περισσότερα

Product Catalogue
Ηλιοθερμικά συστήματα
Συμβάλλετε κι εσείς στην προστασία του πλανήτη
μέσω των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Ο πλανήτης και η ενέργειά του
βρίσκονται στα χέρια σας.
Α. Ηλιοθερμικά συστήματα
Παραγωγή ΖΝΧ για κατοικίες
4
Παραγωγή ΖΝΧ για ξενοδοχειακές μονάδες 5
Σύστημα ηλιακής θέρμανσης
12
Ηλιακοί επιλεκτικοί συλλέκτες (κάθετου τύπου)
14
Βάσεις στήριξης ηλιακών συλλεκτών
17
Ηλιακός σταθμός (pump station) για οικιακές εφαρμογές
18
Ηλιακός σταθμός (pump station) για επαγγελματικές εφαρμογές
20
Fresh water kit για οικιακή χρήση
22
Πίνακας ελέγχου ηλιοθερμικού συστήματος
24
Συσσωρευτές ενέργειας με σταθερούς σπειροειδείς εναλλάκτες
30
Συσσωρευτές ενέργειας ηλιοθερμικών συστημάτων για αντλία θερμότητας
33
Περιεχόμενα
A
Δοχεία αδρανείας για ηλιοθερμικά συστήματα με σταθερούς σπειροειδείς εναλλάκτες 35
Δοχεία αδρανείας για ηλιοθερμικά συστήματα τύπου Tank in Tank
37
Εξαρτήματα ηλιοθερμικών συστημάτων
38
Δοχεία διαστολής ηλιοθερμικού συστήματος
39
1
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
SOLEKA 200B
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Λύση με συμπλήρωση από συμβατική πηγή ενέργειας.
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες για
Ζ.Ν.Χ. από 60% έως 90%, ανάλογα με την κλιματική ζώνη
και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
SOLEKA 300B
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Λύση με συμπλήρωση από συμβατική πηγή ενέργειας.
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες για
Ζ.Ν.Χ. από 60% έως 90%, ανάλογα με την κλιματική ζώνη
και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
Ηλιακοί συλλέκτες.
Συσσωρευτής ενέργειας με διπλή σερπαντίνα.
Ηλιακός σταθμός (pump station) με ρυθμιστή παροχής.
Πίνακας ελέγχου.
Δοχείο διαστολής.
Γλυκόλη.
Συμπληρωματική πηγή θερμότητας.
2.390€
2.930€
200Β
300Β
STANDARD STV102004
MAXI STV122104
4,00
5,46
ECO ILS2 200
ECO ILS2 300
2 - 4 ΑΤΟΜΑ
4 - 8 ΑΤΟΜΑ
12
18
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ m2 (συνολικό εμβαδό)
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (lt)
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΓΛΥΚΟΛΗ) - (Kg)
10
12
GIACOSUN R586S-0
GIACOSUN R586S-0
DN 16/20m
DN 18/20m
SOREL MTDC V3
SOREL MTDC V3
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ζ.Ν.Χ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ %
78%
81%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (Kg)
1350
1640
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20KW
20KW
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ &
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
2
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
SOLEKA 0812B
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 8-12 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ
ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 75%
Λύση με συμπλήρωση από συμβατική πηγή ενέργειας.
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει τις
ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. από 71% έως 94%, ανάλογα με
την κλιματική ζώνη και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
Ηλιακοί συλλέκτες.
Συσσωρευτής ενέργειας με διπλή σερπαντίνα.
Ηλιακός σταθμός (pump station) με ρυθμιστή παροχής.
Πίνακας ελέγχου.
Δοχείο διαστολής.
Γλυκόλη.
Συμπληρωματική πηγή θέρμανσης.
7.040€
0812B
MAXI 273V
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ m2 (συνολικό εμβαδό)
13,65
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ECO ALS2 750
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
8-12 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (lt)
35
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΓΛΥΚΟΛΗ) - (Kg)
16
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
GIACOSUN R586S-1
Φ22
SOREL LTDC V3
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ζ.Ν.Χ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ %
71%-94%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (Kg)
1978-2387
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20KW
Η παραπάνω λύση είναι ενδεικτική. Ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τις ιδιαιτερότητες του ξενοδοχείου προτείνεται από την εταιρεία μας ολοκληρωμένο σύστημα με εγγύηση
σχεδιασμού και απόδοσης (πιστοποιημένο πρόγραμμα προσομοίωσης αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους του ενεργειακού συστήματος, σύμφωνα με την Ευρωπαїκή Οδηγία ΕΝ12976).
3
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
SOLEKA 1220B
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 12-20 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ
ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 75%
Λύση με συμπλήρωση από συμβατική πηγή ενέργειας.
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει τις
ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. από 69% έως 94%, ανάλογα με
την κλιματική ζώνη και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
8.970€
1220B
MAXI 273V
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ m2 (συνολικό εμβαδό)
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά ηλιακών)
16,38
ECO ALS1 750
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά συμβατικής πηγής ενέργειας)
ECO ALS3/2 500
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
12-20 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (lt)
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΓΛΥΚΟΛΗ) - (Kg)
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
50
22
GIACOSUN R586S-1
Φ28
SOREL LTDC V3
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ζ.Ν.Χ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ %
69%-94%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (Kg)
3304-4109
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25KW
Η παραπάνω λύση είναι ενδεικτική. Ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τις ιδιαιτερότητες του ξενοδοχείου προτείνεται από την εταιρεία μας ολοκληρωμένο σύστημα με εγγύηση
σχεδιασμού και απόδοσης (πιστοποιημένο πρόγραμμα προσομοίωσης αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους του ενεργειακού συστήματος, σύμφωνα με την Ευρωπαїκή Οδηγία ΕΝ12976).
4
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
SOLEKA 2030B
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 20-30 ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΜΕ ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 75%
Λύση με συμπλήρωση από συμβατική πηγή ενέργειας.
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει
τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. από 72% έως 94%,
ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τις
ατμοσφαιρικές συνθήκες. ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
11.920€
2030B
MAXI 273V
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ m2 (συνολικό εμβαδό)
27,30
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά ηλιακών)
ECO ALS1 1000
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά συμβατικής πηγής ενέργειας)
ECO ALS3/2 500
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
20-30 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (lt)
35
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΓΛΥΚΟΛΗ) - (Kg)
40
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
GIACOSUN R586S-1
Φ35
SOREL LTDC V3
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ζ.Ν.Χ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ %
72%-94%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (Kg)
5102-6263
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25KW
Η παραπάνω λύση είναι ενδεικτική. Ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τις ιδιαιτερότητες του ξενοδοχείου προτείνεται από την εταιρεία μας ολοκληρωμένο σύστημα με εγγύηση
σχεδιασμού και απόδοσης (πιστοποιημένο πρόγραμμα προσομοίωσης αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους του ενεργειακού συστήματος, σύμφωνα με την Ευρωπαїκή Οδηγία ΕΝ12976).
5
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
SOLEKA 3040B
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 30-40 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ
ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 75%
Λύση με συμπλήρωση από συμβατική πηγή ενέργειας.
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει τις
ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. από 67% έως 91%, ανάλογα με
την κλιματική ζώνη και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
13.390€
3040B
MAXI 273V
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ m2 (συνολικό εμβαδό)
32,76
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά ηλιακών)
ECO ALS1 1000
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά συμβατικής πηγής ενέργειας)
ECO ALS3/2 750
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
30-40 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (lt)
80
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΓΛΥΚΟΛΗ) - (Kg)
48
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
GIACOSUN R586S-1
Φ42
SOREL LTDC V3
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ζ.Ν.Χ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ %
67%-91%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (Kg)
6645-7554
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30KW
Η παραπάνω λύση είναι ενδεικτική. Ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τις ιδιαιτερότητες του ξενοδοχείου προτείνεται από την εταιρεία μας ολοκληρωμένο σύστημα με εγγύηση
σχεδιασμού και απόδοσης (πιστοποιημένο πρόγραμμα προσομοίωσης αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους του ενεργειακού συστήματος, σύμφωνα με την Ευρωπαїκή Οδηγία ΕΝ12976).
6
6
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
SOLEKA 4060B
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 40-60 ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΜΕ ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 75%
Λύση με συμπλήρωση από συμβατική πηγή ενέργειας.
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει
τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. από 64% έως 94%,
ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τις
ατμοσφαιρικές συνθήκες. ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
17.960€
4060B
MAXI 273V
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ m2 (συνολικό εμβαδό)
43,68
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά ηλιακών)
ECO ALS1 750 X2
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά συμβατικής πηγής ενέργειας)
ECO ALS3/2 500
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
40-60 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (lt)
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΓΛΥΚΟΛΗ) - (Kg)
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
50 X 2
88
GIACOSUN R586S-1 X 2
Φ35 X 2
SOREL LTDC V3 X 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ζ.Ν.Χ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ %
64%-94%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (Kg)
8995-10782
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30KW
Η παραπάνω λύση είναι ενδεικτική. Ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τις ιδιαιτερότητες του ξενοδοχείου προτείνεται από την εταιρεία μας ολοκληρωμένο σύστημα με εγγύηση
σχεδιασμού και απόδοσης (πιστοποιημένο πρόγραμμα προσομοίωσης αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους του ενεργειακού συστήματος, σύμφωνα με την Ευρωπαїκή Οδηγία ΕΝ12976).
7
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
SOLEKA 6090Β
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 60-90 ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΜΕ ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 75%
Λύση με συμπλήρωση από συμβατική πηγή ενέργειας.
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει
τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. από 64% έως 93%,
ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τις
ατμοσφαιρικές συνθήκες. ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
24.360€
6090B
MAXI 273V
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ m2 (συνολικό εμβαδό)
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά ηλιακών)
65,52
ECO ALS1 1000 X 2
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πλευρά συμβατικής πηγής ενέργειας)
ECO ALS3/2 750
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
60-90 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (lt)
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΓΛΥΚΟΛΗ) - (Kg)
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
80 X 2
96
GIACOSUN R586S-1 X 2
Φ35 X 2
SOREL LTDC V3 X 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ζ.Ν.Χ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ %
64%-93%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (Kg)
13154-15752
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
40KW
Η παραπάνω λύση είναι ενδεικτική. Ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τις ιδιαιτερότητες του ξενοδοχείου προτείνεται από την εταιρεία μας ολοκληρωμένο σύστημα με εγγύηση
σχεδιασμού και απόδοσης (πιστοποιημένο πρόγραμμα προσομοίωσης αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους του ενεργειακού συστήματος, σύμφωνα με την Ευρωπαїκή Οδηγία ΕΝ12976).
8
8
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SOLEKA...HP
Όλα τα συστήματα SOLEKA…. έχουν
σχεδιαστεί και για υποστήριξη με συμβατική
ενέργεια αντλία θερμότητας, με ακόμη
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και
μεγαλύτερη ετήσια μείωση εκπομπών CO2.
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει τις
ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. από 60% έως 90%, ανάλογα με
την κλιματική ζώνη και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Χρησιμοποιείται
ειδικά
σχεδιασμένος
συσσωρευτής ενέργειας στην πλευρά της
συμβατικής ενέργειας της σειράς PUMPO.
SOLEKA HOME 200HP - 300HP - SOLEKA 0812HP
SOLEKA 1220HP - 2030HP - 3040HP
SOLEKA 4060HP - 6090HP
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΠΗΓΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΖΝΧ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΗΛΙΟ
%
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
(Kg)
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
(KW)
ΤΙΜΗ
(€)
SOLEKA HOME 200 HP
PUMPO ALA2 200
79%
1.510
5
2.610
SOLEKA HOME 300 HP
PUMPO ALA2 300
82%
2.150
5
3.250
SOLEKA 0812HP
PUMPO ALA2 750
63%-92%
1.802-3.310
6
7.630
SOLEKA 1220HP
PUMPO ALA1 500
75%-94%
3.222-6.458
9
9.410
SOLEKA 2030HP
PUMPO ALA1 500
71%-94%
4.702-9.539
9
12.370
SOLEKA 3040HP
PUMPO ALA1 750
67%-91%
6.157-11.605
10
13.980
SOLEKA 4060HP
PUMPO ALA1 500
64%-94%
7.890-16.357
10
18.400
SOLEKA 6090HP
PUMPO ALA1 750
64%-93%
11.133-24.088
10
24.950
9
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η ενδεικτική λύση μπορεί να ικανοποιήσει
τις ανάγκες Ζ.Ν.Χ. από 70% έως 90%
και από 30% έως 40% της συνολικής
ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση
και για ζεστό νερό χρήσης σε μία κατοικία
ανάλογα με την κλιματική ζώνη και
τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
4.670€
5.250€
SOLEKA 500/3 HHW
SOLEKA 750/3 HHW
STANDARD 200V
MAXI 273V
6,00
8,19
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ m2 (συνολικό εμβαδό)
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ VΣΥΝ/VΖΝΧ
ΕΜΒΑΔΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
COMBO TAC2 500/150
100m2
COMBO TAC2 750/150
120m2
2 - 4 ΑΤΟΜΑ
140m2
2 - 4 ΑΤΟΜΑ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 430C/380C VIEGA
100%
100%
100%
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (lt)
18
25
25
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΓΛΥΚΟΛΗ) - (Kg)
35
35
35
GIACOSUN R586S-1
GIACOSUN R586S-1
GIACOSUN R586S-1
DN18/20m
DN18/20m
DN18/20m
SOREL LTDCV3
SOREL LTDCV3
SOREL LTDCV3
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ζ.Ν.Χ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ %
73%
76%
75%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ,
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & Ζ.Ν.Χ.
31%
34%
29%
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
35%
35%
35%
24
24
24
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ &
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ &
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ *
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & Ζ.Ν.Χ. ΑΠΌ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φ.Α.) KW *
ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΕΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (KW) *
5
7
*Στην τιμή των συστημάτων ηλιακής θέρμανσης δεν περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις και τα συστήματα υποστήριξης από τη συμβατική πηγή ενέργειας.
10
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η παραπάνω λύση είναι ενδεικτική. Ανάλογα
με την κλιματική ζώνη και τις ιδιαιτερότητες
της κατοικίας προτείνεται από την εταιρεία μας
ολοκληρωμένο σύστημα με εγγύηση σχεδιασμού
και απόδοσης (πιστοποιημένο πρόγραμμα
προσομοίωσης
αναμενόμενου
ενεργειακού
οφέλους
του
ενεργειακού
συστήματος,
σύμφωνα με την Ευρωπαїκή Οδηγία ΕΝ12976.
5.740€
6.430€
6.930€
8.160€
SOLEKA 750/4 HHW
SOLEKA 1000/5 HHW
SOLEKA 1000/6 HHW
SOLEKA 1000/8 HHW
MAXI 273V
MAXI 273
MAXI 273
MAXI 273
10,92
13,65
16,38
21,84
COMBO TAC2 750/150
COMBO TAC2 1000/150
SBVA2 1000/190
SBVA2 1000/190
140m2
160m2
160m2
2 - 4 ΑΤΟΜΑ
180m2
180m2
2 - 4 ΑΤΟΜΑ
200m2
200m2
2 - 4 ΑΤΟΜΑ
250m2
2 - 5 ΑΤΟΜΑ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40
40
40
40
60
60
60
60
50
50
50
50
75
75
90
90
GIACOSUN
R586S-1
GIACOSUN
R586S-1
GIACOSUN
R586S-1
GIACOSUN
R586S-1
GIACOSUN
R586S-1
GIACOSUN
R586S-1
GIACOSUN
R586S-1
GIACOSUN
R586S-1
DN20/20m
DN20/20m
Cu Φ28 *Μη
τυποποιημένο
set. Απαιτείται
γραμμή
αισθητηρίου.
Cu Φ28 *Μη
τυποποιημένο
set. Απαιτείται
γραμμή
αισθητηρίου.
Cu Φ28 *Μη
τυποποιημένο
set. Απαιτείται
γραμμή
αισθητηρίου.
Cu Φ28 *Μη
τυποποιημένο
set. Απαιτείται
γραμμή
αισθητηρίου.
Cu Φ35 *Μη
τυποποιημένο
set. Απαιτείται
γραμμή
αισθητηρίου.
Cu Φ35 *Μη
τυποποιημένο
set. Απαιτείται
γραμμή
αισθητηρίου.
SOREL
LTDCV3
SOREL
LTDCV3
SOREL
LTDCV3
SOREL
LTDCV3
SOREL
LTDCV3
SOREL
LTDCV3
SOREL
LTDCV3
SOREL
LTDCV3
77%
76%
79%
78%
81%
79%
82%
80%
35%
31%
37%
33%
38%
34%
39%
34%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
34
34
34
34
34
34
45
45
8
10
12
15
11
ΗΛΙΑΚΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
MAXI 273V
Κάθετου τύπου
STV 122104
Οι επιλεκτικοί συλλέκτες με ειδική
επίστρωση τιτανίου, είναι η νέα
γενιά ηλιακών συλλεκτών και μας
προσφέρουν απορρόφηση της
άμεσης και έμμεσης ακτινοβολίας,
ελαχιστοποίηση των θερμικών
απωλειών, μεγαλύτερη οικονομία
και καλύτερη απόδοση. Διατίθενται
με συλλεκτική επιφάνεια 2,00m²,
2,40m² & 2,70m²
κάθετης και
οριζόντιας τοποθέτησης,
με
δυνατότητα κατασκευής ειδικών
διαστάσεων και μοντέλων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πλαίσιο αλουμινίου με προστασία ηλεκτροστατικής βαφής (επικάλυψη του αλουμινίου με ειδική εποξύπολυεστερική επίστρωση),
• Πλάτη συλλέκτη από Aluzine,
• Απορροφητική επιφάνεια υπερ-επιλεκτικής επίστρωσης (high selective PVD coating) με δείκτες απόδοσης
α=0,95±0,02 / ε=0,05±0,02,
• Μόνωση ορυκτοβάμβακα KNAUF TSP SOLAR BOARD πάχους 30mm και πυκνότητας 50Kg/m3,
• Τζάμι ασφαλείας πρισματικό πάχους Mistlite security low iron 4mm,
• Υλικά στεγανοποίησης: EPDM και πολυουρεθανική μαστίχα,
• Headers απορροφητών: χαλκοσωλήνα Ø22Χ0,7mm,
• Κάθετες σωλήνες χάλκινες Ø 8Χ0,4mm,
• Τύπος υδροσκελετού: harp, 4 εξόδων,
• Συσκευασία με film συρρίκνωσης χαρτόνι στην επιφάνεια του τζαμιού και σκληρή πολυστερίνη στις εξόδους.
Μοντέλο
Κωδικός
Σύστημα
Συντελεστής απόδοσης
Συνολική επιφάνεια
Καθαρή επιφάνεια συλλέκτη
Επιφάνεια απορρόφησης
Διαστάσεις Υ x Μ x Π
Βάρος
Κατασκευή
Πτώση πίεσης στα 150 l/h
Όγκος υγρού
Υλικό απορρόφησης
Συντελεστής απορρόφησης
Συντελεστής εκπομπής
Κύκλωμα απορρόφησης
Υδραυλικές υποδοχές
Κάλυμμα
Πάχος
Μετάδοση
Μόνωση
Πυκνότητα
Πάχος
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
Μέγιστη θερμοκρασία στεγανοποίησης
m 2
m 2
m 2
mm
kg
mbar
l
n°
mm
kg/m3
mm
bar
°C
MAXI 273V
STV 122104
Επίπεδος συλλέκτης
0,725
2,73
2,57
2,55
2160 x 1260 x 86
51
Αλουμίνιο
2,2
High selective PVD coating
95%
5%
14 αγωγοί Φ8 * 0,4mm
Χαλκός 2 * Φ22 * 0,7mm
Mistlite security low iron
4
84%
Ορυκτοβάμβακας KNAUF TSP SOLAR BOARD
50
30
10
188
ΤΙΜΗ
12
430€
ΗΛΙΑΚΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Οι επιλεκτικοί συλλέκτες με ειδική
επίστρωση τιτανίου, είναι η νέα
γενιά ηλιακών συλλεκτών και μας
προσφέρουν απορρόφηση της
άμεσης και έμμεσης ακτινοβολίας,
ελαχιστοποίηση των θερμικών
απωλειών, μεγαλύτερη οικονομία
και καλύτερη απόδοση. Διατίθενται
με συλλεκτική επιφάνεια 2,00m²,
2,40m² & 2,70m²
κάθετης και
οριζόντιας τοποθέτησης,
με
δυνατότητα κατασκευής ειδικών
διαστάσεων και μοντέλων.
PROFESSIONAL
237V
Κάθετου τύπου
STV 121904
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πλαίσιο αλουμινίου με προστασία ηλεκτροστατικής βαφής (επικάλυψη του αλουμινίου με ειδική εποξύπολυεστερική επίστρωση),
• Πλάτη συλλέκτη από Aluzine,
• Απορροφητική επιφάνεια υπερ-επιλεκτικής επίστρωσης (high selective PVD coating) με δείκτες απόδοσης
α=0,95±0,02 / ε=0,05±0,02,
• Μόνωση ορυκτοβάμβακα KNAUF TSP SOLAR BOARD πάχους 30mm και πυκνότητας 50Kg/m3,
• Τζάμι ασφαλείας πρισματικό πάχους Mistlite security low iron 4mm,
• Υλικά στεγανοποίησης: EPDM και πολυουρεθανική μαστίχα,
• Headers απορροφητών: χαλκοσωλήνα Ø22Χ0,7mm,
• Κάθετες σωλήνες χάλκινες Ø 8Χ0,4mm,
• Τύπος υδροσκελετού: harp, 4 εξόδων,
• Συσκευασία με film συρρίκνωσης χαρτόνι στην επιφάνεια του τζαμιού και σκληρή πολυστερίνη στις εξόδους.
Μοντέλο
Κωδικός
Σύστημα
Συντελεστής απόδοσης
Συνολική επιφάνεια
Καθαρή επιφάνεια συλλέκτη
Επιφάνεια απορρόφησης
Διαστάσεις Υ x Μ x Π
Βάρος
Κατασκευή
Πτώση πίεσης στα 150 l/h
Όγκος υγρού
Υλικό απορρόφησης
Συντελεστής απορρόφησης
Συντελεστής εκπομπής
Κύκλωμα απορρόφησης
Υδραυλικές υποδοχές
Κάλυμμα
Πάχος
Μετάδοση
Μόνωση
Πυκνότητα
Πάχος
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
Μέγιστη θερμοκρασία στεγανοποίησης
m2
m2
m2
mm
kg
mbar
l
n°
mm
kg/m3
mm
bar
°C
PROFESSIONAL 237V
STV 121904
Επίπεδος συλλέκτης
0,725
2,37
2,23
2,20
1930 x 1230 x 86
42,5
Αλουμίνιο
1,9
High selective PVD coating
95%
5%
11 αγωγοί (8 x 0,4 mm)
Χαλκός 2 * Φ22 * 0,7mm
Mistlite security low iron
4
84%
Ορυκτοβάμβακας KNAUF TSP SOLAR BOARD
50
30
10
188
ΤΙΜΗ
325€
13
ΗΛΙΑΚΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
STANDARD 200V
Κάθετου τύπου
STV 102004 &
200H Οριζόντιου
τύπου
STV 102004Η
Οι επιλεκτικοί συλλέκτες με ειδική
επίστρωση τιτανίου, είναι η νέα
γενιά ηλιακών συλλεκτών και μας
προσφέρουν απορρόφηση της
άμεσης και έμμεσης ακτινοβολίας,
ελαχιστοποίηση των θερμικών
απωλειών, μεγαλύτερη οικονομία
και καλύτερη απόδοση. Διατίθενται
με συλλεκτική επιφάνεια 2,00m²,
2,40m² & 2,70m²
κάθετης και
οριζόντιας τοποθέτησης,
με
δυνατότητα κατασκευής ειδικών
διαστάσεων και μοντέλων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πλαίσιο αλουμινίου με προστασία ηλεκτροστατικής βαφής (επικάλυψη του αλουμινίου με ειδική εποξύπολυεστερική επίστρωση),
• Πλάτη συλλέκτη από Aluzine,
• Απορροφητική επιφάνεια υπερ-επιλεκτικής επίστρωσης (high selective PVD coating) με δείκτες απόδοσης
α=0,95±0,02 / ε=0,05±0,02,
• Μόνωση ορυκτοβάμβακα KNAUF TSP SOLAR BOARD πάχους 30mm και πυκνότητας 50Kg/m3,
• Τζάμι ασφαλείας πρισματικό πάχους Mistlite security low iron 4mm,
• Υλικά στεγανοποίησης: EPDM και πολυουρεθανική μαστίχα,
• Headers απορροφητών: χαλκοσωλήνα Ø22Χ0,7mm,
• Κάθετες σωλήνες χάλκινες Ø 8Χ0,4mm,
• Τύπος υδροσκελετού: harp, 4 εξόδων,
• Συσκευασία με film συρρίκνωσης χαρτόνι στην επιφάνεια του τζαμιού και σκληρή πολυστερίνη στις εξόδους.
Μοντέλο
Κωδικός
Σύστημα
Συντελεστής απόδοσης
Συνολική επιφάνεια
Καθαρή επιφάνεια συλλέκτη
Επιφάνεια απορρόφησης
Διαστάσεις Υ x Μ x Π
Βάρος
Κατασκευή
Πτώση πίεσης στα 150 l/h
Όγκος υγρού
Υλικό απορρόφησης
Συντελεστής απορρόφησης
Συντελεστής εκπομπής
Κύκλωμα απορρόφησης
Υδραυλικές υποδοχές
Κάλυμμα
Πάχος
Μετάδοση
Μόνωση
Πυκνότητα
Πάχος
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
Μέγιστη θερμοκρασία στεγανοποίησης
m2
m2
m2
mm
kg
mbar
l
n°
mm
kg/m3
mm
bar
°C
STANDARD 200V
STV 122104
Επίπεδος συλλέκτης
0,725
2,00
1,86
1,84
1980 x 1010 x 86
34,5
Αλουμίνιο
1,6
High selective PVD coating
95%
5%
9 αγωγοί Φ8 * 0,4mm
Χαλκός 2 * Φ22 * 0,7mm
Mistlite security low iron
4
84%
Ορυκτοβάμβακας KNAUF TSP SOLAR BOARD
50
30
10
188
ΤΙΜΗ
14
295€
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
Για ηλιοθερμικό σύστημα αναγκαστικής κυκλοφορίας
Βάση αυτόματης τοποθέτησης (πατενταρισμένο σύστημα) από γαλβανισμένη
λαμαρίνα βαρέως τύπου.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 30Ο ΚΑΙ 45Ο
Βάσεις στήριξης
ηλιακών συλλεκτών
ΒΑΣΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΨΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ
SOL.44.9.ΒΣΤ1
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ) ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΨΟΥΣ 2m
83,00€
SOL.44.9.ΒΣΤ2
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ) ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 2m
95,00€
SOL.44.9.ΒΣΤ3
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ) ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΨΟΥΣ 1,5m
83,00€
SOL.44.9.ΒΣΤ4
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ) ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 1,5m
95,00€
SOL.44.9.ΒΣΤΚ1
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ) ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΥΨΟΥΣ 1,5-2m
115,00€
SOL.44.9.ΒΣΤΚ2
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ) ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΥΨΟΥΣ 1,5-2m
130,00€
SOL.44.9.ΕΒ1
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ
40,00€
SOL.44.9.ΕΒ2
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
52,00€
SOL.44.9.ΕΒ3
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 3 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
64,00€
SOL.44.9.ΕΒ4
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 4 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
76,00€
SOL.44.9.ΕΒ5
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 5 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
88,00€
SOL.44.9.ΕΒ6
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 6 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
100,00€
15
ΗΛΙΑΚΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
STANDARD 200V
Κάθετου τύπου
STV 102004 &
200H Οριζόντιου
τύπου
STV 102004Η
ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ (ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ηλιακός συλλέκτης (1,5 - 2,0 - 2,4 ή 2,7 m2)
3
Kit στήριξης για επίπεδη πλάκα 1 συλλέκτη κλίση 45ο
1
Kit στήριξης για επίπεδη πλάκα 2 συλλεκτών κλίση 45ο
1
Kit σύνδεσης συλλεκτών
2
Kit υδραυλικής σύνδεσης (σταυρός, αυτόματο εξαεριστικό και κυάθιο θερμοκρασίας)
1
ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8 ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ (ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (1,5 - 2,0 - 2,4 ή 2,7 m2)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΟΝΟ (ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ) ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 1, ή 2m (30 ή
8
450)
4
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
2
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1΄΄
2
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
2
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνίσταται σε κάθε παράλληλη σειρά συλλεκτών στην έξοδο του συλλέκτη να τοποθετείται διαχωριστής σωματιδίων αέρα
και αυτόματο εξαεριστικό. Η εγκατάστασή τους εξυπηρετεί τη σωστή πλήρωση του δικτύου και τη γρήγορη εξάλειψη του αέρα από την
εγκατάσταση. Όταν η ηλιοθερμική εγκατάσταση περιλαμβάνει περισσότερα τους ενός παράλληλα συστήματα ηλιακών συλλεκτών, για την ορθή
λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται η τοποθέτηση παροχόμετρου σε κάθε σειρά συλλεκτών. Ειδικά, απαιτείται στις εγκαταστάσεις χαμηλής
ροής και σε παράλληλα κυκλώματα, που δεν είναι συμμετρικά ή περιλαμβάνουν διαφορετικό αριθμό συλλεκτών σε σειρά. Το παροχόμετρο
παρέχει τη ρύθμιση και τον έλεγχο της σωστής παροχής σε κάθε σειρά και τοποθετείται στην είσοδο της κάθε σειράς των ηλιακών συλλεκτών.
16
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (PUMP STATION) ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σειρά
R5865Y107
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
BS1, BS2, BP, BC1 PSV, PSO, PSI
VES
1
2
3
4
5
6
7
8
Σύνδεση με boiler
Σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες
Σύνδεση με δοχείο διαστολής
Ροή μετρητή (μηχανικού)
Discharge cock
Load cock
Βαλβίδα
Κυκλοφορητής (περιλαμβάνεται ρακόρ σύνδεσης)
Μανόμετρο
Βαλβίδα με ενσωματωμένο θερμόμετρο και stop
Βαλβίδα ασφαλείας 6bar
ΤΙΜΗ
305€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Υγρός θερμομεταφορέας: νερό ή γλυκόλη max.50%
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 1200C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας στη βαλβίδα ασφαλείας: 1600C
Διαβάθμιση πίεσης στη βαλβίδα ασφαλείας: 6bar
Κυκλοφορητής: WILO ST25/6-ECO-3-130-CLF-12
Τροφοδοσία: 230Vac, 50Hz (περιλαμβάνεται ρακόρ σύνδεσης)
Μέτρηση πεδίου χωρητικότητας: 2÷12l/min
Σκάλα μανομέτρου: 0÷10bar
Σκάλα θερμομέτρου: 0÷1200C
Σύνδεση ηλιακού κυκλώματος: 3/4’’ M
Σύνδεση κυκλώματος κυλίνδρου: 3/4’’ M
Βαλβίδα ασφαλείας: 3/4’’ F
Σύνδεση επέκτασης δοχείου: 3/4’’ Μ
Load and discharge cocks with hose: Φ15mm
Θερμική μόνωση: PPE, πυκνότητα: 70Kg/m3
Βάρος: 5,0Kg
17
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (PUMP STATION) ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χαρακτηριστικές καμπύλες παροχής/μανομετρικού
Σειρά
R586SΥ107
Η μέτρηση παροχής γίνεται μέσω μίας μηχανικής συσκευής.
Η βαλβίδα V ενεργεί στη ρύθμιση παροχής, ξεκινώντας από
τη θέση “εντελώς ανοιχτή” (κατσαβίδι σε κάθετη θέση) και
περιστρέφεται σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού.
Με τη βαλβίδα V στην εντελώς κλειστή θέση (κατσαβίδι σε
οριζόντια θέση) οι βάνες Α και Β μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τη λειτουργία πλήρωσης και εκκένωσης του συστήματος.
Η βάνα, που περιλαμβάνεται στην ομάδα κυκλοφορητή, διαθέτει
αντεπίστροφη βαλβίδα.
Εάν σε ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας (για παράδειγμα κατά
τη φάση πλήρωσης του συστήματος) είναι απαραίτητο να
αφήσετε τον υγρό θερμομεταφορέα να κυκλοφορήσει προς την
αντίθετη από την κανονική κατεύθυνση, μπορείτε να ανοίξετε την
αντεπίστροφη βαλβίδα με το κατάλληλο κλειδί 056S00118, ώστε
να λειτουργήσει το σύστημα.
18
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (PUMP STATION) ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σειρά R586S-1
R 586 S - 1
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
BS1, BS2, BP PSV, PSO, PSI
VES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Σύνδεση με boiler
Σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες
Σύνδεση με δοχείο διαστολής
Ροή μετρητή (μηχανικού)
Discharge cock
Discharge cock
Βαλβίδα
Κυκλοφορητής (περιλαμβάνεται ρακόρ σύνδεσης)
Μανόμετρο
Βαλβίδα ασφαλείας 6bar
Βαλβίδαμε ενσωματωμένο θερμόμετρο και stop
Χειροκίνητη βαλβίδα διαφυγής αέρα
Βαλβίδα
11 Θερμική μόνωση PPE
ΤΙΜΗ
445€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Υγρός θερμομεταφορέας: νερό - γλυκόλη max.50%
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 1200C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας στη βαλβίδα ασφαλείας: 1600C
Διαβάθμιση πίεσης στη βαλβίδα ασφαλείας: 6bar
Κυκλοφορητής: Grundfos Solar 25 - 65 -130mm
Τροφοδοσία: 230Vac, 50Hz (περιλαμβάνεται ρακόρ σύνδεσης)
Μέτρηση πεδίου χωρητικότητας: 2÷12l/min (R586S)
2÷40l/min (R586S-1)
Σκάλα μανομέτρου: 0÷10bar
Σκάλα θερμομέτρου: 0÷1200C
Σύνδεση ηλιακού κυκλώματος: 3/4’’ M (απόσταση ανάμεσα στους άξονες 125mm)
Σύνδεση κυκλώματος κυλίνδρου: 3/4’’ M (απόσταση ανάμεσα στους άξονες 125mm)
Βαλβίδα ασφαλείας: 3/4’’ F
Σύνδεση επέκτασης δοχείου: 3/4’’ Μ
Load and discharge cocks with hose: Φ15mm
Θερμική μόνωση: PPE, πυκνότητα: 70Kg/m3
Βάρος: 7,5Kg
19
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (PUMP STATION) ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χαρακτηριστικές καμπύλες παροχής/μανομετρικού
Σειρά R586S-1
Η μέτρηση ροής γίνεται ηλεκτρονικά. Η βαλβίδα V ενεργεί στη ρύθμιση ροής, ξεκινώντας
από τη θέση “εντελώς ανοιχτή” (κατσαβίδι σε κάθετη θέση) και περιστρέφεται σύμφωνα
με τους δείκτες του ρολογιού.
Με τη βαλβίδα V στην εντελώς κλειστή θέση (κατσαβίδι σε οριζόντια θέση) οι βάνες Α
και Β μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία πλήρωσης και εκκένωσης του
συστήματος.
Στην έκδοση R586S-1 ο συνδυασμός της μέτρησης θερμοκρασίας στην επιστροφή με ένα
επιπλέον αισθητήριο θερμοκρασίας στη ροή επιτρέπουν τον υπολογισμό και την εμφάνιση
θερμικής ενέργειας, η οποία παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες μέσω της σειράς
ρυθμιστή LTDC.
Και οι δύο βάνες, που έχουν ενσωματωθεί στις ομάδες κυκλοφορητή διαθέτουν
αντεπίστροφες βαλβίδες.
Εάν σε ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας (για παράδειγμα κατά τη φάση πλήρωσης
του συστήματος) είναι απαραίτητο να αφήσετε τον υγρό θερμομεταφορέα να
κυκλοφορήσει προς την αντίθετη από την κανονική κατεύθυνση, μπορείτε να
ανοίξετε την αντεπίστροφη βαλβίδα με το κατάλληλο κλειδί 056S00118, ώστε να
λειτουργήσει το σύστημα.
Η χειροκίνητη βαλβίδα διαφυγής αέρα μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας το
κατάλληλο κλειδί R74Y001. Επιπλέον, προκειμένου να επιτραπεί μία σωστή λειτουργία,
ένας εξαερωτής F βρίσκεται στο εσωτερικό της υποστήριξης. Αφαιρείται εύκολα για τυχόν
αντικατάσταση ή για την κανονική λειτουργία συντήρησης.
20
20
FRESH WATER ΚIT ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Σειρά Υ001
ΤΙΜΗ
955€
A
B
C
D
E
Ανάμεικτο ζεστό νερό χρήσης (490C)
Κρύο νερό χρήσης (150C) Επιστροφή στο συσσωρευτή (300C)
Ανανκυκλοφορία (390C)
Ενέργεια από συσσωρευτή (650C)
1
2
3
4
5
6
7
8
Εναλλάκτης
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης R156
Βαλβίδα ασφαλείας
Κυκλοφορητής RS15/7
Διακόπτης ροής
Βαλβίδα διαφορικής πίεσης R462L
Βαλβίδα R147N
Kit ανακυκλοφορίας (RS12/6)
Η συσκευή fresh water παίρνει ενέργεια (Ε) από το συσσωρευτή ενός συστήματος θέρμανσης και παράγει ζεστό νερό χρήσης (Α). Η ενέργεια (Ε)
διασχίζει το πρωτεύον κύκλωμα του διανομέα (1) και επιστρέφει (C) στο συσσωρευτή του συστήματος θέρμανσης. Μέρος του νερού από το σύστημα
ύδρευσης (Β) διασχίζει το δευτερεύον κύκλωμα του εναλλάκτη (1), ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται στη “ζεστή” πλευρά της θερμοστατικής βαλβίδας
ανάμειξης(2) R156. Το υπόλοιπο νερό τροφοδοτεί την “κρύα” πλευρά, η οποία ισορροπεί με τη λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας (3), για τον βέλτιστο
έλεγχο της θερμοκρασίας στο ζεστό νερό (Α) που προορίζεται για χρήση.
Δείγμα ζεστού νερού από το συσσωρευτή του συστήματος θέρμανσης το εγγυάται ο κυκλοφορητής (4) RS15/7, ο οποίος ελέγχεται από το διακόπτη
ροής (5) που βρίσκεται στο δευτερεύον κύκλωμα. Η βαλβίδα με τη θερμοστατική κεφαλή R462L (6) βρίσκεται στο πρωτεύον κύκλωμα, εντοπίζει τη
θερμοκρασία από το δευτερεύον κύκλωμα και τροποποιεί κατάλληλα τη ροή του συσσωρευτή του συστήματος θέρμανσης, μεγιστοποιώντας τη
διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην απόδοση και επιστροφή και επομένως τη θερμική επάρκεια του συστήματος. Η βαλβίδα διαφορικής πίεσης
R147N (7) προστατεύει τον κυκλοφορητή όταν η θερμοστατική βαλβίδα είναι εντελώς κλειστή. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο kit GS551Y001
συμπεριλαμβανομένου του κυκλοφορητή (8) ZRS12/6 - που ελέγχεται για παράδειγμα από ένα χρονοδιακόπτη - και των σχετικών εξαρτημάτων, η
σύνδεση (C) για την ανακυκλοφορία του κυκλώματος μπορεί να επιτευχθεί.
Χαρακτηριστικές καμπύλες παροχής/μανομετρικού
• Μέγιστη θερμοκρασία (νερό από το συσσωρευτή) =
900C
• Μέγιστη πίεση = 10bar
Σημείωση: Δε συνίσταται η χρήση σε θερμοκρασίες όπου ο συσσωρευτής ξεπερνά τους 700C.
Στη δευτερεύουσα πλευρά του πιάτου του διανομέα να αποφεύγεται το φαινόμενο αποθήκευσης αλάτων.
21
FRESH WATER ΚΙT ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΤ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σειρά Υ001 &
KIT
GS556Y001
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΌ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ζ.Ν.Χ.
ΙΣΧΥΣ
(0C)
(l/min)
(l/h)
(0C)
(0C)
(0C)
(kW)
70
12,5
750
47
15
50
30
70
16,7
1000
40
15
50
41
70
25,0
1500
29
15
49
59
70
33,3
2000
27
15
44
67
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΌ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ζ.Ν.Χ.
ΙΣΧΥΣ
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ
(0C)
(l/min)
(l/h)
(0C)
(0C)
(0C)
(kW)
60
12,5
750
42
15
50
30
60
16,7
1000
36
15
49
40
60
25,0
1500
33
15
45
52
60
29,2
2000
27
15
44
59
ΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ
R462L
67
Ε = 700C
61
56
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3
16,7l/min,
1000l/h
εντελώς κλειστή
-turn
51
Ζ.Ν.Χ.
(0C)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ
(0C)
48,0
52
48,6
49
48,6
46
45,4
36
ΚΙΤ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GS551Y001
Η συσκευή GS556 μπορεί να συνδεθεί με το kit ανακυκλοφορίας νερού χρήσης, κυκλοφορητή 3
ταχυτήτων ZRS12/06 (PN10, IP44, 230V - 50Hz, μέγιστη απορρόφηση στην τρίτη ταχύτητα 85W.
ΤΙΜΗ
22
182€
22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΊΝΑΚΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
με διαχείριση διαφορικού ελέγχου μεσαίου μεγέθους, για 25
βασικά συστήματα, με ηλιακό ή boiler στερεού καυσίμου
Σειρά MTDC
Έκδοση 3
2 μηχανικό ρελέ on/off
1 PWM / 0-10V output
για υψηλής απόδοσης κυκλοφορητές
16003 - MTDC V3
16203 - MTDC V3 με 2 αισθητήρια
16303 - MTDC V3 με 3 αισθητήρια
ΤΙΜΗ
250€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜTDC
Θερμοκρασία input αισθητηρίων Pt1000
3
Εφεδρεία output 230V
2
Συνδέσεις
• 3 αισθητήρια input για Pt1000 θερμοκρασία αισθητηρίων
• Output ανάλογα με το μοντέλο
από την οποία για έλεγχο ταχύτητας των βασικών κυκλοφορητών
0-1
Output 0..10V ή PWM ένδειξη
0-1
Αριθμός εφαρμογών
25
Ένδειξη κόκκινη/πράσινη για την οθόνη της κατάστασης λειτουργίας
√
Απλή διανομή θέρμανσης
√
Ροή βασιζόμενη στη διανομή θέρμανσης (Grundfos VFS αισθητήριο)
x
Χρόνος και έλεγχος θερμοκρασίας λειτουργίας θερμοστάτη
√
Μπαταρία-backed με Ρολόι Πραγματικού Χρόνου
√
Αντιβακτηριακή προστασία μέσω ηλιακού
√
Αντιβακτηριακή προστασία μέσω πρόσθετης θέρμανσης
√
Λειτουργία ψύξης
√
Ρύθμιση wizard
√
Σύστημα προστασίας
√
Προστασία συλλέκτη
√
Προστασία αποθήκευσης
√
Αντι-παγετικά προγράμματα
√
Recooling
√
Λογική εκκίνηση για συλλέκτες κενού
√
Πρόγραμμα ελέγχου για συστήματα self-dumping (drain-back)
√
Δεδομένα αποθήκευσης με στατιστικά στοιχεία και γραφήματα ανάλυσης
√
Σφάλμα μνήμης και ανάλυσης με ημερομηνία και χρόνο
√
Μπλοκάρισμα μενού
√
Σύνδεση internet με υπολογιστή (προαιρετικό)
x
Χαρακτηριστικά
• Για 25 βασικά συστήματα με ηλιακό ή boiler στερεού
καυσίμου με επιπλέον λειτουργίες για διαθέσιμα ρελέ
• Αυτόματος οδηγός λειτουργίας μέσω 4 κλειδιών input
• Πλήρες κείμενο με επεξηγηματικό κείμενο και οθόνη
γραφημάτων
• Υψηλής ευκρίνειας φωτειζόμενη οθόνη με 128x64 dots
• RTC Ρολόι με πραγματικό Χρόνο με >24h απόθεμα
ενέργειας
• Λευκό κουτί RAL9003, γυαλί προστασίας IP40
• Διαστάσεις HWD 163x110x51mm
• Υποστήριξη λογισμικού, εφεδρική ασφάλεια και
εγχειρίδιο χρήστη
Μενού ξένων γλωσσών
Český, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Español,
Français, Hrvatski, Italiano, Magyar, Nederlands,
Português, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Български език
23
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΊΝΑΚΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
με διαχείριση διαφορικού ελέγχου
Σειρά LTDC
Έκδοση 3
3 μηχανικά ρελέ (2 on/off, 1 changeover)
2 PWM / 0-10V output για υψηλής απόδοσης κυκλοφορητές
6 PT1000 input θερμοκρασίας
2 VFS / RPS input Άμεσου Αισθητηρίου
17003 - LTDC V3
17303 - LTDC V3 με 3 αισθητήρια
17403 - LTDC V3 με 4 αισθητήρια
17503 - LTDC V3 με 5 αισθητήρια
ΤΙΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LTDC
Συνδέσεις
• 5-6 αισθητήρια input για Pt1000 θερμοκρασία
αισθητηρίων
• CAN socket για σύνδεση με SOREL
• Outputs ανάλογα με το μοντέλο
Χαρακτηριστικά
• Για 36 βασικά συστήματα με ηλιακό ή boiler στερεού
καυσίμου με επιπλέον λειτουργίες για διαθέσιμα ρελέ
• 2 In/Out Κονέκτορες για σύνδεση με Sorel data logger
and ethernet bridge
• Αυτόματος οδηγός λειτουργίας μέσω 4 κλειδιών input
• Πλήρες κείμενο και οθόνη γραφημάτων
• Υψηλής ευκρίνειας φωτειζόμενη οθόνη με 128x64 dots
• RTC Ρολόι με πραγματικό Χρόνο με >24h απόθεμα
ενέργειας
• Λευκό κουτί RAL9003, γυαλί προστασίας IP40
• Διαστάσεις H 163x110x51mm
• Υποστήριξη λογισμικού, εφεδρική ασφάλεια και
εγχειρίδιο χρήστη
Μενού ξένων γλωσσών
Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands
(σύντομα περισσότερες ξένες γλώσσες διαθέσιμες)
24
355€
Θερμοκρασία input αισθητηρίων Pt1000
5-6
Εφεδρεία output 230V
3
από την οποία για έλεγχο ταχύτητας των βασικών κυκλοφορητών
0-2
Output 0..10V ή PWM ένδειξη
1-2
Αριθμός εφαρμογών
36+
Ένδειξη κόκκινη/πράσινη για την οθόνη της κατάστασης λειτουργίας
√
Απλή διανομή θέρμανσης
√
Ροή βασιζόμενη στη διανομή θέρμανσης (Grundfos VFS αισθητήριο)
√
Χρόνος και έλεγχος θερμοκρασίας λειτουργίας θερμοστάτη
√
Μπαταρία-backed με Ρολόι Πραγματικού Χρόνου
√
Αντιβακτηριακή προστασία μέσω ηλιακού
√
Αντιβακτηριακή προστασία μέσω πρόσθετης θέρμανσης
√
Λειτουργία ψύξης
√
Ρύθμιση wizard
√
Σύστημα προστασίας
√
Προστασία συλλέκτη
√
Προστασία αποθήκευσης
√
Αντι-παγετικά προγράμματα
√
Recooling
√
Λογική εκκίνηση για συλλέκτες κενού
√
Πρόγραμμα ελέγχου για συστήματα self-dumping (drain-back)
√
Δεδομένα αποθήκευσης με στατιστικά στοιχεία και γραφήματα ανάλυσης
√
Σφάλμα μνήμης και ανάλυσης με ημερομηνία και χρόνο
√
Μπλοκάρισμα μενού
√
Σύνδεση internet (μέσω Data Logger)
√
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι παρακάτω εικόνες θεωρούνται σχηματικά διαγράμματα που αφορούν τα αντίστοιχα
ηλιοθερμικά συστήματα και τα οποία δεν είναι ολοκληρωμένα. Το σύστημα ελέγχου δεν
αντικαθιστά τα συστήματα ασφαλείας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Εξαρτάται από τη
συγκεκριμένη εφαρμογή, επιπρόσθετα στοιχεία συστήματος και ασφάλειας τα οποία
είναι υποχρεωτικά, όπως βαλβίδες ελέγχου, αντεπίστροφες βαλβίδες, θερμοστατικές
βαλβίδες κλπ.
Διαθέσιμες
συνδέσεις σε
πίνακες ελέγχου
MTDC & LTDC
Ηλιακός με θερμοστάτη(βοηθητική
θέρμανση)
Ηλιακός με boiler δύο ζωνών
Ηλιακός με κύκλωμα θέρμανσης
Ηλιακός με bypass
Ηλιακός με αντλία θερμότητας
Ηλιακός με 2 επιφάνειες συλλεκτών
Ηλιακός με 2 επιφάνειες
συλλεκτών & 2 αντλίες
Ηλιακός με 2 boiler & 2 αντλίες
Ηλιακός με 2 boiler & βαλβίδα
Ηλιακός με μεταφορά boiler
Ηλιακός με πισίνα & αντλία
θερμότητας
Ηλιακός με θερμοστάτη & βαλβίδα
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
VFS
VFS αισθητήριο για μέτρηση ροής και θερμοκρασίας
- ελάχιστη σταθερή απώλεια πίεσης
-„2 σε 1 αισθητήριο“ - ροή και θερμοκρασία σε ένα
αισθητήριο
VFS 2-40L/Min 0-100°C, 3/4“, ανοξείδωτο ατσάλι
25
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Διαθέσιμες
συνδέσεις σε
πίνακες ελέγχου
MTDC & LTDC
Οι παρακάτω εικόνες θεωρούνται σχηματικά διαγράμματα που αφορούν τα αντίστοιχα
ηλιοθερμικά συστήματα και τα οποία δεν είναι ολοκληρωμένα. Το σύστημα ελέγχου δεν
αντικαθιστά τα συστήματα ασφαλείας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Εξαρτάται από τη
συγκεκριμένη εφαρμογή, επιπρόσθετα στοιχεία συστήματος και ασφάλειας τα οποία
είναι υποχρεωτικά, όπως βαλβίδες ελέγχου, αντεπίστροφες βαλβίδες, θερμοστατικές
βαλβίδες κλπ.
MTDC & LTDC
Ηλιακός με στερεό καύσιμο boiler
Ηλιακός με ψύξη 1 (ψύξη συλλέκτη)
Ηλιακός με ψύξη 2 (ψύξη συλλέκτη)
Ηλιακός με ψύξη 2 (ψύξη boiler)
LTDC
Ηλιακός με boiler & σταθερό
καύσιμο boiler
Ηλιακός με αντλία θερμότητας 2
ζωνών
Ηλιακός με αντλία θερμότητας 2 boiler Ηλιακός X 2
Ηλιακός με θερμοστάτη & μεταφορά
boiler
Ηλιακός με θερμοστάτη &
αντεπίστροφη βαλβίδα
Ηλιακός με 2 επιφάνειες συλλεκτών,
2 boiler & 2 βαλβίδες
Ηλιακός με πισίνα, boiler, αντλία
θερμότητας & βαλβίδα
Ηλιακός με 3 boiler & 3 αντλίες
Ηλιακός με 3 boiler
Ηλιακός με 2 επιφάνειες συλλεκτών, 2
boiler & 2 αντλίες
Τα βασικά διαγράμματα LTDC μπορούν να επεκταθούν με τις ακόλουθες επιπρόσθετες λειτουργίες για διαθέσιμα ρελέ:
• Bypass ηλιακού
• Ένδειξη με ενεργοποιημένη λειτουργία προστασίας
• Backup ελέγχου θέρμανσης
• Ένδειξη με μήνυμα νέας πληροφορίας
• Λειτουργία ψύξης
• Έλεγχος πίεσης
• Επιστροφή αύξησης ροής
• Ενισχυτής για γρήγορο σύστημα φόρτισης
• Λειτουργία αντιβακτηριακής προστασίας
• Κύκλωμα θέρμανσης
• Μεταφορά boiler
• Παράλληλη λειτουργία με R1
• Παγκόσμιο ΔέλταT
• Παράλληλη λειτουργία με R2
• Πάντα On
• Θερμοστάτης 2
• Έλεγχος σταθερού καυσίμου boiler
26
26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
LTDC
με εισαγωγή δεδομένων
Οι διαφορικοί πίνακες ελέγχου χρησιμοποιούνται για
τον έλεγχο του συστήματος, εισαγωγή δεδομένων
και απομακρυσμένο έλεγχο.
Απομακρυσμένη
σύνδεση πίνακα
ελέγχου
Η σύνδεση αυτή είναι η ιδέα ενός νέου δικτύου που χρησιμοποιεί CAN-Bus ή Ethernet που επιτρέπουν στους
πίνακες ελέγχου να επικοινωνούν μεταξύ τους με τοπικά δίκτυα ή στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα
μπορεί να ελέγχεται από οπουδήποτε. Η προαιρετική λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου δίνει στο χρήστη τη
δυνατότητα να τροποποιεί οποιαδήποτε ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.
Η εισαγωγή δεδομένων μπορεί να γίνει μέσω μίας κάρτας μνήμης SD που αποθηκεύει όλα τα δεδομένα του
συστήματος για αρκετά χρόνια. Μαζί με τη σύνδεση του πακέτου λογισμικού για PC, tablet ή smartphone,
ο χρήστης μπορεί εύκολα να λάβει κατανοητές αναλύσεις του συστήματος. Η κάρτα SD μπορεί, επίσης, να
χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση του πίνακα ελέγχου ή για να αποθηκεύσει και να κατεβάσει συγκεκριμένα
διαγράμματα του πελάτη. Με την πλακέτα CAN-Bus και το CAN Ανοιχτού πρωτοκόλλου, οι πίνακες ελέγχου
δικτύου μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως σε συστήματα αυτοματισμού κτιρίων.
27
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΉ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Συσκευή
εισαγωγής
δεδομένων
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Για χρήση με LTDC.
Διατίθεται με ή χωρίς Ethernet για σύνδεση
με τοπικά δίκτυα και απομακρυσμένη
σύνδεση Internet.
Η έκδοση Ethernet περιλαμβάνει βασική
σύνδεση με Windows PC για σύστημα
ανάλυσης και μνήμη κάρτας SD. Το
λογισμικό μπορεί να αναβαθμιστεί ώστε να
επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο με
την παρακάτω άδεια του λογισμικού.
77700 - Συσκευή εισαγωγής δεδομένων CAN με βασικό λογισμικό PC για αναλύσεις
77701 - Συσκευή εισαγωγής δεδομένων και Ethernet με βασικό λογισμικό PC για αναλύσεις
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο κωδικός ενεργοποίησης επιτρέπει απομακρυσμένο
έλεγχο και προγραμματισμό στη σύνδεση με το
λογισμικό σε Windows PC για έναν πίνακα ελέγχου.
Απαιτείται συμβατός πίνακας ελέγχου ή συσκευή
εισαγωγής δεδομένων με δυνατότητα Ethernet.
77800S - Άδεια σύνδεσης λογισμικού
ΤΙΜΗ: SET ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ LTDC 28
720€
28
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
Διαστάσεις
Σειρά ECO
ALS1
Ta boiler παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού της σειράς ALS έχουν επεξεργαστεί εσωτερικά με τη διαδικασία ανόργανης σμάλτωσης για
πόσιμη χρήση (EMAIL), που εκτελείται με ψήσιμο στο φούρνο στους 8500C σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4753,3.
Χάρη στην ιδιαίτερη κατασκευή και τη γεωμετρία του σπειρώματος, από το οποίο αποτελείται ο εναλλάκτης θερμότητας του πρωτεύοντος
κυκλώματος, επιτρέπεται η μεγάλη χωρητικότητα θερμικής εναλλαγής και επομένως μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, τόσο για οικιακή όσο και για
βιομηχανική χρήση.
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη, που μειώνει στο ελάχιστο τις θερμικές απώλειες, καθώς η εξωτερική επένδυση
είναι από PVC.
Με τη χρήση ανόδου μαγνησίου, παρέχεται επίσης καθοδική προστασία. Ανάλογα με το προϊόν και τη ζήτηση, το σύστημα μπορεί να υποστηριχθεί με
ηλεκτρικές αντιστάσεις 3,5 kw, 6 kw, 9 kw και 11kw (κατόπιν ζήτησης).
Tύπος
Χωρητικότητα δοχείου σε λίτρα
D
ΑLS1 200
ΑLS1 300
ΑLS1 500
ΑLS1 750
ΑLS1 1000
196,4
274,8
450,8
748,6
870,8
Χωρητικότητα εναλλάκτη σε λίτρα
6,4
9,9
12,20
15,20
19,20
Επιφάνεια εναλλάκτη m²
0,99
1,55
1,92
2,40
3,00
Ø 630
Ø 750
Ø 1000
Ø 1000
Διάμετρος με μόνωση
Ø 600
Πάχος μόνωσης
Φλάντζα – Ανόδιο
Βάρος kg
H
Συνολικό ύψος
Σταθερή 55mm
Αφαιρούμενη 100mm
Φ170&Φ170
Φ170&Φ170
Φ170&Φ170
Φ170&Φ170
Φ170&Φ170
86
110
171
231
273
1400
1650
1620
1820
2070
1035
1120
1100
1325
1532
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
E
Αισθητήριο διατομή ½ “
K
Θερμόμετρο διατομή ½ “
1135
1300
1280
1420
1725
A
Είσοδος κρύου νερού - διατομή
200 - 1”
278 - 1”
263 - 1”
345 - 1 ½”
365 - 1 ½”
J
Έξοδος ζεστού νερού - διατομή
1135 - 1”
1284 - 1”
1265 - 1”
1475 - 1 ½”
1725 - 1 ½”
C
Έξοδος S1 εναλλάκτη - διατομή
690 - 1”
767 - 1”
755 - 1”
995 - 1”
1115 - 1”
A
Είσοδος S1 εναλλάκτη - διατομή
200 - 1”
278 - 1”
263 - 1”
345 - 1”
365 - 1”
B
Ανακυκλοφορία - διατομή
540 - 3/4”
638 - 3/4”
603 - 1”
1325 -1”
1532 - 1”
G
Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης - διατομή
745 – 1 ¼”
855 – 1 ¼”
840 – 1 ¼”
980 – 1 ¼”
1130 – 1 ¼”
F
Φλάντζα καθαρισμού
400
430
450
555
535
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar
10
10
10
10
10
Πίεση δοκιμής σε bar
16
16
16
16
16
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη σε bar
9
9
9
9
9
Μέγιστη δοκιμαστική πίεση εναλλάκτη σε bar
25
25
25
25
25
95 /130
95 / 130
95 / 130
95 / 130
95 / 130
643€
891€
1.197€
1.949€
2.287€
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας boiler / S1oC
TIMH
Σημείωση: Σε όλα τα Boiler Λεβητοστασίου και στα Συνδυασμένης Λειτουργίας Συστήματα (COMBI) είναι απαραίτητο να τοποθετείται Δοχείο
Διαστολής – Βαλβίδα Ασφαλείας και Ανοδική Προστασία στο ζεστό νερό χρήσης.
29
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
Διαστάσεις
Σειρά ECO
ALS2
Ta boiler παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού της σειράς ALS έχουν επεξεργαστεί εσωτερικά με τη διαδικασία ανόργανης σμάλτωσης για
πόσιμη χρήση (EMAIL), που εκτελείται με ψήσιμο στο φούρνο στους 8500C σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4753,3.
Χάρη στην ιδιαίτερη κατασκευή και τη γεωμετρία του σπειρώματος, από το οποίο αποτελούνται οι εναλλάκτες θερμότητας του πρωτεύοντος και
δευτερεύοντος κυκλωμάτων, επιτρέπεται η μεγάλη χωρητικότητα θερμικής εναλλαγής και επομένως μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, τόσο για
οικιακή όσο και για βιομηχανική χρήση.
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη, που μειώνει στο ελάχιστο τις θερμικές απώλειες, καθώς η εξωτερική επένδυση
είναι από PVC. Με τη χρήση ανόδου μαγνησίου, παρέχεται επίσης καθοδική προστασία. Ανάλογα με το προϊόν και τη ζήτηση, το σύστημα μπορεί να
υποστηριχθεί με ηλεκτρικές αντιστάσεις 3,5 kw, 6 kw, 9 kw και 11kw (κατόπιν ζήτησης).
Tύπος
Χωρητικότητα δοχείου σε λίτρα
Χωρητικότητα εναλλάκτη S1+ S2 σε λίτρα
Επιφάνεια εναλλάκτη S1/S2 m²
D
Διάμετρος με μόνωση
ΑLS2 200
ΑLS2 300
ΑLS2 500
ΑLS2 750
ΑLS2 1000
190
269,6
442,4
747,1
865,4
11,40
16,20
19,80
23,80
31,70
0,78 / 0,99
0,99 / 1,55
1,20 / 1,92
1,35 / 2,40
2,00 / 3,00
Ø 600
Ø 630
Ø 750
Ø 1000
Ø 1000
Πάχος μόνωσης
Φλάντζα – Ανόδιο
Βάρος kg
H
Συνολικό ύψος
Σταθερή 55mm
Αφαιρούμενη 100mm
Ø170&Ø170
Ø170&Ø170
Ø170&Ø170
Φ170&Φ170
Φ170&Φ170
86
110
171
272
321
1380
1580
1580
1820
2070
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
E/B
Αισθητήριο διατομή ½ “
750 /300
850 / 420
825 / 403
1065 / 545
1185 / 565
O
Θερμόμετρο διατομή ½ “
1135
1300
1280
1420
1725
L
Θερμοστάτης διατομή ½ “
1034
1215
1100
1325
1532
A
Είσοδος κρύου νερού - διατομή
200 - 1”
278 - 1”
263 - 1”
345 - 1 ½”
365 - 1 ½”
J
Έξοδος ζεστού νερού - διατομή
1135 - 1”
1284 - 1”
1265 - 1”
1475 - 1 ½”
1705 - 1 ½”
C/M
Έξοδος S1/ S2 εναλλάκτη - διατομή
690 / 1109 - 1”
767 / 1215 - 1”
755 / 1200 - 1”
1475 / 995 - 1”
1705 / 1115 - 1”
A/J
Είσοδος S1 / S2 εναλλάκτη - διατομή
200 / 810 - 1”
278 / 915 - 1”
250 / 900 - 1”
1135 / 345 - 1”
1255 / 365 - 1”
B
Ανακυκλοφορία - διατομή
985 - 3/4”
1120 - 3/4”
1100 - 1”
1325 -1”
1532 - 1”
G
Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης - διατομή
745 – 1 ¼”
855 – 1 ¼”
840 – 1 ¼”
980 – 1 ¼”
1185 – 1 ¼”
F
Φλάντζα καθαρισμού
400
430
450
555
535
Μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar
10
10
10
10
10
Πίεση δοκιμής σε bar
16
16
16
16
16
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη σε
bar
9
9
9
9
9
Μέγιστη δοκιμαστική πίεση εναλλάκτη σε
bar
25
25
25
25
25
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας boiler /
S1-S2 oC
95 /130
95 / 130
95 / 130
95 / 130
95 / 130
702€
976€
1.324€
2.287€
2.505€
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
TIMH
30
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
Διαστάσεις
Σειρά ECO
ALS3
Ta boiler παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού της σειράς ALS 3, είναι ειδικά κατασκευασμένα για ηλιοθερμικές εφαρμογές, έχουν επεξεργαστεί
εσωτερικά με τη διαδικασία ανόργανης σμάλτωσης για πόσιμη χρήση (EMAIL), που εκτελείται με ψήσιμο στο φούρνο στους 8500C σύμφωνα με το
πρότυπο DIN 4753,3.
Χάρη στην ιδιαίτερη κατασκευή και τη γεωμετρία του σπειρώματος, από το οποίο αποτελείται ο εναλλάκτης θερμότητας του πρωτεύοντος
κυκλώματος, επιτρέπεται η μεγάλη χωρητικότητα θερμικής εναλλαγής και επομένως μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, τόσο για οικιακή όσο και για
βιομηχανική χρήση.
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη, που μειώνει στο ελάχιστο τις θερμικές απώλειες, καθώς η εξωτερική επένδυση
είναι από PVC. Με τη χρήση ανόδου μαγνησίου, παρέχεται επίσης καθοδική προστασία. Ανάλογα με το προϊόν και τη ζήτηση, το σύστημα μπορεί να
υποστηριχθεί με ηλεκτρικές αντιστάσεις 3,5 kw, 6 kw, 9 kw και 11kw (κατόπιν ζήτησης).
Tύπος
ΑLS3 200
ΑLS3 300
ΑLS3 500
ΑLS3 750
ΑLS3 1000
Χωρητικότητα δοχείου σε λίτρα
196,4
274,8
450,8
748,6
870,8
Χωρητικότητα εναλλάκτη σε λίτρα
6,40
9,90
12,20
15,20
19,20
Επιφάνεια εναλλάκτη m²
D
Διάμετρος με μόνωση
0,99
1,55
1,92
2,40
3,00
Ø 600
Ø 630
Ø 750
Ø 1000
Ø 1000
Πάχος μόνωσης
Φλάντζα – Ανόδιο
Βάρος kg
H
Συνολικό ύψος
Σταθερή 55mm
Φ170&Φ170
Φ170&Φ170
Αφαιρούμενη 100mm
Φ170&Φ170
Φ170&Φ170
Φ170&Φ170
86
110
171
231
273
1400
1650
1620
1820
2070
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
E
Αισθητήριο διατομή ½ “
1035
1120
1100
1325
1532
K
Θερμόμετρο διατομή ½ “
1135
1300
1280
1420
1725
A
Είσοδος κρύου νερού - διατομή
200 - 1”
278 - 1”
263 - 1”
345 - 1 ½”
365 - 1 ½”
J
Έξοδος ζεστού νερού - διατομή
1135 - 1”
1284 - 1”
1265 - 1”
1475 - 1 ½”
1725 - 1 ½”
B
Είσοδος S1 εναλλάκτη - διατομή
810 - 1”
915 - 1”
900 - 1”
1135 - 1”
1255 - 1”
C
Έξοδος S1 εναλλάκτη - διατομή
1109 - 1”
1215 - 1”
1200 - 1”
1475 - 1”
1705 - 1”
K
Ανακυκλοφορία - διατομή
985 - 3/4”
1120 - 3/4”
1100 - 1”
1325 -1”
1532 - 1”
G
Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης - διατομή
745 – 1 ¼”
855 – 1 ¼”
840 – 1 ¼”
980 – 1 ¼”
1130 – 1 ¼”
F
Φλάντζα καθαρισμού
400
430
450
555
535
Μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar
10
10
10
10
10
Πίεση δοκιμής σε bar
16
16
16
16
16
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη σε bar
9
9
9
9
9
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μέγιστη δοκιμαστική πίεση εναλλάκτη σε bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας boiler / S1oC
TIMH
25
25
25
25
25
95 /130
95 / 130
95 / 130
95 / 130
95 / 130
675€
935€
1.256€
2.047€
2.401€
Σημείωση: Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι υπό κατασκευή και ενδέχεται κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του να μεταβληθούν.
31
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Διαστάσεις
Σειρά
PUMPO
ALA1
Υλικό : Λαμαρίνα
Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου
Επικάλυψη προστασίας: Glass – Εμαγιέ ( Σμάλτο) και
προστασία ανoδίοu
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Μέγιστη δοκιμαστική πίεση νερού: 15 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C
Μόνωση : Αφρός πολυουρεθάνης 55 mm πάχος πυκνότητας
52 kg/m3
Tύπος
Κωδικός
Συνολική Χωρητικότητα δοχείου liter
Εναλλάκτης : Σωλήνας μεταλλικός
Μέγιστη δοκιμαστική πίεση εναλλάκτη : 25 bar
Ηλεκτρική αντίσταση: Κατά παραγγελία
Φλάντζα : Διάμετρος Ø 170 mm & Ø 170 mm
Σε όλα τα Boiler Λεβητοστασίου και στα Συνδυασμένης
Λειτουργίας
Συστήματα (COMBI) είναι απαραίτητο να τοποθετείται Δοχείο
Διαστολής – Βαλβίδα Ασφαλείας και Ανοδική Προστασία στο
ζεστό νερό χρήσης.
200L Δ.Ε.
300L Δ.Ε.
500L Δ.E.
BLS 200 ALA1
BLS 300 ALA1
BLS 500 ALA1
200
310
495
Χωρητικότητα εναλλάκτη liter
21,5
35,2
45,4
Εναλλάκτης S1 είσοδος/έξοδος
1.1/2’’ 1.1/2’’ 1.1/2’’ Επιφάνεια εναλλάκτη m²
2,4
4
5
Διατομή εναλλάκτη
1.1/4’’ 1.1/4’’ 1.1/4’’ Επανακυκλοφορία R
3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 1’’ 1’’ 1’’ Είσοδος κρύου νερού CWI
Έξοδος ζεστού νερού HWO
Φλάντζα – Ανόδιο
1’’ 1’’ 1’’ Ø170&Ø170 Ø170&Ø170 Ø170&Ø170 Γιασύνδεσηστοboilerμε80°C καινερό 15/60°CkW/L/h
24 1000
40 1000
50 1000
Γιασύνδεσηστοboilerμε80°C καινερό 15/60°CkW/L/h
60 2000
100 2000
125 2000
Β
Είσοδος κρύου νερού
110
110
110
L
Έξοδος ζεστού νερού
1240
1535
1730
J
Είσοδος S1 εναλλάκτη
1100
1385
1500
C
Έξοδος S1 εναλλάκτη
140
140
160
G
Ανακυκλοφορία
580
630
650
F
Φλάντζα καθαρισμού
410
410
430
H
Συνολικό ύψος 1400
1650
1850
J
Θερμοστάτης
1100
1385
1500
K
Θερμόμετρο
1080
1345
1480
A
Αποχετεύση
70
70
90
E
Αισθητήριο
190
190
210
D
Διάμετρος
Φ600
Φ630
Φ750
Βάρος kg
128
154
199
863€
1.210€
TIMH
32
1.640€
32
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Διαστάσεις
Σειρά PUMPO
ALA2
Υλικό : Λαμαρίνα
Κόλληση:Αυτόματη κόλληση μετάλλου
Επικάλυψη προστασίας: Glass – Εμαγιέ ( Σμάλτο) και προστασία
ανoδίοu
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Μέγιστη δοκιμαστική πίεση νερού: 15 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C
Μόνωση : Αφρός πολυουρεθάνης 55mm πάχος πυκνότητας 52 kg/m3
Tύπος
Κωδικός
Εναλλάκτης : Σωλήνας μεταλλικός
Μέγιστη δοκιμαστική πίεση εναλλάκτη : 25 bar
Ηλεκτρική αντίσταση: Κατά παραγγελία
Φλάντζα : Διάμετρος Ø 170 mm & Ø 170 mm
Σε όλα τα Boiler Λεβητοστασίου και στα Συνδυασμένης Λειτουργίας
Συστήματα (COMBI) είναι απαραίτητο να τοποθετείται Δοχείο
Διαστολής – Βαλβίδα Ασφαλείας και Ανοδική Προστασία στο ζεστό
νερό χρήσης.
200L Τ.Ε.
300L Τ.Ε.
500L Τ.E.
BLS 200 ALA2
BLS 300 ALA2
BLS 500 ALA2
Συνολική Χωρητικότητα δοχείου liter
200
310
495
Χωρητικότητα εναλλάκτη (1.1/4’’) 21,5
35,2
45,4
1.1/2’’
1.1/2’’
1.1/2’’
2,4
4
5
Εναλλάκτης S1 είσοδος/έξοδος (1.1/4’’) Επιφάνεια εναλλάκτη m² (1.1/4’’)
Διατομή εναλλάκτη
1.1/4’’
1.1/4’’
1.1/4’’
Χωρητικότητα εναλλάκτη (3/4’’)
5,85
10,8
12,7
Εναλλάκτης S2 είσοδος/έξοδος (3/4’’)
3/4’’
3/4’’
3/4’’
Επιφάνεια εναλλάκτη m² (3/4’’)
1,2
2,2
2,6
Διατομή εναλλάκτη
3/4’’
3/4’’
3/4’’
Επανακυκλοφορία R
3/4’’
3/4’’
3/4’’
Είσοδος κρύου νερού CWI
1’’
1’’
1’’
Έξοδος ζεστού νερού HWO
1’’
1’’
1’’
Φλάντζα – Ανόδιο
Ø170&Ø170
Ø170&Ø170
Ø170&Ø170
Για σύνδεση στο boiler με 80°C και νερό 15/60°C kW/L/h
24
1000
40
1000
50
1000
Για σύνδεση στο boiler με 80°C και νερό 15/60°C kW/L/h
60
2000
100
2000
125
2000
Β
Είσοδος κρύου νερού
110
110
110
L
Έξοδος ζεστού νερού
1240
1535
1730
J
Είσοδος S1 εναλλάκτη
1100
1385
1500
C
Έξοδος S1 εναλλάκτη
140
140
160
G
Ανακυκλοφορία
580
630
650
F
Φλάντζα καθαρισμού
410
410
430
H
Συνολικό ύψος
1400
1650
1850
J
Θερμοστάτης
1100
1385
1500
K
Θερμόμετρο
1080
1345
1480
A
Αποχέτευση
70
70
90
E
Αισθητήριο
190
190
210
D
Διάμετρος
Φ600
Φ630
Φ750
Βάρος kg
147
192
240
1.003€
1.479€
1.968€
TIMH
33
ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
AC - 1
AC - 0
PUFFER AC 0-1
Τα δοχεία αδρανείας ουσιαστικά είναι δεξαμενές (επιπλέον χώρος) αποθήκευσης νερού (ζεστού ή ψυχρού), συνδέονται εν σειρά με τον λέβητα ή και
με τους ηλιακούς συλλέκτες.
Πρόκειται για ένα δοχείο με πολύ καλή θερμομόνωση, ώστε να διατηρεί επί πολύ χρόνο την υψηλή θερμοκρασία του νερού.
Ο σκοπός του δοχείου αδρανείας είναι να αποθηκεύει ζεστό νερό όταν αυτό παράγεται από την λειτουργία του λέβητα κάθε τύπου, αντλία θερμότητας
(ή του ηλιακού συλλέκτη) και να μας παρέχει ζεστό νερό όταν παύει να λειτουργεί ο λέβητας ή η αντλία θερμότητας ή όταν δύει ο ήλιος και ο ηλιακός
συλλέκτης παύει να προσφέρει ζεστό νερό.
Διατίθενται χωρίς εναλλάκτες θερμότητας, με έναν ή με δύο εναλλάκτες θερμότητας.
Μοντελο PUFFER
Κωδικός
Πραγματική χωρητικότητα συσσωρευτή
AC 0
AC 0
AC 0
AC 0
AC 0
AC 0
AC 0
AC 0
AC 0
AC 0
80
100
150
200
300
500
750
1000
1500
2000
134
205
296
492
746
882
1539
1831
lt
Διάμετρος χωρίς μόνωση
mm
360
400
450
480
520
640
810
810
1100
1200
Πάχος μόνωσης
mm
50
50
60
60
60
100
100
100
100
100
Διάμετρος με μόνωση
mm
460
500
560
600
630
840
1010
1010
1300
1400
Συνολικό ύψος
mm
1000
1000
1080
1400
1650
1620
1820
2070
1970
1970
Βάρος μικτό
kg
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πίεση δοκιμής συσσωρευτή
bar
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
Πίεση λειτουργίας συσσωρευτή
bar
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας συσσωρευτή
oC
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
312€
314€
425€
492€
545€
811€
904€
1.010€
1.835€
2.074€
Μοντελο PUFFER
AC 1
AC 1
AC 1
AC 1
AC 1
AC 1
AC 1
Κωδικός
200
300
500
750
1000
1500
2000
lt
205
296
492
746
882
1539
1831
Διάμετρος χωρίς μόνωση
mm
480
520
640
810
810
1100
1200
Πάχος μόνωσης
mm
60
60
100
100
100
100
100
Διάμετρος με μόνωση
mm
600
630
840
1010
1010
1300
1400
Συνολικό ύψος
mm
1400
1650
1620
1820
2070
1970
1970
Επιφάνεια εναλλάκτη
m2
0.95
1.2
2.2
2.5
3
3.2
3.6
Βάρος μικτό
kg
TIMH
Πραγματική χωρητικότητα συσσωρευτή
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πίεση δοκιμής εναλλακτών
bar
16
16
16
16
16
16
16
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών
oC 160
160
160
160
160
160
160
Πίεση δοκιμής συσσωρευτή
bar
6
6
6
6
6
6
6
Πίεση λειτουργίας συσσωρευτή
bar
4
4
4
4
4
4
4
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας συσσωρευτή
oC
95
95
95
95
95
95
95
Πίεση δοκιμής εναλλακτών
bar
16
16
16
16
16
16
16
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών
oC TIMH
34
160
160
160
160
160
160
160
606€
660€
971€
1.090€
1.223€
2.101€
2.420€
ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
AC - 2
PUFFER AC 2
Μοντελο PUFFER
AC 2
AC 2
AC 2
AC 2
AC 2
AC 2
AC 2
Κωδικός
200
300
500
750
1000
1500
2000
lt
205
296
492
746
882
1539
1831
Διάμετρος χωρίς μόνωση
mm
480
520
640
810
810
1100
1200
Πάχος μόνωσης
mm
60
60
100
100
100
100
100
Διάμετρος με μόνωση
mm
600
630
840
1010
1010
1300
1400
Συνολικό ύψος
mm
1400
1650
1620
1820
2070
1970
1970
Επιφάνεια άνω εναλλάκτη
m2
0.75
1.2
2.2
2.5
3
3.2
3.6
Επιφάνεια κάτω εναλλάκτη
m2
0.95
1.2
2.2
2.5
3
3.2
3.6
Βάρος μικτό
kg
Πραγματική χωρητικότητα συσσωρευτή
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πίεση δοκιμής εναλλακτών
bar
16
16
16
16
16
16
16
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
εναλλακτών
oC 160
160
160
160
160
160
160
Πίεση δοκιμής συσσωρευτή
bar
6
6
6
6
6
6
6
Πίεση λειτουργίας συσσωρευτή
bar
4
4
4
4
4
4
4
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
συσσωρευτή
oC
95
95
95
95
95
95
95
Πίεση δοκιμής εναλλακτών
bar
16
16
16
16
16
16
16
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
εναλλακτών
oC 160
160
160
160
160
160
160
660€
758€
1.130€
1.276€
1.436€
2.313€
2.654€
TIMH
35
ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ TANK IN TANK
COMBO TAC 2
ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ COMBO TAC 2 ΜΕ ΔΎΟ ΣΤΑΘΕΡΟΎΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΊΣ ΕΝΑΛΛΆΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΊΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΖΝΧ (TANK IN TANK)
Ο κάτω εναλλάκτης φορτίζει το συσσωρευτή μέσω του ηλιακού κυκλώματος. Ο πάνω εναλλάκτης φορτίζει το συσσωρευτή μέσω άλλης πηγής
ενέργειας (πχ. Λέβητας). Ο συσσωρευτής επιτυγχάνει Θερμική Διαστρωμάτωση με αποτέλεσμα το εσωτερικό δοχείο (του ζεστού νερού χρήσης) να
βρίσκεται πάντα βυθισμένο στο θερμότερο νερό και να παρέχει πάντα ζεστό νερό χρήσης.
•Συνδέσεις εναλλακτών 1’’
•Συνδέσεις δοχείου 500-1000lit 1’’
•Ανακυκλοφορία 1’’
•Αισθητήρια 1/2’’
•Θερμόμετρα 1/2’’
Μοντέλο COMBO
Πραγματική χωρητικότητα συσσωρευτή
TAC-2 500
TAC-2 750
TAC-2 1000
TAC-2 1500
lt
492
746
882
1539
Διάμετρος χωρίς μόνωση
mm
640
810
810
1100
Διάμετρος με μόνωση
mm
840
1010
1010
1300
Τύπος μόνωσης
mm
Συνολικό ύψος
mm
1690
1890
2140
2040
lt
150
150
150
182
Επιφάνεια εναλλαγής κάτω σερπαντίνας
2.2
2.5
3.0
3.2
Επιφάνεια εναλλαγής πάνω σερπαντίνας
2.2
2.5
3.0
3.2
Χωρητικότητα δοχείου Ζ.Ν.Χ.
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
Επιφάνεια εναλλαγής Ζ.Ν.Χ.
Βαρος
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πίεση λειτουργίας δευτερεύοντος κυκλ.
bar
10
10
10
10
Πίεση δοκιμής δευτερεύοντος κυκλ.
bar
16
16
16
16
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη
oC 160
160
160
160
Μέγιστη πίεση συσσωρευτή
bar 4
4
4
4
Πίεση δοκιμής συσσωρευτή
bar 6
6
6
6
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας συσσωρευτή
bar 95
95
95
95
1.569€
1.715€
1.875€
3.005€
TIMH
36
36
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πτώση πίεσης σε mbar//m
Εξαρτήματα
ηλιοθερμικών
συστημάτων
Μέση
θερμοκρασία 60°
Υγρό θέρμανσης
1,2 γλυκόλη
προπυλενίου
Δυναμικό ιξώδες
1612,8 10-6
kg/ms
Συγκεκριμένο
βάρος 1008
kg/m3
Kit σωληνώσεων ηλιακής εγκατάστασης
Κωδικός
Περιγραφή
SOL.244.16/20
ΣΩΛΗΝΑΣ INOX 316L DN16 (20μετρη)
5,45€/μέτρο
Τιμή
SOL.244.16/50
ΣΩΛΗΝΑΣ INOX 316L DN16 (50μετρη)
5,45€/μέτρο
SOL.244.116.20
ΣΩΛΗΝΑΣ INOX 316L ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ UV DN16 (20μετρη)
7,20€/μέτρο
SOL.244.116.50
ΣΩΛΗΝΑΣ INOX 316L ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ UV DN16 (50μετρη)
SOL.244.ΡΘ162
ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΙΝΟΧ DN16 x 3/4 ΘΗΛΥΚΟ
6,75€/τεμάχιο
SOL.244.ΓΘ162
ΓΩΝΙΑ 3/4΄΄- ΘΗΛΥΚΗ INOX DN16
7,90€/τεμάχιο
Διαχωριστής αέρα και μικροσωματιδίων
για ηλιοθερμικά συστήματα. Τοποθετείται
στην έξοδο του τελευταίου συλλέκτη κάθε
συστοιχίας συλλέκτων σε ένα ηλιοθερμικό
σύστημα, 3/4΄΄.
7,20€/μέτρο
Εξαεριστικό
για
ηλιοθερμικά
συστήματα.
Τοποθετείται στην έξοδο του τελευταίου συλλέκτη
κάθε συστοιχίας συλλέκτων σε ένα ηλιοθερμικό
σύστημα με το διαχωριστή αέρα. Χρησιμοποιέιται
με την βάνα ανοικτή μόνο κατά την διαδικασία
πλήρωσης του συστήματος και κατά την
συντήρησή του. Κατά την διάρκεια λειτουργίας
η βάνα παραμένει κλειστή. GIACOSUN R995Y003
1/2΄΄
ΤΙΜΗ
78€
ΤΙΜΗ
34€
Θερμοστατική
βαλβίδα
Παροχόμετρο 1’’ για κάθε συστοιχία
ενσωματωμένα
φίλτρα
συλλεκτών.
εγκαταστάσεις για σταθερή θερμοκρασία ζεστού
SRV-AG 3498310 4-36 lit/min, 1’’, KVs=3,5
ΤΙΜΗ
50€
ανάμειξης
για
με
ηλιοθερμικές
νερού χρήσης στην κατανάλωση. Giacosun
R156X024 3/4”
ΤΙΜΗ
80€
37
ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δοχεία διαστολής
ηλιοθερμικού
συστήματος
Αντιπαγετικό υγρό (γλυκόλη προπυλενίου)
Αντιπαγετικό υγρό (γλυκόλη προπυλενίου)
Θερμικός φορέας μη τοξικός , ακίνδυνος για τον άνθρωπο.
Κωδικός
Περιγραφή
50.200.114
Υγρό ηλιακού 1lt
Τιμή
6€
50.200.114/4
Υγρό ηλιακού 4lt
23€
50.200.114/20
Υγρό ηλιακού 20lt
119€
50.200.114/235
Υγρό ηλιακού 235lt
1.225€
Kit πλήρωσης ηλιοθερμικού συστήματος
Δοχείο για την ορθή ανάμειξη νερού-γλυκόλης με αντλία για την αυτόματη πλήρωση
του ηλιοθερμικού.
Στοιχεία αντλίας: 220/230V, 50 m.c.a. μανομετρικό
ΤΙΜΗ
965€
Δοχεία διαστολής ηλιοθερμικού συστήματος
Κωδικός
Περιγραφή
Μέγιστη πίεση
(bar)
Μέγιστη θερμοκρασία
(oC)
Ρακόρ
σύνδεσης
Διάμετρος
(mm)
Ύψος
(mm)
Τιμή
VS12
Δοχείο διαστολής 12lt
10
140
¾ ‘’
280
295
43€
VS18
Δοχείο διαστολής 18lt
10
140
¾ ‘’
280
430
49€
VS24
Δοχείο διαστολής 24lt
10
140
¾ ‘’
280
489
58€
VSV35
Δοχείο διαστολής 35lt
10
140
¾ ‘’
365
450
97€
VSV50
Δοχείο διαστολής 50lt
10
140
¾ ‘’
365
564
148€
VSV80
Δοχείο διαστολής 80lt
10
140
1 ‘’
410
687
216€
Όλα τα εξαρτήματα έχουν επιλεγεί από τη Soleka με τις κάτωθι προδιαγραφές:
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20÷1800C
- Υγρό: Διαλύματα νερού και γλυκόλης (max.50%)
38
ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
Με τρίοδη βαλβίδα
θερμοστατικής ανάμειξης
Παραδίδεται με επαναχρησιμοποιούμενα θερμομονωτικά
καλύμματα συλλεκτών.
* Με συλλέκτη υπερεπιλεκτικής επίστρωσης Soleka με 25 χρόνια
εγγύηση.
* Με θερμοδοχείο κατασκευασμένο κατά DIN EN 10327 D4DX51D+2 και 5 χρόνια εγγύηση.
* Με αντίσταση από ανοξείδωτο χάλυβα και θερμοστάτη σύμφωνα
με Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ.
* Με τρίοδη βαλβίδα θερμοστατικής ανάμειξης για μεγαλύτερη
εξοικονόμηση ενέργειας (έως 30% επιπλέον σε σχέση με έναν
κλασικό ηλιακό θερμοσίφωνα) και προστασία από εγκαύματα
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
ΤΥΠΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΔΟΧΕΙΟ (lt)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ
ST-120
ST-150S
Ηλιακοί
θερμοσίφωνες
SOLEKA GLASS
ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΤΙΜΗ ΤΡΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
1 x 2,00m2
120
900
980
2,40m2
151
1.020
1.100
1x
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ
STK-120
1 x 2,00m2
120
950
1.030
STK-150S
1 x 2,40m2
151
1.070
1.150
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΔΟΧΕΙΟ (lt)
ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΤΙΜΗ ΤΡΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΤΥΠΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ
ST-150T
2 x 1,50m2
151
1.100
1.180
ST-200T
2 x 1,50m2
198
1.170
1.250
ST-200TP
2 x 2,00m2
198
1.280
1.300
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ
STK-150T
2 x 1,50m2
151
1.150
1.230
STK-200T
2 x 1,50m2
198
1.220
1.300
STK-200TP
2 x 2,00m2
198
1.330
1.410
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΔΟΧΕΙΟ (lt)
ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΤΙΜΗ ΤΡΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΤΥΠΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ
ST-250T
ST-300TP
2 x 2,00m2
250
1.460
1.540
2,40m2
300
1.640
1.720
2x
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ
STK-250T
2 x 2,00m2
250
1.550
1.590
STK-300TP
2 x 2,40m2
300
1.690
1.770
39
ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
Παραδίδεται με επαναχρησιμοποιούμενα θερμομονωτικά
καλύμματα συλλεκτών.
* Με συλλέκτη υπερεπιλεκτικής επίστρωσης Soleka με 25 χρόνια
εγγύηση.
* Με θερμοδοχείο κατασκευασμένο κατά DIN EN 10327 D4DX51D+2 και 10 χρόνια εγγύηση.
* Με αντίσταση από ανοξείδωτο χάλυβα και θερμοστάτη σύμφωνα
με Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ.
* Με τρίοδη βαλβίδα θερμοστατικής ανάμειξης για μεγαλύτερη
εξοικονόμηση ενέργειας (έως 30% επιπλέον σε σχέση με έναν
κλασικό ηλιακό θερμοσίφωνα) και προστασία από εγκαύματα
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ηλιακοί
θερμοσίφωνες
SOLEKA INOX
ΤΥΠΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΔΟΧΕΙΟ (lt)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ
STI-120
STI-150S
ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΤΙΜΗ ΤΡΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
1 x 2,00m2
120
1.180
1.375
2,40m2
151
1.370
1.560
1x
Με τρίοδη βαλβίδα
θερμοστατικής ανάμειξης
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ
STKI-120
1 x 2,00m2
120
1.230
1.430
STKI-150S
1 x 2,40m2
151
1.420
1.620
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΔΟΧΕΙΟ (lt)
ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΤΙΜΗ ΤΡΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΤΥΠΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ
STI-150T
2 x 1,50m2
151
1.520
1.710
STI-200T
2 x 1,50m2
198
1.630
1.810
STI-200TP
2 x 2,00m2
198
1.720
1.910
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ
STKI-150T
2 x 1,50m2
151
1.570
1.760
STKI-200T
2 x 1,50m2
198
1.670
1.860
STKI-200TP
2 x 2,00m2
198
1.770
1.960
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΔΟΧΕΙΟ (lt)
ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΤΙΜΗ ΤΡΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
ΤΥΠΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ
STI-250T
2 x 2,00m2
250
1.940
2.140
STI-300TP
2 x 2,40m2
300
2.050
2.240
2 x 2,00m2
250
1.990
2.190
2,40m2
300
2.100
2.290
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ
STKI-250T
STKI-300TP
40
2x
40
ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
• Με βαλβίδα θερμοστατικής ανάμειξης για
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
• Με δυνατότητα σύνδεσης ανακυκλοφορίας
Ζ.Ν.Χ.
• Με κυάθιο υποδοχής του αισθητηρίου της
αντλίας θερμότητας.
• Τριπλάσιος όγκος υγρού και επιφάνειας
εναλλαγής σε σχέση με έναν κλασικό
θερμοσίφωνα.
Ηλιακός
θερμοσίφωνας
SOLEKA 210
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
6,77 λίτρα
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
1,12
ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
Φ 33 x 2,5
ΌΓΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
204 λίτρα
ΜΗΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
11 μέτρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
SOLEKA STT
2 x 2m2
ΤΙΜΗ
1.590€
41
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
Διαστάσεις
ηλιακών
θερμοσιφώνων
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ GLASS ΜΕ ΈΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
ΤΥΠΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛ/TΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(m2)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
BOILER
(mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
(mm)
Α
Β
Γ
Δ
Ζ
Η
Θ
ST-120
1
2,00
500
1060
1010
1980
2017
1940
940
ST-150S
1
2,40
500
1200
1230
1930
2017
1940
940
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ GLASS ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ
Ν0
ΣΥΛ/
ΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(m2)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
BOILER
(mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
(mm)
Α
Β
Γ
Γ1
Δ
Ζ
Η
Θ
ST-150T
2
3,00
500
1200
2114
1010
1480
1586
1564
940
ST-200T
2
3,00
580
1250
2114
1010
1480
1594
1644
940
ST-200TP
2
4,00
580
1250
2114
1010
1980
1940
2097
940
ST-250TP
2
4,00
580
1590
2114
1010
1980
1940
2097
940
ST-300TP
2
4,80
580
2560
2560
1230
1930
1940
2097
940
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ INOX ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
ΤΥΠΟΣ
Ν0
ΣΥΛ/
ΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(m2)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
BOILER
(mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
(mm)
Α
Β
Γ
Δ
Ζ
Η
Θ
STI-120
1
2,00
530
1060
1120
1980
2047
1940
940
STI-150S
1
2,40
530
1200
1320
1930
2047
1940
940
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ INOX ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ
STI-150T
42
Ν0
ΣΥΛ/
ΤΩΝ
2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(m2)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
BOILER
(mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
(mm)
Α
Β
Γ
Γ1
Δ
Ζ
Η
Θ
3,00
530
1200
1320
1010
1480
1620
1564
940
1250
1320
1010
1480
1594
1644
940
STI-200T
2
3,00
580
STI-200TP
2
4,00
580
1250
1320
1010
1980
1940
2097
940
STI-250TP
2
4,00
530
1590
2120
1010
1980
1890
2097
940
STI-300TP
2
4,80
580
1850
2120
1230
1930
1940
2097
940
42
ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ο GIGASOL 500 είναι ένα νέο προϊόν από την που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες για
ζεστό νερό χρήσεις μικρών και μεσαίων μονάδων στις οποίες υπάρχει περιορισμός χώρου. (ή δεν
έχει προβλεφθεί). Τέτοιες μονάδες μπορεί να είναι μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες,
συγκροτήματα μεζονέτων ή μεγάλων κατοικιών, μικροί βιοτεχνικοί χώροι, γυμναστήρια, camping κτλ.
Η χωρητικότητα του φτάνει τα 500L με 6m² συλλεκτική επιφάνεια. Διαθέτει ένα νέου τύπου ενισχυμένο
σύστημα στηρίξης ικανό να ανταπεξέλθει στις καταπονήσεις που δημιουργούνται από το εξωτερικό
περιβάλλον σε συνδυασμό με την μάζα και τον όγκο του συστήματος. Λόγο της φύσης και των
χαρακτηριστικών του προϊόντος η απόκτηση, η εγκατάσταση και η απόσβεση του συστήματος είναι
πολύ μικρότερη από ένα αντίστοιχο σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας για τις ίδιες απαιτήσεις. Ο
GIGASOL 500 κατασκευάζεται εξολοκλήρου στην Ελλάδα με Ευρωπαϊκές (ΕΝ) και Γερμανικές (DIN)
προδιαγραφές.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ BOILER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αντιμικροβιακή σχεδίαση για θέρμανση πόσιμου νερού
Σταθερή και άμεση παροχή ζεστού νερού
Λειτουργική σχεδίαση
Εύκολη και γρήγορή εγκατάσταση.
Σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου
5 χρόνια εγγύηση boiler
25 χρόνια εγγύηση συλλεκτών
Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα θέρμανσης και με ρεύμα
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ηλιακός
θερμοσίφωνας
SOLEKA GIGASOL
500
Μήκος Δοχείου (mm) 1610
Διάμετρος Εξωτερικής Επένδυσης (mm) Ø750
Διάμετρος Φλάντζας (mm) Ø170
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔOXEIOY (BOILER)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Προϊόν: Δεξαμενή Ηλιοθερμικού Σύστηματος
Τύπος: Θερμοσιφωνική 500L
Υλικό Κατασκευής: Βαθιάς εξέλλασσης λαμαρίνα DCP DC04/DC0103 χαμηλής περιεκτηκότητας σε άνθρακα
Υλικό Κόλλησεως: Σύρμα συγκόλησεις προδιαγραφών DIN EN 440G3Si1 με ειδικό τριμερές αέριο 96,3,1.
Σωλήνες: Συμπαγής/Mannesmann κατά DIN 1629/2448/84, DIN 17100/EN20025, DIN 2440
Πίεση Λειτουργείας: 12 bars
Πίεση Λειτουργείας Εναλλάχτη: 6 bars/ max
Ηλεκτρικός Εξοπλισμός: Ανοξείδωτη Ηλεκτρική Αντίσταση κατά EN 60 335-2-21:99 & EN 60 335¬1:94+A11:95+A2:96+A13:98
+A14:98 με θερμοστάτη κατά EN 60730 12000+A2:2008+A11:2002+A12:2003+A13:2004+A14:2005+A15:2007+A16:2007 και EN
60730-2-9:2002+A1:2003+A2:2005+A11:2003+A12:2004
Υλικό Κελύφους & Πάχος: Προβαμμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα 0.6mm κατά DIN EN 10327-D4 DX51D+Z
Αντιδιαβρωτική Προστασία: Υγρό Υαλώδες σμάλτο με θερμική επεξεργασία στους 852ºC - Τύπος επικάλυψης nr2651 και τύπος direct
nr13238 κατά DIN 4753.
Ανοδική προστασία από κυλίνδρους μαγνησίου ø32X500 κατά DIN EN 12438
Μόνωση: Υψηλής πυκνότητας Οικολογική Πολυουρεθάνη CFC free 52Kg/m³ 50mm κατά DIN EN ISO 845:2009-10, DIN EN ISO
844:2009-10, DIN 18164, DIN 18159 και DIN 4102
Εργαστηριακή Πίεση Δοκιμής: 20 bars
43
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
Ηλιακός
θερμοσίφωνας
SOLEKA GIGASOL
500
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ STT
• Πλαίσιο αλουμινίου με προστασία ηλεκτροστατικής βαφής (επικάλυψη
του αλουμινίου με ειδική εποξύ-πολυεστερική επίστρωση)
• Πλάτη συλλέκτη από Aluzinc,
• Απορροφητική επιφάνεια υπερ-επιλεκτικής επίστρωσης (high selective
PVD coating) με δείκτες απόδοσης α=0,95±0,02 / ε=0,05±0,02.
• Μόνωση ορυκτόβάμβακα KNAUF TSP SOLAR BOARD πάχους 30mm
και πυκνότητας 50kg/m³,
• Τζάμι ασφαλείας πρισματικό πάχους Mistlite security low iron 4mm,
• Υλικά στεγανοποίησης: EPDM και πολυουρεθανική μαστίχα,
• Headers απορροφητών: χαλκοσωλήνα Ø22Χ0,7mm,
• Κάθετες σωλήνες χάλκινες Ø8x0,4mm
• Τύπος υδροσκελετού: harp, 4 εξόδων,
• Συσκευασία με film συρρίκνωσης χαρτόνι στην επιφάνεια του τζαμιού
και σκληρή πολυστερίνη στις εξόδους.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ STT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Προϊόν: Σύστημα στήριξης θερμοσιφωνικής Ηλιακής Μονάδος
Τύπος: Βάση επίπεδης επιφάνειας βαρέως ου τύπου
Υλικό Κατασκευής: Γαλβανιζέ λαμαρίνα.
Πάχος Υλικού: 2 χιλ
Τρόπος Συναρμολόγησης: Χωρίς κολλήσεις, μόνο με βίδες.
Συναρμολογούμενα Τεμάχια: 32
Αριθμός και Είδος Υλικών Συναρμολόγησης: Βίδες εξάγωνες Μ8Χ20mm
40 τεμ + αντίστοιχα M8 παξιμάδια και M8 Ροδέλες
Καρόβιδες Μ8Χ20mm 8τεμ + αντίστοιχα M8 παξιμάδια και M8 Ροδέλες
Βίδες εξάγωνες Μ8Χ35mm 4 τεμ + αντίστοιχα M8 παξιμάδια και M8
Ροδέλες
Βάρος Μονάδος: 49Kg
Παρατηρήσεις: Για την τοποθέτηση της βάσης θα χρειαστούν επιπλέον
14 βύσματα για να στερεώσετε την βάση με το έδαφος.
ΤΙΜΗ
44
2.650€
44
B. Συστήματα υποστήριξης ηλιοθερμικών συστημάτων
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού
2B
Αντλία θερμότητας νερού / νερού
7B
Ενδεικτικές υδραυλικές συνδέσεις αντλίας θερμότητας
8Β
Εξαρτήματα ατλιών θερμότητας
10Β
Fancoils
11B
Περιεχόμενα
Β
Προεγκατεστημένα συστήματα για τη μετατροπή υφιστάμενης θέρμανσης σε
λειτουργία με αντλία θερμότητας
16Β
1B
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ
Αντλία
θερμότητας
αέρα / νερού
AW-HT
Μέγιστη θερμοκρασία νερού 650C
Λειτουργία με εξωτερική θερμοκρασία έως -200C
AW HT: Είναι ιδανική λύση για κλασικές εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμαντικά σώματα, όπου κρίνεται
απαραίτητη η υψηλή θερμοκρασία νερού (έως 650C) και ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας έως
-200C. Η εγκατάστασή της είναι πολύ εύκολη και κατάλληλη για κάθε εφαρμογή.
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
0031ms
0041ms
ΜΟΝΤΕΛΟ
HEATING POWER [kW]
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
0041ts *
0061ts *
0071ts *
10,4
14,9
14,1
19,7
26,5
0190003300
0190004300
0190104303
0190106303
0190107303
7.320 €
7.890 €
8.050 €
9.180 €
12.410 €
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5590002700
Μονάδα χώρου με ενσύρματη
βάση
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
5590003000
Μονάδα χώρου - Room unit
wired
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €
5590003200
Probe for system configuration
7390022500
Control kit θέρμανση δαπέδου
και /η θερμαντικά σώματα
29 €
320 €
29 €
320 €
29 €
320 €
29 €
320 €
29 €
320 €
7390022600
Control kit για θέρμανση
δαπέδου με υδραυλικά
εξαρτήματα
790 €
790 €
790 €
790 €
790 €
7390023700
Control kit αντλίας και Boiler
7390028900
Τρίοδη βάνα 1”1/4 για Ζεστό
νερό χρήσης και ΚΙΤ ελέγχου
590 €
460 €
590 €
460 €
590 €
460 €
590 €
460 €
590 €
460 €
7390042000
Φίλτρο Νερού
Rubber insulators kit
57 €
85 €
57 €
85 €
57 €
85 €
57 €
85 €
57 €
7390042100
7390042200
Rubber insulators kit
2B
138 €
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ
Αντλία
θερμότητας αέρα
/ νερού AW-HT
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3B
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ
Αντλία
θερμότητας
αέρα / νερού
AWR-MTD2-XE
Μέγιστη θερμοκρασία νερού 580C
Εξωτερικής εγκατάστασης (λειτουργία έως -150C) με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΜΟΝΤΕΛΟ
HEATING
POWER [kW]
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
0011ms
0025ms
0031ms
0041ms
0031t *
0041t *
0051t *
0061t *
0091t *
6,30
7,40
11,20
14,00
10,90
14,00
15,90
17,90
25,10
0190201116
0190202516
0190203116
0190204116
0190303116
0190304116
0190305116
0190306116
0190309116
5.370 €
5.620 €
5.980 €
6.710 €
5.790 €
6.210 €
6.390 €
6.710 €
8.780 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
290 €
290 €
290 €
290 €
42 €
42 €
42 €
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ N-THC (Room terminal)
5590017800
120 €
120 €
120 €
ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ 1 1/4’’ ΓΙΑ ΖΝΧ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
7390043200
290 €
290 €
290 €
290 €
290 €
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ (1 1/4’’ - 1/1/2’’ - 2’’ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ)
7390041800
38 €
38 €
7390041900
42 €
42 €
42 €
7390042000
55 €
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
7390042100
85 €
85 €
85 €
85 €
85 €
85 €
85 €
7390042200
135 €
135 €
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ (N-CM Cascade management kit)
7390043700
340 €
340 €
340 €
340 €
340 €
340 €
340 €
340 €
340 €
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Ν-RS Serial card RS485 for Modbus)
7390043800
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
330 €
330 €
330 €
330 €
330 €
330 €
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν-ΕΜ1
7390037900
4B
330 €
330 €
330 €
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αντλία
θερμότητας αέρα
/ νερού AWRMTD2-XE
5B
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ
Αντλία
θερμότητας
αέρα / νερού
i-KIR-MTD 0031
Μέγιστη θερμοκρασία νερού 600C
Εξωτερικής εγκατάστασης (λειτουργία έως -200C) με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
ΜΟΝΤΕΛΟ
i-KIR-MTD 0031m
i-KI-MTD 0061m
ψύξη-θέρμανση / μόνο θέρμανση
HEATING
POWER [kW]
9,55
ΚΩΔΙΚΟΣ
0190900312
ψύξη-θέρμανση / μόνο θέρμανση
16
190900329,00
7390041700 / 7390041600
ΤΙΜΗ
7390048200/7390048100
5.730 € / 5.490 €
6.970 € / 6.790 €
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5590017700
N-THC επίτοιχο τερματικό με αισθητήρα θερμοκρασίας και
υγρασίας
7390037900
N-EM1 στοιχείο προσθήκης του συστήματος
7390042000
Σετ φίλτρου νερού με μεταλλική σίτα, 2’’
7390042100
Σετ αντικραδασμικών συνδέσμων στήριξης
7390043200
3οδη βαλβίδα ανάμειξης 1’’1/4 για νερό χρήσης Nadisystem
7390043700
N-CM σετ διαχείρισης συνδυαζόμενων αντλιών
7390043800
N-RS σειριακή κάρτα RS485 για ModBus
6B
ΤΙΜΗ
125,00 €
340,00 €
57,00 €
85,00 €
320,00 €
360,00 €
135,00 €
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ / ΝΕΡΟΥ
Αντλία
θερμότητας
νερού / νερού
BWR-MTD2
Μέγιστη θερμοκρασία νερού 550C
Εσωτερικής εγκατάστασης (λειτουργία έως -150C) με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Heating power [kW]
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
0011ms
0025ms
0031ms
0041ms
0061t*
0071t*
91
101
121
5,20
7,10
8,97
11,30
15,20
18,70
21,70
24,90
31,70
190601112
190602512
190603112
190604112
190706114
190707114
190709114
190711114
190712114
6.150 €
6.550 €
6.810 €
6.980 €
7.050 €
8.210 €
8.520 €
9.290 €
9.940 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
290 €
290 €
290 €
290 €
290 €
55 €
55 €
55 €
55 €
340 €
340 €
340 €
340 €
340 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
330 €
330 €
330 €
330 €
330 €
330 €
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ N-THC (Room terminal)
5590017700
120 €
120 €
ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ 1 1/4’’ ΓΙΑ ΖΝΧ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
7390043200
290 €
290 €
290 €
290 €
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ (1 1/4’’ - 1/1/2’’ - 2’’ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ)
7390041800
38 €
38 €
38 €
7390041900
42 €
42 €
7390042000
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ (N-CM Cascade management kit)
7390043700
340 €
340 €
340 €
340 €
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Ν-RS Serial card RS485 for Modbus)
7390043800
155 €
155 €
155 €
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν-ΕΜ1
7390037900
330 €
330 €
330 €
7B
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ενδεικτικές
υδραυλικές
συνδέσεις
αντλίας
θερμότητας
Α
Σύνδεση με δοχείο αδρανείας παράλληλα με τη
θέρμανση (πρωτεύον/δευτερεύον)
Β
Σύνδεση με δοχείο αδρανείας στην επιστροφή
χωρίς άλλη πηγή υποβοήθησης
Γ
Σύνδεση με υδραυλικό KIT με ηλεκτρική
αντίσταση υποβοήθησης στην προσαγωγή σε
σειρά με το κύκλωμα θέρμανσης
Οι παραπάνω συνδέσεις είναι ενδεικτικές. Η επιλογή της κατάλληλης σύνδεσης εξαρτάται από την υφιστάμενη εγκατάσταση
ή το σχεδιασμό του μηχανολόγου μηχανικού της εγκατάστασης. Ανατρέξτε στον ΤΟΜΕΑ 5 “ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ” για αναλυτικά σχέδια και αναλυτικότερες πληροφορίες ή απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη της SOLEKA.
8B
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Δ
Ενδεικτικές
υδραυλικές
συνδέσεις αντλίας
θερμότητας
Σύνδεση με δοχείο αδρανείας παράλληλα με τη
θέρμανση (πρωτεύον/δευτερεύον). Δυνατότητα
συμπλήρωσης ή υποβοήθησης με ηλεκτρική
αντίσταση ή σύνδεση υφιστάμενου λέβητα
πετρελαίου
Ε
Υποβοήθηση από τον ήλιο και ηλεκτρική αντίσταση.
Παραγωγή Ζ.Ν.Χ. μέσω fresh water kit
ΣΤ
Υποβοήθηση από τον ήλιο και λέβητα αερίου ή
πετρελαίου. Παραγωγή Ζ.Ν.Χ. μέσω fresh water
kit.
Οι παραπάνω συνδέσεις είναι ενδεικτικές. Η επιλογή της κατάλληλης σύνδεσης εξαρτάται από την υφιστάμενη εγκατάσταση
ή το σχεδιασμό του μηχανολόγου μηχανικού της εγκατάστασης. Ανατρέξτε στον ΤΟΜΕΑ 5 “ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ” για αναλυτικά σχέδια και αναλυτικότερες πληροφορίες ή απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη της SOLEKA.
9B
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ηλεκτρικές αντιστάσεις εμβαπτίσεως
Εξαρτήματα
αντλιών
θερμότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7390023500
Single-phase electric heater kit 1÷3
ΤΙΜΗ
420 €
Εξωτερικές ηλεκτρικές αντιστάσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7390038600
3kW-230V External electric heater in the flow kit
7390038700
3kW-400V External electric heater in the flow kit
7390038800
6kW-400V External electric heater in the flow kit
7390038900
9kW-400V External electric heater in the flow kit
10Β
ΤΙΜΗ
670 €
670 €
690 €
690 €
FAN COILS
FDL2 - I SLIM
Το νέο fan coil της Delonghi με τεχνολογία inverter
για θέρμανση, ψύξη και αφύγρανση.
Fan coils
Delonghi
Professional
Εκλεπτυσμένος σχεδιασμός με ελάχιστες διαστάσεις
και μόνο 13cm βάθος για εγκαταστάσεις σε κατοικίες.
Άνεση
Εξοικονόμηση ενέργειας
Αθόρυβη λειτουργία
Εκλεπτυσμένος σχεδιασμός
Ποιότητα αέρα
Εύκολη εγκατάσταση &
συντήρηση
11Β
FAN COILS
Εμφανές οριζόντιας τοποθέτησης DLMO
Fan coil FDL2-i
SLIM
Εμφανές κάθετης
τοποθέτησης DLMV
ΠΕΡΣΙΔΑ
12Β
Εντοιχισμένο οριζόντιας ή
κάθετης τοποθέτησης DLIV
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
Εμφανές κάθετης
τοποθέτησης με ακτινοβολία
στην πρόσοψη DLRV
ΦΙΛΤΡΟ
FAN COILS
Fan coils
Delonghi
Professional
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
i-LIFE Slim 102
i-LIFE Slim 202
i-LIFE Slim 302
i-LIFE Slim 402
i-LIFE Slim 502
DLM
DLRV
DLI
DLM
DLRV
DLI
DLM
DLRV
DLI
DLM
DLRV
DLI
DLM
DLRV
DLI
Συνολική ψυκτική ισχύς kW
0,842
0,842
0,842
1,786
1,786
1,786
2,690
2,690
2,690
3,390
3,39
3,39
3,857
3,857
3,857
Αισθητή ισχύς στην ψύξη kW
0,629
0,629
0,629
1,289
1,289
1,289
1,989
1,989
1,989
2,690
2,69
2,69
3,055
3,055
3,055
145
145
145
307
307
307
463
463
463
583
583
583
663
663
663
Παροχή νερού l/h
Πτώση πίεσης kPa
7,2
7,2
7,2
8,4
8,4
8,4
22,5
22,5
22,5
18,6
18,6
18,6
24,9
24,9
24,9
1,106
1,167
1,106
2,385
2,497
2,385
3,238
3,461
3,238
4,162
4,466
4,162
4,933
5,278
4,933
Παροχή νερού (50°C στην είσοδο
νερούσε) l/h
190
201
190
410
429
410
557
595
557
716
768
716
848
908
848
Πτώση πίεσης kPa με προσαγωγή
νερού 50°C
5,7
6,5
5,7
6,6
7,5
6,6
16,3
20,2
16,3
14
16,7
14
18,3
22,4
18,3
Ισχύς στη θέρμανση χωρίς τη
λειτουργία του ανεμιστήρα kW
(με προσαγωγή νερού 50°C)
0,213
0,325
0,213
0,251
0,386
0,251
0,295
0,467
0,295
0,371
0,558
0,371
0,456
0,67
0,456
Ισχύς στη θέρμανση με 70°C
προσαγωγή νερού (kW) ΔT 10
1,918
2,05
1,918
4,05
4,212
4,05
5,552
5,887
5,552
7,085
7,613
7,085
8,425
8,729
8,425
Παροχή νερού (70°C ΔT 10) l/h
330
353
330
697
725
697
955
1013
955
1219
1309
1219
1449
1501
1449
Πτώση πίεσης kPa (με
προσαγωγή νερού 70°C ΔT 10)
6,7
7,2
6,7
7,6
8,2
7,6
16,1
21,2
16,1
14
17,7
14
19,8
23,8
19,8
Ισχύς στη θέρμανση χωρίς τη
λειτουργία του ανεμιστήρα kW
(με προσαγωγή νερού 70°C)
0,327
0,548
0,327
0,385
0,68
0,385
0,454
0,792
0,454
0,571
0,934
0,571
0,7
1,096
0,7
Μέγιστη παροχή αέρα (d) m3/h
162
162
162
320
320
320
461
461
461
576
576
576
648
648
648
Παροχή αέρα στη μέση ταχύτητα
(AUTO mode) m3/h
113
113
113
252
252
252
367
367
367
453
453
453
494
494
494
Παροχή αέρα στην ελάχιστη
ταχύτητα m3/h
55
55
55
155
155
155
248
248
248
370
370
370
426
426
426
Απορροφούμενη ισχύς στη
μέγιστη ταχύτητα W
12
13
12
18
19
18
20
21
20
27
28
27
30
31
30
Απορροφούμενη ισχύς στην
ελάχιστη ταχύτητα W
4
5
4
5
6
5
5
6
5
6
7
6
6
7
6
Στάθμη θορύβου στη μέγιστη
ταχύτητα (g) dB(A)
50,4
50,4
50,4
51,2
51,2
51,2
53,2
53,2
53,2
53,5
53,5
53,5
54,9
54,9
54,9
Στάθμη θορύβου στην ελάχιστη
ταχύτητα (g) dB(A)
35,2
35,2
35,2
36,3
36,3
36,3
36,6
36,6
36,6
37,3
37,3
37,3
38,6
38,6
38,6
Συνολικό μήκος L mm
720
720
525
920
920
725
1120
1120
925
1320
1320
1125
1520
1520
1325
Συνολικό ύψος (χωρίς πόδια
στήριξης) H mm
579
579
579
579
579
579
579
579
579
579
579
579
579
579
579
Συνολικό βάθος P mm
131
131
126
131
131
126
131
131
126
131
131
126
131
131
126
Καθαρό βάρος Kg
17
17,3
9
20
20,4
12
23
23,4
15
26
26,4
18
29
29,4
21
ΤΙΜΗ (€)
524
668
371
588
779
409
673
890
486
796
1048
575
898
1.192
647
Ισχύς στη θέρμανση με 50°C
προσαγωγή νερού kW
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΡΑ
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
13Β
FAN COILS
Fan coils
Delonghi
Professional
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
α) θερμοκρασία νερού στην είσοδο του στοιχείου 70C, θερμοκρασία νερού στην έξοδο του στοιχείου 120C, θερμοκρασία αέρα
περιβάλλοντος 270C b.s. και 190C b.u.
β) θερμοκρασία νερού στην είσοδο του στοιχείου 500C, παροχή νερού με θερμική απόκλιση 50C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος
200C.
γ) θερμοκρασία νερού στην είσοδο του στοιχείου 700C, θερμοκρασία νερού στην έξοδο του στοιχείου 600C, θερμοκρασία αέρα
περιβάλλοντος 200C.
δ) μετρήσιμη παροχή αέρα με καθαρά φίλτρα.
ε) μετρήσιμη στάθμη θορύβου σύμφωνα με τον κανονισμό ISO 7779.
* Παροχή στην ψύξη. Η παροχή στη θέρμανση είναι μεγαλύτερη σε όλες τις ταχύτητες από 20m3/h για το μοντέλο 102 και από
40m3/h για τα άλλα μοντέλα.
ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
- Δίοδη ή/και τρίοδη βάνα
- Plenum εξαερισμού
- τηλεσκοπικό κανάλι προσαγωγής αέρα
- Στόμιο προσαγωγής από αλουμίνιο σε διπλό σπιράλ προσαγωγής αέρα
- Περσίδα εξαερισμού
- Συσκευή αποστείρωσης αέρα με λάμπα UVC
- Κουτί Life Slim για προεγκατάσταση
Κάλυμμα συλλέκτη με κορνίζα και περσίδα εξαερισμού
14Β
FAN COILS
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Η μεγάλη ποικιλία των διαθέσιμων συσκευών ελέγχου είτε στον τοίχο είτε στην ενσωματωμένη
μονάδα επιτρέπει μία απλή και ολοκληρωμένη ρύθμιση για όλες τις λειτουργίες. Το εξελιγμένο
σύστημα ρύθμισης, με λογική PID, επιτρέπει τη διατήρηση της ρύθμισης της ταχύτητας αέρα,
διατηρώντας τη σωστή θερμοκρασία και υγρασία στο χώρο, μειώνοντας το επίπεδο θορύβου και
μεγιστοποιώντας την ακουστική και θερμική άνεση στο χώρο.
Fan coils
Delonghi
Professional
iKS
Απομακρυσμένος έλεγχος. Διαθέτει πληκτρολόγιο με 8 πλήκτρα αφής, φωτιζόμενη οθόνη
LCD. Ρύθμιση ταχύτητας με PID, επιλογή θερμοκρασίας, λειτουργία καλοκαίρι/χειμώνας,
λειτουργία AUTO για την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας, ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ πρόγραμμα για
μεγαλύτερη ησυχία κατά τις νυχτερινές ώρες. Αισθητήριο ελάχιστης θερμοκρασίας νερού
και διαχείριση της ηλεκτροβαλβίδας.
ΤΙΜΗ
215€
iKSW+ iHBS
Απομακρυσμένος έλεγχος για όλες τις εκδόσεις. Διαθέτει πληκτρολόγιο με 8 πλήκτρα αφής,
φωτιζόμενη οθόνη LCD. Ρύθμιση ταχύτητας με PID, επιλογή θερμοκρασίας, λειτουργία
καλοκαίρι/χειμώνας, λειτουργία AUTO για την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας,
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ πρόγραμμα για μεγαλύτερη ησυχία κατά τις νυχτερινές ώρες. Αισθητήριο
ελάχιστης θερμοκρασίας νερού και διαχείριση της ηλεκτροβαλβίδας. Με μία μόνο εντολή
ο iKSW μπορεί να συνδεθεί με μέχρι 31 fancoils στην ίδια ζώνη.
ΤΙΜΗ
194€
iHBS
Απλό χειριστήριο για όλες τις εκδόσεις για να συνδεθεί με τον απομακρυσμένο έλεγχο
iKSW. Διαθέτει ένα πλήκτρο αφής και LED για την εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας
και πιθανών βλαβών. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας τίθενται από τον απομακρυσμένο
έλεγχο iKSW.
ΤΙΜΗ
Χειριστήριο ενσωματωμένο στο fancoil
174€
Απομακρυσμένος και κεντρικός έλεγχος
15Β
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΩΣ 120m2
Soleka Home
10HHW
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Αντλία θερμότητας Inverter Delonghi Professional i-Ki MTD 9,55kW
- Soleka box με προεγκατεστημένα:
• Δοχείο αδρανείας
• Δοχείο διαστολής
• Flow switch
• Φίλτρο νερού
• Αυτόματο πλήρωσης
• Τρίοδη βάνα με κινητήρα για τη λειτουργία του Ζ.Ν.Χ.
• Κυκλοφορητή θέρμανσης
• Αντεπίστροφα και βάνες αποκοπής και συντήρησης
• Εξαεριστικό δικτύου
- Ηλιακό θερμοσίφωνα Soleka 210 (με σερπαντίνα για αντλίες θερμότητας)
ΤΙΜΗ
9.540€
Το σύστημα προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
Προβλεπόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης σε μια κατοικία
120m2:3500kWh, δηλαδή περίπου 490€.
Ο παραπάνω υπολογισμός έχει γίνει για κατοικία με κλασική θερμομόνωση και διπλά τζάμια στην περιοχή της Αττικής.
16Β
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΩΣ 210m2
Soleka Home
16HHW
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Αντλία θερμότητας Inverter Delonghi Professional i-Ki MTD 16kW
- Soleka box με προεγκατεστημένα:
• Δοχείο αδρανείας
• Δοχείο διαστολής
• Flow switch
• Φίλτρο νερού
• Αυτόματο πλήρωσης
• Τρίοδη βάνα με κινητήρα για τη λειτουργία του Ζ.Ν.Χ.
• Κυκλοφορητή θέρμανσης
• Αντεπίστροφα και βάνες αποκοπής και συντήρησης
• Εξαεριστικό δικτύου
- Ηλιακό θερμοσίφωνα Soleka 210 (με σερπαντίνα για αντλίες θερμότητας)
ΤΙΜΗ
10.980€
Το σύστημα προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
Προβλεπόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης σε μια κατοικία
210m2:6650kWh, δηλαδή περίπου 670€.
Ο παραπάνω υπολογισμός έχει γίνει για κατοικία με κλασική θερμομόνωση και διπλά τζάμια στην περιοχή της Αττικής.
17Β
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Προεγκατεστημένο υδραυλικό συγκρότημα για εγκατάσταση και σύνδεση αντλίας θερμότητας με
υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης και ηλιακό θερμοσίφωνα
Soleka Box
Περιλαμβάνει:
• Δοχείο αδρανείας 45/55 λίτρα
• Δοχείο διαστολής 14/18 λίτρα
• Flow switch 1 1/4’’
• Φίλτρο νερού 1 1/4’’
• Αυτόματο πλήρωσης με μανόμετρο
• Θερμουψόμετρα προσαγωγής και επιστροφής αντλίας
• Τρίοδη βάνα με κινητήρα για τη λειτουργία του Ζ.Ν.Χ.
(soleka box 1 και 2), 1 1/4’’
• Κυκλοφορητή θέρμανσης (soleka box1 και 2)
• Αντεπίστροφα (soleka box1 και 2)
• Βάνες αποκοπής και συντήρησης
• Εξαεριστικό δικτύου
• Ηλεκτρική αντίσταση (εμβαπτίσεως για τα soleka box 1 και 2 και ροής για το soleka 3)
• Ηλεκτρικές συνδέσεις και σχέδιο σύνδεσης με την αντλία
1
Προεγκατεστημένο υδραυλικό συγκρότημα για εγκατάσταση και σύνδεση αντλίας θερμότητας με υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης
και ηλιακό θερμοσίφωνα
ΤΙΜΗ
1.540€
2
Για σύνδεση αντλίας θερμότητας έως 16 kW με τη θέρμανση και ηλιακό θερμοσίφωνα
ΤΙΜΗ
1.620€
3
Για σύνδεση αντλίας θερμότητας έως 16 kW με τη θέρμανση
ΤΙΜΗ
18Β
1.270€
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Soleka Box
ΣΧΕΔΙΑ
1
2
3
19Β