιμητηρίου (2000).
160. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής «Τούραλη» Αχαρνών Αττικής
στα πλαίσια της επέκτασης σχεδίου πόλεως (2000).
161. Υδρογεωτεχνική μελέτη περιοχής «Τούραλη» Αχαρνών Αττικής στα πλαίσια
επέκτασης σχεδίου περιοχών πλησίων κοιμητηρίου (2000).
162. Γεωλογική και γεωφυσική μελέτη στην περιοχή των εγκαταστάσεων του
ξενοδοχείου Hilton Athens (2000).
163. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών ΓΠΣ Παλλήνης Αττικής
(2001).
164. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Παιανίας
Αττικής (2001).
165. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη στις εγκαταστάσεις των κτιρίων του
πιεστηρίου της «Ελευθεροτυπίας» στην Παιανία Αττικής (2001).
166. Γεωλογική μελέτη στο οικόπεδο της «Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου» στους
Αγίους Αναργύρους Αττικής (2001).
7
167. Γεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη για την ΙΝΤΕRAMERICAN στην Κερατέα
Αττικής (2002).
168. Γεωλογική και Γεωφυσική μελέτη για την Κ. Σαραντοπουλος ΑΕΒΕ, στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας (2002).
169. Μελέτη Γεωλογικής και Γεωτεχνικής Καταλληλότητας στην περιοχή του
Οικοδομικού Συνεταιρισμού ο «ΙΚΑΡΟΣ» στην Κάρυστο Ευβοίας (2002).
170. Γεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη στο Ολυμπιακό Χωριό των
Δημοσιογράφων στην Παλλήνη Αττικής (2002).
171. Γεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη για την ΕΛΙΝ ΟΙΛ στη Β΄ Βιομηχανική
περιοχή Βόλου (2002).
172. Γεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη για την Αγροτική Παιανίας, στην Παιανία
Αττικής (2002).
173. Γεωλογική Αναγνώριση ευρύτερης περιοχής Δαύλειας για λογαριασμό της
Εταιρείας Μελέτης Δημοτικών προβλημάτων Δαύλειας (2003).
174. Γεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη για την ΄Αστρον Χημικά ΑΕ, στον
Ασπρόπυργο Αττικής (2003).
175. Μελέτη Αξιολόγησης γεωτεχνικών γεωτρήσεων σε περιοχές του Δήμου
Παλλήνης (2004).
176. Μελέτη Ευστάθειας Πρανών κατά μήκος του Κεντρικού ρέματος του Δήμου
Παλλήνης (2004).
177. Γεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη για τoν Δήμο Μαραθώνος Αττικής (2004).
178. Γεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη για την Αφοι Δεβετζόγλου ΑΒΕΕ, στον
Ασπρόπυργο Αττικής (2004).
179. Γεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη για την Ευρωκτιριοκτηματική Α.Ε.
(2005).
180. Γεωλογικές Μελέτες Οδικής Σύνδεσης περιοχής Ακτίου με δυτικό άξονα Β-Ν
(2006).
181. Μελέτη Γεωλογικης καταλληλότητας περιοχών Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας Αττικής για την ένταξή τους στο ΓΠΣ του Δήμου Μαρκόπουλου
(2006).
182. Μελέτη Γεωλογικης καταλληλότητας περιοχών Δήμου Παλλήνης για την
ένταξή τους στο ΓΠΣ του Δήμου Παλλήνης (2007).
183. Μελέτη Γεωλογικης καταλληλότητας περιοχών Δήμου Παιανίας για την
ένταξή τους στο ΓΠΣ του Δήμου Παιανίας (2008).
184. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“Smaltolin” Α.Ε. στο Κορωπί Αττικής (2008).
185. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“REDS” Α.Ε. στην Παλλήνη Αττικής (2008).
186. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“Δήλος” Α.Ε. στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής (2008).
187. Μελέτη Δανειοθαλάμων – Αποθεσιοθαλάμων της Οδικής Σύνδεσης περιοχής
Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Β – Ν (2008).
188. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“Intersys” Α.Ε. στην ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (2008).
189. Γεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“Καλώδια Ξάνθης” Α.Ε. στον Ασπρόπυργο Αττικής (2008).
190. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“Mercedes Benz Hellas” Α.Ε. στην Κηφισιά Αττικής (2009).
8
191. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις του
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο Ψυχικό και στην Κάντζα
Παλλήνης Αττικής (2009).
192. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“ΣΗΜΕΝΣ” Α.Ε. στο Μαρούσι Αττικής (2009).
193. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“ΕΛΤΟΝ Χημικά” Α.Ε. στην Αυλώνα Αττικής (2009).
194. Γεωλογική Αναγνώριση χώρου Αιολικού Πάρκου στην Κρήτη για την εταιρεία
“EN.TE.KA” Αιολικά Πάρκα Κρήτης Α.Ε. (2009).
195. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“Φιλοκτήτης” Α.Ε. στο Κορωπί Αττικής (2009).
196. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“Παύλος Σιούλας” Ε.Π.Ε. στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής (2009).
197. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“ΑΓΕΤ Ηρακλής” στη Λυκόβρυση Αττικής (2009).
198. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
“Αεροπλοΐα Μεσογείου” Α.Ε. στο Κορωπί Αττικής (2009).
199. Γεωλογική έρευνα στα πλαίσια της μελέτης Τροποποίησης Οριστικής Μελέτης
Ακαθάρτων Πόλεως Κορωπίου Αττικής (2009).
200. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις των
Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί Αττικής (2010).
201. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου
“Κτήμα Λαζαρίδη” Α.Ε. στο Καπανδρίτι Αττικής (2010).
202. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “CeraMetal” Α.Ε. στο Κορωπί Αττικής (2011).
203. Υδρογεωλογική και Γεωφυσική Μελέτη σε ακίνητο στην Κηφισιά Αττικής για
την εταιρεία “Α. Παγκράτης Κατασκευαστική” Α.Ε. (2011).
204. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “Φιλοκτήτης” Α.Ε. στο Κορωπί Αττικής (2011).
205. Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για την εταιρεία “Meyer Bridges” Α.Ε.
στο Κορωπί Αττικής (2011).
206. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “ΕΡΤ” Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή Αττικής (2011).
207. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “Νείλος” Α.Ε. στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής (2012).
208. Υδρογεωλογική Έκθεση για την εταιρεία “S&B Βιομηχανικά Ορυκτά” στην
Κηφισιά Αττικής (2012).
209. Υδρογεωλογική Έκθεση για την εταιρεία “Γυαλού Εμπορική & Τουριστική”
Α.Ε. στα Σπάτα Αττικής (2012).
210. Γεωφυσική Μελέτη στην περιοχή Τυρνάβου Λάρισσας, στα πλαίσια της
Μελέτης “Υδρολογική Μελέτη Τεχνητού Εμπλουτισμού καρστικού
ασβεστολιθικού συστήματος Τιταρήσιου – Πηνειού ποταμού, περιοχής
Τυρνάβου” (2012).
211. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “CHRISTEL Ακίνητα Α.Ε.” στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής
(2013).
212. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “SADE Α.Ε.” στην Κηφισιά Αττικής (2013).
9
213. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “Αυγή Α.Ε.” στην Κηφισιά Αττικής (2013).
214. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “ΙΑΣΩ Α.Ε.” στο Μαρούσι Αττικής (2013).
215. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “Maurice Frances SA” στο Κορωπί Αττικής (2013).
216. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας Μπρακόπουλος Ελληνικός Φούρνος ΑΒΕΕΤ” στο Κορωπί Αττικής
(2013).
217. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “SIDERINA ΑΕΒΕ” στο Κορωπί Αττικής (2013).
218. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “Keep & Pick Logistics Α.Ε.” στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής
(2013).
219. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “ICC Materials SA” στο Κορωπί Αττικής (2013).
220. Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας “ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ” στο Κορωπί Αττικής (2013).
Και αρκετές εκατοντάδες Γεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες ιδιωτών.
Παιανία, Οκτώβριος 2013
ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ - ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ
Γεωλόγος
Μέλος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. α.μ. 1099
10