close

Enter

Log in using OpenID

c2-konačna - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

embedDownload
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
17. travnja 2015.
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o dodjeli studentskih stipendija i potpora redovitim studentima
preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu od 31. ožujka 2015. godine i u
skladu s Odlukom Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora o utvrđivanju konačnih rang lista za dodjelu stipendija redovitim
studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu od 16. travnja
2015. godine, objavljuje se Konačna rang ljestvica kako slijedi:
KONAČNA RANG LISTA
C2.) Studenti s invaliditetom
REDNI
BROJ
IME I PREZIME
IME
OCA/MAJKE
DATUM
ROĐENJA
NAZIV SASTAVNICE
AKADEMSKA
GODINA I.
UPISA
UKUPAN
BROJ
BODOVA
1.
Matej Lazić-Švogor
Anka
21.05.1991
Odjel za kulturologiju
2012/2013.
89
2.
Milica Bašić
Saša
28.05.1991
Odjel za kulturologiju
2013/2014.
52
Prema rang listi pristupnici pod rednim brojem 1. do 2. s najvećim postignutim bodovima ostvaruju pravo na dodjelu stipendije u C2.) kategoriji
– studenti s invaliditetom.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content