Έντυπο Αίτησης Συνδρομής Μέλους Ελλάδα

WorldVentures Marketing, LLC
Έντυπο Αίτησης Συνδρομής Μέλους
Ελλάδα
Στοιχεία Πελάτη
Πλήρες ονοματεπώνυμο (Επίθετο, Όνομα, Μεσαίο Όνομα) (Υποχρεωτικό):
Ημ/νία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) (πρέπει να είναι άνω των 18):
Διεύθυνση (ΟΧΙ Ταχ. Θυρ.):
Πόλη:
Τ.Κ.:
Περιοχή:
Χώρα:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Υποχρεωτικό):
Κινητό τηλέφωνο (απαιτείται τουλάχιστον ένας αριθμός
τηλεφώνου):
Τηλ. εργασίας:
 Συνδρομή Μέλους DreamTrips Gold
προϊόν

Τηλ. οικίας:
(Πρόγραμμα «Χρυσά Ονειρεμένα Ταξίδια): 199,99 δολ. ΗΠΑ + 49,98 δολ. ΗΠΑ/μήνα*
 Συνδρομή Μέλους DreamTrips Platinum
(Πρόγραμμα «Πλατινένια Ονειρεμένα Ταξίδια»): 299,99 δολ. ΗΠΑ + 99,99 δολ. ΗΠΑ/μήνα*
Η χρέωση των Μηνιαίων Τελών Συνδρομής γίνεται αυτόματα σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμής που τηρούνται στο αρχείο. Τα
πρώτα Μηνιαία Τέλη χρεώνονται τη στιγμή της αγοράς. Τα Μέλη μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία πληρωμής που τηρούνται στο
αρχείο ανά πάσα στιγμή.
**Επιλέξτε ΕΝΑΝ τρόπο πληρωμής.

iPayout/eWallet: Θα λάβετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενεργοποιήσετε και να πιστώσετε τον
iPayout/eWallet λογαριασμό σας και να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.
Πληρωμή
Τύπος Κάρτας: MC  VISA  AMEX
Αρ. κάρτας:
Ημ. Λήξης:
Ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας________ ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
3ψήφιος ή 4ψήφιος κωδικός ασφαλείας:____________________________________
___________________/______________________
Διεύθυνση τιμολόγησης: ________________________________________________________________________________________________________________________
Πόλη:_________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________
Τ.Κ.:
____________________________________________________
Χώρα:
_______________________________________________________________________________
Ήσασταν ποτέ Μέλος DreamTrips; Ναι / Όχι. Εάν «Ναι», αναφέρατε την ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας:
Μήνας
Έτος
Προηγούμενος κωδικός αριθμός:
Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις που παρατίθενται εδώ και στην πίσω πλευρά της παρούσας
Αίτησης. Με το παρόν εξουσιοδοτώ την WorldVentures να χρεώσει την πιστωτική μου κάρτα ή τον λογαριασμό eWallet που αναφέρεται
ανωτέρω, για όλες τις ως άνω επιλεγμένες παραγγελίες, και βεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος χρήστης της εν λόγω πιστωτικής
κάρτας ή λογαριασμού eWallet. Η παρούσα εξουσιοδότηση παραμένει σε πλήρη ισχύ και παράγει τα αποτελέσματά της μέχρι την έγγραφη
ανάκλησή της από εμένα μέσω σχετικής ειδοποίησης προς την WorldVentures εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία μηνιαίας
τιμολόγησης ή όπως άλλως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις στην πίσω πλευρά της παρούσας Αίτησης. Μπορείτε να ακυρώσετε
την παρούσα συναλλαγή ανά πάσα στιγμή πριν από τα μεσάνυχτα της 14ης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία της παρούσας
συναλλαγής (βλ. ειδοποίηση ακύρωσης κατωτέρω).
Διά του παρόντος βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, αποδέχομαι και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου σύμφωνα
με την παράγραφο 12 των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που παρείχα στην WorldVentures τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου μου, αποδέχομαι ότι η WorldVentures μπορεί να επικοινωνεί μαζί
μου τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή γραπτών μηνυμάτων στα στοιχεία επικοινωνίας που παρείχα για
να με ενημερώνει για προσφορές, προωθητικές ενέργειες και νέα, καθώς και για σκοπούς πώλησης και αγοράς προϊόντων,
υποστηρικτικών εργαλείων πωλήσεων και υπηρεσιών της WorldVentures.
Με την επιλογή των σχετικών πεδίων κατωτέρω, δηλώνω την επιθυμία μου να εξαιρεθώ από τη λήψη ενημερώσεων μέσω ενός ή
περισσότερων τρόπων επικοινωνίας.
Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις:Μέσω
τηλεφώνου
Μέσω
τηλεομοιοτυπίας
Μέσω SMS
Μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Υπογραφή Αιτούντος: _______________________________________Ημερομηνία: ___________________________
Τόπος (φυσική διεύθυνση): _________________________________________________________________________
5100 Tennyson Parkway • PLANO, TX • 75024
ΤΗΛ. 302111983796 • FAX 31 50 201 1296• WWW.WORLDVENTURES.COM
Έκδοση Οκτωβρίου 18 2014
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
Όνομα Εγγραφέα: ___________________________________
Κωδικός αριθμός ή Όνομα χρήστη Εγγραφέα:
Το παρόν Έντυπο Αίτησης Συνδρομής Μέλους αποτελεί σύμβαση μεταξύ υμών ως αγοραστή και της WorldVentures όπως αναφέρεται
ανωτέρω ως πωλητή.
Για τους πλήρεις Όρους και Προϋποθέσεις, βλ. πίσω σελίδα.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας οποτεδήποτε επιθυμείτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της παραγγελίας.
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, οφείλετε να ενημερώσετε την WorldVentures. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο
κατωτέρω. Η ακύρωση τίθεται σε ισχύ κατά τον χρόνο ταχυδρόμησης της σχετικής ειδοποίησης ή, σε περίπτωση αποστολής μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τον χρόνο αποστολής του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται μεταξύ υμών και της WorldVentures Marketing, LLC. Ο Αντιπρόσωπος της WorldVentures είναι:
Όνομα Αντιπροσώπου: ____________________________________ Κωδικός Αριθμός
Αντιπροσώπου:____________________
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ και να παραδώσετε ιδιοχείρως ή
να αποστείλετε (μεταξύ άλλων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το παρόν στο πρόσωπο που αναφέρεται κατωτέρω. Προαιρετικά,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρόν έντυπο. Συμπληρώστε, αποκόψτε και αποστείλετε το παρακάτω έντυπο ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
Προς: WorldVentures Marketing, LLC, 5100 Tennyson Parkway, Plano, TX 75024, USA ή [email protected]
Με το παρόν γνωστοποιώ ότι επιθυμώ να ακυρώσω τη σύμβασή μου με την WorldVentures.
Κωδικός Αριθμός Πελάτη: ___________________________________________________________________________
Υπογραφή: _____________________________________
Ημερομηνία: ___________________________________
Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση: ______________________________________________________________________
5100 Tennyson Parkway • PLANO, TX • 75024
ΤΗΛ. 302111983796 • FAX 31 50 201 1296• WWW.WORLDVENTURES.COM
Έκδοση Οκτωβρίου 18 2014
Όροι και Προϋποθέσεις Συνδρομής Μέλους
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τη βάση επί της οποίας ένα Μέλος δύναται να συμμετέχει στο πρόγραμμα ταξιδίων
DreamTrips (Πρόγραμμα «Ονειρεμένα Ταξίδια») της WorldVentures στο εκάστοτε επιλεγμένο επίπεδο Προνομίων και να
χρησιμοποιεί τη Συνδρομή Μέλους DreamTrips του/της στην WorldVentures. Οι ακόλουθες διατάξεις διέπουν την κυριότητα και χρήση
της Συνδρομής Μέλους:
Ορισμοί: Οι ακόλουθοι όροι, όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη συνέχεια:
«Συνδεδεμένη Εταιρεία»: τρίτο μέρος με το οποίο η WorldVentures έχει συνάψει σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας το εν λόγω τρίτο
μέρος παρέχει Προνόμια στα Μέλη του προγράμματος κλειστής ομάδας χρηστών που λειτουργεί υπό την ευθύνη της WorldVentures.
«Προνόμια»: πρόσβαση στα διάφορα ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στα Μέλη, όπως τα εν λόγω Προνόμια
δημοσιεύονται στον ιστότοπο του προγράμματος DreamTrips. . Τα Προνόμια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε
επιλεγέν επίπεδο Συνδρομής Μέλους. Τα Προνόμια μπορεί να περιλαμβάνουν προμήθειες ταξιδίου, προνομιακές τιμές, καθαρές τιμές
(net rates), ειδικές προσφορές, αποκλειστικά προϊόντα ή χρεώσεις και λοιπά συναφή προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει κατά
καιρούς η WorldVentures κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.
«Εργάσιμη Ημέρα»: οποιαδήποτε ημέρα πλην Σαββάτου, Κυριακής ή επίσημης αργίας στην Ελλάδα κατά την οποία οι τράπεζες
στην Αθήνα είναι ανοικτές για συναλλαγές.
«Αρχικό Τέλος Συνδρομής»: το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του
Μέλους.
«Μέλος»: ένα πρόσωπο που έχει γίνει αποδεκτό από την WorldVentures ως μέλος και το οποίο έχει καταβάλει το Αρχικό Τέλος
Συνδρομής και συνεχίζει να καταβάλλει το Μηνιαίο Τέλος Συνδρομής. Ένα πρόσωπο παύει να είναι Μέλος, εάν καταγγείλει τη
Συνδρομή Μέλους του ή εάν δεν καταβάλει το Μηνιαίο Τέλος Συνδρομής όταν αυτό καθίσταται ληξιπρόθεσμο.
«Συνδρομή Μέλους»: συμμετοχή στην κλειστή ομάδα χρηστών που επιτρέπει στο Μέλος να έχει πρόσβαση σε όλα τα Προνόμια
που προσφέρει κατά καιρούς η WorldVentures μέσω του προγράμματος Μελών.
«Αίτηση Συνδρομής Μέλους»: το παρόν Έντυπο Αίτησης Συνδρομής Μέλους και η διαδικασία υποβολής της αίτησης.
«Μηνιαίο Τέλος Συνδρομής»: το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται από ένα Μέλος με σκοπό τη διατήρηση της Συνδρομής του στο
πρόγραμμα.
«Επίπεδο Συνδρομής»: το επίπεδο Προνομίων που επιλέγει το Μέλος.
«Ιστότοπος»: ο ιστότοπος του προγράμματος DreamTrips, www.dreamtrips.com ή τα επιμέρους ονόματα τομέα του
εν λόγω Ιστοτόπου και κάθε άλλος ιστότοπος που περιλαμβάνει επιμέρους ονόματα τομέα μέσω των οποίων η
WorldVentures μπορεί να παρέχει κατά καιρούς πρόσβαση στα Προνόμια του Προγράμματος.
«Περίοδος Υπαναχώρησης»: η χρονική περίοδος των 14 ημερών από την υποβολή της Αίτησης Συνδρομής Μέλους.
«WorldVentures» ή «Εμείς»: η WorldVentures Marketing, LLC, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στη Νεβάδα.
Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οι Συνδρομές Μέλους DreamTrips Gold (Πρόγραμμα
«Χρυσά Ονειρεμένα Ταξίδια») ή DreamTrips Platinum (Πρόγραμμα «Πλατινένια Ονειρεμένα Ταξίδια») ενδέχεται να
αναφέρονται συλλήβδην ή άλλως ως το «Πρόγραμμα».
1. Για να γίνετε Μέλος του Προγράμματος, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να είστε κάτοικος Ελλάδος.
2. Η WorldVentures μπορεί να απορρίψει ή να αποδεχθεί οποιαδήποτε Αίτηση Συνδρομής Μέλους κατά την απόλυτη κρίση της.
3. Η Συνδρομή Μέλους στο Πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον γίνει δεκτή η Αίτηση Συνδρομής Μέλους από την
WorldVentures, εφόσον καταβληθεί και εισπραχθεί από την WorldVentures το Αρχικό Τέλος Συνδρομής και το πρώτο Μηνιαίο Τέλος
Συνδρομής και εφόσον έχετε αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Συνδρομής Μέλους κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον
Ιστότοπο. Η συνέχιση της Συνδρομής Μέλους μετά την έγκρισή της τελεί υπό την αίρεση της εκ μέρους σας καταβολής του Μηνιαίου
Τέλους Συνδρομής.
4. Μετά την έγκριση της Αίτησης Συνδρομής Μέλους και την καταβολή του Αρχικού Τέλους Συνδρομής και του πρώτου Μηνιαίου
Τέλους Συνδρομής, θα σας παρασχεθεί ένας κωδικός αριθμός Μέλους καθώς και οι πρόσθετες πληροφορίες και το υλικό που
κρίνονται κατά καιρούς απαραίτητα για να έχετε πρόσβαση σε όλα τα Προνόμια της Συνδρομής Μέλους.
5. Εάν η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή ewallet, βεβαιώνετε διά του παρόντος ότι η
πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή ο λογαριασμός ewallet που χρησιμοποιείται για την πληρωμή τηρείται στο όνομά σας ή
ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της κάρτας ή του λογαριασμού. Με το παρόν εξουσιοδοτείτε την WorldVentures
να χρεώνει την πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή τον/τους λογαριασμό(-ούς) ewallet που ορίζονται στην Αίτηση Συνδρομής
Μέλους που υποβάλλατε, ή που υποδεικνύονται κατά καιρούς στην WorldVentures, με το Αρχικό Τέλος Συνδρομής
και το Μηνιαίο Τέλος Συνδρομής. Βεβαιώνετε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η συναλλαγή που προβλέπεται στο
πλαίσιο της παρούσας αγοράς συνίσταται στην καταβολή του Αρχικού Τέλους Συνδρομής και την τακτική καταβολή
του Μηνιαίου Τέλους Συνδρομής μέχρι την ακύρωση της Συνδρομής Μέλους με σχετική έγγραφη ειδοποίηση σύμφωνα
με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή ο λογαριασμός ewallet του Μέλους θα
χρεώνεται με τα Μηνιαία Τέλη Συνδρομής κάθε μήνα την ημέρα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία καταβολής του
πρώτου Μηνιαίου Τέλους Συνδρομής από το Μέλος. Εάν η εν λόγω ημέρα δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, τα Μηνιαία
Τέλη Συνδρομής θα χρεώνονται την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.
6. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η WorldVentures διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων και
υπηρεσιών της, κατά την απόλυτη και αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.
7. Η Συνδρομή Μέλους σας παραμένει σε ισχύ (i) μέχρι την εκ μέρους σας καταγγελία της με την αποστολή έγγραφης ειδοποίησης
ακύρωσης στην WorldVentures μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση 5100 Tennyson Parkway, Plano, TX 75024 ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή (ii) μέχρι την καταγγελία της από την WorldVentures
με την αποστολή έγγραφης ειδοποίησης ακύρωσης της Συνδρομής Μέλους σας προς εσάς μέσω συστημένης επιστολής στη
διεύθυνσή σας που τηρείται στο αρχείο της WorldVentures ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας που τηρείται στο αρχείο κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης. (Η ειδοποίηση προς την WorldVentures πρέπει να
περιλαμβάνει την υπογραφή σας, το ονοματεπώνυμό σας ολογράφως, τη διεύθυνση και τον Κωδικό Αριθμό Μέλους). Η Συνδρομή
Μέλους σας καταγγέλλεται επίσης με άμεση ισχύ σε περίπτωση μη καταβολής του Μηνιαίου Τέλους Συνδρομής ή σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία που παρείχατε στην Αίτησή σας είναι ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική. Η ειδοποίηση
ακύρωσης εκτός της Περιόδου Υπαναχώρησης πρέπει να έχει παραληφθεί από την WorldVentures τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού/κάρτας σας. Εάν η ειδοποίηση ακύρωσης
παραληφθεί σε λιγότερες από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία χρέωσης, η ακύρωση αρχίζει
να ισχύει τον επόμενο μήνα από τον μήνα που παραλήφθηκε η ειδοποίηση ακύρωσης από την WorldVentures. Έχετε το δικαίωμα
να ακυρώσετε, εφόσον το επιθυμείτε, τη Συνδρομή Μέλους άμεσα εντός της Περιόδου Υπαναχώρησης αποστέλλοντας έγγραφη
ειδοποίηση ακύρωσης στην WorldVentures στην ως άνω διεύθυνση ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
[email protected] και να λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων που καταβάλατε στην WorldVentures αναφορικά
με τη Συνδρομή Μέλους σας σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής χρημάτων της WorldVentures, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε
χρησιμοποιήσει τη Συνδρομή Μέλους σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προνόμια κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
υποβολής της Αίτησης Συνδρομής Μέλους. Η καταγγελία από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος συνεπάγεται διακοπή της εκ
μέρους σας χρήσης των Προνομίων της Συνδρομής Μέλους και της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο με ισχύ από την επόμενη
προγραμματισμένη ημερομηνία χρέωσης. Εάν η Συνδρομή Μέλους ακυρωθεί μετά την πραγματοποίηση κράτησης για ταξίδι
DreamTrip ή άλλο ταξιδιωτικό προϊόν με χρήση της Συνδρομής Μέλους σας, η WorldVentures μπορεί να επιλέξει να ακυρώσει το
ταξίδι σας και να σας επιστρέψει τα χρήματα που ήδη καταβάλατε. Σε περίπτωση που η WorldVentures επιλέξει να προβεί σε
επιστροφή χρημάτων, δεν ευθύνεται για τυχόν λοιπά έξοδα με τα οποία επιβαρυνθήκατε αναφορικά με την ακύρωση της κράτησής
σας.
8. Η WorldVentures παρέχει ορισμένα Προνόμια η ίδια απευθείας ή/και μέσω συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, ενώ παράλληλα
συνάπτει συμβάσεις με διάφορες Συνδεδεμένες Εταιρείες προκειμένου να παρέχει στα Μέλη Προνόμια τα οποία αλλάζουν κατά
καιρούς. Η WorldVentures οφείλει να παρέχει ανά πάσα στιγμή ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα Προνόμια μέσω
του Ιστοτόπου της και μέσω ειδοποιήσεων προς τα Μέλη.
9. Η κράτηση και χρήση των Προνομίων μπορεί να γίνεται από οποιοδήποτε Μέλος και ένα (1) άτομο που έχει συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του και διαμένει υπό την ίδια στέγη με το Μέλος που πραγματοποιεί την κράτηση, συμπεριλαμβανομένων συζύγων,
συμβιούντων σε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ή άλλων συμβιούντων συντρόφων. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που δύνανται να
ταξιδέψουν σε DreamTrip ανά κράτηση είναι δύο (2) άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, υπό την
προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα (1) άτομο ανά κράτηση είναι Μέλος ή άτομο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και
διαμένει υπό την ίδια στέγη με ένα Μέλος. Η Συνδρομή Μέλους μπορεί να κατέχεται μόνο από φυσικό πρόσωπο. Η WorldVentures
δεν δέχεται Αιτήσεις Συνδρομής Μέλους που υποβάλλονται από περισσότερα του ενός πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή που
υποβάλλονται στο όνομα επιχειρηματικών οντοτήτων.
Τα Μέλη δύνανται να ταξιδεύουν μαζί με εξαρτώμενα τέκνα σε ταξίδια DreamTrips καταβάλλοντας στην εταιρεία ένα καθορισμένο
τέλος ταξιδίου. Στην περίπτωση των εξαρτώμενων τέκνων, ενδέχεται να χρεωθεί πρόσθετο Τέλος Εξαρτώμενου Τέκνου, το οποίο
αφορά συγκεκριμένα το εκάστοτε ταξίδι DreamTrip και τροποποιείται αναλόγως. Εξαρτώμενα τέκνα για τους σκοπούς των παρόντων
Όρων και Προϋποθέσεων θεωρούνται τα τέκνα που διαμένουν με τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, φοιτούν στο σχολείο με
πλήρη φοίτηση και είναι 18 ετών ή κάτω. Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται επίσης τέκνα άνω των 18 ετών που διαμένουν με τον γονέα
ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με πλήρη φοίτηση, είναι άγαμα και είναι 25 ετών ή κάτω. Επιπλέον,
για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εξαρτώμενο τέκνο θεωρείται ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως
ηλικίας ή εκπαιδευτικής κατάστασης, υπό την άμεση φροντίδα του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του. Είναι δυνατή η υποβολή
αιτήματος για επιπλέον δωμάτια για εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών που δεν επιθυμούν να μοιραστούν το ίδιο δωμάτιο με τους
ενήλικες, η διαθεσιμότητά τους όμως δεν είναι εγγυημένη και η παροχή τους υπόκειται σε πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να
διαφέρουν.
Ως Μέλος, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τον κώδικα δεοντολογίας Μελών κατά τη διάρκεια των ταξιδίων που
πραγματοποιείτε ως Μέλος DreamTrips. Συμφωνείτε περαιτέρω να αποζημιώνετε την WorldVentures έναντι κάθε
ευθύνης (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών), ζημίας, προστίμου, κύρωσης ή άλλης επιδίκασης που
απορρέει από τη συμπεριφορά του Μέλους κατά τη διάρκεια των ταξιδίων του ως Μέλους DreamTrips.
10. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επιλέγετε ποια Προνόμια χρησιμοποιείτε ή/και ποια ταξίδια DreamTrips ή άλλα ταξιδιωτικά
προϊόντα αγοράζετε και ότι η επιλογή της μη συμμετοχής σε οποιοδήποτε Προνόμιο που παρέχεται δεν συνιστά παραβίαση των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή/και της Συνδρομής Μέλους. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι, εκτός από τα οριζόμενα στους
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δεν δικαιούστε πλήρη ή μερική επιστροφή του Αρχικού Τέλους Συνδρομής και των Μηνιαίων
Τελών Συνδρομής που καταβάλατε λόγω της μη χρήσης εκ μέρους σας οποιουδήποτε Προνομίου του Προγράμματος. Τα διαθέσιμα
Προνόμια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε επιλεγέν επίπεδο Συνδρομής Μέλους και ενδέχεται να τροποποιούνται
ή/και να αντικαθίστανται με άλλα Προνόμια ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της WorldVentures. Ένα Μέλος που έχει
καταβάλει όλα τα Μηνιαία Τέλη του μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει να αναβαθμίσει ή να υποβαθμίσει το επίπεδο Συνδρομής
Μέλους του σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αναβάθμισης και υποβάθμισης που ισχύουν κατά την ημερομηνία της
αναβάθμισης ή υποβάθμισης με ισχύ από την επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία χρέωσης.
11. Συμφωνείτε ότι, λόγω της εγγενώς περιορισμένης δυναμικότητας του ταξιδιωτικού κλάδου, η διαθεσιμότητα ορισμένων
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή δυνατοτήτων (όπως π.χ. αναβάθμιση δωματίου ή παροχές) δεν είναι εγγυημένη και οι εν λόγω ταξιδιωτικές
υπηρεσίες ή δυνατότητες μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς διαθεσιμότητας ή τιμής που ενδέχεται να διαφέρουν. Επιπλέον
συμφωνείτε ότι η WorldVentures θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή τιμή, ωστόσο οι
τιμές ενδέχεται να αυξηθούν πάνω από την αρχικά δημοσιευμένη τιμή λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας. Οι κρατήσεις για ταξίδια
DreamTrips και άλλα ταξιδιωτικά προϊόντα υπόκεινται στους εκάστοτε όρους κρατήσεων και την πολιτική ακυρώσεων που ισχύουν
σε κάθε κράτηση, οι οποίοι ενδέχεται να περιέχουν περιορισμούς που επιβάλλουν οι Συνδεδεμένες Εταιρείες, όπως κατώτατο ή
ανώτατο όριο ηλικίας, απαιτήσεις ταξιδιωτικής ασφάλισης και απαιτήσεις θεώρησης (βίζα). Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι
μπορείτε να συμμορφωθείτε με τους όρους κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών περιορισμών ή απαιτήσεων, πριν
από την πραγματοποίηση της κράτησης. Η WorldVentures δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωσή σας με τους εν λόγω περιορισμούς
ή απαιτήσεις, σε περίπτωση που σας έχουν γνωστοποιηθεί κατά τη διάρκεια ή πριν από την κράτηση.
12. Οφείλετε να ενημερώνετε εγγράφως την WorldVentures για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας ή των λοιπών στοιχείων
επικοινωνίας σας και συμφωνείτε ότι η WorldVentures μπορεί να τηρεί και να επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες που
παρέχετε στην WorldVentures. Η WorldVentures δύναται να καταχωρίζει τις εν λόγω πληροφορίες χειρόγραφα ή/και ηλεκτρονικά και
στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφοριών και θα
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.
2472/1997). Με τη συμπλήρωση και υποβολή του παρόντος Εντύπου Αίτησης Συνδρομής Μέλους, εξουσιοδοτείτε ρητά την
WorldVentures να μεταφέρει και να γνωστοποιεί τις προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που παρείχατε στην WorldVentures
αναφορικά με την Αίτηση Συνδρομής Μέλους σας στη μητρική και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στους εταίρους, δικαιοδόχους,
προστηθέντες και πωλητές αυτών, στους ανεξάρτητους αντιπροσώπους πωλήσεων της WorldVentures οι οποίοι ενδέχεται να είναι
εγκατεστημένοι εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα για τους σκοπούς των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της WorldVentures και σε αρμόδιους κρατικούς ή ρυθμιστικούς φορείς, εάν αυτό απαιτείται εκ του νόμου. Αποδέχεστε
ότι η WorldVentures, η μητρική και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι εταίροι, δικαιοδόχοι, προστηθέντες και πωλητές αυτών και
οι ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι πωλήσεων θα επικοινωνούν μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και γραπτών μηνυμάτων
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου αντίστοιχα που παρείχατε στο Έντυπο Αίτησης
Συνδρομής Μέλους ή που υποδεικνύετε κατά καιρούς στην WorldVentures. Τα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και
γραπτά μηνύματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσφορές και προσκλήσεις με σκοπό την πώληση και αγορά προϊόντων,
εκδηλώσεων, υποστηρικτικών εργαλείων πωλήσεων και υπηρεσιών της WorldVentures. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο,
η συγκατάθεσή σας στη λήψη των εν λόγω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και γραπτών μηνυμάτων παραμένει σε ισχύ και
μετά την καταγγελία ή λύση της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν και έως ότου γνωστοποιήσετε την ανάκληση
της εν λόγω συγκατάθεσης στην WorldVentures. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εγγράφως αποστέλλοντας μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω της σχετικής επιλογής διαγραφής από τον
κατάλογο παραληπτών που περιέχεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα γραπτά μηνύματα της
WorldVentures.
13. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η WorldVentures, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες, οι ανάδοχοι,
δικαιοπάροχοι, προμηθευτές, προστηθέντες και τυχόν ανεξάρτητοι πάροχοι/φορείς διαβίβασης πληροφοριών αυτής,
ή οι υπάλληλοι, οι προστηθέντες, τα διοικητικά ή διευθυντικά στελέχη των ανωτέρω μερών (συλλήβδην, τα
«καλυπτόμενα μέρη») δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, παρεπόμενη, ειδική ή
αποθετική ζημία που απορρέει από: (1) τη χρήση ή μη δυνατότητα χρήσης του Ιστοτόπου· (2) τυχόν ανακρίβεια,
σφάλμα, καθυστέρηση ή παράλειψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή ανακρίβεια, σφάλμα, καθυστέρηση ή παράλειψη
στη διαβίβαση ή παράδοση οποιασδήποτε πληροφορίας· (3) τυχόν αμέλεια ή αλόγιστη πράξη ή παράλειψη· ή (4)
οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας. Οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία των καλυπτόμενων μερών έναντι ενός Μέλους
δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το Αρχικό και τα Μηνιαία Τέλη Συνδρομής που κατέβαλε το Μέλος
κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της επέλευσης του πρώτου συμβάντος που φέρεται να προκάλεσε τη ζημία.
14. Η Συνδρομή Μέλους σας είναι προσωπική και δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, επιβαρύνετε ή διαθέσετε άλλως πως
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις Μέλους που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς
την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της WorldVentures. Η WorldVentures δύναται να μεταβιβάσει, εκχωρήσει, επιβαρύνει, αναθέσει
στο πλαίσιο υπεργολαβίας ή άλλως πως διαθέσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Συνδρομής Μέλους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του
Μέλους. Η Συνδρομή Μέλους λήγει αυτοδικαίως με τον θάνατο του Μέλους.
15. Η WorldVentures σάς παρέχει μόνο περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του
λογισμικού, της τεκμηρίωσης και του λοιπού περιεχομένου του Ιστοτόπου που απαιτούνται για την πρόσβαση,
πλοήγηση και οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ιστοτόπου σε πραγματικό χρόνο, καθώς και του υλικού και των
Προνομίων του Προγράμματος που υπάρχουν στον Ιστότοπο, κατά τρόπο που συνάδει με τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις. Κάθε λογισμικό που διατίθεται προς λήψη (download) από τον Ιστότοπο (το «Λογισμικό») αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της WorldVentures, των θυγατρικών, των συνδεδεμένων οντοτήτων ή/και των Συνδεδεμένων
Εταιρειών της ή/και των προμηθευτών ή δικαιοπαρόχων αυτών. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους
χρήσης του Ιστοτόπου. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του Λογισμικού ή του
περιεχομένου του Ιστοτόπου σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή ή τοποθεσία για περαιτέρω αναπαραγωγή ή
αναδιανομή απαγορεύεται ρητά.
16. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε, να διανέμετε ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία της WorldVentures σε προωθητικό υλικό, διαφημίσεις σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Facebook, Twitter ή LinkedIn, καταχωρίσεις ονομάτων
τομέα ή οποιοδήποτε άλλο σημείο διαφήμισης ή εμπορικής προώθησης χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του
Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της WorldVentures.
17. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή για σκοπό που
απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνείτε δε να σέβεστε τους άλλους χρήστες του
Ιστοτόπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου και της Συνδρομής
Μέλους σας ανά πάσα στιγμή, εάν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θεωρείται, κατά την απόλυτη κρίση μας,
επιβλαβής για την WorldVentures, το ευρύ κοινό ή τους άλλους χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, θα απολέσετε τους
«πόντους» Μέλους ή κάθε άλλο κίνητρο που απονεμήθηκε από εμάς ή τις Συνδεδεμένες Εταιρείες μας, τα οποία έχουν
σωρευθεί αλλά δεν έχουν εξαργυρωθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά την καταγγελία της Συνδρομής Μέλους σας. Επιπλέον,
συμφωνείτε να μας επιστρέψετε την εύλογη αξία οποιουδήποτε κινήτρου ή αμοιβής που λαμβάνετε ή αποκομίζετε ως
αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράνομης ή υπαίτιας συμπεριφοράς ή συμπεριφοράς που παραβιάζει τους παρόντες
Όρους και Προϋποθέσεις.
18. Καμία σχέση μεταξύ της WorldVentures και οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ταξιδιωτικών
πρακτόρων, ταξιδιωτικών ειδικών, συγγραφέων και Μελών, ανεξάρτητα από το εάν έχουν μερίδιο στα έσοδα ή/και τα
κέρδη της WorldVentures, ο οποίος αναρτά, δημοσιεύει, προβάλει, λαμβάνει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες ή/και υλικό
στον Ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως σχέση αντιπροσώπευσης, εργασιακή σχέση, εταιρική σχέση,
κοινοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση που γεννά ευθύνη προστήσαντος για την WorldVentures, τις θυγατρικές ή τις
συνδεδεμένες εταιρείες αυτής.
19. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν ειδικά
για κάθε Συνδεδεμένη Εταιρεία, η δε αγορά όλων των Προνομίων υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή κρατήσεων της
εκάστοτε Συνδεδεμένης Εταιρείας που παρέχει τα εν λόγω Προνόμια στο Μέλος. Κάθε μεμονωμένη Συνδεδεμένη Εταιρεία διατηρεί
το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές ή/και τη διαθεσιμότητα χωρίς σχετική προειδοποίηση. Το Μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η
WorldVentures δεν παρέχει καμία εγγύηση προϊόντος ή υπηρεσιών αναφορικά με τα Προνόμια που αγοράζει το Μέλος από
Συνδεδεμένες Εταιρείες. Μολονότι κάθε Συνδεδεμένη Εταιρεία έχει επιβεβαιώσει τη βούλησή της να μετάσχει στο Πρόγραμμα, η
WorldVentures δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άρνηση αποδοχής του Μέλους από οποιαδήποτε Συνδεδεμένη Εταιρεία για δικούς
της λόγους, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε Συνδεδεμένη Εταιρεία διακόψει την εμπορική της συνεργασία με την WorldVentures.
Η WorldVentures δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή σωματική βλάβη, παρά μόνο στο βαθμό που κάτι τέτοιο απαιτείται εκ
του νόμου. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν περιορίζει την ευθύνη της WorldVentures για απάτη ή δόλια
ψευδή δήλωση. Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν τυχόν νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του Μέλους ως καταναλωτή. Στην
απίθανη περίπτωση που μια Συνδεδεμένη Εταιρεία δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της αναφορικά με τα Προνόμια, το Μέλος θα πρέπει
να απευθυνθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της WorldVentures. Η WorldVentures δεν φέρει καμία ευθύνη για την
καταλληλότητα ή άλλως πως των Προνομίων που παρέχονται από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες. Κάθε διαφορά πρέπει να επιλύεται
απευθείας με την οικεία Συνδεδεμένη Εταιρεία.
20. Όλες οι ειδοποιήσεις που δίδονται από τα Μέλη πρέπει να αποστέλλονται στην WorldVentures στη διεύθυνση 5100 Tennyson
Parkway, Plano, TX 75024 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] Η WorldVentures
δύναται να αποστέλλει ειδοποιήσεις στα Μέλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που
παρέχουν τα Μέλη κατά την υποβολή της αίτησης συνδρομής μέλους. Μια ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλήφθηκε και επιδόθηκε
προσηκόντως αμέσως μόλις αναρτηθεί στον Ιστότοπο, 24 ώρες μετά την αποστολή του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή 3 ημέρες μετά την ημερομηνία ταχυδρόμησης της σχετικής επιστολής. Για την απόδειξη της επίδοσης οποιασδήποτε
ειδοποίησης, αρκεί να αποδειχθεί, στην περίπτωση επιστολής, η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης, η επίθεση γραμματοσήμων και η
ταχυδρόμηση της ειδοποίησης, και στην περίπτωση αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου εστάλη στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη.
21. Η WorldVentures δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία ή καθυστερήσεις εκπλήρωσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεών της βάσει των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων που οφείλονται σε γεγονότα που υπερβαίνουν τον εύλογο έλεγχό της (Γεγονότα Ανωτέρας
Βίας). Ως Γεγονός Ανωτέρας Βίας νοείται κάθε ενέργεια, γεγονός, μη επέλευση, παράλειψη ή ατύχημα πέραν του εύλογου ελέγχου
μας, ιδίως συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των εξής: απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες εργατικές κινητοποιήσεις· κοινωνικές
αναταραχές, εξεγέρσεις, εισβολές, τρομοκρατικές επιθέσεις ή απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων, πόλεμος (κηρυγμένος ή μη) ή
απειλή ή προετοιμασία πολέμου· πυρκαγιές, εκρήξεις, καταιγίδες, πλημμύρες, σεισμοί, καθιζήσεις, επιδημίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές· αδυναμία χρήσης σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών, αεροπορικών, οδικών μέσων μεταφοράς ή άλλων δημόσιων ή
ιδιωτικών μέσων μεταφοράς· αδυναμία χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων· νόμοι, διατάγματα, νομοθεσία,
κανονισμοί ή περιορισμοί οποιασδήποτε κυβέρνησης. Η εκπλήρωση από την WorldVentures των υποχρεώσεών της βάσει των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θεωρείται ότι αναστέλλεται για όσο διάστημα συνεχίζει να υφίσταται το Γεγονός Ανωτέρας Βίας
και η WorldVentures θα λάβει παράταση χρόνου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της αντίστοιχη με τη διάρκεια της εν λόγω
περιόδου. Η WorldVentures θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να παύσει το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρει λύση
βάσει της οποίας θα μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων παρά την ύπαρξη
του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας.
22. Σε περίπτωση αδυναμίας της WorldVentures να απαιτήσει επιτακτικά από οποιοδήποτε Μέλος την αυστηρή συμμόρφωσή του
με τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή σε περίπτωση μη άσκησης από μέρους της WorldVentures
οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου μέσου που δικαιούται βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, τούτο δεν συνιστά
παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή ένδικο μέσο και δεν απαλλάσσει το Μέλος από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω
υποχρεώσεις. Τυχόν παραίτηση της WorldVentures σε σχέση με οποιαδήποτε αθέτηση δεν συνιστά παραίτηση σε σχέση με
οποιαδήποτε μελλοντική αθέτηση. Καμία παραίτηση της WorldVentures από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων δεν έχει ισχύ, εκτός εάν δηλώνεται ρητώς ότι συνιστά παραίτηση και γνωστοποιείται εγγράφως στο Μέλος.
23. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από αρμόδια αρχή άκυρος, παράνομος
ή μη εκτελεστός σε οποιοδήποτε βαθμό, ο εν λόγω όρος, προϋπόθεση ή διάταξη διαχωρίζεται ως προς τον βαθμό αυτόν από τους
λοιπούς όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.
24. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και κάθε έγγραφο που αναφέρεται ρητά σε αυτούς συνιστούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ
των μερών αναφορικά με τη Συνδρομή Μέλους και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης συμφωνίας, συνεννόησης ή ρύθμισης μεταξύ
των μερών, προφορικής ή γραπτής.
25. Η WorldVentures, η μητρική εταιρεία, οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, καθώς και τα διοικητικά ή
διευθυντικά στελέχη, οι ιδιοκτήτες, οι υπάλληλοι, οι διάδοχοι και οι προστηθέντες αυτών (που καλούνται συλλήβδην
στην παρούσα παράγραφο «Συνδεδεμένα Μέρη») δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση για αποθετικές
και παραδειγματικές ζημίες, και με το παρόν απαλλάσσετε την WorldVentures και τα Συνδεδεμένα Μέρη αυτής από
οποιαδήποτε αξίωση για αποθετικές και παραδειγματικές ζημίες. Η WorldVentures δύναται ανά πάσα στιγμή να
συμψηφίσει κάθε ευθύνη του Μέλους έναντι κάθε ευθύνης της WorldVentures, ανεξάρτητα από το εάν η ευθύνη είναι
παρούσα ή μελλοντική, εκκαθαρισμένη ή ακαθάριστη και ανεξάρτητα από το εάν προκύπτει βάσει των παρόντων
Όρων και Προϋποθέσεων. Τυχόν άσκηση από μέρους της WorldVentures των δικαιωμάτων της βάσει της παρούσας
παραγράφου δεν περιορίζει ούτε θίγει τυχόν λοιπά δικαιώματα ή ένδικα μέσα της WorldVentures βάσει των παρόντων
Όρων και Προϋποθέσεων ή άλλως πως.
26. Η WorldVentures δύναται να αναθεωρεί και να τροποποιεί κατά καιρούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η εκ μέρους
σας χρήση οποιουδήποτε Ιστοτόπου και Προνομίου που παρέχεται στο πλαίσιο του Προγράμματος υπόκειται στους Όρους και
Προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο αγοράς της Συνδρομής Μέλους σας και οποτεδήποτε εφεξής, καθώς και στους Όρους
και Προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο πρόσβασης του Μέλους στον Ιστότοπο και τα Προνόμια, εκτός εάν απαιτείται εκ του
νόμου ή κρατικής αρχής οποιαδήποτε τροποποίηση των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων ή εάν η WorldVentures ενημερώσει το
Μέλος σχετικά με την τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου ή/και των
λοιπών Προνομίων συνιστά αποδοχή των ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων.
27. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της WorldVentures και του Μέλους αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από τους παρόντες
Όρους και Προϋποθέσεις ή το Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.
28. Η WorldVentures διαθέτει διαδικασία χειρισμού παραπόνων στο πλαίσιο της οποίας επιχειρείται η επίλυση τυχόν διαφορών που
ανακύπτουν. Σε περίπτωση που ένα Μέλος έχει κάποιο παράπονο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
στη διεύθυνση που αναγράφεται ανωτέρω.
29. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τους
παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων
5100 Tennyson Parkway • PLANO, TX • 75024
ΤΗΛ. 302111983796 • FAX 31 50 201 1296• WWW.WORLDVENTURES.COM
Έκδοση Οκτωβρίου 18 2014